Operacja mózgu

Pierwotne guzy mózgu to te, które pojawiają się początkowo w mózgu, w przeciwieństwie do guzów wtórnych - przerzutowych, gdy ognisko pierwotne nie pojawia się w mózgu, ale w innym narządzie. Wszystkie pierwotne guzy mózgu są podzielone według typu histologicznego. Glejaki są najczęstszymi pierwotnymi guzami mózgu. Glejaki są klasyfikowane jako uparte guzy mózgu. Najczęściej stosowanymi metodami leczenia glejaków są radioterapia lub radiochirurgia..

 • Gwiaździak jest najczęstszym typem glejaka. Stanowi około połowy wszystkich pierwotnych guzów mózgu i rdzenia kręgowego. Nowotwory te powstają w wyniku tzw. gwiaździste komórki glejowe - astrocyty, które są częścią dodatkowej tkanki mózgu. Najczęściej gwiaździaki są zlokalizowane w półkulach mózgowych, ale mogą również znajdować się w innych częściach mózgu. U dorosłych gwiaździak występuje częściej w okolicy móżdżku. U dzieci gwiaździak może wystąpić zarówno w móżdżku, jak iw pniu mózgu. Objawy gwiaździaka mogą zależeć od umiejscowienia guza, ale są wspólne objawy: nasilenie objawów neurologicznych, drgawki, uporczywy ból głowy spowodowany nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym, wymioty, utrata apetytu, zmiany nastroju i osobowości itp..
 • Glejak pnia mózgu występuje w komórkach pnia mózgu. Może być niskiej lub wysokiej jakości. Najczęściej występuje w dzieciństwie (3-10 lat), ale może również wystąpić u dorosłych. Manifestacje glejaka pnia mózgu mogą rozwijać się stopniowo i powoli i są trudne do rozpoznania przez długi czas. Ten typ glejaków charakteryzuje się utrudnionym dostępem przed usunięciem chirurgicznym, ponieważ w samym pniu mózgu znajdują się ośrodki kontrolujące wiele ważnych funkcji organizmu (oddychanie, czynność serca).
 • Oligodendroglioma to glejowy guz mózgu, który rozwija się z komórek oligodendrocytów. Oligodendrogliomy stanowią około 3% wszystkich guzów mózgu. Oligodendroglioma charakteryzuje się powolną progresją i wzrostem, a ostatecznie guz osiąga duże rozmiary. Oligodendroglioma III stopnia złośliwości ostatecznie przekształca się w tzw. glejak wielopostaciowy. Guz ten zlokalizowany jest w płatach czołowych i ciemieniowych mózgu. Oligodendroglioma najczęściej rozwija się u mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat i rzadko występuje u dzieci. Radykalne usunięcie tego guza jest zwykle niezwykle trudne i prawie niemożliwe. Objawia się bólami głowy, zespołem konwulsyjnym i nasileniem ogniskowych objawów. Objawy kliniczne tego guza są związane ze zwiększonym ciśnieniem płynu wewnątrzczaszkowego..
 • Wyściółak to guz, który wywodzi się z tzw. wyściółkowe komórki mózgowe, które wyścielają wszystkie komory mózgowe od wewnątrz. Rozwój guza jest zwykle łagodny. Wyściółczaki mogą występować zarówno u dzieci, jak iu dorosłych, natomiast w dzieciństwie typowe jest umiejscowienie wyściółczaka w dole tylnym. Wyściółczaki objawiają się wysokim poziomem śródczaszkowym i rozwojem wodogłowia, co jest związane z upośledzeniem krążenia płynu mózgowego w układzie komorowym mózgu. Rokowanie z terminowym i odpowiednim leczeniem wyściółczaka jest zwykle korzystne, ponieważ w tym przypadku radioterapia jest bardzo skuteczna.

Oprócz guzów glejowych w mózgu mogą również występować guzy nieglejowe..

Wśród nich są:

 • Medulloblastoma to złośliwy guz zarodkowy wywodzący się z móżdżku. Najczęściej rdzeniak występuje w dzieciństwie. W tym samym czasie chłopcy chorują prawie dwa razy częściej niż dziewczynki. Ten guz jest najczęstszym guzem mózgu występującym u dzieci. Medulloblastoma charakteryzuje się szczególnym nowotworem złośliwym. Często może zaatakować pień mózgu. Medulloblastoma może dawać przerzuty przez CSF.
 • Gruczolak przysadki jest łagodnym guzem pochodzącym z tkanki gruczołowej przysadki mózgowej. Przysadka mózgowa syntetyzuje wiele hormonów, które same regulują pracę innych gruczołów dokrewnych. Wydziela hormony, takie jak hormon wzrostu (somatotropina), prolaktyna (hormon laktotropowy), hormon tyreotropowy (TSH), a także inne hormony. Gruczolak przysadki jest guzem aktywnym hormonalnie, ponieważ wydziela hormony przysadki i to w znacznie większych ilościach. Dlatego symptomatologia gruczolaka przysadki zależy od tego, który hormon syntetyzuje gruczolak, to znaczy od której części przysadki wpływa guz. Rokowanie w leczeniu gruczolaka przysadki jest zwykle dobre.
 • Schwannoma to guz wywodzący się z tak zwanych komórek Schwanna. Zwykle jest to łagodny guz. Jak wiesz, komórki Schwanna biorą udział w tworzeniu pochewek wszystkich nerwów, zarówno czaszkowych, jak i rdzeniowych. Nerwiak nerwiaka pospolitego to guz nerwu słuchowego. Nerwiak ten objawia się ciągłym hałasem w uchu, uszkodzeniem słuchu aż do jego całkowitej utraty, a także objawami uszkodzenia móżdżku w postaci upośledzonej koordynacji itp. Schwannoma charakteryzuje się korzystnym rokowaniem w leczeniu. Leczenie schwannoma, zwykle chirurgiczne.
 • Oponiak to guz mózgu, który promieniuje z komórek opony twardej. Jest to najczęstszy łagodny guz mózgu i charakteryzuje się powolnym wzrostem. Kobiety chorują na ten guz dwa razy częściej niż mężczyźni. W niektórych przypadkach pacjent może mieć wiele oponiaków. Tak zwane oponiaki atypowe i anaplastyczne - złośliwe odmiany tego guza - występują niezwykle rzadko.

(495) 506-61-01 - gdzie lepiej operować mózgiem

Cyberknife w leczeniu guzów mózgu

CyberKnife to nowoczesna innowacyjna technologia stosowania radioterapii, która pozwala na działanie na guz mózgu i stanowi alternatywę dla chirurgicznych metod leczenia. Cyber ​​Knife należy do metod tzw. Radiochirurgii, podobnie jak nóż gamma. Więcej szczegółów

Gamma Knife w Niemczech - Klinika Neurochirurgii Aachen

Od 1998 roku, na bazie kliniki neurochirurgicznej Uniwersytetu w Aachen, w leczeniu guzów i nowotworów naczyniowych mózgu stosuje się specjalną technikę napromieniania gamma-kobaltem. Więcej szczegółów

Leczenie guzów mózgu w Izraelu - Tel Aviv Souraski Medical Center

National Cancer Center nazwany imieniem Sourasky jest integralną częścią największego miejskiego centrum medycznego. Sourasky Clinic i zapewnia zaawansowane leczenie wszystkich typów guzów mózgu.

Pierwotny guz mózgu

Pierwotny guz mózgu to grupa (masa) nieprawidłowych komórek znajdujących się w mózgu. W tym artykule skupiono się na pierwotnych guzach mózgu u dorosłych.

Pierwotne guzy mózgu obejmują wszelkie guzy, które zaczynają się w mózgu. Pierwotne guzy mózgu mogą zaczynać się w komórkach mózgowych, błonach wokół mózgu, komórkach nerwowych lub gruczołach. Nowotwory mogą bezpośrednio niszczyć komórki mózgowe. Mogą również uszkadzać komórki, wywołując stan zapalny, wywierając nacisk na inne części mózgu i zwiększając ciśnienie wewnątrz czaszki. Przyczyny pierwotnych guzów mózgu nie są znane. Istnieje wiele możliwych czynników ryzyka, które mogą odgrywać rolę..

 • Radioterapia stosowana w leczeniu raka mózgu zwiększa ryzyko rozwoju guzów mózgu.
 • Narażenie na promieniowanie w pracy lub z linii energetycznych, a także urazowe uszkodzenie mózgu, palenie papierosów.
 • Ryzyko korzystania z telefonów komórkowych jest dziś przedmiotem gorących dyskusji. Jednak ostatnie badania wykazały, że telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i urządzenia bezprzewodowe są bezpieczne i nie zwiększają ryzyka zachorowania na raka..
 • Kilka chorób dziedzicznych zwiększa ryzyko guzów mózgu, w tym neurofibromatoza, zespół Hippel-Lindau, zespół Li-Fraumeni.
 • Chłoniaki, które pojawiają się w mózgu u osób z osłabionym układem odpornościowym, są czasami związane z wirusem Epstein-Barr.

SZCZEGÓLNE typy guzów

Guzy mózgu klasyfikuje się według:

 • Lokalizacje guzów
 • Rodzaj tkaniny
 • Czy są łagodne czy rakowe (złośliwe)
 • Inne czynniki

Czasami guzy, które zaczynają się mniej agresywnie, mogą stać się bardziej agresywne. Guz może wystąpić w każdym wieku, ale wiele rodzajów guzów występuje najczęściej w określonej grupie wiekowej. U dorosłych najczęściej występują glejaki i oponiaki. Glejaki pochodzą z komórek glejowych, takich jak astrocyty, oligodendrocyty i komórki wyściółki. Glejaki dzielą się na trzy typy:

 • Guzy astrocytomiczne obejmują gwiaździaki (mogą być łagodne), gwiaździaki anaplastyczne i glejaki.
 • Guzy oligodendrogleju. Niektóre pierwotne guzy mózgu składają się z astrocytów i komórek oligodendrogleju. Są to tak zwane glejaki mieszane..
 • Glejak wielopostaciowy jest najbardziej agresywnym typem pierwotnego guza mózgu.

Oponiaki są znacznie częstsze u kobiet. Schwannoma występuje jednakowo u obu płci.

Inne pierwotne guzy mózgu występują rzadko u dorosłych. Zawierają:

 • Wyściółczaki
 • Craniopharyngiomas
 • Guzy przysadki
 • Pierwotny chłoniak OUN
 • Pierwotny chłoniak mózgu
 • Guz szyszynki

Niektóre guzy mogą nie powodować objawów, dopóki nie są bardzo duże. Kiedy rosną szybko, mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu. Inne guzy mają objawy, które rozwijają się powoli. Objawy zależą od wielkości guza, jego lokalizacji, stopnia rozprzestrzenienia się i obrzęku. Najczęstsze objawy to:

 • Zmiany funkcji psychicznych człowieka
 • Bóle głowy
 • Drgawki (szczególnie u osób starszych)
 • Słabość jednej części ciała

Bóle głowy spowodowane guzami mózgu mogą:

 • Gorzej, gdy osoba budzi się rano i poprawia się w ciągu kilku godzin
 • Występują podczas snu
 • Występują wymioty, dezorientacja, podwójne widzenie, osłabienie lub drętwienie
 • Gorzej, gdy kaszel lub po wysiłku fizycznym, lub gdy zmienia się pozycja ciała

Inne objawy mogą obejmować:

 • Zmiany w świadomości
 • Zmiany słuchu
 • Zmiany w smaku i zapachu
 • Zmiany wpływające na zdolność odczuwania bólu, ucisku, różnych temperatur
 • Niezgrabność
 • Zamieszanie lub utrata pamięci
 • Trudności z połykaniem
 • Trudności w pisaniu lub czytaniu
 • Zawroty głowy lub nieprawidłowe odczucia ruchu (zawroty głowy)
 • Problemy z oczami
  • Powieka opadła
  • Uczniowie różnej wielkości
  • Niekontrolowany ruch
 • Drżenie rąk
 • Brak kontroli pęcherza lub jelit
 • Utrata równowagi
 • Utrata koordynacji
 • Osłabienie mięśni twarzy, ramion lub nóg (zwykle tylko z jednej strony)
 • Drętwienie lub mrowienie po jednej stronie ciała
 • Problemy ze wzrokiem, w tym niewyraźne widzenie, podwójne widzenie lub całkowita utrata wzroku
 • Problem z chodzeniem

Inne objawy, które mogą wystąpić w przypadku guza przysadki:

 • Brak miesiączki (okresy)
 • Wzrost piersi u mężczyzn
 • Przedłużenie ramion, nóg
 • Nadmierne owłosienie ciała
 • Niskie ciśnienie krwi
 • Otyłość
 • Wrażliwość na ciepło lub zimno

Większość guzów mózgu zwiększa ciśnienie w czaszce i naciska na tkankę mózgową ze względu na swój rozmiar i wagę. Poniższe testy mogą potwierdzić obecność guza mózgu i znaleźć jego lokalizację:

 • Tomografia komputerowa głowy
 • EEG
 • Badanie tkanki usuniętej z guza podczas zabiegu chirurgicznego lub biopsji pod kontrolą TK (może potwierdzić rodzaj guza)
 • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) (może wskazywać na rodzaj komórek rakowych)
 • MRI głowy

Leczenie może obejmować zabieg chirurgiczny, radioterapię i chemioterapię. Guzy mózgu najlepiej leczyć poleceniem, które obejmuje:

 • Neuro-onkolog
 • Neurochirurg
 • Onkolog
 • Onkolog radioterapii
 • Inni lekarze

Na początku leczenia szanse na dobry wynik często się zwiększają. Cele leczenia są różne - wyleczyć obrzęk, złagodzić objawy, poprawić funkcjonowanie mózgu i komfort. W przypadku większości pierwotnych guzów mózgu często wymagana jest operacja. Niektóre guzy można całkowicie usunąć. Te, które znajdują się głęboko w mózgu lub dostają się do tkanki mózgowej, można uwolnić zamiast usunąć. Czasami guza nie można całkowicie usunąć chirurgicznie, ponieważ guz atakuje otaczającą tkankę mózgową w taki sam sposób, w jaki korzenie roślin rozprzestrzeniają się w glebie. Gdy guza nie można usunąć, operacja może zmniejszyć ciśnienie i złagodzić objawy. W przypadku niektórych guzów stosuje się radioterapię. Chemioterapię można stosować w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym lub radioterapią. Leki stosowane w leczeniu pierwotnych guzów mózgu u dzieci mogą obejmować:

 • Kortykosteroidy, takie jak deksametazon, zmniejszające obrzęk mózgu
 • Leki, takie jak mocznik lub mannitol, zmniejszające obrzęk mózgu i ciśnienie
 • Leki przeciwdrgawkowe
 • Przeciwbólowe
 • Leki zobojętniające lub blokery histaminy
 • Przepuklina mózgu (często śmiertelna)
  • Przepuklina potyliczna
 • Utrata zdolności do interakcji i pracy
 • Trwała i ciężka utrata funkcji mózgu
 • Ponowny wzrost guza
 • Skutki uboczne leków, w tym chemioterapia
 • Skutki uboczne radioterapii

Co to jest guz mózgu: objawy, badanie, leczenie

Guz mózgu zostanie wyjaśniony z różnych perspektyw, takich jak objawy · objawy · przyczyna · metoda badania · klasyfikacja · stopień · przeżycie · leczenie · rokowanie · nawrót · przerzuty.

W 2016 r. Mężczyźni i kobiety mieli 372 986 dziewcząt (219 785 mężczyzn, 153 201 kobiet). Patrząc na każdą część, liczba mężczyzn, którzy zmarli w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym, wyniosła ogółem 2626 (1471 mężczyzn, 1155 kobiet) dla mężczyzn i kobiet. Ponadto całkowita ogólnokrajowa zachorowalność zdiagnozowana ostatnio w 2014 r. Wyniosła 867 408 przypadków, 501 527 mężczyzn i 365 881 kobiet. W mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym było 3022 mężczyzn i 2669 kobiet w 5711 przypadkach. (Z powyższego, National Cancer Research Center „Cancer Information Service” „Cancer Registration”).

Względny wskaźnik przeżycia 5-letniego dla osób, u których zdiagnozowano raka w latach 2006-2008 wynosił 59,1% dla mężczyzn, 66,0% dla kobiet i 62,1% dla dziewcząt i dziewcząt. W regionach 33,0% kobiet, 38,6% kobiet i 35,5% dziewcząt ogólnie w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym. Lokalnie, rak skóry, rak tarczycy, rak prostaty i tym podobne mają wysoki wskaźnik przeżywalności względnej wynoszący 5 lat i są związane z rakiem trzustki, rakiem pęcherzyka żółciowego, rakiem dróg żółciowych, rakiem przełyku, rakiem wątroby, mózgiem / ośrodkowym układem nerwowym, szpiczak mnogi itp. Niski. (Pochodzą one z National Statistics for Monitoring Morbidity 2006-2008 (National Cancer Research Center, National Cancer Research Center, Cancer Information Center, 2016) Innymi słowy, guz mózgu może mieć wysoki wskaźnik przeżywalności w zależności od jego typu, ale jest klasyfikowany jako „rak o złym rokowaniu” w porównaniu z rakami innych części guza mózgu ogólnie.

Zadowolony

 1. Co to jest guz mózgu?
 2. Objawy guza mózgu
 3. Przyczyna guza mózgu
 4. Badanie i diagnostyka guza mózgu
 5. Główny typ i stopień guza mózgu, wskazania do leczenia
 6. Przeżycie guza mózgu
 7. Leczenie guza mózgu
 8. Prognozy dotyczące guza mózgu
 9. Nawrót i przerzuty guza mózgu
 10. bibliografia
 11. Powiązane wiadomości

Co to jest guz mózgu?

Mózg jest otoczony przez chroniące mózg kości zwane czaszką i dodatkowo pokryty błoną zwaną błoną oponową wewnątrz czaszki. Mózg można z grubsza podzielić na części mózgu, móżdżek, pień mózgu. Guz mózgu to ogólne określenie guzów powstałych w tej czaszce. „Pierwotny guz mózgu”, utworzony z tkanek otaczających mózg i mózg oraz nowotwory wywodzące się z innych narządów, są przenoszone do mózgu przez krwioobieg. Dzieli się go na „zwiększony guz przerzutowy”.

Częstość występowania pierwotnych guzów mózgu na 100 000 osób rocznie według krajowych szacunków dotyczących raka dla całego kraju w Japonii i 18 w Stanach Zjednoczonych wynosi 3,6. (Różnica w tej liczbie wydaje się być związana ze sposobem zbierania podstawowych danych, sposobem analizy, różnicami rasowymi). W czaszce, samym mózgu, błonie otaczającej mózg, nerwu czaszkowego, który przekazuje informacje z mózgu, składa się z przysadki mózgowej, sekretnego hormonu itp., Z każdej z tych części generowane są różne typy guzów.

Objawy guza mózgu

Dzieli się na „objawy hiperplazji wewnątrzczaszkowej” (spowodowane uciskiem wewnątrz kości czaszki z powodu guza) i „objawy miejscowe (objawy oczodołu)” spowodowane uszkodzeniem mózgu, w którym wystąpił guz..

Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (niewłaściwa astma)

Przewlekłe objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego są charakterystycznym objawem wielu guzów mózgu. Ponieważ mózg jest zamkniętą przestrzenią otoczoną czaszką, gdy tworzy się w nim guz, nie ma miejsca na ucieczkę, w wyniku czego wzrasta ciśnienie w czaszce. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego są objawami spowodowanymi wzrostem ciśnienia w czaszce w wyniku powstania guza, mózg nadal wywiera nacisk, a prawdziwy mózg jest uszkodzony. W przeciwieństwie do innych objawów choroby mózgu, ciśnienie wewnątrzczaszkowe rośnie powoli, więc objawy stopniowo się pogarszają. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe człowieka nie zawsze jest stałe, podczas snu nieznacznie wzrasta, więc objawy są silne, gdy budzisz się rano.

Istnieją trzy typowe objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego wywołanego guzami mózgu, jak następuje.

① Ból głowy: mówi się, że jest nazywany wczesnym porannym bólem głowy, a „silny ból głowy” jest często obserwowany wczesnym rankiem.
② Nudności, wymioty: mówią, że to wymioty z ejakulatu, a wymioty są jak „zastrzyk”. Często zdarza się to również rano..
③ Brodawka strzępiasta: jest spowodowana zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, obrzękiem nerwu wzrokowego i stwierdza się ją w badaniu dna oka. Lewe i prawe oko nie mają pola widzenia, a ciśnienie wewnątrzczaszkowe wzrasta, zwiększając zakres martwych punktów w siatkówce. (Nazywa się to „martwym punktem sieci Marriott”).

Ponadto mówi się, że jeden na trzy guzy mózgu powoduje „napady padaczkowe”. Ponadto w przypadku padaczki za ich początkowe objawy uważa się również napady (skurcze)..

Objaw lokalny (objaw gniazda)

Objawy spowodowane lokalizacją guza. Mózg jest ośrodkiem nerwu, aw każdej jego części decyduje się o różnych funkcjach, takich jak ćwiczenia i odczucia. Kiedy w mózgu tworzy się guz, jego funkcja jest zakłócana przez guz i pojawia się jako objaw lokalny, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, która część mózgu pełni jakąś funkcję. Ludzki mózg jest podzielony na lewą i prawą półkulę zwaną półkulą mózgową, a wielu ludzi opuszcza półkulę jako dominującą. Dominującą półkulą jest półkula mózgu z ośrodkiem językowym (mówienie, rozumienie). Jeśli ta dominująca półkula jest uszkodzona, istnieje możliwość, że przekazanie intencji słów może być trudne..

Przyczyna guza mózgu

W większości przypadków przyczyna guza mózgu jest często „nieznana”. Wśród nich obecnie rozważane są dwa powody.


Pierwsza dotyczy dziedziczności. Wiadomo, że w rozwoju guzów mózgu zaangażowanych jest wiele nieprawidłowości genetycznych. W przypadku niektórych guzów mózgu potwierdzono „charakterystyczne nieprawidłowości genetyczne”, które uznano za rodzinne. Jest to typowe dla neurofibromatozy, choroby von Hippela Lindaua, stwardnienia guzowatego, choroby Cordena i tak dalej. Jednakże, chociaż występują nieprawidłowości genetyczne, ponieważ mówi się, że jest to rzadkie w rodzinach, nie jest to uważane za „dziedziczenie genetyczne kości w raku mózgu”..


Po drugie, guz mózgu spowodowany przez raka poza mózgiem rozprzestrzenił się do mózgu. Około 50% przypadków raka piersi szacuje się na około 10%, przy czym rak płuc stanowi połowę wszystkich nowotworów, czyli „rak jądrowy” przed przerzutami.

Ponadto guzy mózgu są podzielone na dwie kategorie według przyczyny i dzielą się na dwie kategorie: rak pierwotny, który jest guzem, który rozwinął się w wyniku przekształcenia mózgu w źródło jądrowe, w tym dziedziczenie, oraz „choroba przerzutowa, w której rozprzestrzenił się rak z miejsca innego niż mózg ”.

Uważa się, że nowotwory pierwotne stanowią 82,4% przypadków raka mózgu, a raki przerzutowe - 17,4%.

Badanie i diagnostyka guza mózgu

W przypadku podejrzenia guza mózgu będziemy mieli kwestionariusz, w którym szczegółowo przyjrzymy się przebiegowi objawów, badaniu i badaniu funkcji nerwu czaszkowego itp. Aby określić położenie i wielkość guza, badamy obraz w głowie za pomocą TK, MRI itp. E. Ponadto można wykonać angiografię mózgową, aby zobaczyć związek między odżywczymi naczyniami krwionośnymi mózgu a guzami.

CT, MRI

Badając magnetyzm, wyciągamy wewnętrzną część czaszki i badamy obecność guza. W CT, MRI dożylnie wstrzykuje się środek kontrastowy, aby lepiej opisać chorobę. Osoby z alergią, zwłaszcza te, które są uczulone na jod w tomografii komputerowej oraz u pacjentów z astmą, powinny zasięgnąć porady lekarza, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Terapia angiograficzna mózgu

Jest to badanie dotyczące fotografowania przepływu mózgowo-naczyniowego za pomocą promieni rentgenowskich z użyciem środka kontrastowego. Aby zbadać związek między nieprawidłowościami naczyń krwionośnych a guzem, środek kontrastowy wstrzykuje się z cewnika (cienkiej rurki) wprowadzonego do tętnicy udowej lub łokciowej w celu zbadania naczyń krwionośnych w mózgu i guzie. Ostatnio można to pominąć.

Główny typ i stopień guza mózgu, wskazania do leczenia

Guz mózgu dzieli się na pierwotnego guza mózgu i przerzutowego guza mózgu. Ponadto pierwotne guzy mózgu obejmują guzy powstające z miąższu mózgu i guzy wywodzące się z najądrzy. Tutaj przedstawię główne.

Pierwotny guz mózgu

Przerzutowy guz mózgu

Nowotwory wywodzące się z innych narządów, takie jak rak płuc, rak piersi, rak okrężnicy itp., Są przenoszone do mózgu przez krwioobieg, a guzy mogą być spowodowane tam wzrostem. Nazywa się to przerzutowym guzem mózgu. Objawy różnią się w zależności od wielkości i umiejscowienia guza, na przykład objawy ciśnienia śródczaszkowego i objawy miejscowe. Schemat leczenia zależy od stanu raka, który spowodował przerzuty, stanu ogólnego, liczby i wielkości przerzutowego guza mózgu, rozmieszczenia itp. W zależności od sytuacji każdego pacjenta, leczenie przeprowadza się w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym, radioterapią, lekami przeciwnowotworowymi (chemioterapia) itp.

Przeżycie guza mózgu

Wskaźnik przeżywalności guza mózgu jest następujący.

Leczenie guza mózgu

Chirurgia (terapia chirurgiczna)

Skorygowano operację klęski raka, nie tylko guza pierwotnego, ale także przerzutów, które dają przerzuty do innych części. Jest to terapia miejscowa, która chirurgicznie usuwa samego raka. To najbardziej podstawowa metoda leczenia raka..

Leczenie chirurgiczne klasyfikuje się jako całkowite usunięcie, częściowe usunięcie i częściowe usunięcie. Ponadto w przypadkach, gdy guzy są częste i trudne do usunięcia lub gdy diagnostyka obrazowa jest trudna do rozpoznania, można wykonać operację usunięcia części guza za pomocą małej głowy do określonej diagnozy..

Lek przeciwnowotworowy (chemioterapia)

Jest to lek, który wykorzystuje substancje chemiczne (leki przeciwnowotworowe) w celu powstrzymania proliferacji komórek rakowych i zabicia komórek rakowych. Jest to terapia ogólnoustrojowa, która może atakować i niszczyć komórki rakowe w całym organizmie oraz atakować wszelkie komórki rakowe w organizmie.
Dowiedz się więcej o lekach przeciwnowotworowych (chemioterapia)

Radioterapia

Jest to leczenie wykorzystujące promieniowanie w celu spowolnienia lub zmniejszenia wzrostu guza. Może zachować funkcję i morfologię narządu dotkniętego rakiem. Ponadto, ponieważ jest to miejscowa terapia miejscowa w przypadku raka, jest to przyjazne dla pacjenta leczenie przeciwnowotworowe, które można stosować u osób starszych przy niewielkim wpływie ogólnoustrojowym..

Istnieją dwa rodzaje radioterapii guza mózgu, radioterapia standardowa i promieniowanie stereotaktyczne.

Standardowa radioterapia to metoda rentgenowska, a leczenie kilka dni w tygodniu przeprowadza się przez kilka tygodni.

Jedną z metod napromieniania promieniowaniem stereotaktycznym jest metoda intensywnego napromieniania guza radioterapią, która jest bardziej subtelna niż standardowa radioterapia. Spośród nich metoda napromieniania zwana „stereotaktycznym napromienianiem chirurgicznym” jest również nazywana nożem gamma.

Dowiedz się więcej o radioterapii

Terapia komórkami immunologicznymi

Jest to metoda leczenia polegająca na zwiększeniu liczby komórek u osoby odpowiedzialnej za organizm, ekstensywnie poza ciałem, wzmocnieniu funkcji lub przywróceniu jej do organizmu. W przeciwieństwie do trzech głównych terapii wymienionych powyżej, jest to metoda terapeutyczna o mniejszej liczbie skutków ubocznych, która przyciągnęła uwagę w ostatnich latach, terapia systemowa, która jest skuteczna w przypadku niewidocznego raka i zapobiegania przerzutom. To jedna z najlepszych opcji opieki podtrzymującej (BSC),
który nie zapewnia aktywnego leczenia lekami przeciwnowotworowymi na raka itp..
I koncentruje się na łagodzeniu objawów.
Ponieważ immunoterapia ma niewiele skutków ubocznych, prowadzi do złagodzenia objawów i poprawy jakości życia..
Dowiedz się więcej o terapii komórkami odpornościowymi

Terapia wiązką protonów

Konwencjonalna radioterapia promieniami rentgenowskimi również uszkodzi normalne komórki wokół miejsca raka, ale terapia protonowa może dodatkowo hamować uszkodzenie normalnych otaczających komórek poprzez napromienianie tylko obszaru rakowego. Dodatkowo ból jest niewielki, bo to około 15-30 minut dziennie, zabieg jest mniej uciążliwy dla organizmu. Wykonuj raz dziennie, trzy do pięciu razy w tygodniu i powtarzaj w sumie około 4-40 razy..
Dowiedz się więcej o terapii protonowej

Terapia ciężkimi cząsteczkami

W porównaniu z terapią wiązką protonów rak można leczyć intensywnie. Zabijający efekt komórek rakowych jest dwa do trzech razy silniejszy niż w przypadku terapii protonowej. Zaawansowane nowotwory mają obszar niedotlenienia, ale takie nowotwory można leczyć. Ponadto możliwe jest również leczenie raka w części głębokiej, gdzie leczenie promieniami rentgenowskimi jest trudne. Zabieg przeprowadza się raz dziennie, 3-5 razy w tygodniu i powtarza się około 1-40 razy. Średnio będzie to około 3 tygodnie leczenia. Każdy zabieg będzie trwał od 20 do 30 minut.
Dowiedz się więcej o radioterapii ciężkimi cząsteczkami

Prognozy dotyczące guza mózgu

Rokowanie guza mózgu można podzielić na prognozy dotyczące życia i prognozy funkcji. Im niższy wynik, tym lepsze rokowanie życiowe i funkcjonalne, a jeśli możliwe jest trwałe wyleczenie, w niektórych przypadkach można je usunąć chirurgicznie. Ponadto w przypadku glejaka wielopostaciowego 4. stopnia uważa się, że nawrót i śmierć guza są nieuniknione, nawet jeśli całkowite usunięcie można przeprowadzić makroskopowo ze względu na rozwój inwazyjny..

Nawrót i przerzuty guza mózgu

Mówi się, że guz mózgu jest „ziarnem”, chociaż mówi się, że „guz rozciąga się do rdzenia kręgowego, do płynu mózgowo-rdzeniowego i błony pokrywającej mózg”, ale rzadko obserwuje się przejście do innych narządów.

Nawet w przypadku operacji guza mózgu istnieje duża szansa na nawrót, jeśli usunięcie nie zostanie zakończone. Ponadto, nawet jeśli nie nawróci w miejscu guza mózgu, rak w drugiej części może przenieść się do mózgu, co może prowadzić do nawrotu guza mózgu..

Ponadto jest to guz mózgu niskiego stopnia w klasie 2 i nawet jeśli można go całkowicie usunąć chirurgicznie, istnieją również doniesienia, że ​​połowa powróci w ciągu 5 lat. Uważa się, że ten wskaźnik nawrotów jest zbliżony do wskaźnika raka piersi.

„NEIRODOC.RU”

„NEIRODOC.RU to informacja medyczna maksymalnie dostępna do przyswojenia bez specjalnego wykształcenia i tworzona na podstawie doświadczenia praktykującego lekarza”.

Klasyfikacja guzów mózgu

To jest krótki artykuł. Ale myślę, że ci, którzy są zainteresowani, powinni wiedzieć, jakie są ogólnie guzy mózgu i jaka jest między nimi różnica. Dlatego przedstawiam Państwu najpełniejszą klasyfikację guzów mózgu. Znajomość klasyfikacji jest bardzo ważna dla diagnozy i określenia taktyki leczenia. Klasyfikacja guzów opiera się na lokalizacji i typie histologicznym guza.

Klasyfikacja guzów mózgu według lokalizacji.

W odniesieniu do tkanki mózgowej:

 • Guzy wewnątrzmózgowe (śródmózgowe) mózgu są zlokalizowane wewnątrz tkanki mózgowej, z której nie mają wyraźnej granicy. W miarę wzrostu guzy te zastępują i niszczą materię mózgu. Guzy te obejmują guzy glejowe i przerzutowe. Ponadto należy zrozumieć, że wszystkie guzy śródmózgowe są złośliwe, tylko że mają inny stopień złośliwości (stopień według klasyfikacji WHO). U dorosłych guzy śródmózgowe występują w około 50% przypadków, u dzieci - w 80-90%.
 • Pozamózgowe (pozamózgowe) guzy mózgu są zlokalizowane poza rdzeniem. W miarę wzrostu ściskają i odpychają tkankę mózgową bez jej kiełkowania. Guzy te obejmują guzy opon mózgowych i nerwów czaszkowych. Te guzy są częściej łagodne..

W odniesieniu do zarysu móżdżku:

 • Guzy nadnamiotowe mózgu - zlokalizowane powyżej namiotu móżdżku, występują u dorosłych w 65-70% przypadków, u dzieci w 20-45% przypadków.
 • Guzy podskórne mózgu - zlokalizowane w tylnym dole czaszki pod namiotem móżdżku i najczęściej występują u dzieci - do 80% przypadków.

Klasyfikacja guzów według pochodzenia.

Z pochodzenia guzy mózgu dzielą się na pierwotne i wtórne. Pierwotne guzy mózgu to guzy, które początkowo pojawiają się i rosną w mózgu. Wtórne guzy mózgu - guzy, których pojawienie się w mózgu jest wtórne i jest głównym ogniskiem w innych narządach i tkankach, tj. są to wszystkie guzy przerzutowe.

Histologiczna klasyfikacja guzów mózgu (WHO, 2007).

Guzy z tkanki neuroepitelialnej
Guzy astrocytowe
19421/1 (*)Gwiaździak piloidowyWHO klasa I
9425/3Gwiaździak pilomyksoidalnyKlasa WHO II
29384/1Gwiaździak olbrzymiokomórkowy subependymalnyWHO klasa I
39424/3Pleiomorficzny ksanthoastrocytomaKlasa WHO II
49400/3Rozproszony gwiaździakKlasa WHO II
9420/3Gwiaździak włóknisty
9411/3Gwiaździak hemistocytarny
9410/3Gwiaździak protoplazmatyczny
pięć9401/3Gwiaździak anaplastycznyKlasa III wg WHO
69440/3Glejak wielopostaciowyKlasa IV wg WHO
9441/3Gwiaździak olbrzymiokomórkowyKlasa IV wg WHO
9442/3GliosarcomaKlasa IV wg WHO
79381/3Gliomatoza mózgu
Guzy oligodendrogleju
osiem9450/3OligodendrogliomaKlasa WHO II
dziewięć9451/3Skąpodrzewiak anaplastycznyKlasa III wg WHO
Guzy oligostrocytów
dziesięć9382/3OligoastrocytomaKlasa WHO II
jedenaście9382/3Oligoastrocytoma anaplasticKlasa III wg WHO
Guzy wyściółczaka
129383/1SubependymomaWHO klasa I
139394/1Wyściółak myksopapilarnyKlasa WHO II
czternaście9391/3EpendymomaKlasa WHO II
9391/3Komórkowy
9393/3Brodawkowy
9391/3Wyczyść komórkę
9391/3Tanytsitny
piętnaście9392/3Wyściółczak anaplastycznyKlasa III wg WHO
Guzy naczyniówki
szesnaście9390/0Brodawczak naczyniówkowyWHO klasa I
179390/1Nietypowy brodawczak naczyniówkiKlasa WHO II
189390/3Rak naczyniówkiKlasa III wg WHO
Inne guzy neuroepitelialne
dziewiętnaście9430/3AstroblastomaWHO klasa I
209444/1Glejak struny trzeciej komoryKlasa WHO II
219431/1Glejak angiocentrycznyWHO klasa I
Guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe
229493/0Zwojak móżdżku dysplastyczny (Lhermitte-Duclos)
239412/1Desmoplastic Infantile Astrocytoma / GangliogliomaWHO klasa I
249413/0Guz neuroepitelialny dysembryoplastycznyWHO klasa I
259492/0GangliocytomaWHO klasa I
269505/1GangliogliomaWHO klasa I
279505/3Ganglioglioma anaplasticKlasa III wg WHO
289506/1Centralny neurocytomaKlasa WHO II
299506/1Nerwiak pozakomorowyKlasa WHO II
trzydzieści9506/1Liponeurocytoma móżdżkuKlasa WHO II
319509/1Guz brodawkowaty glioneuronowyWHO klasa I
329509/1Guz glioneuronowy rozetkowy komory IVWHO klasa I
338680/1ParagangliomaWHO klasa I
Guzy szyszynki
34PineocytomaWHO klasa I
35Nowotwór miąższowy szyszynki o pośrednim zróżnicowaniuStopień WHO II, III
36PineoblastomaKlasa IV wg WHO
37Guz brodawkowaty szyszynkiStopień WHO II, III
Guzy embrionalne
389470/3MedulloblastomaKlasa IV wg WHO
9471/3Desmoplastic / Nodullary Medulloblastoma
9471/3Medulloblastoma z rozległą guzkowatościąKlasa IV wg WHO
9474/3Rdzeniak anaplastycznyKlasa IV wg WHO
9474/3Rdzeniak wielkokomórkowy
399473/3Prymitywny guz neuroektodermalny ośrodkowego układu nerwowegoKlasa IV wg WHO
9500/3Neuroblastoma OUN
9490/3Ganglioneuroblastoma CNS
9501/3Medulloepithelioma
9392/3Ependymoblastoma
409508/3Nietypowy guz teratoidalny / rabdoidalnyKlasa IV wg WHO
Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych
419560/0Schwannoma (Neurilemmoma, Neurinoma)WHO klasa I
9560/0Cellochanya
9560/0Plexiform
9560/0Melanocytic
429540/0NeurofibromaWHO klasa I
9550/0Plexiform
43PerineuromaStopień WHO I, II, III
9571/0Perineuroma, NOS
9571/3Złośliwy perineuroma
44Nowotwór złośliwy osłonki nerwu obwodowego (MPNST)Stopień WHO II, III, IV
9540/3Epitelioidalny MPNST
9540/3MPNST z różnicowaniem mezenchymalnym
9540/3Melanocytic MPNST
9540/3MPNST z różnicowaniem gruczołowym
Guzy błon
Guzy międzybłonkowe
459530/0OponiakWHO klasa I
9531/0Meningothelial
9532/0Fibroblastic
9537/0Mieszany
9533/0Psammomatyczny
9534/0Angiomatyczny
9530/0Mikrocysty
9530/0Wydzielniczy
9530/0Limfoplazmacytyczny
9530/0Metaplastic
9538/1Chordoid
9538/1Wyczyść komórkę
9539/1NietypowyKlasa WHO II
9538/3Brodawkowy
9538/3Rabdoid
9530/3Anaplastyczny (złośliwy)Klasa III wg WHO
Guzy mezenchymalne
468850/0Tłuszczak
478861/0Angiolipoma
488880/0Hibernoma
498850/3Liposarcoma
508815/0Samotny guz włóknisty
518810/3Fibrosarcoma
528830/3Złośliwy włóknisty histiocytoma
538890/0Mięśniak gładkokomórkowy
548890/3Leiomyosarcoma
558900/0Mięśniak prążkowanokomórkowy
568900/3Rabodomyosarcoma
579220/0Chondroma
589220/3Chondrosarcoma
599180/0Kostniak
609180/3Kostniakomięsak
619210/0Osteochondroma
629120/0Naczyniak
639133/1Hemangioendothelioma
649150/1HemangiopericytomaKlasa WHO II
659150/3Anaplastyczny hemangiopericytomaKlasa III wg WHO
669120/3Angiosarcoma
679140/3Mięsak Kaposiego
689364/3Mięsak Ewinga - PNET
Pierwotne zmiany melanocytowe
698728/0Rozproszona melanocytoza
708728/1Czerniak
718720/3Czerniak złośliwy
728728/3Melanomatoza opon mózgowych
Inne guzy związane z błonami
739161/1HemangioblastomaWHO klasa I
Guzy układu krwiotwórczego
749590/3Złośliwy chłoniak
759731/3Plazmocytoma
769930/3Mięsak granulocytarny
Guzy zarodkowe
779064/3Germinoma
789070/3Rak zarodkowy
799071/3Guz woreczka żółtkowego
809100/3Choriocarcinoma
819080/1Potworniak
9080/0Dojrzały
9080/3Niedojrzały
9084/3Potworniak ze złośliwą transformacją
829085/3Guzy mieszane zarodkowe
Nowotwory okolicy chiazmatycznej
839350/1CraniopharyngiomaWHO klasa I
9351/1Adamantymatyczna
9352/1Brodawkowy
849582/0Guz granulocytarnyWHO klasa I
859432/1PituicitomaWHO klasa I
868991/0Onkocytoma wrzecionowokomórkowa gruczolak przysadkiWHO klasa I

(*) Kod morfologiczny Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (Onkologii) (ICD-O). Stopień złośliwości jest kodowany jako / 0 dla guzów łagodnych, / 3 dla guzów złośliwych i / 1 dla przemijających lub nieokreślonych złośliwości. Stopień to klasyfikacja guzów ośrodkowego układu nerwowego według stopnia złośliwości w zależności od obrazu histologicznego, wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

 1. Neurochirurgia / Mark S. Greenberg; za. z angielskiego - M.: MEDpress-inform, 2010. - 1008 str.: chory.
 2. Praktyczna neurochirurgia: przewodnik dla lekarzy / wyd. B.V. Gaidar. - SPb.: Hippokrat, 2002. - 648 str..
 3. V.V. Kryłowa. Wykłady z neurochirurgii. 2008 wyd. 2. M.: Akademia Autorska; T-in publikacje naukowe KMK. 234 str., Ill., Incl..
 4. Neurochirurgia / wyd. TO. Dreval. - T. 1. - M., 2012. - 592 pkt. (Podręcznik dla lekarzy). - T. 2. - 2013. - 864 s.

Materiały strony są przeznaczone do zapoznania się ze specyfiką choroby i nie zastępują wewnętrznej konsultacji z lekarzem. Mogą istnieć przeciwwskazania do stosowania jakichkolwiek leków lub zabiegów medycznych. Nie leczyć siebie! Jeśli coś jest nie tak ze zdrowiem, skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli masz pytania lub komentarze do artykułu, zostaw komentarze poniżej na stronie lub weź udział w forum. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania.

Subskrybuj wiadomości na blogu, a także udostępnij artykuł znajomym za pomocą przycisków społecznościowych.

W przypadku korzystania z materiałów z serwisu aktywny odnośnik jest obowiązkowy.

Rak mózgu: przyczyny rozwoju, objawy, diagnoza i leczenie

Guzy mózgu to różne rodzaje raka, które atakują tkankę mózgową. Rodzaj guza zależy od jego lokalizacji. Na przykład złośliwy guz, którego rozwój rozpoczyna się w nerwach czaszki, nazywany jest nerwiakiem rdzenia - glejakiem..

Postać raka może być pierwotna, rozwijająca się bezpośrednio w mózgu lub wtórna, będąca przerzutami guza zlokalizowanego w innych narządach.

Guzy mózgu mogą być łagodne lub złośliwe. Łagodne nowotwory wywierają nacisk na obszary mózgu sąsiadujące z guzem, co prowadzi do upośledzenia dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego i funkcji poszczególnych struktur mózgu.

Rozwój guzów mózgu może być spowodowany różnymi przyczynami: dziedziczna predyspozycja, przerzuty złośliwych guzów zlokalizowanych w innych tkankach i narządach, napromienianie rentgenowskie itp..

Przez długi czas złośliwym guzom nie towarzyszą żadne objawy. Objawy zaczynają się pojawiać wraz z postępem choroby. Głównym i czasami jedynym objawem raka mózgu są bóle głowy..

Aby określić ich przyczynę, w celu ustalenia lokalizacji i stopnia złośliwości procesu onkologicznego, pacjentom szpitala Jusupowa przypisuje się kompleksowe badanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod neuroobrazowania. Do prowadzenia badań diagnostycznych klinika dysponuje najnowszym sprzętem medycznym czołowych europejskich i amerykańskich producentów.

Terminowe wykrycie guza i właściwe leczenie znacznie zwiększają szanse pacjentów na pełne wyzdrowienie. Pierwsze znaki ostrzegawcze powinny stanowić poważny powód do natychmiastowej pomocy medycznej..

Główną metodą leczenia guza mózgu jest operacja. Lekarze-neurochirurdzy szpitala Jusupowa przeprowadzają innowacyjne operacje, podczas których wykonuje się maksymalne usunięcie guza bez uszkadzania zdrowej tkanki mózgowej.

Radioterapia prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych technik, których istotą jest napromienianie jedynie złośliwego ogniska i minimalny wpływ na pobliskie, nienaruszone obszary mózgu.

W przypadku chemioterapii szpital Jusupow stosuje najnowocześniejsze leki, które mają minimalne skutki uboczne. Dla każdego pacjenta dobiera się indywidualny schemat leczenia i optymalne dawkowanie środków chemioterapeutycznych..

Przyczyny występowania

Rozwój guza mózgu może mieć wiele przyczyn. Mogą powstać w związku z dziedziczną predyspozycją, przerzutami, ekspozycją na pewne niekorzystne czynniki zewnętrzne, które powodują pojawienie się łagodnego lub złośliwego procesu w tkankach mózgu..

Głównymi przyczynami raka mózgu są:

niekorzystne czynniki środowiskowe.

Według naukowców guz mózgu występuje u osób z następującymi chorobami genetycznymi:

zespół von Recklinghausena;

Rozwój raka mózgu u dzieci często wiąże się z nieprawidłowościami genetycznymi. Na przykład glejak (gwiaździak pilocytarny) zdiagnozowany u dzieci jest spowodowany zespołem von Recklinghausena w prawie 50% przypadków.

Zaobserwowano, że nowotwory mózgu częściej rozpoznaje się u osób określonej płci i rasy. Niektóre guzy występują głównie u mężczyzn, inne (na przykład oponiaki) u kobiet. Osoby należące do rasy kaukaskiej częściej chorują na raka mózgu, podczas gdy rasy Negroid - oponiaki.

Najczęściej guzy mózgu dotykają osoby powyżej 45-50 lat. Jednak niektóre typy onkopatologii (rdzeniaków) są charakterystyczne tylko dla dzieci..

Jednym z niekorzystnych czynników wywołujących raka mózgu jest ekspozycja na promieniowanie. Według niektórych badaczy niekontrolowany wzrost komórek mózgowych może wywoływać promieniowanie z urządzeń mobilnych. Ponadto ryzyko zachorowania na raka mózgu wzrasta przy stałym kontakcie z substancjami chemicznymi, takimi jak arsen, rtęć, pestycydy, ołów i inne metale ciężkie..

Ważna rola w rozwoju guzów mózgu należy do obciążonej dziedziczności. Nowotwory wewnątrz czaszki są bardziej prawdopodobne u osób z krewnymi z podobnymi patologiami. Ponadto ryzyko rozwoju guza mózgu jest zwiększone u osób z osłabionym układem odpornościowym..

Wczesne oznaki

Objawy raka mózgu we wczesnych stadiach mogą być różne, w zależności od lokalizacji ogniska złośliwego procesu. U pacjentów mowa pisana może być upośledzona, mogą wystąpić wszelkiego rodzaju wady wymowy dźwiękowej w przypadkach, gdy guz wpływa na strefę mowy. Guz wpływający na aparat przedsionkowy objawia się następującymi objawami:

pojawienie się hałasu w uszach;

Często onkopatologia objawia się zawrotami głowy i wymiotami, bólami głowy, których nie można zatrzymać żadnym lekiem przeciwbólowym. Bolesne odczucia pojawiają się, gdy głowa jest obrócona w dowolnym kierunku. Charakteryzuje się guzem mózgu i pojawieniem się „biegnącej” źrenicy, niewidocznej dla pacjenta.

Wczesne objawy raka mózgu są raczej niejasne, co może utrudniać rozpoznanie choroby. Pacjenci mogą nie zwracać uwagi na objawy, które pojawiają się od dłuższego czasu, w wyniku czego onkopatologia jest rozpoznawana na późnym, zaawansowanym etapie..

Musisz udać się do lekarza, jeśli wystąpiły i / lub zaczęły się nasilać następujące objawy:

naruszenie wrażliwości w dowolnej części ciała;

zaburzona koordynacja ruchów;

oznaki podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego: bóle i zawroty głowy, nudności, zwiększone zmęczenie, senność, szum w uszach, „muchy przed oczami”.

Oczywiście takie objawy nie zawsze jednoznacznie wskazują na guz mózgu. Występują z różnymi chorobami. Ważne jest, aby natychmiast udać się do lekarza i zrozumieć przyczynę.

Objawy

Objawy objawiające się jakimkolwiek guzem mózgu można podzielić na trzy grupy:

Objawy związane ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (z powodu samego guza i obrzęku). Pacjent martwi się bólami głowy i zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i uwagi, nudnościami i wymiotami, zaburzeniami myślenia i świadomości.

Objawy związane z dysfunkcją niektórych ośrodków nerwowych. Guz uciska obszary mózgu przylegające do niego. Następuje ich stopniowe niszczenie. Rodzaj zaburzeń, które pojawiają się w tym przypadku, zależy od lokalizacji nowotworu. Najczęściej występują drgawki, zaburzenia częściowego ruchu lub całkowity paraliż niektórych grup mięśni, zaburzenia wrażliwości, mowy i innych funkcji.

Objawy spowodowane przemieszczeniem mózgu. Ich wygląd sugeruje, że stan pacjenta się pogarsza, może istnieć zagrożenie życia. Objawy te obejmują: zaburzenia ruchów oczu, ból szyi w połączeniu z silnym napięciem mięśni szyjnych, okresowe ostre spowolnienie tętna, częste wymioty, niewydolność oddechową, częste omdlenia.

Opinia eksperta

Kierownik Oddziału Onkologii, Onkolog, Chemioterapeuta

Analizując oficjalne dane Federacji Rosyjskiej dotyczące zachorowalności na nowotwory pierwotne ośrodkowego układu nerwowego, można zidentyfikować następujący wzorzec: na każde 100 tys. Populacji przypada 4–5 przypadków raka mózgu. Średni wiek zachorowania waha się od 48 do 55 lat. Ostatnio onkolodzy zauważyli „odmłodzenie” choroby. Wzrosła diagnostyka raka mózgu u dzieci poniżej 18 roku życia. Rozczarowujące wyniki dotyczą zarówno pierwotnych, jak i wtórnych guzów OUN. W mózgu często występują ogniska przerzutowe.

Rokowanie zależy od etapu, na którym postawiono rozpoznanie choroby. Odsetek przeżyć pięcioletnich waha się od 5 do 70%. W szpitalu Jusupow wszystkie możliwości MRI, EEG, CT, a także biopsji są wykorzystywane do wykrycia guza. Zabieg przeprowadzany jest zgodnie z normami europejskimi. Zakres terapii dobiera się w zależności od charakterystyki przebiegu choroby. Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny plan leczenia, który obejmuje wszystkie dostępne metody. Są wśród nich chirurgia, chemioterapia i radioterapia. W okresie rehabilitacji instruktorzy pomagają pacjentom w pracy nad utraconymi umiejętnościami.

Klasyfikacja

W zależności od charakteru i tempa wzrostu nowotworu występuje złośliwy i łagodny guz mózgu. Następujące typy guzów mózgu różnią się pochodzeniem:

guzy tkanki neuroepitelialnej;

nowotwory opon mózgowych;

guzy tkanki hematopoetycznej;

guzy regionu chiazmatyczno-bocznego;

guzy nerwów czaszkowych i rdzeniowych.

guzy z tkanki neuroepitelialnej.

Nowotwory neuroepitelialne obejmują:

gwiaździak olbrzymiokomórkowy subependymalny;

Gwiaździak

Gwiaździak mózgu jest pierwotnym śródmózgowym guzem glejowym, który rozwija się z komórek gwiaździstych - astrocytów. Nowotwór może mieć różny stopień złośliwości. Jego przejawy zależą od lokalizacji..

Typowe objawy guza obejmują osłabienie, utratę apetytu i bóle głowy. Ogniskowe objawy to:

zaburzenie ruchu i wrażliwości w jednej połowie ciała;

Aby zdiagnozować gwiaździaka mózgu, onkolodzy w szpitalu w Jusupowie używają tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz wykonują badanie histologiczne tkanek guza. Wykonuje się leczenie skojarzone, które obejmuje chirurgię, radiochirurgię, radioterapię i chemioterapię.

Gwiaździak mózgu jest najczęstszym typem guza glejowego. Glejaka mózgu rozpoznaje się w 60% przypadków nowotworów złośliwych. Gwiaździak mózgu może wystąpić w każdym wieku. U dorosłych najbardziej charakterystyczną lokalizacją gwiaździaka mózgowego jest istota biała półkul; u dzieci zajęty jest móżdżek i pień mózgu.

Guzy opon mózgowych

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych obejmują nowotwory oponowo-nabłonkowe: oponiak mózgu, oponiak, fibroblast, guz mieszany. Oponiak mózgu to guz, który rozwija się z wyściółki pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu. Jest to węzeł w kształcie kuli lub podkowy, który jest wyraźnie oddzielony od otaczającej tkanki i często połączony z oponą twardą. W większości przypadków guz oponiaka jest łagodnym nowotworem. Ale jest zlokalizowany w czaszce i dlatego jest stosunkowo zagrażający życiu. Wraz ze wzrostem oponiaka rozwijają się objawy związane z kompresją materii mózgowej.

Rzadko rozpoznaje się złośliwe warianty oponiaka. Taki guz zaczyna rosnąć agresywnie i charakteryzuje się częstymi nawrotami choroby po operacji usunięcia nowotworu. Złośliwy oponiak nie jest izolowany, ma kilka ognisk wzrostu.

Guzy tkanki limfatycznej

Chłoniak to choroba onkologiczna tkanki limfatycznej, charakteryzująca się uszkodzeniem różnych narządów wewnętrznych. Przerzuty chłoniaka do szpiku kostnego. Choroba jest wykrywana podczas badania pacjenta i na podstawie wyników badań krwi. Onkolodzy w Szpitalu Jusupow wykonują biopsję węzła chłonnego dotkniętego procesem patologicznym, a następnie badanie immunologiczne i morfologiczne. Dodatkowo stosowane są nowoczesne metody badawcze: tomografia komputerowa, ultradźwięki. W większości przypadków do diagnostyki chłoniaków stosuje się tomografię komputerową emisyjną pozytonów..

W leczeniu chłoniaka w szpitalu Jusupow stosuje się chemioterapię z użyciem chemioterapii i leków celowanych. W niektórych przypadkach radioterapia jest zalecana po chemioterapii. Na akceleratorze liniowym naświetlane są węzły dotknięte guzem. Jak prawidłowo leczyć chłoniaka, onkolodzy ustalają wspólnie na posiedzeniu Rady Ekspertów. W jej pracach biorą udział profesorowie i lekarze najwyższej kategorii.

Nerwiak mózgu

Nerwiak mózgu jest guzem wywodzącym się z komórek Schwanna znajdujących się w osłonce zakończeń nerwowych. Neurinoma jest uważany za łagodny guz, ale w praktyce stwierdza się również nowotwory złośliwe. Nerwiak może powstać prawie w każdym miejscu ciała - mózgu, nerwu słuchowym lub trójdzielnym.

Kiedy guz ściska część nerwu, dochodzi do naruszenia koordynacji aparatu przedsionkowego. Pacjent skarży się na ciągłe zawroty głowy. Traci równowagę, chód staje się niestabilny.

Kiedy guz uciska część nerwu twarzowego, twarz staje się odrętwiała. Pacjent odczuwa mrowienie skóry od strony zaciśniętego nerwu, zmianę smaku. Kiedy część ślimakowa nerwu jest uciskana, słuch jest upośledzony. Pacjent doświadcza ciągłego szumu w uszach od lokalizacji nowotworu. Kiedy guz osiąga duży rozmiar, głównym objawem jest upośledzenie wzroku i stan psychiczny, pojawiają się problemy z połykaniem.

Onkolodzy ze Szpitala Jusupowa prowadzą zachowawcze i operacyjne leczenie nerwiaków. Pacjentom przepisuje się mannitol, glukokortykoidy. Leczenie chirurgiczne jest zalecane w przypadku ciężkiego stanu pacjenta, wzrostu wielkości guza i rosnących przerzutów. W przypadku niedojrzałych guzów i braku możliwości radykalnego usunięcia nerwiaka stosuje się radioterapię i chemioterapię.

Etapy raka mózgu

Istnieją 4 etapy raka mózgu:

Pierwsza faza raka mózgu charakteryzuje się stosunkowo łagodnym przebiegiem procesu nowotworowego. Nietypowe komórki rzadko rozprzestrzeniają się na otaczające tkanki. W pierwszym stadium raka mózgu objawy choroby są łagodne;

W drugim stadium raka mózgu guz powiększa się i rozprzestrzenia na sąsiednie tkanki, pacjenci obawiają się nudności i wymiotów, mogą wystąpić napady padaczkowe;

W trzecim stadium raka mózgu nowotwór szybko rośnie, rozprzestrzenia się na otaczające tkanki i określa się regionalne przerzuty. Pacjenci zmieniają swój charakter, mają trudności z zapamiętywaniem, zaburzenia mowy, pogorszenie wzroku i słuchu, zaburzona jest koordynacja ruchów;

Czwarty etap raka mózgu charakteryzuje się szybkim wzrostem guza pierwotnego, uciskaniem otaczających tkanek przez nowotwór oraz obecnością odległych przerzutów. Stan pacjenta się pogarsza, potrzebuje opieki paliatywnej.

Jeśli pacjent ma glejaka wielopostaciowego 4 stopnia, stosuje się leczenie podtrzymujące..

Guzy mózgu są podzielone według cech histologicznych zgodnie ze stopniami złośliwości:

stopień pierwszy - komórki nowotworowe prawie nie różnią się od normalnych komórek mózgowych, nowotwór rośnie wolno, nie wpływa na otaczające tkanki;

stopień drugi - komórki różnią się od normalnych, guz rośnie wolno, rzadko atakuje otaczające tkanki;

stopień trzeci - wyraźna różnica między komórkami a normalnymi komórkami, nowotwór rośnie szybko i może wpływać na otaczające tkanki;

stopień czwarty - atypowe komórki, guz rośnie szybko i atakuje otaczające tkanki.

Łagodny guz mózgu

Jeśli wystąpią następujące uporczywe objawy, należy skontaktować się z lekarzem:

bół głowy. Jeśli rano zaczyna mocno boleć głowa, czasami nie śpisz z powodu uporczywego bólu głowy, ból może objawiać się „eksplozją”, której towarzyszą wymioty, w niektórych przypadkach bardzo silne nudności;

głowa często ma zawroty głowy, a przy wysiłku fizycznym, kaszlu, kichaniu pojawia się ostry ból;

podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, słuch, wzrost temperatury ciała, któremu towarzyszą bóle głowy o różnym nasileniu, zaburzenia koordynacji, pogorszenie pamięci.

pacjenci mają upośledzenie wzroku, słuchu, węchu;

równowaga, zaburzona koordynacja ruchów;

uwaga, koncentracja, mowa i pamięć są zaburzone;

pojawiają się nagłe drgawki;

 • mięśnie szkieletowe zaczynają drgać.
 • Powinieneś skonsultować się z lekarzem nawet w przypadku uporczywych bólów głowy, które mogą być objawem różnych chorób..

  Oznaki złośliwego guza

  Do pewnego momentu złośliwy guz nie objawia się. Guz złośliwy różni się od guza łagodnego szybkim wzrostem i inwazją do otaczających tkanek. Nowotwór powoduje różne zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Kliniczne objawy złośliwego guza mózgu pojawiają się często kilka miesięcy po rozpoczęciu jego rozwoju..

  Najczęściej guz mózgu ze wzrostem wielkości, kompresją lub inwazją tkanki mózgowej charakteryzuje się następującymi objawami:

  nieprzewidywalne wahania nastroju;

  naruszenie zdolności motorycznych;

  Lokalizacja w płacie skroniowym objawia się objawami:

  utrata wzroku w jednym oku (obszar dotknięty guzem);

  napady padaczkowe, utrata przytomności;

  Złośliwość guza określa się badając struktury nowotworu, stopień jego kiełkowania w tkance. Jeśli to możliwe, tkankę guza pobiera się do biopsji, bada się strukturę histologiczną guza.

  Oznaki dużego guza

  Głównym objawem jest ból głowy. Jest dość intensywny na wszystkich etapach rozwoju nowotworu - tak różne elementy mózgu reagują na pojawienie się guza i jego wzrost. Duży guz prowadzi pacjenta do stanu, w którym może on całkowicie stracić wszystkie umiejętności i odruchy warunkowe. Pacjent może bardzo zmieniać się zewnętrznie - w zależności od obszaru uszkodzenia mózgu, rozwijają się zaburzenia neurologiczne, endokrynologiczne guzy mózgu powodują zmiany rysów twarzy, wielkości stóp i dłoni, zmianę charakteru i osobowości pacjenta.

  Pierwsze oznaki guza mózgu u kobiet

  Guzy mózgu, które najczęściej dotykają kobiety, to nerwiaki i oponiaki. Kobiety są bardziej narażone na łagodne typy nowotworów, mężczyźni cierpią głównie na złośliwe nowotwory śródmózgowe.

  Nerwiak wyrasta z komórek osłonki mielinowej nerwów. Najczęściej zlokalizowane na nerwu słuchowym. Guz jest łagodny, często występuje nie tylko u kobiet, ale także u dzieci. Pierwsze oznaki guza to pogorszenie słuchu w jednym uchu, później, w miarę wzrostu nowotworu, pojawiają się inne objawy guza.

  Oponiak wyrasta z komórek opon mózgowo-rdzeniowych. Oponiaki są najczęściej łagodnymi nowotworami, ale istnieją również nowotwory złośliwe. W zależności od lokalizacji i wielkości guza pojawiają się pierwsze objawy - bóle głowy, utrata ostrości wzroku, niedowłady, napady padaczkowe, zaburzenia psychoemocjonalne.

  Guz pnia mózgu

  W pniu mózgu powstają pewne nowotwory mózgu, których przyczyny są mało znane. Należą do nich złośliwe i łagodne guzy glejowe. Ten typ guza najczęściej dotyka dzieci. Nowotwór powoduje uszkodzenie ścieżek pnia mózgu, dochodzi do zaburzeń motorycznych i czuciowych, zaburzeń móżdżku i uszkodzenia nerwu czaszkowego.

  Łagodne guzy glejowe pnia mózgu charakteryzują się powolnym wzrostem, który może utrzymywać się przez dziesięciolecia; guz złośliwy charakteryzuje się szybkim wzrostem - od kilku miesięcy do roku lub dwóch lat. Guzy pnia mózgu są często nieoperacyjne. Objawy guza pnia mózgu u dzieci to zez, utrata słuchu, drżenie gałek ocznych, asymetria twarzy, osłabienie mięśni.

  Objawy guza móżdżku

  Nowotwory mózgu, móżdżek - jest to guz śródmózgowy, może być łagodny, o powolnym wzroście (gwiaździak) i złośliwy (rdzeniak zarodkowy). Bardzo często w dzieciństwie. Guz móżdżku uciska pień mózgu, powodując objawy guzów pnia mózgu. Taki guz często prowadzi do naruszenia odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego, do wzrostu móżdżku, powodując jego wciśnięcie do otworu potylicznego i namiotowego. Objawy nowotworowe - zaburzona koordynacja ruchu, obniżone napięcie mięśniowe, upośledzona aktywność sercowo-naczyniowa, utrata zdolności do wykonywania ruchów - sekwencyjny skurcz mięśni.

  Guz przysadki

  U pacjenta pojawiają się objawy zaburzeń endokrynologicznych, w wyniku badania stwierdza się guz mózgu. Przyczyna guza przysadki jest często nieznana. Guzy przysadki mózgowej są guzami aktywnymi i nieaktywnymi hormonalnie. Nowotwory aktywne hormonalnie są szybko wykrywane ze względu na liczne objawy guza. W zależności od komórek nowotworowych dzieli się je na guzy wydzielające prolaktynę i inne typy guzów przysadki.

  Guzy przysadki mogą powodować gigantyzm u młodych dorosłych z powodu zwiększonej produkcji hormonu wzrostu. U dorosłych dochodzi do wzrostu wielkości dłoni i stóp, wielkości narządów wewnętrznych, kości czaszki mogą rosnąć, rysy twarzy stają się szorstkie.

  W przypadku nieaktywnych guzów przysadki, gdy przysadka jest ściśnięta, pojawiają się następujące objawy: otyłość, niskie ciśnienie krwi, brak zainteresowania seksem, obniżona wydajność.

  Zaawansowane objawy

  Progresji choroby towarzyszy wzrost ciśnienia śródczaszkowego, występowanie bólu nadciśnieniowego ze wzrostem w pozycji leżącej, pojawienie się lub nasilenie w nocy i rano.

  Ogniskowe objawy pojawiają się z powodu podrażnienia i utraty funkcji dotkniętej części mózgu. W miarę postępu guza objawy te nasilają się. Ogniskowe objawy guza mózgu są związane z lokalizacją nowotworu w jednym lub drugim płacie mózgu.

  Nowotwory płata czołowego charakteryzują się:

  rażące naruszenie psychiki, zmiany w zachowaniu, nastroju, osobowości;

  naruszenie koordynacji ruchów (stanie i chodzenie);

  hiperkineza (mimowolne ruchy).

  Kiedy guz mózgu jest zlokalizowany w zakręcie centralnym, zaburzona jest funkcja motoryczna lub wrażliwość pacjenta.

  W przypadku uszkodzenia płata skroniowego półkuli subdominacyjnej nie występują objawy ogniskowe (poza lewostronną hemianopsją górnego kwadrantu). W takich przypadkach pacjenci mają podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe..

  Rak płata ciemieniowego górnego objawia się objawami podrażnienia jego kory: parestezjami (uczucie pełzania), czasem z bolesnymi odczuciami, które obejmują całą przeciwną stronę ciała. W przypadku wypadnięcia nadwrażliwość mięśniowo-stawowa i poczucie pozycji dłoni w przestrzeni są zaburzone. Być może pojawienie się apraksji w ramieniu przeciwległym do dotkniętej półkuli.

  Płat ciemieniowy dolny jest odpowiedzialny za zapewnianie złożonych funkcji analitycznych, tworzenie wrażeń wizualno-przestrzennych, praktyki i związane z nimi operacje graficzne, liczenia i gramatyki. Wraz z porażką tej części mózgu pacjent traci zdolność czytania, pisania, rysowania grafiki, ma astereognozję, ruchy ust i języka są trudne, upośledzona jest percepcja schematu własnego ciała.

  U pacjentów z guzem zlokalizowanym w płacie potylicznym obserwuje się pojawienie się prostych, bezbarwnych halucynacji wzrokowych (fotopsje) w przeciwnych połówkach pól widzenia. Klęsce tego obszaru mózgu towarzyszy początek homonimicznej hemianopsji, przy zachowaniu widzenia centralnego i reakcji źrenic na światło.

  Łagodne guzy mózgu manifestują się następująco:

  pacjenci mają upośledzenie wzroku, słuchu, węchu;

  równowaga, zaburzona koordynacja ruchów;

  uwaga, koncentracja, mowa i pamięć są zaburzone;

  pojawiają się nagłe drgawki;

  mięśnie szkieletowe zaczynają drgać.

  Pacjenci z łagodnymi guzami mózgu skarżą się na częste nudności lub wymioty bez szczególnego powodu.

  Diagnostyka

  Z uwagi na to, że wczesne objawy raka mózgu są raczej niejasne, pacjenci często mylą je z dolegliwościami, myląc je z przepracowaniem i utratą energii. Dlatego choroba często jest wykrywana już w późnych, zaawansowanych stadiach, które są trudne do wyleczenia lub wręcz całkowicie nieuleczalne. Dzięki szybkiemu wykryciu i wczesnemu leczeniu choroby prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku znacznie wzrasta.

  Aby zdiagnozować choroby mózgu, specjaliści Szpitala Jusupowa stosują najnowocześniejsze metody diagnostyczne, do których klinika posiada najnowocześniejszy sprzęt:

  rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, angiografia - metody neuroobrazowania;

  biopsja stereotaktyczna, wentrikuloskopia - operacje neurochirurgiczne;

  RTG - pozwala zidentyfikować wtórne objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego i zmiany stanu kości czaszki;

  Dokładna diagnoza wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju guza jest niezwykle ważna przy wyborze metody leczenia, która jest zatwierdzana przez profesorów, lekarzy najwyższej kategorii oraz czołowych neurochirurgów z klinik partnerskich na posiedzeniu rady ekspertów szpitala Jusupow.

  Na wyposażeniu kliniki onkologicznej szpitala w Jusupowie znajduje się innowacyjny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny najlepszych producentów z USA, Europy i Japonii.

  Leczenie w szpitalu Jusupow

  Przy określaniu taktyki leczenia lekarz opiera się na danych dotyczących rodzaju guza, stadium rozwoju choroby i lokalizacji nowotworu. Chirurgia to klasyczne leczenie raka mózgu. Jeśli guz zostanie usunięty na wczesnym etapie, pacjent ma wszelkie szanse na pełne wyleczenie..

  W przypadku rozpoznania nowotworu na późniejszym etapie wykonywany jest zabieg operacyjny mający na celu poprawę jakości życia pacjenta i zmniejszenie nasilonych objawów..

  Po zabiegu u pacjenta mogą wystąpić różne skutki uboczne spowodowane uszkodzeniem tkanki mózgowej. Może to być naruszenie wzroku, mowy, myślenia itp. Ponadto mogą pojawić się bóle głowy, aw niektórych przypadkach rozwija się obrzęk mózgu.

  W zdecydowanej większości przypadków po operacji pacjentowi przepisuje się kurs radioterapii. Ten rodzaj leczenia ma na celu zniszczenie złośliwych komórek nowotworowych, których nie można usunąć chirurgicznie. Ponadto radioterapia zabija komórki rakowe, które mogły pozostać w organizmie po operacji..

  Radioterapia jest główną metodą leczenia, gdy operacja jest niemożliwa. Napromienianie ma również szereg skutków ubocznych. Główne z nich to nudności, ciągłe uczucie zmęczenia, przejściowe wypadanie włosów itp. W niektórych przypadkach u pacjentów występuje obrzęk tkanki mózgowej, któremu towarzyszą bóle głowy..

  Chemioterapia raka mózgu może działać jako niezależna metoda terapii, a także dodatkowy środek do operacji lub radioterapii. Leki chemioterapeutyczne zabijają komórki rakowe w guzie i zapobiegają rozwojowi przerzutów. Skutki uboczne chemioterapii to: ogólne osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty, utrata apetytu, gorączka, dreszcze itp..

  Terapia hormonalna może być kolejnym sposobem leczenia raka mózgu. Zmniejsza stany zapalne i obrzęk mózgu.

  W klinice onkologicznej Szpitala Jusupowa przeprowadza się kompleksową terapię guzów mózgu dowolnego typu i lokalizacji. Kliniki operacyjne wyposażone są w innowacyjny sprzęt do wykonywania nowoczesnych operacji.

  Interwencja chirurgiczna poprawia jakość życia większości pacjentów i wydłuża ich długość życia. Usunięcie złośliwego guza prowadzi do zmniejszenia liczby komórek nowotworowych, zmian w kinetyce komórek i wzrostu wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię.

  Po operacji pacjenci otrzymują chemioterapię. Odbywa się przy użyciu najnowszych leków, które są bardzo skuteczne i mają minimalne skutki uboczne. Specjaliści Kliniki Onkologii Szpitala Jusupowa prowadzą badania kliniczne, w ramach których pacjentom oferuje się dodatkową terapię: fotodynamiczną i immunologiczną.

  Dzięki nowym metodom podawania miejscowych leków chemioterapeutycznych omijana jest bariera krew-mózg w mózgu i zwiększa się skuteczność leczenia chemioterapeutycznego. Obecnie chemioterapeuci w szpitalu Jusupow podają leki w następujący sposób:

  dooponowo - wstrzyknięcie leku do płynu mózgowo-rdzeniowego;

  śródmiąższowe - wprowadzenie leku do jamy, która powstała po usunięciu guza w postaci kapsułki;

  konwekcyjne - powolne wprowadzanie leku do guza lub sąsiednich tkanek przez cewnik bezpośrednio do mózgu przez kilka dni;

  dotętnicze - podanie leku bezpośrednio do tętnic mózgu.

  W niektórych przypadkach do samego nowotworu wprowadza się specjalne płytki ze środkiem chemioterapeutycznym. Aby złagodzić proces zapalny i obrzęk mózgu, można przepisać terapię hormonalną, która jest skuteczna w takich przypadkach..

  Zapobieganie

  Profilaktyka pierwotna raka mózgu ma na celu wyeliminowanie czynników ryzyka i zaprzestanie kontaktu ze szkodliwymi substancjami prowokującymi rozwój choroby, w przypadku których należy przestrzegać następujących zasad:

  zrezygnować z przetworów mięsnych - kiełbas, wędzonek itp.;

  wykluczyć napoje energetyczne z diety;

  unikaj jedzenia smażonych i zawierających azotany potraw, które są źródłem czynników rakotwórczych.

  Głównym warunkiem zapobiegania tej chorobie jest wczesna wizyta u lekarza, gdy pojawią się pierwsze objawy. We wczesnych stadiach guz mózgu jest znacznie łatwiejszy do leczenia niż później.

  Aby zapobiec rozwojowi guza w mózgu, konieczne jest włączenie do codziennej diety warzyw o działaniu przeciwnowotworowym: marchewki, dyni, wszelkiego rodzaju kapusty, zwłaszcza brokułów, roślin strączkowych, cebuli, czosnku, szpinaku, papryki, buraków, owoców cytrusowych oraz napojów z zielonej herbaty.

  Ważne jest przestrzeganie zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej: energiczny spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu.

  Aby poprawić odporność, zaleca się przestrzeganie harmonogramu snu. Podczas nocnego snu organizm wytwarza melatoninę, hormon gwarantujący właściwy wypoczynek i przypływ energii.

  Aby zmniejszyć ryzyko guza mózgu, musisz spróbować ograniczyć stresujące sytuacje lub zmienić swoje nastawienie do negatywnych okoliczności..

  Palacze i osoby nadużywające alkoholu są prawie o 30% bardziej narażone na raka mózgu. Aby zmniejszyć ryzyko, powinieneś rzucić te złe nawyki..

  Nasycenie organizmu tlenem zapewnia odbudowę komórek mózgowych, dlatego ważne jest, aby jak najczęściej spędzać czas na łonie natury.

  Prognoza

  U młodych pacjentów szansa na przeżycie jest zwykle większa i zmniejsza się wraz z wiekiem. Pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 66% dla dzieci w wieku od noworodka do 19 lat i 5% dla dorosłych powyżej 75 lat. Jak długo żyjesz po operacji glejaka mózgu? 13% pacjentów w wieku 20-44 lat i 1% pacjentów w wieku 55-64 lat żyje z glejakiem wielopostaciowym 4 o nasileniu przez 5 lat.

  Jak długo żyją pacjenci z rakiem mózgu stopnia 4? Niekorzystne rokowanie w gwiaździaku mózgowym wiąże się z wysokim stopniem złośliwości, z prawie nieuniknionym występowaniem nawrotów. U chorych na gwiaździaka anaplastycznego III-IV stopnia średni czas przeżycia wynosi 1 rok. W przypadku łagodnego oponiaka mózgu rokowanie na życie i powrót do zdrowia jest korzystne.

  Stopień złośliwości nowotworu ma duże znaczenie w korzystnym rokowaniu. Nowotwory złośliwe z reguły rosną szybko, podczas gdy oczekiwana długość życia pacjentów najczęściej nie przekracza jednego roku. Guzy o łagodnym charakterze rosną wolniej, co wydłuża oczekiwaną długość życia pacjentów do 10 lat lub dłużej.

  Rodzaj guza, jego umiejscowienie i wielkość również wpływają na jakość i długość życia. Rokowanie jest niekorzystne w przypadku dużych guzów łagodnych, ponieważ ich lokalizacja w ograniczonej przestrzeni, wzrost i nacisk na mózg, a także kiełkowanie i deformacja struktur kostnych czaszki i tkanki mózgowej gwałtownie pogarszają stan pacjenta. W wyniku tak destrukcyjnego działania u pacjentów rozwijają się zaburzenia neurologiczne, paraliż, utrata wzroku, mowy, słuchu. W najgorszych przypadkach progresja takich łagodnych guzów może być śmiertelna.

  Im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym korzystniejsze rokowanie w leczeniu. Dlatego jeśli masz najmniejsze podejrzenie guza mózgu, powinieneś natychmiast skontaktować się z kliniką onkologiczną szpitala w Jusupowie. Być może objawy mylone z rakiem mózgu sygnalizują tylko przepracowanie organizmu, a pełne badanie może tylko uspokoić. Jeśli rak zostanie potwierdzony, wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększy szanse na pełne wyzdrowienie..

  Dzięki najnowszemu sprzętowi diagnostycznemu w szpitalu Jusupow guz mózgu można wykryć na każdym etapie. Onkolodzy ze Szpitala Jusupowa mają imponujące doświadczenie w leczeniu tej choroby. Optymalny schemat leczenia dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania choroby, lokalizację i rodzaj guza oraz wiele innych ważnych wskaźników.

  Rehabilitacja

  Celem rehabilitacji pacjentów po operacji guza mózgu jest ewentualne przywrócenie utraconych funkcji pacjenta i powrót do życia codziennego i zawodowego, niezależnie od innych. Nawet jeśli całkowite ożywienie funkcji jest niemożliwe, rehabilitolodzy dostosowują pacjenta do powstałych w nim ograniczeń, co znacznie ułatwia mu życie. Proces rehabilitacji w szpitalu w Jusupowie rozpoczyna się jak najwcześniej, aby zapobiec niepełnosprawności człowieka.

  Odzyskiwanie jest przeprowadzane przez multidyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą następujący specjaliści:

  • Onkolog;
  • Chemioterapeuta;
  • Terapeuta rehabilitacyjny;
  • Psycholog;
  • Fizjoterapeuta;
  • Instruktor-metodolog terapii ruchowej;
  • Logopeda.

  Tylko podejście multidyscyplinarne może zapewnić kompleksowy proces rehabilitacji o wysokiej jakości. Powrót do zdrowia trwa 3-4 miesiące. Personel kliniki rehabilitacyjnej zwraca uwagę na życzenia pacjentów.

  Dla każdego pacjenta lekarze opracowują program rehabilitacji, wyznaczają cele krótko- i długoterminowe. Cele krótkoterminowe to zadania, które można rozwiązać w krótkim czasie (nauka samodzielnego siedzenia w łóżku). Wyznaczenie celu krótkoterminowego dzieli długi proces rehabilitacji na określone etapy, które pozwalają pacjentowi i lekarzom ocenić dynamikę stanu pacjenta.

  W przypadku niedowładów stosuje się miostymulację, w przypadku bólu i obrzęku - magnetoterapię. Często stosowana jest fototerapia. Laser jest silnym biostymulantem, dlatego przy tej metodzie należy zachować ostrożność.

  Jeśli u pacjenta wystąpi niedowład kończyn, wykonuje się masaż. Podczas jej wykonywania wzrasta ukrwienie mięśni, odpływ limfy, wrażliwość i uczucie mięśniowo-stawowe, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

  Fizjoterapia jest stosowana w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym. Przed operacją, przy względnie zadowalającym stanie pacjenta, stosuje się terapię ruchową w celu zwiększenia napięcia mięśniowego, treningu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Po operacji ćwiczenia terapeutyczne służą zwalczaniu zaburzeń przedsionkowych, przywracaniu utraconych funkcji i tworzeniu nowych warunkowych połączeń odruchowych..

  W pierwszych dniach po operacji ćwiczenia wykonywane są w trybie pasywnym. Jeśli to możliwe, ćwiczenia oddechowe są wykonywane, aby zapobiec powikłaniom związanym z brakiem aktywności fizycznej. W przypadku braku przeciwwskazań rutyna ruchowa zostaje rozszerzona, a ćwiczenia wykonywane są w trybie bierno-aktywnym.

  Po przeniesieniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii i intensywnej terapii ustabilizowanie jego stanu jest stopniowo wertykalne i skupia się na przywróceniu utraconych ruchów. Następnie stopniowo uczy się pacjenta siadania. Ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane są w tej samej pozycji. W przypadku braku przeciwwskazań reżim ruchowy ulega wydłużeniu, pacjent zostaje przeniesiony do pozycji „stojącej” i przywracany jest chód. Kompleksy gimnastyki leczniczej uzupełniają ćwiczenia z dodatkowym wyposażeniem: ciężarki, piłki. Wykonywane są przed zmęczeniem i bez bólu..

  Aby ustalić dokładną diagnozę w obecności objawów guza mózgu, aby przejść skuteczny przebieg leczenia i rehabilitacji po operacji, zadzwoń do szpitala Jusupow.