Rak płuc: objawy i oznaki

Rak płuc jest jednym z najczęstszych rodzajów raka. Złośliwy guz płuca jest trudny do wyleczenia, ponieważ jest trudny do wykrycia na wczesnym etapie. Choroba przez długi czas przebiega bezobjawowo. Rak płuc na zdjęciu wygląda jak formacja wolumetryczna. Ma skłonność do agresywnego przebiegu, wcześnie daje przerzuty i nawroty.

Lekarze Kliniki Onkologii Szpitala Jusupowa diagnozują złośliwe guzy płuc przy użyciu nowoczesnego sprzętu czołowych firm z USA i krajów europejskich. Profesorowie, lekarze najwyższej kategorii, prowadzą kompleksową terapię, która obejmuje chirurgię, radioterapię i chemioterapię. Jeśli w obu płucach występuje guz, rokowanie jest mniej optymistyczne. Jeśli rak płuc zostanie wykryty we wczesnym stadium, 90% pacjentów wraca do zdrowia..

Przyczyny raka płuc

Palenie jest główną przyczyną raka płuc. Ryzyko wystąpienia złośliwego guza płuc nie jest związane z liczbą wypalanych dziennie papierosów. Mówiąc o tym, ile trzeba palić, aby chorować na raka płuc, należy wziąć pod uwagę kombinację wielu czynników. Czasami do rozwoju raka wystarczy rok regularnego palenia..

Palenie nie jest jedyną przyczyną raka płuc. Rozwój złośliwego guza płuc może rozpocząć się pod wpływem następujących czynników ryzyka: genetyczna predyspozycja do raka, niskiej jakości tytoń, mutacje w komórkach.

Istnieją inne znane przyczyny raka płuc:

 • Pył azbestowy;
 • Zanieczyszczenia przemysłowe;
 • Promieniowanie jonizujące.

Najbardziej niebezpieczny jest ciągły kontakt z azbestem. Ryzyko jest szczególnie zwiększone w przypadku palaczy. Palacze i pracownicy narażeni na działanie azbestu w niektórych branżach są 4-5 razy bardziej narażeni na raka płuc niż osoby niepalące. Rozwój raka płuca może poprzedzać przewlekłe procesy zapalne: przewlekłe zapalenie płuc i oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, blizny w płucach po przebytej gruźlicy.

Jak rozwija się rak płuc? Centralny rak płuc rozwija się z nabłonka oskrzeli, obwodowego - z oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Guz szybko daje przerzuty. Pacjenci często pytają, jak długo rozwija się rak płuc, jak szybko rozwija się rak płuc? Od powstania guza do klinicznego stadium choroby może minąć od jednego do pięciu lat..

Opinia eksperta

Onkolog, chemioterapeuta, kandydat nauk medycznych

Ostatnio na całym świecie nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowo zdiagnozowanych nowotworów płuc. W Rosji wskaźniki są stosunkowo stabilne. Rak płuc zajmuje pierwsze miejsce w strukturze chorób nowotworowych u mężczyzn. Warto zauważyć, że ognisko patologiczne w 60% przypadków wykrywane jest w prawym płucu. Każdego roku w Rosji z powodu tej choroby umiera 60 000 osób. W strukturze śmiertelności rak płuca stanowi 30-40%. Pomimo tych statystyk w Rosji odnotowuje się niewielki spadek liczby zgonów, chociaż wskaźnik przeżywalności pięcioletniej jest nadal niski..

Bez odpowiedniego leczenia 80% pacjentów umiera w ciągu pierwszych 2 lat od daty diagnozy. Prognozy dotyczące przeżycia poprawiają się, jeśli na czas udasz się do lekarza. W szpitalu Jusupow onkolodzy przeprowadzają kompleks diagnostyczny mający na celu wykrycie raka płuc na dowolnym etapie rozwoju. Na podstawie uzyskanych danych dobierany jest indywidualny plan leczenia i rehabilitacji. Onkolodzy szpitala kierują się najnowszymi wytycznymi klinicznymi dotyczącymi leczenia raka płuc. Zapewnia to skuteczność i jakość terapii..

Klasyfikacja raka płuc

Klasyfikacja kliniczna raka płuc opiera się na lokalizacji ogniska patologicznego. Lokalizacja guza pozwala na rozróżnienie pomiędzy centralnym i obwodowym rakiem płuca. Rak centralny lewego lub prawego płuca atakuje podstawną część płuca, oskrzela dużego kalibru (główne i płatowe). Występuje zwężenie światła oskrzeli, zaburzona jest jego funkcja drenażowa i rozwija się niedodma (zapadnięcie się tkanki płucnej). Niedodma jest często powikłana zapaleniem płuc. Może to utrudnić zdiagnozowanie guza..

Obwodowy rak płuc rozwija się w odcinkowych oskrzelach, końcowych oskrzelikach i pęcherzykach płucnych. Rośnie raczej wolno i przebiega bezobjawowo. Często diagnozowany przez przypadkowe badanie lub w zaawansowanych stadiach, gdy rak rozprzestrzenił się poza płuco.

W zależności od stopnia zróżnicowania komórek rozróżnia się następujące formy guza:

 • Wysoce zróżnicowane - komórki nowotworowe nieznacznie różnią się od normalnych komórek;
 • Umiarkowanie zróżnicowane;
 • Nisko zróżnicowany;
 • Niezróżnicowane - komórki rakowe nie przypominają tych, z których pochodzą.

Zgodnie ze strukturą histologiczną rozróżnia się następujące typy złośliwych nowotworów płuc:

 • Rak kolczystokomórkowy;
 • Rak drobnokomórkowy;
 • Rak drobnokomórkowy;
 • Rak adenogenny;
 • Rak wielkokomórkowy.

Płaskokomórkowy rak płuc charakteryzuje się obecnością dużych płaskich komórek, które są ułożone w spiralne skupiska. Rozróżnić raka wysoko zróżnicowanego, średnio zróżnicowanego (bez rogowacenia) i słabo zróżnicowanego raka płuc.

Międzykomórkowy rak płuc jest wrzecionowaty i wielopostaciowy. Jądra komórek raka wrzecionowokomórkowego są owalne i splecione. Rak drobnokomórkowy jest rzadkim złośliwym guzem nabłonkowym charakteryzującym się proliferacją małych komórek anaplastycznych o skąpej cytoplazmie, delikatnej chromatynie jądrowej i niewidocznych jąderkach.

Adenogenny rak płuc rozwija się z nabłonka gruczołowego. Rak wielkokomórkowy płuc Rak wielkokomórkowy płuc składa się z dużych komórek. W zależności od tego, czy guz zawiera komórki gruczołowe, rak wielkokomórkowy jest lity z lub bez wydzielania substancji podobnej do mucyny..

Gruczołowy rak płuc (gruczolakorak) jest histologiczną odmianą raka oskrzeli i płuc, reprezentowaną przez złośliwy nabłonek gruczołowy. Rak oskrzelowo-pęcherzykowy płuc jest pierwotnym nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka. Jest to rodzaj wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka płuc. Nietypowy rak gruczołowy płuc składa się z dwóch głównych typów nowotworów - gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego.

Struktura histologiczna rakowiaka płuc jest nowotworem złośliwym, ale składa się z komórek, które są mniejsze i wolniej rosną. Rzadko dają przerzuty. Mięsak płuc rozwija się z tkanki łącznej przegrody międzypęcherzykowej i ścian oskrzeli.

Pierwsze objawy raka płuc

Jak rak płuc objawia się we wczesnych stadiach? Na wczesnym etapie choroby nie ma oznak raka płuc. Obwodowa postać raka płuca przez długi czas postępuje bez objawów, ponieważ tkanka płucna nie ma bolesnych zakończeń. W związku z tym diagnoza postawiona jest dość późno..

Węzeł obwodowy może osiągnąć 5 cm średnicy, a pacjentowi nic nie będzie przeszkadzać. W większości przypadków taki guz jest wykrywany przypadkowo. Pierwsze oznaki obwodowego raka płuc są wykrywane nawet wtedy, gdy nowotwór złośliwy zaczyna naciskać na pobliskie narządy. Wczesne objawy raka obwodowego mogą obejmować ból w klatce piersiowej i duszność.

Jeśli guz jest zlokalizowany w oskrzeli głównych lub płatowych, objawy raka płuc i pierwsze objawy pojawiają się wcześniej. W takim przypadku występują następujące wczesne objawy raka płuc:

 • Duszność;
 • Przewlekły, suchy, rozdzierający kaszel bez plwociny;
 • Chrypka głosu;
 • Ból w klatce piersiowej;
 • Nieuzasadniony wzrost temperatury ciała do 37,0-38,0 o C;
 • Ciągłe zmęczenie, nieuzasadnione zmęczenie;

Jak rozpoznać wczesnego raka płuc? Fluorografia nie pozwala na wykrycie radiologicznych objawów raka we wczesnych stadiach. Podczas badania zwykle wykrywane są duże nowotwory płuc w późniejszych stadiach. Tomografia komputerowa z niską dawką może pomóc w diagnozowaniu raka płuc we wczesnych stadiach. To badanie 3D ujawnia guz o rozmiarze 6-8 mm. SuperDimension Bronchus System ™ to najbardziej zaawansowany elektromagnetyczny system nawigacji oskrzelowo-płucnej. Możliwe jest rozpoznanie raka płuc we wczesnych stadiach poprzez określenie poziomu markerów nowotworowych we krwi:

 • CEA i SEA (antygeny rakowo-embrionalne i rakowo-płodowe);
 • NSE (neurospecyficzna enolaza);
 • Cyfra-21-1 (fragment cytokeratyny).

W szpitalu Jusupow lekarze kliniki onkologicznej przeprowadzają wczesną diagnostykę raka płuca, gdy pojawią się pierwsze objawy za pomocą ultrasonografii dooskrzelowej i endoskopowej, fibrobronchoskopii.

Onkolodzy przeprowadzają badania przesiewowe w kierunku raka płuc pod kątem osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia nowotworu złośliwego. Jak leczy się raka płuc we wczesnych stadiach? Sposób leczenia raka płuca ustalany jest kolegialnie na posiedzeniu rady ekspertów z udziałem profesorów i lekarzy najwyższej kategorii.

Rak płuc: objawy i oznaki

Jakie są objawy raka płuc u dorosłych? Rak płuc nie ma objawów ani oznak charakterystycznych tylko dla tej choroby. Jak manifestuje się rak płuc? Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza w płucach, istniejących zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, ich nasilenia, liczby ognisk pierwotnych i czasu trwania choroby. Oznaki onkologii płuc z powodu wtórnych procesów patologicznych:

 • Zwężenie guza oskrzeli;
 • Ograniczona wentylacja;
 • Zapalenie płuc lub niedodma odpowiedniej części płuc;
 • Ogniskowa pneumoskleroza;
 • Rozstrzenie oskrzeli;
 • Zapalenie opłucnej.

W przypadku guza płuc objawy i oznaki choroby są wynikiem zmian, które zachodzą podczas wzrostu guza pierwotnego. Zgodnie z mechanizmem rozwoju wszystkie objawy kliniczne raka płuca u dorosłych dzieli się na pierwotne i wtórne.

Pierwotne lub miejscowe obejmują objawy i oznaki guza płuc, które są spowodowane występowaniem pierwotnego nowotworu w płucach. Zatrucie rakiem płuc jest przyczyną wtórnych objawów nowotworu złośliwego. W onkologii płuc wyróżnia się następujące objawy i oznaki choroby:

 • Słabość;
 • Zmniejszona zdolność do pracy;
 • Zwiększone zmęczenie;
 • Utrata masy ciała.

Temperatura w raku płuc wzrasta do 38,0 o C. Hipertermia może rozwinąć się z powodu dodatkowych powikłań zapalnych płuc i opłucnej. Objawy raka płuc u dorosłych bez gorączki mogą być oznaką łagodnego guza. Ból w raku płuc - objaw inwazji guza do opłucnej.

Jak postępuje rak płuc? Kliniczne objawy raka płuc są w dużej mierze zdeterminowane przez następujące czynniki:

 • Kaliber dotkniętego oskrzela;
 • Anatomiczny typ wzrostu nowotworu;
 • Jego związek ze światłem oskrzeli;
 • Stopień naruszenia drożności oskrzeli;
 • Powikłania i charakter przerzutów.

Jak manifestuje się rak płuc? Pierwotne i wtórne objawy raka płuca u dorosłych są prawie takie same w lokalizacji centralnej i obwodowej. Pierwotne i wtórne objawy (niedodma, obturacyjne zapalenie płuc, hipowentylacja, obturacyjne zapalenie płuc) mogą obejmować stosunkowo wczesny i wyraźny centralny rak dooskrzelowy z wewnątrzoskrzelowym egzofitycznym charakterem wzrostu guza. Jak postępuje rak płuc? Rak obwodowy przebiega bezobjawowo przez długi czas lub objawy kliniczne ustąpiły.

Niezwykłe objawy raka płuc

Jak objawia się rak płuc? Czasami przy raku płuc występują zespoły paraneoplastyczne. Towarzyszą im wyraźne zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne, które prowadzą do wzrostu stężenia wapnia we krwi, obniżenia poziomu potasu, sodu oraz mieszania się równowagi kwasowo-zasadowej po stronie kwaśnej. W szpitalu Jusupow lekarze przeprowadzają korektę.

Jeśli guz nowotworowy w płucach wytwarza nadmierną ilość hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), pacjenci doświadczają poważnego osłabienia mięśni, obrzęku, podwyższonego ciśnienia krwi i obrzęku. Czasami syndromowi hiperkortyzolizmu towarzyszy zwiększona pigmentacja. Charakterystyczną cechą zespołu wydzielania ACTH w raku płuca jest ciężka zasadowica hipokaliemiczna z rozwojem drgawek i śpiączki. Obecność zespołu Itsenko-Cushinga jest niekorzystnym prognostycznym objawem raka płuc.

Etapy raka płuc

W medycynie domowej zwykle rozróżnia się etapy raka płuc. Ich objawy i czas trwania są indywidualne dla każdego pacjenta. W utajonym stadium raka atypowe komórki są wykrywane tylko w wyniku bronchoskopii i badania cytologicznego powstałej plwociny. Onkolodzy w stadium zero nazywają nieinwazyjnym rakiem. Nietypowe komórki są wykrywane tylko na błonie śluzowej płuc.

Rak płuca w stadium 1 charakteryzuje się guzem wielkości 3-5 cm bez przerzutów. W stadium IA guz otoczony jest zdrową tkanką, nie ma wpływu na węzły chłonne i oskrzela. Na etapie I guz wrasta do opłucnej lub trafia do oskrzeli. W raku płuc w stadium 1 objawy choroby są nieobecne lub łagodne.

Rakowi płuc w stadium 2 towarzyszą bardziej wyraźne objawy:

 • Kaszel;
 • Duszność;
 • Ból w klatce piersiowej.

Wielkość guzów waha się od 5 do 7 cm, można zaobserwować przerzuty do węzłów chłonnych, błony serca lub opłucnej.

Rak płuca w stadium 3 charakteryzuje się uszkodzeniem węzłów chłonnych, opłucnej i ściany klatki piersiowej. Przerzuty dotyczą sąsiednich narządów - tchawicy, przełyku, naczyń krwionośnych, serca, kręgosłupa. Rak płuc w stadium 3 nie może całkowicie wyleczyć.

Czwarty, ostatni etap raka płuca charakteryzuje się przerzutami do odległych narządów. Czy można pokonać raka płuc w stadium 4? To jest końcowy etap raka płuc. Rak płuc w stadium 4 jest nieuleczalny, gdy zachodzą nieodwracalne procesy, a choroba staje się nieuleczalna. Jeśli u pacjenta zostanie zdiagnozowany drobnokomórkowy rak płuca w stadium 4 z przerzutami, onkolodzy prowadzą terapię paliatywną.

Ta klasyfikacja ma zastosowanie tylko do raka niedrobnokomórkowego. W przypadku raka drobnokomórkowego wyróżnia się tylko 2 etapy. W pierwszym, ograniczonym stadium raka, atypowe komórki znajdują się w jednym płucu i sąsiednich tkankach. W drugim etapie guz daje przerzuty poza płucem i do odległych narządów. Diagnoza „drobnokomórkowego raka płuca w stadium 3” jest niekompetentna.

Jeśli pacjent ma zaawansowanego raka płuca, w ostatnich dniach życia objawy są następujące:

 • Letarg;
 • Utrudnione oddychanie;
 • Zimne, niebieskawe kończyny;
 • Szybki, słaby puls;
 • Niskie ciśnienie krwi.

W raku płuca w stadium 4 objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej nasilają się przed śmiercią, oddech staje się płytki, bicie serca słabe.

Do opisu anatomicznego rozprzestrzeniania się guza stosuje się międzynarodową klasyfikację stadiów nowotworów złośliwych TNM (guz - guz, guzek - węzeł, przerzuty - przerzuty). Opiera się na 3 składnikach:

 • T - charakteryzuje rozpowszechnienie pierwotnego nowotworu;
 • N - wskazuje na obecność i rozpowszechnienie przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych;
 • M - ilustruje obecność lub brak odległych przerzutów.

Objawy raka płuc 1,2,3,4 stopnia są indywidualne. W początkowych stadiach nowotworu złośliwego rokowanie jest bardziej optymistyczne niż w przypadku raka płuca stopnia 4..

Diagnoza raka płuc

Jak rozpoznać raka płuc? Diagnozę raka płuc w szpitalu Jusupow przeprowadza się przy użyciu nowoczesnego sprzętu wiodących światowych producentów. Rak płuc we fluorografii określa się, gdy guz jest duży. W przypadku obwodowego raka płuc na zdjęciach rentgenowskich widoczne są następujące objawy:

 • Ubytki próchnicowe,
 • Niejednorodność cienia spowodowana martwicą i zwłóknieniem zrębu;
 • Obwody policykliczne.

Na zdjęciach rentgenowskich prezentowany jest gruczolakorak z intensywnym cieniem bez próchnicy ubytków o wyraźnych, nierównych, czasem promiennych konturach. Widoczne są sznury o długości powyżej 6 mm ze ścieżką do nasady. Węzły chłonne, które nie są powiększone radiologicznie, są często dotknięte przerzutami nowotworowymi.

Jak wygląda rak płuc na zdjęciu rentgenowskim? W raku oskrzelowo-pęcherzykowym na zdjęciach rentgenowskich można określić jednolite intensywne ciemnienie o niewyraźnym konturze, na tle których można prześledzić oskrzela lub widać guzowatość zewnętrznego konturu guza. Wiedząc, jak wygląda rak płuc w tomografii komputerowej, radiolodzy ze szpitala w Jusupowie szybko ustalają dokładną diagnozę.

Jak rozpoznać raka płuc? Sprawdzanie płuc pod kątem onkologii obejmuje pełną morfologię krwi. W raku płuca szybkość sedymentacji erytrocytów wynosząca 10–50 mm / h wskazuje na szybki postęp procesów nowotworowych. Niepokojącym znakiem jest wzrost liczby leukocytów, spadek stężenia czerwonych krwinek i hemoglobiny..

Jak definiuje się raka płuc? Pięciokrotne badanie cytologiczne plwociny pozwala na wykrycie komórek nowotworowych u 50 - 85% pacjentów z centralnym rakiem płuca i u 30 - 60% pacjentów z obwodową lokalizacją guza.

Jak wykryć raka płuc? Nakłucie przezklatkowe pozostaje główną metodą weryfikacji rozpoznania raka obwodowego. Jest pod kontrolą telewizji rentgenowskiej. Gdy guz znajduje się w strefie korzeni, stosuje się cienkie i ultracienkie igły. Zwiększa to znacznie zawartość informacyjną badania i zmniejsza jego inwazyjność. Tomografia komputerowa płuc może zwiększyć skuteczność tej procedury o 1,6 razy.

Jak rozpoznaje się przerzutowego raka płuc? Biopsja punkcyjna wyczuwalnych wyczuwalnymi obwodowymi węzłami chłonnymi w raku płuca może wykryć przerzuty u 60 - 70% pacjentów. Jeśli wyniki biopsji nakłucia są ujemne, onkolodzy szpitala Jusupow wykonują biopsję węzłów chłonnych.

Jakie testy należy wykonać na raka płuc? Markery nowotworowe raka płuc pozwalają podejrzewać obecność procesu nowotworowego. Jaki marker nowotworowy wskazuje na raka płuc? Na onkologię płuc wskazują markery nowotworowe. Określenie poziomu antygenu embrionalnego raka, antygenu polipeptydu tkankowego, kwasów sialowych związanych z lipidami ma pewne znaczenie praktyczne..

W kompleksowym badaniu pacjentów z rakiem płuc duże znaczenie ma bronchoskopia. W szpitalu Jusupow lekarze używają endoskopów firm japońskich i europejskich. Dokładność badania została zwiększona do 98,9% z powodu wielu biopsji. Zaletą badania w znieczuleniu miejscowym jest możliwość wykrycia pośrednich objawów raka: zwężenia i odchylenia kierunku oskrzela na skutek ucisku przez guz okołoskrzelowy.

Jak wykryć raka płuc we wczesnych stadiach? Rozpoznanie raka płuca we wczesnych stadiach przeprowadza się za pomocą oddzielnego cewnikowania wszystkich oskrzeli i badania cytologicznego popłuczyn, a także wielokrotnej endoskopowej biopsji eksploracyjnej błony śluzowej oskrzeli. Badanie płuc pod kątem raka pomaga uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Jak rozpoznaje się raka płuc? Nowotwory przedinwazyjne i małe formacje w grupie pacjentów z komórkami nowotworowymi w plwocinie są wykrywane za pomocą bronchoskopów światłowodowych wyposażonych w źródło promieniowania ultrafioletowego.

Selektywna elektrofetyzmografia przezoskrzelowa ujawnia nieprawidłowości u pacjentów z rakiem płuca w strefie guza i obszarach przyległych. W przypadku zmiany niewidocznej dla oka dokładność badania podczas gryzienia wzrasta do 85%, biopsja szczoteczkowa - do 75%, biopsja łyżeczkowa - do 81%. Technologia endooskrzelowego badania ultrasonograficznego z ukierunkowaną biopsją przezskórną nakłucia węzła chłonnego podejrzanego o przerzuty pozwala lekarzom Szpitala Jusupowa na znaczną poprawę złożonej diagnostyki raka..

W razie potrzeby przeprowadza się badania radionuklidów z 67Ga-cytrynianem, diagnostykę różnicową złośliwego guza płuca z przerzutami do korzenia i śródpiersia. 99Tc i 57Ga-bleomycyna są również używane w tym samym celu..

Skąd wiesz, że masz raka płuc? Kiedy pojawią się pierwsze objawy patologii płuc, konieczne jest poddanie się badaniu płuc pod kątem onkologii. Jak sprawdzić swoje płuca na raka? Skontaktuj się ze szpitalem Jusupow.

Rokowanie i przeżycie

Jeśli zdiagnozowany zostanie rak płuc, jak długo możesz żyć? Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia w 1. stadium raka płuca po operacji są dobre u 70% pacjentów. W raku płuca w stadium 2 rokowanie wynosi 40%, w trzecim stadium 20%. Nieleczona 90% pacjentów umiera w ciągu pierwszych dwóch lat. W pierwszym stadium raka płuca po operacji i prowadzeniu i leczeniu skojarzonym 80% chorych będzie żyło dłużej niż 5 lat, w drugim 45%, w trzecim 20%. Po radioterapii lub chemioterapii pięcioletnie przeżycie wynosi 10%. Połączone leczenie choroby wydłuża pięcioletnie przeżycie nawet o 40%.

Jakie są szanse na przeżycie raka płuc z objawami choroby? W przypadku zdiagnozowania drobnokomórkowego raka płuca oczekiwana długość życia zależy od stadium choroby. Pacjenci, którzy terminowo rozpoczęli leczenie, osiągają całkowitą remisję. Około 80% pacjentów zostaje wyleczonych. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca w stadium 3 rokowanie pogarsza się. Przy kompleksowym leczeniu życie pacjenta można wydłużyć o 4-5 lat, a odsetek ocalałych wynosi zaledwie 10%. Nieleczony pacjent umiera w ciągu dwóch lat od diagnozy.

W przypadku rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca rokowanie jest mniej optymistyczne. Guz jest zwykle wykrywany na późniejszych etapach, dlatego lekarzom udaje się przedłużyć życie o 5 lat tylko u 10% pacjentów. Przerzuty rozwijają się wcześnie u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem płuca. Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia nie przekraczają 15%. W przypadku gruczolakoraka płuc o niskim stopniu złośliwości rokowanie życia zależy od stopnia zaawansowania choroby i adekwatności leczenia.

Rozwój raka kolczystokomórkowego prawie zawsze prowadzi do powstania zmian przerzutowych. To komplikuje terapię, tylko 15% pacjentów przeżywa dłużej niż 5 lat. W przypadku obwodowego raka płuca rokowanie jest gorsze niż w przypadku raka centralnego, ponieważ lekarze wykrywają guzy obwodowe na późnym etapie.

W przypadku onkologii płuc z objawami złośliwego guza oczekiwana długość życia zależy od stadium procesu nowotworowego. U pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium 4 rokowanie przeżycia w ciągu 5 lat wynosi nie więcej niż 10-15%. Jeśli chirurdzy wykonali resekcję części płuca, leczenie przyniosło wyraźne rezultaty, pięcioletnia przeżywalność jest istotnie wyższa, od 80 do 85%. Oczekiwaną długość życia w raku płuc można wydłużyć, zwracając się o pomoc lekarską w odpowiednim czasie.

Leczenie raka płuc

Wysokiej jakości diagnostyka złośliwych guzów płuc przeprowadzana w szpitalu Jusupow jest niezwykle ważna przy wyborze taktyki leczenia pacjenta. Czy raka płuc można wyleczyć? Onkolodzy mają indywidualne podejście do wyboru metody leczenia raka płuca.

Lekarze poradni onkologicznej precyzyjnie określają stopień zaawansowania choroby zgodnie z klasyfikacją TNM, wykorzystując nowoczesne możliwości diagnostyczne, uwzględniając funkcjonalność pacjenta. Chirurdzy po mistrzowsku wykonują zabiegi chirurgiczne, onkolodzy stosują najnowsze leki chemioterapeutyczne, radiolodzy napromieniają guza przy pomocy urządzeń klasy eksperckiej.

Czy raka płuc można leczyć? Dopiero na podstawie kompleksowego badania miejscowej i ogólnoustrojowej częstości występowania procesu określa się kliniczny etap choroby i taktykę leczenia. Zwiększa to szanse na życie pacjentów z rakiem płuc. W szpitalu Jusupow onkolodzy zajmujący się leczeniem raka płuca stosują standardy, protokoły i metody leczenia wiodących krajów świata, w tym standardy ASCO i NCCN.

Czy raka płuc można wyleczyć? W szpitalu Jusupow lekarze z powodzeniem stosują następujące metody leczenia raka płuc:

 • Interwencje operacyjne;
 • Chemoterapia;
 • Radioterapia.

Leczenie chirurgiczne stosuje się w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca. Podczas operacji chirurg usuwa cały nowotwór lub jego oddzielny odcinek. Ilość usuwanej tkanki zależy od charakteru nowotworu i jego lokalizacji. Zgodnie ze wskazaniami usuwanie płuc wykonuje się w przypadku raka.

Obecnym trendem w leczeniu raka płuca jest stosowanie małoinwazyjnych metod leczenia złośliwych guzów płuc. Operacje wykonywane są za pomocą miniaturowej kamery wideo. Technika ta nosi nazwę chirurgii torakoskopowej wspomaganej wideo (VATS). Takim interwencjom chirurgicznym towarzyszy mniej silny ból. Proces rehabilitacji po nich jest szybszy..

Chemioterapia raka płuc

Chemioterapia raka płuc jest głównym sposobem leczenia większości pacjentów z rakiem oskrzeli i płuc. Chemioterapeuci ze szpitala w Jusupowie przepisują pacjentom leki przeciwnowotworowe, które niszczą komórki rakowe. Są bardzo skuteczne i mają minimalne spektrum skutków ubocznych. W związku z akredytacją klinik onkologicznych do prowadzenia badań klinicznych, lekarze mają możliwość stosowania chemioterapeutyków nowej generacji, których nie można uzyskać w innych placówkach medycznych w Moskwie. Chemioterapia raka płuc poprawia rokowanie.

Jak przebiega chemioterapia raka płuc? Chemioterapia dzieli się na trzy typy:

 • Neoadiuwant - przepisywany przed operacją w celu zniszczenia atypowych komórek;
 • Adiuwant - służy do niszczenia pozostałych komórek nowotworowych po operacji lub przebiegu radioterapii;
 • Chemioterapia ogólnoustrojowa jest głównym sposobem leczenia zlokalizowanego procesu nowotworowego w późnych stadiach i postaci przerzutowej raka płuca.

Ze względu na szybki rozwój technologii medycznej leki stosowane w chemioterapii są bezpieczne i skuteczne..

Biologiczna i celowana terapia raka płuc

Terapia biologiczna w leczeniu raka płuca to innowacyjny i wysoce obiecujący kierunek w onkologii zachowawczej. Pozwala na „celowanie” tylko w komórki nowotworowe.

Leki celowane na raka płuc rozpoznają komórki złośliwe na podstawie ich specyficznych cech i niszczą je, wpływając na funkcje życiowe (podział, wzrost). Leki te zakłócają dopływ krwi do guza. Terapia celowana (celowana) stosowana jest jako samodzielna metoda leczenia lub w celu zwiększenia skuteczności leczenia w połączeniu z chemioterapią.

Radioterapia raka płuc

Czy raka płuc można leczyć, czy nie? Aby komórki rakowe zatrzymały wzrost i rozmnażanie, guz jest napromieniany silną wiązką promieniowania gamma. W przypadku radykalnej radioterapii guz i obszary przerzutów regionalnych są narażone na promieniowanie. Radioterapia jest również stosowana w przypadku raka drobnokomórkowego. Najnowsze osiągnięcia medycyny w dziedzinie radioterapii obejmują następujące techniki:

 • Radioterapia zdalna - ekspozycja na komórki nowotworowe z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zlokalizowanego poza organizmem człowieka;
 • Brachyterapia wysokodawkowa - ekspozycja przez źródło, które jest wszczepiane do organizmu pacjenta i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie guza złośliwego lub wprowadzane do nowotworu;
 • Radioterapia IMRT RAPID Arc - pozwala na wystawienie całej dawki promieniowania wyłącznie na chore tkanki bez uszkadzania zdrowych tkanek (stosowana w przypadku, gdy proces nowotworowy dotyczy więcej niż jednego płata płuc, ale nie rozprzestrzenił się poza narząd).

Rak płuc w stadium 3 jest leczony radioterapią i chemioterapią.

Leczenie objawowe i paliatywne raka płuca

Terapia paliatywna nowotworów złośliwych płuc jest stosowana u pacjentów nieuleczalnych, gdy możliwości leczenia przeciwnowotworowego są wyczerpane lub ograniczone. Lekarze w szpitalu Jusupow przepisują leki, które eliminują lub zmniejszają objawy choroby i wydłużają oczekiwaną długość życia pacjenta.

Jak usunąć kaszel u pacjenta z rakiem płuc? W celu złagodzenia napadów u pacjentów z rakiem płuca stosuje się leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym, które hamują ośrodek kaszlu. Zawierają kodeinę. Aby zatrzymać krwawienie z płuc, przepisuje się leki hemostatyczne, objętość płynu we krwi uzupełnia się za pomocą przeciwwstrząsowych substytutów krwi, leków i składników krwi. W przypadku zatrucia wykonywana jest terapia detoksykacyjna.

Często pacjenci pytają, czy rak płuc jest uleczalny, czy nie, czy raka płuc można leczyć wcześnie. Jeśli guz w płucach zostanie wykryty w odpowiednim czasie, lekarze szpitala Jusupow przeprowadzają kompleksowe leczenie. Ma na celu wyzdrowienie pacjenta. Niemożliwe jest całkowite wyleczenie raka płuc w zaawansowanym stadium. Przeżywalność raka drobnokomórkowego wynosi 40% w ciągu trzech lat. Onkolodzy ze szpitala Jusupow wiedzą, jak leczyć raka płuc.

Leczenie raka płuc w Moskwie

Gdzie leczyć raka płuc w Moskwie? Leczenie raka płuc w Moskwie jest z powodzeniem przeprowadzane przez onkologów szpitala Jusupow. Profesorowie, lekarze najwyższej kategorii mają wieloletnie doświadczenie w onkologii. Diagnozę choroby przeprowadza się przy użyciu najnowszego sprzętu.

Taktyka leczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Chirurdzy onkolodzy biegle posługują się techniką operacji płuc. Po operacji pacjenci przechodzą radioterapię i chemioterapię zgodnie z międzynarodowymi protokołami. Jeśli podejrzewasz raka płuc, zadzwoń do szpitala Jusupow. Zostaniesz umówiony na wizytę u onkologa płuc w dogodnym dla Ciebie czasie.

Pierwsze objawy i leczenie raka płuc

Co to jest rak płuc, jak to wygląda, jakie są jego objawy i oznaki? Niniejsza publikacja zawiera rozszerzone informacje na temat tego typu choroby, zakresu jej występowania i konsekwencji rozwoju. Rak płuc to grupa formacji w płucach o złośliwej etiologii. Guz ten wyrasta z różnych części tkanki nabłonkowej oskrzeli, charakteryzuje się szybkim wzrostem, wczesnymi i licznymi przerzutami.

 1. Jakie są przyczyny choroby?
 2. Klasyfikacja
 3. Wczesne oznaki
 4. Wideo: Niezwykłe objawy raka płuc
 5. Jakie są objawy raka płuc?
 6. Klasyfikacja stadiów raka płuca i specyfika przerzutów
 7. Diagnostyka raka płuc
 8. Metody leczenia
 9. Prognozy życiowe dotyczące raka płuc
 10. Powiązane wideo
 11. Środki zapobiegawcze

Jakie są przyczyny choroby?

Dlaczego jest to choroba? Ryzyko zachorowania na raka płuca zależy od wielu czynników, które go przyczyniają, do których należą: miejsce zamieszkania, warunki środowiskowe i przemysłowe, płeć i wiek, predyspozycje dziedziczne i wiele innych..

Według danych statycznych pierwszym i najczęstszym czynnikiem wpływającym jest zawartość powietrza, którym człowiek oddycha - ciągłe przebywanie w pyle, szczególnie podczas pracy z azbestem, arszenikiem, bizmutem i różnymi żywicami. Podczas palenia papierosa dym nikotynowy uwalnia wszystkie powyższe substancje oraz amoniak, który dostając się do dróg oddechowych powoduje zwężenie oskrzeli i naczyń krwionośnych, wysusza ich błony śluzowe i znacząco upośledza całą pracę narządów oddechowych.

Dla porównania: papierosy są jednym z najważniejszych czynników wywołujących raka płuc. Osoby, które palą średnio około dwudziestu papierosów dziennie przez dwadzieścia lat, są najbardziej narażone na zachorowanie na raka płuc. Smoła zawarta w dymie tytoniowym zawiera substancje wywołujące rozwój onkologii u ludzi i zwierząt. Badania testowe przeprowadzone na królikach wykazały, że jeśli tylko nałożysz im pewną ilość smoły na ucho, po pewnym czasie zaczną rosnąć guz..

Do głównych czynników ryzyka choroby należą również przebyte ostre infekcje wirusowe, przewlekłe procesy w układzie oddechowym i nieleczone ogniska zapalne w tkankach płuc. Według statystyk niektóre grupy etniczne są genetycznie predysponowane do procesów nowotworowych w płucach..

Wiodące kliniki w Izraelu

Ponadto warunki życia wpływają na zapadalność - np. Mieszkańcy megamiast wielokrotnie częściej borykają się z rakiem płuc niż ludzie mieszkający na terenach wiejskich, gdyż przy wysokich temperaturach w warunkach miejskich asfalt nagrzewa się i zaczyna wydzielać formaldehyd i inne szkodliwe pierwiastki. a najsilniejsze promieniowanie elektromagnetyczne powoduje niedobór odporności.

Warto zauważyć: przedstawiciele płci męskiej borykają się z guzem płuc 2 razy częściej niż kobiety. Wyjaśnia to fakt, że to mężczyźni są najczęściej zatrudniani przy produkcji w szkodliwych warunkach pracy i to męska część planety jest aktywnymi palaczami. Choroba ta jest rozpoznawana głównie u dorosłych i znacznie rzadziej u dzieci i młodzieży..

Klasyfikacja

W oparciu o lokalizację guza płuc stosuje się następujące typy.

 • Centralny rak płuc. W przypadku tego typu neoplazji dochodzi do trwałego uszkodzenia dużych oskrzeli. Zwykle formacja rozwija się wewnątrz oskrzela lub wzdłuż jego ściany, co powoduje zwężenie tego narządu i nałożenie się światła. W wyniku tego, że pewna część płuc jest pozbawiona powietrza i następuje jego zanik, tzw. Niedodma. Wraz z dalszym postępem tego procesu rozpoczyna się wtórny stan zapalny, który już w ostatnich stadiach przebiegu choroby prowadzi do zniszczenia tkanki płucnej. Z kolei formacja rozszerzająca się poza ściany oskrzeli ma szkodliwy wpływ na sąsiednie tkanki i węzły chłonne, tworząc gęste połączenie tkanek. Przeżycie w raku ośrodkowym zależy od szybkiego rozpoznania choroby;
 • Obwodowy guz płuc. W tym przypadku obserwuje się uszkodzenie małych oskrzeli, formacja wyrasta na zewnątrz i wypełnia pęcherzyk płucny (zagłębienie, które bierze udział w procesie oddychania i prowadzi do wymiany gazowej z naczyniami włosowatymi płuc) lub tworzy bardzo powiększone węzły. Niebezpieczeństwo tego typu guza polega na tym, że przez długi czas (od dwóch do pięciu lat) choroba nie daje się odczuć i nie można jej zdiagnozować. Co więcej, w warunkach jakiegokolwiek negatywnego wpływu zewnętrznego taka edukacja zaczyna szybko rosnąć i zamienia się w duży guz. Zwykle czynnikami prowokującymi są zapalenie płuc pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, fizjoterapia, nadużywanie kąpieli i saun, stała ekspozycja na otwarte światło słoneczne, obniżona odporność i inne przyczyny;
 • Wtórny rak płuc. Ten typ onkologii występuje z powodu pojawienia się przerzutów w tkankach płuc spowodowanych rozwojem guza w innych narządach..

Ważny! Lekarze radiolodzy, jeśli nie przestrzegają zasad ochrony pracy z promieniowaniem i aparatem rentgenowskim, znajdują się w istotnej strefie ryzyka zachorowania na raka płuc.

Wczesne oznaki

Jakie objawy można zaobserwować we wczesnym stadium raka płuca i jak je rozpoznać? Na początku swojego pojawienia się onkologia płuc nie jest związana z funkcjami oddechowymi, w wyniku czego pacjenci zaczynają zwracać się do innych specjalistów, w wyniku czego otrzymują błędną diagnozę i nieprawidłowe leczenie.

Wśród podstawowych objawów guza płuc są:

 • Temperatura wynosi 37-37,2, niezmieniona w ciągu dnia, z powodu zatrucia organizmu (początkowy etap);
 • Wyczerpująca słabość i pocenie się;
 • Swędzenie skóry i zapalenie skóry. Bardzo często to właśnie ten objaw staje się najwcześniejszym objawem guza płuc. U osób starszych na skórze czasami pojawiają się małe narośle, ponieważ nieprawidłowe komórki powodują alergiczny wpływ na organizm pacjenta;
 • Obrzęk kończyn i słabe napięcie mięśniowe;
 • Zmiany w funkcjach układu nerwowego, które można obserwować przez długi czas przed rozpoznaniem tej choroby. Pacjent doświadcza częstych ataków zawrotów głowy, zauważalne jest naruszenie koordynacji ruchów i wrażliwości. U osób starszych odnotowuje się rozwój demencji;

Wyraźne objawy uszkodzenia układu oddechowego są wykrywane nawet wtedy, gdy formacja rozprzestrzenia się na znaczną część płuc i zaczyna uszkadzać zdrowe tkanki. Opierając się na podobnej specyfice diagnozowania raka płuca, eksperci uważają, że w przypadku niedokładnych objawów konieczne jest poddanie się kompleksowym testom i coroczne wykonywanie fluorografii.

Wideo: Niezwykłe objawy raka płuc

Jakie są objawy raka płuc?

Jak manifestuje się guz płuc? Wraz z postępem choroby i wzrostem komórek rakowych pacjent zaczyna borykać się z różnymi objawami raka płuc. Wśród nich wyróżniają się takie jak:

 • Kaszel. Początkowo kaszel z rakiem jest suchy, który nasila się w nocy, ale ze względu na to, że taki kaszel jest normą dla większości palaczy, pacjenci nie szukają pomocy u lekarza. Później plwocina łączy się z kaszlem, konsystencją śluzową lub ropną z wyraźnym zapachem;
 • Wydalanie plwociny przesiąkniętej krwią (krwioplucie) w wyniku rozrostu formacji do tkanek naczyniowych. Ten objaw jest najczęstszym powodem wizyty u lekarza;
 • Tępy i silny ból w klatce piersiowej, wynikający z naciekania przez guz opłucnej płucnej - miejsca, w którym znajdują się zakończenia nerwowe. W tym przypadku bóle mają zwykle ostry lub tępy charakter, pojawiają się podczas procesu oddechowego lub wysiłku fizycznego w części, w której dotknięte jest płuco;
 • Brak powietrza i ciągła duszność (pacjent się dusi);
 • Wzrost temperatury ciała w 37 i nieco wyższy (zwykle rak płuc nie występuje bez temperatury), na ostatnim etapie rozwoju raka płuc hipertermia może osiągnąć 40 stopni;
 • Pojawienie się zespołu hiperkortyzolizmu, któremu towarzyszy nadwaga, obfite owłosienie, pojawienie się różowych pasków na powierzchni skóry. Takie objawy wynikają z faktu, że niektóre typy nieprawidłowych komórek są zdolne do wytwarzania hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), który powoduje te objawy;
 • Patologiczna chudość (anoreksja) i ciągłe pragnienie wymiotów, zaburzenia układu nerwowego. Te objawy są charakterystyczne, jeśli formacja zaczyna wytwarzać wazopresynę (hormon antydiuretyczny);
 • Patologiczne procesy metabolizmu wapnia w organizmie, objawiające się rozwojem osteoporozy, wymiotami, letargiem i problemami ze wzrokiem. Dzieje się tak w przypadku syntezy parathormonów;
 • Powiększone żyły odpiszczelowe, obrzęk szyi i ramion, trudności w połykaniu:
 • Etap 4 przed śmiercią - rozwój paraliżu, niedowład mięśni stawu barkowego, krwawienie, gorączka. W przypadku przerzutów do mózgu dochodzi do napadów neurologicznych i śmierci pacjenta.

Bardzo często pacjenci martwią się pytaniem, czy płuca bolą z powodu raka? Biorąc pod uwagę, że w płucach nie ma zakończeń nerwowych, pacjent praktycznie nie odczuwa bólu, dopóki nie rozpocznie się proces przerzutów i nie ma nacisku na narządy znajdujące się najbliżej guza. Zwykle bóle z taką diagnozą pojawiają się podczas wysiłku fizycznego, procesu wdechu i mają charakter ostry, palący i uciskający..

Należy zauważyć, że eksperci mają wspólną symptomatologię guzów płuc w zależności od zróżnicowania płciowego..

Tak więc za objawy raka płuc u męskiej połowy ludzkości uważa się:

 • Niewyraźne objawy we wczesnych stadiach raka płuc;
 • Długotrwały kaszel bez konkretnego powodu;
 • Chrypka na strunach głosowych;
 • Stała duszność;
 • Osłabienie i zmęczenie;
 • Świszczący oddech;
 • Obrzęk twarzy;
 • Częstoskurcz;
 • Trudności z połykaniem;
 • Obrzęk węzłów chłonnych pod pachami;
 • Uczucie depresji i zawroty głowy;
 • Ból podczas wdechu;
 • Bolące bóle głowy.

Objawy raka płuc u kobiet różnią się od objawów u mężczyzn obecnością wczesnej chęci kaszlu, który na początku jest suchy, a ostatecznie staje się mokry i ma konsystencję śluzu. Można podejrzewać raka, jeśli kobieta:

 • Duszność pojawia się nawet w warunkach niskiego wysiłku fizycznego;
 • Zmniejsza się masa ciała i zanika apetyt;
 • Odruch połykania pogarsza się;
 • Węzły chłonne są powiększone;
 • Obserwuje się pojawienie się smug krwi w plwocinie;
 • Czuje dreszcze i gorączkę;
 • Żółtaczka rozwija się, gdy tkanka wątroby jest uszkodzona w wyniku rozprzestrzeniania się przerzutów.

Chcesz otrzymać wycenę leczenia?

* Tylko pod warunkiem otrzymania danych o chorobie pacjenta przedstawiciel kliniki będzie mógł obliczyć dokładną wycenę leczenia.

Klasyfikacja stadiów raka płuca i specyfika przerzutów

Zgodnie z klasyfikacją TNM wyznaczono cztery stadia guzów płuc. Zróżnicowanie opiera się na wielkości masy początkowej (T), obecności regionalnych ognisk przerzutowych (N) i tworzeniu się odległych przerzutów (M).

 • W pierwszym stadium rozwoju choroby guz jest niewielki i składa się z części oskrzela bez przerzutów;
 • W drugim etapie (2a) obserwuje się małą pojedynczą formację z oddzielnymi regionalnymi ogniskami przerzutowymi;
 • Na etapie 3 guz rośnie poza płucem i ma wiele przerzutów;
 • W czwartym etapie proces blastomatyczny obejmuje opłucną płucną, sąsiednie tkanki i ma odległe przerzuty. Proces przerzutów raka płuca różni się szybkością, ponieważ narząd płucny jest zaopatrzony w dobry przepływ krwi i limfy, co zapewnia szybkie rozprzestrzenianie się komórek rakowych na inne narządy. Przerzuty zwykle pojawiają się w mózgu, wątrobie i drugiej części płuc.

W oparciu o strukturę komórkową raka płuc dzieli się na:

 • Rak drobnokomórkowy. Charakteryzuje się agresywnością i szybkim rozwojem przerzutów. Częstość występowania wynosi 15–20 procent przypadków;
 • Rak niedrobnokomórkowy. Obejmuje wszystkie inne typy.

Diagnostyka raka płuc

Jak dowiedzieć się o obecności onkologii w płucach i jak można ją zdiagnozować? Obecnie prawie sześćdziesiąt procent guzów w płucach można znaleźć podczas badania fluorograficznego, które zaleca się wykonywać raz na dwa lata, a jeszcze lepiej raz do roku. Typowe sposoby wykrywania raka płuc to:

 • Metoda radiograficzna. Jednym z pierwszych sposobów diagnozowania procesu onkologicznego w płucach, wraz z fluorografią, jest prześwietlenie klatki piersiowej. Badanie to pozwala zidentyfikować ogniska patologii, obecność pieczęci, procesy deformacji płuc, nasilenie wzorca płucnego;
 • Badanie za pomocą tomografii komputerowej. Ta metoda pozwala określić konkretną wielkość formacji, jej lokalizację, obecność małych ognisk przerzutowych, których nie można wykryć na zdjęciu rentgenowskim, stan węzłów chłonnych w klatce piersiowej. Jednocześnie metoda ta wyklucza sformułowanie dokładnej diagnozy, a zatem wymaga dodatkowej analizy histologicznej;
 • Badanie biopsyjne. Biopsja tkanki guza wydaje się najdokładniejszą metodą diagnostyczną wykrywania raka płuca, ale nie jest najbezpieczniejsza. Wynika to z faktu, że taka interwencja może sprowokować szybki wzrost edukacji oraz zwiększa ryzyko przedostania się komórek nowotworowych do układu krwiotwórczego, powodując rozwój przerzutów. Na tej podstawie decydując się na zabieg biopsji, konieczne jest przygotowanie się do ewentualnego usunięcia formacji;
 • Badanie bronchoskopowe. Aby zidentyfikować rozwój raka centralnego, stosuje się bronchoskopię lub bronchografię z użyciem środka kontrastowego. Głównym zadaniem takiego badania jest określenie stopnia światła oskrzeli i obecność edukacji, badanie w celu wykrycia gruźlicy;
 • Badanie krwi pod kątem markerów nowotworowych.

Metody leczenia

Jak się leczy raka płuc? Schemat leczenia guza płuca jest wybierany jednocześnie przez kilku lekarzy, w tym onkologa, lekarza pierwszego kontaktu i radiologa. Wybór metody leczenia uzależniony będzie od stopnia zaawansowania choroby, struktury edukacji, przebiegu przerzutów oraz stanu pacjenta.

Obecnie wśród odmian metod leczenia raka płuca są takie metody jak: radioterapia, chirurgia, połączenie radioterapii i chirurgicznego usunięcia guza, chemioterapia oraz kompleksowy zestaw zabiegów. W przypadku stwierdzenia u pacjenta raka drobnokomórkowego dokonuje się wyboru na korzyść radioterapii i chemioterapii..

Jeśli guz ma inne formy, specjaliści uciekają się do interwencji chirurgicznej w połączeniu z leczeniem wiązką.

Na czwartym etapie terapia chemiczna służy do utrzymania jakości życia pacjenta..

Usunięcie guza jest niemożliwe u ciężko chorych pacjentów, w przypadku wrastania formacji do opłucnej i ściany klatki piersiowej, gdy rozpoczyna się proces przerzutów w okolicy śródpiersia oraz w innych przypadkach.

Niestety, skuteczne metody leczenia raka płuc w Izraelu nie dotrą szybko do WNP. Na przykład radioterapia najnowszej generacji akceleratorem liniowym True Beam STx może prawie o połowę skrócić czas trwania radioterapii, jednocześnie unikając wielu skutków ubocznych..

Ostrzeżenie: leczenie raka płuc w domu nie jest możliwe.

Prognozy życiowe dotyczące raka płuc

Biorąc pod uwagę złożoność rozważanego raka, pojawia się pytanie, ilu pacjentów żyje z podobną diagnozą i jakie jest rokowanie? Oczekiwana długość życia z guzem w płucach zależy od rodzaju raka, procesu przerzutów, wykrycia choroby na takim czy innym etapie i terminowego leczenia. O oczekiwanej długości życia pacjenta decyduje również stan węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej. Pacjenci z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych umierają w ciągu 2 lat. Jeśli guz został usunięty chirurgicznie na 1. i 2. etapie rozwoju choroby, to około sześćdziesięciu czterdziestu procent pacjentów żyje przez 5 lat. Leczenie guza płuca w III stadium zapewnia pięcioletnią przeżywalność jedynie dwudziestu pięciu procentom pacjentów.

Ważne: jeśli rak płuc nie jest leczony, choroba kończy się śmiercią. Około 48 procent nieleczonych pacjentów umiera w pierwszym roku po zdiagnozowaniu tego typu raka, tylko 1 procent pacjentów żyje do pięciu lat, tylko 3 procent żyje przez trzy lata.

Bardzo często pacjenci zadają sobie pytanie, jak długo żyją z guzem płuc w czwartym stadium choroby? W takim przypadku wszystko będzie zależeć od klasyfikacji raka i stopnia rozwoju przerzutów. Według statystyk tylko pięć procent pacjentów ma szansę przeżyć 5 lat.

Powiązane wideo

Środki zapobiegawcze

Oprócz zapewnienia ochrony przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi - pracą z niebezpiecznymi chemikaliami, paleniem i innymi, każdy dorosły musi co roku poddawać się badaniu rentgenowskiemu płuc. Takie badania są również konieczne, ponieważ w obecnym środowisku osoby, które nigdy nie są narażone na powyższe czynniki, również mogą paść ofiarą raka płuc. Środki zapobiegawcze w przypadku tej choroby onkologicznej to: zdrowy tryb życia, rzucenie palenia tytoniu i alkoholu, codzienne spożywanie różnego rodzaju owoców i warzyw.

Rak płuc stopnia 1

Rak płuc jest powszechnym rakiem cieszącym się reputacją patologii o złych rokowaniach. Choroba może wystąpić w każdym wieku, ale osoby starsze częściej mają do niej predyspozycje. Proponujemy Ci dowiedzieć się, jak postępuje rak płuca w stadium 1 i czy istnieje szansa wyleczenia tej choroby.

Kod choroby według systemu ICD-10: C34 Złośliwe uszkodzenie płuc i oskrzeli.

Powody

Patologiczny mechanizm degeneracji zdrowych komórek nie jest dziś w pełni poznany. Jednak współcześni naukowcy byli w stanie zidentyfikować substancje i czynniki, które mogą przyspieszyć nietypowe zmiany i mutacje w normalnych strukturach tkankowych. Są to rzekome przyczyny rozwoju onkologii płuc, warunkowo dzielą się na dwie grupy.

Powody, które nie zależą od osoby:

 • Niekorzystna dziedziczność według onkopatologii - co najmniej 3 przypadki raka płuca (lub zmiany złośliwej innego narządu) w historii rodziny.
 • Wiek powyżej 50 lat.
 • Choroby układu oddechowego - częste zapalenie oskrzeli i płuc, gruźlica, zmiany bliznowaciejące w tkankach narządów.
 • Patologie endokrynologiczne.

Powody, które dana osoba może kontrolować:

 • Intensywne palenie jest głównym czynnikiem wywołującym rozwój raka płuc. Palący się tytoń uwalnia co najmniej 4000 rakotwórczych substancji, które osadzają się na błonie śluzowej oskrzeli i niszczą zdrowe komórki. Krew wzbogacona w składniki dymu papierosowego rozprzestrzenia się po całym organizmie, docierając do nerek, wątroby i mózgu. W przypadku palenia tytoniu od ponad 10 lat prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc wzrasta 25-krotnie.
 • Bierne palenie. Nawet jeśli osoba nie pali, może stać się ofiarą aktywnych palaczy mieszkających z nim w tym samym domu, na klatce schodowej itp. Około 80% dymu tytoniowego, który przedostaje się w przestrzeń kosmiczną, trafia do otaczających go osób podczas biernego palenia.
 • Działalność zawodowa - praca z niebezpiecznymi chemikaliami, takimi jak guma, azbest i arsen, górnictwo (radon, uran) itp..
 • Niezadowalający stan środowiska - obserwowany głównie w dużych miastach przemysłowych z powodu systematycznego zanieczyszczania powietrza spalinami samochodowymi itp..

Objawy

Pierwsze oznaki raka płuca we wczesnym stadium mogą się nie pojawić, dlatego proces złośliwy może zostać przeoczony na samym początku rozwoju zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Aby temu zapobiec, ważne jest, aby osoby zagrożone chorobą bardziej uważały na własne zdrowie i poddawały się corocznym badaniom profilaktycznym przez specjalistę..

Ale są wyjątki, gdy ognisko guza zostanie wykryte na czas. Zwykle dzieje się tak pod warunkiem, że zaczął się rozwijać w określonej części narządu, a mianowicie w jego centralnej części.

Rosnący nowotwór uszkadza błonę śluzową oskrzeli, zaburzając jej normalne funkcjonowanie. Stopniowo złośliwe komórki rozprzestrzeniają się do tkanki opłucnej i zakończeń nerwowych, co wywołuje ból. W pierwszym stadium raka płuca nie ma przerzutów, ale jeśli na tym etapie nie rozpocznie się leczenia choroby, to późniejsza wizyta u lekarza może skutkować śmiercią pacjenta.

Jeśli w tkankach obwodowych narządu obserwuje się wzrost guza, choroba najczęściej przebiega bezobjawowo. Stopniowo zwiększa się rozmiar ogniska złośliwego, dociera do oskrzeli, opłucnej i zakończeń nerwowych, co wywołuje poważne konsekwencje.

W przypadku dowolnej lokalizacji guza nowotworowego następujące objawy mogą stać się pierwszymi oznakami procesu onkologicznego w tkance płucnej:

 • duszność;
 • kaszel;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • osłabienie, zmęczenie;
 • brak apetytu i utrata masy ciała.

Klasyfikacja międzynarodowego systemu TNM

W poniższej tabeli rozważ, jak wygląda klasyfikacja TNM dla raka płuca w stadium 1.

SymbolikaCo mieli na myśli
T1Przy największym pomiarze ognisko guza nie przekracza 3 cm, nie ma oznak naciekania oskrzela płatowego (główne oskrzele nie jest zaangażowane w proces złośliwy).
T1aGuz nie jest większy niż 2 cm.
T1bNowotwór 2–3 cm.
N0Nie ma oznak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.
M0Nie znaleziono odległych przerzutów.

Rak płuca w stadium I dzieli się na dwa stopnie nasilenia - 1A i 1B. Zgodnie z klasyfikacją TNM różnią się wielkością guza i danymi prognostycznymi..

Generalna klasyfikacja

Istnieją cztery typy histologiczne raka płuc:

 • łuskowaty;
 • duża komórka;
 • mała komórka;
 • rak gruczołowy.

Guzy drobnokomórkowe stwierdza się w 10-15% przypadków klinicznych, pozostałe guzy łączy się w jedną grupę - NMLR (niedrobnokomórkowy rak płuca).

Charakterystyka histologiczna nowotworów złośliwych w tym przypadku jest raczej arbitralna, ponieważ przebieg i rokowanie choroby może się znacznie różnić nawet w przypadku guzów tego samego pochodzenia. Według obserwacji onkologów rak płaskonabłonkowy rozwija się najwolniej. Gruczolakoraki i guzy wielkokomórkowe charakteryzują się szybkim przebiegiem i rozległymi przerzutami. Rak drobnokomórkowy uznawany jest za najbardziej agresywny - wyróżnia się krótkim wywiadem, utajonym i szybkim przebiegiem, wczesnym rozprzestrzenianiem się przerzutów i złą prognozą przeżycia.

Istnieje anatomiczna klasyfikacja raka płuc, która zależy od lokalizacji procesu nowotworowego:

 • Rak centralny. Dotyczy to oskrzeli segmentowych, płatowych i głównych.
 • Peryferyjny. Mniejsze oskrzela, oskrzeliki i pęcherzyki płucne ulegają złośliwym zmianom.
 • Mieszane lub masywne. Choroba obejmuje każdą tkankę płucną w procesie onkologicznym.

Klęska dwóch płuc na raz

Złośliwy proces może rozwinąć się w jednym lub obu płucach jednocześnie. Możemy mówić o pierwotnych zmianach mnogich lub raku obustronnym, podczas gdy pierwsza opcja występuje dwukrotnie częściej niż druga. W większości przypadków oba płuca są dotknięte jednocześnie u palaczy z wieloletnim doświadczeniem..

Aby wyjaśnić lokalizację złośliwego procesu, wykonuje się MRI i biopsję. Do dziś onkolodzy borykają się z trudnościami w wyborze strategii leczenia obustronnego raka płuca. Określono pilność przeprowadzenia operacji na obu narządach dotkniętych chorobą przy zachowaniu radykalizmu ekonomicznego - zachowawczej interwencji chirurgicznej we wczesnych stadiach choroby (I - II). Stwarza to warunki do maksymalnego zachowania tkanki płucnej i dalszego leczenia zachowawczego..

Diagnostyka

Aby uratować życie człowieka i wyeliminować ryzyko możliwych powikłań, ważne jest, aby przeprowadzić dokładne badanie. Z reguły zaczyna się od fluorografii mostka - obowiązkowego corocznego wydarzenia, za pomocą którego można wykryć patologiczne zmiany w tkankach dróg oddechowych.

Po fluorografii wykonuje się prześwietlenie płuc. Onkolodzy uważają, że ważne jest robienie zdjęć w projekcji czołowej i bocznej, aby uzyskać jak najbardziej szczegółowe informacje o stanie pacjenta. W następnym etapie zalecana jest bronchoskopia. Ta inwazyjna metoda pozwala na wizualizację dotkniętych obszarów narządu i wykonanie biopsji w celu analizy histologicznej tkanek wykrytego guza..

Analiza plwociny ma wartość diagnostyczną. Do badań pobierany jest śluz, który dostaje się do środowiska zewnętrznego, gdy pacjent kaszle. Wykrywanie złośliwych elementów i niestandardowych komórek pozwala podejrzewać raka płuc.

Tomografia komputerowa pomaga uzupełnić ogólny obraz badania. Z reguły jest stosowany w złożonych przypadkach klinicznych. Aby potwierdzić raka płuc, metoda ta wykorzystuje nacięcie śrubowe lub spiralne.

Leczenie

Metodę leczenia (chirurgiczne, radiologiczne, chemioterapia itp.) Wybierają specjaliści, biorąc pod uwagę etap procesu onkologicznego, typ histologiczny i lokalizację guza oraz charakterystykę historii pacjenta. Najbardziej skuteczna jest metoda radykalna, tj. operacja. W tym przypadku, w przypadku raka płuca w stadium 1, około 75% pacjentów może przekroczyć kontrolny 5-letni próg przeżycia..

Metody operacyjne:

 • Lobektomia - usunięcie płata płuca.
 • Bilobektomia - resekcja dwóch płatów płuca (dotyczy tylko prawego narządu).
 • Pulmonektomia - całkowite usunięcie płuca.
 • Operacje łączone - oprócz ogniska guza w zmienionym płucu resekcji podlegają sąsiednie narządy zaangażowane w proces onkologiczny.

Na pierwszym etapie choroby z reguły wykonuje się lobektomię. Przeciwwskazane jest operowanie pacjenta, jeśli ma on następujące stany:

 • niewydolność funkcji serca i naczyń krwionośnych, narządów układu oddechowego;
 • zdekompensowane patologie narządów wewnętrznych, na przykład cukrzyca;
 • wiek powyżej 70 lat.

Wraz z pojawieniem się na rynku farmaceutycznym nowych leków cytostatycznych chemioterapia stała się skuteczniejszą metodą leczenia. We wczesnym stadium choroby drobnokomórkowe postacie raka płuca dobrze reagują na polichemioterapię. Taktyka działania zachowawczego dobierana jest z uwzględnieniem wrażliwości guza. Leczenie odbywa się w okresowych kursach (co najmniej 6-8) w odstępie 3-4 tygodni, oczekiwany pozytywny efekt powstaje przez kilka lat.

Niedrobnokomórkowy rak płuca jest mniej wrażliwy na chemioterapię - dodatnią dynamikę obserwuje się tylko u 10–30% chorych. W przypadku dowolnej formy NMLR stosuje się preparaty platynowe. Najlepsze efekty daje połączenie chemioterapii i radioterapii, zarówno z jednoczesną ekspozycją na organizm, jak i sekwencyjną.

Radioterapia w początkowej fazie raka płuca opiera się na zastosowaniu akceleratorów liniowych oraz urządzeń gamma (betatronów). Efekt zakłada śmierć wszystkich komórek pierwotnie powstałego guza. W NMLR radioterapia jest stosowana jako radykalna metoda leczenia, jeśli pacjent odmawia operacji lub ma do niej przeciwwskazania. U 40% pacjentów radioterapia może bez operacji znacząco zmniejszyć obszar guza w płucach..

Proces regeneracji po leczeniu

Rehabilitacja pacjentów, którzy przeszli operację usunięcia guza płuca, rozpoczyna się już w okresie pooperacyjnym. Pacjentowi zalecono gimnastykę leczniczą, nastawioną na stabilizację oddychania zewnętrznego i poprawę ogólnego samopoczucia. Polega na nauczeniu pacjenta oddychania przeponowego. Można wykonać drenaż postawy i odkażanie drzewa oskrzelowego, zaleca się psychoterapię i farmakoterapię korekcyjną, w tym inhalację leków broncho- i mukolitycznych itp..

W wyniku operacji i wynikających z niej zaburzeń anatomicznych w płucach, a także towarzyszącego bólu, pacjenci w miarę możliwości oszczędzają mostek podczas oddychania, co wywołuje takie powikłanie, jak niedostateczna wentylacja narządu. W związku z tym od 5 dnia okresu pooperacyjnego pacjentowi przepisuje się ćwiczenia fizjoterapeutyczne mające na celu wyprostowanie płuca, które zostało poddane operacji, normalizacji ruchomości przepony oraz funkcji kończyn górnych i kręgosłupa..

Po wypisaniu ze szpitala do końca życia zaleca się pacjentowi wykonanie podstawowych elementów ćwiczeń fizjoterapeutycznych samodzielnie w domu lub na świeżym powietrzu. Pomoże to utrzymać drenaż płuc i poprawi krążenie krwi w ich tkankach, zwiększy skuteczność leczenia zachowawczego. Powrót do zdrowia i stabilna kompensacja zaburzeń po radykalnym leczeniu chorych na raka płuca w stadium 1 w poprzednim stadium następuje po 3-6 miesiącach.

Recydywa

Po leczeniu raka płuca w I stopniu zaawansowania ryzyko nawrotu procesu nowotworowego wynosi 30-50%. Aby zmniejszyć to ryzyko, zwykle stosuje się terapie uzupełniające, takie jak chemioterapia.

Rodzaje nawrotów choroby:

 • Lokalny. W pobliżu pierwotnego guza rozwija się nowy guz.
 • Regionalny. Powtarzający się proces złośliwy wpływa na węzły chłonne.
 • Zdalny. Nawrót następuje w miejscu odległym od pierwotnego ogniska onkologicznego, najczęściej w mózgu, tkankach kostnych, wątrobie i nadnerczach. Jeśli powtarzający się guz nowotworowy znajduje się w odległej części ciała, mówimy o raku w stopniu IV lub przerzutowej postaci choroby.

Przebieg i leczenie choroby u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących, osób starszych

DZIECI. Nierzadkie są objawy kliniczne i fakt rozwoju złośliwych zmian w płucach w dzieciństwie i okresie dojrzewania. W większości przypadków proces patologiczny wiąże się z dziedziczną predyspozycją do chorób onkologicznych i negatywnym wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych. Diagnozując raka płuca u dziecka ważne jest, aby jak najszybciej wybrać i przeprowadzić leczenie, tylko w takiej sytuacji możemy liczyć na korzystny wynik. Ale taktykę terapii przeciwnowotworowej często komplikuje fakt, że wielu leków nie można przepisać dzieciom..

Aby wiedzieć, jak długo dziecko będzie żyło i jakie ma szanse na wyleczenie, potrzebne jest indywidualne podejście ze strony onkologa. Umożliwi to osiągnięcie pozytywnych wyników terapii bez istotnych komplikacji i krytycznych konsekwencji. Ponadto należy zwrócić uwagę na działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie rakowi płuc u dzieci już od noworodka..

W CIĄŻY. Pierwsze objawy raka tkanki płucnej u przyszłej matki mogą być nieobecne, więc przez pewien czas kobieta może nie zdawać sobie sprawy z rozwoju onkologii. Dokładna diagnoza jest możliwa po przeprowadzeniu kompleksowego badania, w tym badań krwi, prześwietlenia płuc, biopsji podejrzanej części narządu i MRI.

Taktyka leczenia onkopatologii dobierana jest indywidualnie. W przypadku wykrycia choroby w I trymestrze, lekarze z reguły proponują aborcję, aby nie narażać rozwijającego się płodu na toksyczne działanie stosowanych leków i terapii przeciwnowotworowej. W drugiej połowie ciąży leczenie można odroczyć do narodzin dziecka. Proponuje się również przeprowadzenie operacji bez jednoczesnej chemioterapii i radioterapii..

Pacjent będąc w pozycji nie powinien samodzielnie leczyć choroby. Nie może być mowy o żadnej tradycyjnej medycynie. Rak w ciąży jest niebezpieczny ze względu na szybki rozwój i wczesne przerzuty, dlatego ważne jest całkowite powierzenie zdrowia specjaliście.

PIELĘGNIARSTWO. Karmienie piersią i leczenie raka to rzeczy nie do pogodzenia. Faktem jest, że toksyczne substancje z leków, które kobieta jest zmuszona przyjmować w procesie terapii przeciwnowotworowej raka płuc, mogą dostać się do organizmu dziecka wraz z mlekiem matki. W związku z tym, jeśli u młodej matki zdiagnozowano onkopatologię, zaleca się przerwanie laktacji i przeniesienie dziecka na sztuczne odżywianie, po konsultacji z pediatrą.

W przeciwnym razie taktyka leczenia i rokowanie u kobiety nie będą miały specyficznych różnic w porównaniu z innymi grupami pacjentów..

STARSI. Ryzyko raka płuc u osób powyżej 60. roku życia jest 60 razy większe niż u młodszych pacjentów. Szczyt częstości występowania patologii obserwuje się u nałogowych palaczy i mieszkańców miast.

Według statystyk diagnoza starszych pacjentów jest dokonywana ze znacznym opóźnieniem, ponieważ objawy kliniczne są zwykle skąpe lub podobne do objawów POChP, a kaszel przez lata staje się tak powszechnym objawem, że pacjenci rzadko są kierowani na rutynowe badanie rentgenowskie, a choroba jest po prostu przeoczana.

W starszym wieku leczenie dobiera się również z uwzględnieniem istniejącej sytuacji klinicznej. Wczesna interwencja chirurgiczna jest wskazana dla wszystkich pacjentów, ale należy zwrócić uwagę na to, że śmiertelność w okresie pooperacyjnym wzrasta do 20% w porównaniu do 8% u osób poniżej 50. roku życia, ponadto często istnieją przeciwwskazania do radykalnej operacji, np. Poważne przewlekłe zaburzenia somatyczne.

Jeśli istnieją przeciwwskazania do operacji, pacjentom przepisuje się radioterapię i chemioterapię, a także leczenie objawowe, w tym antybiotykoterapię, przeciwbólowe, wykrztuśne i mukolityczne itp..

Leczenie raka płuc w 1. etapie w Rosji i za granicą

Zapraszamy do zapoznania się z leczeniem wczesnego stadium raka płuc w różnych krajach.

Leczenie w Rosji

Każdego roku w Rosji na raka płuc umiera około 60 tysięcy ludzi, głównie mężczyzn. Choroba ta jest jedną z najbardziej agresywnych wśród innych typów onkopatologii, dlatego zawsze stosuje się w niej kompleksową terapię przeciwnowotworową, w tym następujące metody:

 • chirurgiczny;
 • promień;
 • chemoterapia;
 • immunologiczny.

Wizualnie wymienione metody wyglądają jak standardowy zestaw środków terapeutycznych, które są od dawna stosowane w onkologii, w tym domowej. Ale nadal istnieją różnice, ponieważ dziś wszystkie wymienione metody są przeprowadzane zgodnie z nowoczesnymi technologiami i rozwojem naukowców, stały się bardziej skuteczne i mniej traumatyczne..

W rosyjskich klinikach onkologicznych stosuje się metody walki z rakiem płuc stosowane za granicą. Przed operacją pacjentowi przepisuje się polichemioterapię, która pozwala zahamować progresję procesu złośliwego oraz zmniejszyć ilość interwencji chirurgicznej. Następnie wykonywana jest operacja różnej wielkości, głównie lobektomia.

Po radykalnej resekcji guza powtarza się przebieg chemioterapii i wybiera radioterapię. Napromienianie przeprowadza się przy użyciu nowoczesnego sprzętu oszczędzającego zdrowe tkanki. Jeśli istnieją przeciwwskazania do operacji w dużych rosyjskich ośrodkach onkologicznych, można zastosować metody pomocy radiochirurgicznej w celu usunięcia nowotworu złośliwego w kilku sesjach, np. „Gamma Knife”.

Chciałbym zwrócić uwagę na pracę kliniki w Sofii. Oprócz standardowego protokołu leczenia, specjaliści ośrodka mają możliwość zastosowania terapii celowanej lub celowanej, bioterapii, w raku płuca. Po zakończeniu głównego etapu leczenia lekarze ośrodka proponują poddanie się pełnemu cyklowi zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie funkcji oddechowych i ustabilizowanie mechanizmów obronnych organizmu..

Dziś każdy mieszkaniec Rosji może otrzymać nowoczesne i skuteczne leczenie początkowego stadium raka płuc w Moskwie, Sankt Petersburgu i innych miastach kraju. Koszt terapii przeciwnowotworowej w przychodniach prywatnych i publicznych będzie znacznie niższy niż za granicą. Średnio diagnoza i leczenie raka płuc w stadium 1 wynosi 180-220 tysięcy rubli.

Z jakimi instytucjami medycznymi mogę się skontaktować?

 • Klinika onkologiczna Sofia, Moskwa. Działa zgodnie z nowoczesnymi protokołami Izraela, USA, Niemiec i Szwajcarii. Usługi kliniki świadczy wysoko wykwalifikowany personel, najnowocześniejszy sprzęt, organizowane są komfortowe warunki pobytu pacjentów.
 • Klinika onkologiczna De Vita w Petersburgu. Oferuje leczenie raka płuca na każdym etapie choroby oraz rehabilitację pacjentów w przystępnych cenach.

Rozważ recenzje wymienionych klinik.

Leczenie w Niemczech

Rak płuc to problem ogólnoświatowy. Niemieccy specjaliści proponują walkę z nim przy użyciu nowoczesnych podejść klinicznych, które pozwalają uzyskać maksymalny efekt terapii przeciwnowotworowej prowadzonej przy minimalnym ryzyku powikłań i konsekwencji dla życia pacjenta..

Leczenie wczesnego stadium raka płuc w Niemczech rozpoczyna się od chirurgicznego usunięcia wykrytej zmiany złośliwej. Objętość interwencji chirurgicznej zależy od stopnia zaawansowania i wielkości guza. Na I etapie procesu onkologicznego wykonuje się metody mało traumatyczne:

 • endoskopowy;
 • kriodestrukcja;
 • skupione ultradźwięki.

Zgodnie ze wskazaniami wykonuje się lobektomię - wycięcie płata płuca z regionalnymi węzłami chłonnymi, rzadziej pulmonektomię (usunięcie całego płuca w przypadku agresywnych onkopatologii). Uzupełnieniem operacji są takie metody jak radioterapia i chemioterapia, bioterapia.

Aby przywrócić drożność oskrzeli w okresie pooperacyjnym, zaleca się stentowanie lub zastosowanie ramy rurowej w narządzie.

Cytostatyki i radioizotopy są stosowane wyłącznie wybiórczo - poprzez podawanie przez tętnice prowadzące do ogniska guza lub dooskrzelowo przez sondę. Dobry efekt charakteryzuje radioterapia modalna z użyciem urządzeń opartych na innowacyjnych akceleratorach liniowych.

Niemieccy naukowcy nieustannie wprowadzają do praktyki leczenia raka płuc metody takie jak immunoterapia, terapia celowana, zastosowanie inżynierii genetycznej i przeciwciał monoklonalnych. Wszystkie te podejścia są już dostępne, gwarantują pacjentowi duże szanse na wyzdrowienie i maksymalną możliwą oczekiwaną długość życia bez nawrotów..

Koszt leczenia raka płuc w Niemczech wiąże się ze znacznymi kosztami, ponieważ terapia przeciwnowotworowa opiera się na najnowszych drogich osiągnięciach technicznych i lekach. Rozważ przybliżone ceny leczenia w poniższej tabeli.

Nazwa usługi medycznejKoszt, EUR
Konsultacja z onkologiem600
Kompleksowa diagnostyka5000
Chirurgia oszczędzająca narządyOd 30000
Chemoterapia3000-5000
Radioterapia9 000 - 14 000
ImmunoterapiaOd 12 tys

Z którymi klinikami mogę się skontaktować?

 • Klinika Pulmonologii Uniwersytetu w Aachen w Akwizgranie. Centrum medyczne specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu całego spektrum łagodnych i złośliwych chorób oskrzeli i płuc. Klinika dysponuje pełną listą nowoczesnego sprzętu i stosuje w praktyce innowacyjne techniki, które pozwalają liczyć na pozytywny wynik nawet na późnych etapach procesu onkologicznego..
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Maria Hilf, Mönchengladbach. Klinika wykonuje małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne na płucach, wycinanie przerzutów do płuc. Centrum wyposażone jest w sprzęt technologiczny najnowszej generacji.

Rozważ recenzje wymienionych klinik.

Leczenie raka płuc 1. stopnia w Izraelu

Rak płuc w Izraelu jest leczony przy użyciu najnowszej technologii. Utworzono specjalistyczne placówki dla pacjentów z tą chorobą na różnych etapach postępu choroby. Korzyści z leczenia w nich:

 • podejście zintegrowane, uwzględniające opinie lekarzy różnych specjalności;
 • dobór schematu leczenia w zależności od charakterystyki guza i udziału sąsiednich tkanek w procesie złośliwym;
 • połączenie różnych metod terapii przeciwnowotworowej;
 • stosowanie mało urazowych interwencji chirurgicznych endoskopowych i oszczędzających narządy.

Zalecenia dotyczące wyboru taktyki leczenia zależą od tego, czy dana osoba jest w stanie wytrzymać proponowany wpływ i na jakim etapie choroby. Istnieje kilka opcji opieki onkologicznej, które izraelscy lekarze oferują w przypadku zdiagnozowanego raka płuc w I stadium:

 • interwencja chirurgiczna;
 • chemoterapia;
 • radioterapia;
 • opieka paliatywna.

W przypadku nowotworu zlokalizowanego lub stadium 1 procesu nowotworowego izraelscy specjaliści ćwiczą chirurgiczne usunięcie guza metodą VATS. Jest to operacja wideo-klatki piersiowej, która polega na wycięciu dotkniętego obszaru narządu poprzez minimalne nacięcia w klatce piersiowej pod kontrolą kamery wideo. Operacja trwa około 2 godzin. Śmiertelność pacjentów w trakcie zabiegu nie przekracza 1%, częstość powikłań pooperacyjnych sięga 3%.

Po operacji stosuje się chemioterapię i radioterapię. Radioterapię przeprowadza się wewnętrznie za pomocą bronchoskopu, to znaczy źródło promieniowania podaje się bezpośrednio do dotkniętego obszaru do tkanki płucnej w znieczuleniu miejscowym. Na wczesnym etapie choroby wystarczą 2-3 takie zabiegi.

Koszt leczenia raka płuc w Izraelu jest kontrolowany na szczeblu państwowym. Sugerujemy rozważenie przybliżonych cen w poniższej tabeli.

Nazwa usługi medycznejKoszt, $
Konsultacja z onkologiem płuc550
Ablacja częstotliwością radiową12 000
Radioterapia2000
Chemoterapia3000
Usunięcie guza płuca, operacja oszczędzająca narządOd 25 tys

Z którymi klinikami mogę się skontaktować?

 • Klinika Assuta, Tel Awiw. Główny ośrodek medyczny zajmujący się leczeniem raka w Izraelu. Mieści nowoczesny oddział pulmonologii akredytowany przez JCI. Recepcja prowadzona jest przez rosyjskojęzycznych lekarzy.
 • Szpital ich. Chaim Sheba, Ramat Gan. Klinika cieszy się popularnością wśród mieszkańców różnych krajów, ponieważ w praktyce wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowców w zakresie chorób onkologicznych. Wśród unikalnego wyposażenia centrum znajdują się akcelerator liniowy Novalis oraz system strobowania oddechu..

Rozważ recenzje wymienionych klinik.

Komplikacje

Główne powikłania po leczeniu raka płuca we wczesnym stadium to:

 • rozwój masywnego krwawienia podczas operacji;
 • nawrót guza nowotworowego;
 • limfostaza w klatce piersiowej;
 • przewlekła niewydolność płuc i serca.

W wyniku uszkodzenia oskrzeli przez nowotwór mogą rozwinąć się zmiany infekcyjne i zapalne w płucach, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Nie wyklucza się niedrożności światła oskrzeli, co prowadzi do zapadnięcia się segmentu lub całego płata narządu jako całości i rozwoju ropnia w dotkniętej części.

Jeśli mówimy o raku obwodowym zlokalizowanym w górnym płacie płuca (prawym lub lewym), pacjent odczuwa silny ból palców i przedramienia. W przypadku braku leczenia później obserwuje się zanik mięśni ramion od strony zmiany i podrażnienie nerwu współczulnego, co prowadzi do zwężenia źrenicy i zmniejszenia szpary powiekowej.

W przypadku wymienionych komplikacji należy pilnie zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Uzyskanie niepełnosprawności

Czas trwania leczenia raka płuc we wczesnym stadium wynosi 110 dni. Po terapii przeciwnowotworowej nie dochodzi do 100% wyzdrowienia, dlatego w zależności od stanu pacjenta przypisuje się 2 lub 3 grupy niepełnosprawności. Procedura jej ustalenia w większości przypadków trwa 2 miesiące..

Skierowanie na badanie lekarskie i społeczne kieruje lekarz prowadzący. Pacjent samodzielnie zbiera listę wymaganych dokumentów i przekazuje je w miejscu zamieszkania w biurze OIT. Po złożeniu wniosku pacjent będzie musiał stawić się w ściśle wyznaczonym terminie i przejść badanie lekarskie, na podstawie którego można uznać osobę za niepełnosprawną.

Rokowanie (jak długo żyją po operacji)

Dzięki szybkiemu rozpoznaniu rak płuc w 1. stadium jest podatny na terapię przeciwnowotworową w większości przypadków klinicznych. Rokowanie wyleczenia zależy od historii, wieku i ogólnego stanu pacjenta, typu histologicznego guza, reakcji nowotworu na działanie zachowawcze..

Kompleksowe leczenie pomaga nie tylko wyeliminować ognisko guza, ale także zapobiega powikłaniom i rozwojowi przerzutów. Przeżycie na początkowym etapie jest stosunkowo wysokie, ale bez leczenia choroba postępuje dalej i po 2 latach 90% pacjentów umiera.

W raku drobnokomórkowym korzystne rokowanie wynika z wrażliwości komórek na chemioradioterapię. Wnioski dotyczące tego, jak długo żyją z rakiem płuca w stadium 1 po operacji i leczeniu zachowawczym można wyciągnąć z poniższej tabeli (prognoza 5-letniego przeżycia).

GradacjaRak drobnokomórkowyRak niedrobnokomórkowyCentralna lokalizacja guzaLokalizacja guza obwodowego
1A40%65%70%60%
1B20%45%55%40%

Dieta

W systemie leczenia onkologii płuc żywienie nie należy do samodzielnych metod terapii, ale pełni istotną rolę pomocniczą: zapewnia pełne wsparcie energetyczne organizmu, koryguje procesy metaboliczne oraz minimalizuje niepożądane skutki radioterapii i chemioterapii.

Nie ma specjalnie opracowanej diety do diagnostyki raka płuc. Mowa o diecie, która powinna uwzględniać stopień zaawansowania choroby onkologicznej, nasilenie zaburzeń metabolicznych (np. Niedokrwistość z niedoboru żelaza) oraz metody leczenia stosowane na danym etapie choroby (operacja, chemioterapia czy radioterapia).

Dieta na wczesnego raka płuc jest oparta na zasadach dobrego odżywiania. Musi spełniać następujące wymagania:

 • Odpowiednie spożycie składników odżywczych, mikro- i makroelementów do organizmu.
 • Przewaga produktów mleczarskich w jadłospisie oraz ograniczenie potraw tłustych, smażonych, wędzonych i pikantnych, a także wyrobów cukierniczych i wędliniarskich, cukru i wyrobów z dużym udziałem wypełniaczy chemicznych.
 • Minimalizacja soli i słonych potraw.
 • Nasycenie organizmu pokarmem wzbogaconym o składniki przeciwnowotworowe, których obficie występują w ogrodowych ziołach, owocach i warzywach, jagodach i opartych na nich świeżych sokach.
 • Dodatkowe spożycie witamin A i B, C, D, PP, kwasu foliowego.

We wczesnym stadium choroby zawartość kalorii w codziennej diecie powinna wynosić około 3000 kalorii, przy czym zaleca się ułamkowe spożycie pokarmu - do 5 razy dziennie i stosowanie wolnego płynu na poziomie 2 litrów dziennie. W trakcie chemioradioterapii kaloryczność diety należy zwiększyć do 4500 kcal, częstotliwość posiłków do 7 razy dziennie z dodatkowymi przekąskami oraz stosowanie darmowego płynu do 3 litrów dziennie.

Zapobieganie

W przypadku raka płuc środki zapobiegawcze powinny być długotrwałe i całkowicie wykluczać wpływ negatywnych czynników na organizm, takich jak palenie, nadużywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wzmocnienie układu odpornościowego za pomocą kompleksów witaminowo-mineralnych. Ważnym elementem profilaktyki powinna być dieta oparta na zasadach zdrowej diety, obejmująca odpowiednią ilość naturalnych tłuszczów, białek i węglowodanów..

Pierwszy etap raka płuca wymaga starannie zorganizowanej diagnostyki i leczenia. Umożliwi to nie tylko wykluczenie postępu choroby i rozwoju jej powikłań, ale także wyzdrowienie osoby..

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Opinia każdego jest dla nas ważna.