Rak płuc: objawy i oznaki

Rak płuc jest jednym z najczęstszych rodzajów raka. Złośliwy guz płuca jest trudny do wyleczenia, ponieważ jest trudny do wykrycia na wczesnym etapie. Choroba przez długi czas przebiega bezobjawowo. Rak płuc na zdjęciu wygląda jak formacja wolumetryczna. Ma skłonność do agresywnego przebiegu, wcześnie daje przerzuty i nawroty.

Lekarze Kliniki Onkologii Szpitala Jusupowa diagnozują złośliwe guzy płuc przy użyciu nowoczesnego sprzętu czołowych firm z USA i krajów europejskich. Profesorowie, lekarze najwyższej kategorii, prowadzą kompleksową terapię, która obejmuje chirurgię, radioterapię i chemioterapię. Jeśli w obu płucach występuje guz, rokowanie jest mniej optymistyczne. Jeśli rak płuc zostanie wykryty we wczesnym stadium, 90% pacjentów wraca do zdrowia..

Przyczyny raka płuc

Palenie jest główną przyczyną raka płuc. Ryzyko wystąpienia złośliwego guza płuc nie jest związane z liczbą wypalanych dziennie papierosów. Mówiąc o tym, ile trzeba palić, aby chorować na raka płuc, należy wziąć pod uwagę kombinację wielu czynników. Czasami do rozwoju raka wystarczy rok regularnego palenia..

Palenie nie jest jedyną przyczyną raka płuc. Rozwój złośliwego guza płuc może rozpocząć się pod wpływem następujących czynników ryzyka: genetyczna predyspozycja do raka, niskiej jakości tytoń, mutacje w komórkach.

Istnieją inne znane przyczyny raka płuc:

 • Pył azbestowy;
 • Zanieczyszczenia przemysłowe;
 • Promieniowanie jonizujące.

Najbardziej niebezpieczny jest ciągły kontakt z azbestem. Ryzyko jest szczególnie zwiększone w przypadku palaczy. Palacze i pracownicy narażeni na działanie azbestu w niektórych branżach są 4-5 razy bardziej narażeni na raka płuc niż osoby niepalące. Rozwój raka płuca może poprzedzać przewlekłe procesy zapalne: przewlekłe zapalenie płuc i oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, blizny w płucach po przebytej gruźlicy.

Jak rozwija się rak płuc? Centralny rak płuc rozwija się z nabłonka oskrzeli, obwodowego - z oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Guz szybko daje przerzuty. Pacjenci często pytają, jak długo rozwija się rak płuc, jak szybko rozwija się rak płuc? Od powstania guza do klinicznego stadium choroby może minąć od jednego do pięciu lat..

Opinia eksperta

Onkolog, chemioterapeuta, kandydat nauk medycznych

Ostatnio na całym świecie nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowo zdiagnozowanych nowotworów płuc. W Rosji wskaźniki są stosunkowo stabilne. Rak płuc zajmuje pierwsze miejsce w strukturze chorób nowotworowych u mężczyzn. Warto zauważyć, że ognisko patologiczne w 60% przypadków wykrywane jest w prawym płucu. Każdego roku w Rosji z powodu tej choroby umiera 60 000 osób. W strukturze śmiertelności rak płuca stanowi 30-40%. Pomimo tych statystyk w Rosji odnotowuje się niewielki spadek liczby zgonów, chociaż wskaźnik przeżywalności pięcioletniej jest nadal niski..

Bez odpowiedniego leczenia 80% pacjentów umiera w ciągu pierwszych 2 lat od daty diagnozy. Prognozy dotyczące przeżycia poprawiają się, jeśli na czas udasz się do lekarza. W szpitalu Jusupow onkolodzy przeprowadzają kompleks diagnostyczny mający na celu wykrycie raka płuc na dowolnym etapie rozwoju. Na podstawie uzyskanych danych dobierany jest indywidualny plan leczenia i rehabilitacji. Onkolodzy szpitala kierują się najnowszymi wytycznymi klinicznymi dotyczącymi leczenia raka płuc. Zapewnia to skuteczność i jakość terapii..

Klasyfikacja raka płuc

Klasyfikacja kliniczna raka płuc opiera się na lokalizacji ogniska patologicznego. Lokalizacja guza pozwala na rozróżnienie pomiędzy centralnym i obwodowym rakiem płuca. Rak centralny lewego lub prawego płuca atakuje podstawną część płuca, oskrzela dużego kalibru (główne i płatowe). Występuje zwężenie światła oskrzeli, zaburzona jest jego funkcja drenażowa i rozwija się niedodma (zapadnięcie się tkanki płucnej). Niedodma jest często powikłana zapaleniem płuc. Może to utrudnić zdiagnozowanie guza..

Obwodowy rak płuc rozwija się w odcinkowych oskrzelach, końcowych oskrzelikach i pęcherzykach płucnych. Rośnie raczej wolno i przebiega bezobjawowo. Często diagnozowany przez przypadkowe badanie lub w zaawansowanych stadiach, gdy rak rozprzestrzenił się poza płuco.

W zależności od stopnia zróżnicowania komórek rozróżnia się następujące formy guza:

 • Wysoce zróżnicowane - komórki nowotworowe nieznacznie różnią się od normalnych komórek;
 • Umiarkowanie zróżnicowane;
 • Nisko zróżnicowany;
 • Niezróżnicowane - komórki rakowe nie przypominają tych, z których pochodzą.

Zgodnie ze strukturą histologiczną rozróżnia się następujące typy złośliwych nowotworów płuc:

 • Rak kolczystokomórkowy;
 • Rak drobnokomórkowy;
 • Rak drobnokomórkowy;
 • Rak adenogenny;
 • Rak wielkokomórkowy.

Płaskokomórkowy rak płuc charakteryzuje się obecnością dużych płaskich komórek, które są ułożone w spiralne skupiska. Rozróżnić raka wysoko zróżnicowanego, średnio zróżnicowanego (bez rogowacenia) i słabo zróżnicowanego raka płuc.

Międzykomórkowy rak płuc jest wrzecionowaty i wielopostaciowy. Jądra komórek raka wrzecionowokomórkowego są owalne i splecione. Rak drobnokomórkowy jest rzadkim złośliwym guzem nabłonkowym charakteryzującym się proliferacją małych komórek anaplastycznych o skąpej cytoplazmie, delikatnej chromatynie jądrowej i niewidocznych jąderkach.

Adenogenny rak płuc rozwija się z nabłonka gruczołowego. Rak wielkokomórkowy płuc Rak wielkokomórkowy płuc składa się z dużych komórek. W zależności od tego, czy guz zawiera komórki gruczołowe, rak wielkokomórkowy jest lity z lub bez wydzielania substancji podobnej do mucyny..

Gruczołowy rak płuc (gruczolakorak) jest histologiczną odmianą raka oskrzeli i płuc, reprezentowaną przez złośliwy nabłonek gruczołowy. Rak oskrzelowo-pęcherzykowy płuc jest pierwotnym nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka. Jest to rodzaj wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka płuc. Nietypowy rak gruczołowy płuc składa się z dwóch głównych typów nowotworów - gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego.

Struktura histologiczna rakowiaka płuc jest nowotworem złośliwym, ale składa się z komórek, które są mniejsze i wolniej rosną. Rzadko dają przerzuty. Mięsak płuc rozwija się z tkanki łącznej przegrody międzypęcherzykowej i ścian oskrzeli.

Pierwsze objawy raka płuc

Jak rak płuc objawia się we wczesnych stadiach? Na wczesnym etapie choroby nie ma oznak raka płuc. Obwodowa postać raka płuca przez długi czas postępuje bez objawów, ponieważ tkanka płucna nie ma bolesnych zakończeń. W związku z tym diagnoza postawiona jest dość późno..

Węzeł obwodowy może osiągnąć 5 cm średnicy, a pacjentowi nic nie będzie przeszkadzać. W większości przypadków taki guz jest wykrywany przypadkowo. Pierwsze oznaki obwodowego raka płuc są wykrywane nawet wtedy, gdy nowotwór złośliwy zaczyna naciskać na pobliskie narządy. Wczesne objawy raka obwodowego mogą obejmować ból w klatce piersiowej i duszność.

Jeśli guz jest zlokalizowany w oskrzeli głównych lub płatowych, objawy raka płuc i pierwsze objawy pojawiają się wcześniej. W takim przypadku występują następujące wczesne objawy raka płuc:

 • Duszność;
 • Przewlekły, suchy, rozdzierający kaszel bez plwociny;
 • Chrypka głosu;
 • Ból w klatce piersiowej;
 • Nieuzasadniony wzrost temperatury ciała do 37,0-38,0 o C;
 • Ciągłe zmęczenie, nieuzasadnione zmęczenie;

Jak rozpoznać wczesnego raka płuc? Fluorografia nie pozwala na wykrycie radiologicznych objawów raka we wczesnych stadiach. Podczas badania zwykle wykrywane są duże nowotwory płuc w późniejszych stadiach. Tomografia komputerowa z niską dawką może pomóc w diagnozowaniu raka płuc we wczesnych stadiach. To badanie 3D ujawnia guz o rozmiarze 6-8 mm. SuperDimension Bronchus System ™ to najbardziej zaawansowany elektromagnetyczny system nawigacji oskrzelowo-płucnej. Możliwe jest rozpoznanie raka płuc we wczesnych stadiach poprzez określenie poziomu markerów nowotworowych we krwi:

 • CEA i SEA (antygeny rakowo-embrionalne i rakowo-płodowe);
 • NSE (neurospecyficzna enolaza);
 • Cyfra-21-1 (fragment cytokeratyny).

W szpitalu Jusupow lekarze kliniki onkologicznej przeprowadzają wczesną diagnostykę raka płuca, gdy pojawią się pierwsze objawy za pomocą ultrasonografii dooskrzelowej i endoskopowej, fibrobronchoskopii.

Onkolodzy przeprowadzają badania przesiewowe w kierunku raka płuc pod kątem osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia nowotworu złośliwego. Jak leczy się raka płuc we wczesnych stadiach? Sposób leczenia raka płuca ustalany jest kolegialnie na posiedzeniu rady ekspertów z udziałem profesorów i lekarzy najwyższej kategorii.

Rak płuc: objawy i oznaki

Jakie są objawy raka płuc u dorosłych? Rak płuc nie ma objawów ani oznak charakterystycznych tylko dla tej choroby. Jak manifestuje się rak płuc? Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza w płucach, istniejących zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, ich nasilenia, liczby ognisk pierwotnych i czasu trwania choroby. Oznaki onkologii płuc z powodu wtórnych procesów patologicznych:

 • Zwężenie guza oskrzeli;
 • Ograniczona wentylacja;
 • Zapalenie płuc lub niedodma odpowiedniej części płuc;
 • Ogniskowa pneumoskleroza;
 • Rozstrzenie oskrzeli;
 • Zapalenie opłucnej.

W przypadku guza płuc objawy i oznaki choroby są wynikiem zmian, które zachodzą podczas wzrostu guza pierwotnego. Zgodnie z mechanizmem rozwoju wszystkie objawy kliniczne raka płuca u dorosłych dzieli się na pierwotne i wtórne.

Pierwotne lub miejscowe obejmują objawy i oznaki guza płuc, które są spowodowane występowaniem pierwotnego nowotworu w płucach. Zatrucie rakiem płuc jest przyczyną wtórnych objawów nowotworu złośliwego. W onkologii płuc wyróżnia się następujące objawy i oznaki choroby:

 • Słabość;
 • Zmniejszona zdolność do pracy;
 • Zwiększone zmęczenie;
 • Utrata masy ciała.

Temperatura w raku płuc wzrasta do 38,0 o C. Hipertermia może rozwinąć się z powodu dodatkowych powikłań zapalnych płuc i opłucnej. Objawy raka płuc u dorosłych bez gorączki mogą być oznaką łagodnego guza. Ból w raku płuc - objaw inwazji guza do opłucnej.

Jak postępuje rak płuc? Kliniczne objawy raka płuc są w dużej mierze zdeterminowane przez następujące czynniki:

 • Kaliber dotkniętego oskrzela;
 • Anatomiczny typ wzrostu nowotworu;
 • Jego związek ze światłem oskrzeli;
 • Stopień naruszenia drożności oskrzeli;
 • Powikłania i charakter przerzutów.

Jak manifestuje się rak płuc? Pierwotne i wtórne objawy raka płuca u dorosłych są prawie takie same w lokalizacji centralnej i obwodowej. Pierwotne i wtórne objawy (niedodma, obturacyjne zapalenie płuc, hipowentylacja, obturacyjne zapalenie płuc) mogą obejmować stosunkowo wczesny i wyraźny centralny rak dooskrzelowy z wewnątrzoskrzelowym egzofitycznym charakterem wzrostu guza. Jak postępuje rak płuc? Rak obwodowy przebiega bezobjawowo przez długi czas lub objawy kliniczne ustąpiły.

Niezwykłe objawy raka płuc

Jak objawia się rak płuc? Czasami przy raku płuc występują zespoły paraneoplastyczne. Towarzyszą im wyraźne zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne, które prowadzą do wzrostu stężenia wapnia we krwi, obniżenia poziomu potasu, sodu oraz mieszania się równowagi kwasowo-zasadowej po stronie kwaśnej. W szpitalu Jusupow lekarze przeprowadzają korektę.

Jeśli guz nowotworowy w płucach wytwarza nadmierną ilość hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), pacjenci doświadczają poważnego osłabienia mięśni, obrzęku, podwyższonego ciśnienia krwi i obrzęku. Czasami syndromowi hiperkortyzolizmu towarzyszy zwiększona pigmentacja. Charakterystyczną cechą zespołu wydzielania ACTH w raku płuca jest ciężka zasadowica hipokaliemiczna z rozwojem drgawek i śpiączki. Obecność zespołu Itsenko-Cushinga jest niekorzystnym prognostycznym objawem raka płuc.

Etapy raka płuc

W medycynie domowej zwykle rozróżnia się etapy raka płuc. Ich objawy i czas trwania są indywidualne dla każdego pacjenta. W utajonym stadium raka atypowe komórki są wykrywane tylko w wyniku bronchoskopii i badania cytologicznego powstałej plwociny. Onkolodzy w stadium zero nazywają nieinwazyjnym rakiem. Nietypowe komórki są wykrywane tylko na błonie śluzowej płuc.

Rak płuca w stadium 1 charakteryzuje się guzem wielkości 3-5 cm bez przerzutów. W stadium IA guz otoczony jest zdrową tkanką, nie ma wpływu na węzły chłonne i oskrzela. Na etapie I guz wrasta do opłucnej lub trafia do oskrzeli. W raku płuc w stadium 1 objawy choroby są nieobecne lub łagodne.

Rakowi płuc w stadium 2 towarzyszą bardziej wyraźne objawy:

 • Kaszel;
 • Duszność;
 • Ból w klatce piersiowej.

Wielkość guzów waha się od 5 do 7 cm, można zaobserwować przerzuty do węzłów chłonnych, błony serca lub opłucnej.

Rak płuca w stadium 3 charakteryzuje się uszkodzeniem węzłów chłonnych, opłucnej i ściany klatki piersiowej. Przerzuty dotyczą sąsiednich narządów - tchawicy, przełyku, naczyń krwionośnych, serca, kręgosłupa. Rak płuc w stadium 3 nie może całkowicie wyleczyć.

Czwarty, ostatni etap raka płuca charakteryzuje się przerzutami do odległych narządów. Czy można pokonać raka płuc w stadium 4? To jest końcowy etap raka płuc. Rak płuc w stadium 4 jest nieuleczalny, gdy zachodzą nieodwracalne procesy, a choroba staje się nieuleczalna. Jeśli u pacjenta zostanie zdiagnozowany drobnokomórkowy rak płuca w stadium 4 z przerzutami, onkolodzy prowadzą terapię paliatywną.

Ta klasyfikacja ma zastosowanie tylko do raka niedrobnokomórkowego. W przypadku raka drobnokomórkowego wyróżnia się tylko 2 etapy. W pierwszym, ograniczonym stadium raka, atypowe komórki znajdują się w jednym płucu i sąsiednich tkankach. W drugim etapie guz daje przerzuty poza płucem i do odległych narządów. Diagnoza „drobnokomórkowego raka płuca w stadium 3” jest niekompetentna.

Jeśli pacjent ma zaawansowanego raka płuca, w ostatnich dniach życia objawy są następujące:

 • Letarg;
 • Utrudnione oddychanie;
 • Zimne, niebieskawe kończyny;
 • Szybki, słaby puls;
 • Niskie ciśnienie krwi.

W raku płuca w stadium 4 objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej nasilają się przed śmiercią, oddech staje się płytki, bicie serca słabe.

Do opisu anatomicznego rozprzestrzeniania się guza stosuje się międzynarodową klasyfikację stadiów nowotworów złośliwych TNM (guz - guz, guzek - węzeł, przerzuty - przerzuty). Opiera się na 3 składnikach:

 • T - charakteryzuje rozpowszechnienie pierwotnego nowotworu;
 • N - wskazuje na obecność i rozpowszechnienie przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych;
 • M - ilustruje obecność lub brak odległych przerzutów.

Objawy raka płuc 1,2,3,4 stopnia są indywidualne. W początkowych stadiach nowotworu złośliwego rokowanie jest bardziej optymistyczne niż w przypadku raka płuca stopnia 4..

Diagnoza raka płuc

Jak rozpoznać raka płuc? Diagnozę raka płuc w szpitalu Jusupow przeprowadza się przy użyciu nowoczesnego sprzętu wiodących światowych producentów. Rak płuc we fluorografii określa się, gdy guz jest duży. W przypadku obwodowego raka płuc na zdjęciach rentgenowskich widoczne są następujące objawy:

 • Ubytki próchnicowe,
 • Niejednorodność cienia spowodowana martwicą i zwłóknieniem zrębu;
 • Obwody policykliczne.

Na zdjęciach rentgenowskich prezentowany jest gruczolakorak z intensywnym cieniem bez próchnicy ubytków o wyraźnych, nierównych, czasem promiennych konturach. Widoczne są sznury o długości powyżej 6 mm ze ścieżką do nasady. Węzły chłonne, które nie są powiększone radiologicznie, są często dotknięte przerzutami nowotworowymi.

Jak wygląda rak płuc na zdjęciu rentgenowskim? W raku oskrzelowo-pęcherzykowym na zdjęciach rentgenowskich można określić jednolite intensywne ciemnienie o niewyraźnym konturze, na tle których można prześledzić oskrzela lub widać guzowatość zewnętrznego konturu guza. Wiedząc, jak wygląda rak płuc w tomografii komputerowej, radiolodzy ze szpitala w Jusupowie szybko ustalają dokładną diagnozę.

Jak rozpoznać raka płuc? Sprawdzanie płuc pod kątem onkologii obejmuje pełną morfologię krwi. W raku płuca szybkość sedymentacji erytrocytów wynosząca 10–50 mm / h wskazuje na szybki postęp procesów nowotworowych. Niepokojącym znakiem jest wzrost liczby leukocytów, spadek stężenia czerwonych krwinek i hemoglobiny..

Jak definiuje się raka płuc? Pięciokrotne badanie cytologiczne plwociny pozwala na wykrycie komórek nowotworowych u 50 - 85% pacjentów z centralnym rakiem płuca i u 30 - 60% pacjentów z obwodową lokalizacją guza.

Jak wykryć raka płuc? Nakłucie przezklatkowe pozostaje główną metodą weryfikacji rozpoznania raka obwodowego. Jest pod kontrolą telewizji rentgenowskiej. Gdy guz znajduje się w strefie korzeni, stosuje się cienkie i ultracienkie igły. Zwiększa to znacznie zawartość informacyjną badania i zmniejsza jego inwazyjność. Tomografia komputerowa płuc może zwiększyć skuteczność tej procedury o 1,6 razy.

Jak rozpoznaje się przerzutowego raka płuc? Biopsja punkcyjna wyczuwalnych wyczuwalnymi obwodowymi węzłami chłonnymi w raku płuca może wykryć przerzuty u 60 - 70% pacjentów. Jeśli wyniki biopsji nakłucia są ujemne, onkolodzy szpitala Jusupow wykonują biopsję węzłów chłonnych.

Jakie testy należy wykonać na raka płuc? Markery nowotworowe raka płuc pozwalają podejrzewać obecność procesu nowotworowego. Jaki marker nowotworowy wskazuje na raka płuc? Na onkologię płuc wskazują markery nowotworowe. Określenie poziomu antygenu embrionalnego raka, antygenu polipeptydu tkankowego, kwasów sialowych związanych z lipidami ma pewne znaczenie praktyczne..

W kompleksowym badaniu pacjentów z rakiem płuc duże znaczenie ma bronchoskopia. W szpitalu Jusupow lekarze używają endoskopów firm japońskich i europejskich. Dokładność badania została zwiększona do 98,9% z powodu wielu biopsji. Zaletą badania w znieczuleniu miejscowym jest możliwość wykrycia pośrednich objawów raka: zwężenia i odchylenia kierunku oskrzela na skutek ucisku przez guz okołoskrzelowy.

Jak wykryć raka płuc we wczesnych stadiach? Rozpoznanie raka płuca we wczesnych stadiach przeprowadza się za pomocą oddzielnego cewnikowania wszystkich oskrzeli i badania cytologicznego popłuczyn, a także wielokrotnej endoskopowej biopsji eksploracyjnej błony śluzowej oskrzeli. Badanie płuc pod kątem raka pomaga uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Jak rozpoznaje się raka płuc? Nowotwory przedinwazyjne i małe formacje w grupie pacjentów z komórkami nowotworowymi w plwocinie są wykrywane za pomocą bronchoskopów światłowodowych wyposażonych w źródło promieniowania ultrafioletowego.

Selektywna elektrofetyzmografia przezoskrzelowa ujawnia nieprawidłowości u pacjentów z rakiem płuca w strefie guza i obszarach przyległych. W przypadku zmiany niewidocznej dla oka dokładność badania podczas gryzienia wzrasta do 85%, biopsja szczoteczkowa - do 75%, biopsja łyżeczkowa - do 81%. Technologia endooskrzelowego badania ultrasonograficznego z ukierunkowaną biopsją przezskórną nakłucia węzła chłonnego podejrzanego o przerzuty pozwala lekarzom Szpitala Jusupowa na znaczną poprawę złożonej diagnostyki raka..

W razie potrzeby przeprowadza się badania radionuklidów z 67Ga-cytrynianem, diagnostykę różnicową złośliwego guza płuca z przerzutami do korzenia i śródpiersia. 99Tc i 57Ga-bleomycyna są również używane w tym samym celu..

Skąd wiesz, że masz raka płuc? Kiedy pojawią się pierwsze objawy patologii płuc, konieczne jest poddanie się badaniu płuc pod kątem onkologii. Jak sprawdzić swoje płuca na raka? Skontaktuj się ze szpitalem Jusupow.

Rokowanie i przeżycie

Jeśli zdiagnozowany zostanie rak płuc, jak długo możesz żyć? Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia w 1. stadium raka płuca po operacji są dobre u 70% pacjentów. W raku płuca w stadium 2 rokowanie wynosi 40%, w trzecim stadium 20%. Nieleczona 90% pacjentów umiera w ciągu pierwszych dwóch lat. W pierwszym stadium raka płuca po operacji i prowadzeniu i leczeniu skojarzonym 80% chorych będzie żyło dłużej niż 5 lat, w drugim 45%, w trzecim 20%. Po radioterapii lub chemioterapii pięcioletnie przeżycie wynosi 10%. Połączone leczenie choroby wydłuża pięcioletnie przeżycie nawet o 40%.

Jakie są szanse na przeżycie raka płuc z objawami choroby? W przypadku zdiagnozowania drobnokomórkowego raka płuca oczekiwana długość życia zależy od stadium choroby. Pacjenci, którzy terminowo rozpoczęli leczenie, osiągają całkowitą remisję. Około 80% pacjentów zostaje wyleczonych. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca w stadium 3 rokowanie pogarsza się. Przy kompleksowym leczeniu życie pacjenta można wydłużyć o 4-5 lat, a odsetek ocalałych wynosi zaledwie 10%. Nieleczony pacjent umiera w ciągu dwóch lat od diagnozy.

W przypadku rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca rokowanie jest mniej optymistyczne. Guz jest zwykle wykrywany na późniejszych etapach, dlatego lekarzom udaje się przedłużyć życie o 5 lat tylko u 10% pacjentów. Przerzuty rozwijają się wcześnie u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem płuca. Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia nie przekraczają 15%. W przypadku gruczolakoraka płuc o niskim stopniu złośliwości rokowanie życia zależy od stopnia zaawansowania choroby i adekwatności leczenia.

Rozwój raka kolczystokomórkowego prawie zawsze prowadzi do powstania zmian przerzutowych. To komplikuje terapię, tylko 15% pacjentów przeżywa dłużej niż 5 lat. W przypadku obwodowego raka płuca rokowanie jest gorsze niż w przypadku raka centralnego, ponieważ lekarze wykrywają guzy obwodowe na późnym etapie.

W przypadku onkologii płuc z objawami złośliwego guza oczekiwana długość życia zależy od stadium procesu nowotworowego. U pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium 4 rokowanie przeżycia w ciągu 5 lat wynosi nie więcej niż 10-15%. Jeśli chirurdzy wykonali resekcję części płuca, leczenie przyniosło wyraźne rezultaty, pięcioletnia przeżywalność jest istotnie wyższa, od 80 do 85%. Oczekiwaną długość życia w raku płuc można wydłużyć, zwracając się o pomoc lekarską w odpowiednim czasie.

Leczenie raka płuc

Wysokiej jakości diagnostyka złośliwych guzów płuc przeprowadzana w szpitalu Jusupow jest niezwykle ważna przy wyborze taktyki leczenia pacjenta. Czy raka płuc można wyleczyć? Onkolodzy mają indywidualne podejście do wyboru metody leczenia raka płuca.

Lekarze poradni onkologicznej precyzyjnie określają stopień zaawansowania choroby zgodnie z klasyfikacją TNM, wykorzystując nowoczesne możliwości diagnostyczne, uwzględniając funkcjonalność pacjenta. Chirurdzy po mistrzowsku wykonują zabiegi chirurgiczne, onkolodzy stosują najnowsze leki chemioterapeutyczne, radiolodzy napromieniają guza przy pomocy urządzeń klasy eksperckiej.

Czy raka płuc można leczyć? Dopiero na podstawie kompleksowego badania miejscowej i ogólnoustrojowej częstości występowania procesu określa się kliniczny etap choroby i taktykę leczenia. Zwiększa to szanse na życie pacjentów z rakiem płuc. W szpitalu Jusupow onkolodzy zajmujący się leczeniem raka płuca stosują standardy, protokoły i metody leczenia wiodących krajów świata, w tym standardy ASCO i NCCN.

Czy raka płuc można wyleczyć? W szpitalu Jusupow lekarze z powodzeniem stosują następujące metody leczenia raka płuc:

 • Interwencje operacyjne;
 • Chemoterapia;
 • Radioterapia.

Leczenie chirurgiczne stosuje się w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca. Podczas operacji chirurg usuwa cały nowotwór lub jego oddzielny odcinek. Ilość usuwanej tkanki zależy od charakteru nowotworu i jego lokalizacji. Zgodnie ze wskazaniami usuwanie płuc wykonuje się w przypadku raka.

Obecnym trendem w leczeniu raka płuca jest stosowanie małoinwazyjnych metod leczenia złośliwych guzów płuc. Operacje wykonywane są za pomocą miniaturowej kamery wideo. Technika ta nosi nazwę chirurgii torakoskopowej wspomaganej wideo (VATS). Takim interwencjom chirurgicznym towarzyszy mniej silny ból. Proces rehabilitacji po nich jest szybszy..

Chemioterapia raka płuc

Chemioterapia raka płuc jest głównym sposobem leczenia większości pacjentów z rakiem oskrzeli i płuc. Chemioterapeuci ze szpitala w Jusupowie przepisują pacjentom leki przeciwnowotworowe, które niszczą komórki rakowe. Są bardzo skuteczne i mają minimalne spektrum skutków ubocznych. W związku z akredytacją klinik onkologicznych do prowadzenia badań klinicznych, lekarze mają możliwość stosowania chemioterapeutyków nowej generacji, których nie można uzyskać w innych placówkach medycznych w Moskwie. Chemioterapia raka płuc poprawia rokowanie.

Jak przebiega chemioterapia raka płuc? Chemioterapia dzieli się na trzy typy:

 • Neoadiuwant - przepisywany przed operacją w celu zniszczenia atypowych komórek;
 • Adiuwant - służy do niszczenia pozostałych komórek nowotworowych po operacji lub przebiegu radioterapii;
 • Chemioterapia ogólnoustrojowa jest głównym sposobem leczenia zlokalizowanego procesu nowotworowego w późnych stadiach i postaci przerzutowej raka płuca.

Ze względu na szybki rozwój technologii medycznej leki stosowane w chemioterapii są bezpieczne i skuteczne..

Biologiczna i celowana terapia raka płuc

Terapia biologiczna w leczeniu raka płuca to innowacyjny i wysoce obiecujący kierunek w onkologii zachowawczej. Pozwala na „celowanie” tylko w komórki nowotworowe.

Leki celowane na raka płuc rozpoznają komórki złośliwe na podstawie ich specyficznych cech i niszczą je, wpływając na funkcje życiowe (podział, wzrost). Leki te zakłócają dopływ krwi do guza. Terapia celowana (celowana) stosowana jest jako samodzielna metoda leczenia lub w celu zwiększenia skuteczności leczenia w połączeniu z chemioterapią.

Radioterapia raka płuc

Czy raka płuc można leczyć, czy nie? Aby komórki rakowe zatrzymały wzrost i rozmnażanie, guz jest napromieniany silną wiązką promieniowania gamma. W przypadku radykalnej radioterapii guz i obszary przerzutów regionalnych są narażone na promieniowanie. Radioterapia jest również stosowana w przypadku raka drobnokomórkowego. Najnowsze osiągnięcia medycyny w dziedzinie radioterapii obejmują następujące techniki:

 • Radioterapia zdalna - ekspozycja na komórki nowotworowe z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zlokalizowanego poza organizmem człowieka;
 • Brachyterapia wysokodawkowa - ekspozycja przez źródło, które jest wszczepiane do organizmu pacjenta i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie guza złośliwego lub wprowadzane do nowotworu;
 • Radioterapia IMRT RAPID Arc - pozwala na wystawienie całej dawki promieniowania wyłącznie na chore tkanki bez uszkadzania zdrowych tkanek (stosowana w przypadku, gdy proces nowotworowy dotyczy więcej niż jednego płata płuc, ale nie rozprzestrzenił się poza narząd).

Rak płuc w stadium 3 jest leczony radioterapią i chemioterapią.

Leczenie objawowe i paliatywne raka płuca

Terapia paliatywna nowotworów złośliwych płuc jest stosowana u pacjentów nieuleczalnych, gdy możliwości leczenia przeciwnowotworowego są wyczerpane lub ograniczone. Lekarze w szpitalu Jusupow przepisują leki, które eliminują lub zmniejszają objawy choroby i wydłużają oczekiwaną długość życia pacjenta.

Jak usunąć kaszel u pacjenta z rakiem płuc? W celu złagodzenia napadów u pacjentów z rakiem płuca stosuje się leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym, które hamują ośrodek kaszlu. Zawierają kodeinę. Aby zatrzymać krwawienie z płuc, przepisuje się leki hemostatyczne, objętość płynu we krwi uzupełnia się za pomocą przeciwwstrząsowych substytutów krwi, leków i składników krwi. W przypadku zatrucia wykonywana jest terapia detoksykacyjna.

Często pacjenci pytają, czy rak płuc jest uleczalny, czy nie, czy raka płuc można leczyć wcześnie. Jeśli guz w płucach zostanie wykryty w odpowiednim czasie, lekarze szpitala Jusupow przeprowadzają kompleksowe leczenie. Ma na celu wyzdrowienie pacjenta. Niemożliwe jest całkowite wyleczenie raka płuc w zaawansowanym stadium. Przeżywalność raka drobnokomórkowego wynosi 40% w ciągu trzech lat. Onkolodzy ze szpitala Jusupow wiedzą, jak leczyć raka płuc.

Leczenie raka płuc w Moskwie

Gdzie leczyć raka płuc w Moskwie? Leczenie raka płuc w Moskwie jest z powodzeniem przeprowadzane przez onkologów szpitala Jusupow. Profesorowie, lekarze najwyższej kategorii mają wieloletnie doświadczenie w onkologii. Diagnozę choroby przeprowadza się przy użyciu najnowszego sprzętu.

Taktyka leczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Chirurdzy onkolodzy biegle posługują się techniką operacji płuc. Po operacji pacjenci przechodzą radioterapię i chemioterapię zgodnie z międzynarodowymi protokołami. Jeśli podejrzewasz raka płuc, zadzwoń do szpitala Jusupow. Zostaniesz umówiony na wizytę u onkologa płuc w dogodnym dla Ciebie czasie.

Wszystko o raku płuc

Rak płuc to nowotwór złośliwy, który występuje w błonach śluzowych i gruczołach oskrzeli i płuc. Złośliwe komórki dzielą się dość szybko, co pozwala guzowi rozwijać się i szybko rosnąć.

Jeśli pacjent nie otrzyma niezbędnego leczenia, komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się po całym organizmie, wpływając na najważniejsze narządy: serce, mózg, kości, narządy trawienne, naczynia krwionośne, układ limfatyczny.

Istnieją trzy sposoby rozprzestrzeniania się komórek rakowych:

 1. Limfogenne - komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się przez naczynia limfatyczne.
 2. Hematogenny - rozprzestrzenianie się złośliwych komórek następuje przez układ krążenia.
 3. Implantacja - rozprzestrzenianie następuje wzdłuż błon surowiczych.

Rozbieżne w całym ciele komórki rakowe tworzą przerzuty - wtórne formacje złośliwego guza. Rozwój nowotworowego guza płuc dzieli się również na trzy etapy:

 1. Okres biologiczny - określa się od momentu wystąpienia guza do pojawienia się jego objawów na zdjęciu rentgenowskim (1-2 stopnie).
 2. Przedkliniczne - objawy nie pojawiają się, można je wykryć tylko na zdjęciu rentgenowskim (2-3 stopnie).
 3. Kliniczny - etap 3-4, kiedy pojawiają się oznaki i objawy choroby.

Wraz z powstaniem zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego podział komórek jest raczej powolny, niezróżnicowany, wręcz przeciwnie, rozwija się bardzo szybko, daje liczne przerzuty. Drobnokomórkowy rak płuca jest uznawany za najbardziej niebezpieczny, ponieważ jego rozwój jest szybki i bezobjawowy, przerzuty pojawiają się bardzo wcześnie. Rokowanie w przypadku takiego raka jest raczej złe. Raka prawego płuca obserwuje się częściej, w około 52% przypadków, raka lewego płuca tylko w 48% przypadków.

Ponadto rak płuca różni się również lokalizacją guza; dziś wyróżniono trzy grupy:

 1. Centralny - edukacja zaczyna się w oskrzelach.
 2. Peryferyjny - guz pochodzi z oskrzelików i miąższu płucnego.
 3. Nietypowe - podzielone na kości, wątrobę, śródpiersie i inne.
 • Przyczyny i objawy
 • Etapy raka płuca i metody diagnostyczne
 • Leczenie raka płuc
 • Kategorie wiekowe pacjentów z rakiem płuc

Przyczyny i objawy

Istnieje wiele przyczyn powstawania komórek rakowych w płucach i są one zależne i niezależne od osoby.

Palenie jest głównym czynnikiem wywołującym chorobę. Dym tytoniowy, który dostał się do płuc, zawierający wiele czynników rakotwórczych, osadza się na błonie śluzowej oskrzeli, jakby ją spalał, co niszczy DNA komórek, powodując mutację. Ponadto nikotyna pomaga stłumić układ odpornościowy.

Stabilnym czynnikiem występowania jest predyspozycja genetyczna osoby, to znaczy takie choroby występowały u bliskich krewnych lub sam pacjent ma już guzy nowotworowe innych narządów.

Grupa ryzyka obejmuje osoby powyżej 50 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak zapalenie oskrzeli, gruźlica, zapalenie płuc i patologie układu hormonalnego. Ryzyko choroby jest znacznie zwiększone przez „szkodliwą” produkcję: pracę w fabrykach ze szlifowaniem metali lub w warsztatach, w których topi się żelazo i stal; produkcja bawełny i lnu; pracować z pestycydami i metalami ciężkimi; górnictwo i przemysł gumowy.

Zanieczyszczenie powietrza ma również silny wpływ na występowanie raka płuc, szczególnie u mieszkańców dużych miast, którzy nieustannie wdychają nie tylko pył, ale także emisje substancji rakotwórczych do atmosfery z fabryk, powietrza zanieczyszczonego samochodami.

W zależności od rodzaju raka płuc jego objawy są różne. Jeśli centralny guz płuc postępuje, pierwsze oznaki są szybko określane i zmuszają pacjenta do wizyty u lekarza. Na przykład:

 1. Często najpierw zaczyna się ból w okolicy klatki piersiowej, takie objawy pojawiają się u ponad 60% pacjentów. Zwykle ból koncentruje się po stronie dotkniętej chorobą, ale jest odwrotnie. Pojawienie się bólu wskazuje, że opłucna jest już zaangażowana w proces choroby, ponieważ w tkankach płuc nie ma receptorów bólu..
 2. We wczesnych stadiach u 80-90% pacjentów rozwija się suchy kaszel, jednak wraz z postępem guza pojawia się plwocina, czasem z dodatkiem ropy i krwi.
 3. U większości pacjentów rozwija się krwioplucie. Początkowo w plwocinie pojawiają się pojedyncze smugi krwi, które z czasem rosną, plwocina wygląda jak galaretowata czerwona masa.
 4. Często powtarzają się procesy zapalne: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie opłucnej i inne.
 5. Prawie połowa pacjentów skarży się na duszność, ale ten objaw zależy bezpośrednio od wielkości samego guza. Od kiedy rośnie, naczynia krwionośne są ściśnięte, prześwity oskrzeli nakładają się, co staje się przyczyną trudności w oddychaniu.
 6. Złośliwy guz płuc charakteryzuje się zatruciem organizmu produktami rozpadu samego guza, w wyniku czego dochodzi do anemii, osłabienia, zmęczenia, utraty wagi i ogólnego pogorszenia samopoczucia.
 7. Wraz ze wzrostem ogniska pierwotnego powstają guzy wtórne i pojawiają się nowe objawy, które będą zależeć od narządów, do których przeniknęły przerzuty.

W obwodowym raku płuca objawy pojawiają się znacznie później, ze względu na brak receptorów bólu w tkance płucnej. Dlatego pojawienie się pierwszych oznak sugeruje, że choroba zaszła wystarczająco daleko. Główne objawy raka obwodowego to:

Zadyszka spowodowana mechanicznym uciskiem tchawicy dużych żył i oskrzeli. W przypadku zdiagnozowania obwodowego raka płuc 90% tego objawu występuje tylko w ostatnich stadiach choroby..

To, jak intensywnie się to objawi, zależy od wielkości i lokalizacji węzła rakowego..

 • Ból występuje u prawie połowy pacjentów, zwykle ból w klatce piersiowej, może być okresowy lub stały. Zwykle ból zaczyna się, gdy guz uszkadza opłucną lub ścianę klatki piersiowej i nie zależy w żaden sposób od oddychania.
 • Jeśli ognisko pierwotne dostanie się do oskrzeli, pojawia się kaszel, w którym plwocina wypływa z krwią.
 • W miarę postępu onkologii obwodowej płuc objawy stają się podobne do jej lokalizacji centralnej. Wynika to z szybkości i rozprzestrzeniania się przerzutów..

  Etapy raka płuca i metody diagnostyczne

  Jeśli mówimy o raku płuca pod względem wielkości węzła nowotworowego i częstości przerzutów, to konwencjonalnie wyróżnia się cztery etapy:

   Pierwszy lub początkowy etap charakteryzuje się małym guzkiem rakowym, którego wielkość nie przekracza 3 centymetrów. Objawy na tym etapie nie pojawiają się lub są trudne do zidentyfikowania jako rakowe. Może pojawić się kaszel, osłabienie, łagodne bóle głowy, spadek apetytu, a czasem wzrost temperatury. Wykonuje się fluorografię lub MRI.

  W drugim etapie wielkość złośliwej formacji wzrasta z trzech do sześciu centymetrów i mogą pojawić się pojedyncze przerzuty, które znajdują się w najbliższych węzłach chłonnych. Pojawiają się pierwsze objawy, jednak diagnoza na drugim etapie jest utrudniona, stwierdza się krwioplucie, sapanie, ból w klatce piersiowej, wzrost temperatury, spadek apetytu i bóle głowy.

  Rak płuc można łatwo pomylić z innymi chorobami płuc, takimi jak zapalenie płuc, ropień, gruźlica. Objawy są bardzo podobne, a diagnoza jest trudna do postawienia.

  Dlatego trafną diagnozę u połowy pacjentów stawia się w ostatnich stadiach raka płuca. Na początkowym etapie nie ma żadnych objawów, więc można go wykryć tylko przypadkowo lub gdy pojawią się komplikacje. W celu wczesnej diagnozy lekarze zalecają kompleksowe badanie co najmniej raz w roku. Rozważ następujące metody diagnostyczne:

  1. Fluorografia to badanie, które pomaga zidentyfikować gruźlicę, zapalenie płuc, różne guzy płuc i ich śródpiersia, w przypadku jakichkolwiek odchyleń konieczne jest wykonanie prześwietlenia.
  2. Radiografia dokładnie identyfikuje nieprawidłowości w płucach.
  3. Tomografia rentgenowska - wykonaj kilka sekcji z patologią do badań.
  4. Tomografia komputerowa - do żyły wstrzykuje się kontrast, a patologię bada się pod kątem późniejszego określenia choroby: guza, torbieli, gruźlicy.
  5. Bronchoskopia - rozpoznaje się raka centralnego, ten rodzaj diagnozy pozwala zobaczyć guz i jego wielkość, a także wykonać biopsję.
  6. Markery nowotworowe - badają białko we krwi, które jest wytwarzane indywidualnie przez guz. Zwykle stosowany u pacjentów, którzy przeszli leczenie w celu wykrycia przerzutów.
  7. Bronchografia - wprowadzenie kontrastu do drzewa oskrzelowego, dziś zamiast tego wykonuje się bronchoskopię.
  8. Analiza plwociny - niski procent diagnostyki, wykrywa obecność atypowych komórek w przypadku podejrzenia raka płuca.
  9. Badanie klatki piersiowej - w jamie opłucnej wykonuje się nakłucia w celu pobrania biopsji i wykrycia patologii.
  10. Biopsja węzła za pomocą tomografii komputerowej, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do rozpoznania.

  Do tej pory nie ma metody, która dokładnie określałaby chorobę raka płuc na podstawie innych chorób. Ze względu na złożoną diagnostykę przeprowadza się całą serię tych badań, ale w przypadku wątpliwości w rozpoznaniu wykonywana jest operacja.

  Leczenie raka płuc

  Leczenie raka jest dość trudnym zadaniem, istnieje kilka metod jego rozwiązania:

  Operacja. W leczeniu raka chirurgia okazała się najskuteczniejszą metodą. Podczas zabiegu usuwa się cały węzeł rakowy, pobliskie węzły chłonne oraz tkankę, przez którą doszło do przerzutów.

  Częściej usuwa się płat płuca, czasem usuwa się oba płaty do prawego płuca lub stosuje się pulmonektomię - usuwa się całe płuco. Indywidualnie sam guz jest usuwany u osób starszych ze współistniejącymi chorobami, dla których niebezpieczne jest poddanie się poważniejszym operacjom.

  Rak płuc jest uważany za nieoperacyjny w ostatnim stadium choroby, ponieważ rozmiar guza jest wystarczająco duży i jego usunięcie w celu zachowania funkcji życiowych innych ważnych narządów jest niebezpieczne; w obecności odległych przerzutów; współistniejące poważne choroby serca i innych narządów wewnętrznych.

 • Chemioterapia to wysoce skuteczna metoda, która może zmniejszyć rozmiar guza, co może wydłużyć życie. Ponadto przepisywane są następujące leki: doksorubicyna, cisplatyna, cyklofosfamid, metotreksat, bleomycyna, docetaksel, gemcytabina i inne.
 • Radioterapia - stosowana po zabiegach operacyjnych oraz jako odrębna metoda terapii w przypadkach nieoperacyjnych. Zarówno sam guz, jak i strefy przerzutów są narażone na promieniowanie.
 • Leczenie paliatywne - stosowane na ostatnim etapie w celu złagodzenia bólu i utrzymania normalnego życia pacjenta, gdy wszystkie metody leczenia zostały już wyczerpane.
 • Preparaty platynowe są bardzo skuteczne, ale też bardzo toksyczne, podczas kuracji konieczne jest spożycie dużej ilości wody - minimum 4 litry.
 • Leczenie metodami ludowymi jest zabronione, ponieważ przy stosowaniu substancji toksycznych stan już wyczerpanego ciała tylko się pogarsza.

  Wielu wie, czym jest rak płuc, ale niewielu wie o jego onkogenie EGFR.

  W niektórych przypadkach w raku występują nieprawidłowości genetyczne, które wpływają na cykl komórkowy. W trakcie badań zauważono dość wysoki poziom aktywności genu EGFR, a także jego składowych podczas aktywacji samego genu.

  To właśnie dało impuls do opracowania terapii przeciwnowotworowych ukierunkowanych na białka EGFR. W terapii stosuje się leki: Gefitinib (Iressa, AstraZeneca) i Erlotinib (Tarceva, Roche). Przed przepisaniem takich leków guz jest analizowany pod kątem obecności mutacji EGFR, ponieważ są one nieskuteczne dla pacjentów bez mutacji genów.

  Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) bierze udział we wzroście i rozwoju guza, dlatego skierowanych jest przeciwko niemu szereg leków celowanych, ponieważ działają one lepiej niż leki konwencjonalne.

  Kategorie wiekowe pacjentów z rakiem płuc

  Rak płuc u dzieci jest raczej rzadkim zjawiskiem, ale mimo to nadal istnieje. Często przyczyną rozwoju takiej choroby są sami rodzice, którzy palą w pomieszczeniu, w którym przebywa dziecko. Rozwój choroby jest również spowodowany złą ekologią, dziedzicznością.

  Ostatnio wzrosła liczba zachorowań spowodowanych zabawkami zawierającymi substancje rakotwórcze. Wykrywanie choroby we wczesnych stadiach jest problematyczne. Objawy: letarg, senność, zmniejszony apetyt, odkrztuszanie krwi i ropy, ból głowy.

  Często mówią o raku płuc w młodym wieku, jednak nie ustalono jeszcze konkretnych granic, na ile lat pacjent należy do tej kategorii. Zwykle wiek ten określa się na 45 lat, w niektórych źródłach sięga 50 lat.

  Statystyki pokazują, że liczba przypadków gwałtownie wzrasta po 40 latach. Dlatego, biorąc pod uwagę, że liczba przypadków wzrosła w ostatnich latach, bardziej celowe jest obniżenie wskaźnika wieku „rak u młodych ludzi” do 40 lat.

  Najwięcej chorób obserwuje się u osób w wieku od 60 do 69 lat. Spada liczba osób chorych w starszym wieku. Na tej podstawie można przytoczyć następujące statystyki:

  • do 40 lat - 10%;
  • od 40 do 60 lat - 52%;
  • od 61 do 75 lat - 38% przypadków.

  Wiele osób jest zainteresowanych pytaniami: czy rak płuc jest zaraźliwy? Czy rak może być przenoszony przez unoszące się w powietrzu kropelki? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie.

  Rak nie może zostać zarażony przez przedmioty gospodarstwa domowego używane przez pacjenta i nie jest przenoszony przez unoszące się w powietrzu kropelki. Nawet lekarze, pracując z pacjentami chorymi na raka, nie podejmują dodatkowych środków bezpieczeństwa, jak to zwykle ma miejsce w przypadku chorób zakaźnych. Eksperymenty były przeprowadzane niejednokrotnie, kiedy zdrowym ludziom wstrzyknięto pod skórę wyciąg ze złośliwego guza - żaden z ochotników nie zachorował.

  Pomimo postępu we współczesnej medycynie śmiertelność z powodu raka płuc wynosi 85% wszystkich przypadków.

  Wiele zależy od tego, że we wczesnych stadiach nie objawia się objawami i często występuje na późniejszych etapach, kiedy zaczęły się przerzuty.

  Zabija cicho i szybko. Co musisz wiedzieć o jednym z objawów raka płuc

  „Przed erą masowej produkcji papierosów i ich powszechną dostępnością rak płuc był kazuistyką” - mówi Maxim Rudenko, ordynator oddziału klatki piersiowej Okręgowej Poradni Onkologicznej w Swierdłowsku..

  Utajony przepływ

  Rada Bozhenko, „AiF-Ural”: Maxim Sergeevich, czy to prawda, że ​​rak płuc zajmuje czołową pozycję w umieralności?

  Maxim Rudenko: Jeśli weźmiemy wszystkich, którzy zmarli na raka, to wśród mężczyzn na pierwszym miejscu jest rak płuc (wśród kobiet - rak piersi). Ten typ raka występuje na ogół częściej u mężczyzn, ponieważ jest wśród nich więcej palaczy..

  - Oznacza to, że palenie jest czynnikiem ryzyka?

  - Zacznijmy od tego, że rak płuc jest koncepcją zbiorową, ale w rzeczywistości istnieje wiele jej typów. Zatem występowanie płaskonabłonkowego raka płuc wyrastającego z oskrzeli (jego charakterystyczną cechą jest to, że jest najmniej podatny na leczenie farmakologiczne) jest spowodowane paleniem tytoniu. Oznacza to, że jest to nie tylko czynnik ryzyka, ale także przyczyna choroby..

  Spośród wszystkich pacjentów z rakiem płuc tylko 50% przeżywa rok. U ponad 70% pacjentów złośliwy nowotwór płuc wykrywa się na trzecim i czwartym etapie. Natomiast najwyższy wskaźnik przeżywalności (od 75 do 90%) odnotowuje się wśród osób, u których choroba została wykryta w pierwszym etapie, ale odsetek tych pacjentów średnio w Rosji wynosi zaledwie 11–12%. Plus 14% - to drugi etap, w którym 50% pacjentów na tle leczenia przechodzi pięcioletni kamień milowy.

  - Smutne statystyki. Jaki jest tego powód? Z tym, że rak płuc nie objawia się przez długi czas z oczywistymi objawami?

  - Całkiem słusznie, ten typ raka charakteryzuje się utajonym przebiegiem; we wczesnym stadium choroba nie ma wyraźnych objawów klinicznych. Ponadto jest to dość agresywny guz, który jest wykrywany, gdy są już przerzuty lub rozprzestrzeniają się na inne narządy..

  Ponadto nasza przychodnia uczestniczy w pilotażowym projekcie przesiewowym w kierunku złośliwych nowotworów płuc. Kto bierze udział w badaniu? Grupą ryzyka są przede wszystkim mężczyźni palący w wieku 45-50 lat lub osoby, które rzuciły palenie wcześniej niż 15 lat temu.

  Ale identyfikacja przez identyfikację, ale nadal najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest zapobieganie rakowi płuc.

  I znaczenie?

  - Zdecydowanie - w rzucaniu palenia! I nie tylko aktywny, ale i pasywny.

  - Cóż, tak, rzucając palenie, przez 15 lat osoba nadal będzie zagrożona. Więc o co chodzi?

  - Spójrz, po rzuceniu palenia przez 20 minut następuje spadek ciśnienia krwi i tętna. W ciągu 12 godzin - spadek poziomu tlenku węgla we krwi do normalnych wartości. W ciągu 48 godzin przywracane są zakończenia nerwowe, zapach i smak. Trzy miesiące wystarczą, aby poprawić krążenie krwi i pracę płuc. Jeśli dana osoba pozostaje bez palenia przez rok, ryzyko choroby niedokrwiennej serca zmniejsza się o połowę; w wieku pięciu lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu osób niepalących, a także znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych rodzajów raka (jamy ustnej, gardła, pęcherza, szyjki macicy). W ciągu dziesięciu lat ryzyko zgonu z powodu raka płuc zmniejsza się o połowę i następuje znaczący spadek rozwoju raka krtani i trzustki. A powyżej 15 lat - ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca i obturacyjnej choroby płuc. Jak widać, powody rzucenia palenia są bardzo przekonujące. W związku z tym rosyjskie ustawodawstwo słusznie zakazuje nam palenia tytoniu w wielu miejscach publicznych..

  - Rzucenie palenia jest jedynym sposobem zapobiegania rakowi płuc?

  - Główny, ale nie jedyny. Nie należy również lekceważyć innych środków zapobiegawczych. Przykładowo, warto starać się unikać narażenia organizmu na czynniki rakotwórcze, stosować się do racjonalnej diety: stosowanie odpowiedniej ilości witamin, beta-karotenu, przeciwutleniaczy, witamina E również zmniejsza ryzyko raka płuc. Ale! Na tle rzucania palenia. Zaznaczę, że przed erą masowej produkcji papierosów i ich powszechną dostępnością rak płuc był kazuistyką..

  - Nie ma jeszcze takich badań, myślę, że będzie można ocenić wpływ waporyzacji na organizm później, kiedy naukowcy zobaczą ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie z nowym hobby. To znaczy dzisiejsza młodzież. Trudno jest dziś ocenić wyniki przyszłych badań, ale czy warto podejmować ryzyko? Bóg nie dał nam ludziom komina, więc po co palić?

  - Jakie metody leczenia raka płuc są obecnie stosowane?

  - Do tej pory najskuteczniejszą metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny (stosuje się go w pierwszym stadium choroby). Ponadto stosuje się chemioterapię, radioterapię i ich kombinację..

  Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu zajętej części płuca lub całego płuca. Oczywiste jest, że po usunięciu płata płuca jakość życia nie cierpi tak bardzo, jak w przypadku usunięcia całego narządu - w tym przypadku zdarza się, że ludzie umierają nie z powodu rozwoju raka, ale z powodu powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, ponieważ serce nie pracuje z jednym płucem. Ale na oddziale chirurgii klatki piersiowej Regionalnej Poradni Onkologicznej w Swierdłowsku podążamy ścieżką operacji narządowych, wykonujemy ich coraz więcej, zwłaszcza że dziś w Rosji i naszej przychodni aktywnie rozwija się chirurgia małoinwazyjna..

  - Wróćmy do początku rozmowy. Dobrze rozumiem, że wczesny rak płuc u ludzi jest z reguły przypadkowym odkryciem.?

  - Całkiem dobrze. Na przykład ludzie idą na operację oka lub serca i chorują na raka płuc.

  "To nie jest tego warte

  - W raku płuc nie ma specyficznych objawów, wszystkie są podobne do objawów jakiejkolwiek choroby płuc. Na przykład krwioplucie może wystąpić w przypadku gruźlicy, zapalenia płuc (zwłaszcza wirusowego) i raka płuc. Duszność, gorączka mogą również występować przy banalnym zapaleniu płuc. Ale powinna istnieć czujność onkologiczna. Oznacza to, że jeśli pacjent jest zagrożony, na te objawy należy zwrócić uwagę z punktu widzenia onkologii. Ale to bardziej dotyczy lekarzy. A osoby z jakimkolwiek przedłużającym się kaszlem powinny udać się do lekarza, który wysłucha i porówna skargi, wyśle ​​je do fluorografii.

  - Specjaliści podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarze w poliklinikach, obawiają się raka?

  - Nie mogę powiedzieć o każdej konkretnej osobie. Ale my ze swojej strony robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć tę czujność. Specjaliści poradni onkologicznej regularnie prowadzą wykłady dla POZ (istnieją nawet wytyczne kliniczne dotyczące wykrywania raka płuca w POZ), aktywnie wykorzystują możliwości telemedycyny.

  - Jakie indywidualne cechy wpływają na to, że niektórzy palacze zapadają na raka płuc, a inni nie?

  Widzisz, nie mówimy, że jeśli ktoś pali, to na pewno zachoruje na raka płuc. Ale wszyscy chorzy palą. Myślę, że ponad połowa pacjentów nie znalazłaby się na naszym oddziale, gdyby nie palili.

  - Coraz więcej mówimy o mężczyznach i czy wśród twoich pacjentów są kobiety?

  - Pewnie. Co więcej, ostatnio coraz więcej kobiet rozpoznaje raka płuc. Prosty przykład. Dwadzieścia lat temu, kiedy dopiero zaczynałem pracę, mieliśmy jeden oddział dla kobiet, potem trzeba było otworzyć kolejny, potem kolejny...

  - Ile lat miał twój najmłodszy pacjent?