Płaskokomórkowy rak płuc

Płaskonabłonkowy rak płuca jest złośliwym nowotworem (rak) utworzonym z płaskonabłonkowych komórek nabłonka otaczających tkankę płuc. W samym płucu nie ma nabłonka, składającego się z płaskich komórek. Na początku procesu nowotworowego w przełyku lub jamie ustnej zaczyna się tworzyć rak. Nietypowa komórka dostaje się do płuc w wyniku czynności oddechowej.

Po chwili zaczyna się rozwijać guz o właściwościach złośliwych. Złośliwy proces różni się od łagodnego szybkością rozwoju, agresywnością wobec pacjenta, inwazją, czyli rozrostem guza przez ściany uszkodzonego narządu, co powoduje silny ból. W międzynarodowej klasyfikacji chorób, rewizja 10 (ICD-10), kod choroby to C34.

Klasyfikacja według lokalizacji guza

Lokalizacja jest miejscem pierwotnego powstawania onkologicznego procesu pojawienia się guza. W miejscu lokalizacji rozróżnia się następujące typy:

NazwaLokalizacja
Rak centralnyMiejscem uszkodzenia stają się główne duże oskrzela..

Rak obwodowyWystępuje w okolicy pęcherzyków płucnych i małych oskrzeli.

Rak śródpiersiaCharakteryzuje się uszkodzeniem węzłów chłonnych na początku procesu onkologicznego (wykazuje najgorsze rokowanie pod względem przeżycia).

Rozpowszechniony rakW przypadku tego typu raka powstaje kilka małych ognisk, które nie są ze sobą połączone na początkowym etapie rozwoju onkologii. Może tworzyć się jednocześnie w jamie prawego i lewego płuca.

Masywny rakProces onkologiczny uszkadza duże i małe oskrzela pacjenta.

Klasyfikacja histologiczna

Histologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem struktury komórek tkankowych. Klasyfikacja onkologii zgodnie z zasadą struktury histologicznej implikuje klasyfikację według wskazanych typów:

 1. Płaskonabłonkowy nie rogowaciejący rak płuca nie jest rozpatrywany z punktu widzenia różnicowania choroby. Ten typ raka bez rogowacenia to kilka rozproszonych komórek z rozwiniętą cytoplazmą (mikropreparacja onkologiczna bez keratynizacji). Gatunek wyróżnia szybkie tempo tworzenia się zmian wtórnych.
 2. Płaskonabłonkowy rogowaciejący rak płuca charakteryzuje się wyraźną lokalizacją guza. W zależności od stopnia zróżnicowania gatunek ten dzieli się na:
 • wysoce zróżnicowany rak (G1);
 • słabo zróżnicowany rak (G2);
 • umiarkowanie zróżnicowany rak (G3).

Najbardziej agresywny jest rak o niskim stopniu złośliwości. Choroba charakteryzuje się szybkim przejściem do etapów z przerzutami. Zatem prognoza przeżycia zależy bezpośrednio od stopnia zróżnicowania patologii..

 1. Gruczołowy rak płaskonabłonkowy powstaje z tkanki gruczołowej i jest częściej rozpoznawany u kobiet. Różni się dużym rozmiarem guza, szybkim tempem rozwoju układu przerzutowego.
 2. Drobnokomórkowy rak płuc jest najbardziej agresywnym typem raka. Równie powszechne u mężczyzn i kobiet. Szybki rozwój ognisk wtórnych.

Odrębnym typem raka, wyróżniającym się na podstawie histologicznej, jest typ śródpiersia. W przypadku tego typu patologii ośrodkowy układ nerwowy jest uszkodzony. Objawy objawiają się zwężeniem źrenic i zwijaniem oczodołów. Węzły chłonne są szybko dotknięte, przerzuty rosną.

Analiza histologiczna jest ważną metodą badawczą, która pozwala przepisać pacjentowi odpowiednie leczenie..

Przyczyny raka płaskonabłonkowego

Przyczyny onkologii to szereg negatywnych czynników, które przyczyniają się do procesu onkologicznego. Przyczyna rozwoju onkologii narządów oddechowych na obecnym poziomie rozwoju medycyny nie została zidentyfikowana.

Główne czynniki ryzyka obejmują następujące okoliczności:

 1. Używanie wyrobów tytoniowych. Palenie tytoniu jest główną przyczyną raka płuc. Według danych statystycznych 90% pacjentów z tą patologią było narażonych na szkodliwe skutki tego złego nawyku przez długi czas. Toksyny zawarte w papierosie powodują osłabienie odporności organizmu, sprzyjając wystąpieniu przewlekłych patologii, w tym mutacji w strukturach komórkowych. Dym tytoniowy powoduje obumieranie pęcherzyków płucnych, co przyczynia się do obniżenia poziomu tlenu we krwi palacza. W wyniku asfiksji następuje regularny szybki spadek nasycenia organizmu tlenem. Brakuje tkanek i komórek ciała, dochodzi do śmierci komórek. Ma również negatywny wpływ na mięsień sercowy i naczynia krwionośne. Zatem tytoń powoduje zatrucie wszystkich ważnych układów organizmu..
 2. Obciążona dziedzicznością. Nie ma naukowego wyjaśnienia istnienia tego czynnika ryzyka. Potwierdzają to dopiero badania statystyczne. Istota tego czynnika polega na zwiększonym ryzyku rozwoju onkologii płuc, jeśli bliscy krewni cierpieli na podobną patologię w ciągu jednego lub dwóch pokoleń (babcie, dziadkowie, matki, ojcowie). Dalsze badania ludzkiego genotypu pozwolą wyjaśnić to zjawisko..
 1. Złe czynniki środowiskowe. W przypadku braku normalnego stanu ekologicznego środowiska do układu oddechowego przedostaje się duża liczba toksyn, szkodliwych substancji, odpadów przemysłowych. Czynnik ryzyka potwierdzają odpowiednie badania statystyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Według badań przytłaczająca liczba zdiagnozowanych przypadków płaskonabłonkowego raka płuc należy do krajów uprzemysłowionych i megamiast. W warunkach zanieczyszczenia środowiska dochodzi do regularnego zatrucia organizmu, a mechanizm przejawiania się zatrucia jest podobny do procesu zatrucia wyrobami tytoniowymi. Ważne jest, aby przy złej ekologii rozpoczął się proces zatrucia organizmu substancjami rakotwórczymi i toksynami. Rozpoczyna się proces tłumienia odporności, asfiksji i degeneracji komórek. W rezultacie rozwija się patologia onkologiczna.
 2. Wykonywanie funkcji pracy w przedsiębiorstwach o szkodliwych warunkach pracy. Ten czynnik również znajduje się na liście najważniejszych. W tym przypadku mechanizm zatrucia organizmu jest taki sam, jak powyższe czynniki ryzyka. Jeśli dana osoba jest narażona przez długi czas na szkodliwe działanie materiałów budowlanych, takich jak azbest czy cement, wówczas drogi oddechowe zostają zatkane cząstkami tych materiałów. W rezultacie rozwijają się przewlekłe patologie płuc, w tym te, które mogą powodować rozwój procesów mutagennych, aw rezultacie prowadzić do raka..
 3. Narażenie na promieniowanie naturalne i sztuczne. Promieniowanie o charakterze naturalnym obejmuje promieniowanie słoneczne. Szczególnie silnie oddziałuje na ludzi zamieszkujących obszary o klimacie tropikalnym i subtropikalnym, gdzie aktywność słoneczna osiąga maksymalną wartość. Również ryzyko ekspozycji na promieniowanie słoneczne jest wysokie w miejscach z cienką warstwą ozonową atmosfery (na przykład w Arktyce). Na ten efekt narażeni są piloci samolotów wojskowych i cywilnych, a także astronauci na orbicie Ziemi. Czynniki wpływu promieniowania spowodowane przez człowieka obejmują życie w pobliżu elektrowni jądrowych oraz w pobliżu strefy zamkniętej po katastrofach spowodowanych przez człowieka. Również pracownicy laboratoriów rentgenowskich, pracownicy elektrowni jądrowych, pracownicy na atomowych łodziach podwodnych i inni pracownicy na sondowanych obszarach są narażeni na zwiększone wpływy..
 1. Czynnik wieku. Ponownie jest to potwierdzone statystycznie. Większość pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem płuca przekroczyła barierę wieku 50 lat. W tym wieku zmniejsza się zdolność organizmu do zapobiegania wpływowi czynników zewnętrznych i rozwijają się poważne chroniczne patologie.
 2. Przewlekłe choroby układu oddechowego. Główne przewlekłe patologie, które mogą wywoływać pojawienie się onkologii, to zapalenie oskrzeli (zapalenie oskrzeli), zapalenie płuc (innymi słowy zapalenie tkanki płucnej), zakażenie gruźlicą (zakażenie specjalnym rodzajem bakterii).
 3. Niski status społeczny pacjenta. Problem społeczny, który stał się czynnikiem ryzyka rozwoju patologicznego stanu raka. Przy niskim poziomie aktywności społecznej i moralnej oraz niskim poziomie dochodów ludności pojawia się wpływ subkultury promującej używanie tytoniu, alkoholu i narkotyków. Przy niskim poziomie dochodów osoba jest zmuszona kupować produkty spożywcze niskiej jakości, które zawierają dużą ilość czynników rakotwórczych i toksyn, co prowadzi do ciągłego zatrucia organizmu.
 4. Brak witamin. Naukowa nazwa to niedobór witamin. U większości osób rozwija się poza sezonem (wiosna, jesień). W tych okresach organizm narażony jest na wiele negatywnych czynników z uwagi na to, że otrzymuje niewystarczającą ilość pierwiastków śladowych i witamin z różnych grup („A”, „B”, „C”, „D”).
 5. Regularne wdychanie kurzu domowego. Wymagane jest regularne sprzątanie pomieszczeń, w których mieszka osoba. Jeśli wdychasz cząsteczki kurzu domowego przez długi czas, ryzyko zachorowania na raka wzrasta 14-krotnie..

Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają się do zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płaskonabłonkowego płuc. Jeśli dana osoba ma jeden lub więcej negatywnych czynników, zaleca się regularne przeprowadzanie specjalistycznych badań u onkologa. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonywanie prześwietlenia klatki piersiowej (fluorografii) co 12 miesięcy. Jest to konieczne, aby naprawić początek procesu patologicznego na początkowych etapach, kiedy rak najlepiej poddaje się zabiegom medycznym. Jeśli onkologia zostanie wykryta na trzecim i czwartym etapie, szanse na wyleczenie są bliskie zeru. W przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla procesów nowotworowych zaleca się wykonanie badania poza harmonogramem.

Objawy patologii

W większości przypadków objawy, które pojawiają się podczas rozprzestrzeniania się i rozwoju procesu nowotworowego, są podobne do objawów innych przewlekłych patologii płuc.

Główne objawy profilu obejmują:

 1. Suchy i wilgotny kaszel.
 2. Duszność (we wczesnych stadiach pojawia się po wysiłku fizycznym, z czasem zaczyna występować w spoczynku).
 3. Silny ból w klatce piersiowej (często w postaci skaleczeń, zwłaszcza podczas kaszlu).

Objawy wymienione powyżej w początkowej manifestacji mogą wystąpić z powodu przeziębienia. Z guzem można różnicować tylko te objawy, które postępują w czasie i zależą od wielkości nowotworu w tkance płucnej.

Inne objawy patologii nie są bezpośrednio związane z narządami oddechowymi, ale występują w prawie każdym procesie onkologicznym. Obejmują one:

 1. Zespół przewlekłego zmęczenia człowieka - przy tej patologii wydajność pracy pozostaje na niskim poziomie, człowiek czuje się zmęczony nawet po długim odpoczynku.
 2. Utrata apetytu - osoba przestaje interesować się jedzeniem, rozwija się wyczerpanie organizmu.
 3. Apatia - niezdolność do pożądania.

Objawy te są trudne do interpretacji, o ile występują samodzielnie w historii pacjenta. W przypadku wspólnego wystąpienia tych objawów należy natychmiast zgłosić się na zabiegi diagnostyczne i badanie do onkologa.

Wraz ze wzrostem wielkości guza następuje wzrost i intensywność objawów objawowych. Występuje krwioplucie, nasila się ból w klatce piersiowej pacjenta. Wraz z rozwojem geografii rozmieszczenia ognisk wtórnych następuje rozwój współistniejących procesów patologicznych. Objawy zależą od tego, który narząd cierpi z powodu wtórnego ogniska patologii. Charakterystycznym objawem w tym przypadku jest ból w zajętym narządzie. Od momentu pojawienia się ogniska wtórnego nowo powstały guz nacieka uszkodzony narząd, co powoduje ból.

Przerzuty, które rozprzestrzeniły się z pierwotnego guza, często znajdują się we wskazanych narządach i tkankach:

 • mięsień sercowy;
 • nerki;
 • struktury kostne;
 • żołądek;
 • wątroba.

Stopniowo rozwija się niewydolność wielonarządowa. Kiedy ogniska wtórne dostają się do mózgu, funkcjonalność ośrodkowego układu nerwowego jest tłumiona. Możliwa jest dezorientacja świadomości aż do utraty, utrata koordynacji przestrzennej. Osoba rozwija stan depresyjny, regularne zmiany nastroju, drażliwość, agresywność. Upośledzona funkcja pamięci.

Diagnostyka procesu i etapu patologicznego

Kiedy objawy pojawiają się po raz pierwszy, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego. W procesie diagnozy forma patologii, lokalizacja, etap.

Etap procesu onkologicznego ma bezpośredni wpływ na rokowanie chorego. Zwyczajowo rozróżnia się 4 etapy raka. Wyróżnia się również stadium przedrakowe, które charakteryzuje się metaplazją tkanki płucnej. W tym stanie jest za wcześnie, aby mówić o złośliwości, ale obecność tej patologii wskazuje na wysokie ryzyko raka w najbliższej przyszłości..

Kryteria określania stopnia zaawansowania rozwoju onkologii podano w tabeli:

Etap nrCharakterystyka
I etapŚrednica guza mniejsza niż 3 centymetry, ma wyraźną lokalizację w obrębie jednego płata płuca i nie ma przerzutów.
Etap 2Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów pierwotnych w regionalnych węzłach chłonnych. Płat płuca nie może w takim samym stopniu spełniać swojej funkcji. Rozpoczyna się depresja funkcji oddechowej. Średnica formacji nie przekracza 6 centymetrów.
Etap 3Trzeci etap charakteryzuje się wielkością guza od 6 do 8 centymetrów średnicy. Zwiększone niebezpieczeństwo polega na aktywnym rozprzestrzenianiu się przerzutów w całym organizmie. Narządy życiowe zaczynają być uszkadzane, co prowadzi do pojawienia się współistniejących patologii, pogorszenia czynności narządów.
Etap 4Naukowa nazwa to etap termiczny. Guz jest większy niż 8 centymetrów. Ale guz pierwotny jest najmniej niebezpieczny w porównaniu z przerzutami. Dotyczy to całego ciała.

W zależności od stadium zmniejsza się szansa przeżycia pacjenta. Gradację zależności przedstawiono w poniższej tabeli:

EtapProcent przeżycia
I etapWskaźnik przeżycia 80 procent
Etap 2Wskaźnik przeżycia 50 procent
Etap 3Wskaźnik przeżycia 20 procent
Etap 4Wskaźnik przeżycia 2 procent

Na etapie 4 pacjenci żyją nie dłużej niż 2 lata.

Aby przeżyć, na początkowym etapie wymagana jest identyfikacja patologii. Metody diagnozowania raka płuc obejmują procedury:

 • Fluorografia - badanie patologii za pomocą promieni rentgenowskich.
 • Bronchoskopia - oględziny oskrzeli za pomocą endoskopu.
 • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) - służy do ustalenia obecności przerzutów.
 • tomografia komputerowa.
 • Metoda PET.
 • USG klatki piersiowej.
 • Biopsja.
 • Analizy biomateriałów krwi, moczu i kału.

Po przeprowadzeniu kompleksu badań diagnostycznych lekarz przepisuje leczenie zgodnie z danymi uzyskanymi z badań klinicznych..

Leczenie

Główną metodą leczenia onkologii jest operacja. Wynik uzyskuje się podczas operacji na pierwszym i drugim etapie.

Radioterapia i chemioterapia to dodatkowe zabiegi. W chemioterapii stosuje się leki pochodzące z chemicznego przemysłu farmaceutycznego. Każdy z nich jest toksyną, która charakteryzuje się działaniem cytostatycznym, niszczącym atypowe komórki i zatrzymującym podział.

W podobny sposób stosuje się metodę wykorzystującą promieniowanie radioaktywne. Przy odpowiednim leczeniu parametry życiowe pacjenta ulegają poprawie. Na trzecim i czwartym etapie zadanie polega na poprawie i przedłużeniu życia pacjenta. Zadanie leczenia raka nie jest już tego warte.

Płaskokomórkowy rak płuc

Płaskokomórkowy rak płuca jest najczęstszym rodzajem patologii onkologicznej. Podobnie jak inne typy, dzięki terminowemu leczeniu pacjent może z powodzeniem powrócić do normalnego życia. Z reguły w pierwszej kolejności dotknięte są komórki nabłonka wyściełającego powierzchnię układu oddechowego - stąd nazwa choroby.

Choroba dzieli się na:

 • Centralny (wpływa na główne oskrzela);
 • Obwodowe (segmentowe, ogniska występują w małych oskrzelach i pęcherzykach płucnych).

Różnią się również płaskonabłonkowe niekeratynizujące i rogowaciejące onkologie płuc..

Płaskonabłonkowy nie rogowaciejący rak płuc

Ten typ choroby charakteryzuje się: średnim zróżnicowaniem, brakiem tzw. "Pereł", mitoza komórek złośliwych przewyższa szybko komórki tkankowe. Występuje również szybki wzrost wielkości guza. Ze względu na łagodne objawy pacjenci trafiają do poradni dość późno, co prowadzi do bardziej złożonego leczenia i mniej korzystnego rokowania, chociaż ta forma jest najczęściej diagnozowana.

Umiarkowanie zróżnicowany płaskonabłonkowy rak płuc

Poziom zróżnicowania komórek chorobotwórczych ma bezpośredni wpływ na rozpoznanie i późniejsze leczenie. Wysoko i średnio zróżnicowana onkologia rozwija się wolniej i skuteczniej reaguje na terapię, można ją też dość szybko wykryć, a różnica w porównaniu z grupami nowotworów złośliwych o małej gęstości.

Słabo zróżnicowany płaskonabłonkowy rak płuc

Trudne do zdiagnozowania i wykrycia ze względu na małą gęstość komórek i nietypową strukturę komórek chorobotwórczych. Guzy powoli powiększają się, przebieg choroby przebiega zwykle bezobjawowo (do pewnego stopnia), a przerzuty rozprzestrzeniają się przez naczynia układu limfatycznego.

Objawy choroby

Początkowe stadia płaskonabłonkowego raka płuca często rozwijają się bez wyraźnych objawów choroby, jednak eksperci identyfikują kilka niepokojących objawów:

 • silny kaszel bez flegmy;
 • duszność;
 • ból w klatce piersiowej;
 • krwawy kaszel.

Ponadto rozwijają się inne, cięższe objawy choroby:

 • podwyższona temperatura ciała (do 39 ° C);
 • ropno-śluzowa plwocina uwalniana podczas kaszlu;
 • trudności w połykaniu;
 • zmiana głosu;
 • niemiarowość;
 • Zespół Hornera;
 • ból w okolicy szyjki macicy i ramion.

Główne metody diagnostyki i leczenia płaskonabłonkowego raka płuca

Rozpoznanie choroby jest typowe dla wykrycia prawie wszystkich rodzajów onkologii, w tym płaskonabłonkowego raka płuc: badania krwi, biopsja, fluorografia i badania rentgenowskie, bronchoskopia, tomografia komputerowa itp..

Najbardziej radykalnym leczeniem jest chirurgiczne usunięcie guzów i dotkniętych tkanek. W większości przypadków stosuje się chemioterapię, radioterapię, immunoterapię i inne. Istnieje również terapia objawowa, której celem jest zatrzymanie lub złagodzenie objawów wynikających z wybranej ścieżki leczenia lub powikłań związanych z rozpoznaniem głównym..

Etapy onkologii

W zależności od ciężkości choroby raka płaskonabłonkowego wyróżnia się cztery stadia choroby. Pierwsze dwa można z powodzeniem leczyć, ponieważ albo nie ma przerzutów, albo ich stężenie jest nieznaczne; guzy są zlokalizowane i mają niewielki rozmiar. Odsetek osób, które przeżyły na tych etapach, wynosi 40-80%. Ostatnie dwa etapy oznaczają cięższy stan pacjenta, który jest trudny do znormalizowania..

3. stadium raka płaskonabłonkowego płuc - rokowanie

Trzeci etap charakteryzuje się dość dużymi guzami (6-8 cm) i przenikaniem przerzutów do narządów, tkanek, kości przylegających do płuc. Zaleca się radioterapię i farmakoterapię w celu zmniejszenia liczby ognisk choroby i zmniejszenia wielkości guzów złośliwych. Następnie operacja jest wykonywana, a kurs się powtarza. Wskaźnik przeżywalności pacjentów wynosi 20-25%.

Płaskokomórkowy rak płuca stadium 4 - rokowanie

Niestety na tym etapie jakiekolwiek leczenie jest nieskuteczne, w większości przypadków zalecana jest terapia paliatywna. Choroba obejmuje całe grupy narządów i tkanek. Wskaźnik przeżycia i powrotu do zdrowia jest bardzo niski: 8-10%.

Przyczyny wystąpienia choroby

Analizując dane statystyczne i analizy, eksperci zwracają uwagę na kilka możliwych warunków wstępnych rozwoju raka:

 • palenie;
 • sytuacja ekologiczna w regionie;
 • dziedziczność;
 • narażenie radioaktywne.

Płaskokomórkowy rak płuc

Najczęstszą patologią onkologiczną jest rak płuc. Wysokiemu wskaźnikowi zapadalności towarzyszy również wysoka śmiertelność. Według statystyk pięcioletnie przeżycie raka płuc obserwuje się w około dwudziestu procentach przypadków. I chociaż na całym świecie trwa aktywna promocja zdrowego stylu życia, ludzie nadal palą.

Palenie jest jednym z głównych czynników rozwoju raka płuc. Ryzyko zachorowania na raka płuc u palaczy jest bardzo wysokie. Jednocześnie należy rozumieć, że rzucenie palenia jest konieczne nie tylko w celu zapobiegania, ale także w obecności złośliwego procesu.

Czynniki etiologiczne rozwoju raka płuca to:

 • Palenie, alkoholizm, narkomania;
 • Praca w zakładzie produkcyjnym o zwiększonym zanieczyszczeniu (pył, radon, azbest, ropa itp.)
 • Męski;
 • Genetyczne predyspozycje;
 • Częste zapalne i przewlekłe choroby układu oddechowego;
 • Choroby onkologiczne innych narządów i układów itp..

Istnieje kilka klasyfikacji raka płuc, w zależności od lokalizacji, struktury, rozprzestrzeniania się.

Choroba ma określony stopień zaawansowania iw zależności od stadium zmienia się również obraz kliniczny..

Centralny rak płuca jest złośliwą chorobą zlokalizowaną w oskrzelach dużego kalibru i przy tej postaci raka występują wyraźne objawy. Ale w przypadku raka obwodowego dotyczy to oskrzeli małego kalibru, oskrzelików, a nawet pęcherzyków płucnych, a ta forma w przeważającej większości przebiega bezobjawowo, dlatego jest diagnozowana na późniejszych etapach. Rak centralny przeważa nad rakiem obwodowym, a masywny rak płuc występuje u mniej niż dziesięciu procent.

Histologiczna klasyfikacja raka płuc obejmuje:

 • Łuskowaty;
 • Mała komórka;
 • Duża komórka;
 • Rak gruczołowy;
 • Mieszany.

Płaskonabłonkowy rak płuc jest najczęstszą histologiczną postacią raka. W zależności od różnicowania komórek nowotworowych istnieją:

 • Płaskonabłonkowy nie rogowaciejący rak płuc;
 • Płaskokomórkowy rogowaciejący rak płuc;
 • Słabo zróżnicowany płaskonabłonkowy rak płuc.

Ponieważ rak płaskonabłonkowy najczęściej ma lokalizację centralną, objawy choroby są wyraźne. Pacjenci skarżą się na osłabienie, zmęczenie, słaby apetyt, utratę wagi, dokuczliwy kaszel, ból w klatce piersiowej, wydzielinę plwociny, czasem z kroplami krwi.

Ponieważ klinika jest wyraźna, pacjenci samoleczą przez długi czas, próbując pozbyć się objawów. Leki, zwłaszcza leki przeciwbakteryjne, nie tylko nie pomagają, ale także szkodzą w raku płaskonabłonkowym.

Jeśli pójdziesz do lekarza, dobry specjalista zauważy we wczesnych stadiach objawy, które są niewidoczne dla osoby bez wykształcenia medycznego, na przykład wzrost regionalnych węzłów chłonnych. W rutynowych badaniach krwi pojawią się niespecyficzne zmiany. Chociaż zdjęcie rentgenowskie nie diagnozuje, wykazuje oznaki procesu onkologicznego. Bronchoskopia z celowaną biopsją pozwala dokładnie ustalić strukturę histologiczną procesu złośliwego, a to decyduje o leczeniu i rokowaniu.

Diagnostyka w szpitalu Jusupow odbywa się w komfortowych warunkach przy użyciu nowoczesnego sprzętu znanych producentów. Lekarze Szpitala Jusupowa najwyższej kategorii dysponują ogromną wiedzą i przypadkami klinicznymi z własnej praktyki. Leczenie w szpitalu Jusupow odbywa się z uwzględnieniem wszystkich zaleceń, planu terapii, diety itp..

Leczenie płaskonabłonkowego raka płuc

Opracowanie planu leczenia płaskonabłonkowego raka płuca zależy od stopnia różnicowania komórek, stadium, chorobowości.

Leczenie operacyjne raka płaskonabłonkowego polega na usunięciu płata lub całego płuca z węzłami chłonnymi lub bez. Metody chirurgiczne są również stosowane w przypadku przerzutów w celu złagodzenia stanu. W przypadku zapalenia opłucnej, który komplikuje raka płaskonabłonkowego, chirurdzy wykonują torakocentezę lub pleurodezę.

Liczba kursów radioterapii jest również dobierana indywidualnie przez lekarza prowadzącego.

Leczenie chemioterapią przeprowadza się głównie za pomocą kombinacji leków. Ta metoda nie jest radykalna, ale zapobiega przerzutom. Chociaż ma wiele skutków ubocznych, przeważa efekt pozytywny.

Lek przeciwnowotworowy „Niwolumab” - wykazał swoją skuteczność w postępującym przerzutowym płaskonabłonkowym raku płuca. Doświadczenie w stosowaniu leku przemawia za jego dalszym stosowaniem w przypadku chorób onkologicznych dróg oddechowych..

Rokowanie w przypadku płaskonabłonkowego raka płuc

Rokowanie w przypadku płaskonabłonkowego raka płuca jest korzystne w przypadku wczesnej diagnozy, prawidłowo dobranego leczenia i dużego zróżnicowania komórkowego.

Obecność przerzutów i powikłań, brak leczenia, szybki postęp itp. Są uważane za niekorzystne objawy prognostyczne..

Specjaliści szpitala w Jusupowie pracują nad poprawą rokowań i jakości życia. Szpital Jusupow zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów przez całą dobę w celu ich jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Płaskokomórkowy rak płuc: stadia, leczenie, rokowanie

Złośliwe guzy płuc mogą mieć różne struktury histologiczne, w zależności od tego, jak komórki guza wyglądają pod mikroskopem. W uproszczonej wersji klasyfikacji wyróżnia się dwa główne typy raka płuca: częściej występujący niedrobnokomórkowy (stanowi 80-85% przypadków) i stosunkowo rzadki drobnokomórkowy (odpowiednio około 15% przypadków).

Rak płaskonabłonkowy jest rodzajem raka niedrobnokomórkowego. Stanowi około 30% przypadków złośliwych guzów płuc. Nowotwór rozwija się z nabłonka płaskiego, który tworzy błonę śluzową oskrzeli. Rak płaskonabłonkowy występuje nie tylko w płucach, ale także w innych narządach: skórze, błonie śluzowej jelit itp..

Dlaczego rozwija się płaskonabłonkowy rak płuc??

Przyczyny większości nowotworów są nieznane, a rak płuc nie jest wyjątkiem. Z nowotworów powstają komórki, w których wystąpiły pewne mutacje, ale trudno powiedzieć, co dokładnie do tego doprowadziło. Znane są tylko czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Nazywa się je czynnikami ryzyka.

Ze wszystkich niedrobnokomórkowych raków płuc, raki płaskonabłonkowe są najsilniej związane z paleniem. Szkodliwe działanie dymu tytoniowego w dowolnej postaci: w postaci papierosów, cygar, fajki wodnej, fajki. Ryzyko zależy bezpośrednio od tego, jak długo dana osoba pali i ile papierosów wypala dziennie. Bierne palenie też jest niebezpieczne.

Inne czynniki ryzyka:

 • Wiek. Im starsza osoba, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania..
 • Historia rodziny: przypadki chorób u bliskich krewnych.
 • Narażenie na pył, azbest, radon (gaz powstający w glebie podczas rozkładu uranu i może gromadzić się w pomieszczeniach) i niektóre inne substancje.

Etapy raka płaskonabłonkowego płuc

Etap jest określany w zależności od wielkości guza pierwotnego, obecności komórek rakowych w regionalnych węzłach chłonnych, odległych przerzutów. W płaskonabłonkowym raku płuc wyróżnia się cztery główne stadia:

 1. W pierwszym etapie guz ma nie więcej niż 4 cm średnicy, nie rozprzestrzenia się na regionalne węzły chłonne, nie ma odległych przerzutów.
 2. W płaskonabłonkowym raku płuca w stadium 2 guz jest większy (do 7 cm średnicy), może rozprzestrzeniać się na regionalne węzły chłonne.
 3. Na etapie 3 guz rośnie silniej w otaczających tkankach, atakuje więcej węzłów chłonnych.
 4. Czwarty etap raka charakteryzuje się obecnością odległych przerzutów.

Objawy

We wczesnych stadiach rak często nie wykazuje żadnych objawów. Później zaczyna przeszkadzać uporczywy przewlekły kaszel, podczas którego może opuścić plwocina zmieszana z krwią, ból w klatce piersiowej, duszność i zwiększone zmęczenie. W miarę postępu raka i powstawania odległych przerzutów, objawy takie jak żółtaczka, niestrawność, nudności i wymioty, utrata masy ciała (z przerzutami do wątroby), ból kości i patologiczne złamania (z przerzutami do kości), bóle głowy i zaburzenia neurologiczne ( z przerzutami do mózgu).

Często ze względu na brak objawów raka płuca rozpoznaje się w zaawansowanym stadium, kiedy już trudno go leczyć. Badania przesiewowe pomagają we wczesnej diagnostyce: fluorografia, niektórzy palacze z dużym doświadczeniem powinni okresowo poddawać się tomografii komputerowej (problem ten należy rozwiązać z lekarzem).

Metody diagnostyczne

Rentgen klatki piersiowej pomaga wykryć guza w płucach. Metody diagnostyczne, takie jak CT, MRI, pomagają uzyskać bardziej szczegółowy obraz. W celu zbadania błony śluzowej oskrzeli uciekają się do badania endoskopowego - bronchoskopii. Pomoc w wykryciu przerzutów: badanie PET, badanie rentgenowskie i radioizotopowe kości, USG narządów jamy brzusznej i inne metody diagnostyczne.

W celu potwierdzenia obecności komórek nowotworowych w nowotworze uciekają się do biopsji, cytologicznego badania plwociny.

Leczenie płaskonabłonkowego raka płuc

Wybór leczenia zależy od wielu czynników, z których jednym z najważniejszych jest stadium raka. Im niższy etap, tym większe ryzyko remisji. Niestety późna diagnoza jest bardzo pilnym problemem w przypadku płaskonabłonkowego raka płuc. Często, gdy osoba szuka pomocy medycznej, guz ma czas, aby silnie rozrosnąć się poza płucami, dając przerzuty. Ale nawet jeśli remisja jest niemożliwa, nie oznacza to, że pacjentowi nie można pomóc. Często lekarze mogą znacznie przedłużyć życie pacjenta, upewnić się, że nie wystąpią u niego bolesne objawy.

Operacja

Celem radykalnej operacji płaskonabłonkowego raka płuca jest całkowite usunięcie guza, tak aby w organizmie nie pozostały żadne komórki rakowe, które mogłyby prowadzić do nawrotu choroby.

Ilość interwencji zależy bezpośrednio od tego, jak bardzo guz urósł. Ale jednocześnie należy również wziąć pod uwagę stan czynności płuc: im lepiej, tym więcej tkanek lekarz może usunąć bez obawy o poważne komplikacje. Czasami trzeba usunąć całe płuco. W innych przypadkach usuwa się jego płat, odcinek lub niewielką część - nowotwór z częścią otaczającej tkanki.

Stosowany przy raku płuc i technikach małoinwazyjnych. W niektórych przypadkach można skorzystać z chirurgii klatki piersiowej ze wspomaganiem wideo (VATS), jeśli pozwala na to sprzęt techniczny i kwalifikacje lekarzy kliniki.

Radioterapia i chemioterapia płaskonabłonkowego raka płuca

Często radioterapia i chemioterapia, same lub w połączeniu, uzupełniają chirurgię. Terapia wykonywana przed operacją nazywana jest terapią neoadiuwantową. Pomaga zmniejszyć obrzęk, co może zmniejszyć liczbę operacji. Terapia adiuwantowa jest zalecana po operacji i pomaga zapobiegać nawrotom, zabijając pozostałe komórki rakowe w organizmie..

W przypadku zaawansowanego raka chemioterapia i radioterapia są stosowane w celach paliatywnych. Pomagają spowolnić wzrost guza, poprawić stan pacjenta i przedłużyć życie. Przy pomocy radioterapii możliwe jest zniszczenie pojedynczych ognisk przerzutowych.

Nowe metody leczenia płaskonabłonkowego raka płuc

Dwa nowoczesne kierunki leczenia raka:

 • Leki celowane. Blokują określone cząsteczki docelowe, które są potrzebne do wzrostu i przeżycia nowotworów złośliwych.
 • Leki immunologiczne działają również na mechanizmy molekularne, pomagając usunąć blokadę z układu odpornościowego, która zapobiega atakowi tkanki nowotworowej.

Obie te metody leczenia są stosowane w przypadku raka płuc. W niektórych przypadkach pomagają na późniejszych etapach, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Rokowanie w przypadku płaskonabłonkowego raka płuc

Głównym wskaźnikiem oceny rokowania jest pięcioletnie przeżycie, czyli liczba pacjentów, którzy pozostają przy życiu pięć lat po postawieniu diagnozy. Pięcioletnia przeżywalność w przypadku płaskonabłonkowego raka płuca, podobnie jak w przypadku innych nowotworów, zależy od stadium:

 • Etap 1 - 68-92%.
 • Etap 2 - 36-60%.
 • Prognozy dotyczące przeżycia w przypadku płaskonabłonkowego raka płuca w stadium 3 wynoszą 13–36%.
 • Prognozy dotyczące przeżycia w przypadku płaskonabłonkowego raka płuca w stadium 4 - 1-10%.

Co to jest płaskonabłonkowy rak płuc?

Płaskonabłonkowy rak płuc (rak płaskonabłonkowy) powstaje z płaskonabłonkowych komórek nabłonka, których nie ma w samych płucach, ale są obecne w komórkach przełyku, krtani i jamy ustnej. Płaskonabłonkowe komórki nabłonka dostają się do płuc i przyczyniają się do rozwoju procesu nowotworowego.

 1. Proces powstawania raka płaskonabłonkowego
 2. Formy płaskonabłonkowego raka płuc
 3. Przyczyny i czynniki ryzyka
 4. Objawy raka płaskonabłonkowego
 5. Rak płuc u kobiet w ciąży
 6. Etapy choroby i oczekiwana długość życia
 7. Rozpoznanie raka płaskonabłonkowego płuc
 8. Leczenie płaskonabłonkowego raka płuc
 9. Dieta na płaskonabłonkowego raka płuc
 10. Nawrót choroby
 11. Zapobieganie chorobom

Proces powstawania raka płaskonabłonkowego

W powstawaniu raka płaskonabłonkowego (według MCB10 choroba ma kod C34) bezpośrednio zaangażowane są komórki nabłonka płaskonabłonkowego, które wraz z kurzem, brudem, żywicami trafiają do płuc podczas oddychania i po pewnym czasie pod wpływem niektórych czynników zaczynają się degenerować.

Wiodące kliniki w Izraelu

Wdychane powietrze jest oczyszczane w górnych drogach oddechowych, ale część szkodliwych mikroorganizmów nadal osadza się na błonie śluzowej. Ponadto rzęski, które znajdują się na nabłonku rzęskowym wyściełającym płuca od wewnątrz, zaczynają się poruszać. Przy niewielkiej ilości śluzu rzęski wypychają wszystko, co zbędne, do tchawicy, a stamtąd do gardła - i wypływa plwocina.

Po wniknięciu do wnętrza szkodliwych substancji rozpoczyna się proces wymierania rzęsek, w miejscu których pojawia się nabłonek płaskonabłonkowy. Zwiększa to ryzyko raka płaskonabłonkowego..

Formy płaskonabłonkowego raka płuc

Płaskonabłonkowy rak płuca jest klasyfikowany zgodnie z umiejscowieniem guza. Rozróżniać:

 • rozpowszechniane. W tym przypadku ma kilka małych ognisk zlokalizowanych w różnych strefach płuc i w żaden sposób nie połączonych ze sobą na początkowym etapie;
 • śródpiersia - wpływa na węzły chłonne już na początkowym etapie i rozwija się dość szybko, co prowadzi do bardzo niekorzystnego rokowania;
 • centralny - dotyczy tylko dużych oskrzeli;
 • obwodowy - proces nowotworowy wpływa na pęcherzyki płucne i małe oskrzela;
 • masywny - atakuje duże i małe oskrzela (łączy w sobie objawy raka masywnego i obwodowego).

Według typu histologicznego rak płaskonabłonkowy dzieli się na:

 • rak płaskonabłonkowy rogowaciejący płuca (zróżnicowany rak płaskonabłonkowy, wysoko zróżnicowany, średnio zróżnicowany) - nowotwór składa się z dużych komórek z jądrem o wyraźnym kształcie, ściśle ze sobą spokrewnionych i tworzących tzw. „perełki rakowe”, lokalizacja guza jest wyraźna. W przypadku raków keratynowych przerzuty pojawiają się nieco wolniej niż w innych typach. Im wyższy stopień zróżnicowania, tym korzystniejsze rokowanie;
 • płaskokomórkowy nie rogowaciejący rak płuc (rak niezróżnicowany). Mikropreparat tego typu raka wygląda jak duże komórki z rozwiniętą cytoplazmą. W raku bez keratynizacji komórki są mniej połączone ze sobą, mogą być rozproszone. Ten rak rozwija się szybciej i szybko daje przerzuty;
 • rak słabo zróżnicowany ma małe rozproszone komórki, które charakteryzują się słabo rozwiniętymi strukturami. Guz rośnie raczej wolno;
 • gruczołowego raka płaskonabłonkowego częściej rozpoznaje się u kobiet. Guz jest duży, przerzuty szybko się rozwijają;
 • rak drobnokomórkowy charakteryzuje się wysokim stopniem złośliwości i złożonością leczenia ze względu na aktywne przerzuty. Występuje u jednej czwartej pacjentów z rakiem płuc. Komórki rakowe z ogniska pierwotnego często wpływają na regionalne węzły chłonne. Ten typ raka jest równie powszechny u mężczyzn i kobiet;
 • śródpiersia typu raka płuc (zespół Claude-Bernarda-Hornera) jest raczej rzadkim typem patologii. Jego charakterystycznymi cechami są zwężenie źrenic i cofnięcie oczodołów. Te objawy wskazują na neuroendokrynną postać choroby. Przerzuty w tej postaci rozprzestrzeniają się dość wcześnie, często zajęte są węzły chłonne.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Proces zamiany nabłonka rzęskowego na płaski nie gwarantuje, że taki proces degeneracji komórek zostanie uruchomiony. Obecność następujących czynników ryzyka zwiększa procent prawdopodobieństwa wystąpienia tej choroby:

 • dziedziczność;
 • palenie;
 • zła ekologia;
 • praca w niebezpiecznej produkcji;
 • przewlekła choroba płuc i gruźlica zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby.

Częściej dotyczy prawego płuca niż lewego. Wynika to z jego położenia względem tchawicy - więcej szkodliwych substancji osadza się w prawym płucu niż w lewym, przez co częściej obserwuje się tam proces złośliwy.

Objawy raka płaskonabłonkowego

U pewnej liczby pacjentów ten typ raka nie pojawia się w początkowych stadiach, ale u większości pacjentów można zauważyć następujące objawy:

 • suchy kaszel, który nie przynosi ulgi, jest powodowany przez płuca próbujące w jakiś sposób pozbyć się „gruzu”;
 • duszność, która objawia się podczas aktywności fizycznej, pojawia się z powodu braku tlenu, ponieważ liczba pęcherzyków zmniejsza się z powodu ich zastąpienia przez komórki rakowe;
 • silny ból w mostku;
 • odkrztuszanie plwociny zmieszanej z krwią.

Chcesz poznać koszty leczenia raka za granicą?

* Po otrzymaniu danych o chorobie pacjenta przedstawiciel kliniki będzie mógł obliczyć dokładną cenę leczenia.

Rozwój procesu nowotworowego i występowanie przerzutów wywołuje pojawienie się dodatkowych objawów:

 • wzrost temperatury do 38-39 stopni, co wskazuje na proces zapalny zachodzący w organizmie;
 • pojawienie się mokrego kaszlu, podczas gdy plwocina ma zwykle żółtawy lub zielonkawy ropny kolor i nieprzyjemnie pachnie;
 • Zespół Hornera - opadanie powieki, opadanie gałki ocznej, zwężenie źrenicy, brak naturalnej reakcji na światło;
 • trudności w połykaniu - powstają, gdy przerzuty już przeniknęły do ​​gardła i zaczęły niszczyć krtań;
 • transformacja głosu - staje się bardziej chrypka, ponieważ przerzuty w gardle nie pozwalają normalnie przepływać powietrza;
 • ból szyi lub okolicy barku spowodowany przerzutami, które wniknęły do ​​tkanki mięśniowej;
 • zmiany częstości akcji serca, bóle głowy, ból w klatce piersiowej, płytki oddech.

Rak płuc u kobiet w ciąży

Występowanie płaskonabłonkowego raka płuca u kobiet w ciąży jest często związane z paleniem, biernym lub aktywnym, rzadziej rakiem płuca mogą być wywoływane przez inne czynniki.

Często specyficzne objawy mogą być nieobecne przez długi czas i pojawiają się tylko wtedy, gdy rak zaczyna się lokalnie rozprzestrzeniać na narząd i sąsiednie struktury..

Wraz z rozwojem płaskonabłonkowego raka płuc u kobiety w ciąży mogą pojawić się następujące objawy:

 • wyraźne żyły odpiszczelowe na klatce piersiowej;
 • obrzęk twarzy i szyi;
 • zaburzenia połykania;
 • duszność;
 • niemiarowość.

W przypadku stwierdzenia raka w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się aborcję w celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia matki i płodu, a następnie kompleksowe leczenie choroby. W późniejszych stadiach ciąży leczenie uzależnione jest od decyzji przyszłej mamy - jeśli zdecyduje się na poród, a rozwój patologii nie pozwala na odłożenie leczenia na późniejszy termin, wykonywany jest zabieg operacyjny. Wyklucza się promieniowanie i chemioterapię, co znacznie zmniejsza skuteczność operacji. Czasami można zastosować taktykę „poczekaj i zobacz”.

Rokowanie choroby u kobiet w ciąży jest w każdym przypadku indywidualne..

Etapy choroby i oczekiwana długość życia

Stadium choroby zależy od tego, jak długo będzie żył pacjent z taką diagnozą. Im szybciej wykryta zostanie patologia, tym większe szanse na wyleczenie. Istnieją cztery etapy:

Etap 1 - nowotwór o wielkości mniejszej niż 3 cm znajduje się w określonej części płuc i nie daje przerzutów. Rokowanie jest dość optymistyczne - 8 na 10 pacjentów przeżywa po operacji i leczeniu pooperacyjnym.

Etap 2 - guz rośnie, daje przerzuty do opłucnej i węzłów chłonnych. Oskrzela są zablokowane, a płat płucny zapada się, niezdolny do wykonywania swoich funkcji. 50% przypadków przeżywa.

Etap 3 - guz rośnie do 8 cm Przerzuty są zlokalizowane w całym ciele. Przeżycie - 20% pacjentów.

Etap 4 - całe ciało jest dotknięte procesem nowotworowym, zaangażowane są największe narządy. Bardzo niski wskaźnik przeżycia - 1 na 100 osób.

Rozpoznanie raka płaskonabłonkowego płuc

W celu wyznaczenia leczenia przeprowadza się kompleksową diagnozę, która składa się z:

 • zbieranie wywiadu;
 • badanie fizykalne pacjenta, gdy lekarz puka i słucha płuc;
 • RTG lub tomografia, które pomagają określić lokalizację guza, jego wielkość i rozległość przerzutów;
 • bronchoskopia;
 • fluorografia;
 • biopsja i analiza markerów nowotworowych, dająca pełny obraz choroby. Pomagają ustalić stopień zaangażowania w proces całego organizmu..

Leczenie płaskonabłonkowego raka płuc

Na podstawie wyników badania lekarz przepisuje leczenie, wybierając najbardziej odpowiednie metody spośród następujących:

 1. immunoterapia to nowoczesna metoda leczenia, polegająca na wprowadzeniu do krwiobiegu specjalnych leków (inhibitorów), zapobiegających odżywianiu się guza i prowadzących do śmierci komórek nowotworowych. Metoda nie ma negatywnego wpływu na organizm;
 2. chemoterapia. Kiedy jest stosowany, do krwi pacjenta wstrzykuje się specjalne leki, które częściowo zabijają komórki rakowe. Chemioterapia bardzo negatywnie oddziałuje na struktury organizmu, częściej stosowana jest tam, gdzie nie pomagają inne, delikatne metody;
 3. radioterapia - polega na poddaniu komórek nowotworowych działaniu dawek promieniowania. Stosuje się go w stosunku do pacjentów, u których operacja jest przeciwwskazana lub w ostatnich stadiach choroby. Wpływa również negatywnie na normalne struktury ciała;
 4. interwencja chirurgiczna - stosowana we wczesnych stadiach choroby, kiedy usunięcie guza jest nadal możliwe i nie ma przerzutów. Istnieje kilka rodzajów operacji raka płuc:
  1. resekcja brzeżna - wykonuje się wycięcie odcinka płuca, najczęściej u chorych w podeszłym wieku i ze złym stanem zdrowia;
  2. resekcja w kształcie klina - część narządu zostaje usunięta wraz z formacją złośliwą;
  3. pneumonektomia - usuwa się całe płuco, stosuje się na 2 lub 3 etapach procesu onkologicznego;
  4. operacje połączone. Implikują wycięcie nie tylko dotkniętej chorobą części płuca, ale także regionalnych węzłów chłonnych, naczyń krwionośnych i innych tkanek, w których obecne są nietypowe komórki.
 1. leczenie objawowe. Ten rodzaj leczenia jest stosowany jako środek pomocniczy w łagodzeniu bolesnych objawów pacjenta. Nie jest bezpośrednio związana z pozbyciem się choroby, ale jest niezbędnym składnikiem kompleksu środków terapeutycznych.

W przypadku braku pozytywnego wyniku leczenia stosuje się terapię paliatywną. W tym celu usuwa się część płuc i przerzuty, a także stosuje się dostarczanie tlenu, środki przeciwbólowe, od stosunkowo nieszkodliwych po narkotyczne. Wszystko to ma na celu złagodzenie cierpienia pacjenta..

Dieta na płaskonabłonkowego raka płuc

Prawidłowe odżywianie pomaga pacjentowi zwalczyć chorobę. Aby to zrobić, powinieneś przestrzegać następujących zasad:

 • jedz frakcjonalnie małe porcje;
 • jedz potrawy gotowane lub gotowane na parze;
 • zrezygnuj ze smażonych, tłustych potraw, konserw, stałych pokarmów;
 • dokładnie żuć jedzenie.

Dieta przeciwnowotworowa sprzyja:

 • wsparcie metabolizmu;
 • aktywacja oddychania komórkowego;
 • stymulacja odporności przeciwnowotworowej;
 • zapobieganie wyczerpaniu w przypadku zatrucia rakiem.

Nie trać czasu na szukanie niedokładnej ceny leczenia raka

* Tylko pod warunkiem otrzymania danych o chorobie pacjenta przedstawiciel kliniki będzie mógł obliczyć dokładną cenę zabiegu.

Nawrót choroby

Najczęściej nawracające guzy są bardziej agresywne, mogą pojawić się 2-3 lata po leczeniu. Rokowanie w przypadku takiego obrzęku jest często niekorzystne, zwłaszcza jeśli guz jest słabo zróżnicowany. Średnia długość życia w takich przypadkach to około 14 miesięcy po zakończeniu opieki paliatywnej..

Powiązane wideo:

Zapobieganie chorobom

Zapobieganie rakowi płaskonabłonkowego polega na rzuceniu palenia, przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia i corocznym badaniu profilaktycznym przez lekarza

Etiologia, patogeneza i cechy leczenia płaskonabłonkowego raka płuca

Nowotwór onkologiczny komórek nabłonka płaskiego należy do wielkokomórkowego raka płuca. W przeciwieństwie do gruczolakoraka rak płaskonabłonkowy rozwija się powoli, co zwiększa szansę wyzdrowienia, jeśli choroba zostanie wcześnie zdiagnozowana.

Etiologia choroby

Złośliwy proces powstaje w płaskich komórkach nabłonka. Rzęski są przyczepione do tkanki nabłonkowej drzewa oskrzelowego, wypychając flegmę. Ciągła ekspozycja na szkodliwe, toksyczne substancje, czynniki rakotwórcze stopniowo niszczą rzęski, a na ich miejscu tworzą się płaskie komórki.

W obszarach z płaskimi komórkami nabłonkowymi plwocina osadza się i stagnuje. Związki chorobotwórcze dołączają do stojącego płynu, tworząc sprzyjające warunki do rozwoju atypowych komórek i powstania złośliwego guza.

Płaskie komórki mogą dostać się do płuc z krtani, przełyku i jamy ustnej. Ułatwiają to pewne czynniki:

  Palenie. 90% pacjentów, u których zdiagnozowano płaskonabłonkowego raka płuca, to palacze z doświadczeniem. Rok po roku nikotyna i smoła, które dostają się do płuc, spalają błonę śluzową płuc. Zagrożone są również osoby mieszkające z nałogowym palaczem. Szkodliwość biernego palenia została naukowo udowodniona, 80% dymu tytoniowego trafia do krewnych lub współpracowników palacza.

Czynnik dziedziczny. Naukowcy zidentyfikowali gen, który zwiększa ryzyko powstania guza w płucach pomimo zdrowego stylu życia i braku złych nawyków.

Rak płuc można zdiagnozować u osoby, jeśli ma więcej niż 3 przypadki choroby w swojej rodzinie..

Ekologia. Rozwój przemysłowy doprowadził do wzrostu zachorowań na raka.

Stały kontakt z następującymi substancjami znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka: tlenek węgla, dwutlenek siarki, formaldehyd, azbest, dwutlenek azotu, trucizny.

 • Promieniowanie. Emisje z zakładów chemicznych, toksyczne spaliny z samochodów, zanieczyszczone powietrze na terenach przemysłowych megamiast - wszystko to zabija zdrowe komórki błony śluzowej wyściełającej płuca.
 • Przedział wiekowy chorych na płaskonabłonkowego raka płuca to osoby powyżej 60. roku życia, najczęściej mężczyźni. Obserwuje się regularność uszkodzenia płuc: prawe płuco jest bardziej podatne na powstawanie nowotworów złośliwych, ponieważ oskrzela odchylają się od tchawicy pod mniejszym kątem. Specyfika budowy fizjologicznej powoduje, że do prawego płuca dostaje się więcej związków i substancji chorobotwórczych.

  Ryzyko rozwoju raka kolczystokomórkowego zwiększa obecność przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub gruźlicy.

  Klasyfikacja płaskonabłonkowych guzów płuc

  W zależności od lokalizacji guza, płaskonabłonkowy rak płuca to:

  • Centralny (miejsce uszkodzenia: duże oskrzela),
  • Obwodowe (w procesie biorą udział małe oskrzeliki, pęcherzyki płucne, oskrzela wtórne).

  Złośliwy guz na różnych etapach dzieli się na grupy według struktury histologicznej. Istnieją dwie najczęstsze formy:

   Keratynizacja. Wysoko zróżnicowany rak płaskonabłonkowy rogowaciejący płuca charakteryzuje się tworzeniem się komórek keratynowych. Ta forma charakteryzuje się tworzeniem się rakowych pereł. Są to skoncentrowane skupiska komórek złośliwych; w centrum skupiska obserwuje się rogowacenie. Wczesne wykrycie zrogowaciałego guza daje dużą szansę na wyleczenie.

  Nie powoduje rogowacenia. Najczęściej diagnozowana postać raka płuc. Najczęściej obserwuje się go u mężczyzn po 40 roku życia.

  Umiarkowanie zróżnicowany, nie zrogowaciały rak płaskonabłonkowy płuc ma swoją własną charakterystykę: brak pereł raka i mitozy komórkowej, w tempie przekraczającym tempo reprodukcji komórek tkankowych. Ta forma charakteryzuje się szybkim wzrostem guza. Ze względu na szybki wzrost edukacji, zanikanie objawów, pacjenci często konsultują się z lekarzem na późnym etapie, gdy pojawiły się przerzuty w węzłach chłonnych, wątrobie, tkance kostnej.

  Leczenie tej postaci raka jest niezwykle trudne, na 4 etapach stosuje się tylko terapię paliatywną.

 • Płaskokomórkowy rak płuc o niskim stopniu złośliwości. Nietypowe komórki mają inną strukturę, są zlokalizowane oddzielnie od siebie, co znacznie komplikuje diagnozę. Guz rośnie powoli, pojawienie się przerzutów jest spowodowane rozprzestrzenianiem się złośliwych komórek wzdłuż przepływu limfy.
 • Na szczęście inne formy raka płaskonabłonkowego są dość rzadkie:

  Gruczołowy płaskonabłonkowy rak płuc. Występuje częściej u kobiet. Ta forma łączy w sobie cechy strukturalne gruczolakoraka i guzów zawierających nabłonek płaskonabłonkowy.

  Podobnie jak rak, formacja jest duża, podatna na szybkie przerzuty (w momencie wykrycia raka są już przerzuty).

 • Rozsiany guz. Nietypowa postać raka płaskonabłonkowego, ma wiele małych ognisk zlokalizowanych w całym płucu.
 • Forma śródpiersia. Rzadki typ raka kolczystokomórkowego, który zwykle szybko rozprzestrzenia się do węzłów chłonnych.
 • W 70% przypadków u pacjentów rozpoznaje się płaskonabłonkowego raka płuca z lokalizacją w środku płuc (odcinek główny, płatowy i odcinkowy).

  Objawy i metody diagnostyczne

  Podstępność każdej choroby onkologicznej polega na złożoności jej rozpoznania na wczesnym etapie. Objawy i objawy kliniczne na początku powstawania guza niewiele różnią się od zapalenia płuc, gruźlicy.

  Z doświadczenia onkologów wynika, że ​​u 15% pacjentów pierwsze dwa stadia choroby przebiegają bezobjawowo..

  Objawy choroby zależą od wielu czynników: wielkości guza, budowy histologicznej, lokalizacji, szybkości powstawania przerzutów. Objawy ostrzegawcze raka kolczystokomórkowego mogą obejmować:

  • kaszel o niejasnym pochodzeniu (taki kaszel jest spowodowany podrażnieniem receptorów oskrzeli reagujących na narastający guz), początkowo kaszel jest suchy, długo nie ustępuje, nie leczy się tradycyjną terapią, później staje się mokry, w plwocinie widać krew lub ropę, zapach śluzu jest wyjątkowo nieprzyjemny,
  • duszność i duszność (wynikające z naruszenia pełnej wentylacji),
  • niewyjaśniona nagła utrata masy ciała,
  • ból w klatce piersiowej,
  • utrzymujący się wzrost temperatury do poziomu podgorączkowego (37,5 °).

  Złośliwa formacja przechodzi przez 4 etapy wzrostu:

  1. Średnica guza do 3 cm.
  2. Wielkość guza waha się od 3 do 6 cm.
  3. Guz osiąga objętość 7-8 cm, prawdopodobne jest rozprzestrzenianie się przerzutów.
  4. Globalne zatrucie organizmu, przerzuty do ważnych narządów.

  Możliwe jest dokładne określenie guza nowotworowego za pomocą diagnostyki instrumentalnej:

  • RTG - pozwala określić kształt nowotworu w płucach,
  • Tomografia komputerowa - przeprowadza analizę guza warstwa po warstwie, bada strukturę i charakter nowotworu,
  • Bronchoskopia - stosowana w celu potwierdzenia centralnego raka płaskonabłonkowego płuc,
  • Badanie krwi na markery nowotworowe - każdy nowotwór złośliwy produkuje specyficzne białka, wykrycie takich komórek pozwala na dokładne określenie rodzaju raka płaskonabłonkowego (rogowaciejący, nie zrogowaciały),
  • Analiza plwociny,
  • Torakoskopia diagnostyczna - wykonywana w przypadku trudności w ustaleniu rozpoznania: usuwa się mikrocząstkę guza od pacjenta z ogniska zmiany i okolicznych węzłów chłonnych.

  Jeśli podejrzewa się postać onkologii płaskonabłonkowej, wymagany jest kompleks procedur diagnostycznych, ponieważ rak jest często maskowany jako inne patologie dróg oddechowych.

  Cechy terapii i prognozy dotyczące przeżycia

  W przypadku raka płaskonabłonkowego płuc w stadium 1-2, rokowanie dotyczące wyzdrowienia jest dość obiecujące. Odsetek przeżyć 5-letnich wynosi 80%. Na etapach 1 i 2 możliwe są następujące opcje leczenia:

  1. Radioterapia. Pacjentowi wstrzykuje się do naczynia krwionośnego zaopatrującego guz w substancję radioaktywną, która ma na celu zniszczenie złośliwych komórek.
  2. Interwencja chirurgiczna. Pacjent poddaje się wycięciu płata płuca ze zmianą, bez uszkadzania zdrowych obszarów lub całkowitego usunięcia płuca z guzem.
  3. Cyber ​​Nóż. Jeden z najnowszych wynalazków bojowników z rakiem. Strumienie promieniowania radioaktywnego w kilku sesjach niszczą raka na wczesnym etapie.
  4. Immunoterapia. Porównawcze nowe leczenie. Do zniszczenia guza stosuje się inhibitory angiogenezy i czynniki wzrostu, które przeszkadzają w odpowiednim odżywianiu nowotworu..
  5. Chemoterapia. Pacjent systematycznie przyjmuje leki, które mogą zniszczyć nieprawidłowe komórki. Ale chemioterapia ma ogromną wadę: zdrowe komórki umierają jednocześnie z komórkami atypowymi. Dlatego pacjenci często umierają z powodu skutków ubocznych leczenia..

  Na początku lekarze mogą stosować kilka zabiegów jednocześnie. Etapy 3 i 4 są uważane za nieoperacyjne, ponieważ rak wrasta głęboko w tkanki, rozprzestrzenia się na sąsiednie narządy.

  Prognozy dotyczące przeżycia na 3 etapach nie przekraczają 20%. Przy tej diagnozie wskazana jest radioterapia i chemioterapia. Leczenie przeprowadza się w celu zmniejszenia rozmiaru nowotworu w celu późniejszej operacji usunięcia.

  Po operacji pacjentowi przepisuje się ponownie promieniowanie lub kurację przeciwnowotworową. W stadium 4 płaskonabłonkowego raka płuca wskazana jest tylko terapia paliatywna. Organizm słabo reaguje na leczenie, rokowanie wyzdrowienia w tym przypadku nie przekracza 8% na 100 pacjentów. Pacjentowi należy zapewnić środki przeciwbólowe, objawowe i wsparcie psychologiczne.

  Powrót do zdrowia zależy również od profesjonalizmu lekarzy, jakości sprzętu i dostępności leków. W leczeniu płaskonabłonkowego raka płuca niezwykle ważne jest wczesne rozpoznanie tej patologii. Pokonanie raka nie jest łatwe, ale szybki dostęp do kompetentnego onkologa uratuje życie człowieka.