Guzy serca: rodzaje, objawy, rozpoznanie, zasady leczenia

Guzy serca są reprezentowane przez różne łagodne i złośliwe nowotwory o niejednorodnej strukturze histologicznej. Mogą być pierwotne, to znaczy początkowo rozpocząć wzrost z tkanki narządu lub przerzutowe (kiełkujące z innych narządów).

Obecność jakichkolwiek, nawet łagodnych, guzów w sercu jest prawie zawsze śmiertelna dla pacjenta, ponieważ ten narząd jest niezbędny, a naruszenie jego funkcji prowadzi do poważnych konsekwencji. Pierwotne nowotwory serca są rzadkie i wykrywane z częstością 0,001-0,2%, a przerzutowe 25-30 razy częściej. Zwykle pojawiają się nagle i można je zdiagnozować u osób w każdym wieku..

Nowotwory mogą rozpocząć swój wzrost z dowolnej tkanki narządu: mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, przegrody i aparatu zastawkowego. W niektórych przypadkach są wrodzone i stwierdza się je podczas wykonywania Echo-KG płodu w 16-20 tygodniu ciąży.

Klasyfikacja

W zależności od pochodzenia guz serca dzieli się na:

 • pierwotne - początkowo rozpoczynają swój wzrost z tkanek serca;
 • przerzutowe (lub wtórne) - wrastają do tkanki serca z innych narządów, dając przerzuty wzdłuż krwiobiegu lub łoża limfatycznego.

Przyczyny pierwotnych nowotworów serca są nadal nieznane. Guzy wtórne są zwykle wynikiem przerzutów w raku płuc, piersi i żołądka. W rzadszych przypadkach występują z przerzutami raka tarczycy, raka nerki, mięsaka Kaposiego, białaczki, chłoniaka, czerniaka i mięsaka tkanek miękkich..

W zależności od rodzaju komórek guzy serca dzieli się na łagodne (wykrywane w około 75% przypadków) i złośliwe. Formacje osierdzia i śródpiersia, które ściskają serce, wyróżnia się na osobną grupę. Czasami w narządzie znajdują się guzy rzekome: zorganizowane skrzepy krwi, torbiele pasożytnicze, formacje pochodzenia zapalnego (dziąsła, ziarniniaki, ropnie) i ciała obce.

Odmiany łagodnych nowotworów

Myxomy

Te nowotwory serca są wykrywane w około połowie przypadków guzów pierwotnych. U kobiet te formacje są wykrywane 2-4 razy częściej niż u mężczyzn. W rzadkich przypadkach śluzaki są wynikiem dziedzicznego zespołu Carneya, który zwykle rozwija się u mężczyzn. W 75% przypadków nowotwory te dotyczą lewego przedsionka. Zwykle są pojedyncze, rzadziej - wielokrotne. W prawie 75% przypadków nowotwór rośnie na szypułce i może utrudniać wypełnienie komory z powodu wypadania płatka zastawki mitralnej. W innych przypadkach śluzaki mają szeroką podstawę i są dobrze umocowane. Guzy mogą mieć twardą, śluzowatą, zrazikową lub luźną strukturę. W tym drugim przypadku nowotwór często staje się przyczyną zatorowości..

Fibroelastomy brodawkowate

Te nowotwory to beznaczyniowe brodawczaki, które rosną na zastawce mitralnej lub aortalnej. Ich wygląd przypomina ukwiały, składające się z gałęzi brodawkowatych rosnących na centralnym jądrze. Wiele brodawczaków włókniakowo-rdzeniowych ma szypułkę. Nie zaburzają funkcji zastawki, ale zwiększają prawdopodobieństwo zatorowości.

Mięśniak prążkowanokomórkowy

Te łagodne formacje są najczęściej wykrywane u dzieci. Zazwyczaj znajdują się w wolnej ścianie lub przegrodzie lewej komory i często uszkadzają układ przewodzący. Z reguły pacjent ma kilka mięśniaków prążkowanych. Guzy te są białe i mają strukturę zrazikową. U większości pacjentów ustępują z wiekiem, ale u niektórych prowadzą do rozwoju tachyarytmii i niewydolności serca. Często mięśniaki prążkowanokomórkowe występują u osób ze stwardnieniem guzowatym, łagodnymi guzami nerek i gruczolakami łojowymi.

Fibroidy

Te nowotwory są również częstsze u dzieci. Zwykle zaczynają rosnąć na zastawkach i pojawiają się po zmianach zapalnych serca. Nowotwory mogą kompresować się lub wrastać w układ przewodzący i prowadzić do rozwoju arytmii i nagłej śmierci. Czasami włókniaki są konsekwencją zespołu znamion podstawnokomórkowych lub zespołu Gorlina.

Tłuszczaki

Te nowotwory mogą tworzyć się u pacjentów w każdym wieku. Mają szypułkę i znajdują się w nasierdziu lub wsierdziu. Czasami nie manifestują się w żaden sposób, ale w niektórych przypadkach zaczynają blokować przepływ krwi i prowadzą do rozwoju arytmii..

Potworniaki

Rozpoczynają swój wzrost od tkanki osierdziowej i występują u noworodków lub dzieci. W 90% przypadków są zlokalizowane w przedniej części śródpiersia i często znajdują się w pobliżu podstawy dużych naczyń.

Naczyniaki

Te formacje zwykle nie wykazują objawów i są wykrywane przypadkowo podczas badań innych chorób serca. Czasami mogą powodować zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Wraz z kiełkowaniem węzła przedsionkowo-komorowego pacjent może doświadczyć nagłej śmierci.

Przyzwojaki (w tym guz chromochłonny)

Te rzadkie formacje mogą prowadzić do nadmiernej produkcji katecholamin, co objawia się drżeniem, tachykardią, nadciśnieniem tętniczym i zwiększoną potliwością. Częściej guz chromochłonny znajduje się u podstawy serca w pobliżu końca nerwu błędnego.

Torbiele osierdzia

Na zdjęciu rentgenowskim można je uwidocznić jako nowotwory lub oznaki wysiękowego zapalenia osierdzia. Zazwyczaj guzy są małe i bezobjawowe. Duże masy mogą uciskać otaczające tkanki i narządy i prowadzić do kaszlu, duszności i bólu w klatce piersiowej.

Odmiany złośliwych guzów serca

Mięsaki

Te złośliwe guzy zajmują drugie miejsce (po myx) wśród pierwotnych nowotworów serca. Najczęściej są wykrywane u ludzi po 40 latach. Prawie 40% przypadków to naczyniakomięsaki, z których większość jest zlokalizowana w prawym przedsionku i obejmuje osierdzie, prowadząc do niedrożności prawego przewodu porodowego. Mogą zatkać osierdzie i dać przerzuty do płuc. W innych przypadkach u pacjentów stwierdza się niezróżnicowane mięsaki, mięśniaki gładkokomórkowe, mięśniaki prążkowanokomórkowe, włókniakomięsaki, lipo-, kostniakomięsaki i złośliwe włókniakomięsaki włókniste. Częściej są zlokalizowane w lewym przedsionku i prowadzą do niewydolności serca z powodu niedrożności zastawki mitralnej.

Międzybłoniak osierdzia

Te guzy są rzadkie i mają tendencję do szybkiego wzrostu. Najczęściej występują u mężczyzn. Międzybłoniaki osierdzia mogą powodować tamponadę i przerzuty do opłucnej, płuc, mózgu, kręgosłupa i otaczających tkanek.

Chłoniaki pierwotne

Guzy te są niezwykle rzadkie i często rozwijają się u pacjentów z AIDS lub innymi stanami niedoboru odporności. Chłoniaki mają tendencję do szybkiego wzrostu i prowadzą do rozwoju arytmii, niewydolności serca, zespołu żyły głównej górnej, tamponady.

Guzy przerzutowe

Nowotwory te zwykle atakują osierdzie, rzadziej mięsień sercowy. Ich wzrost może prowadzić do ostrego zapalenia osierdzia, duszności, tamponady, arytmii, bloku przedsionkowo-komorowego i zastoinowej niewydolności serca..

Objawy

Charakter i nasilenie objawów guzów serca zależy od rodzaju, wielkości, lokalizacji i skłonności do rozpadu nowotworu. Objawy formacji tego narządu nie są specyficzne i są typowe dla choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca. Objawy złośliwych nowotworów serca są bardziej wyraźne i postępują szybciej niż objawy łagodnych nowotworów.

W zależności od lokalizacji guza objawy dzielą się na następujące grupy:

 • pozasercowe;
 • wewnątrzmięśniowe;
 • wewnątrzczaszkowe.

Objawy pozasercowe występują w formacjach pozasercowych i są podzielone na ogólne i mechaniczne. Typowe objawy to gorączka, dreszcze, utrata masy ciała, senność, bóle stawów, a czasem wybroczyny. Można je pomylić z objawami zapalenia wsierdzia, patologiami tkanki łącznej i procesami nowotworowymi. W przypadku luźnych śluzaków cząsteczki guza mogą oderwać się od ogniska i spowodować rozwój zatorowości naczyń serca, nerek, mózgu, płuc, śledziony, jelit i kończyn dolnych. W przypadku dużego guza występują objawy mechaniczne, spowodowane uciskiem komór serca i tętnic wieńcowych lub podrażnieniem osierdzia. Objawiają się dusznością i bólem w klatce piersiowej. Kiedy rosną guzy pozasercowe, może wystąpić krwawienie, powodując tamponadę serca.

Nowotwory rozwijające się w tkankach serca powodują przerwanie lub ucisk układu przewodzącego narządu. Objawy wewnątrzmięśniowe najczęściej występują w mięśniakach i mięśniakach prążkowanokomórkowych. Wyrażają się one występowaniem częstoskurczu napadowego i rozwojem blokad wewnątrz- i przedsionkowo-komorowych.

W przypadku guzów wewnątrzczaszkowych zwykle występują zaburzenia w funkcjonowaniu zastawek serca i w przepływie krwi w komorach narządu. Kiedy zmienia się pozycja ciała, przejawy mogą się zmienić. Objawy wewnątrzjamowe objawiają się zwężeniem transkupii i mitralnej lub niewydolnością tych zastawek. W rezultacie u pacjenta rozwija się niewydolność serca..

Powikłania zakrzepowo-zatorowe często stają się pierwszym objawem guzów serca. Tworzenie się w prawej części narządu może wywołać PE, serce płucne i nadciśnienie płucne. Gdy guzy pojawiają się po lewej stronie serca, zwykle rozwijają się objawy przemijającego niedokrwienia mózgu, udarów, zawałów mięśnia sercowego, niedokrwienia naczyń kończyn dolnych itp. Dlatego rozwój zawałów narządów wewnętrznych u młodych pacjentów na tle braku infekcyjnego zapalenia wsierdzia, migotania przedsionków i wady serca daje podstawy do podejrzeń. na obecność nowotworu serca.

Diagnostyka

Rozpoznanie guzów serca może opierać się tylko na wynikach różnych badań:

 • EKG;
 • Rentgen klatki piersiowej;
 • Echo-KG;
 • MSCT i MRI serca;
 • ventriculography;
 • badanie jam serca;
 • skanowanie radioizotopowe;
 • cewnikowanie serca lub torakotomia do biopsji tkanki nowotworowej;
 • analiza histologiczna biopsji.

Leczenie

Taktyka leczenia guzów serca zależy od ich rodzaju. W przypadku łagodnych nowotworów są one usuwane. Podczas operacji formacja jest wycinana wraz z częścią otaczających zdrowych tkanek, szyciem i plastycznością ubytku. W większości przypadków te narośla można całkowicie usunąć. W niektórych przypadkach operację uzupełnia wymiana plastiku lub zaworu.

Leczenie operacyjne pierwotnych złośliwych guzów serca jest zwykle niemożliwe lub nieskuteczne. Z reguły takim pacjentom przepisuje się terapię paliatywną z radioterapią i chemioterapią. Usunięcie nowotworów przerzutowych również jest nieskuteczne, a chory jest objęty opieką paliatywną.

Prognoza

Wynik guzów serca zależy od rodzaju i wielkości formacji. W przypadku nowotworów łagodnych leczenie chirurgiczne zwykle daje dobre wyniki, a trzyletnie przeżycie pacjentów sięga 95%. Po usunięciu guza zaleca się pacjentom obserwację ambulatoryjną przez kardiochirurga z obowiązkowym raz w roku Echo-CG, co pozwala na szybkie wykrycie nawrotów nowotworów.

W przypadku wielu guzów serca rokowanie się pogarsza. W takich przypadkach pięcioletni wskaźnik przeżycia pacjentów spada zwykle do 15%.

Pierwotne złośliwe i przerzutowe guzy serca mają złe rokowanie. W takich przypadkach operacja jest nieskuteczna, a leczenie paliatywne w postaci radioterapii i chemioterapii prawie nie poprawia przeżywalności..

Guzy serca mogą być łagodne lub złośliwe. Ich pojawienie się jest zawsze niebezpieczne dla życia pacjenta, ponieważ ich wzrost prowadzi do zakłócenia funkcji tego ważnego narządu. Leczenie tych nowotworów jest wyłącznie chirurgiczne. Najbardziej niekorzystne rokowanie w przypadku nowotworów złośliwych jest takie, że ich usunięcie jest niemożliwe lub nieskuteczne, a paliatywne leczenie chemioterapią lub radioterapią ma niewielki wpływ na wynik choroby. Terminowa operacja usunięcia łagodnych guzów serca zwykle daje dobre wyniki.

O mixome w programie „Życie jest świetne!” z Eleną Malyshevą (patrz od 32:53 min.):

Guzy serca: przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Cała zawartość iLive jest sprawdzana przez ekspertów medycznych, aby upewnić się, że jest jak najbardziej dokładna i rzeczowa.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące wyboru źródeł informacji i odsyłamy tylko do renomowanych witryn internetowych, akademickich instytucji badawczych oraz, w miarę możliwości, sprawdzonych badań medycznych. Należy pamiętać, że liczby w nawiasach ([1], [2] itp.) To interaktywne linki do takich badań.

Jeśli uważasz, że którakolwiek z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, zaznacz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

Guzy serca mogą być pierwotne (łagodne lub złośliwe) lub przerzutowe (złośliwe). Śluzak, łagodny guz pierwotny, jest najczęstszym nowotworem serca. Guzy mogą rozwinąć się z dowolnej tkanki serca. Mogą powodować niedrożność zastawki lub drogi odpływu, prowadzić do zakrzepicy z zatorami, arytmii lub patologii osierdzia. Rozpoznanie opiera się na echokardiografii i biopsji. Leczenie łagodnych guzów zwykle polega na chirurgicznej resekcji, a nawroty są częste. Leczenie zmian przerzutowych zależy od rodzaju guza i jego pochodzenia, rokowanie jest na ogół złe.

Częstość występowania pierwotnych guzów serca wykrytych podczas sekcji zwłok jest mniejsza niż 1 na 2000. Guzy przerzutowe występują 30-40 razy częściej. Zwykle pierwotne guzy serca rozwijają się w mięśniu sercowym lub wsierdziu, a także mogą pochodzić z tkanek zastawek, tkanki łącznej lub osierdzia..

Łagodne pierwotne guzy serca

Łagodne guzy pierwotne obejmują śluzaki, włókniaki brodawkowate, mięśniaki prążkowanokomórkowe, włókniaki, naczyniaki krwionośne, potworniaki, tłuszczaki, przyzwojaki i torbiele osierdzia.

Śluzak jest najczęstszym nowotworem, stanowiącym 50% wszystkich pierwotnych guzów serca. Częstość występowania u kobiet jest 2-4 razy większa niż u mężczyzn, chociaż przy rzadkich postaciach rodzinnych (zespół Carneya) częściej cierpią mężczyźni. Około 75% śluzaków zlokalizowanych jest w lewym przedsionku, reszta - w innych komorach serca jako pojedynczy guz lub (rzadziej) kilka formacji. Około 75% to śluzaki uszypułowane, które mogą wypadać przez zastawkę mitralną i utrudniać wypełnienie komory podczas rozkurczu. Pozostałe śluzaki występują pojedynczo lub rozprzestrzeniają się na szerokiej podstawie. Śluzaki mogą być śliskie, gładkie, twarde i zrazikowe lub luźne i pozbawione struktury. Luźne, luźne śluzaki zwiększają ryzyko zatorowości układowej.

Zespół Carne to dziedziczny, autosomalnie dominujący zespół charakteryzujący się obecnością nawracających śluzaków serca, czasem w połączeniu ze śluzakami skóry, gruczolakowłókniakami śluzakowatymi gruczołów sutkowych, zmianami barwnikowymi (lentiginoza, piegi, sinice), mnogimi guzami wewnątrzwydzielniczymi (pierwotna choroba guzkowa barwnikowa) powodujących zespół Cushinga, gruczolaka przysadki z nadmierną syntezą hormonu wzrostu i prolaktyny, guzy jąder, gruczolaka lub raka tarczycy, torbiele jajnika), nerwiaka czerniaka psammomatycznego, gruczolaka przewodu mlecznego i kostochrzęstniakomięsaka. Wiek rozpoznania choroby jest często młody (średnio 20 lat), pacjenci mają liczne śluzaki (szczególnie w komorach) i wysokie ryzyko nawrotu śluzaka.

Fibroelastomy brodawkowate są drugim najczęstszym łagodnym guzem pierwotnym. Są to brodawczaki beznaczyniowe, które dominują na zastawkach aortalnych i mitralnych. Mężczyźni i kobiety cierpią równie często. Fibroelastomy mają gałęzie brodawkowate wychodzące z jądra centralnego, przypominające ukwiały. Około 45% - na łodydze. Nie powodują dysfunkcji zastawek, ale zwiększają ryzyko zatorowości.

Mięśniaki prążkowanokomórkowe stanowią 20% wszystkich pierwotnych guzów serca i 90% wszystkich guzów serca u dzieci. Mięśniaki prążkowanokomórkowe dotykają głównie niemowlęta i dzieci, z których 50% ma również stwardnienie guzowate. Mięśniaki prążkowanokomórkowe są zwykle mnogie i zlokalizowane śródściennie w przegrodzie lub wolnej ścianie lewej komory, gdzie uszkadzają układ przewodzenia serca. Guz jest twardym, białym płatkiem, który zwykle ustępuje z wiekiem. U mniejszości pacjentów pojawiają się tachyarytmie i niewydolność serca z powodu niedrożności drogi odpływu lewej komory.

Fibroidy występują również głównie u dzieci. Są związane z gruczolakami gruczołów łojowych skóry i guzami nerek. Mięśniaki częściej występują na tkance zastawki i mogą rozwijać się w odpowiedzi na stan zapalny. Są w stanie ścisnąć lub zaatakować układ przewodzenia serca, powodując arytmie i nagłą śmierć. Niektóre włókniaki są częścią zespołu z uogólnionym wzrostem wielkości ciała, keratocytozą szczęki, nieprawidłowościami kostnymi oraz różnymi łagodnymi i złośliwymi guzami (zespół Gorlina lub znamię podstawnokomórkowe).

Naczyniaki stanowią 5–10% łagodnych guzów. U niewielkiej liczby pacjentów wywołują objawy. Najczęściej są wykrywane przypadkowo podczas badań prowadzonych z innego powodu..

Potworniaki osierdzia występują głównie u niemowląt i dzieci. Często są przymocowane do podstawy dużych naczyń. Około 90% znajduje się w śródpiersiu przednim, reszta głównie w śródpiersiu tylnym.

Tłuszczaki mogą pojawić się w każdym wieku. Są zlokalizowane we wsierdziu lub nasierdziu i mają szeroką podstawę. Wiele tłuszczaków przebiega bezobjawowo, ale niektóre utrudniają przepływ krwi lub powodują arytmie.

Przyzwojaki, w tym guz chromochłonny, występują rzadko w sercu; zwykle umiejscowione są u podstawy serca w pobliżu zakończeń nerwu błędnego. W przypadku tych guzów mogą wystąpić objawy wydzielania katecholamin.

Torbiele osierdzia mogą przypominać guz serca lub wysięk osierdziowy na zdjęciu RTG klatki piersiowej. Zwykle przebiegają bezobjawowo, chociaż niektóre cysty mogą powodować objawy kompresji (np. Ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel).

Złośliwe pierwotne guzy serca

Złośliwe guzy pierwotne obejmują mięsaki, międzybłoniaka osierdzia i chłoniaki pierwotne.

Mięsak jest najczęstszym złośliwym i drugim co do częstości pierwotnym guzem serca (po śluzaku). Mięsaki rozwijają się głównie u dorosłych w średnim wieku (średnia wieku 41 lat). Prawie 40% z nich to naczyniakomięsaki, z których większość rozwija się w prawym przedsionku i obejmuje osierdzie, powodując niedrożność drogi napływu prawej komory, tamponadę osierdzia i przerzuty do płuc. Inne typy to niezróżnicowany mięsak (25%), złośliwy włóknisty histiocytoma (11-24%), mięsak gładkokomórkowy (8-9%), włókniakomięsak, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, tłuszczakomięsak i kostniakomięsak. Guzy te częściej pojawiają się w lewym przedsionku, powodując niedrożność zastawki mitralnej i niewydolność serca..

Międzybłoniak osierdziowy występuje rzadko, może pojawić się w każdym wieku, częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Powoduje tamponadę i może dawać przerzuty do kręgosłupa, sąsiednich tkanek miękkich i mózgu.

Chłoniak pierwotny występuje niezwykle rzadko. Zwykle rozwija się u osób z AIDS lub innych osób z obniżoną odpornością. Guzy te rosną szybko i powodują niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, tamponadę i zespół żyły głównej górnej (SVCS).

Guzy z przerzutami do serca

Rak płuc i piersi, mięsak tkanek miękkich i rak nerki to najczęstsze źródła przerzutów do serca. Czerniak złośliwy, białaczka i chłoniak często dają przerzuty do serca, ale przerzuty mogą nie mieć znaczenia klinicznego. Gdy mięsak Kaposiego rozprzestrzenia się ogólnoustrojowo u pacjentów z niedoborem odporności (zwykle z AIDS), może rozprzestrzenić się na serce, ale klinicznie istotne powikłania sercowe są rzadkie.

Objawy guzów serca

Guzy serca powodują objawy, które są typowe dla znacznie częstszych chorób (np. Niewydolność serca, udar, choroba wieńcowa). Manifestacja łagodnych pierwotnych guzów serca zależy od rodzaju guza, jego lokalizacji, wielkości i zdolności do rozpadu. Są klasyfikowane jako pozasercowe, wewnątrzmięśniowe i wewnątrzjamowe..

Objawy guzów pozasercowych mogą być subiektywne lub organiczne / czynnościowe. Te pierwsze występują w postaci gorączki, dreszczy, letargu, bólów stawów i utraty wagi są spowodowane wyłącznie śluzakami, prawdopodobnie w wyniku syntezy cytokin (na przykład interleukiny-6); wybroczyny są możliwe. Te i inne objawy można pomylić z objawami infekcyjnego zapalenia wsierdzia, chorób tkanki łącznej i cichego rozwoju złośliwego. Inna grupa objawów (np. Duszność, dyskomfort w klatce piersiowej) występuje w wyniku ucisku komór serca lub tętnic wieńcowych, podrażnienia osierdzia lub tamponady serca spowodowanej wzrostem guza lub krwawieniem w obrębie osierdzia. Guzy osierdzia mogą powodować tarcie osierdzia.

Objawy guzów wewnątrzmięśniowych obejmują arytmie, zwykle blok przedsionkowo-komorowy lub dokomorowy, lub napadowe częstoskurcze nadkomorowe lub komorowe. Przyczyna - guzy ściskające lub atakujące układ przewodzący (zwłaszcza mięśniaki prążkowanokomórkowe i włókniaki).

Objawy guzów wewnątrzjamowych spowodowane są dysfunkcją zastawek i / lub niedrożnością przepływu krwi (wystąpienie zwężenia zastawek, niewydolności zastawek lub niewydolności serca), aw niektórych przypadkach (zwłaszcza śluzaków śluzakowatych) zatorami, zakrzepami lub fragmentami guza w krążeniu ogólnoustrojowym (mózg, tętnice, nerki, śledziona, kończyny) lub płuca. Objawy guzów wewnątrzczaszkowych mogą zmieniać się wraz ze zmianami pozycji ciała, co zmienia hemodynamikę i siły fizyczne działające na guz.

Śluzaki zwykle powodują pewną kombinację objawów subiektywnych i wewnątrzjamowych. Mogą wytwarzać szmery rozkurczowe podobne do szmerów zwężenia zastawki dwudzielnej, ale ich objętość i lokalizacja zmienia się z każdym uderzeniem serca i zmianą pozycji ciała. Około 15% mieszanek nasadowych znajdujących się w lewym przedsionku wydaje specyficzny trzaskający dźwięk, gdy wślizgują się do otworu mitralnego podczas rozkurczu. Śluzaki mogą również powodować arytmie. Zjawisko Raynauda i zgrubienie końcowych paliczków palców jest mniej charakterystyczne, ale możliwe.

Fibroelastoma, często wykrywany przypadkowo podczas sekcji zwłok, zwykle przebiega bezobjawowo, ale może być źródłem zatorowości układowej. Mięśniakom prążkowanokomórkowym najczęściej nie towarzyszą objawy kliniczne. Fibroidy prowadzą do arytmii i nagłej śmierci. Naczyniaki są zwykle bezobjawowe, ale mogą powodować jakiekolwiek objawy pozasercowe, wewnątrzmięśniowe lub wewnątrzjamowe. W potworniakach występuje zespół niewydolności oddechowej i sinica na skutek ucisku aorty i tętnicy płucnej lub zespół WPW.

Objawy złośliwych guzów serca są bardziej ostre i szybko postępują. Mięsaki serca zwykle powodują objawy niedrożności dróg dopływowych i tamponady serca. Międzybłoniak prowadzi do objawów zapalenia osierdzia lub tamponady serca. Chłoniak pierwotny powoduje oporną na leczenie postępującą niewydolność serca, tamponadę, zaburzenia rytmu serca i zespół WPW. Przerzutowe guzy serca mogą objawiać się nagłym powiększeniem serca, tamponadą serca (z powodu szybkiego nagromadzenia się wysięku krwotocznego w jamie osierdziowej), blokiem serca, innymi zaburzeniami rytmu lub nagłą niewyjaśnioną niewydolnością serca. Możliwa jest również gorączka, złe samopoczucie, utrata masy ciała, nocne poty i utrata apetytu.

Guzy serca

Nowotwory serca to nowotwory o niejednorodnej budowie histologicznej, wywodzące się głównie z tkanek serca lub wrastające w nie z innych narządów. Nowotwory serca, w zależności od ich rodzaju, lokalizacji i wielkości, mogą powodować duszność, kaszel, tachykardię, arytmie, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, tamponadę serca i chorobę zakrzepowo-zatorową. Diagnozę guzów serca przeprowadza się z uwzględnieniem danych z echokardiografii, rtg, ventriculografii, MRI i MSCT serca, EKG, biopsji. Po wykryciu pierwotnych łagodnych guzów serca wykonuje się ich radykalne wycięcie; leczenie pierwotnych nowotworów złośliwych i przerzutowych ma zazwyczaj charakter paliatywny (radioterapia, chemioterapia).

 • Klasyfikacja guzów serca
 • Pierwotne łagodne guzy serca
  • Myxomy
  • Fibroelastomy brodawkowate
  • Mięśniak prążkowanokomórkowy
  • Fibroidy
  • Inne łagodne guzy serca
 • Złośliwe guzy serca
 • Objawy guzów serca
 • Diagnostyka guzów serca
 • Leczenie guzów serca
 • Prognozy dotyczące guza serca
 • Ceny zabiegów

Informacje ogólne

Guzy serca to niejednorodna grupa nowotworów, które wyrastają z tkanek i błon serca. Guzy mogą rozwinąć się z dowolnej tkanki serca i wystąpić w każdym wieku. Nowotwory mogą atakować mięsień sercowy, osierdzie, wpływać na zastawki i przegrody serca. U płodu można je wykryć za pomocą echokardiografii płodu od 16-20 tygodnia. rozwój wewnątrzmaciczny. Pierwotne guzy serca stwierdza się w kardiologii z częstością 0,001-0,2%; wtórne (przerzutowe) - 25-30 razy częściej. Wszystkie guzy serca niosą ze sobą potencjalne niebezpieczeństwo śmiertelnych powikłań - niewydolności serca, arytmii, zapalenia osierdzia, tamponady serca, zatorowości układowej.

Klasyfikacja guzów serca

Nowotwory serca, które są niezależnymi chorobami, są pierwotne; guzy, które dają przerzuty wzdłuż naczyń krwionośnych i limfatycznych lub wyrastają z sąsiednich narządów, są wtórne. Przyczyny rozwoju pierwotnych guzów serca nie są znane. Wtórne guzy serca częściej reprezentowane są przez przerzuty raka piersi, żołądka, płuc, rzadziej - raka tarczycy i nerki.

Zgodnie z zasadą morfologiczną guzy serca dzieli się na łagodne (75%) i złośliwe (25%). Z pochodzenia nowotwory złośliwe mogą być zarówno pierwotne, jak i przerzutowe, wtórne. Wśród guzów łagodnych są śluzaki serca (50-80%), potworniaki, mięśniaki prążkowanokomórkowe, włókniaki, naczyniaki, tłuszczaki, brodawczaki włókniakowe, torbiele osierdzia, przyzwojaki itp. Nowotwory złośliwe obejmują mięsaki, międzybłoniaki osierdzia i chłoniaki.

Guzy rzekome obejmują ciała obce serca, zorganizowane skrzepy krwi, stany zapalne (ropnie, gumy, ziarniniaki), bąblowce i inne torbiele pasożytnicze, konglomeraty zwapnień. Osobną grupę stanowią guzy pozasercowe śródpiersia i osierdzia, które uciskają serce.

Pierwotne łagodne guzy serca

Myxomy

Połowa wszystkich pierwotnych guzów serca występuje w śluzaku. Sporadyczne śluzaki serca występują 2-4 razy częściej u kobiet. Istnieje dziedziczny zespół Carneya dziedziczony autosomalnie dominująco, charakteryzujący się guzami wieloośrodkowymi o różnej lokalizacji, - śluzaki serca, guzy barwnikowe skóry, gruczolakowłókniaki gruczołów sutkowych, torbiele jajnika, guzkowa dysplazja nadnerczy, śluzaki jąder, gruczolaki przysadki mózgowej,.

Dominującą lokalizacją mieszanki jest lewy przedsionek (około 75%). Śluzaki uszypułowane wypadają przez zastawkę mitralną, co utrudnia opróżnianie lewego przedsionka i wypełnienie komory w okresie rozkurczu. Makroskopowo śluzaki mogą mieć strukturę śluzową, twardą, zrazikową lub luźną. Nieukształtowane luźne śluzaki stanowią największe zagrożenie w rozwoju zatorowości układowej.

Fibroelastomy brodawkowate

Łagodne włókniakomięśniaki brodawkowate, zajmujące głównie zastawkę aortalną i mitralną, są drugimi najczęściej występującymi pierwotnymi guzami serca. Morfologicznie reprezentują brodawczaki beznaczyniowe z gałęziami przypominającymi ukwiały wystające z jądra centralnego. Najczęściej mają szypułkę, jednak w przeciwieństwie do mieszanki nie powodują dysfunkcji zastawki, ale zwiększają prawdopodobieństwo zatorowości.

Mięśniak prążkowanokomórkowy

Spośród wszystkich łagodnych guzów serca mięśniaki prążkowanokomórkowe stanowią 20% i są najczęstszymi nowotworami u dzieci. Zwykle mięśniaki prążkowanokomórkowe są mnogie, zlokalizowane wewnątrz ściany przegrody lub ściany lewej komory i wpływają na układ przewodzenia serca. Przebiegowi mięśniaka prążkowanokomórkowego mogą towarzyszyć tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca. Te guzy serca są często związane ze stwardnieniem guzowatym, gruczolakami gruczołów łojowych, łagodnymi nowotworami nerek..

Fibroidy

Guzy tkanki łącznej serca występują również głównie u dzieci. Mogą wpływać na zastawki i układ przewodzący serca, powodować niedrożność mechaniczną, symulując zwężenie zastawek, obraz kliniczny niewydolności serca, kardiomiopatię przerostową, zaciskające zapalenie osierdzia. Mięśniaki serca mogą być częścią zespołu znamion podstawnokomórkowych (zespół Gorlina).

Inne łagodne guzy serca

Naczyniaki występują w 5–10% wszystkich pierwotnych guzów serca. Najczęściej nie powodują objawów klinicznych i są wykrywane podczas rutynowego badania. Rzadziej naczyniakom wewnątrzmięśniowym towarzyszą nieprawidłowości w przewodzeniu przedsionkowo-komorowym, a wraz z kiełkowaniem węzła przedsionkowo-komorowego mogą prowadzić do nagłej śmierci.

Tłuszczaki serca mogą rozwinąć się w każdym wieku. Zwykle są to guzy o szerokiej podstawie, zlokalizowane w nasierdziu lub wsierdziu. Tłuszczaki często przebiegają bezobjawowo; gdy osiągają duże rozmiary, mogą powodować arytmie, zaburzenia przewodzenia, zmiany kształtu serca, wykrywane na RTG.

Pheochromocytoma może mieć lokalizację wewnątrzosierdziową lub w mięśniu sercowym, czemu towarzyszy wydzielanie katecholamin. Torbiele osierdzia widoczne na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej często naśladują guzy serca lub wysięk osierdziowy. Najczęściej przebiegają bezobjawowo, czasami mogą powodować objawy ucisku klatki piersiowej.

Złośliwe guzy serca

Mięsaki są najczęstszymi pierwotnymi złośliwymi guzami serca. Występują głównie w młodym wieku (średni wiek 40 lat). Mięsaki serca mogą być reprezentowane przez naczyniakomięsaki (40%), niezróżnicowane mięsaki (25%), złośliwe włókniakomięsaki (11-24%), mięsaki gładkokomórkowe (8-9%), mięsaki prążkowanokomórkowe, włókniakomięsaki, tłuszczakomięsaki, kostniakomięsaki. Nowotwory złośliwe serca częściej występują w lewym przedsionku, prowadząc do niedrożności otworu mitralnego, tamponady serca, niewydolności serca, przerzutów do płuc.

Międzybłoniaki osierdzia są stosunkowo rzadkie i występują głównie u mężczyzn. Zwykle dają przerzuty do opłucnej, kręgosłupa, mózgu i otaczających tkanek miękkich.

Chłoniaki pierwotne częściej dotykają osoby z niedoborem odporności (w tym zakażeniem wirusem HIV). Te guzy serca rozwijają się niezwykle szybko i są związane z niewydolnością serca, arytmią, tamponadą i zespołem żyły głównej górnej.

Nowotwory z przerzutami do serca najczęściej dotyczą osierdzia, rzadziej mięśnia sercowego, wsierdzia i zastawek serca. Podobnie jak pierwotne guzy serca, mogą powodować duszność, ostre zapalenie osierdzia, tamponadę serca, zaburzenia rytmu, blok przedsionkowo-komorowy i zastoinową niewydolność serca. Rak płuc, rak piersi, rak nerki, mięsak tkanek miękkich, białaczka, czerniak, chłoniak, mięsak Kaposiego mogą powodować przerzuty do serca.

Objawy guzów serca

O przejawach guzów serca decyduje rodzaj nowotworu, jego lokalizacja, wielkość i zdolność próchnicy. Guzy pozasercowe objawiające się gorączką, dreszczami, utratą masy ciała, bólami stawów i wysypkami skórnymi. Kiedy guz uciska komory serca lub tętnice wieńcowe, pojawia się duszność, bóle w klatce piersiowej. Wzrost guza lub krwawienie może prowadzić do tamponady serca.

Nowotworom serca ze wzrostem śródmięśniowym (mięśniaki prążkowanokomórkowe, mięśniaki), ściskającymi lub penetrującymi układ przewodzący, towarzyszy blokada przedsionkowo-komorowa lub dokomorowa, częstoskurcz napadowy (nadkomorowy lub komorowy).

Wewnątrzjamowe guzy serca głównie zaburzają funkcję zastawek i utrudniają przepływ krwi z komór serca. Mogą powodować zjawisko zwężenia zastawki dwudzielnej i trójdzielnej lub niewydolności, niewydolności serca. Objawy guzów wewnątrzczaszkowych serca zwykle występują, gdy pozycja ciała zmienia się w wyniku zmian hemodynamicznych i sił fizycznych działających na guz.

Często pierwszymi objawami guzów serca są choroby zakrzepowo-zatorowe w naczyniach krążenia układowego lub płucnego. Guzy z prawego serca mogą powodować zatorowość płucną, nadciśnienie płucne i serce płucne; guzy lewego serca - przemijające niedokrwienie mózgu i udar, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie kończyn itp. Występowanie zawałów narządów wewnętrznych u młodych ludzi przy braku wrodzonych i nabytych wad serca, migotanie przedsionków i infekcyjne zapalenie wsierdzia skłania do myślenia o obecności guza serca.

Diagnostyka guzów serca

Ze względu na zmienność obrazu klinicznego oraz mnogość postaci morfologicznych guzów serca ich rozpoznanie nie jest zadaniem łatwym..

Dane EKG guzów serca są polimorficzne i niezbyt specyficzne: mogą odzwierciedlać oznaki przerostu komór serca, zaburzenia przewodzenia i rytmu, niedokrwienie mięśnia sercowego itp. Rentgen klatki piersiowej najczęściej ujawnia powiększenie serca i oznaki nadciśnienia płucnego. Bardziej czułą metodą diagnozowania guzów jest ultrasonografia serca: za pomocą echokardiografii przezprzełykowej guzy przedsionków są lepiej uwidocznione przez echokardiografię przezklatkową - guzy komór.

W przypadku wątpliwych wyników diagnostycznych wykonuje się rezonans magnetyczny i MSCT serca, badanie radioizotopowe, sondowanie jam serca oraz ventriculografię. Aby zweryfikować strukturę histologiczną guza serca, wykonuje się jego biopsję podczas cewnikowania lub diagnostycznej torakotomii. W przypadku wysiękowego zapalenia osierdzia badanie cytologiczne płynu uzyskanego przez nakłucie osierdzia może dostarczyć cennych informacji diagnostycznych. Diagnostyka różnicowa guzów serca jest przeprowadzana z wrodzonymi wadami serca, zapaleniem mięśnia sercowego, kardiomiopatiami, zapaleniem osierdzia, amyloidozą serca.

Leczenie guzów serca

Guzy serca są leczone operacyjnie. Chirurgia guzów serca może obejmować usunięcie guza wewnątrzjamowego, usunięcie guza mięśnia sercowego lub osierdzia, perikardiektomię, usunięcie torbieli osierdzia. W trakcie radykalnej operacji wykonuje się wycięcie guza serca wraz z otaczającymi go tkankami, szycie lub ubytek plastyczny. W większości przypadków łagodne guzy serca można usunąć radykalnie. W niektórych przypadkach pacjenci mogą wymagać wymiany plastiku lub zastawki.

Usunięcie pierwotnych złośliwych guzów serca jest nieskuteczne. W tym przypadku najczęściej uciekają się do częściowego (paliatywnego) usunięcia guza, a następnie radioterapii lub chemioterapii. W przypadku wtórnych guzów serca leczenie jest również paliatywne..

Prognozy dotyczące guza serca

Usunięciu pojedynczych, łagodnych guzów serca zwykle towarzyszą dobre izolowane wyniki - wskaźnik przeżycia 3-letniego wynosi 95%. W przyszłości pacjentom zostanie pokazana obserwacja kardiologa i kardiochirurga z coroczną echokardiografią w celu szybkiego wykrycia nawracających guzów serca. Liczne guzy serca zmniejszają przeżycie w ciągu następnych 5 lat nawet o 15%. W przypadku pierwotnych i przerzutowych guzów serca rokowanie jest bardzo złe; leczenie chirurgiczne jest nieskuteczne, chemioterapia i radioterapia praktycznie nie wpływają na rokowanie.

Zaawansowane metody leczenia guzów serca za granicą

Jedną z najpoważniejszych chorób układu krążenia jest rak serca. Ta patologia rzadko występuje w życiu człowieka. Najczęściej jest wykrywany po śmierci z innych powodów..

Serce jest stale zaopatrywane w natlenioną krew. Narząd nieustannie ciężko pracuje, wszystkie procesy metaboliczne w nim są bardzo intensywne. Komórki wchodzące w skład tkanek pompy głównej ulegają bardzo aktywnemu podziałowi dopiero podczas rozwoju embrionalnego. Po urodzeniu mogą tylko zwiększyć swój rozmiar. Wymienione powody powodują, że onkologia rzadziej wpływa na serce niż inne narządy organizmu ludzkiego..

Przyczyny patologii

Problemy związane z pogorszeniem intensywności przepływu krwi i tempa metabolizmu mogą wywołać poważną patologię: skłonność do tworzenia się skrzepów, miażdżycy naczyń. Rak serca może wystąpić po wcześniejszej operacji na narządzie z powodu zwyrodnienia tkanki bliznowatej do śluzaka. Może też pojawić się łagodny guz i ostatecznie przekształcić się w nowotworowy po urazie klatki piersiowej.

Eksperci uważają, że inne przyczyny raka to:

 • dziedziczna tendencja;
 • niewłaściwe odżywianie;
 • ciężkie zatrucie;
 • palenie, alkohol, nadużywanie narkotyków;
 • choroba zakaźna.

Odmiany patologii

Eksperci rozróżniają pierwotnego i wtórnego raka serca. Pierwotne nowotwory złośliwe stanowią jedną czwartą wszystkich nowotworów serca.

Wśród nich mięsak występuje częściej u mężczyzn i kobiet niż inne postacie choroby. Patologiczny proces obejmuje prawą stronę narządu. Mięsak serca rozwija się bardzo szybko. Wzrost guza prowadzi do ściśnięcia naczyń krążenia ogólnoustrojowego, zaburzenia rytmu i funkcji przewodzenia. Przerzuty raka rozprzestrzeniają się na pobliskie narządy - płuca, mózg, nadnercza, węzły chłonne.

Mięsakomięsak serca jest najczęstszym rodzajem nowotworu atakującego mięsień sercowy. Rozpoznawany jest w ponad 30% przypadków pierwotnej onkopatologii narządu mięśniowego. Ten typ raka występuje częściej u mężczyzn. Złośliwe komórki mogą wpływać na każdą część, ale guz jest głównie zlokalizowany w prawym przedsionku..

Mięsaki prążkowanokomórkowe wyrastają z tkanki mięśni poprzecznie prążkowanych i występują u pacjentów w różnym wieku. Badanie mikroskopowe ujawnia nagromadzenie komórek w kształcie węzła. Jest miękki, w kolorze białym lub różowawym. Zlokalizowane w mięśniu sercowym.

Fibrosarcoma jest mezenchymalną formacją onkologiczną. Włókniakomięsak jest rozpoznawany u co dziesiątego chorego na pierwotnego raka serca. Mężczyźni i kobiety chorują z taką samą częstotliwością, niezależnie od wieku. Mikroskopia ujawnia gęsty węzeł z wyraźnym białawym lub jasnoszarym odcieniem.

Zalecana literatura Rak języka - przyczyny, leczenie, rokowanie

Mięsak gładkokomórkowy to rak atakujący komórki mięśni gładkich. Patologia występuje u osób w wieku 40 i 50 lat. Nowotwór często atakuje lewy przedsionek, zajmując żyłę płucną. A także mięsak gładkokomórkowy znajduje się wewnątrz lejka płucnego i tętnicy. Taki guz objawia się ostrą chorobą zakrzepowo-zatorową..

Różnica między guzem przerzutowym a pierwotnym

Przerzuty to guzy wywodzące się od matki w wyniku badań przesiewowych atypowych komórek. Dlatego nazywane są dzieckiem.

W rzeczywistości oba typy nowotworów powinny mieć podobną strukturę, ale guzy przerzutowe zwykle różnią się budową histologiczną brakiem jakichkolwiek oznak różnicowania. Dlatego przerzuty rozwijają się i postępują bardziej agresywnie niż ognisko matki, powodując wyższy odsetek powikłań i pogarszając rokowania dotyczące przeżycia. Ponadto to oni najczęściej powodują śmierć pacjenta..

Etapy kardioonkologii

Specjaliści wyróżniają kilka stadiów raka serca.

 1. Z powodu załamań genetycznych nieprawidłowe komórki zaczynają się intensywnie dzielić.
 2. W obszarze atypowej akumulacji komórek tworzy się nowotwór złośliwy.
 3. Dostając się do limfy lub krwi, przerzuty mogą rozprzestrzeniać się na inne narządy. Rak serca rozwija się poza granice narządu mięśniowego, przerzuty rozprzestrzeniają się szybko.
 4. Guz pierwotny staje się duży i zaostrzony. W innych narządach nowotwory pojawiają się z powodu przerzutów.

Obecność pierwotnego guza, w którym narządy i układy powodują przerzuty do serca

Większość złośliwych guzów serca to przerzuty. Najczęściej wpływają na osierdzie narządu. W większości przypadków komórki rakowe rozprzestrzeniają się do mięśni w raku, rzadziej w mięsakach. Rozważ w poniższej tabeli statystyki uzyskane przez onkologów, które dotyczą tego problemu..

Guz pierwotny, lokalizacjaCzęstość przerzutów
RAK PŁUC48,00%
CZERNIAK27,00%
Rak sutka10,00%
Rak żołądka i przełyku8,00%
CHŁOPOMIA, BŁUKEMIA, BŁUKEMIA5,00%
RAK NERKI2,00%
RAK TARCZYCY2,00%

Jak widać z tabeli, przerzuty najczęściej rozprzestrzeniają się w sercu przez raka płuc, czerniaka, raka żołądka i przełyku, rzadziej inne procesy złośliwe.

Objawy

Objawy nowotworów złośliwych są podobne do objawów chorób serca. Objawy raka serca często szybko się nasilają. Pojawiają się w zależności od lokalizacji, wielkości i rodzaju nowotworu. Chorobę można zamaskować. Bez dokładnej diagnozy łatwo go pomylić z uszkodzeniem zastawki (zdarza się to u nastolatków i dzieci), zapaleniem osierdzia i mięśnia sercowego, niedokrwieniem i innymi patologiami.

W większości przypadków pacjent odczuwa ogólne osłabienie, bóle stawów, drętwienie palców rąk i nóg. Możliwa lekka, ale długotrwała hipertermia, utrata masy ciała, wysypki skórne.

U pacjentów z rakiem wraz ze wzrostem guza można zauważyć charakterystyczny objaw niewydolności sercowo-naczyniowej. To specjalny kształt palców zwany pałeczkami. Kształt paznokcia zmienia się - płytka staje się okrągła. Pierwsze dwa paliczki tracą na wadze, a skrajne, wręcz przeciwnie, stają się nienaturalnie grube.

Powstaje zespół żyły głównej górnej. Charakteryzuje się obrzękiem, zasinieniem i powiększeniem żył przy powierzchni skóry na twarzy. To samo zjawisko obserwuje się w naczyniach szyi, ramion, górnej części ciała. Pacjenci cierpią na duszność, napady kaszlu. Martwią się chrypką, trudnościami w połykaniu.

Zalecana literatura Nowotwór oka - objawy, przyczyny, leczenie

Istnieją inne objawy raka serca, które przypominają oznaki patologii układu nerwowego:

 • paraliż, niedowład;
 • drgawki;
 • utrata przytomności.

Ważny! Często objawy raka serca pojawiają się zbyt szybko, zastępując się nawzajem. Najczęściej prowadzą do tego, że pacjent umiera, zanim zdąży zwrócić się o pomoc do specjalisty..

Z powodu rozprzestrzeniania się przerzutów rozwija się rak wtórny, objawia się:

 • pojawienie się duszności przy niewielkim ruchu;
 • skurczowy szmer podczas osłuchiwania;
 • tamponada serca;
 • naruszenie rytmu;
 • ostre zapalenie osierdzia;
 • wzrost obszaru konturu serca wykryty na zdjęciu rentgenowskim.

Po zauważeniu pierwszych objawów i oznak onkopatologii konieczne jest wykonanie badania i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia..

Profilaktyka raka serca

Aby zmniejszyć ryzyko powstawania złośliwych procesów w sercu, konieczne jest przestrzeganie środków zapobiegawczych:

 • Konieczne jest trenowanie mięśnia sercowego przy regularnej aktywności fizycznej. Musisz częściej chodzić i, jeśli to możliwe, uprawiać jakiś sport.
 • Dobrze się odżywiaj i kontroluj swoją wagę. Nadmiar kilogramów wpływa niekorzystnie na pracę mięśnia sercowego, przeciążając go i uszkadzając. Jednocześnie w menu powinny regularnie pojawiać się owoce i warzywa. Unikaj słonych, rozgotowanych i pikantnych potraw.
 • Należy unikać palenia i alkoholu.
 • Musisz stale monitorować ciśnienie.
 • Wszelkie ostre choroby przewlekłe należy leczyć w odpowiednim czasie i do końca, aby wykluczyć ich przelanie się do postaci przewlekłej.
 • Wszystkie procesy zapalne należy również leczyć na czas, kontaktując się z odpowiednim specjalistą..

W przypadku odchyleń w rytmie serca należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić wszystkie zalecane przez niego badania.

Echokardiogram powinien być wykonywany corocznie u pacjentów zarejestrowanych w przychodniach oraz osób, w których rodzinach wystąpiły przypadki śluzaka serca. Aby wyeliminować ryzyko chorób serca i wykryć raka we wczesnych stadiach, zaleca się badanie 1-2 razy w roku przez kardiologa i wykonanie EKG.

Rak serca to najniebezpieczniejsza choroba współczesnego człowieka. Przy pierwszych oznakach choroby należy zasięgnąć porady specjalisty. Wczesne badanie pomoże zidentyfikować patologię we wczesnych stadiach i zapobiegnie jej rozwojowi w bardziej niebezpieczne formy przerzutowe. Aby zapobiegać rakowi serca, musisz pozbyć się nałogów i prowadzić aktywny tryb życia..

Diagnostyka

Rak we wczesnych stadiach nie jest często diagnozowany. Objawy choroby są zamaskowane jako objawy bardziej powszechnych patologii serca. Albo chory odpisuje złe samopoczucie z powodu przepracowania, stresu.

Rozpoznanie raka serca polega na zastosowaniu metod instrumentalnych i laboratoryjnych. Badanie ultrasonograficzne pozwala ocenić stan funkcjonalny mięśnia sercowego, zidentyfikować guzy, narośla wewnątrz i na ścianach serca.

Echokardiografia dokładnie identyfikuje wielkość, granice serca i guza oraz lokalizację guza.

Elektrokardiogram ujawnia intensywność impulsów elektrycznych w obecności kardiopatologii. Radiografia z dużą dokładnością wykrywa rozprzestrzenianie się przerzutów do pobliskich i odległych narządów.

Diagnostyka z wykorzystaniem tomografii komputerowej pozwala ocenić stan dużych i małych naczyń krwionośnych. Rezonans magnetyczny jest potrzebny w przypadku trudności z rozpoznaniem.

Dzięki sondom do serca lekarze mogą zbadać wewnętrzne powierzchnie narządu. W celach diagnostycznych do jamy wprowadza się nieprzepuszczalną dla promieni rentgenowskich sondę. Wykonuje się nakłucie osierdzia. Do badań laboratoryjnych należy pobrać płyn, którym wypełniony jest worek osierdziowy.

W warunkach laboratoryjnych sprawdza się markery nowotworowe, przeprowadza się analizę kliniczną, a także biochemiczne badanie krwi żylnej. Testy pokazują liczbę nieprawidłowych komórek w płynie biologicznym, pomagają określić stadium choroby. Do określenia rodzaju komórek nowotworowych niezbędne jest badanie histologiczne (biopsja).

Prognoza (ile na żywo)

Trudno jest przewidzieć wynik onkologii serca. Czasami od pierwszych oznak choroby do śmierci człowieka mija zaledwie kilka miesięcy. Guzy przerzutowe charakteryzują się intensywną progresją, szybkim wzrostem do sąsiednich tkanek i narządów.

Jeśli lekarzom uda się całkowicie wyciąć tkanki mięśnia sercowego dotknięte procesem złośliwym, rokowanie może być dobre. Ale to jest bardzo rzadkie. Śmiertelność pacjentów pozostaje wysoka po częściowej resekcji guza wtórnego.

Odpowiadając na pytanie, jak długo żyją osoby z przerzutami do serca, można przytoczyć statystyki: 4% pacjentów przekracza progi przeżycia 5-letniego, 20% - 2-letniego i 22% - 3-letniego. Reszta osób z tą diagnozą umiera w ciągu pierwszych 12 miesięcy choroby..

Leczenie kardiologicznej onkopatologii

Rak serca postępuje bardzo szybko iw początkowych stadiach występuje niezwykle rzadko. Z tego powodu leczenie chirurgiczne nie zawsze jest skuteczne. Operacja jest możliwa tylko wtedy, gdy wykryty guz znajduje się w narządzie, a proces nie rozprzestrzenił się dalej.

Zalecana lista lektur Obwodowy rak płuca - przyczyny, objawy, leczenie

Metody i metody leczenia zależą od wielkości nowotworu. Chirurgia endoskopowa jest wykonywana na małym guzie. Duże raki usuwa się za pomocą operacji na otwartym sercu. W klinikach Izraela, Niemiec i niektórych innych krajów pacjenci z rakiem przechodzą przeszczepy narządów od dawców.

Ważny! W celu poprawy ogólnego samopoczucia pacjenta i złagodzenia bólu zaleca się leczenie objawowe.

Sposób leczenia zachowawczego zależy od etapu procesu. Pacjentom przepisuje się radioterapię w przypadku nieoperacyjnej postaci choroby. Zalecana jest brachyterapia - wprowadzenie źródła radioaktywnego bezpośrednio do guza, a także cybernóż. Z jego pomocą nowotwór zostaje wypalony. W tym celu stosuje się aparaty rentgenowskie kierujące wiązkę promieni o wysokiej częstotliwości w żądany obszar..

Zaawansowane przerzuty mogą wystąpić wszędzie. Aby zatrzymać ich rozprzestrzenianie się i zmniejszyć rozmiar raka, pacjentom przepisuje się chemioterapię lekami cytotoksycznymi..

Pomoc psychologiczna

Złośliwy guz serca to poważna diagnoza, która może wytrącić każdą osobę ze zwykłej rutyny. To, co słyszysz, może powodować apatię, długotrwałą depresję, myśli samobójcze itp. Dlatego tacy pacjenci wymagają głębokiego wsparcia psychologicznego..

Specjalista pomaga człowiekowi przezwyciężyć lęk, obniżyć poziom lęku, odpędzić myśli depresyjne, złagodzić szalejące emocje i dać siłę w walce z diagnozą. Pomoc psychologa jest również niezbędna dla bliskich pacjenta - powie Ci, jak poprawnie komunikować się z pacjentem, jak pomóc mu w trudnych chwilach rozpaczy i zaakceptować postawioną przez samych lekarzy diagnozę.