Szczegółowy opis raka wątroby u mężczyzn: przyczyny, objawy i leczenie

Pierwotny rak wątroby jest dość powszechną chorobą. W światowych statystykach zapadalności na nowotwory złośliwe guzy wątroby zajmują ósme miejsce. W Chinach, niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej, w południowej i środkowej Afryce rak wątroby stał się pierwszą spośród wszystkich postaci raka u mężczyzn.

Na terenie Federacji Rosyjskiej najbardziej niekorzystną sytuację pod względem zachorowalności na raka wątroby u mężczyzn obserwuje się w Jakucji. W całym kraju częstość występowania u mężczyzn wynosi 2,4% wszystkich nowotworów złośliwych. Jednocześnie przerzutowa choroba wątroby jest obserwowana około 30 razy częściej niż rak pierwotny.

Źródłem wzrostu guza mogą być komórki wątroby, tkanka łączna wątroby, nabłonek dróg żółciowych, śródbłonkowa warstwa krwi i naczynia limfatyczne.

Rak jest zwykle nazywany guzami pochodzenia nabłonkowego, nowotwory tkanki łącznej nazywane są mięsakami.

Pierwotny rak wątroby

Wśród wszystkich postaci raka wątroby lekarze najczęściej mają do czynienia z rakiem wątrobowokomórkowym (85% przypadków) - guzem, który wyrasta bezpośrednio z komórek wątroby. Nieco rzadziej występuje cholangiocarcinoma, guz z nabłonka dróg żółciowych oraz guzy mieszane, hepatocholangiocarcinoma..

Możliwe jest dokładne określenie postaci raka tylko na podstawie badania histologicznego..

Na chorobę podatne są osoby w każdym wieku, zachorowalność na raka wątrobowokomórkowego osiąga szczyt w wieku 40 lat, raka dróg żółciowych - w wieku 60-70 lat..

Etiologia

W większości przypadków rak rozwija się na tle zapalnych chorób wątroby, których ostatnim etapem jest marskość wątroby.

Marskość wątroby jest uważana za chorobę przedrakową..

Czynniki zwiększające ryzyko raka wątroby u mężczyzn:

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.

60-90% pacjentów z rakiem wątroby jest nosicielami antygenu australijskiego (antygen wirusowego zapalenia wątroby typu B). Proces nowotworowy może wystąpić zarówno na etapie zapalenia wątroby, jak i na etapie marskości.

Aflatoksyna jest wytwarzana przez pleśnie i infekuje żywność (zboża, orzeszki ziemne). Działanie rakotwórcze jest najbardziej wyraźne u osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B..

(typowe głównie dla krajów Afryki i Azji Południowo-Wschodniej)

Opisthorchiasis to choroba pasożytnicza wywoływana przez przywrę kotów. Długotrwały, przewlekły przebieg opisthorchiasis przyczynia się do rozwoju marskości wątroby i raka dróg żółciowo-komórkowych.

(typowy dla zachodniej Syberii)

 • Alkoholowa marskość wątroby

Lub zwyrodnienie tkanki łącznej komórek wątroby na tle ciągłego zatrucia alkoholem.

Patologia

Zwyczajowo rozróżnia się 3 główne formy raka pierwotnego:

 1. guzkowy - występuje najczęściej, reprezentuje 1 lub 2 węzły mniej więcej tej samej wielkości, wokół których znajdują się małe przerzuty;
 2. masywny - prezentowany w dwóch typach - prosty węzeł i węzeł satelitarny (duży węzeł otoczony przerzutami na obrzeżach);
 3. rozproszone - rzadko, rozwija się w marskości wątroby.

Przerzut

Rozprzestrzenianie się guza następuje na kilka sposobów:

 • Hematogenny (z przepływem krwi) - do splotu żylnego przełyku, płuc, kości.
 • Limfogenny (poprzez szlaki limfatyczne) - w węzłach chłonnych wrota wątroby, śródpiersia, szyi.
 • Bezpośrednie kiełkowanie do sąsiednich narządów - kiełkowanie gałęzi wątroby, portalu, żyły głównej.

Obecność wtrętów żółciowych lub glikogenu w przerzutach potwierdza, że ​​guz pierwotny zlokalizowany jest w wątrobie.

Obraz kliniczny

Niestety wczesne wykrycie raka wątroby jest niezwykle trudne. Możliwości kompensacyjne wątroby są bardzo wysokie, dlatego nawet na tle wzrostu guza jest w stanie utrzymać swoje funkcje przez długi czas. Jednocześnie nie ma objawów klinicznych ani zmian w biochemicznym badaniu krwi. Ponadto rak często przebiega pod pozorem innych chorób wątroby, przeciwko którym zwykle się rozwija.

 • Głównym zarzutem pacjentów z rakiem wątroby jest ból. Typowa lokalizacja to prawy obszar podżebrzowy lub nadbrzusza. Ból jest stały, z tendencją do narastania i nie zależy od przyjmowania pokarmu. Stopniowo odczucia bólu stają się tak silne, że w celu ich złagodzenia trzeba zastosować narkotyczne środki przeciwbólowe..
 • Ważnym objawem raka jest postęp osłabienie, brak apetytu, dramatyczna utrata wagi, Ostatni etap kacheksja.
 • Prawie zawsze rozwija się rak wątroby hepatomegalia. Wątroba powiększa się nie tylko z powodu wzrostu guza, ale także z powodu stagnacji, która występuje w całej wątrobie lub jej płacie w wyniku ucisku naczyń i dróg żółciowych przez guz.
 • Jeśli nowotwór znajduje się na skraju wątroby, można go określić palpacja. Złośliwy guz jest zwykle gęsty, o niejednorodnej budowie, lekko bolesny przy badaniu palpacyjnym.
 • Dość często pacjenci z guzami wątroby mają wzrost temperatury, co często powoduje błędy diagnostyczne i hospitalizację pacjentów na oddziale zakaźnym.
 • Prawie połowa pacjentów z rozlanymi postaciami raka i marskością wątroby rozwija się wodobrzusze. W terminalnym stadium choroby rośnie nadciśnienie wrotne z charakterystycznymi objawami: powiększeniem żył przełyku, przedniej ściany jamy brzusznej, żyłami hemoroidalnymi i powiększeniem śledziony. Krwawienie z żylaków jest poważnym powikłaniem choroby, które często kończy się śmiercią.
 • U jednej trzeciej pacjentów z rakiem wątroby żółtaczka. Zwykle nie jest intensywny i może wystąpić nawet przy niewielkim guzie. Przyczyną żółtaczki jest ucisk dróg żółciowych przez guz lub jego przerzuty.

Jeśli mężczyźni z marskością wątroby mają ostry spadek czynności wątroby, pojawiają się ostre powikłania (encefalopatia wątrobowa, krwawienie z przełyku, wodobrzusze, żółtaczka), bóle brzucha i gorączka, należy najpierw podejrzewać raka..

U osób bez marskości wątroby przeważają dolegliwości o charakterze nieswoistym: postępujące osłabienie umotywowane, szybka utrata masy ciała, gorączka. Już na samym początku choroby występuje nasilenie, uczucie ucisku w nadbrzuszu, stały, rzadziej napadowy, umiarkowany ból w prawym podżebrzu. Następuje bardzo szybki wzrost wielkości wątroby, często pacjenci zauważają to samodzielnie. Pojawienie się żółtaczki, wodobrzusza, rozszerzonej sieci żylnej na przedniej ścianie jamy brzusznej wskazuje na zaawansowane stadia raka.

Czasami rak wątroby przebiega bezobjawowo lub ma postać ostrej choroby przebiegającej z gorączką.

Ponadto możliwy jest rozwój zespołu paraneoplastycznego, objawiający się zmianami w innych narządach i układach. W przypadku guzów wątroby obserwuje się hiperkalcemię, hipercholesterolemię, erytrocytozę, hipoglikemię, hipokaliemię, porfirię skórną.

Diagnostyka

Rozpoznanie raka wątroby, jak każdej innej choroby, rozpoczyna się od opisu dolegliwości, zebrania wywiadu, oceny danych fizycznych.

Metody laboratoryjne obejmują ogólne kliniczne badania krwi i moczu, badanie parametrów biochemicznych krwi, wykrywanie antygenów wirusowego zapalenia wątroby, markerów nowotworowych.

Parametry krwi, takie jak bilirubina, transaminazy, fosfataza alkaliczna, cholesterol, albumina, fibrynogen odzwierciedlają stan funkcjonalny wątroby, ale zmiany ich poziomu nie są specyficzne dla raka wątrobowokomórkowego.

Alfa-fetoproteina (AFP) jest specyficznym markerem raka wątroby, ale jej wartość może również wzrosnąć w zapaleniu wątroby, a we wczesnych stadiach raka AFP wzrasta tylko u niektórych pacjentów.

Badanie ultrasonograficzne wątroby pozwala na wykrycie objętościowej formacji w wątrobie i jej struktury echa.

CT i MRI pozwalają na diagnostykę różnicową raka wątrobowokomórkowego z innymi chorobami wątroby, w celu określenia częstości występowania i stadium procesu. Zaleca się prowadzenie badań z dożylnym hepatotropowym wzmocnieniem kontrastu. W przypadku wykrycia ukształtowania unaczynienia typowego dla raka diagnozę stawia się bez wstępnej biopsji.

Biopsja jest obowiązkowa w następujących sytuacjach:

 • wielkość formacji jest mniejsza niż 2 cm z dopływem krwi typowym dla raka wątrobowokomórkowego;
 • guz o średnicy powyżej 3 cm z nietypowym unaczynieniem;
 • wykrycie jakiegokolwiek nowotworu w wątrobie bez towarzyszącej marskości;
 • w przypadku rozbieżności między wynikami TK i MR podczas obserwacji dynamicznej a prawidłowym poziomem AFP.

W poszukiwaniu przerzutów odległych wykonuje się FGDS, kolonoskopię, TK narządów klatki piersiowej, pozytonową tomografię emisyjną (PET).

Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto wniosek o resekcyjności guza i operacyjności pacjenta, rozważa się potrzebę leczenia skojarzonego..

Leczenie

Metody chirurgiczne

Radykalne leczenie raka wątrobowokomórkowego jest możliwe tylko metodą chirurgiczną, która obejmuje resekcję i przeszczepienie wątroby.

 • Resekcja wątroby

Usunięcie zajętej części wątroby to optymalna metoda leczenia, dzięki której uzyskuje się najlepsze efekty leczenia.

W przypadku pojedynczych małych nowotworów możliwe jest usunięcie niewielkiej części wątroby - resekcja odcinkowa.

Usunięcie jednego płata wątroby (hemihepatektomia) wykonuje się przy pojedynczych guzach ograniczonych do jednego płata, bez inwazji do dużych naczyń i bez odległych przerzutów. Warunkiem przeprowadzenia takiej operacji jest brak marskości..

W przypadku marskości wątroby w stadium A istnieje możliwość wykonania minimalnej resekcji z obowiązkowym zachowaniem 50% objętości wątroby.

Gdy guz dotyczy obu płatów, wykonuje się resekcję płata, w którym proces nowotworowy jest bardziej rozległy. W pozostałym udziale następuje miejscowy wpływ na sam guz (kriodestrukcja, RFA).

 • Przeszczep wątroby

Transplantacja jest jednocześnie metodą leczenia zarówno raka, jak i marskości wątroby..

Ta metoda leczenia odbywa się w procesie nieoperacyjnym.

Lokalne metody niszczenia

Miejscowe zniszczenie guza wykonuje się najczęściej wtedy, gdy niemożliwe jest wykonanie resekcji i przeszczepu.

 • ablacja prądem o częstotliwości radiowej,
 • kriodestrukcja,
 • chemoembolizacja przeztętnicza,
 • radioembolizacja przeztętnicza,
 • terapia wiązką zewnętrzną.

Metody lecznicze

Wydłużenie średniej długości życia jest głównym celem leczenia odwykowego.

Rak wątrobowokomórkowy jest oporny na leki cytotoksyczne, więc chemioterapia nowotworów wątroby jest nieskuteczna. Wskazaniami do jego realizacji są liczne przerzuty odległe, progresja choroby po leczeniu operacyjnym, obecność przeciwwskazań do leczenia operacyjnego.

Leczenie objawowe

O rokowaniu w życiu pacjenta decyduje nie tylko sam guz, ale także przebieg marskości wątroby.

Leki przeciwnowotworowe działają toksycznie na wątrobę, co dodatkowo ogranicza możliwość chemioterapii..

W ciężkich postaciach marskości i terminalnych stadiach raka prowadzi się leczenie objawowe mające na celu zmniejszenie bólu i zwalczanie powikłań marskości wątroby.

Wtórne nowotwory wątroby

W praktyce medycznej przerzutowe choroby wątroby stanowią większość przypadków i występują 30 razy częściej niż guzy pierwotne. Rak jelita grubego, złośliwe nowotwory nerek, jelita cienkiego, żołądka, gruczołów sutkowych, macicy, jajników, trzustki, czerniak z przerzutami do wątroby.

Obecnie szeroko stosowane jest radykalne leczenie operacyjne przerzutów.

Wybór taktyki postępowania i metod leczenia odbywa się z uwzględnieniem etapu procesu przerzutowego.

Warunkiem wykonania resekcji jest radykalne wyleczenie guza pierwotnego oraz odpowiednia rezerwa czynnościowa pozostałej części wątroby..

Rak wątroby: objawy i leczenie

Poważną chorobą, która często prowadzi do śmierci w krótkim czasie, jest rak wątroby. Choroba rozwija się z wielu powodów i charakteryzuje się określonymi objawami. Jeśli zdiagnozujesz nowotwór w odpowiednim czasie i rozpoczniesz leczenie, istnieje szansa na pozbycie się patologii.

Co to jest rak wątroby

Rak wątroby to złośliwy guz, który tworzy się w drogach żółciowych lub płatach narządu. Choroba jest trudna do wyleczenia, ponieważ szybko się rozwija. Jeśli na czas stwierdzisz obecność dolegliwości i rozpoczniesz terapię, szanse na wyleczenie są znacznie większe. W silniejszym seksie guz występuje częściej.

Onkologia jest klasyfikowana według pochodzenia:

 1. Rak pierwotny (rak wątrobowokomórkowy). Onkologia wpływa na własną tkankę wątroby. Z reguły komórki rakowe powstają z komórek wątroby, tkanek przewodów do wydzielania żółci (rak dróg żółciowych), naczyń odżywiających tkanki wątroby (angiosarcoma), niedojrzałych komórek narządów (wątrobiak zarodkowy). Rak wątrobowokomórkowy (HCC) stanowi około 3 procent wszystkich nowotworów wątroby.
 2. Rak wtórny (rak wątroby z przerzutami). Choroba zaczyna się z powodu wzrostu przerzutów guzów innych narządów w tkance wątroby. Ten typ onkologii jest bardzo powszechny.

Rodzaje raka wątroby, w zależności od rodzaju komórek, z których pochodzi:

 1. Nabłonek (cholangiocellular, hepatocarcinoma, hepato-cholangiocellular).
 2. Nie nabłonka (hemangioendothelioma).
 3. Mieszane (hepatoblastoma, carcinosarcoma).

Rak wątroby - przyczyny

Istnieje wiele czynników katalitycznych, które wywołują złośliwy guz. Głównymi przyczynami raka wątroby są:

 1. Cukrzyca.
 2. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (osoby z zapaleniem wątroby typu B często cierpią na raka wątroby).
 3. Hemochromatoza (nadmierne odkładanie żelaza w różnych narządach człowieka).
 4. Syfilis.
 5. Nadużywanie alkoholu, palenie.
 6. Dziedziczna predyspozycja do raka wątroby.
 7. Marskość wątroby.
 8. Aflatoksyny (spożywanie zawierających je żywności).
 9. Narażenie na substancje rakotwórcze.
 10. Hepatocarcinogens (czynniki środowiskowe, które negatywnie wpływają na wątrobę i wywołują choroby).
 11. Choroby pasożytnicze. Robaki, z powodu których dochodzi do zatrucia narządów (motylica wątrobowa, motylica syberyjska itp.). Choroba schistosomatozy.
 12. Rak wątroby może być spowodowany kamicą żółciową.
 13. Narażenie na niebezpieczne chemikalia (pestycydy zawierające chlor, arsen, chlorowane węglowodory, polichlorowane bifenyle, nitrozoaminy).

Jak szybko rozwija się rak wątroby

Rak wątroby często rozwija się szybko. Rozwój choroby zależy od cech organizmu, rodzaju choroby i stylu życia chorego. Stopień zaawansowania nowotworu złośliwego ustala się zgodnie z systemem TNM (T to wielkość guza, N to stopień uszkodzenia węzłów chłonnych, M to obecność przerzutów). Etapy raka wątroby:

 1. Etap I (T1N0M0). Tworzenie się komórek rakowych może mieć różne rozmiary. Guz jest pojedynczy, bez przerzutów pozawątrobowych. Początkowy etap rozwoju onkologii nie ma prawie żadnych zewnętrznych oznak. Pacjent może odczuwać lekki dyskomfort po prawej stronie otrzewnej, osłabienie, szybko się męczyć.
 2. Etap II (T2N0M0). Ten etap charakteryzuje się kiełkowaniem do układu krążenia. Czasami jednocześnie rozpoznaje się kilka guzów (do 5 cm średnicy). Złośliwe formacje bez wyraźnej niewydolności wątroby, aż do przerzutów do węzłów chłonnych i innych narządów. Główne objawy: nudności, wymioty, bóle bolesne pod żebrami po prawej stronie.
 3. Etap III:
  • stadium IIIA (T3N0M0): 2 lub więcej nowotworów jest utrwalonych, które mogą mieć więcej niż 5 cm średnicy, wątroba staje się gęstsza, zwiększa się;
  • stadium IIIB (T1N1M0, T2N1M0, T3N1M0): guz rakowy atakuje pobliskie narządy;
  • stopień IIIC: ten podstopień ustala się, gdy rak rozprzestrzenia się na układ limfatyczny (dotyczy to również innych narządów);
  • główne objawy III etapu choroby: obrzęk kończyn dolnych, żółtaczka, stabilny wzrost temperatury (37-39 ° C), utrata masy ciała, znaczne wyczerpanie organizmu.
 4. Stopień IV (najpoważniejszy):
  • stopień IVA - T4N (dowolny) M0: lekarz rozpoznaje wiele złośliwych formacji, które rozprzestrzeniają się na narządy otaczające wątrobę, przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, układu krążenia;
  • stopień IVB - T (dowolny) N (dowolny) M1: onkologia jest wyrażana przez liczne guzy różnej wielkości, dotyczy nie tylko sąsiednich narządów, daje również przerzuty odległe.
 • Dżem winogronowy Kishmish
 • Pieczone jabłka w powolnej kuchence: przepisy kulinarne
 • Zatkanie ucha bez bólu - jak leczyć. Przyczyny zatkanego ucha bez bólu

Czy leczy się raka wątroby?

Wiele osób zastanawia się, czy raka wątroby można wyleczyć. Z reguły za najskuteczniejsze uważa się chirurgiczne usunięcie guza wątroby, które wykonano w pierwszych stadiach choroby (75-80% pacjentów żyje co najmniej kolejne pięć do sześciu lat po zabiegu). Możliwe jest pozbycie się złośliwych guzów na zawsze, ale w tym celu należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki udanej prognozy:

 • wiek pacjenta;
 • stadium choroby;
 • choroby, które mogą objawiać się na jej tle.

Objawy

Na pierwszych etapach patologii onkologicznej nie ma wyraźnej symptomatologii klinicznej. Z tego powodu w większości epizodów nowotwór złośliwy jest diagnozowany zbyt późno. Istnieją specyficzne i niespecyficzne objawy raka wątroby. Pierwsze są charakterystyczne dla ostatnich stadiów choroby. Wczesne i późne objawy guza omówiono poniżej..

Pierwsze objawy

Objawy wczesnego raka wątroby u kobiet i mężczyzn są następujące:

 1. Nudności, nagła utrata apetytu.
 2. Zaparcie lub biegunka.
 3. Uczucie ciężkości w prawym podżebrzu.
 4. Żółknięcie twardówki oka, skóry.
 5. Szybka męczliwość. Senność, osłabienie.
 6. Uszczelnienie pod żebrami.
 7. Bolesne odczucia, które dają łopatki, plecy.
 8. Gorączka, gorączka.
 9. Zespół Cushinga (zaburzenia endokrynologiczne).

Przed śmiercią

Kiedy guz nowotworowy rośnie prawie w całym narządzie i daje przerzuty do wielu części ciała, rozpoznaje się ostatni etap choroby. Często kończy się śmiercią. Objawy raka wątroby przed śmiercią:

 1. Stały, silny ból.
 2. Nagła, znaczna utrata wagi. Na tym tle zaczyna się całkowite wyczerpanie, pojawia się ciągłe zmęczenie, częste zawroty głowy i utrata przytomności..
 3. Zaburzenia układu nerwowego, depresja, apatia.
 4. Wodobrzusze - występowanie dużej ilości płynu w otrzewnej.
 5. Wzrost wielkości węzłów chłonnych.
 6. Pojawienie się na skórze ciemnych plam o podłużnym kształcie.
 7. Obrzęk nóg.
 8. Krwawienie wewnętrzne na tle wzrostu złośliwego guza.

Diagnostyka

Często do wykrywania onkologii stosuje się określone, sprawdzone metody. Rak wątroby rozpoznaje się za pomocą następujących procedur:

 1. Badanie palpacyjne (sondowanie, badanie manualne) i perkusja (stukanie). Metody te dają szansę wskazania wymiarów, budowy narządu pokarmowego..
 2. Ultradźwięki (USG) są niezbędne do określenia gęstości, struktury wątroby.
 3. Badania krwi, moczu pozwolą Ci dowiedzieć się o ilości bilirubiny i urobiliny. Jeśli wskaźniki są wyższe niż normalnie, najprawdopodobniej wskazuje to na obecność patologii.
 4. Do potwierdzenia diagnozy potrzebna jest CT (tomografia komputerowa).
 5. MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) to skuteczna, sprawdzona metoda wykrywania raka wątroby.
 6. PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) to nowa metoda określania chorób onkologicznych, która może posłużyć do stworzenia trójwymiarowego modelu wszystkich procesów funkcjonalnych zachodzących wewnątrz człowieka.
 7. Biopsja przezskórna cienkoigłowa - badanie tkanki wątroby pod kątem objawów złośliwych formacji.
 8. Badanie cytologiczne - rozpoznanie agresywnych komórek nowotworowych.
 • Dobry zmywacz do paznokci
 • Zapalenie krtani - objawy i leczenie u dorosłych: środki na ból gardła
 • Coprogram - co to za analiza. Co pokazuje coprogram, jak go poprawnie przekazać i zdekodować wyniki

Rak wątroby - leczenie

Lekarze przepisują terapię nowotworów złośliwych zgodnie z charakterem choroby, jej stadium i indywidualnymi cechami osoby. Stosowane są również metody tradycyjne, ale tylko jako dodatkowy efekt wzmacniający. Leczenie raka wątroby u mężczyzn i kobiet odbywa się za pomocą następujących technik medycznych:

 1. Chirurgiczna resekcja (usunięcie) guza we wczesnych stadiach choroby. Efekt jest częściej pozytywny, gdy guz pierwotny ma nie więcej niż 5 cm.
 2. Przeszczep wątroby. Realizowane tylko w 1 lub 2 etapach. Metoda obiecuje dobre rokowanie, ale wymaga poważnej operacji i długiego okresu rehabilitacji..
 3. Kriodestrukcja (CD) to metoda eliminacji komórek nowotworowych za pomocą ultraniskich temperatur wywoływanych przez argon i ciekły azot. Był z powodzeniem stosowany w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów wątroby.
 4. W przypadku pacjentów nieoperacyjnych stosuje się promieniowanie rentgenowskie o wysokiej energii. Radioterapia zewnętrzna - radiochirurgia stereotaktyczna (instalacja CyberKnife), radioterapia wewnętrzna - selektywna (SIRT).
 5. Radioembolizacja polega na oddziaływaniu na nowotwór mikrocząstek z polimerów lub szkła, które zawierają składniki radioaktywne.
 6. Przezskórne podawanie etanolu polega na wprowadzeniu czystego alkoholu do formacji rakowej. Niszczy onkologię, ponieważ płyn jest usuwany z jego komórek. W celu skutecznej terapii przepisuje się do 6 zastrzyków.
 7. Przezskórne wstrzyknięcie kwasu octowego.

W przypadku raka wątroby stosuje się również chemioterapię systemową. Istnieją trzy rodzaje tej procedury:

 1. Chemoembolizacja to technika terapeutyczna dla pacjentów, u których operacja jest przeciwwskazana. Polega na połączeniu chemioterapii miejscowej i embolizacji.
 2. Chemiczna ablacja falami radiowymi (RFA) - dodatkowa metoda usuwania przerzutów w raku wątroby.
 3. Chemoinfuzja - wprowadzenie roztworu wodnego przez cewnik.

Dieta

Aby przyspieszyć proces gojenia, aby zapobiec rakowi, dostosowuje się odżywianie. Musisz wiedzieć, co możesz jeść z rakiem wątroby. Dieta lecznicza jest bardzo ważna w walce z chorobą, dlatego warto się jej trzymać. Każdy posiłek należy rozpoczynać tylko od surowej żywności, a następnie można spożywać żywność przetworzoną termicznie. Lekarze zalecają picie większej ilości płynów i przejście na ułamkowe menu (małe porcje 6 razy dziennie).

Żywność na raka wątroby obejmuje następujące produkty:

 • kwaśne mleko (jogurt, kefir, jogurt);
 • nierafinowany olej słonecznikowy;
 • chleb pełnoziarnisty;
 • świeże mleko;
 • płatki;
 • warzywa, owoce, zioła;
 • płatki musli;
 • herbaty ziołowe, owocowe;
 • świeżo wyciskany sok z warzyw i owoców, rozcieńczony wodą.

Niedozwolona żywność dietetyczna:

 • napoje alkoholowe;
 • smażone, wędzone;
 • tłuste mięso, ryby;
 • gorące przyprawy;
 • słodycze;
 • kawa, czekolada;
 • napój gazowany;
 • konserwy, marynowane potrawy;
 • rośliny strączkowe;
 • orzechy.

Rak wątroby - ilu żyje

Oczekiwana długość życia chorego na raka zależy od następujących punktów: wielkości guza, liczby guzów złośliwych, obecności przerzutów w wątrobie. Mężczyzna, kobieta lub dziecko, u których zdiagnozowano pojedynczy węzeł nowotworowy, przeżywają w 50% przypadków, podwójny guz daje korzystne rokowanie dla 30% osób. Jeśli w wątrobie osiedli się więcej niż 2 guzy, wskaźnik przeżycia spada do 15-20. Jak długo żyjesz z rakiem wątroby w dwóch ostatnich stadiach? W takich przypadkach następuje szybki wzrost przerzutów, więc śmierć może nastąpić w ciągu kilku miesięcy.

Pierwsze objawy raka wątroby

Pierwsze objawy raka wątroby są nieswoiste i pojawiają się stopniowo w czasie. Patologia rozwija się w dwóch formach - pierwotnej i wtórnej. Podczas powstawania pierwszego rodzaju choroby nowotwór złośliwy i jego komórki pojawiają się tylko w wątrobie.

Wtórna postać patologii jest znacznie częściej diagnozowana u pacjentów. Powstaje pod wpływem przerzutów z innych narządów, które dostały się do wątroby. Dość często wzrost liczby pacjentów z rakiem wiąże się ze wzrostem liczby pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby..

Ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego u mężczyzn jest znacznie wyższe niż u kobiet. Rozwój patologii ułatwia obecność wątrobiaka. U pacjentów z takim wskaźnikiem i obecnością marskości wątroby guz rozpoznaje się w 60–90% przypadków. Kiła, spożywanie alkoholu i palenie również przyczyniają się do powstawania nowotworów złośliwych..

Guz nowotworowy może rozwinąć się pod wpływem takich czynników:

 • kontakt ze śmiercionośnymi toksynami - aflatoksynami;
 • narkomania;
 • słaby metabolizm - cukrzyca;
 • obecność substancji rakotwórczych w spożywanych produktach;
 • pasożyty w przewodzie pokarmowym;
 • dziedziczna predyspozycja.

Istnieją 4 etapy rozwoju guza nowotworowego. Na każdym etapie rozwoju patologii pojawiają się różne objawy, które są zauważalne zarówno zewnętrznie, jak i odczuwalne wewnętrznie. Narząd pacjenta ulega zmianom, pojawiają się i rozprzestrzeniają przerzuty.

W celu skutecznej diagnozy patologii pożądane jest, aby pacjent poddał się badaniu:

 • Ultradźwięk;
 • tomografia - obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny;
 • biopsja tworzenia guza;
 • ogólne i biochemiczne analizy krwi, moczu, coprogram;
 • oddać krew w celu ustalenia zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby i obecności markerów nowotworowych.

Lekarz może wyciągnąć pierwsze wnioski na temat choroby pacjenta po zbadaniu i zidentyfikowaniu obrazu klinicznego. We wczesnych stadiach choroba objawia się ogólnymi objawami, jednak po badaniu palpacyjnym lekarz może określić zwiększony rozmiar wątroby, jej guzowatość i gęstość.

Typowe objawy

Rak wątroby to straszna choroba, w której pierwsze objawy są niespecyficzne i nie pojawiają się tak szybko. Ponieważ patologia powstaje pod wpływem powyższych dolegliwości i pogorszenia stanu, pacjent odczuwa szereg objawów, które powodują ogólny dyskomfort.

Pacjent zauważa ogólne objawy choroby:

 • letarg i słabość;
 • powiększenie brzucha;
 • ciężkość w okolicy wątroby;
 • żółtaczka;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • wymioty;
 • nudności;
 • naruszenie stolca w postaci biegunki;
 • obrzęk kończyn;
 • niedokrwistość;
 • krwotok z nosa.

Pacjent odczuwa silny ból w dolnej części pleców, w prawym podżebrzu i w górnej części brzucha. W pierwszych dniach ataki o charakterze okresowym pojawiają się pod dużym obciążeniem, a następnie przekształcają się w ciągły ból.

Typowe objawy

Proces nowotworowy w organizmie człowieka objawia się klasycznymi objawami - nudnościami, wymiotami, gorączką itp. Jednak lekarze ustalili, że na początkowych etapach patologia ma charakterystyczne objawy, dzięki którym można rozpoznać proces patologiczny i zapobiec mu w czasie. Te wskaźniki obejmują:

 • gorączka;
 • słabość;
 • niedokrwistość;
 • ból w prawym podżebrzu o tępym i obolałym charakterze;
 • zauważalna utrata wagi.

Niedokrwistość objawia się u wielu pacjentów i objawia się dodatkowymi zmianami w postaci spadku ciśnienia, silnego zmęczenia, drżenia rąk, częstych zawrotów głowy, oszołomienia, a czasem omdlenia.

Po chwili wątroba zaczyna się powiększać. W tym przypadku narząd staje się bardziej wyboisty i gęsty. Wraz z tym na ciele pacjenta pojawia się żółtaczka, co wskazuje na niewydolność wątroby..

W 15% przypadków u pacjentów zdiagnozowano krwawienie w jamie brzusznej z rozwojem stanu wstrząsu. Również symptomatologia charakteryzuje się zaburzeniem układu hormonalnego, które jest spowodowane uwalnianiem substancji hemopodobnych przez złośliwe komórki.

Wraz z rozwojem raka na tle marskości wątroby pacjent odczuwa objawy choroby nowotworowej. Proces ten charakteryzuje się zwiększonym bólem, wodobrzuszem, gorączką i żółtaczką..

Rak przerzutowy (wtórny) ma takie same objawy, jak rak pierwotny. Jednak ten rodzaj patologii charakteryzuje się tworzeniem się z powodu wnikania komórek rakowych z innych narządów i węzłów chłonnych.

Objawy raka 1. stopnia

W pierwszym etapie powstawania uszkodzenia wątroby u pacjenta zdiagnozowano niewielki wzrost guza. Zajmuje około jednej czwartej objętości narządu, nie ma wpływu na naczynia i pobliskie tkanki. Dość często objawy pierwotnego stadium powstawania nowotworu złośliwego są diagnozowane jako inne choroby. Funkcjonalność wątroby nie ulega pogorszeniu, co nie jest podejrzane. Pacjent martwi się następującymi objawami:

 • słabość;
 • szybkie zmęczenie podczas stresu fizycznego i psychicznego.

Ze względu na łagodną manifestację obrazu klinicznego choroba jest trudna do zdiagnozowania na pierwszym etapie. Dlatego w głównej grupie ryzyka - pacjentów z chorobami wątroby, zaleca się regularne badanie.

Objawy raka w stadium 2

Wraz z przejściem patologii do drugiego etapu rozwoju pacjent odczuwa wyraźniejsze objawy. Rozmiar guza znacznie się zwiększa i obejmuje naczynia krwionośne. Obraz kliniczny składa się z następujących objawów:

 • bolesne ataki w jamie brzusznej z fizycznym przeciążeniem;
 • nudności i odruch wymiotny;
 • rozluźnienie krzesła;
 • zwiększone tworzenie się gazu;
 • utrata apetytu.

Na tym etapie objawy bardzo wyczerpują organizm i prowadzą do zauważalnej utraty wagi pacjenta. U niektórych pacjentów temperatura ciała może wzrosnąć, ponieważ organizm reaguje na toksyny uwalniane podczas życia komórek złośliwych.

Objawy raka w stadium 3

Na tym etapie najłatwiej jest zdiagnozować patologię. Obraz kliniczny jest wyraźny, narząd przekracza normę. Podczas tworzenia się nowotworu pacjent sam zauważa oznaki choroby. Pierwsze charakterystyczne wskaźniki obejmują:

 • znacznie zwiększona wielkość wątroby;
 • wypukły narząd;
 • obrzęk z naruszeniem odpływu płynu;
 • żółtaczka;
 • krwawienie z nosa;
 • wodobrzusze;
 • krwawienie w obrębie jamy brzusznej;
 • zakłócenie pracy narządów dokrewnych;
 • manifestacja małych naczyń na skórze.

Oprócz tego nasila się ból w całym ciele, pogarsza się stan i pogarsza się praca przewodu pokarmowego..

Objawy raka w stadium 4

Ostatni etap patologii charakteryzuje się gwałtownym pogorszeniem stanu. Pacjent odczuwa silny ból wielu narządów wewnętrznych. Zdiagnozowano uszkodzenie wątroby, rozprzestrzenianie się przerzutów do innych narządów. Pacjent pogarsza wszystkie objawy wcześniej nabytych chorób. Na tym etapie każda terapia jest bezsilna, a lekarze starają się jedynie utrzymać pacjenta przy życiu, powstrzymując bolesne odczucia u pacjenta.

Należy zauważyć, że gdy pojawią się powyższe pierwsze objawy raka wątroby, należy pilnie skonsultować się z lekarzem.

Rak wątroby - objawy i leczenie

Rak wątroby, którego oznaki i objawy mogą objawiać się na różne sposoby, w zależności od tego, czy jest to zmiana wtórna (przerzuty do wątroby), czy też rak wywodzący się z niej pierwotnie, jest chorobą niebezpieczną.

 1. Co to jest rak wątroby i rodzaje raka
 2. Kto jest podatny na raka wątroby
 3. Objawy i oznaki
 4. Przyczyny rozwoju (patogeneza choroby)
 5. Pierwotny guz nowotworowy
 6. Wtórny rak
 7. Etapy raka
 8. Diagnostyka
 9. Leczenie
 10. Tradycyjne metody leczenia
 11. Odżywianie w przypadku raka wątroby
 12. Powiązane wideo:
 13. Rokowanie choroby i długość życia
 14. Pytanie odpowiedź

Co to jest rak wątroby i rodzaje raka

Rak wątroby to złośliwy nowotwór (guz), który można znaleźć w płatach wątrobowych narządu lub w jego przewodach wydzielających żółć.

Ważny! Onkologia wątroby nie jest tak powszechna, tylko w 7% rozpoznanych chorób onkologicznych, ale jest trudna i uleczalna.

Rak wątroby jest rozpoznawany przez występowanie:

Rak pierwotny to guz nowotworowy składający się z nieprawidłowo zdegenerowanych komórek (hepatocytów, komórek naczyniowych lub przewodowych). Zwykle istnieje kilka rodzajów takiego guza:

 1. Hepatoblastoma, który występuje w dzieciństwie;
 2. Hepatoma, który tworzy się z komórek miąższu wątroby;
 3. Cholangiocarcinoma, który powstaje z komórek dróg żółciowych;
 4. Naczyniakomięsak wywodzący się z komórek krwiobiegu wątroby.

Rak wtórny to guz, który powstał z komórek rakowych, które dostały się do wątroby w wyniku raka innego narządu. Najczęściej głównym ogniskiem guza są: jelita, nadnercza, narządy płciowe. Przerzuty do wątroby obserwuje się 20 razy częściej niż raki pierwotne.

Wiodące kliniki w Izraelu

Jest również klasyfikowany w zależności od tego, z jakich komórek narządu jest utworzony:

 1. Nabłonkowy. Obejmuje to cholangiocellular, hepatocholangiocellular, hepatocellular. Ten typ raka może być niezróżnicowany;
 2. Nienabłonkowy. Obejmuje to hemangioendothelioma;
 3. Mieszany. Do tego typu zalicza się mięsaki rakowe i wątrobiaki zarodkowe. Carcinosarcoma odnosi się do mieszanego rodzaju nowotworu i składa się z raka żółciowo-komórkowego lub wątrobowokomórkowego oraz komórek tworzących się w mięsaku. Hepatoblastoma, ten typ raka rozwija się z komórek o strukturze podobnej do embrionalnych komórek wątroby;
 4. Typ cholangiocellular charakteryzuje się początkiem wzrostu guza z komórek dróg żółciowych. Objawy nie są obserwowane we wczesnych stadiach;
 5. Typ wątrobowokomórkowy (lub wątrobowokomórkowy) jest tworzony z hepatocytów (najczęstszy rodzaj raka). Guz może być pojedynczy lub w postaci wielu małych guzków. Podtypem takiego raka jest rak fabrolamelarny;
 6. Naczyniakomięsak powstaje z komórek śródbłonka naczyniowego. Dość agresywny guz, szybkie przerzuty;

Strukturę anatomiczną dzieli się na:

 • Masywny. Dzięki niemu guz wielkości może być wielkości pięści, a ze zdrowych komórek narządu ogranicza go torebka;
 • Węzłowy. Może być wiele guzów, ich rozmiary nie są większe niż orzech;
 • Rozproszony. W tej postaci raka złośliwe komórki wnikają całkowicie do całego narządu.

Kto jest podatny na raka wątroby

Do grupy ryzyka należą ci, którzy lubią surowe ryby (mogą występować płazińce, nosiciele opisthorchiasis wywołującej raka wątroby), dlatego populacja Indii, Chin, RPA jest najczęściej dotknięta tą chorobą, w Rosji rak wątroby częściej można znaleźć w Chanty -Mansi District (około 18% wszystkich zdiagnozowanych guzów). W Rosji osoby starsze są bardziej podatne na tego typu raka - po 50-60 latach i zwykle są to konsekwencje chorób: marskości i zapalenia wątroby. Ci, którzy nadużywają alkoholu, są bardziej narażeni na tę chorobę..

Zapamiętaj! U mężczyzn choroba ta występuje 4 razy częściej niż u kobiet iw 90% przypadków guzy te są złośliwe, natomiast u kobiet - tylko 40%.

Objawy i oznaki

Na samym początku choroby nie obserwuje się żadnych charakterystycznych objawów, dlatego rak wątroby najczęściej rozpoznaje się, gdy onkologia jest już w zaawansowanym stadium i jest trudna do leczenia.

Objawy tego raka wątroby nie są uważane za specyficzne i mogą być podobne do opisów innych chorób. Pierwsze objawy kliniczne, które mogą wskazywać na obecność raka wątroby, są następujące:

 • Szybka utrata wagi;
 • Brak apetytu, możliwe nudności lub wymioty, biegunka;
 • Gorączka i dreszcze;
 • Zwiększone tempo zmęczenia i osłabienia;
 • Tępy ból może pojawić się w prawym podżebrzu;
 • Sondując wątrobę, czuje się, że jest spuchnięta, jej guzowatość, twardość;
 • Być może zażółcenie białek oczu i skóry, swędzenie (gdy guz blokuje kanały w celu wycofania żółci);
 • Kał staje się biały, mocz ciemnieje;
 • Może wystąpić krwawienie z nosa;
 • Badanie krwi wykazuje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (co powoduje anemię);
 • Może wystąpić wodobrzusze;
 • W niektórych przypadkach istnieje ryzyko krwawienia wewnętrznego.

Przyczyny rozwoju (patogeneza choroby)

Osłabione alkoholem, nikotyną lub substancjami rakotwórczymi komórki wątroby łatwo ulegają mutacjom i stają się podstawą rozwoju raka. Powody osłabienia narządu:

 • Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby. Pojawienie się guza u pacjentów z zapaleniem wątroby typu B występuje dość często - w 80% przypadków;
 • Marskość wątroby jest również prowokatorem raka tego narządu. 60-70% pacjentów z rakiem ma tę chorobę. Najbardziej niebezpieczna jest postać dużych guzków, ponieważ węzły hepatocytów mają wszystkie niezbędne warunki do powstania guza;
 • Pasożytnicze uszkodzenie wątroby. Pasożyty żyjące w wątrobie (motylica wątrobowa lub inne) zatruwają narząd produktami swojej życiowej aktywności i robią w nim pasaże;
 • Picie alkoholu i palenie powodują mutacje komórek wątroby i niszczenie ich;
 • Hemochromatoza sprzyja zwiększonemu odkładaniu się żelaza w innych narządach;
 • Kamica żółciowa powoduje stan zapalny wątroby poprzez obecność kamieni w drogach żółciowych, a komórki w ich pobliżu są podatne na mutacje i powstawanie nowotworów;
 • Choroba przenoszona drogą płciową - kiła - przenika do wątroby i atakuje naczynia oraz otaczające tkanki i staje się podatna na zwyrodnienie w złośliwe;
 • Cukrzyca. Jej obecność pośrednio przyczynia się do powstawania raka wątroby, gdyż w cukrzycy rozpoczynają się zaburzenia metaboliczne, a to z kolei w połączeniu ze złymi nawykami zwiększa ryzyko powstania raka;
 • Wpływ na organizm substancji chemicznych - arsen, pestycydy zawierające chlor, chlorowane rozpuszczalniki węglowodorowe (nitrozoaminy, czterochlorek węgla);
 • Toksyny uwalniane przez grzyby pleśniowe (aflatoksyny) zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Te grzyby można znaleźć w kukurydzy, soi, orzeszkach ziemnych, pszenicy;
 • Leki anaboliczne (leki hormonalne na bazie testosteronu), których stosowanie bez konsultacji z lekarzem może niekorzystnie wpływać na wątrobę;
 • Dziedziczna predyspozycja. Niektóre badania mówią, że skłonność do raka można dziedziczyć.

Pierwotny guz nowotworowy

Rak pierwotny może powodować przerzuty. Początkowo wpływają na zdrowe płaty narządu, następnie zaczynają przenikać do węzłów chłonnych bramy wątrobowej i sieci mniejszej. Kolejnym etapem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych jest rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w płucach, kościach, opłucnej i narządach jamy brzusznej - nerkach, trzustce, otrzewnej.

Wtórny rak

W większości przypadków (około 90%) rak wątroby to zmiany wtórne - przerzuty. Ze względu na to, że krew przepływa z całego ciała przez wątrobę przez tętnicę i żyłę wrotną.

Częściej niż inne zmiany przerzutowe występują w wątrobie z powodu guzów zlokalizowanych w trzustce (około połowy przypadków), jelicie grubym - od 20 do 30% przypadków, żołądku - 30%, przełyku - 25% i gruczole sutkowym - 15%.

Oznaki rozwoju i główne metody leczenia raka wątroby

Rak wątroby to nowotwór złośliwy, który powoduje stopniową śmierć hepatocytów i dysfunkcję narządu. Patologia przebiega w swojej pierwotnej postaci lub występuje z towarzyszącymi chorobami. W przypadku braku szybkiego leczenia rak postępuje szybko. Liczne przerzuty w późnym stadium prowadzą do śmierci pacjenta.

Informacje ogólne

Pod względem rozpowszechnienia rak wątroby zajmuje 5. miejsce wśród chorób nowotworowych. Guz rozwija się w wyniku transformacji hepatocytów - głównej grupy komórek tworzących wątrobę. Średnio rocznie rejestruje się do 600 tysięcy przypadków choroby.

Chorobie na początkowych etapach nie towarzyszą objawy kliniczne. Z reguły pierwsze objawy raka wątroby są wykrywane na II etapie, w okresie aktywnego wzrostu guza. Patologia charakteryzuje się szybkim rozwojem i jest diagnozowana głównie w późniejszych stadiach. W rezultacie zwiększa się odsetek śmiertelności w porównaniu z innymi chorobami onkologicznymi.

Klasyfikacja

Rak występuje w postaci pierwotnej lub wtórnej (przerzutowej). Pierwotna onkologia to nowotwór nowotworowy wywodzący się z tkanek własnych wątroby (komórki miąższu, drogi żółciowe). Najczęstszym typem jest rak wątrobowokomórkowy (HCC).

Rodzaje pierwotnej onkologii:

 • Cholangiocarcinoma
 • Angiosarcoma
 • Rak włóknisto-blaszkowy
 • Naczyniak nabłonkowy
 • Hepatoblastoma
 • Hepatoma

Rak pierwotny charakteryzuje się pojawieniem się jednego lub więcej stale powiększających się guzów guzkowych. Rzadko powstają formy rozproszone, wpływające na większość narządu.

Wtórny rak występuje z powodu przenikania przerzutów do wątroby na tle współistniejących patologii. Choroba jest częstsza niż pierwotna i jest wywoływana przez raka jelita (zwykle wyrostek esicy), trzustki, żołądka, płuc, prostaty, narządów układu rozrodczego.

Objawy kliniczne

Charakter przebiegu choroby zależy od stadium i formy. Z łagodnym stopniem nie ma wyraźnych objawów i objawów raka wątroby. Intensywność wzrasta wraz z postępem choroby.

Objawy obejmują:

 • Pogorszenie stanu ogólnego.
 • Niezdrowy wygląd.
 • Drastyczna utrata wagi.
 • Zmniejszony apetyt.
 • Ruchy jelit (zaparcia, biegunka).
 • Bębnica.
 • Dyskomfort i ból brzucha.
 • Zażółcenie skóry.
 • Zwiększona objętość brzucha.
 • Regularne nudności i wymioty.
 • Podwyższona temperatura ciała.

W 80% przypadków następuje wzrost wątroby, ból przy palpacji. Tworzenie guzków jest wykrywane dotykiem w 50%. W późniejszych stadiach patologii towarzyszy krwawienie w jamie brzusznej, gorączka i wstrząs. Typowe objawy raka wątroby u kobiet są bardziej nasilone niż u mężczyzn.

Ogólny stan pogarsza się wraz z pojawieniem się przerzutów. Pierwotny rak wątroby rozprzestrzenia się na układ oddechowy, woreczek żółciowy, rzadziej żołądek i jelita.

Przyczyny i czynniki prowokujące

Dokładna przyczyna choroby nie jest znana. Według statystyk rak występuje na tle współistniejących patologii wątroby. Prawdopodobieństwo choroby wzrasta, gdy pewne czynniki prowokujące wpływają na organizm.

Możliwe przyczyny to:

 • Powiązane naruszenia. Rak rozwija się na tle przewlekłych zmian wirusowych (wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C). Według statystyk rak wątrobowokomórkowy rozwija się u pacjentów z tą diagnozą średnio od 20 lat. Patologia może być spowodowana marskością wątroby, tłuszczową hepatozą, torbielami.
 • Wpływ toksyn. Substancje trujące, w tym produkty rozpadu etanolu, nikotyny, zawarte w żywności substancje rakotwórcze, powodują niszczenie hepatocytów, przekształcanie zdrowych komórek w komórki rakowe.
 • Hemochromatoza. Patologiczne zjawisko, w którym zwiększa się wchłanianie żelaza. Nadmiar pierwiastków śladowych odkłada się w wątrobie, prowokując transformację zdrowych komórek. Naruszenie powoduje rozwój marskości wątroby i cukrzycy.
 • Inwazja pasożytnicza. Uszkodzenie wątroby przez robaki (głównie ameby i przywr) prowadzi do zaburzeń czynnościowych. Pasożyty w procesie życia uwalniają toksyczne substancje, które powodują zwyrodnienie tkanek i dalszy rozwój guza.
 • Leki. Największe uszkodzenia wątroby powodują antybakteryjne i silne leki przeciwzapalne. Sterydy anaboliczne, testosteron i inne leki hormonalne mogą wywoływać raka.
 • Genetyczne predyspozycje. Historia raka wątroby u bliskich krewnych zwiększa ryzyko choroby. Przenoszenie zachodzi z rodziców na dzieci. Liczba guzów zarodkowych to około 15% wszystkich zgłoszonych przypadków.

Gradacja

Istnieją 4 etapy rozwoju pierwotnego raka. Określenie ciężkości jest ważnym kryterium diagnostycznym. Wraz z przejściem do późnych form zmniejsza się prawdopodobieństwo skutecznego leczenia.

Etapy onkologii wątroby

EtapCharakterystyka
jaGuz jest węzłem od 2 do 8 mm. Nowotwór nie wpływa na naczynia ani węzły chłonne narządu. Aktywny wzrost rozpoczyna się średnio 3 tygodnie po pojawieniu się.
IIObserwuje się wzrost edukacji wraz z presją na naczynia. Średnica do 5 cm, występują objawy w postaci nudności, wymiotów, bólów bólowych i zaburzeń wypróżniania. Wątroba rośnie.
III-ACharakteryzuje się pojawieniem się kilku guzów, z których przynajmniej jeden ma więcej niż 5 cm, pojawiają się wczesne przerzuty, wpływające na węzły chłonne.
III-BGuz rozprzestrzenia się do żyły wrotnej wątroby. Nie dotyczy to narządów i węzłów chłonnych znajdujących się w pobliżu.
III-CPrzerzuty przenikają do sąsiednich narządów i żyły wrotnej, torebki wątrobowej. Obraz kliniczny w podstopniach jest wyraźny. Występuje żółtaczka, ból w okolicy brzucha i lędźwi, gorączka. Odnotowuje się ogólne wyczerpanie organizmu.
IV-AWystępuje duża liczba nowotworów węzłowych atakujących naczynia, pobliskie narządy, węzły chłonne. Odległych przerzutów nie ma. Objawy i oznaki raka wątroby nasilają się.
IV-BPrzerzuty wpływają na wiele narządów. Występuje znaczna utrata masy ciała, zwiększenie objętości brzucha, zażółcenie skóry, obrzęk kończyn dolnych. Pacjent czuje się słabo, wydajność jest zminimalizowana.

Cechy wtórnej postaci raka

Postaci wtórnej towarzyszy przenikanie przerzutów do wątroby z innego guza. W 50% przypadków proces zachodzi ze zmianami w sąsiednich narządach trawiennych, aw 30% na tle chorób onkologicznych układu rozrodczego, gruczołów mlecznych, jamy ustnej.

Zwiększona częstość występowania wtórnego raka wątrobowokomórkowego wynika z faktu, że przez ten narząd przepływa duża ilość krwi. W przypadku chorób onkologicznych przerzuty przenikają do wątroby, wywołując wtórną zmianę.

Objawy postaci wtórnej nie różnią się od pierwotnej. Jednak obraz kliniczny nie jest taki sam, ponieważ pacjent ma już raka, który ma swoje własne objawy..

Rak wątroby u dzieci

W dzieciństwie objawy raka wątroby występują zwykle u pacjentów w wieku 2-3 lat. Najczęstszą postacią choroby jest wątrobiak zarodkowy. W przypadku takiego guza przejście do innych narządów nie jest charakterystyczne. W wieku powyżej trzech lat, podobnie jak u dorosłych, częściej rozwijają się złośliwe wątrobiaki. W późniejszych stadiach nowotwór atakuje pobliskie tkanki.

Czynniki predysponujące obejmują:

 • Dostępność SAP.
 • Niska waga po urodzeniu.
 • Obecność zespołów omphalocele, makroglossia.
 • Zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby.
 • Płeć męska dziecka.

We wczesnych stadiach chorobie towarzyszy patologiczny wzrost wielkości wątroby. Gdy rośnie, wzrost można rozpoznać dotykiem. W przyszłości pojawiają się objawy związane z zaburzeniami czynnościowymi narządu..

Obejmują one:

 • Zmniejszony apetyt.
 • Wymioty.
 • Żółtaczka.
 • Biegunka.
 • Utrata masy ciała.
 • Przedwczesne dojrzewanie.

Onkologia u dzieci jest chorobą uleczalną, ale raka wątroby należy leczyć wcześnie. Po szybkim wykryciu patologii wykonywana jest operacja chirurgiczna mająca na celu usunięcie nowotworu.

Diagnostyka

Kiedy pojawią się pierwsze oznaki choroby, musisz odwiedzić onkologa. Postawienie diagnozy to złożony proces obejmujący laboratoryjne i instrumentalne metody badawcze. Na początkowym etapie pacjent jest badany, objawy są badane, wątroba i sąsiednie narządy są dotykane.

Diagnostyka laboratoryjna

Zapewnia następujące procedury:

 • Ogólne i biochemiczne badanie krwi.
 • Określenie poziomu alfa-fetoproteiny we krwi.
 • Biopsja nowotworu.
 • Analiza próbek enzymów wątrobowych.

Metody laboratoryjne są zalecane do celów pomocniczych. Z ich pomocą określa się charakter zmian patologicznych zachodzących w organizmie na tle uszkodzenia wątroby. Badanie wycinków biopsyjnych pozwala określić rodzaj nowotworu, co wpływa na dobór metod terapeutycznych.

Diagnostyka instrumentalna

Przewiduje użycie metod sprzętowych. Procedury są zalecane w celu identyfikacji pierwotnych lub przerzutowych postaci choroby. Również za pomocą takiego badania onkolog określa wielkość guza, stadium (w tym według klasyfikacji tnm), dynamikę wzrostu, miejsce lokalizacji.

Metody diagnostyczne obejmują:

 • USG narządów (USG).
 • Laparoskopia.
 • Tomografia komputerowa (CT).
 • Rezonans magnetyczny (MRI).
 • Scyntygrafia statyczna.
 • Radiografia narządów jamy brzusznej.
 • Badanie radioizotopowe wątroby.

Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania. Jednocześnie dokonywany jest dobór najskuteczniejszych metod terapeutycznych.

Metody leczenia

Metodę leczenia dobiera się z uwzględnieniem szerokiej gamy czynników. Uwzględnia się liczbę i charakter nowotworów, stadium, tempo wzrostu, lokalizację patologii. Nie mniej ważne aspekty to ogólny stan fizyczny i psychiczny pacjenta, obecność odległych przerzutów, współistniejące choroby.

Ważne jest, aby wiedzieć! Najbardziej skutecznymi metodami terapii są radioterapia (radioterapia) i chemioterapia, leczenie chirurgiczne.

Chemoterapia

Zabieg ma na celu zniszczenie guza nowotworowego poprzez wprowadzenie silnych substancji toksycznych i zahamowanie rozwoju choroby. Przy powtarzających się sesjach uzyskuje się efekt redukcji nowotworów i początek remisji.

Chemioterapia raka wątroby jest rzadko stosowana ze względu na zwiększoną toksyczność. Stosowanie leków do leczenia guzów innych narządów często prowadzi do rozwoju ciężkiego uszkodzenia wątroby, które jest czynnikiem wywołującym raka tego narządu..

Radioterapia

Zabieg ma na celu zniszczenie formacji wątrobowokomórkowych za pomocą promieniowania jonizującego. Skuteczność metody tłumaczy się tym, że komórki nowotworowe dzielą się szybko i są niezwykle wrażliwe podczas podziału. Narażenie na promieniowanie powoduje ich rozpad.

 • Zdalne (źródło promieniowania znajduje się w pewnej odległości od organu).
 • Radionuklid (radioaktywny lek jest wstrzykiwany do krwi, która dostaje się do wątroby).
 • Kontakt (źródło promieniowania wchodzi w kontakt z dotkniętymi obszarami wątroby).

Wadą zabiegu jest uszkodzenie zdrowych tkanek wraz z uszkodzonymi strukturami komórkowymi. W rezultacie duża liczba martwych komórek dostaje się do krwiobiegu, co powoduje ciężkie zatrucie. W okresie rekonwalescencji pacjenci napotykają wiele skutków ubocznych.

Terapia chirurgiczna

Zapewnia resekcję - operację, w której usuwa się dotknięte części narządu. Leczenie przeprowadza się małymi węzłami (do 3 cm) i tylko wtedy, gdy nowotwór nie wpływa na duże naczynia. W przypadku dużych guzów rak uważa się za nieoperacyjny, ponieważ usunięcie dużego obszaru tkanki wywołuje niewydolność, która w 10% przypadków prowadzi do śmierci pacjenta.

Jedną z metod leczenia jest transplantacja, która polega na przeszczepieniu zdrowego narządu dawcy. Po operacji konieczna jest długotrwała rekonwalescencja i wspomagająca terapia lekowa, ale ta metoda eliminuje ryzyko ponownego rozwoju choroby.

Alternatywne opcje terapii

W celach pomocniczych stosuje się szereg alternatywnych metod. Charakteryzują się mniejszymi efektami ubocznymi, ale ich skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi opcjami terapii jest niższa.

Alternatywne procedury terapeutyczne:

 • Ablacja częstotliwością radiową (RFA). Jest stosowany w przypadku raka przerzutowego o wczesnym i umiarkowanym nasileniu. Zabieg polega na działaniu na guza prądu o wysokiej częstotliwości, który jest dostarczany przez elektrodę wprowadzoną do wątroby. W rezultacie komórki rakowe obumierają..
 • Terapia protonowa (PT). Działanie ma na celu zniszczenie guza poprzez działanie protonów. Cząsteczki wnikają w dotkniętą tkankę przez wiązkę. Procedura jest stosowana w przypadku raka wieloogniskowego. Średnio kurs terapeutyczny to 18 sesji.
 • Wtrysk etanolu. Przez cienki cewnik do guza wstrzykuje się dużą ilość czystego alkoholu. Substancja agresywnie wpływa na nowotwór, wywołując martwicę komórek nowotworowych. Zabieg stosuje się we wczesnych stadiach, gdy wielkość raka nie przekracza 3 cm, przebieg leczenia to 5-6 iniekcji.
 • Etnonauka. Niekonwencjonalne metody nie są w stanie wyleczyć raka, a służą wyłącznie do wspomagania pracy wątroby i całego organizmu. W domu pacjentom zaleca się stosowanie immunostymulujących środków ludowych: bulionu z dzikiej róży, naparu z borówki brusznicy i cykuty, soku z arbuza, soku z glistnika.

Opieka paliatywna

Późne stadia onkologii wątroby nie są uleczalne. Terapia paliatywna ma na celu przedłużenie życia pacjenta, zmniejszenie nasilenia objawów, utrzymanie aktywności pacjenta.

 • Utrzymanie wątroby i innych narządów.
 • Spowolnienie postępu choroby.
 • Znieczulenie.
 • Korekta odżywiania.

Terapia paliatywna jest prowadzona w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym, w zależności od stanu pacjenta. Dla każdego pacjenta leczenie jest przepisywane indywidualnie, zgodnie z charakterystyką obrazu klinicznego. Istotną rolę odgrywa wysokiej jakości pomoc psychologiczna, wsparcie bliskich.

Długość życia

Termin zależy od wielu czynników. Nie można dokładnie przewidzieć oczekiwanej długości życia przy takiej diagnozie. Najkrótsze okresy obserwuje się w przypadku wtórnych form patologii, które wynoszą 1,5-2 lata.

We wczesnych stadiach raka pierwotnego wskaźnik przeżywalności jest znacznie wyższy. Komórki wątroby są zdolne do regeneracji. Przy zapewnieniu skutecznej opieki medycznej oczekiwana długość życia przekracza 5 lat, ale istnieje duże prawdopodobieństwo nawrotu.

Prognozy powrotu do zdrowia

Całkowite wyleczenie raka jest możliwe tylko poprzez przeszczepienie narządu na 1 lub 2 etapach, pod warunkiem, że nie ma przerzutów. W przeważającej większości przypadków chorobę rozpoznaje się później, kiedy przestaje być operacyjna..

Po skutecznym leczeniu operacyjnym, radioterapią lub chemioterapią nawroty występują w 60% przypadków w ciągu pierwszych 3 lat. Dalsze próby terapii mogą być mniej skuteczne, zwłaszcza w przypadku wieloogniskowych postaci patologii.

Zapobieganie

Przestrzeganie standardów profilaktycznych może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Działania mają na celu ogólną poprawę organizmu, eliminację czynników prowokujących, zmniejszenie negatywnego wpływu na wątrobę.

 • Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby.
 • Unikanie alkoholu.
 • Przestrzeganie środków ostrożności podczas pracy z substancjami toksycznymi.
 • Umiarkowane leki (zwłaszcza leki hormonalne).
 • Kontrolowanie poziomu żelaza w organizmie.
 • Systematyczna wizyta u hepatologa.
 • Korekta żywieniowa i dieta.

Znaczenie terminowej diagnozy

Wczesne wykrycie choroby znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci pacjenta. Terminowa diagnoza otwiera możliwość zastosowania szerokiej gamy zabiegów w celu uzyskania efektu terapeutycznego. W przypadku późnego wykrycia w wątrobie zachodzą nieodwracalne zmiany, które prowadzą do śmierci.

Uwaga! Rak wątroby jest poważną chorobą onkologiczną, która jest nieuleczalna w późniejszych stadiach. Choroba prowadzi do uszkodzenia ważnego narządu, rozprzestrzeniania się przerzutów i dalszej śmierci.

Kiedy pojawiają się wczesne objawy, wymagana jest złożona diagnostyka, w tym metody laboratoryjne i instrumentalne. Leczenie jest zalecane zgodnie ze stopniem zaawansowania raka, biorąc pod uwagę indywidualne cechy pacjenta.