Przyczyny guzów mózgu u dzieci, objawy, rodzaje, metody leczenia i profilaktyki

Guzy mózgu u dzieci to grupa nowotworów wewnątrzczaszkowych, które powstają w wyniku patologicznego podziału komórek macierzystych tworzących tkankę mózgową. Przyczyny rozwoju patologii są różne, a nasilenie objawów zależy od miejsca pojawienia się nowotworu. Guz mózgu można zdiagnozować w każdym wieku, najczęściej wykrywa się go w dzieciństwie do 8 lat.

Przyczyny patologii

Eksperci identyfikują kilka czynników, które mogą wywołać rozwój patologii u niemowlęcia. Nowotwory mózgu w dzieciństwie powstają w wyniku degeneracyjnego namnażania niedojrzałych komórek. Konsekwencją tego jest ich zwiększona proliferacja, której może towarzyszyć uszkodzenie tkanek i obszarów im bliskich GM..

W procesie wzrostu i rozwoju noworodka może dojść do naruszenia tworzenia się niektórych komórek z następujących powodów:

 • życie dziecka w złych warunkach środowiskowych;
 • ciężkie urazowe urazy głowy i wstrząs mózgu;
 • choroba zakaźna;
 • mutacje genetyczne;
 • szeroki zakres promieniowania elektromagnetycznego.

Przyczyny rozwoju pierwotnego raka mózgu u starszych dzieci pozostają w dużej mierze nieznane. Często taki stan patologiczny powoduje niepowodzenie genetyczne, którego wynikiem jest szybki wzrost komórek złośliwych..

Innym czynnikiem, który może powodować powstawanie guza rdzenia kręgowego, może być obecność raka u krewnych dziecka. Źródłem raka jest również ekspozycja na promieniowanie, na które narażony jest pacjent. Istnieje opinia, że ​​szczepienie DPT może również powodować patologię..

Objawy

Podstępność guza mózgu polega na tym, że przez długi czas mogą nie występować charakterystyczne objawy u dorosłych i dzieci. Czas pojawienia się objawów patologii może być inny i zależy od ogniska lokalizacji nowotworu. Ból głowy jest głównym objawem guza mózgu. Jednak w dzieciństwie są dość powszechne i są oznaką niedojrzałości regulacji autonomicznej lub przeciążenia podczas wysiłku fizycznego..

W przypadku złośliwych formacji GM w dzieciństwie bóle głowy, którym towarzyszą wymioty, są często zakłócane rano bezpośrednio po przebudzeniu lub śnie w ciągu dnia.

Pierwsze oznaki guza GM u dziecka to:

 • apatyczne zachowanie;
 • natychmiastowe zmęczenie;
 • zmniejszony lub całkowity brak apetytu;
 • brak przerostu lub obrzęku obszaru ciemiączka;
 • pasywność;
 • trwałe przekrwienie ucha.

Przy niewielkich rozmiarach formacji charakterystyczne objawy mogą być nieobecne. Aby się pojawiły, konieczne jest, aby guz urósł do imponujących rozmiarów i urósł. Ta cecha choroby negatywnie wpływa na leczenie, ponieważ traci się dużo czasu..

Złośliwe i łagodne guzy mózgu u dziecka różnią się objawami. Typowe objawy:

 • wzrost wielkości węzłów chłonnych;
 • utrata masy ciała i brak apetytu;
 • stan letargiczny i senny;
 • procesy zapalne we krwi dziecka.

Jeśli guz mózgu u dzieci uszkadza pobliskie obszary mózgu, nie wyklucza się zaburzeń psychicznych. Możliwe upośledzenie rozwoju umysłowego dziecka, zaburzenia psychomotoryczne, problemy ze słuchem, pamięcią, obniżenie progu bólu. Mutacjom towarzyszącym uciskom móżdżku mogą towarzyszyć drgawki o różnym nasileniu i czasie trwania.

W zależności od ogniska lokalizacji nowotworów mózgu na samym początku ich rozwoju mogą pojawić się pewne objawy. W przypadku guza pnia GM u dzieci odnotowuje się następujące objawy:

 • problemy z odruchem połykania;
 • obrzęk tkanek twarzy;
 • drżenie rąk;
 • niedociśnienie mięśni;
 • patologia układu sercowo-naczyniowego;
 • niedowład mięśni języka;
 • tykać oczy.

Dość często w przypadku nowotworów mózgu występują zaburzenia koordynacji, takie jak niezręczność ruchowa i problemy z poruszaniem się. W takiej sytuacji dziecko często się potyka i upada, dochodzi też do zespołu konwulsyjnego i odchyleń w zachowaniu.

Rodzaje nowotworów

Zgodnie z ich budową histologiczną i przebiegiem guzy mózgu dzielą się na łagodne i złośliwe. Charakterystyczną cechą łagodnych guzów u dzieci jest:

 • powolny rozwój i brak kiełkowania w pobliskich narządach i tkankach;
 • brak przerzutów;
 • prawdopodobna transformacja w nowotwór złośliwy.

Ponadto po całkowitym usunięciu łagodnego guza zwykle już się nie tworzy..

Eksperci wyróżniają następujące różnice w nowotworach złośliwych:

 • charakteryzują się szybkim wzrostem, agresywnością, infekują pobliskie tkanki i powodują powstawanie przerzutów;
 • nawet po całkowitym usunięciu guza istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się.

Istnieje kilka rodzajów guzów, w zależności od ogniska ich wyglądu:

 • guz pierwotny powstaje z tkanki mózgowej, rośnie przez długi czas iw rzadkich przypadkach powoduje przerzuty;
 • guz wtórny jest konsekwencją przerzutów z innego narządu, w którym powstał nowotwór złośliwy.

W praktyce medycznej stosuje się następującą klasyfikację histologiczną:

 1. Glejak - jest dość powszechny i ​​powstaje z pomocniczych komórek nerwowych;
 2. Oponiak - pojawia się z opony twardej mózgu.
 3. Wyściółak - powstały z cienkiej błony nabłonkowej wyściełającej komory mózgu.
 4. Gwiaździak - stworzony z komórek pomocniczych GM.
 5. Oligodendroglioma - powstaje z oligodendrocytów.
 6. Naczyniak krwionośny - jego elementy składowe - komórki macierzyste naczyń mózgowych.

Neuronalne guzy mózgu obejmują neuroblastoma, gangliocytoma i ganglioneuroblastoma. Ponadto wyróżnia się embrionalne typy nowotworów, które pojawiają się podczas wewnątrzmacicznego rozwoju płodu..

Metody diagnostyczne

Rak mózgu u dzieci na samym początku swojego rozwoju ma wiele wspólnego z innymi patologiami. Z tego powodu, gdy pojawiają się pierwsze oznaki choroby, konieczne jest zasięgnięcie porady specjalisty i poddanie się dokładnemu badaniu. Małe dzieci poniżej pierwszego roku życia powinny być obserwowane przez neurologa i pediatrę, co pozwoli na szybką identyfikację zbliżającego się niebezpieczeństwa..

Zwykle na każdym etapie choroby zaleca się następujące badania:

 • pobieranie próbek krwi pod kątem markerów nowotworowych;
 • badanie moczu i krwi.

Możliwe jest zdiagnozowanie guza mózgu u niemowlęcia i nastolatka za pomocą następujących metod:

 • badanie stanu dna oka;
 • radiografia;
 • obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny.

Ponadto, jeśli podejrzewa się nowotwór złośliwy, badanie z użyciem kontrastu jest obowiązkowe:

 • angiografia to badanie rentgenowskie naczyń krwionośnych, które przeprowadza się za pomocą środka kontrastowego.
 • pneumoencefalografia - analiza polegająca na usunięciu płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • pneumocenterofalografia to badanie przeprowadzane za pomocą nakłucia powietrzem lub tlenem;
 • ventriculography - polega na wprowadzeniu kontrastu do komór mózgu.

Jeśli podejrzewa się guza mózgu u niemowląt i małych dzieci, można wykonać badanie ultrasonograficzne, ponieważ nadal mają otwarte jamy ciemiączka. Konieczne jest zabranie dziecka do lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy patologii, a nawet niewielkie odchylenia w zachowaniu.

Funkcje leczenia

Leczenie guzów łagodnych i złośliwych jest uważane za dość skomplikowany proces i obejmuje cały szereg procedur. Po postawieniu diagnozy pacjent trafia do szpitala w placówce medycznej, pod opieką specjalistów.

Na decyzję o potrzebie operacji chirurgicznej decyduje kilka czynników:

 • wielkość nowotworu i jego lokalizacja;
 • wskaźniki ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
 • ogólny stan dziecka;
 • rodzaj nowotworu i jego złośliwość.

Jeśli jest to wskazane, zalecana jest operacja usunięcia guza, radioterapia i chemioterapia.

Podczas operacji guz jest wycinany w zdrowej tkance. Ta metoda terapii jest uważana za główną i najbardziej skuteczną. W przypadku, gdy nowotwór osiągnął duże rozmiary i zajął ważne obszary tkanki mózgowej, operacja może być niemożliwa lub bardzo traumatyczna.

Złotym standardem neurochirurgii jest radiochirurgia stereotaktyczna, która polega na jednorazowej ekspozycji na wysoką dawkę promieniowania jonizującego w nowotworze złośliwym. Ta metoda terapii jest skuteczna w przypadku guzów zlokalizowanych w różnych obszarach. Jednocześnie eksperci identyfikują szereg przeciwwskazań, w których taka procedura nie jest zalecana. Radiochirurgia stereotaktyczna jest przeciwwskazana, jeśli guz jest duży.

W trakcie radioterapii na tkankę nowotworową wpływa promieniowanie jonizujące. Przebieg leczenia dla każdego dziecka dobierany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę wyniki CT, MRI i innych badań diagnostycznych. Radioterapię, zwykle w przypadku blastomy i innych typów nowotworów, rozpoczyna się 2-3 tygodnie po zabiegu i prowadzi się przez kilka tygodni. W przypadku wykrycia wielu przerzutów u dziecka i niektórych histologicznych typów nowotworów wskazane jest całkowite napromienianie całego mózgu.

Chemioterapia polega na działaniu na nowotwór złośliwy lekami cytostatycznymi i cytotoksycznymi. Przebieg leczenia ustala lekarz, biorąc pod uwagę histologiczną weryfikację guza.

W trakcie kriochirurgii komórki zamrożonej patologicznej tkanki ulegają zniszczeniu bez uszkadzania sąsiednich zdrowych tkanek. Terapia ma na celu wyeliminowanie nieprzyjemnych objawów, które pojawiają się przy aktywnym wzroście i rozwoju nowotworu. Prawidłowe przepisanie takiego leczenia może znacząco poprawić jakość życia dziecka chorego na raka. Biorąc pod uwagę nasilenie obrazu klinicznego, w celu wyeliminowania bólu można przepisać leki przeciwwymiotne, glikokortykosteroidy i leki przeciwbólowe..

Badania w dziedzinie neurochirurgii wykazały, że wirus polio skutecznie zwalcza raka mózgu. Podczas badań wirus został zmodyfikowany genetycznie, aby nie mógł szkodzić ludziom. Jego celem było zaatakowanie komórek rakowych i rozwinięcie silnej odpowiedzi immunologicznej..

Środki zapobiegawcze

Guz mózgu jest niebezpieczną chorobą, której nie można zapobiec. Jednocześnie za pomocą niektórych środków zapobiegawczych można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia u dziecka. Zalecana:

 • zachować zdrowy tryb życia;
 • prawidłowo zmieniać tryb pracy i odpoczynku;
 • terminowo leczyć choroby zakaźne;
 • nie wpadaj w stresujące sytuacje;
 • zminimalizować ekspozycję na słońce.

Łagodne i złośliwe nowotwory u dzieci są uważane za niebezpieczny stan, którego rokowanie jest raczej rozczarowujące. Niestety, w neurologii do dziś nie udało się ustalić dokładnych przyczyn, które powodują pojawienie się guza mózgu. Jeśli jednak przestrzegane są zalecenia lekarzy, można zminimalizować ryzyko rozwoju patologii..

Objawy guzów mózgu u dzieci

Artykuły ekspertów medycznych

Guzy mózgu

Najczęstszymi objawami klinicznymi guzów mózgu są podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i ogniskowe objawy neurologiczne..

Objawy neurologiczne u dzieci z guzami mózgu zależą bardziej od umiejscowienia guza niż od budowy histologicznej nowotworu. Na obraz kliniczny wpływa również wiek dziecka w momencie choroby..

Zaburzenia neurologiczne są związane z bezpośrednią infiltracją lub uciskiem normalnych struktur mózgowych lub z pośrednim opóźnieniem odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego i wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Główne objawy kliniczne guzów mózgu u dzieci

 • Ból głowy (może objawiać się drażliwością u małych dzieci).
 • Wymioty.
 • Zwiększony rozmiar głowy u noworodków i małych dzieci z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
 • Zaburzenia widzenia:
  • zmniejszona ostrość wzroku;
  • podwójne widzenie spowodowane paraliżem VI pary nerwów czaszkowych (u małych dzieci podwójne widzenie objawia się częstym mruganiem lub przerywanym zezem);
  • obrzęk głowy nerwu wzrokowego z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
  • Zespół Parino (połączenie niedowładu lub porażenia wzroku w górę z paraliżem konwergencji);
  • utrata pól widzenia z powodu uszkodzenia ścieżek widzenia.
 • Drgawki.
 • Zaburzenia psychiczne (wątpliwość, drażliwość, zmiany osobowości).
 • Zaburzenia chodu i równowagi.
 • Zaburzenia endokrynologiczne.
 • Zespół międzymózgowia (opóźnienie rozwoju, kacheksja lub przyrost masy ciała).

Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe jest jednym z wczesnych objawów klinicznych guza mózgu, charakteryzującym się klasyczną triadą objawów: poranne bóle głowy, wymioty bez nudności, zez lub inne zaburzenia widzenia. Pojawienie się objawów i zespołów zależy od tempa wzrostu guza. Wolno rosnące guzy powodują znaczne przemieszczenie normalnych struktur mózgu i mogą osiągnąć duże rozmiary do czasu pojawienia się pierwszych objawów. Szybko rosnące guzy pojawiają się klinicznie wcześniej, gdy ich rozmiar jest jeszcze mały.

Pierwsze oznaki zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego są często niespecyficzne i nielokalizowane, rozwija się podostre. U dzieci w wieku szkolnym typowe są spadki wyników w nauce, zmęczenie i dolegliwości związane z ostrymi napadowymi bólami głowy. Klasyczny ból głowy ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym pojawia się po wstawaniu z łóżka, ustępuje wymiotami i zmniejsza się w ciągu dnia. Czas trwania bólów głowy do rozpoznania zwykle nie przekracza 4-6 miesięcy, po którym to czasie pojawiają się dodatkowe objawy związane z guzem - drażliwość, anoreksja, opóźnienie rozwoju; później - spadek zdolności intelektualnych i fizycznych (czasami objawy te pojawiają się już na początku choroby). Pomiar obwodu głowy dziecka jest ważny, ponieważ szwy czaszkowe pozostają otwarte przez pierwsze kilka lat życia, a chroniczny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego prowadzi do makrocefalii. Badanie dna oka ujawnia oznaki obrzęku głowy nerwu wzrokowego, objawiające się klinicznie okresowym „niewyraźnym” widzeniem. U dzieci ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym można również zaobserwować objaw „zachodzącego słońca” (naruszenie patrzenia w górę).

Objawy guzów podkolanowych

W przypadku guzów zlokalizowanych w tylnym dole czaszki objawy ogniskowe mogą być nieobecne, obraz kliniczny jest zdominowany przez objawy podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego (guzy zlokalizowane w półkulach mózgowych, we wczesnych stadiach rozwoju często charakteryzują się objawami ogniskowymi - drgawkami, utratą pola widzenia, neuropatią czy dysfunkcją kory mózgowej kręgosłup). Guzy móżdżku charakteryzują się zaburzeniami chodu i równowagi.

Objawy guzów nadnamiotowych

U dzieci objawy guzów nadnamiotowych mogą nie zależeć od ich wielkości i lokalizacji. Ogniskowe objawy zwykle poprzedzają wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Nieswoiste bóle głowy mogą być związane z wczesnymi objawami korowymi i napadami drgawkowymi. Możliwe są duże napady, a także łagodniejsze epizody z niepełną utratą przytomności (złożone napady częściowe) lub przejściowe objawy miejscowe bez utraty przytomności (napady częściowe). Być może rozwój niedowładu połowiczego i hemianestezji, utrata pól widzenia. U niektórych pacjentów z procesem nowotworowym w płatach czołowych lub ciemieniowo-potylicznych, z uszkodzeniem trzeciej komory, obserwuje się tylko wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Badanie pola widzenia jest wskazane w celu zmapowania i śledzenia wszelkich uszkodzeń ścieżki widzenia.

Guzy nadnamiotowe zlokalizowane pośrodku, ze względu na wpływ na podwzgórze i przysadkę mózgową, mogą powodować zaburzenia endokrynologiczne. Zespół międzymózgowia u pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 3 lat z guzami podwzgórza lub III komory objawia się opóźnieniem rozwoju i kacheksją.

Około 15-45% pierwotnych guzów mózgu, zwłaszcza guzów embrionalnych i komórek zarodkowych, jest rozsianych do innych części ośrodkowego układu nerwowego w momencie rozpoznania. Zaburzenia neurologiczne czasami przesłaniają objawy guza pierwotnego..

Guzy rdzenia kręgowego

Guzy rdzenia kręgowego u dzieci stanowią 5% wszystkich guzów OUN. Mogą znajdować się w dowolnej części, powodując ucisk rdzenia.

Dolegliwości bólowe pleców (w 50% przypadków) są charakterystyczne, nasilają się w pozycji leżącej i maleją w pozycji siedzącej. Większość guzów rdzenia kręgowego wiąże się z osłabieniem mięśni, zaangażowanie poszczególnych grup mięśni zależy od stopnia uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Najczęstsze objawy i zespoły guzów rdzenia kręgowego: odporność na zginanie tułowia, skurcz mięśni przykręgosłupowych, deformacja pleców (postępująca skolioza), zaburzenia chodu, zmiany odruchów w postaci obniżenia kończyn górnych i rewitalizacja kończyn dolnych, osłabienie wrażliwości w zależności od stopnia uszkodzenia przypadkach), dodatni objaw Babińskiego, dysfunkcja zwieraczy pęcherza i / lub odbytu, oczopląs (z uszkodzeniem górnego odcinka szyjnego rdzenia kręgowego).

Guzy rdzenia kręgowego dzielą się na dwie grupy..

 • Guzy śródrdzeniowe (gwiaździaki, wyściółczaki i skąpodrzewiaki).
 • Guzy pozaszpikowe:
  • śródoponowe, związane z chorobą Recklinghausena (u dorastających dziewcząt bardziej prawdopodobne jest wystąpienie oponiaków);
  • zewnątrzoponowe - częściej neuroblastomy, które rosną przez otwór międzykręgowy i chłoniaki.

Guzy kręgów mogą naciekać kanał kręgowy, powodując nadtwardówkowy ucisk rdzenia kręgowego i paraplegię (np. Histiocytoza z komórek Langerhansa wpływająca na odcinek piersiowy lub szyjny kręgosłupa, mięsak Ewinga).

Guz mózgu u dzieci: objawy we wczesnych i późnych stadiach

Guz mózgu jest chorobą związaną z tworzeniem się komórek rakowych w strukturach tkankowych. Nowotwór atakuje obszary życiowe i zaburza funkcjonowanie organizmu.

Objawy są najważniejsze w przypadku guzów mózgu u dzieci..

Cała różnorodność sprowadza się do dwóch typów: guzów tylnego obszaru mózgu (móżdżek, tułów, czwarta komora) i guzów półkul. Rdzeń kręgowy stanowi około 5% wszystkich przypadków patologii.

Przyczyny raka mózgu u dzieci

Nie jest jasne, dlaczego rak mózgu występuje u dzieci. Zakłada się, że zdrowe komórki ulegają zmianom w wyniku niekorzystnego działania następujących czynników:

 • uwarunkowania genetyczne;
 • zła sytuacja środowiskowa;
 • uraz głowy;
 • nierównowaga hormonalna;
 • obecność infekcji w organizmie.

Czynniki te powodują, że zmiany w strukturach komórkowych zachodzą szybciej. Pogarsza to objawy i negatywnie wpływa na stan dzieci..

Objawy guza mózgu u dzieci

Objawy guza mózgu u dzieci przez długi czas pozostają niezauważone. Często choroba jest wykrywana, gdy występują nieodwracalne konsekwencje. Struktury mózgu są pod presją rosnącego guza, odpływ płynu rdzeniowego jest opóźniony.

Pierwsze oznaki guza mózgu u dzieci

Rodzice powinni wziąć pod uwagę następujący kompleks objawów:

 • problemy z apetytem, ​​wymioty i nudności;
 • uczucie niepokoju i irytacji;
 • senność, apatia, osłabienie;
 • zmiana nawykowych ruchów i pozycji ciała.

Objawy są związane z miejscem powstania guza w mózgu.

przednia częśćProblemy z mową i zaburzenia myślenia
Tylny koniecUtrata kontroli nad ruchem, uszkodzenie skrzyżowania optycznego
Środkowa częśćNietypowe ruchy oczu, rozwój zeza
Bagażnik samochodowyZmiana chodu, ból głowy, zmiana w układzie nerwowym
Rdzeń kręgowyDysfunkcja jelit, woreczek żółciowy. brak koordynacji ruchów

Nowotwory pnia mózgu

Najczęstszą lokalizacją jest region pnia mózgu. Ta patologia stanowi około 95%.

W medycynie znanych jest kilka rodzajów nowotworów:

 1. Pierwotne (komórki rakowe początkowo tworzą się w mózgu):
 • egzofityczna łodyga - wpływa na obszar komór bocznych lub móżdżku;
 • guz tworzy się wewnątrz pnia.
 1. Wtórne (komórki rakowe pierwotnie powstały w innych narządach lub sąsiednich częściach mózgu i ostatecznie dały przerzuty do obszaru tułowia).

Oznaki choroby

We wczesnym stadium choroba przebiega bezobjawowo. Drażliwość i płaczliwość dzieci w młodym wieku często wiąże się z innymi czynnikami. W okresie dojrzewania słabe wyjaśnienie dobrego samopoczucia jest uzasadnione nadmiernym stresem psychicznym. Konieczne jest jak najwcześniejsze zauważenie naruszeń i skonsultowanie się z lekarzem.

Ogólne objawy mózgowe

Objawy nie zależą od lokalizacji patologii. Bóle głowy i zawroty głowy pojawiają się z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Zmiany w funkcjonowaniu nerwów czaszkowych wpływają na stan układu nerwowego pacjenta. Dzieci są kapryśne, źle jedzą i śpią. Słuch, wzrok, możliwość kontrolowania ruchów kończyn są upośledzone.

Ogniskowe objawy

Ogniskowe objawy są związane z określoną lokalizacją komórek rakowych. Wraz z ogólną symptomatologią pojawia się specyficzna z powodu naruszenia funkcjonowania obszarów mózgu.

Etapy raka mózgu

Guz pnia mózgu u dzieci przechodzi przez cztery etapy rozwoju. Każdy z nich przechodzi pewne zmiany..

EtapCharakterystyka
PierwszyNowotwór dopiero się tworzy. Uszkodzone są tylko zewnętrzne struktury tkanek. W przypadku wykrycia i leczenia choroby rokowanie jest korzystne.
DrugiNowotwór rośnie. Komórki sąsiednich tkanek są uszkodzone. Wykrywane są choroby układu sercowo-naczyniowego. Korzystne rokowanie - w trzech na cztery przypadki.
TrzeciObjawy nasilają się, przerzuty wpływają na układ limfatyczny. Dzieci tracą na wadze, cierpią na bóle głowy. Leczenie jest skuteczne w 25% przypadków.
CzwartyRozległe obrażenia. Objawy pojawiają się w zależności od głównej lokalizacji nowotworu. Nie możesz operować pacjenta.

Objawy guza mózgu u dzieci w różnym wieku

Objawy różnią się w zależności od wieku pacjenta. Niemowlęta i małe dzieci mają zaburzenia widoczne gołym okiem. Rozwój fizyczny i psycho-emocjonalny jest opóźniony. Objawy w szkole i okresie dojrzewania są często związane ze zmianami wewnętrznymi.

Objawy kliniczne u niemowląt

W młodym wieku obraz kliniczny choroby wiąże się z charakterystyką funkcjonowania mózgu. U dzieci rozwija się stan wewnętrznego wodogłowia, który objawia się w następujących warunkach:

 • obwód głowy jest wyższy niż normalnie;
 • deformacja czaszki ze znaczną asymetrią w kierunku lokalizacji guza;
 • sieć naczyniowa pojawia się na głowie;
 • oczy drgają, mrużą się, poruszają chaotycznie;
 • dziecko nieruchomieje, losowo porusza ramionami.

Oznaki guza u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży

Wczesne objawy u nastolatków i dzieci w wieku szkolnym charakteryzują się następującymi objawami:

 • częste bóle głowy, którym towarzyszą zawroty głowy;
 • senność, osłabienie, drażliwość;
 • brak apetytu;
 • zmiana chodu i mowy;
 • problemy ze słuchem i wzrokiem;
 • stan konwulsyjny.

Złośliwe guzy mózgu u dzieci

Wśród złośliwych guzów mózgu u dzieci najczęściej występuje rdzeniak. Ten nowotwór powstaje w rdzeniu móżdżku z komórek embrionalnych. Choroba występuje u dzieci w wieku 4-11 lat. Rodzice powinni zwrócić uwagę na pierwsze oznaki choroby, aby rozpocząć leczenie. Na tym etapie musisz ustalić naturę nowotworu.

Diagnostyka nowotworów mózgu u dzieci

Wczesna diagnoza jest ważna, gdy podejrzewa się raka..

Przy wyborze metody diagnostycznej lekarz koncentruje się na stadium choroby, objawach, wieku pacjenta oraz cechach jego ciała. Po wizycie u pediatry, neuropatologa, okulisty, specjalisty chorób zakaźnych sporządza się ogólny obraz kliniczny choroby. Jednocześnie objawy guza mózgu u dzieci są pierwszymi sygnałami do wyznaczenia kompleksowej diagnozy. Aby wyjaśnić wstępną diagnozę, przypisuje się następujące badania:

 • Tomografia: obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny jest obowiązkową procedurą w przypadku podejrzenia złośliwych zmian w mózgu.
 • Ultradźwięki to metoda stosowana w diagnostyce chorób u niemowląt.
 • Rentgen to metoda określania obecności patologicznych zmian w mózgu.
 • Badanie oka dziennego - na podstawie stanu nerwu wzrokowego ocenia się ciśnienie śródczaszkowe.
 • Badanie krwi dla onomarkerów.

Leczenie guza mózgu u dzieci

W przypadku nowotworu złośliwego konieczne jest kompleksowe badanie. Leczenie jest zalecane, biorąc pod uwagę stadium choroby, lokalizację i rodzaj guza.

Chirurgiczny

Jest przepisywany, gdy możliwe jest usunięcie guza. Otwiera się czaszkę, wycina chore komórki. Częściowe wycięcie jest wskazane, gdy rak dotyka samego mózgu, a każda manipulacja może powodować komplikacje.

Radioterapia

Nowoczesne technologie sprawiają, że operacja jest efektywna i przy minimalnej ingerencji w struktury mózgu. Naświetlanie ultradźwiękami i laserem wykonuje się za pomocą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Pozwala to dokładnie zobaczyć uszkodzone obszary.

Chemoterapia

Metoda stosowana po operacji w celu usunięcia wszelkich pozostałych komórek nowotworowych. Obowiązkowy etap leczenia, który ma funkcję wspomagającą i ma na celu zmniejszenie liczby nawrotów.

Zawał mózgu i udar mózgu: objawy, konsekwencje, różnica

Torbiel międzymóżdżkowa mózgu: wielkość, objawy i leczenie

Organiczne uszkodzenie mózgu u dzieci: objawy i leczenie

Encefalopatia krążeniowa mózgu: objawy i leczenie

Ból głowy po nakłuciu lędźwiowym i kręgosłupa: przyczyny i leczenie

Objawy guza mózgu u dzieci

Guzy mózgu u dzieci to tworzenie nieprawidłowych komórek w tkankach mózgu. Ta patologia jest dziś uważana za jedną z najczęstszych postaci raka w dzieciństwie..

Choroba dotyka obszary kontrolujące ważne funkcje wpływające na życie dziecka, a rokowanie dla zdrowia i życia zależy od terminowości kontaktu ze specjalistą. Dlatego konieczne jest poznanie pierwszych objawów i głównych oznak manifestacji nowotworów mózgu. Pomoże to zdiagnozować guz na czas i wybrać odpowiednią taktykę leczenia..

Manifestacje patologii w dzieciństwie

Nowotwory mózgu u dzieci stanowią od 15 do 20% wszystkich guzów w onkologii dziecięcej, zajmując drugie miejsce pod względem częstości po białaczce (25-30%).

Osobliwością tej patologii u dzieci jest skłonność nawet łagodnych patologicznych formacji do szybkiego wzrostu, kiełkowania w struktury, kompresji tkanek i zakłócenia lub całkowitego zatrzymania przepływu krwi do niektórych obszarów mózgu dziecka. Prowadzi to do przemijających lub trwałych zmian, zaburzeń lub utraty ważnych funkcji dotkniętych strukturami mózgu (tułów, móżdżek, komory, skrzyżowanie wzrokowe):

 • zaburzenia ruchu;
 • zmiany wrażliwości;
 • brak koordynacji;
 • problemy ze słuchem, wzrokiem;
 • dysfunkcja niektórych układów ciała (oddechowy, sercowo-naczyniowy, połykanie);
 • zmiany mentalne.

Dlatego wczesne rozpoznanie choroby i odpowiednio dobrana taktyka leczenia są podstawą korzystnego rokowania dla życia i zdrowia dziecka, a także kluczem do jego całkowitego wyzdrowienia..

Główne objawy

Kliniczny obraz choroby w dzieciństwie ma swoją własną charakterystykę i jest spowodowany z jednej strony niedojrzałością układu nerwowego, z drugiej zaś jego dużą zdolnością adaptacyjną i plastycznością. Dlatego w większości przypadków choroba może przebiegać bezobjawowo przez długi czas, a jej objawy pojawiają się, gdy guz osiąga stosunkowo duże rozmiary..

Pierwsze objawy guza mózgu u dzieci:

 • drażliwość, zmiana zainteresowania ulubionymi zajęciami i grami;
 • nastrój, nierozsądny płacz dziecka (u niemowląt i małych dzieci), częste skargi na bóle głowy;
 • nudności, wymioty, częściej w pierwszej połowie dnia i niezależnie od spożycia pokarmu;
 • pogorszenie lub osłabienie wzroku (podwójne widzenie, rozmycie), słuch;
 • problemy podczas chodzenia, zmiana chodu, koordynacja ruchów;
 • zmiany w mowie, pamięci;
 • drgawki, napady padaczkowe, krótkotrwała utrata przytomności;
 • częste krwawienia z nosa;
 • zaburzenia oddychania, połykania, oddawania moczu lub wypróżniania;
 • zaburzenia endokrynologiczne.

Wszystkie te objawy neurologiczne są związane z uciskiem normalnych struktur mózgowych, kiełkowaniem i infiltracją zdrowych tkanek lub z opóźnionym odpływem płynu mózgowo-rdzeniowego i zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym..

Oznaki choroby i cechy ich manifestacji u dzieci

 1. Ból głowy - długotrwały, intensywny, uporczywy lub napadowy, nie ustępuje po zażyciu środków przeciwbólowych, często na tle bólu głowy obserwuje się nudności, wymioty, zaburzenia słuchu lub wzroku. U małych dzieci objaw ten objawia się ciągłym lub okresowym niepokojem, krzykiem, zaburzeniami snu i odmową jedzenia.
 2. Wymioty - pojawiają się bez wyraźnego powodu, częściej rano lub na tle wzrostu natężenia bólu głowy, wraz ze wzrostem guza manifestacja tego objawu choroby staje się coraz częstsza.
 3. Dziecko staje się ospałe, kapryśne, senne, szybko się męczy i traci zainteresowanie wcześniejszymi grami i czynnościami lub odwrotnie, zwiększa się drażliwość, obserwuje się nadpobudliwość, cechy charakteru i zmianę zachowania.
 4. Pojawiają się zaburzenia ruchowe objawiające się zmianą chodu (utykanie, zaburzona koordynacja ruchów).
 5. Pogorszenie wyników w nauce, zapominanie, utrata pamięci.
 6. Zmiana mowy - wolna skandowana i szybka mowa, brak artykulacji niektórych dźwięków, słów, naruszenie konstrukcji zdań.
 7. Padaczka objawowa - objawiająca się różnymi typami napadów padaczkowych bez tworzenia ogniska epiaktywności (nieobecności, utrata przytomności, napady napadów klonicznych i / lub tonicznych o różnym nasileniu i czasie trwania).
 8. Inne objawy (niewyraźne widzenie, słuch, połykanie, oddychanie, krwawienie z nosa, nietrzymanie moczu i kału).

Objawy kliniczne początku i wzrostu guza u małych dzieci

Należy wiedzieć, że objawy guza mózgu u niemowląt i małych dzieci różnią się od klinicznych objawów choroby u nastolatków i dorosłych..

Osobliwością nowotworów śródmózgowych u małych dzieci jest rozwój wodogłowia wewnętrznego, co tłumaczy się środkową lokalizacją guza w pniu mózgu, skrzyżowaniem nerwu wzrokowego i móżdżkiem z naciekaniem do komór bocznych. W takim przypadku odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego jest zaburzony i pojawiają się następujące objawy.

Charakterystyczne pierwsze oznaki manifestacji choroby u niemowląt:

 • wzrost obwodu głowy, który znacznie przekracza normy wiekowe dla wzrostu, deformacji kości czaszki, asymetrii głowy - wzrost po stronie guza;
 • wypukłe ciemiączki, rozbieżność szwów;
 • wzrost sieci naczyń na głowie, wybrzuszenie żył;
 • występuje opóźnienie w fizycznym i psycho-emocjonalnym rozwoju dziecka;
 • dziecko ciągle płacze, często płacze jest monotonne, co wskazuje na ciągły ból głowy;
 • częste i obfite niedomykanie, potrzeba wymiotów, wymioty niezwiązane z przyjmowaniem pokarmu;
 • ruchy gałek ocznych zmieniają się, objawy oczne pojawiają się w postaci drgawek, zeza, nieregularnych ruchów w postaci „zachodzącego słońca”;
 • skurcze, blaknięcie, chaotyczne ruchy ramion dziecka.

Kliniczne objawy guza u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży

Objawy obecności nowotworu u dzieci w wieku szkolnym:

 1. Częste skargi na napadowe lub uporczywe bóle głowy.
 2. Ciągły letarg, osłabienie, senność.
 3. Znaczny spadek wyników w nauce, pamięci.
 4. Drażliwość, zmiana w zachowaniu dziecka.
 5. Utrzymujące się nudności, wymioty niezwiązane z przyjmowaniem pokarmu.
 6. Trwała utrata apetytu.
 7. Zmiana chodu, mowy, pisma.
 8. Zawroty głowy.
 9. Upośledzenie wzroku i słuchu.
 10. Drgawki, utrata przytomności.

Oznaki choroby w zależności od lokalizacji nowotworu

Najczęściej rozpoznawane nowotwory śródmózgowe (90 - 95%), które są zlokalizowane w linii pośrodkowej w stosunku do struktur mózgu (guzy tułowia, skrzyżowanie nerwu wzrokowego, móżdżek, rejon III i IV komór mózgu).

Są to głównie guzy pochodzenia neuroepidermalnego. Najczęściej u dzieci rozpoznaje się glejaki, które stanowią 70% wszystkich łagodnych nowotworów mózgu i oponiaków.

Cechy manifestacji guzów zlokalizowanych w tylnym dole czaszki, móżdżku i komorach mózgu:

 1. Przedłużony bezobjawowy przebieg.
 2. Początkowo pojawiają się oznaki zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego:
  • wzrost obwodu głowy;
  • wybrzuszenie i napięcie ciemiączka;
  • niedomykalność i wymioty;
  • ciągły niepokój i skargi na bóle głowy (u starszych dzieci);
  • wzmocnienie sieci żylnej i wybrzuszenie żył głowy;
 3. Niestabilność chodu, drżenie rąk, zawroty głowy i inne zaburzenia przedsionkowe (gdy guz zlokalizowany jest w okolicy móżdżku lub wrasta w jego struktury z pnia mózgu).

Nowotwory pnia mózgu

Jest to najczęstsza lokalizacja guzów mózgu. Powstają z komórek glejowych.

Łagodne nowotwory tułowia rosną powoli i mogą nie dawać o sobie znać przez lata.

Istnieje kilka rodzajów nowotworów:

 1. Wykształcenie podstawowe:
  • egzofityczne guzy łodygi (wyrastające z móżdżku lub komór bocznych);
  • nowotwory wewnątrz pnia;
 2. Guzy wtórne (w większości przypadków są to przerzuty z innych narządów lub struktur mózgu).

Pień mózgu zawiera struktury, które regulują główne funkcje podtrzymujące życie dziecka - ośrodek oddychania i pracy serca, ruchy oczu, mimikę, połykanie, słuch i mowę.

Główne objawy pojawienia się guza mózgu głównie w okolicy tułowia to:

 • zaburzenia zeza i ruchu gałek ocznych;
 • asymetria twarzy;
 • utrata słuchu;
 • drgające oczy, przewracające je w górę lub w dół;
 • zmniejszone napięcie mięśniowe;
 • zawroty głowy;
 • zaburzenia połykania, krztuszenie się podczas jedzenia lub picia;
 • zmiany w oddychaniu (szybki, płytki lub głośny oddech);
 • objawy upośledzenia czynności narządów układu sercowo-naczyniowego (przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca, przerwy w pracy serca, obniżone lub podwyższone ciśnienie krwi).

Jeśli u dziecka wystąpi choćby jeden z objawów uszkodzenia pnia mózgu, należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą - neurologiem dziecięcym.

Złośliwe guzy mózgu u dzieci

Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) rak mózgu u dzieci był diagnozowany znacznie częściej w ciągu ostatnich trzydziestu lat i obecnie stanowi 15-16% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych w dzieciństwie. Rdzeniaki najczęściej występują u dzieci, które stanowią 14% wszystkich złośliwych nowotworów mózgu..

Pierwsze oznaki złośliwego guza mózgu u dziecka to tzw. „Zespół objawów guza”, na który rodzice powinni zwrócić uwagę, aby w odpowiednim czasie skonsultować się ze specjalistą:

 • szybkie zmęczenie, letarg, utrata siły, zmiana aktywności i senność dziecka;
 • zmniejszenie apetytu, odruch wymiotny, utrata masy ciała.
 • bladość skóry;
 • nieuzasadniony wzrost temperatury.

Dzieci skarżą się również na bóle kości i stawów, utrzymujące się od kilku miesięcy bóle głowy, które nie ustępują po zażyciu środków przeciwbólowych, obrzęk węzłów chłonnych w głowie i szyi oraz pod pachami, częste nieuzasadnione krwawienia z nosa, wzmożone krwawienie z niewielkimi otarciami i skaleczeniami, uporczywe nudności i okresowe wymioty.

Pojawiają się ogniskowe i „niespecyficzne” objawy neurologiczne, w zależności od anatomicznej lokalizacji nowotworu, podobne do objawów guzów łagodnych.

Najbardziej niekorzystnym przebiegiem są mięsaki i nowotwory złośliwe zlokalizowane w pniu mózgu - w większości przypadków kończą się śmiercią - oczekiwana długość życia zależy od stopnia złośliwości nowotworu.

Należy pamiętać, że wczesna diagnostyka i leczenie znacznie zwiększają szansę na pomyślny wynik, nawet w przypadku nowotworów złośliwych..

Guz mózgu u dzieci: objawy i leczenie

Guz mózgu - taka diagnoza brzmi przerażająco. Im szybciej zostanie znaleziony, tym większe szanse ma dziecko na normalne, zdrowe życie..

Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jakim objawom towarzyszy ta patologia. W tym artykule powiemy Ci, jak podejrzewać guz we wczesnych stadiach, dowiemy się, czy nowotwory w przestrzeni wewnątrzczaszkowej są tak niebezpieczne, jak się wydaje, i czy można liczyć na pozytywny wynik leczenia.

Co to jest?

Zawsze trudno mówić o guzach wieku dziecięcego. Nie tylko dziennikarze i obserwatorzy nie lubią tego robić, ale sami lekarze to zbyt drażliwy temat, ponieważ w zasadzie lekarz nie może odpowiedzieć na główne pytania rodziców, którzy mają do czynienia z obecnością takiej patologii u swojego dziecka - dlaczego tak się stało i jakie są prognozy przyszłość.

Wciąż istnieje wiele niewiadomych w występowaniu guzów mózgu u dzieci (iu dorosłych). Niemniej jednak istnieją informacje i są one stale aktualizowane, ponieważ nawet 30% wszystkich guzów dziecięcych to nic innego jak guzy mózgu.

Guzy mózgu to dość liczna grupa nowotworów, zarówno złośliwych (rakowych), jak i łagodnych. Nowotwory rozwijają się z powodu niekontrolowanego nieprawidłowego wzrostu i podziału komórek w określonym narządzie.

Jeszcze nie tak dawno komórki te były naturalnym składnikiem tkanki mózgowej, błon, jednak pod wpływem pewnych czynników zaczynają rosnąć w niesamowitym tempie, w wyniku czego zamieniają się w guz. To, które komórki zaczęły rosnąć, ostatecznie determinuje rodzaj formacji.

Jeśli komórki tkanki mózgowej rosną, mówią o wyściółczaku lub gwiaździaku. Takie guzy występują najczęściej - w około 60% przypadków. Jeśli komórki opon mózgowo-rdzeniowych dzielą się nieprawidłowo, obserwuje się oponiak. Nieprawidłowa proliferacja komórek przysadki prowadzi do rozwoju gruczolaka przysadki.

Kiedy komórki tworzące nerwy czaszkowe dzielą się nieprawidłowo, rozwija się nerwiak. Istnieją również guzy dysembriogenetyczne, które powstają u dziecka podczas rozwoju embrionalnego, ale występują one bardzo rzadko.

Jeśli guz pojawił się sam i po raz pierwszy, mówią o pierwotnym nowotworze, na przykład pierwotnym nerwiaku. Jeśli stało się to konsekwencją penetracji przerzutów z innych chorych narządów, to mówią o guzie wtórnym.

Cechą charakterystyczną guzów dziecięcych jest to, że mogą się długo nie objawiać, ponieważ organizm dziecka ma niesamowity potencjał kompensacyjny, „wygładza” patologię, eliminuje objawy. Dlatego guz znaleziony u dziecka jest czasami już dość duży.

Objawy i pierwsze oznaki

To, jakie będą objawy, zależy od tego, w której części mózgu pojawił się nowotwór, które części mózgu są poddawane kompresji, a które komórki ulegają zniszczeniu. Najwcześniejsze objawy są zwykle nazywane ogniskowymi, obejmują one następujące.

 • Zmiana wrażliwości i percepcji. Zmniejsza lub zwiększa podatność dziecka na ból, światło, dźwięk, dotyk. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą wykazywać naruszenie percepcji siebie w kosmosie, na przykład dziecko nie może zrozumieć i wyjaśnić, jak trzyma rękę - w górę dłonią lub w dół, jeśli zamyka oczy.
 • Utrata pamięci. Dziecko zaczyna zapominać nawet o tych rzeczach, które zna doskonale, może przestać rozpoznawać kogoś z rodziny, może zapomnieć o literach i cyfrach, jeśli już je zna. Cierpi również pamięć o wydarzeniach, zarówno odległych, jak i niedawnych..
 • Zaburzenia ruchu. Wraz ze wzrostem guza pogarsza się przekazywanie sygnałów z mózgu do mięśni, w wyniku czego może rozwinąć się całkowity paraliż; jeśli guz pnia mózgu rozwija się w szpiku kostnym, porażenie ma charakter lokalny.
 • Drgawki i konwulsje. Na początku z reguły występują drobne napady, krótkotrwałe, po czym może rozwinąć się epilepsja.
 • Upośledzenie słuchu. Dziecko może stracić zdolność słyszenia lub rozumienia mowy. Jeśli guz dotyka ośrodków rozpoznawania mowy, wszystkie słowa zamieniają się dla małego pacjenta w niezrozumiały hałas.
 • Zaburzenia widzenia. Jeśli nerw wzrokowy zostanie uszczypnięty lub dotknięty, dziecko straci część lub całość wzroku. Może to nie nerw dotknięty chorobą, ale część mózgu odpowiedzialna za analizę tego, co widzi, a następnie mały pacjent przestaje rozpoznawać znajome przedmioty.
 • Anomalie mowy. Wraz z porażką środka mowy zdolność mówienia zostaje całkowicie lub częściowo utracona. Mowa może trwać, ale staje się niezrozumiałym mamrotaniem.
 • Ogólne pogorszenie. Jest to związane z uszkodzeniem nerwu błędnego przez rosnący guz. Przejawia się w postaci ataków silnych zawrotów głowy, utraty równowagi, niemożności wstawania z pozycji siedzącej, a także niestabilności ciśnienia krwi, ataków silnego osłabienia.
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej. Dzieje się tak, gdy móżdżek jest uszkodzony. Objaw rozwija się dość szybko od niewielkich niedokładności ruchów do całkowitej niemożności wykonania celowego ruchu, na przykład wzięcia określonego przedmiotu ze stołu.
 • Zaburzenia psychiczne. Dziecko z guzem, gdy ten rośnie, zmiany w zachowaniu, reakcjach. Najczęściej dzieci stają się agresywne, drażliwe i jęczące. Jeśli zmiany są znaczące, może dojść do utraty samoidentyfikacji. Wiele osób ma halucynacje wzrokowe i słuchowe.

Wtórne objawy, które pojawiają się nawet wtedy, gdy guz jest dość duży, nazywane są mózgowymi. Obejmują one:

 • silne bóle głowy;
 • uporczywe lub regularne wymioty;
 • niezdolność do normalnego jedzenia z powodu faktu, że każda substancja, która dostanie się do korzenia języka, powoduje atak wymiotny;
 • zawroty głowy.

U niemowląt i dzieci nieco starszych objawy mają swoje własne cechy. Najczęściej u niemowląt guz objawia się zmianami w zachowaniu: dziecko bez wyraźnej przyczyny nieustannie płacze, jęczy, jęczy, krzyczy, ma napady złości, często wymiotuje, pojawiają się oznaki utraty słuchu lub wzroku, skłonność do drgawek i częste krwawienia z nosa.

Odruchy mogą być również osłabione - połykanie, ssanie.

Niemożliwe jest rozpoznanie patologii po całokształcie objawów bez diagnozy, ale pojawienie się takich objawów lub przynajmniej jednego z nich powinno stać się dobrym powodem, aby odłożyć wszystkie sprawy i plany i udać się z dzieckiem do lekarza.

Dlaczego ważne jest, aby zrobić to w trybie pilnym? Bo w przypadku guzów ważne jest, aby zdążyć - zdiagnozować na czas, rozpocząć leczenie na czas. Według statystyk Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatnich trzech dekad znacznie wzrosła liczba dzieci z guzami mózgu - prawie 3,5-krotnie. W przypadku 15% wszystkich guzów mówimy o guzach nowotworowych.

Powody

Ponieważ przyczyny rozwoju guza nie są na pewno znane, żaden lekarz nie odważy się nawet zasugerować, dlaczego dziecko zaczęło niekontrolowany podział niedawno zdrowych komórek mózgowych. Ale trzeba coś powiedzieć, lekarz nie może szczerze odpowiedzieć rodzicom: „nie wiem”..

Dlatego początek procesu nowotworowego zwykle tłumaczy się przyczynami, które wyjaśniają wszystko, czego nie można wyjaśnić - zła ekologia, zanieczyszczenie radioaktywne, żywność modyfikowana genetycznie, toksyny, w skrajnych przypadkach genetyka, jeśli okaże się, że jeden z krewnych dziecka również cierpiał na guz mózgu lub w ogóle miał problemy z guzami.

Uważa się, że różne urazowe urazy mózgu, które dziecko może odnieść podczas upadku, podczas walki, uprawiania sportu, mogą wywołać (pośrednio) wzrost komórek mózgowych pod wpływem nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej.

Grupa ryzyka dla prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworów mózgu obejmuje dzieci zakażone wirusem HIV, a także dzieci, którym z innych powodów medycznych przepisuje się leki hamujące aktywność układu odpornościowego (leki immunosupresyjne).

Diagnostyka

Jeśli zauważysz u dziecka podejrzane objawy, takie jak osłabienie, letarg, zwiększona pobudliwość, zmęczenie, częste i silne bóle głowy, zmiany w zachowaniu, systematyczne wymioty, niezwiązane z innymi przyczynami, natychmiast skontaktuj się z neurologiem lub pediatrą.

Do podstawowej diagnostyki stosuje się takie metody jak EEG, EchoEG, CT, MRI, neurosonografię (USG mózgu) wykonuje się u dzieci poniżej półtora roku życia. W przypadku wykrycia nowotworu wykonuje się PET-CT, technika ta pozwala ocenić stopień złośliwości. Dokładną naturę komórkową można ustalić za pomocą histologii.

Leczenie

Leczenie zachowawcze ma na celu wyłącznie złagodzenie pewnych objawów, takich jak uporczywe wymioty lub silne bóle głowy. Leki nie eliminują przyczyny tych objawów. Dlatego najskuteczniejsza jest interwencja chirurgiczna, podczas której lekarze usuwają guz..

Jeśli guz jest mały i rośnie wolno, można zastosować radiochirurgię stereotaktyczną, w której guz jest narażony na promieniowanie. Ale zwykle nie następuje całkowite wyleczenie: guz tylko przestaje się rozwijać, a czasami nieznacznie się zmniejsza. Jeśli nowotwór rośnie dość intensywnie, metoda ta nie nadaje się do leczenia..

Po operacji, a czasami zarówno przed, jak i po niej, przeprowadza się kursy radioterapii protonowej, a także kursy chemioterapii. Zabieg jest bardzo poważny i trudny, długotrwały. Będzie to wymagało od rodziców zmobilizowania siły, zarówno fizycznej, jak i moralnej..

Wiele zależy od nich - dziecko potrzebuje stałego wsparcia, miłości i troski, a także silnej wiary rodzica w pozytywny wynik leczenia.

Na tej długiej i trudnej drodze spotkają różnych ludzi - uważnych i cynicznych lekarzy, przedstawicieli różnych religii, którzy będą ich namawiać do modlitwy, a także uzdrowicieli, fałszywych uzdrowicieli, magów i czarodziejów, którzy zaoferują bezpłatną pomoc w leczeniu dziecka „bez operacji” i leki ".

W tym momencie pokusa rozpoczęcia karmienia dziecka naftą lotniczą, mieszanką wódki i oliwy według metody Szewczenki i mysimi odchodami może przeważyć nad zdrowym rozsądkiem. Należy powstrzymać się od takiego „leczenia”, ufając lekarzom. Uwierz mi, chcą, aby dzieci były zdrowe nie mniej niż ty..

Prognozy i konsekwencje

Najkorzystniejsze dla rokowania są guzy łagodne. Dzięki dogodnej lokalizacji i dostępności nowotwory u dzieci są szybko usuwane. Wadą jest to, że nikt nie da gwarancji, że łagodna formacja nie pojawi się ponownie, a to może wymagać drugiej operacji.

Znacznie trudniejsze do operowania są guzy kręgosłupa kostnego, subtentyczne, zlokalizowane w środkowym odcinku. Jeśli guz jest złośliwy, a ponadto trudno dostępny, rokowanie jest złe.

Bardzo trudno powiedzieć coś o długofalowych konsekwencjach, ponieważ nie tylko sam guz może zaszkodzić dziecku, ale także metody jego leczenia, szczególnie w okresach wieku, w których kształtują się określone zdolności mózgowe - u noworodków, w wieku 6 miesięcy, 11-12 miesięcy, w wieku 3 lata.

Statystyki dotyczące przeżycia są zestawiane w okresie pięciu lat. Mówi się, że przeżywa od 60 do 75% dzieci.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki guzów mózgu u dzieci z poniższego filmu.

recenzent medyczny, specjalista psychosomatyka, matka czworga dzieci