Chemioterapia raka piersi

Chemioterapia ma na celu zniszczenie i zniszczenie struktury tkanek nowotworowych za pomocą specjalnych środków terapeutycznych. Procedura jest przeprowadzana osobno jako główne leczenie lub jako asystent w walce z patologiami onkologicznymi u ludzi. Dzięki terapii rokowanie na powrót do zdrowia znacznie się poprawia. Lekarz indywidualnie przepisuje leki, dawkowanie leków i schematy dawkowania, biorąc pod uwagę samopoczucie pacjenta i przeciwwskazania.

Rodzaje chemioterapii

Na wybór chemioterapii, obliczenie złożoności zabiegu i czas trwania ekspozycji na leki wpływa stopień rozwoju guza gruczołu sutkowego i stopień wrażliwości dotkniętych tkanek na leki. Istnieją rodzaje terapii:

 • Adiuwant - wykonywany po operacji, wycięciu guza. Leki niszczą komórki rakowe pozostające w tkankach. Pozostałe ogniska mogą wywoływać pojawienie się nowych złośliwych obszarów. Zabieg jest przepisywany według uznania lekarza prowadzącego, nawet jeśli objawy onkologiczne ustąpiły po usunięciu. Pacjent nie przechodzi dodatkowych testów wskazujących na obecność lub brak atypowych komórek w organizmie.
 • Neoadiuwant - Chemioterapia raka piersi jest podawana przed operacją. Metoda pomaga zmniejszyć ilość narostu. Dzięki zabiegowi możliwe jest uratowanie i zachowanie znacznej części piersi podczas dalszej operacji. W okresie leczenia sprawdza się wrażliwość nowotworu na działanie cytostatyków. W niektórych sytuacjach po zakończonym kursie ujawnia się nieskuteczność chemioterapii. W takim przypadku wykonywana jest pilna operacja, ponieważ zwiększa się ryzyko degeneracji dotkniętych komórek do typu złej jakości.
 • Terapeutyczny - jest przepisywany w celu rozprzestrzeniania się przerzutów z piersi na inne materiały (uogólniony rak). Chemioterapia pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się komórek przerzutowych, wzmacnia efekt terapeutyczny i wydłuża żywotność pacjenta.
 • Indukcja - zabieg wykonywany jest wtedy, gdy nie można usunąć guza ze względu na jego duży rozmiar oraz rozmyte oddzielenie normalnego i patologicznego materiału piersi. Guz zmniejsza się po terapii, dlatego chirurg jest w stanie go całkowicie usunąć.
 • Ukierunkowany - mający na celu wpływ na skład molekularny guza, powodując jego wzrost i rozprzestrzenianie się do pobliskich tkanek. Charakterystyczną cechą zabiegu jest zmniejszenie działania na zdrowe narządy i komórki ze względu na niską toksyczność leków.

Dla wygody pacjentów terapia różni się kolorami: czerwona - uważana jest za najbardziej toksyczną, żółta - jest przygotowaniem do zabiegu, niebieska - charakteryzuje się niską toksycznością, biała - działa jako działanie dodatkowe.

Chirurgiczne wycięcie nowotworów nie zapobiega i nie zmniejsza prawdopodobieństwa nawrotu. Po częściowym wycięciu gruczołu mlekowego zdrowa komórka może ponownie rozwinąć się w postać rakową. Po całkowitym wycięciu piersi i sąsiednich komórek rak pojawia się na naskórku lub na błonie klatki piersiowej. Nadal istnieje wysokie ryzyko powstawania odległych zmian przerzutowych, w szczególności u kobiet poniżej 35 roku życia.

Przygotowanie i prowadzenie chemioterapii

Przed chemioterapią na raka piersi lekarz przeprowadza wstępną rozmowę z pacjentką na temat właściwości techniki, możliwości zastosowania zabiegu oraz istniejących możliwości tej metody leczenia. Ponadto lekarz z wyprzedzeniem tworzy opis i zapoznaje pacjenta z prawdopodobnymi negatywnymi konsekwencjami i powikłaniami odmowy wykonania zabiegu. Kobieta musi być zaznajomiona z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Skutki uboczne chemioterapii i niektórych leków o zwiększonej toksyczności wyjaśnione osobie.

Aby rozpocząć chemioterapię, lekarz bada pacjenta, bada ogólny stan zdrowia i stan organizmu. Aby sprawdzić stan, wykonuje się koagulogram (test krzepnięcia krwi). Wykonuje się ogólne badanie krwi i test biochemiczny na kreatyninę. Ostatnie badanie dostarcza informacji o funkcjonowaniu nerek. Aby uzyskać ostateczny obraz stanu pacjenta, lekarz mierzy ciśnienie krwi, tętno i temperaturę ciała.

Schemat chemioterapii

Podstawą przebiegu i wyniku chemioterapii jest dobre samopoczucie pacjenta podczas leczenia. Przed chemioterapią, przed pierwszym kursem, pacjent przechodzi badanie lekarskie w celu oceny funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Badanie ujawnia poziom składników krwi czerwonej i białej. Pozwala to na dalsze monitorowanie procesu i przenoszenie techniki terapii, a także wykrywanie rozwoju powikłań w czasie. Mono- i polichemioterapia różnią się ilością substancji leczniczych.

Schemat zabiegu polega na dożylnym podaniu substancji leczniczych. Proces odbywa się bezpośrednio w przychodni lub w domu. Lekarze aktywnie stosują i wdrażają metody leczenia, które pomagają pozbyć się codziennych urazów żył, aby uzyskać dostęp do naczynia. Szpitale zalecają zainstalowanie specjalnego portu i systemu do automatycznego wstrzykiwania substancji. Pacjenci są również umieszczani z cewnikiem do żyły obwodowej.

Chemioterapia trwa kilka godzin. Pacjenci pozostają w normalnym stanie zdrowia, ze znormalizowanymi danymi hemodynamicznymi. Nie ma potrzeby przebywania w szpitalu przez cały dzień. Po badaniu lekarskim pacjent wraca do domu lub do pracy. Kiedy pojawiają się skutki uboczne, przepisywane są dodatkowe leki, zmienia się schemat leczenia.

Podczas zabiegu doustnego pacjent przez ograniczony czas przyjmuje leki. Lekarz sporządza harmonogram obowiązkowych wizyt w poradni i badań. Lekarz doradza również kobietom w zakresie prawidłowej diety i zalecanego trybu życia..

Cecha chemioterapii w zależności od stadium raka

Etap 1 - chemioterapia jest zalecana, jeśli guz onkologiczny zostanie uznany za niewrażliwy na układ hormonalny, luminal i nie-luminal HER-2 dodatni, luminal HER-2 ujemny. Głównym wskazaniem do przebiegu stosowania cytostatyków jest wiek kobiety poniżej 35 roku życia. Na początkowym etapie zabieg uważa się za adiuwantowy. Metoda ma na celu działanie profilaktyczne w okresie pooperacyjnym. W niektórych sytuacjach technika jest łączona z terapią hormonalną. Schemat leczenia oparty jest na połączeniu wielu antracyklin. Przy ustalonych przeciwwskazaniach do stosowania leków przepisywane są inne leki.

Etap 2 - postępowanie chemioterapeutyczne dzieli się na neoadiuwantowe i pooperacyjne. Przed operacją stosuje się chemioterapię, jeśli planuje się uratowanie narządu w trakcie operacji z węzłem nowotworowym o średnicy 4-5 cm, w onkologii z wieloma węzłami nowotworowymi, w kategorii wiekowej pacjenta poniżej 35 roku życia oraz przy dużym prawdopodobieństwie nawrotu na podstawie immunohistochemicznej Badania. W okresie pooperacyjnym chemioterapia jest przepisywana w celu zwalczania przerzutów resztkowych, jeśli nie ma wrażliwości wzrostu na poziomie endokrynologicznym z innymi zagrożeniami wskazującymi na możliwość powstania nowego guza. Pierwszy zabieg następuje po miesiącu od wykonania zabiegów chirurgicznych.

Do leczenia przepisuje się 4-6 kursów. Ocena wyniku terapii następuje po zakończeniu trzeciego cyklu chemioterapii. W głównym tle schematy technik są połączone. Substancje antracyklinowe są brane razem z taksanami.

Etap 3 - chemioterapia jest przepisywana wszystkim pacjentom (w zależności od podstopnia 3A lub 3B, cr2). Terapia neoadiuwantowa i terapia pooperacyjna są obowiązkowe. Lekarz indywidualnie ustala czas trwania leczenia, wielkość kursu oraz listę potrzebnych leków, biorąc pod uwagę wiele czynników. Głównym kryterium jest charakter reakcji na chemioterapię przed operacją.

Etap 4 - chemioterapia jest uważana za metodę paliatywną. Zabieg nie może zatrzymać rozwoju i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, ale można poprawić jakość życia pacjentów. Radioterapia jest łatwiejsza do tolerowania, jeśli nie ma niewydolności wielonarządowej i toksycznej onkologii. Zmniejsza się dawkę stosowanych leków. Jednocześnie lekarz stara się znaleźć równowagę między oczekiwanym wynikiem a osobistą nietolerancją na zabieg chemioterapii..

Działania niepożądane i konsekwencje

Chemioterapia (olej) jest silnie toksyczna. U wielu pacjentów pojawiają się skutki uboczne i powikłania. Jednak stopień i intensywność nasilenia różnią się w zależności od zastosowanych leków, dawki substancji i cech osobowych bez chemioterapii. Leki chemioterapeutyczne negatywnie wpływają zarówno na komórki nowotworowe, jak i normalne komórki. Jeśli guz nie zostanie usunięty chirurgicznie, toksyczność substancji powoduje konsekwencje wynikające z uszkodzenia ważnych narządów. Po chemioterapii raka piersi pojawiają się następujące komplikacje:

 • Nudności i wymioty, nieprzyjemny zapach i smak w ustach, osłabienie lub brak apetytu, zmiana smaku.
 • Występowanie procesów zapalnych, powstawanie wrzodziejących objawów w błonach śluzowych jamy ustnej, zaczerwienienie granicy warg.
 • Stan gorączki, hipertermia.
 • Dyskomfort w jamie brzusznej, dysfunkcja jelit prowadząca do słabego stolca.
 • Zaburzenia endokrynologiczne.
 • Wypadanie włosów - łysienie częściowe lub całkowite.
 • Łamliwe paznokcie, zmiana odcienia płytki paznokcia.
 • Ból głowy, klatki piersiowej, węzłów chłonnych pod pachą.
 • Wysypka na skórze różnego rodzaju, swędząca skóra.
 • Zwiększona podatność na choroby spowodowane infekcjami.
 • Astenia.
 • Niska lub gorączkowa temperatura ciała, nie spowodowana przez bakterie zakaźne.
 • Uczucie na krawędzi.
 • Niedokrwistość, zwłaszcza typu aplastycznego.
 • Zwiększa prawdopodobieństwo krwawienia (w tym z przewodu pokarmowego), szybkie pojawienie się krwiaków podskórnych po urazie, zmniejszenie liczby płytek krwi i zmianę funkcji krzepnięcia krwi.
 • Immunosupresja prowadząca do uporczywych i długotrwałych chorób zakaźnych z następującymi powikłaniami.
 • Odwracalne łysienie.
 • Niepowodzenie cyklu miesiączkowego, niezdolność do poczęcia dziecka.
 • Pacjent szybko się męczy, pojawia się uczucie letargu, nasila się ogólne zmęczenie.
 • Toksyczna miokardiopatia.
 • Toksyczne zapalenie wątroby.
 • Depresja jajników.
 • Spadek funkcji poznawczych.

Następujące komplikacje różnią się trwałością i zakresem lokalizacji:

 • Rozwój osteoporozy w wyniku uszkodzenia tkanki kostnej po chemioterapii. Szybka diagnoza stanu pozwala na leczenie eliminujące kruchość struktury kostnej.
 • Zakłócenie funkcjonowania układu nerwowego, przez co rozwija się depresja i pojawia się uczucie strachu. Istnieje ryzyko uszkodzenia komórek nerwowych kończyn górnych i dolnych. W efekcie pojawia się osłabienie mięśni, pacjent skarży się na bóle rąk i nóg (neuropatia).
 • Pogarsza się pamięć, koncentracja uwagi, pojawiają się problemy psychiczne, pacjent ma myśli samobójcze.
 • Zaostrzenie patologii serca, pojawienie się zawału serca.
 • Białaczka rozwija się z powodu uszkodzenia tkanki szpiku kostnego, pojawienia się komórek rakowych i zmian w składzie krwi.

Niektóre z konsekwencji chemioterapii na liście są uważane za odwracalne i znikają w krótkim czasie po zakończeniu przebiegu terapii. Obserwuje się szybki odrost włosów i paznokci. Lekarze walczą z nudnościami i zaburzeniami stolca w okresie stosowania leków chemioterapeutycznych. Jednak terapia wymaga przedłużonego powrotu do zdrowia..

Powrót do zdrowia po chemioterapii

Aby złagodzić stan pacjenta w okresie chemioterapii, przepisywane są leki przeciwwymiotne (Dexamethasone, Cerucal, Gastrosil). Szczególnie ważna jest ochrona wątroby, która podczas zabiegu przeżywa silny stres. Aby chronić narząd, przepisywane są hepatoprotektory (Karsil, Essentiale). Płukanie jamy ustnej roztworami antyseptycznymi (Hexoral, Chlorheksydyna) jest skuteczne w przypadku krwawienia z dziąseł.

Po zakończeniu terapii nacisk kładziony jest na przywrócenie w organizmie ilości witamin i dobroczynnych mikroelementów. W przypadku niedokrwistości pacjent jest leczony żelazem (Cosmofer, Ferinject, Ferrlecite). Lekarz przepisuje witaminy z grupy B i leki przeciwbólowe. Immunal i Imupret pomogą wzmocnić układ odpornościowy.

W przypadku naruszenia struktury krwi lub powikłań - toksycznego zapalenia wątroby, patologii serca i naczyń krwionośnych (zawał mięśnia sercowego, udar), powrót do zdrowia odbywa się w trybie stacjonarnym. Pacjent jest hospitalizowany z powodu zatrucia nerek. Hemodializa jest wykonywana w celu oczyszczenia struktury krwi. Wskazaniami do leczenia szpitalnego i leczenia są rozwijające się zaburzenia psychiczne - ciężka depresja, anoreksja, myśli samobójcze.

Pacjent odwiedza gabinety psychologa i psychiatry, odbywa się rozmowa z lekarzem. Aby przywrócić zdrowie psychiczne, przepisuje się skuteczną terapię specjalnymi substancjami psychotropowymi, które nie są dostępne dla zwykłych ludzi w aptekach i sklepach. Niektóre sytuacje wymagają wielokrotnych transfuzji krwi i sterylnego środowiska dla pacjenta. Wymagane warunki są spełnione wyłącznie w klinikach.

Funkcje zasilania

Chemioterapia dotyka nie tylko choroby - raka piersi, ale także całego organizmu. Aby wyzdrowieć i złagodzić stan, kobieta powinna przestrzegać zaleceń dotyczących specjalnej diety. W przypadku raka piersi narządy są wyczerpane, dlatego są w stanie osłabienia. Ważne jest, aby napełnić ciało energią, aby nadać człowiekowi dodatkową witalność. Dodanie większej ilości mikroelementów do organizmu pomoże w prawidłowej diecie i zbilansowanym menu. Podczas chemioterapii oferowane jest specjalne odżywianie:

 • Dzienne spożycie białka stanowi około 25% całkowitej liczby kalorii..
 • Dzienne spożycie węglowodanów sięga 80% liczby kalorii.
 • Wymagana ilość tłuszczów roślinnych w 25% dziennie.
 • Prawidłowe odżywianie musi koniecznie obejmować rośliny strączkowe, zboża i zboża, można jeść dania z owoców i warzyw.
 • Musisz monitorować dzienne spożycie korzystnych witamin.
 • Ważne jest, aby codziennie nawadniać organizm. Dzienna stawka wody wynosi 1,5-2 litry.
 • Zaleca się odejście od zwykłej objętości lub zmniejszenie masy użytego cukru i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Z diety wyłączone są wędzone, tłuste, smażone potrawy i konserwy.
 • Chemioterapia odwadnia organizm, dlatego należy pić dużo płynów.

Woda mineralna bez gazów, napoje mleczne, różne zielone herbaty, soki nadają się jako woda pitna. Jeśli kobiety mają zauważalny obrzęk lub obrzęk, ważne jest, aby zmniejszyć ilość spożywanego płynu. Zaleca się rozkładanie posiłków na zegar. Zwiększone korzyści odnotowuje się przy częstych posiłkach w małych porcjach. Zabrania się spożywania płynów zawierających alkohol, napojów o dużej zawartości dwutlenku węgla, mocnej herbaty lub kawy, marynowanych i uprawianych w produktach szklarniowych, potraw z wątróbek, potraw wędzonych, pikantnych i smażonych. Takie produkty stają się guzkiem w gardle i są trudne w obróbce.

Po chemioterapii dieta koncentruje się na odbudowie i zrównoważeniu mikroelementów - białek, tłuszczów, węglowodanów. Produkty białkowe mogą pomóc organizmowi stać się silniejszym i wzmocnić odporność. Ważne jest, aby dieta była delikatniejsza. Zmniejszy obciążenie wątroby, nerek i narządów przewodu pokarmowego..

Zaleca się dodanie do diety niskotłuszczowych gotowanych dań mięsnych, jajecznicy, nabiału, masła i owoców morza. Produkty z rodziny roślin strączkowych, orzechy i suszone owoce pomogą uzupełnić niedobór pierwiastków potasu, witamin i substancji białkowych. Aby wzmocnić organizm i przywrócić system odpornościowy, zaleca się codzienne spożywanie duszonych warzyw, świeżych owoców i jagód. Przydatne mikroelementy produktów wzmocnią mechanizmy obronne organizmu, wyeliminują niedobory witamin oraz poprawią jakość i funkcjonowanie jelit.

Aby usunąć toksyny i szkodliwe bakterie, a także wyeliminować odwodnienie, należy wypijać 2 litry płynu dziennie - wymagana jest czysta woda, herbata ziołowa, kompot, świeżo wyciskane soki. Dieta powinna być oczyszczona z pikantnych, kwaśnych, pikantnych i zbyt słodkich potraw. Zabroniona kawa, mocne herbaty, kakao, napoje alkoholowe i słodkie produkty mączne.

W przypadku raka piersi można zrezygnować z chemioterapii

Trzy międzynarodowe badania naukowe potwierdziły, że kobiety, u których wcześnie zdiagnozowano raka piersi i które mają niskie ryzyko nawrotu na podstawie analizy onkotypu raka piersi, mogą nie otrzymać chemioterapii i być całkowicie wyleczone z choroby..

Od dziesięcioleci dominującym podejściem do leczenia wczesnego raka piersi jest operacja (częściowe lub całkowite usunięcie piersi), radioterapia i chemioterapia. Celem tego ostatniego było zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby. Jednak dzisiaj stało się jasne, że wiele pacjentek z rakiem piersi - tych, które mają receptory dla progesteronu i estrogenu, ale nie ma wzrostu liczby receptorów HER-2 (co wskazuje na zwiększoną ilość białka, które powoduje zwiększony podział komórek w tkance piersi) - w większości wyzdrowiały dzięki samej terapii hormonalnej i nie wymagały chemioterapii.

Dziesięć lat temu nie można było zidentyfikować takich pacjentów. Dlatego wszystkim pacjentom przepisano chemioterapię, co doprowadziło do niepotrzebnego stosowania najsilniejszych leków, przy wszystkich towarzyszących skutkach ubocznych i kosztach materialnych. Dziś wyniki badań naukowych, wczesna diagnostyka i unikalne testy receptorów dały kobietom (i mężczyznom z rakiem piersi) wystarczającą pewność, że leczenie hormonalne zmniejszy ryzyko nawrotu nawet bez stosowania chemioterapii..

Naukowe aspekty badań

Trzy badania naukowe, zaprezentowane we wrześniu 2015 roku na Europejskim Kongresie Raka (ECC), opublikowały wyniki obserwacji pacjentek leczonych na podstawie analizy Breast Oncotype. To badanie analizuje ekspresję 21 genów w kobiecej tkance nowotworowej; dla 16 genów udowodniono ich zdolność predykcyjną w odniesieniu do nawrotów (objawy związane z podziałem komórki lub zdolnością do wysyłania przerzutów), a 5 genów jest wykorzystywanych jako grupa kontrolna, dając pewność, że ekspresja 16 genów nie zależy od czynników zewnętrznych, a wynika jedynie z guz. Za pomocą specjalnego algorytmu obliczany jest współczynnik RS (recurrence store) - ocena nawrotu, czyli predykcja odległych przerzutów w zakresie od 0 do 100. Im wyższy wskaźnik RS, tym większe ryzyko nawrotu i potrzeba profilaktycznej chemioterapii. Innymi słowy, Breast Oncotype pozwala przewidzieć ryzyko nawrotu guza w przyszłości, a także potrzebę profilaktycznej chemioterapii..

Test Oncotype piersi

Odkąd test został dopuszczony do użytku około dekady temu, przeszło go około 500 000 kobiet z 90 krajów świata, w tym 11 000 z Izraela. Obecnie ten test jest objęty międzynarodowymi wytycznymi klinicznymi, zarówno amerykańskimi, jak i europejskimi. W Izraelu analiza ta jest wykonywana dla wszystkich pacjentek i pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi we wczesnym stadium (bez przerzutów), jeśli guz ma receptory dla hormonów estrogenu lub progesteronu i nie ma receptorów HER-2. W tej ostatniej grupie, pomimo leczenia hormonalnego, w 15% przypadków dochodzi do nawrotu choroby i dlatego konieczne jest przeprowadzenie badań w celu identyfikacji tej grupy ryzyka i przepisania chemioterapii profilaktycznej.

Istota i rodzaj badań

Jeden z naukowców reprezentowanych na konwencji i wspierany przez American National Cancer Institute opublikował w listopadzie swoją pracę w czasopiśmie medycznym Nowej Anglii. W badaniu wzięło udział ponad 10 000 kobiet z wczesnym stadium raka piersi (bez zajęcia węzłów chłonnych). Stwierdzono, że u pacjentów z indeksem RS 10 i poniżej, którzy otrzymywali tylko leczenie hormonalne, po pięciu latach ponownie zachorowało mniej niż 1%. W ten sposób przeżyło około 99%.

Inne badanie zaprezentowane na kongresie zostało przeprowadzone w Izraelu. Zbadano akta medyczne 930 pacjentów jednej z kas chorych w kraju. Wszystkie z nich zostały przetestowane przez Breast Oncotype w celu określenia rodzaju przyszłego leczenia - samej terapii hormonalnej lub w połączeniu z chemioterapią zapobiegawczą. To badanie wykazało również, że wśród pacjentów z niskim wskaźnikiem RS (poniżej 18 lat) tylko 0,5% miało nawrót po pięciu latach. Tak więc wskaźnik sukcesu wyniósł 99,5%.

Kolejny artykuł naukowy przedstawiony na kongresie to szeroko zakrojone europejskie badanie dotyczące terapii uzupełniających raka piersi. Women's Healthcare Study Group w Niemczech stwierdziła, że ​​spośród 348 ankietowanych kobiet, które miały niski wskaźnik nawrotów (RS od 0 do 11), określony za pomocą testu Breast Oncotype i które otrzymały tylko leczenie hormonalne, tylko 2% ponownie zachorowało po 3 lata, co stanowi wskaźnik przeżycia 98%.

Rak piersi: brak chemioterapii? Test Oncotype DX

Do tej pory stosowanie chemioterapii w przypadku guzów piersi uważano za absolutnie konieczne, aby uniknąć nawrotu choroby. Czy jednak takie ryzyko jest zawsze uzasadnione i czy warto „zatruć” organizm?

Rak piersi to jedna z tych chorób, które niestety często powracają - po miesiącu lub roku od podjętych środków mogą wystąpić przerzuty w różnych częściach ciała. Dlatego do tej pory zabiegowi usunięcia chorej tkanki towarzyszyła zwykle chemioterapia ogólnoustrojowa, której celem było właśnie uniknięcie nawrotu choroby. Ponadto, jeśli guz jest zależny od hormonów, zalecono również terapię hormonalną. Jednak badania pokazują, że chemioterapia nie zawsze jest konieczna. Jeśli wiesz dokładnie, jakie jest prawdopodobieństwo nawrotu choroby, możesz inaczej zbudować schemat leczenia.

Obecnie najdokładniejszym narzędziem do określania cech genetycznych guza jest test Oncotype DX opracowany przez Genomic Health. Próbkę tkanki guza do badania można pobrać od pacjenta podczas biopsji lub wykorzystać fragment materiału uzyskany wcześniej w innych procedurach. Następnie firma wysyła materiał do ośrodka Genomic Health w USA. Tam eksperci badają biologiczne cechy guza - 21 genów, a mianowicie stopień ekspresji różnych genów - to decyduje o prawdopodobieństwie ponownego rozwoju choroby. Wyniki są przetwarzane i przedstawiane w postaci skali ryzyka nawrotu choroby.

 • Niska złośliwość - 0-18 jednostek - ryzyko nawrotu do 8% w ciągu 10 lat.
 • Średnia złośliwość 9-30 jednostek - ryzyko nawrotu sięga 14% w ciągu 10 lat.
 • Wysoka złośliwość 31-100 jednostek - ryzyko nawrotu powyżej 31%.

Test Oncotype DX przeszedł szeroko zakrojone badania kliniczne u kobiet z rakiem piersi w stadium 1-2, które są leczone Tamoksyfenem. Wykazali, że test wystarczająco dokładnie określa ryzyko nawrotu choroby, aby na podstawie jego danych zbudować terapię. A dziś możemy z całą pewnością powiedzieć, w jakich przypadkach może radykalnie zmienić schemat leczenia:

 • z inwazyjnym rakiem piersi, jeśli guz ma do 5 cm;
 • jeśli w dotkniętych tkankach jest wystarczająco dużo receptorów estrogenu;
 • jeśli nie ma przerzutów w węzłach chłonnych.

Badania pokazują, że w przypadku nowotworów o niskim stopniu złośliwości terapia hormonalna była często wystarczająca, aby zapobiec nawrotom choroby. Jednak dodatkowa chemioterapia nie zmniejszyła ryzyka ponownego zachorowania..

Jeśli test Oncotype DX wykryje niski poziom złośliwości, można uniknąć chemioterapii, mimo że jest ona częścią głównego leczenia. Przykładowo, w praktyce izraelskiej co czwarty pacjent (23%) z guzem w piersi III stopnia złośliwości został oszczędzony chemioterapią, ponieważ badanie wykazało minimalne ryzyko nawrotu choroby.

Jednocześnie u około 10% pacjentek z wczesnym rakiem piersi test wykazał wysokie ryzyko nawrotu. Oznacza to, że chemioterapia jest niezwykle potrzebna, choć kierując się standardowym protokołem, lekarz uznałby ją za nieuzasadnione obciążenie organizmu..

Oncotype DX to jedyny test prognostyczny, który po badaniach klinicznych został włączony do protokołów US National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i American Society of Medical Oncology (ASCO) we wczesnym stadium leczenia raka piersi..

Salomon Stemmer, profesor Davidov Cancer Center, M.C. Rabin: „Udowodniliśmy, że w wielu przypadkach raka piersi chemioterapia nie jest konieczna. Do tej pory badania pozwalają dokładnie określić szczep genetyczny guza i na tej podstawie przewidzieć ryzyko nawrotu. Dzięki temu możemy uniknąć niepotrzebnych zabiegów, których skutki uboczne pogarszają jakość życia - to pozwoli zachować zdrowie pacjentów, a jednocześnie budżet państwa na ochronę zdrowia. ”.

Jeszcze w 2011 roku badania genetyczne guzów uznano za wybitne osiągnięcie w dziedzinie onkologii, ponieważ pozwalają osiągnąć najlepszy wynik przy jak najmniejszej stracie. Ale dopiero teraz takie testy stały się naprawdę dokładnym i niedrogim narzędziem do przepisywania indywidualnego, a zatem najskuteczniejszego leczenia..

Chemioterapia zabija ludzi z rakiem szybciej niż brak leczenia

Myślenie życzeniowe po prostu nie ukryje faktu, że „przemysł rakowy” to tylko przemysł. Lekarze, firmy farmaceutyczne, szpitale i inni kluczowi interesariusze, którzy mają udział w stałych, znaczących zyskach, opracowali tradycyjny model leczenia osób z rakiem.

Model ten z reguły polega na wprowadzeniu trucizn chemioterapeutycznych do organizmu człowieka, jego zniszczeniu przez promieniowanie jonizujące lub częściowym usunięciu organów lub części ciała, bądź też barbarzyńskiej kombinacji składającej się z tych trzech metod..

Niektórzy ludzie zaczynają rozumieć rzeczywisty stan rzeczy, szczególnie ci, którzy każdego dnia muszą patrzeć, jak ich ukochana umiera z powodu tradycyjnego leczenia raka, ale żadna z procedur narzuconych przez system nie działa w wielu przypadkach. Mało znana nauka, w której ignorancja i ukrywanie faktów stały się stałą praktyką z inicjatywy kompleksu medyczno-przemysłowego, pokazuje, że w szczególności chemioterapia nie jest po prostu skuteczną metodą leczenia raka..

Dr Hardin B. Jones, były profesor fizyki medycznej i fizjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który od ponad 25 lat badał oczekiwaną długość życia pacjentów z rakiem, stwierdził, że pomimo powszechnego przekonania chemioterapia nie działa. Był świadkiem przerażającej śmierci wielu pacjentów z rakiem, którzy zmarli nie z powodu raka, ale z powodu trucizny, którą podawali im lekarze. Wielu z nich zmarło znacznie wcześniej niż inni pacjenci, którzy odmówili leczenia..

Po dokładniejszym zbadaniu tej kwestii dr Jones odkrył, że pacjenci z rakiem, którzy otrzymali chemioterapię, w większości przypadków umierali szybciej niż ci, którzy postępowali zgodnie z zaleceniami lekarza i otrzymywali inne metody leczenia. Kilku naukowców i dr Jones, dokonując poważnych obliczeń, ujawnili fakt, że tradycyjny przemysł raka nie chce, aby świat dowiedział się o jego wartej wiele miliardów dolarów gotówki krowa - pacjenci z rakiem.

„Ludzie, którzy odmówili leczenia, żyli średnio 12 i pół roku” - powiedział dr Jones o swoich badaniach, które zostały opublikowane w czasopiśmie Transactions of the New York Academy of Sciences. „Ci, którzy otrzymali inne zabiegi, żyli średnio tylko 3 lata”..

Pacjenci z rakiem piersi, którzy odrzucają wszystkie tradycyjne terapie, żyją cztery razy dłużej niż ci, którzy stosują się do systemu

Rozumiesz? W wyniku porzucenia tradycyjnych metod leczenia raka i całkowitego braku leczenia chorzy na raka żyją ponad cztery razy dłużej niż ich podatni bracia w niedoli. To jest coś, czego nigdy nie usłyszysz w mediach, co nadal karmi ludzi mitem, że chorzy na raka muszą być wstrzykiwani do swoich ciał, aby przeżyć. Chemioterapia zabija ludzi.

Badania dr Jonesa wykazały również, że to samo dotyczy konwencjonalnych metod leczenia raka piersi. Kobiety z rakiem piersi, które zrezygnowały z chemioterapii, radioterapii i operacji i nie były leczone, również żyły cztery razy dłużej niż kobiety, które przeszły pod nóż lub zostały zatrute chemikaliami za ich zgodą.
W ostatnim badaniu opublikowanym w czasopiśmie Clinical Oncology w 2004 roku stwierdzono, że chemioterapia jest skuteczna tylko w 2% w przypadku wszystkich nowotworów. Dane te oparte są na standardowych analizach przeżycia 5-letniego..

Odrębne badanie opublikowane w Journal of the American Medical Association w 1979 roku wykazało, że wiele z najczęstszych procedur diagnozowania i leczenia raka piersi, najczęściej stosowanych obecnie, nie przyczyniło się do zmniejszenia zachorowalności na raka piersi lub zwiększenie przeżywalności pacjentek z tym typem raka.
Do podobnych wniosków doszły dwa inne badania, jedno z Izraela, które zostało opublikowane w 1978 roku, a drugie z Wielkiej Brytanii, które zostało opublikowane w The Lancet w 1980 roku..

„Całkowity czas przeżycia pacjentów z pierwotnym rakiem piersi nie poprawił się w ciągu ostatnich 10 lat, pomimo zwiększonego stosowania wielu leków chemioterapeutycznych w leczeniu przerzutów” - wyjaśnia badanie Lancet zatytułowane „Nieudana próba zastosowania chemioterapii w celu przedłużenia życia grupy pacjentek z przerzutowym rakiem piersi. ".

„Ponadto nie było poprawy przeżywalności przy pierwszych przerzutach, a przeżycie mogło być nawet zmniejszone u niektórych pacjentów otrzymujących chemioterapię”..

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Udostępnij to innym!

Rodzaje chemioterapii raka piersi, leki, cechy postępowania i powrót do zdrowia

Dla kobiet, których diagnoza ma charakter onkologiczny, bardzo ważna jest prawidłowa diagnoza i odpowiednia terapia. Najtrudniejszym leczeniem jest chemioterapia raka piersi. Może być jedyną metodą oddziaływania na komórki atypowe lub jest stosowana w złożonym leczeniu terapeutycznym i chirurgicznym..

Istnieje kilka rodzajów terapii cytostatycznych. Ma na celu wyeliminowanie źródeł mikroprzerzutów. Takie ogniska są trudne do zdiagnozowania, dlatego mogą powodować nawrót choroby po resekcji lub usunięciu narządu, pogorszyć ogólne monitorowanie objawów onkologicznych..

Rodzaje chemioterapii

Chemioterapia polega na wprowadzeniu do organizmu pacjenta leków, które dezaktywują komórki patologiczne raka i inne ogniska przerzutowe. Istnieje klasyfikacja stosowanych metod chemioterapii. O ich wyborze decyduje stopień zaawansowania choroby, charakterystyka przebiegu procesu, reakcja organizmu na wstrzyknięte leki w postaci powikłań.

Terapia neoadiuwantowa jest leczeniem wspomagającym w przypadku komórek złośliwych i jest stosowana jako uzupełnienie operacji. Leki są przepisywane przed operacją, co umożliwia skurczenie się guza przed jego usunięciem.

Takie podejście to świetny sposób na zachowanie narządu. Przy dalszym badaniu patohistologicznym nowotworu określa się jego stopień patomorfozy pod kątem leków.

W przypadku małej wrażliwości guza na leki i braku całkowitej patomorfozy plan leczenia ulega zmianie. Lekarz może przepisać leki z innej grupy. Jeśli terapia jest skuteczna, w terapii uzupełniającej można zastosować skuteczne leki.

Terapia uzupełniająca to podawanie leków, które towarzyszą całemu przebiegowi leczenia. Są ważnym elementem chirurgii i radioterapii. Głównym zadaniem terapii uzupełniającej jest długotrwałe hamowanie komórek nowotworowych i ognisk mikroprzerzutów po usunięciu guza.

Bez odpowiedniego leczenia drobne i źle rozpoznane przerzuty prowadzą do nawrotu choroby i dalszej śmierci pacjenta. Terapia uzupełniająca może przedłużyć życie wolne od choroby i przedłużyć życie.

Korzyści z leczenia adiuwantowego i neoadjuwantowego obejmują:

 • W doprowadzeniu guza do operatywnego rozmiaru
 • Zmniejszenie ryzyka nawrotu
 • Poprawa rokowania po leczeniu operacyjnym

Terapeutyczna forma chemioterapii ma na celu zahamowanie rozwoju przerzutów do innych tkanek. To przedłuża życie pacjenta. Przepisywanie leków chemioterapeutycznych występuje w przypadku drugiego, trzeciego stadium raka piersi z przerzutami.

Terapia indukcyjna ma zastosowanie w przypadku olbrzymich nowotworów złośliwych, którym często towarzyszy obrzęk pobliskich tkanek. Leki są przepisywane w celu zmniejszenia guza, aby operacja mogła być przeprowadzona bardziej efektywnie.

Metoda paliatywna kontroluje objawy chorych na raka w ostatnim stadium, u których leczenie operacyjne jest niemożliwe.

Terapia celowana jest ukierunkowana na cząsteczki guza, które wywołują wzrost i rozwój guza. Cechą tej metody jest zminimalizowanie wpływu na zdrowe narządy i układy ze względu na niską toksyczność leków.

Kiedy jest przepisywana chemioterapia

Chemioterapia, w zależności od guza i sposobu leczenia, ma różne cele.

Ponieważ głównym sposobem leczenia jest onkologia ogólnoustrojowa raka piersi z istniejącymi przerzutami. W przypadku innych rodzajów raka chemioterapia jest częścią złożonej terapii.

Przed leczeniem chirurgicznym jako preparat stosuje się chemię leków. Hamuje wzrost guza, zmniejsza jego wielkość. Duże zmiany stają się operacyjne.

Po operacji wyznaczenie cytostatyków pomaga spowolnić lub zatrzymać wzrost przerzutów.

Kategorie leków stosowanych w chemioterapii i ich przeznaczenie

Chemioterapię klasyfikuje się według koloru leków podawanych we wlewie dożylnym:

 • Czerwony
 • niebieski
 • Biały
 • Żółty

Chemia czerwonego w raku piersi jest dość silnym sposobem wpływania na komórki rakowe za pomocą wysoce toksycznych leków. Wielu pacjentów źle toleruje terapię i przedstawia komplikacje o różnym nasileniu. Wśród leków: doksorubicyna, epirubicyna, idarubicyna. Mają silny wpływ na komórki rakowe. Hepatotoksyczność wynika z funkcji antymitotycznej i przeciwproliferacyjnej. Hepatoprotektory są przepisywane w celu utrzymania czynności wątroby.

Żółta chemia na raka piersi: metotreksat, fluorouracyl, cyklofosfamid. Leki w niebieskim kursie chemioterapii obejmują mitomycynę i mitoksantron.

Podstawą białej chemii w raku piersi jest wyznaczenie Taxolu i odpowiada okresowi rekonwalescencji po operacji.

Uniwersalny schemat leczenia polega na naprzemiennym stosowaniu różnych grup leków. Zastosowanie odmian chemii pozwala osiągnąć wysoką skuteczność terapii, a także brak uzależnienia komórek rakowych od jednego leku.

Opis leków stosowanych w leczeniu raka:

 1. Cytostatyki alkilujące mają destrukcyjny wpływ na białko komórki rakowej.
 2. Antymetabolity są zdolne do niszczenia struktury DNA komórek nowotworowych. Są przepisywane na różne schematy i kombinacje: 5-fluorouracyl, Gemzar i jego analogi.
 3. Antybiotyki przeciwnowotworowe spowalniają procesy podziału komórek. Leczenie przeprowadza się lekami z grupy antracyklin, najskuteczniejsza jest Andriamycyna.
 4. Taksany pomagają hamować wzrost i podział komórek. Najbardziej znanymi lekami są paklitaksel i docetaksel. Leki taksanowe mogą hamować komórki rakowe.

Wśród leków celowanych wyróżnia się Avastin i Herceptin..

Schemat leczenia jest opracowywany indywidualnie, w którym zakłada się połączenie leków. Polichemoterapia opiera się na odczuciach kobiety, a także na braku lub minimalnej liczbie działań niepożądanych.


W przypadku niektórych rodzajów raka piersi zalecana jest terapia hormonalna. Wyznaczenie hormonów pomaga zatrzymać przedostawanie się określonej liczby składników do komórek rakowych. Z natury komórki nowotworowe są zależne od hormonów, a brak składnika hormonalnego doprowadzi do ich śmierci.

Jedyną wadą terapii jest czas trwania przyjęcia. Kobietom, których głównym objawem jest ból w klatce piersiowej, można przepisać silne leki przeciwbólowe.

Każda kobieta ma prawo odmówić jakiegokolwiek leczenia, zadaniem lekarza jest wyjaśnienie skuteczności leków..

Chemioterapia w zaawansowanym raku piersi

W leczeniu zaawansowanego raka piersi stosuje się chemioterapię indukcyjną, która umożliwia interwencję chirurgiczną na mniejszym guzie w wyniku zażywania leków.

Osobną grupę stanowią nowotwory, które w medycynie określane są jako potrójnie ujemny rak piersi. Trudność leczenia polega na słabej podatności komórek nowotworowych na chemioterapię. Formacja nie jest wrażliwa na podawanie środków hormonalnych i nie zawiera składników HER2.

Leczenie jest zalecane zgodnie z dokładną diagnozą, która obejmuje badanie immunohistochemiczne.

Taktyka leczenia, dawkowanie i dobór najskuteczniejszych leków zależy od wyników immunohistochemii..

Interpretację wyników histochemicznych dokonuje wykwalifikowany onkolog, któremu następnie przepisuje się odpowiednie leczenie.

Jak wygląda chemioterapia raka piersi

Głównym celem chemioterapii jest zminimalizowanie działań niepożądanych i skuteczności podawanych leków. Leki chemioterapeutyczne na raka piersi można podawać na kilka sposobów:

 • Doustnie (tabletki i kapsułki)
 • Dożylnie
 • Bardzo rzadko podskórnie (do tętnicy lub do kanału kręgowego)

Preferowany jest wlew dożylny.

Możliwe jest podawanie leków chemioterapeutycznych w szpitalu, na oddziale dziennym, a nawet w domu. Kursy terapeutyczne są przepisywane ściśle indywidualnie. Dla każdej kobiety komisja onkologów sporządza protokół leczenia, który zawiera listę leków i dawek. Częstotliwość kursów zależy od rozprzestrzeniania się choroby i ciężkości jej przebiegu. Robienie przerw między zabiegami chemioterapii pozwala kobiecemu organizmowi na regenerację i minimalizację skutków ubocznych.

O tym, jak długo potrwa leczenie, decyduje onkolog. Może to potrwać kilka tygodni lub miesięcy, w zależności od ciężkości stanu..

Jak stwierdzić, czy potrzebujesz chemioterapii

Istnieje kilka czynników, które pomagają określić, czy potrzebna jest chemioterapia..

 1. Rozmiar guza
 2. Obecność przerzutów
 3. Jeden węzeł chłonny powiększony lub sparowany
 4. Podatność patokomórek na leki
 5. Oporność na HER2 jest określana za pomocą immunohistochemii w przypadku raka piersi
 6. Tempo wzrostu guza

Uwzględnia się ogólny stan kobiety, jej wiek, wzrost i wagę, a także obraz kliniczny objawów.

Wskazania do terapii lekowej

Na każdym etapie rozwoju raka przeprowadza się terapię lekową. Przed zabiegiem - terapia neoadiuwantowa, po - adiuwantowa. W przypadku nieoperacyjnych nowotworów chemioterapia jest nieunikniona.

Chemioterapia nie jest zalecana tylko w przypadku raka piersi zależnego od hormonów. Węzeł usuwa się chirurgicznie, a następnie poddaje radioterapii.

Przygotowanie i prowadzenie chemioterapii

Podanie dożylne odbywa się pod nadzorem lekarza. Następnie pacjent może opuścić szpital i iść do pracy. 24-godzinny pobyt w szpitalu jest konieczny tylko wtedy, gdy u kobiety wystąpią działania niepożądane i silne wymioty.

Podczas przepisywania leków w postaci tabletek pacjent przyjmuje je w ściśle wyznaczonym czasie, odwiedza lekarza w celu monitorowania samopoczucia i oceny pozytywnego wpływu leku na guz.

Każda kobieta musi przygotować się do podania leków chemioterapeutycznych, aby uzyskać najlepszą tolerancję i skuteczność terapii..

Przed wprowadzeniem substancji do żyły mierzy się parametry hemodynamiczne i ocenia ogólny stan organizmu. Obliczenie dawki jest obowiązkowe; w tym celu mierzy się wzrost i wagę. Po zakończeniu badania przygotowawczego kobieta otrzymuje infuzję.

W premedykacji można przyjmować dodatkowe leki: uspokajające, uspokajające, przeciwwymiotne.

Po zabiegu wykonuje się badanie krwi na procent leukocytów. Kobieta po chemioterapii jest pod stałą opieką lekarską.

Jak działa chemioterapia?

Cykliczne działanie leków stosowanych w chemioterapii ma na celu niszczenie komórek nowotworowych. Uszkadza również zdrowe tkanki, błony śluzowe, szpik kostny. Dzięki lekom cytostatycznym można kontrolować rozwój choroby i zapobiegać jej remisji.

Możliwe są zmiany w indywidualnie przepisywanym schemacie w zależności od tolerancji leku. Zazwyczaj pacjent musi przejść od 2 do 4 kursów.

Przeciwwskazania do zabiegu

Względne przeciwwskazania do chemioterapii są możliwe. Tylko onkolog leczący będzie w stanie prawidłowo porównać ryzyko i przepisać alternatywny lek oraz skuteczną dawkę cytostatyków. Przeciwwskazania obejmują:

 • Mała liczba płytek krwi
 • Obecność chorób zakaźnych
 • Pierwszy trymestr ciąży
 • Ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca, płuc
 • Kacheksja

Kobiety, które niedawno przeszły duże operacje, otrzymują opóźnienie chemioterapii. Seniorzy mogą nie tolerować chemioterapii.

Skutki uboczne i powikłania po chemioterapii piersi

Efekty uboczne są najbardziej widoczne u kobiet, które były narażone na działanie chemikaliów w dużych dawkach i przez długi czas. Lista możliwych działań niepożądanych obejmuje:

 1. Zaburzenia dyspeptyczne: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia.
 2. Odwracalne procesy łysienia. Włosy i brwi mogą wypadać podczas pierwszego kursu, ale szybko wracają do zdrowia.
 3. Brak apetytu.
 4. Nieregularne miesiączki.
 5. Letarg, adynamizm.
 6. Zmniejszona odpowiedź immunologiczna.
 7. Podwyższona temperatura ciała.
 8. Ból głowy, klatka piersiowa, węzły chłonne pod pachami mogą boleć.
 9. Zmiany w morfologii krwi: niedokrwistość, trombocytopenia.

Aby złagodzić stan, kobietom przepisuje się objawowe leczenie objawów klinicznych podczas chemioterapii. Przy żywych objawach objawów przebieg chemioterapii nie jest przerywany, ale dawkę leków można zmniejszyć.

Leczenie w instytucjach publicznych

Leczenie onkologiczne odbywa się w placówkach publicznych lub prywatnych klinikach. Wszystko zależy od chęci i możliwości pacjenta. Szpitale publiczne oferują bezpłatną opiekę. Obejmuje:

 • Radioterapia
 • Chemoterapia
 • Operacja
 • Towarzyszenie i konsultacje z pacjentami w trakcie choroby

Leczenie odbywa się na koszt obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego lub na koszt budżetu federalnego. Jedyne, za co kobieta płaci, to lek do chemioterapii.

Posiłki przed i po

Podczas chemioterapii organizm jest poddawany ogromnemu obciążeniu wszystkich narządów i układów. Dlatego przestrzeganie diety jest przepisywane przez specjalistę w celu utrzymania witalności i apetytu. Zasady dobrego odżywiania:

 • Duża ilość białka w diecie min 20%
 • Zawartość węglowodanów nie więcej niż 60%
 • Tłuszcze roślinne powinny stanowić co najmniej 10-20% całkowitego dziennego pożywienia.
 • Jedzenie warzyw, owoców, zbóż.
 • Przyjmowanie kompleksów witaminowo-mineralnych.
 • Zwiększenie ilości płynu do picia do 2 litrów.
 • Unikanie tłustych, smażonych, marynowanych, konserwowanych, wędzonych potraw, alkoholu.

Musisz jeść często, w małych porcjach.

Kiedy wskazana jest chemioterapia przed operacją, liczba kursów

Przedoperacyjny efekt leczniczy jest zalecany po potwierdzeniu leczenia. Oznacza to, że na wszystkich etapach guza nowotworowego, z wyjątkiem pierwszego i czwartego z rozległymi przerzutami.

Dzięki terapii neoadiuwantowej ujawnia się wrażliwość komórek nowotworowych na podawany lek. Jeśli nie ma wrażliwości, musisz porzucić realizowaną taktykę. Jeśli skuteczność zostanie udowodniona, konsekwencją operacji będzie operacja oszczędzająca narząd. Wadą terapii jest to, że operację można odłożyć do czasu wybrania optymalnego leku.

Przed operacją zostaną przeprowadzone kursy chemioterapii w obecności dodatniego genu HER2, w celu ustalenia, którego badanie immunohistochemiczne jest zalecane w przypadku raka piersi. Całkowita liczba wstrzyknięć wynosi co najmniej 9 i trwa 6 tygodni.

Jaka chemioterapia jest wskazana w przypadku nieoperacyjnego raka bez przerzutów?

Guz w III stopniu zaawansowania poddawany jest wszelkim metodom leczenia: lekowym, chirurgicznym i radioterapii. Alternatywą dla chemioterapii jest zmniejszenie wielkości węzłów. Wymagana jest przedoperacyjna recepta leków. Po określonej liczbie dawek wykonuje się mastektomię.

Jeśli guz nie jest wrażliwy na leki, lekarz musi zmienić dawkę i leki. Jeśli nie ma efektu, wykonywana jest radioterapia, a dopiero potem operacja. Przebieg chemioterapii po operacji ustalany jest indywidualnie..

Jaka chemioterapia jest preferowana w przypadku przerzutów

Leczenie polega na określeniu liczby receptorów i aktywnego stadium proliferacji komórek rakowych. Uwzględniany jest ostatni sposób zapobiegania. Jeśli minął rok od ostatniej terapii, można zastosować cytostat, którym rozpoczęto leczenie.

Efekt przynosi nie tylko połączenie wielu leków, ale także jeden lek, poza tym ryzyko skutków ubocznych jest minimalne..

Po rehabilitacji pacjent jest monitorowany, chemioterapię można przywrócić w miarę postępu choroby. Kobietom z rakiem piersi w stadium III-IV przypisuje się niepełnosprawność, która wymaga stałej opieki.

Życie po raku piersi

Zalecenia:

 • Katedra Anestezjologii i Reanimacji
 • Przerzuty raka
 • Chemoterapia
 • Hospicjum dla chorych na raka
 • Immunoterapia w płatnym centrum onkologicznym Medicine 24/7
 • Badania CT
 • Badania MRI

Istnieje życie po raku piersi, ale to jest inne życie, ponieważ próby zmieniają kobietę i jej poglądy. Wielu próbuje zapomnieć, co się z nimi stało, i prawdopodobnie jest to dla nich jedyne słuszne wyjście. Inni natomiast uważają zwycięstwo nad rakiem za początek lepszego nowego życia. Zarówno choroba, jak i ciężkie leczenie nie mijają bez konsekwencji i nie jest łatwo nauczyć się z nimi żyć.

Rak piersi po operacji

Niemożliwe jest trwałe wyleczenie raka bez operacji tylko chemioterapią i radioterapią, ale można na jakiś czas zatrzymać jego rozwój, zwykle na dwa do trzech lat, a rzadko dłużej. Dlatego etap chirurgiczny należy uznać za błogosławieństwo, pomimo jego często nieodwracalnych następstw..

Resekcja zachowująca rozrodczość powoduje deformację piersi, co nasila się w wyniku przymusowej radioterapii. Musimy być przygotowani na to, że zmiany bliznowaciejące po napromienianiu będą z czasem narastać..

Głównym celem częściowego usunięcia piersi jest zmniejszenie stopnia limfostazy ramienia, dlatego onkolodzy odmówili powszechnego usuwania węzłów chłonnych pachowych w przypadku braku w nich przerzutów, preferując wstępną biopsję węzła wartowniczego podczas operacji.

Przy dużym biuście konieczna będzie operacja zdrowego gruczołu - estetyczna, czyli wykonywana dla „piękna” i symetrycznego obciążenia kręgosłupa. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ dziś istnieje wiele sposobów, aby ukryć utratę „części siebie” przed wzrokiem ciekawskich..

Chemioterapia raka piersi po operacji

Zapobiegawcza chemioterapia po operacji nie jest przeprowadzana we wszystkich przypadkach: zostaje ona porzucona z powodu zmiażdżonego guza stopnia 1 u starszych kobiet o korzystnych cechach biologicznych. W przypadku dużego uzależnienia hormonalnego - typu A, preferuje się profilaktyczną terapię hormonalną, a chemioterapia nie jest wykonywana.

Nie ma potrzeby stosowania uzupełniającej chemioterapii z pełnym cyklem przedoperacyjnego leczenia farmakologicznego, które przeprowadza się w 3. etapie choroby. Jednak w większości przypadków chemioterapia jest stosowana w celu zahamowania krążenia komórek nowotworowych we krwi i zapobieżenia przyszłym przerzutom, a leczenie rozpoczyna się, gdy rana pooperacyjna goi się, a przed radioterapią..

Nie ma standardowej kombinacji leków, wiele kombinacji dowiodło swojej skuteczności, więc leczenie dobierane jest ściśle indywidualnie. Badania kliniczne wykazały, że poprawę wyników długoterminowych uzyskuje się poprzez obowiązkowe stosowanie doksorubicyny i taksanów.

Przeżycie po raku piersi

Nie jest łatwo określić, jak długo kobieta będzie żyła po wykryciu choroby, ponieważ rokowanie zależy nie tyle od wielkości guza, co od potencjału agresywności tkwiącej w komórkach nowotworowych.

Na pierwszym etapie przeżywalność jest najwyższa - 80% pacjentów przeżywa 5 lat, na 3 etapie - o połowę mniej, ale tych, którzy przeszli radykalne leczenie, niezależnie od etapu, prawie 60% przeżyje dłużej niż pięć lat.

Niemniej jednak żaden onkolog nie podejmie się powiedzenia, jak długo i jak będzie żył jego pacjent, ponieważ wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne, a nawet programy komputerowe nie są w stanie obliczyć indywidualnej prognozy. Niedawna metaanaliza dużej liczby artykułów z udziałem kilku milionów pacjentów wykazała, że ​​dokładne obliczenie długości życia pojedynczego pacjenta jest nadal poza naukowym zrozumieniem..

Nie ulega wątpliwości, że jakość terapii - optymalny dobór leków, przestrzeganie prawidłowej dawki oraz odstępy między wstrzyknięciami przyczyniają się do wydłużenia życia pacjenta.

Dziś klinika Medicina 24/7 dobiera kombinację cytostatyków biorąc pod uwagę wrażliwość komórek nowotworowych, indywidualne programy utrzymania dobrego zdrowia i terminowego usuwania toksyn pomagają „wytrzymać” wymaganą dawkę leku i nie zgubić się na wydłużenie przerwy między wstrzyknięciami.

Nawroty po raku piersi

W anglojęzycznej literaturze onkologicznej termin „nawrót” często odnosi się do wszelkich objawów choroby po radykalnym leczeniu, a także do przerzutów. Krajowi specjaliści zwykle rozumieją nawrót raka jako ponowne powstanie raka w okolicy blizny pooperacyjnej.

Prawdopodobieństwo nawrotu - rozwój guza w tym samym miejscu jest zmniejszony dzięki zastosowaniu radioterapii i wysokiej jakości wykonania etapu operacyjnego. Długoterminowe obserwacje wykazały, że częstość nawrotów blizny po resekcji jest prawie taka sama jak po mastektomii, co stało się przyczyną rozszerzenia wskazań do zabiegów zachowawczych..

W zapobieganiu nawrotom istotną rolę odgrywa sztuka chirurga onkologa, który prawidłowo określa zakres zabiegu i przeprowadza go z wysoką jakością, a także z zachowaniem norm radiacyjnych..

Przerzuty po raku piersi

Prawdopodobieństwo przerzutów wzrasta równolegle z wielkością guza i liczbą węzłów chłonnych dotkniętych przerzutami.

W większości przypadków śmierć po leczeniu raka piersi jest spowodowana właśnie przerzutami. Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia prognostycznego są przerzuty do narządów wewnętrznych, liczne i złośliwe uszkodzenia kilku układów narządów i tkanek, np. Płuc, wątroby i skóry. Pojedyncze i pojedyncze - jedyne przerzuty mają dobre perspektywy stabilizacji, a nawet regresji przy dobrej wrażliwości na leki.

Najważniejszy jest odpowiedni dobór chemioterapii na tym etapie życia, ponieważ leczenie farmakologiczne jest jedyną możliwą, ale w niektórych przypadkach można ją uzupełnić radioterapią, a nawet małoinwazyjnymi innowacyjnymi interwencjami. Kompleksowe leczenie przerzutów to standardowe podejście kliniki Medicina 24/7, co pozwala nam podnosić jakość i długość życia naszych pacjentów.

Rehabilitacja po raku piersi

Działania rehabilitacyjne rozpoczynają się już w trakcie operacji, ponieważ główną istotą resekcji zachowawczej narządu i biopsji węzła wartowniczego jest maksymalne zachowanie funkcji ręki. Gdy nie można uniknąć usunięcia węzłów chłonnych wraz z włóknem z pachowej, a tym bardziej z okolic podobojczykowych i podłopatkowych, prawdopodobieństwo wystąpienia limfostazy ręki jest wysokie.

Niestety dodatkowa radioterapia przyczynia się również do naruszenia odpływu chłonki, co objawia się nie tylko zwiększeniem rozmiaru kończyny górnej, ale także spadkiem jej zdolności motorycznych. Uzupełnij dolegliwości i zmiany bliznowaciejące w tkankach, nasilone przez zastosowanie cytostatyków zwiększających wrażliwość tkanek miękkich na promieniowanie.

W rzeczywistości po radykalnym leczeniu powstaje zespół skojarzonego leczenia raka piersi, którego składnikiem są blizny pooperacyjne, które zwiększają miejscowe przekrwienie chłonki, zmiany popromienne, upośledzony odpływ krwi żylnej w wyniku uszkodzenia żył przez cytostatyki.

Fizjoterapia i dobór bielizny kompresyjnej, sprzętowe metody zatrzymania limfostazy i środki farmakologiczne pomagają przywrócić zdolność do pracy.

Wachlarz możliwości terapeutycznych jest szeroki, a specjaliści „Medycyny 24/7” dobiorą optymalną dla każdego pacjenta.

Żywienie po raku piersi

Nie ma diety chroniącej przed rakiem, ale odżywianie jest ważne dla utrzymania mechanizmów obronnych organizmu i powrotu do zdrowia po leczeniu. Opieranie się na słonych potrawach może być punktem wyjścia do rozwoju limfostazy, a pikantne potrawy będą komplikowane przez skurcze jelit, które nie odnowiły błony śluzowej po chemioterapii.

Możesz samodzielnie przerwać błędne koło, przechodząc na dietę, ale łatwiej i skuteczniej jest to zrobić z pomocą dietetyka.

Klinika „Medycyna 24/7” dobierze optymalną i bardzo indywidualną dietę uwzględniającą konsekwencje ciężkiego leczenia, prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych schorzeń oraz wspomaganie organizmu w walce z nowotworem złośliwym.

Recenzje po operacji raka piersi

Julia K., 27 lat, była operowana w federalnym centrum raka piersi w stadium IIB - wykonano częściową resekcję prawej piersi z usunięciem pachowych węzłów chłonnych. Po operacji wykonano pełny cykl radioterapii i 6 kursów chemioterapii. Rozpoczęła profilaktyczną terapię hormonalną, ale ze względu na wzmożoną miesiączkę i częste uderzenia gorąca przestała przyjmować tamoksyfen po około 3 miesiącach.

Półtora roku po zakończeniu leczenia w górnej części blizny zauważyłem zgrubienie o średnicy około centymetra. Podczas badania podejrzewano nawrót choroby. Poradnia onkologiczna zaproponowała całkowite usunięcie prawej piersi, a następnie kilkukrotną chemioterapię. Młoda kobieta nie zgodziła się na mastektomię i zwróciła się do „Medycyny 24/7”.

Nie stwierdzono przerzutów, biopsja węzła w górnej jednej trzeciej blizny pooperacyjnej wykazała obecność komórek nowotworowych. Mastektomię podskórną z jednoczesną rekonstrukcją implantem wykonano zgodnie z planem. W resekcyjnym guzie nawrotowym o wielkości 0,8 cm stwierdzono wysoką zawartość receptorów estrogenowych i progestagenowych z ujemnym wynikiem HER-2.

W związku z zachowaną funkcją miesiączkowania profilaktyczne leczenie antyestrogenami prowadzi się pod nadzorem lekarza ginekologa oraz z korektą zdarzeń niepożądanych. Stan zdrowia dobry, badanie kontrolne rok po drugiej operacji nie wykazało przerzutów.