Guzy serca: przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Cała zawartość iLive jest sprawdzana przez ekspertów medycznych, aby upewnić się, że jest jak najbardziej dokładna i rzeczowa.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące wyboru źródeł informacji i odsyłamy tylko do renomowanych witryn internetowych, akademickich instytucji badawczych oraz, w miarę możliwości, sprawdzonych badań medycznych. Należy pamiętać, że liczby w nawiasach ([1], [2] itp.) To interaktywne linki do takich badań.

Jeśli uważasz, że którakolwiek z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, zaznacz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

Guzy serca mogą być pierwotne (łagodne lub złośliwe) lub przerzutowe (złośliwe). Śluzak, łagodny guz pierwotny, jest najczęstszym nowotworem serca. Guzy mogą rozwinąć się z dowolnej tkanki serca. Mogą powodować niedrożność zastawki lub drogi odpływu, prowadzić do zakrzepicy z zatorami, arytmii lub patologii osierdzia. Rozpoznanie opiera się na echokardiografii i biopsji. Leczenie łagodnych guzów zwykle polega na chirurgicznej resekcji, a nawroty są częste. Leczenie zmian przerzutowych zależy od rodzaju guza i jego pochodzenia, rokowanie jest na ogół złe.

Częstość występowania pierwotnych guzów serca wykrytych podczas sekcji zwłok jest mniejsza niż 1 na 2000. Guzy przerzutowe występują 30-40 razy częściej. Zwykle pierwotne guzy serca rozwijają się w mięśniu sercowym lub wsierdziu, a także mogą pochodzić z tkanek zastawek, tkanki łącznej lub osierdzia..

Łagodne pierwotne guzy serca

Łagodne guzy pierwotne obejmują śluzaki, włókniaki brodawkowate, mięśniaki prążkowanokomórkowe, włókniaki, naczyniaki krwionośne, potworniaki, tłuszczaki, przyzwojaki i torbiele osierdzia.

Śluzak jest najczęstszym nowotworem, stanowiącym 50% wszystkich pierwotnych guzów serca. Częstość występowania u kobiet jest 2-4 razy większa niż u mężczyzn, chociaż przy rzadkich postaciach rodzinnych (zespół Carneya) częściej cierpią mężczyźni. Około 75% śluzaków zlokalizowanych jest w lewym przedsionku, reszta - w innych komorach serca jako pojedynczy guz lub (rzadziej) kilka formacji. Około 75% to śluzaki uszypułowane, które mogą wypadać przez zastawkę mitralną i utrudniać wypełnienie komory podczas rozkurczu. Pozostałe śluzaki występują pojedynczo lub rozprzestrzeniają się na szerokiej podstawie. Śluzaki mogą być śliskie, gładkie, twarde i zrazikowe lub luźne i pozbawione struktury. Luźne, luźne śluzaki zwiększają ryzyko zatorowości układowej.

Zespół Carne to dziedziczny, autosomalnie dominujący zespół charakteryzujący się obecnością nawracających śluzaków serca, czasem w połączeniu ze śluzakami skóry, gruczolakowłókniakami śluzakowatymi gruczołów sutkowych, zmianami barwnikowymi (lentiginoza, piegi, sinice), mnogimi guzami wewnątrzwydzielniczymi (pierwotna choroba guzkowa barwnikowa) powodujących zespół Cushinga, gruczolaka przysadki z nadmierną syntezą hormonu wzrostu i prolaktyny, guzy jąder, gruczolaka lub raka tarczycy, torbiele jajnika), nerwiaka czerniaka psammomatycznego, gruczolaka przewodu mlecznego i kostochrzęstniakomięsaka. Wiek rozpoznania choroby jest często młody (średnio 20 lat), pacjenci mają liczne śluzaki (szczególnie w komorach) i wysokie ryzyko nawrotu śluzaka.

Fibroelastomy brodawkowate są drugim najczęstszym łagodnym guzem pierwotnym. Są to brodawczaki beznaczyniowe, które dominują na zastawkach aortalnych i mitralnych. Mężczyźni i kobiety cierpią równie często. Fibroelastomy mają gałęzie brodawkowate wychodzące z jądra centralnego, przypominające ukwiały. Około 45% - na łodydze. Nie powodują dysfunkcji zastawek, ale zwiększają ryzyko zatorowości.

Mięśniaki prążkowanokomórkowe stanowią 20% wszystkich pierwotnych guzów serca i 90% wszystkich guzów serca u dzieci. Mięśniaki prążkowanokomórkowe dotykają głównie niemowlęta i dzieci, z których 50% ma również stwardnienie guzowate. Mięśniaki prążkowanokomórkowe są zwykle mnogie i zlokalizowane śródściennie w przegrodzie lub wolnej ścianie lewej komory, gdzie uszkadzają układ przewodzenia serca. Guz jest twardym, białym płatkiem, który zwykle ustępuje z wiekiem. U mniejszości pacjentów pojawiają się tachyarytmie i niewydolność serca z powodu niedrożności drogi odpływu lewej komory.

Fibroidy występują również głównie u dzieci. Są związane z gruczolakami gruczołów łojowych skóry i guzami nerek. Mięśniaki częściej występują na tkance zastawki i mogą rozwijać się w odpowiedzi na stan zapalny. Są w stanie ścisnąć lub zaatakować układ przewodzenia serca, powodując arytmie i nagłą śmierć. Niektóre włókniaki są częścią zespołu z uogólnionym wzrostem wielkości ciała, keratocytozą szczęki, nieprawidłowościami kostnymi oraz różnymi łagodnymi i złośliwymi guzami (zespół Gorlina lub znamię podstawnokomórkowe).

Naczyniaki stanowią 5–10% łagodnych guzów. U niewielkiej liczby pacjentów wywołują objawy. Najczęściej są wykrywane przypadkowo podczas badań prowadzonych z innego powodu..

Potworniaki osierdzia występują głównie u niemowląt i dzieci. Często są przymocowane do podstawy dużych naczyń. Około 90% znajduje się w śródpiersiu przednim, reszta głównie w śródpiersiu tylnym.

Tłuszczaki mogą pojawić się w każdym wieku. Są zlokalizowane we wsierdziu lub nasierdziu i mają szeroką podstawę. Wiele tłuszczaków przebiega bezobjawowo, ale niektóre utrudniają przepływ krwi lub powodują arytmie.

Przyzwojaki, w tym guz chromochłonny, występują rzadko w sercu; zwykle umiejscowione są u podstawy serca w pobliżu zakończeń nerwu błędnego. W przypadku tych guzów mogą wystąpić objawy wydzielania katecholamin.

Torbiele osierdzia mogą przypominać guz serca lub wysięk osierdziowy na zdjęciu RTG klatki piersiowej. Zwykle przebiegają bezobjawowo, chociaż niektóre cysty mogą powodować objawy kompresji (np. Ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel).

Złośliwe pierwotne guzy serca

Złośliwe guzy pierwotne obejmują mięsaki, międzybłoniaka osierdzia i chłoniaki pierwotne.

Mięsak jest najczęstszym złośliwym i drugim co do częstości pierwotnym guzem serca (po śluzaku). Mięsaki rozwijają się głównie u dorosłych w średnim wieku (średnia wieku 41 lat). Prawie 40% z nich to naczyniakomięsaki, z których większość rozwija się w prawym przedsionku i obejmuje osierdzie, powodując niedrożność drogi napływu prawej komory, tamponadę osierdzia i przerzuty do płuc. Inne typy to niezróżnicowany mięsak (25%), złośliwy włóknisty histiocytoma (11-24%), mięsak gładkokomórkowy (8-9%), włókniakomięsak, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, tłuszczakomięsak i kostniakomięsak. Guzy te częściej pojawiają się w lewym przedsionku, powodując niedrożność zastawki mitralnej i niewydolność serca..

Międzybłoniak osierdziowy występuje rzadko, może pojawić się w każdym wieku, częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Powoduje tamponadę i może dawać przerzuty do kręgosłupa, sąsiednich tkanek miękkich i mózgu.

Chłoniak pierwotny występuje niezwykle rzadko. Zwykle rozwija się u osób z AIDS lub innych osób z obniżoną odpornością. Guzy te rosną szybko i powodują niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, tamponadę i zespół żyły głównej górnej (SVCS).

Guzy z przerzutami do serca

Rak płuc i piersi, mięsak tkanek miękkich i rak nerki to najczęstsze źródła przerzutów do serca. Czerniak złośliwy, białaczka i chłoniak często dają przerzuty do serca, ale przerzuty mogą nie mieć znaczenia klinicznego. Gdy mięsak Kaposiego rozprzestrzenia się ogólnoustrojowo u pacjentów z niedoborem odporności (zwykle z AIDS), może rozprzestrzenić się na serce, ale klinicznie istotne powikłania sercowe są rzadkie.

Objawy guzów serca

Guzy serca powodują objawy, które są typowe dla znacznie częstszych chorób (np. Niewydolność serca, udar, choroba wieńcowa). Manifestacja łagodnych pierwotnych guzów serca zależy od rodzaju guza, jego lokalizacji, wielkości i zdolności do rozpadu. Są klasyfikowane jako pozasercowe, wewnątrzmięśniowe i wewnątrzjamowe..

Objawy guzów pozasercowych mogą być subiektywne lub organiczne / czynnościowe. Te pierwsze występują w postaci gorączki, dreszczy, letargu, bólów stawów i utraty wagi są spowodowane wyłącznie śluzakami, prawdopodobnie w wyniku syntezy cytokin (na przykład interleukiny-6); wybroczyny są możliwe. Te i inne objawy można pomylić z objawami infekcyjnego zapalenia wsierdzia, chorób tkanki łącznej i cichego rozwoju złośliwego. Inna grupa objawów (np. Duszność, dyskomfort w klatce piersiowej) występuje w wyniku ucisku komór serca lub tętnic wieńcowych, podrażnienia osierdzia lub tamponady serca spowodowanej wzrostem guza lub krwawieniem w obrębie osierdzia. Guzy osierdzia mogą powodować tarcie osierdzia.

Objawy guzów wewnątrzmięśniowych obejmują arytmie, zwykle blok przedsionkowo-komorowy lub dokomorowy, lub napadowe częstoskurcze nadkomorowe lub komorowe. Przyczyna - guzy ściskające lub atakujące układ przewodzący (zwłaszcza mięśniaki prążkowanokomórkowe i włókniaki).

Objawy guzów wewnątrzjamowych spowodowane są dysfunkcją zastawek i / lub niedrożnością przepływu krwi (wystąpienie zwężenia zastawek, niewydolności zastawek lub niewydolności serca), aw niektórych przypadkach (zwłaszcza śluzaków śluzakowatych) zatorami, zakrzepami lub fragmentami guza w krążeniu ogólnoustrojowym (mózg, tętnice, nerki, śledziona, kończyny) lub płuca. Objawy guzów wewnątrzczaszkowych mogą zmieniać się wraz ze zmianami pozycji ciała, co zmienia hemodynamikę i siły fizyczne działające na guz.

Śluzaki zwykle powodują pewną kombinację objawów subiektywnych i wewnątrzjamowych. Mogą wytwarzać szmery rozkurczowe podobne do szmerów zwężenia zastawki dwudzielnej, ale ich objętość i lokalizacja zmienia się z każdym uderzeniem serca i zmianą pozycji ciała. Około 15% mieszanek nasadowych znajdujących się w lewym przedsionku wydaje specyficzny trzaskający dźwięk, gdy wślizgują się do otworu mitralnego podczas rozkurczu. Śluzaki mogą również powodować arytmie. Zjawisko Raynauda i zgrubienie końcowych paliczków palców jest mniej charakterystyczne, ale możliwe.

Fibroelastoma, często wykrywany przypadkowo podczas sekcji zwłok, zwykle przebiega bezobjawowo, ale może być źródłem zatorowości układowej. Mięśniakom prążkowanokomórkowym najczęściej nie towarzyszą objawy kliniczne. Fibroidy prowadzą do arytmii i nagłej śmierci. Naczyniaki są zwykle bezobjawowe, ale mogą powodować jakiekolwiek objawy pozasercowe, wewnątrzmięśniowe lub wewnątrzjamowe. W potworniakach występuje zespół niewydolności oddechowej i sinica na skutek ucisku aorty i tętnicy płucnej lub zespół WPW.

Objawy złośliwych guzów serca są bardziej ostre i szybko postępują. Mięsaki serca zwykle powodują objawy niedrożności dróg dopływowych i tamponady serca. Międzybłoniak prowadzi do objawów zapalenia osierdzia lub tamponady serca. Chłoniak pierwotny powoduje oporną na leczenie postępującą niewydolność serca, tamponadę, zaburzenia rytmu serca i zespół WPW. Przerzutowe guzy serca mogą objawiać się nagłym powiększeniem serca, tamponadą serca (z powodu szybkiego nagromadzenia się wysięku krwotocznego w jamie osierdziowej), blokiem serca, innymi zaburzeniami rytmu lub nagłą niewyjaśnioną niewydolnością serca. Możliwa jest również gorączka, złe samopoczucie, utrata masy ciała, nocne poty i utrata apetytu.

Guz serca: kiedy włączyć alarm?

Guz serca: kiedy włączyć alarm?

Najstraszniejszą chorobą każdego narządu ludzkiego jest guz, łagodny lub złośliwy. Guz serca występuje dość rzadko, ale nadal występuje w praktyce onkologicznej.

Klasyfikacja i rodzaje guzów

Nowotwory serca mogą wpływać zarówno na osierdzie, jak i na tkanki samego mięśnia sercowego. Taka patologia nie jest często spotykana w onkologii ze względu na dobre ukrwienie narządu i szybki proces metaboliczny..

Guzy serca są: pierwotne (powstające z samego mięśnia sercowego) i wtórne (utworzone z komórek rakowych, które docierają do serca poprzez limfę i krew pacjentów z rakiem narządów).

Większość zmian pierwotnych jest łagodna, ale w 15% przypadków rozpoznaje się również procesy złośliwe.

Łagodne guzy serca obejmują 7 typów:

 1. Mixoma. Występuje w 78% przypadków wśród wszystkich nowotworów mięśnia sercowego. Guz wrasta do jamy jednego z przedsionków. Śluzak jest częściej diagnozowany u kobiet po menopauzie..
 2. Fibroelastoma brodawkowatego. Rodzaj guza, który występuje dość często. Lokalizacja to brodawki zastawki aortalnej lub mitralnej. Specyficzne umiejscowienie nowotworu zapobiega całkowitemu zamknięciu zastawki podczas skurczu komory.
 3. Mięśniak prążkowanokomórkowy. Guz powstaje z tkanki mięśniowej serca. Występuje w 12% przypadków. Lokalizacja to lewa komora. Prowokuje naruszenie przewodzenia mięśnia sercowego. Częściej diagnozowane u dzieci.
 4. Fibroma dotyczy głównie zastawek serca. Zdolne do wywołania zwężenia między komorą a przedsionkiem, zapalenia osierdzia.
 5. Tłuszczak. Nowotwór z komórek tkanki tłuszczowej. Miejscem lokalizacji może być dowolna część mięśnia sercowego. Zwykle się nie objawia, ale dzięki dużemu rozmiarowi może powodować awarie w pracy serca.
 6. Naczyniak. Guz naczyń krwionośnych serca, który jest bardzo rzadko rozpoznawany. Nie wpływa na pracę mięśnia sercowego, jeśli nie wrasta do węzła zatokowego. W takim przypadku może dojść do utraty tętna, ciężkie przypadki prowadzą do śmierci..
 7. Potworniak to torbiel serca, która rozwija się z komórek embrionalnych. Guz może znajdować się pod sercem, z boku lub nad nim.

Mięsaki są uważane za jedyny rodzaj pierwotnych nowotworów złośliwych serca. Jest podzielony na następujące typy:

 • naczyniakomięsak: powstały z komórek naczyń krwionośnych i limfy, często atakuje prawy przedsionek, w większości przypadków jest rozpoznawany u mężczyzn;
 • włókniakomięsak: rozwija się z tkanek miękkich mięśnia sercowego;
 • tłuszczakomięsak: pochodzi ze zbioru komórek pochodzenia głównie mezodermalnego (mezenchem);
 • mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy: tworzy się w mięśniach poprzecznie prążkowanych, czasami rozrasta się w całym sercu, powodując objawy zawału mięśnia sercowego.

Wtórne guzy serca wywołują przerzuty raka, które rozwijają się w innych narządach. Należą do nich choroby onkologiczne nerek, płuc, piersi, żołądka, tarczycy.

Przyczyny występowania

Przyczyna guzów serca jest trudna do ustalenia. Dzięki wieloletnim badaniom klinicznym lekarze i naukowcy odkryli wspólne czynniki ryzyka rozwoju tej patologii. Obejmują one:

 • operacja serca po urazie lub problemach klinicznych;
 • zakrzepy;
 • choroba zakaźna;
 • palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu;
 • toksyny;
 • otyłość i nadwaga;
 • przerzuty raka innych narządów;
 • miażdżyca naczyń krwionośnych i mózgu;
 • ciągłe stresujące sytuacje, które prowadzą do osłabienia układu odpornościowego;
 • genetyczne predyspozycje.

Objawy

We wczesnych stadiach guza serca nie ma żadnych objawów. Osoba może nawet nie zakładać, że ma raka. Ponadto jego objawy są bardzo podobne do innych chorób..

Pacjent z rakiem może mieć niewielki wzrost temperatury podgorączkowej, który utrzymuje się przez cały okres rozwoju raka. Występuje osłabienie, zmęczenie i ból stawów. Nieuzasadniona utrata masy ciała, drętwienie palców również wskazuje na chorobę.

W zależności od lokalizacji nowotworu skargi pacjentów mogą się różnić.

Na przykład, jeśli guz wyrósł w mięśniu sercowym, objawia się zaburzeniami rytmu serca (arytmiami) i innymi poważnymi zaburzeniami. Pacjent ma:

 • duszność;
 • obrzęk nóg;
 • nagromadzenie płynu w płucach;
 • słabość.

Guzy serca mogą maskować się jako wady serca. Wtedy nieodłączne są następujące objawy:

 • zawroty głowy;
 • półomdlały;
 • praca fizyczna jest trudna do zniesienia.

Ostre pogorszenie stanu może spowodować guzy, które wyrosły w jamie serca. Przy tej patologii zmniejsza się przewodnictwo mięśnia sercowego, niewydolność serca rozwija się z atakami uduszenia (astma sercowa).

Warto zauważyć, że jeśli pacjent ma nowotwory serca, palce stają się jak podudzia. Sam palec traci na wadze, a przeciwnie, jego czubki gęstnieją.

Diagnostyka

Rozpoznanie guzów serca wydaje się dość trudnym zadaniem. Nowotwory mają wiele form morfologicznych. Aby określić rodzaj, stadium i lokalizację guza, stosuje się metody diagnostyczne:

 • zebranie wywiadu i ocena skarg pacjentów;
 • Rentgen klatki piersiowej;
 • elektrokardiogram;
 • angiokardiografia;
 • tomografia komputerowa (CT);
 • obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego;
 • badanie jamy serca;
 • przebicie osierdzia;
 • biopsja;
 • echokardiografia;
 • chemia krwi.

Wszystkie powyższe środki pomogą ustalić obecność raka, liczbę przerzutów, stopień ich proliferacji w innych narządach i tkankach człowieka..

Leczenie na różnych etapach

Lekarze klasyfikują guzy serca jako najbardziej złożone nowotwory. Nie można ich wyleczyć. Jeśli udało się wykryć raka we wczesnych stadiach, przeprowadza się operację, pod warunkiem, że guz jest pierwotny. Jednak nadal nie ma gwarancji całkowitego wyleczenia. Według statystyk na 10 osób cztery z nich mają raka powracającego w ciągu pierwszych 2 lat po operacji usunięcia guza serca.

Onkologia serca obejmuje kompleksowe leczenie. Obejmuje radioterapię i chemioterapię. Aby wyeliminować defekty spowodowane wzrostem nowotworu, zaleca się objawowy przebieg leczenia. Wymaga również terapii mającej na celu utrzymanie i odbudowę organizmu. Leki wybiera lekarz prowadzący.

Jeśli guz zostanie wykryty na późniejszym etapie, leczenie chirurgiczne jest niewłaściwe. W takich przypadkach sensowne jest stosowanie terapii mającej na celu złagodzenie objawów choroby i poprawę jakości życia pacjenta - opieka paliatywna.

Sama technika operacji obejmuje kilka etapów:

 • otwarcie klatki piersiowej (torakotomia);
 • połączenie z płuco-sercem;
 • przecięcie komory serca;
 • zszycie miejsca nacięcia;
 • odłączenie od aparatu płuco-serce.

Również w praktyce chirurgicznej nóż gamma służy do usuwania guzów serca. Jest stosowany w przypadkach, gdy interwencja chirurgiczna jest niemożliwa z pewnych powodów. Ten rodzaj usunięcia guza jest dobrą alternatywą, jeśli pacjent ma poważne schorzenia, w przypadku których konwencjonalna operacja jest przeciwwskazana..

Po zabiegu operacyjnym pacjenci mają możliwość monitorowania stanu mięśnia sercowego za pomocą ultradźwięków.

Prognoza

Rokowanie po usunięciu pojedynczych nowotworów jest korzystne. Oczekiwana długość życia wydłuża się o 5-10, czasem o więcej lat. Pacjenci muszą być stale monitorowani przez kardiologa i kardiochirurga, aby na czas zidentyfikować możliwy nawrót onkologii.

Co do guza serca - śluzaka, tutaj rokowanie po operacji jest bardzo korzystne. Wielu pacjentów nigdy więcej się z tym nie zmaga. Nawroty obserwuje się u pacjentów z dziedzicznymi nowotworami lub z niecałkowitym wycięciem miejsca przyczepu śluzaka.

Praktycznie nie było zgonów w trakcie i po operacji. Większość pacjentów, którzy pozbyli się patologii w odpowiednim czasie, ma całkowite wyleczenie. Objawy kliniczne i nadciśnienie zanikają całkowicie.

Ważnym czynnikiem pomyślnego wyniku leczenia jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza i przejście terapii wspomagającej po interwencji..

Zapobieganie chorobom

Nie ma konkretnych środków zapobiegawczych jako takich. Jednak lekarze zalecają przestrzeganie ogólnych norm profilaktycznych..

Przede wszystkim musisz pozbyć się złych nawyków (palenie, nadmierne picie), prowadzić zdrowy tryb życia i dobrze się odżywiać. Przy wyborze leków należy zwracać uwagę na przeciwwskazania i skutki uboczne.

Terminowe leczenie chorób zakaźnych służy jako środek zapobiegawczy. Nie należy dopuszczać do ich przewlekłych stadiów i stanów zapalnych. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do powstawania komórek rakowych w organizmie. Nie zapomnij o wzmocnieniu układu odpornościowego.

Zaleca się wizytę kardiologa co 6 miesięcy, wykonanie USG i EKG serca.

Należy pamiętać, że lepiej zapobiegać chorobie i na czas skonsultować się z lekarzem, niż szukać najlepszych sposobów ich leczenia później. Guz serca wykryty we wczesnym stadium jest kluczem do pomyślnego rokowania w leczeniu i całkowitego wyzdrowienia z choroby.

Rak serca

Ogólne informacje o raku serca?

Guzy serca to niejednorodna grupa nowotworów, które wyrastają z błon i tkanek serca. Nowotwory mogą wystąpić w każdym wieku i rozwinąć się z dowolnej tkanki. Nowotwory mogą zaatakować osierdzie, mięsień sercowy, uszkodzić aparat zastawkowy i przegrodę serca. Podczas ciąży u płodu guzy można rozpoznać po 16-20 tygodniach rozwoju wewnątrzmacicznego za pomocą echokardiografii płodu. Najczęstsze guzy przerzutowe są wtórne, rzadziej pierwotne. Absolutnie wszystkie nowotwory są potencjalnie niebezpieczne i niosą ze sobą wysokie ryzyko wystąpienia śmiertelnych powikłań. Wikipedia zawiera szczegółowy opis kardioonkologii.

Patogeneza

Wszystkie procesy zachodzące w sercu charakteryzują się zbyt dużą szybkością, co tłumaczy się zwiększoną pracą narządu. Komórki prawie się nie dzielą, więc rak serca występuje rzadko. Jednak niezdolność komórek do dzielenia się nie zapobiega tworzeniu się nowotworów złośliwych. Kiedy mięsień sercowy jest uszkodzony, jest blizny, a nie odbudowany. Jeśli tlen nie dostanie się do zmienionego obszaru, ulega nekrozie i umiera. Dokładna patogeneza rozwoju raka serca jest wciąż nieznana, jednak istnieją pewne przesłanki, które mogą wywołać niekontrolowane podziały komórkowe i mutacje. Początek i wzrost guza może wywołać pewne czynniki.

Klasyfikacja

Zwyczajowo rozróżnia się pochodzenie:

 • Guzy pierwotne. Są niezależną chorobą, przyczyna rozwoju nie jest znana.
 • Guzy wtórne, przerzutowe. Należą do nich nowotwory, które wyrastają z pobliskich narządów i dają przerzuty wzdłuż naczyń limfatycznych i krwionośnych. Najczęściej guz główny zlokalizowany jest w gruczole sutkowym, żołądku, układzie oddechowym, rzadziej w nerkach i tarczycy..

Według morfologii guzy serca dzielą się na:

 • łagodny - 75%;
 • złośliwy (rak serca) - 25%.
 • tłuszczak;
 • naczyniak krwionośny;
 • potworniak;
 • śluzak serca;
 • mięśniak prążkowanokomórkowy serca;
 • torbiele osierdzia;
 • brodawczakowłókniaki;
 • przyzwojak.
 • chłoniak;
 • międzybłoniak osierdzia;
 • mięsak serca.

Zwyczajowo izoluje się guzy rzekome serca:

 • formacje o charakterze zapalnym (dziąsła, azbest, ziarniniaki);
 • zorganizowane zakrzepy krwi;
 • ciała obce serca;
 • konglomeraty zwapnień;
 • bąblowce i inne torbiele pasożytnicze.

Osobną grupę stanowią guzy osierdzia i śródpiersia ściskające serce.

Łagodne guzy serca

Myxomy

Co drugi guz pierwotny to śluzak. Śluzaki sporadyczne rozpoznaje się 2-4 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Istnieje autosomalne dominujące dziedziczenie kompleksu Carneya, który charakteryzuje się wieloośrodkowymi nowotworami o różnej lokalizacji:

 • śluzak serca;
 • guzkowa dysplazja nadnerczy;
 • pigmentowane guzy skóry;
 • schwannoma nerwów obwodowych;
 • gruczolak przysadki mózgowej;
 • śluzowate guzy jąder;
 • gruczolakowłókniaki gruczołów mlecznych.

Śluzaki zlokalizowane są głównie w lewym przedsionku (75% przypadków). Jeśli śluzak ma nogę, guz namnaża się przez zastawkę mitralną, uniemożliwiając opróżnianie lewego przedsionka i utrudniając wypełnienie komory podczas rozkurczu. Ze względu na strukturę na poziomie makroskopowym guzy mogą być:

 • solidny;
 • śluzowaty;
 • luźny;
 • klapowane.

Pod względem rozwoju zatorowości układowej najbardziej niebezpieczne są luźne, nieuformowane śluzaki..

Fibroelastomy brodawkowate

Drugim najczęstszym guzem pierwotnym są łagodne włókniakomięśniaki brodawkowate, które dotyczą głównie zastawki mitralnej i aortalnej. Na poziomie morfologicznym guzy wyglądają jak jałowe brodawczaki z odgałęzieniami wychodzącymi z jądra centralnego i przypominają ukwiały. Guzy często mają szypułkę, ale nowotwór nie wywołuje dysfunkcji zastawki, w przeciwieństwie do myx, ale zwiększa ryzyko zatorowości.

Mięśniak prążkowanokomórkowy serca

Najczęściej spotykany w praktyce pediatrycznej. Mięśniaki prążkowanokomórkowe mogą uszkadzać układ przewodzenia serca, co tłumaczy się ich liczebnością i śródścienną lokalizacją w ścianie lub przegrodzie komory. Często mięśniakowi prążkowanemu towarzyszy niewydolność serca, tachykardia i zaburzenia rytmu. Dość często mięśniakom prążkowanokomórkowym towarzyszą łagodne nowotwory nerek, gruczolaki gruczołów łojowych, stwardnienie guzowate.

Fibroidy

Guzy tkanki łącznej są najczęściej rejestrowane u dzieci w praktyce pediatrycznej. Mięśniaki mogą powodować niedrożność mechaniczną, wpływać na aparat zastawkowy i układ przewodzenia serca. Nowotwór często naśladuje zwężenie zastawek i kliniczne objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, kardiomiopatii przerostowej i niewydolności serca. Mięśniaki serca mogą być częścią zespołu Gorlina (znamię podstawnokomórkowe).

Inne łagodne guzy serca

Naczyniaki występują w 5–10% przypadków wśród pierwotnych nowotworów serca. Można je wykryć podczas rutynowego badania, ponieważ praktycznie nie mają objawów. Rzadko naczyniaki śródmięśniowe wpływają na przewodzenie przedsionkowo-komorowe, a gdy guz wrasta w węzeł przedsionkowo-komorowy, może prowadzić do nagłej śmierci.

Tłuszczaki serca występują u osób w różnym wieku. Takie nowotwory charakteryzują się szeroką podstawą i lokalizacją we wsierdziu lub nasierdziu. Obraz kliniczny jest bezobjawowy, ale po osiągnięciu dużego rozmiaru kształt serca może ulec zmianie, co ujawnia się na zdjęciu RTG klatki piersiowej, a także zaburzeniach rytmu i przewodzenia serca.

Pheochromocytoma towarzyszy uwalnianie katecholamin i ma głównie lokalizację w mięśniu sercowym lub wewnątrzosierdziowym. Często na radiogramie torbiele osierdzia są mylone z wysiękowym zapaleniem osierdzia. Wraz ze wzrostem torbieli rozwija się kompresja narządów klatki piersiowej.

Złośliwe guzy serca

Najczęstszymi pierwotnymi nowotworami złośliwymi serca są mięsaki, które dotykają głównie młodych ludzi poniżej 40 roku życia. Klasyfikacja mięsaków:

 • naczyniakomięsak;
 • liposarcoma;
 • włókniakomięsak;
 • niezróżnicowany mięsak;
 • złośliwy włóknisty mięsak mięsakowy;
 • mięsak prążkowanokomórkowy;
 • mięsak gładkokomórkowy;
 • kostniakomięsak.

Nowotwory rozwijają się głównie w lewym przedsionku, uszkadzając zastawkę mitralną i prowadząc do niewydolności serca, tamponady serca, przerzutów do płuc.

Międzybłoniak osierdzia dotyka głównie mężczyzn i występuje niezwykle rzadko. Charakteryzują się przerzutami do kręgosłupa, opłucnej, otaczających tkanek miękkich i mózgu. Chłoniaki pierwotne odnotowuje się u osób z niedoborem odporności. Nowotwory charakteryzują się niezwykle szybkim wzrostem, co wiąże się z zespołem żyły głównej górnej, tamponadą serca, zaburzeniami rytmu i niewydolnością serca..

Guzy z przerzutami często obejmują osierdzie, ale wsierdzie, mięsień sercowy i zastawki serca występują rzadko. Podobnie jak guzy pierwotne, przerzutowe nowotwory serca powodują zastoinową niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, ostre zapalenie osierdzia. Rak serca może być konsekwencją raka nerki, raka płuc, raka piersi, czerniaka, białaczki, mięsaka Kaposiego.

Powody

Przyczyny i czynniki, które powodują powstawanie guza serca:

 • Genetyczne predyspozycje. Ze względu na czynnik dziedziczny pacjent może mieć predyspozycje do powstawania komórek nowotworowych w organizmie. Pomimo tego, że patologia objawia się już w starszym wieku, w praktyce lekarskiej przypadki raka serca są coraz częściej obserwowane u młodzieży poniżej 18 roku życia. Możliwe, że u takich dzieci czynnik dziedziczny był katalizatorem rozpoczęcia procesu onkologicznego w sercu..
 • Skutki toksyczne. Praca przy niebezpiecznej produkcji, promieniowanie, długotrwałe narażenie na czynniki negatywne mogą wywołać mutacje w komórkach.
 • Choroba zakaźna. W niektórych przypadkach proces onkologiczny jest wykrywany po chorobie zakaźnej. Obecność procesów zakaźnych w organizmie wskazuje na obniżoną odporność, która nie może obronić organizmu, zidentyfikować mutacji i oprzeć się rozwojowi nowotworów.
 • Zwyrodnienie łagodnego guza w złośliwe. Po operacji na narządzie może rozwinąć się śluzak. Przejście jednego rodzaju guza na inny ułatwiają czynniki negatywne (palenie, nadużywanie napojów alkoholowych, przewlekłe zatrucie).
 • Negatywny wpływ środowiska. Trucizny, które gromadzą się w organizmie, dostając się do niego z zanieczyszczonego powietrza, ziemi i wody zatrutej pestycydami, z produktami rolnymi uprawianymi na takich gruntach, mogą prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania genetycznego organizmu..
 • Niewłaściwa dieta. Przy nadmiernym spożyciu rakotwórczej żywności, fast foodów, cholesterol odkłada się na ścianach naczyń krwionośnych, a praca układu sercowo-naczyniowego zostaje zakłócona. Nawet pozornie drobne awarie w pracy serca mogą prowadzić do tak poważnych konsekwencji..
 • Nadużywanie napojów alkoholowych. Alkohol może zmienić anatomię nabłonka błon śluzowych i spowodować nieodwracalne zmiany w komórkach dowolnego narządu, w tym serca.
 • Palenie. Substancje rakotwórcze dostają się do organizmu wraz z dymem papierosowym.
 • Obecność nowotworów złośliwych w ciele. Atak przerzutów może spowodować uszkodzenie serca.

Objawy i oznaki raka serca

Obraz kliniczny w dużej mierze zależy od rodzaju guza, jego wielkości, lokalizacji i zdolności do próchnicy. Guzy pozasercowe charakteryzują się:

 • dreszcze;
 • gorączka;
 • wysypki na skórze;
 • ból stawów;
 • utrata masy ciała.

Kiedy guz uciska tętnice wieńcowe i jamę serca, pojawia się ból w klatce piersiowej i duszność. Wraz ze wzrostem guza i rozwojem krwawienia może rozwinąć się stan zagrażający życiu - tamponada serca..

Nowotwór z rozrostem mięśnia sercowego (mięśniak prążkowany, włókniak) charakteryzuje się kompresją i wzrostem do układu przewodzącego serca, co objawia się częstoskurczem napadowym, blokadami przedsionkowo-komorowymi i dokomorowymi..

Nowotwory wewnątrzjądrowe utrudniają przepływ krwi z komór i zaburzają działanie zastawek. Charakterystyczne są zjawiska zwężenia trójdzielnego i mitralnego, niedomykalność. Główne objawy pojawiają się przy zmianie pozycji ciała, co wiąże się z przeciążeniem hemodynamicznym.

Często pierwszymi objawami raka serca są choroby zakrzepowo-zatorowe w tętnicach płucnych i tętnicach układu krążenia. W przypadku guzów wyrastających z prawego serca charakteryzuje się:

 • nadciśnienie płucne;
 • zatorowość płucna;
 • serce płucne.

Nowotwory wrastające do lewego serca charakteryzują się:

Możliwe jest podejrzenie guza serca, jeśli u młodych ludzi wykryje się zawały narządów wewnętrznych przy braku wrodzonych i nabytych wad serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, migotania przedsionków.

Analizy i diagnostyka

Rozpoznanie raka serca wiąże się z pewnymi trudnościami ze względu na wielość postaci morfologicznych guzów serca i zmienność objawów klinicznych..

Dane EKG nie są bardzo specyficzne i polimorficzne. Można zarejestrować zmiany niedokrwienne, zaburzenia rytmu i przewodzenia, oznaki przerostu jam serca.

Zdjęcie rentgenowskie wykazuje oznaki nadciśnienia płucnego i powiększenie serca. Najbardziej pouczającą metodą diagnozowania nowotworów serca jest EchoCG:

 • echokardiografia przezklatkowa uwidacznia guzy komorowe;
 • echokardiografia przezprzełykowa dobrze uwidacznia nowotwory przedsionków.

Jeśli wyniki poszukiwań diagnostycznych są niepewne, wykonuje się MSCT i MRI serca, ventriculografię, sondowanie jam serca i skanowanie radioizotopowe. Biopsję wykonuje się metodą cewnikowania i diagnostycznej torakotomii w celu weryfikacji budowy histologicznej guza. W przypadku wysiękowej postaci zapalenia osierdzia, ważnych informacji diagnostycznych dostarcza badanie cytologiczne płynu uzyskanego w wyniku nakłucia osierdzia..

Konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w przypadku następujących chorób:

Leczenie

Leczenie guzów serca odbywa się wyłącznie operacyjnie. Interwencja chirurgiczna obejmuje:

 • usunięcie guza osierdzia lub mięśnia sercowego;
 • usuwanie nowotworów wewnątrzjamowych;
 • usunięcie torbieli osierdzia;
 • perikardiektomia.

W trakcie radykalnej operacji nowotwór jest resekowany wraz z otaczającymi go tkankami, ubytek jest zszywany i wykonywany jest plastyczny. W większości przypadków łagodne guzy są usuwane radykalnie. W niektórych przypadkach równolegle wykonuje się protezy lub tworzywa sztuczne.

Usunięcie pierwotnych nowotworów złośliwych serca uważa się za nieskuteczne. W takich przypadkach uciekają się do paliatywnego (częściowego) usunięcia guza, a następnie chemioterapii lub radioterapii. W przypadku guzów wtórnych z przerzutami leczenie jest również paliatywne..

Czy jest rak serca, oznaki, jak długo żyją

Rak serca to bardzo poważna choroba, która ma negatywne konsekwencje zdrowotne i stanowi realne zagrożenie życia. Zwykle anomalia jest wykrywana już na zaawansowanym etapie rozwoju. Ponieważ ma złe rokowania.

Istota i rozpowszechnienie patologii

Wiele osób zastanawia się: czy rak serca występuje u ludzi? Złośliwe uszkodzenie narządu ludzkiego jest zlokalizowane w strukturze komór lub w tkance mięśniowej. Choroba onkologiczna od dawna przebiega bezobjawowo. Dlatego często mylony jest z zawałem mięśnia sercowego i innymi patologiami serca. Objawy choroby budzą niepokój już na etapie wystąpienia przerzutów.

Patologia jest dość rzadka, ponieważ w mięśniu sercowym praktycznie nie ma komórek, które mogą degenerować i prowadzić do onkologii. Ponadto organ otrzymuje zwiększony dopływ krwi. Według statystyk tylko 0,25% nieprawidłowości serca jest spowodowanych nowotworami złośliwymi..

Kategoria ryzyka obejmuje osoby w wieku 30-50 lat. Choroba rozwija się zwykle u osób starszych. Jednak w medycynie odnotowano przypadki wystąpienia patologii u nastolatków. W niektórych sytuacjach chorobę można wykryć u dziecka.

Rak pierwotny stanowi nie więcej niż 1% przypadków. Zwykle złośliwe guzy serca są konsekwencją proliferacji nieprawidłowych komórek z innych narządów..

Klasyfikacja

Chorobę klasyfikuje się według lokalizacji, przyczyn narażenia, charakterystyki przebiegu. Istnieją następujące rodzaje guzów:

 1. Pierwotne pojawiają się w sercu i mają różne formy. Wszystko zależy od tego, które tkanki przeszły nietypowe zmiany i spowodowały złośliwy proces..
 2. Wtórne - rak atakuje pobliskie narządy lub te, które są bardziej oddalone. W miarę rozwoju wpływa na samo serce..

Guzy pierwotne mogą przybierać następujące formy:

 • mięsak - jest częstym typem guza,
 • chłoniak - rzadko atakuje serce.

Mięsak jest bardziej podatny na ludzi w średnim wieku. W takim przypadku często dochodzi do nieprawidłowych zmian w prawej części serca. Ta choroba jest prawdziwym zagrożeniem, ponieważ taki guz serca charakteryzuje się szybkim wzrostem.

Patologiczne komórki rosną w tkankach narządu i prowadzą do uszkodzenia pobliskich struktur. Na naczynia i zastawki zlokalizowane w obszarze lokalizacji anomalii wpływa powiększający się nowotwór.

Mięsak dzieli się na kilka kategorii:

 1. Liposarcoma rozpoznaje się u dorosłych. Ta postać choroby jest bardzo rzadka. Podstawą powstania guza są lipoblasty. Jest zlokalizowany w jamie serca i przypomina wyglądem śluzaka. Formacja przypomina duże żółte ciało. Ma miękką konsystencję i dobrze nadaje się do manipulacji terapeutycznych..
 2. Mięsak prążkowanokomórkowy - wpływa na tkankę mięśniową. Nowotwór o miękkiej konsystencji i białym odcieniu. Podczas badania mikroskopowego guza można zobaczyć różne komórki w jego składzie - okrągłe, owalne, wrzecionowate itp. Ta forma anomalii jest dość rzadka. Jest bardziej podatny na mężczyzn.
 3. Fibrosarcoma - ten typ nieprawidłowości stanowi jedną dziesiątą formacji pierwotnych. Guz ma wyraźne krawędzie o szarawym odcieniu. Składa się z włókien kolagenowych i komórek fibroblastopodobnych. Charakteryzują się różnymi stopniami zróżnicowania..
 4. Angiosarcoma - według statystyk ta forma patologii stanowi jedną trzecią pierwotnych guzów serca. Mężczyźni są bardziej podatni na tę chorobę. Guz ma grudkowatą strukturę i gęstą konsystencję. Przy tej formie formacji najczęściej powstają ubytki naczyniowe. Występują w różnych rozmiarach i kształtach..
 5. Mesothelioma. Zlokalizowane w jamie osierdziowej.

Guzy wtórne pojawiają się znacznie częściej w sercu. Są spowodowane złośliwymi zmianami w płucach, tarczycy, żołądku, nerkach. U kobiet czynnikami prowokującymi są guzy piersi..

Ważne: komórki złośliwe rozprzestrzeniają się po całym ciele wraz z przepływem limfy. Mogą wejść do serca z krwią. W wyniku tych procesów wyrastają na organ..

Powody

Pojawienie się nowotworów złośliwych w organizmie jest spowodowane niekontrolowanym podziałem zmutowanych komórek nabłonka. Takie formacje mogą być łagodne lub złośliwe. W drugim przypadku bez odpowiedniej terapii istnieje duże zagrożenie śmiercią..

Dokładne przyczyny raka serca nie zostały ustalone. Guzy pierwotne mogą rozwijać się pod wpływem następujących czynników:

 • toksyczny wpływ na organizm,
 • patologie zakaźne,
 • zwyrodnienie łagodnej formacji, która występuje w wyniku operacji,
 • palenie,
 • nadmierne spożycie alkoholu,
 • dziedziczna tendencja,
 • zaburzone funkcjonowanie układu odpornościowego, w wyniku czego nie jest on w stanie wykryć mutacji i nieprawidłowości w komórkach,
 • pojawienie się nieprawidłowych narośli.

Formacje wtórne są spowodowane rozprzestrzenianiem się złośliwych procesów poza narządy. Przerzuty do mięśnia sercowego mogą być związane z uszkodzeniem pobliskich lub odległych narządów.

Objawy guza serca

W początkowym stadium raka pierwotnego tylko obrazy uzyskane z echokardiografii lub tomografii pomagają w postawieniu trafnej diagnozy. Na zdjęciach guz przypomina zaokrągloną formację. Następnie zmienia się jego wygląd..

Rak serca: brzmi przerażająco, ale dlaczego nigdy o tym nie słyszeliśmy

Więcej o chorobie

Rak serca może oznaczać guz w komorach serca lub uszkodzenie mięśnia sercowego. Serce jest mięśniem w postaci wydrążonego organu, przez który krew przepływa przez układ krążenia. Znajduje się między dolnymi częściami płuc..

Rzadkość diagnozowania patologii wynika z faktu, że krążenie krwi i metabolizm w tkankach narządu są na wysokim poziomie ze względu na funkcjonalne przeznaczenie komór i innych elementów serca. Ze względu na złożoność diagnozy obecność tej choroby do ostatnich etapów nie daje się odczuć.

Wiodące kliniki w Izraelu

Zazwyczaj rak tworzy się ze zdegenerowanych komórek nabłonka, gdy zaczynają się one dzielić w sposób niekontrolowany. Ze względu na praktyczny brak nabłonka w sercu (występuje tylko wyściółka śródbłonka) guzy serca występują rzadko. Jedna z komórek śródbłonka może zacząć mutować i zaczyna tworzyć się łagodny lub złośliwy guz.

Uwaga! Guz serca występuje tylko w 0,25% wszystkich chorób serca.

Odmiany nowotworów serca

Pierwotne guzy serca wyrastające z jego struktur to:

 • Łagodny;
 • Złośliwy.

Łagodne nowotwory stanowią trzy czwarte wszystkich guzów serca, a wśród nich znajduje się śluzak, który występuje w 80% przypadków. Pozostałe 20% stanowią potworniaki i formacje pochodzenia tkanki łącznej - tłuszczaki, mięśniaki prążkowanokomórkowe, guzy naczyniowe, włókniaki, torbiele osierdzia.


śluzak w lewym przedsionku

Nowotwory złośliwe są reprezentowane przez mięsaki mięśni, tkanki tłuszczowej, ścian naczyń krwionośnych, międzybłonka pokrywającego serce od zewnątrz, stwierdza się nowotwory tkanki krwiotwórczej - chłoniaki. Wtórne nowotwory złośliwe „docierają” do serca z pobliskich narządów - płuc, przełyku, tchawicy, opłucnej, żołądka, gruczołu sutkowego. W tym przypadku stwierdzono, że kompleksy rakowe odpowiadają strukturą rakom tych narządów, w których pierwotnie powstały.

Warto powiedzieć kilka słów o terminologii, aby czytelnik wiedział, dlaczego „rak” nie rośnie w sercu. Z punktu widzenia nauki rak powstaje z nabłonka, a guzy tkanki łącznej nazywane są mięsakami. Złośliwy guz serca powstaje z mięśni, tkanki tłuszczowej i innych typów tkanki łącznej, dlatego nie używa się do tego określenia „rak”, ale lepiej jest określić go jako „mięsak”. W przypadku wykrycia raka w narządzie, który wyrósł z innych narządów lub pojawił się tam w wyniku przerzutów, nie będzie również nazywany rakiem serca, ale zamiast tego będzie wskazywał na wtórny charakter zmiany, należy podać podstawowe źródło raka.

Klasyfikacja choroby

Patologia serca może znajdować się w różnych miejscach i tkankach i mieć różne objawy.

Guzy serca dzielą się na pierwotne i wtórne:

 1. podstawowe to te, które powstają w sercu, mogą mieć różne formy;
 2. wtórne - pojawiają się w wyniku onkologii w następujących narządach: Tarczyca,
 3. Gruczoł mleczny;
 4. Płuca;
 5. Żołądek;
 6. Nerka.

Rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych następuje poprzez limfę i układ krążenia. Te komórki trafiają do serca, wrastając w narząd.

Nowotwory pierwotne

Jakie są formy guzów pierwotnych? Pierwotne nowotwory serca dzielą się na następujące formy:

 • chłoniak. Rzadko spotykany;
 • mięsak. Ten typ guza występuje częściej. Mięsaki powstają z mezenchymu (mezodermalnego miąższu) - zarodkowej tkanki łącznej (mezodermy), najczęściej w prawym sercu - wsierdziu lub osierdziu. Rozwijają się na zewnętrznej powierzchni mięśnia sercowego, mogą występować w jamie jednej (kilku) komór serca lub wewnątrz tkanek samego mięśnia. Mięsaki występują u mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 30 lat. Guz ma tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się. Komórki nowotworowe atakują tkankę serca i infekują sąsiednie narządy. Jeśli naczynia i zastawki spotykają się na drodze rosnącego guza, są również uszkadzane przez rozwijający się guz. Komórki rakowe atakują wszystkie główne tętnice, warstwy mięśnia sercowego i żyły. Przerzuty atakują płuca, węzły chłonne, a nawet mózg.

Z kolei mięsaki dzielą się na kilka podgatunków:

 1. liposarcoma. Rozpoznawany jest w wieku dorosłym i uważany jest za rzadki podtyp choroby. Ciało guza składa się z lipoblastów, sam guz znajduje się w jamie serca i wygląda podobnie do śluzaka. Wpływa na przedsionek i przerzuty do wątroby, kości, płuc. Istnieją formy śluzowate i pleomorficzne. Histiocytoma, schwannoma są jeszcze mniej powszechne. Formacja ma masywne, miękkie, żółtawe ciało. Ta patologia dobrze reaguje na procedury medyczne;
 2. mięsak prążkowanokomórkowy. Jego rozwój zachodzi w tkance mięśniowej, zwykle w grubej warstwie mięśnia sercowego. Ten typ guza rozpoznaje się u co piątego pacjenta spośród ogółu guzów pierwotnych. Mięsak prążkowanokomórkowy występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Masa jest zwykle miękka w dotyku i ma biały kolor. Pod mikroskopem w węźle guza można zobaczyć komórki różnych typów: okrągłe;
 3. Wrzecionowaty;
 4. Owalne i inne.
 • włókniakomięsak. Zajmuje jedną dziesiątą guzów pierwotnych. Węzeł powstawania składa się z komórek fibroblastopodobnych i włókien kolagenowych o różnym stopniu zróżnicowania. Edukacja ma szaro-biały kolor i wyraźne granice. Mężczyźni i kobiety są jednakowo podatni na tę chorobę;
 • naczyniakomięsak. Ten typ pierwotnej formacji złośliwej występuje w jednej trzeciej wszystkich pierwotnych guzów serca. Angiosarcoma często dotyka mężczyzn. Naczyniakomięsak rozwija się z komórek błony śluzowej naczyń krwionośnych w górnej komorze prawego przedsionka (przedsionka). Guz ma gęstą strukturę bulwiastą. W korpusie edukacji występują ubytki naczyniowe o różnych kształtach i rozmiarach. Te wnęki komunikują się ze sobą i zawierają krew. Mikroskopowo guz tworzy się w okrągłych, wrzecionowatych, wielokątnych komórkach, które są rozmieszczone losowo;
 • międzybłoniak serca (osierdzie) - rozwija się z komórek międzybłonka w worku osierdziowym (na zewnętrznej błonie serca), zwykle o przebiegu złośliwym. Istnieją trzy histologiczne typy guzów:
   Rak mięsakowy (angioendothelioma);
 • Rak nabłonkowy (gruczolakorak);
 • Typ raka i mięsaka.
 • międzybłoniak osierdzia - charakteryzuje się inwazyjnym wzrostem i zdolnością do przerzutów drogą limfogenną. Ten nowotwór jest podatny na rozlany, guzowaty i mieszany (rozlany-guzkowy) wzrost, jest w stanie pokryć serce jak muszla.

  Nowotwory wtórne

  Guzy wtórne są często łagodne. Przerzuty guzów nerek, płuc, tarczycy i gruczołów sutkowych, wtórny rak serca żołądka. Takie guzy rozwijają się w sercu 25 razy częściej niż pierwotne..

  Czerniaki złośliwe, białaczka, chłoniaki charakteryzują się wysokim stopniem przerzutów. Częściej dotyczy osierdzia, rzadziej - mięśnia sercowego komór serca, rzadziej - wsierdzia i zastawek serca.

  Guzy wtórne, nawet w postaci twardych, małych węzłów, mają tendencję do rozlanego nacieku, zwłaszcza w guzach hematologicznych lub mięsakach.

  Są takie nowotwory:

  • śluzak przypominający galaretkę serca. Zwykle występuje u dorosłych. Znajduje się w lewym lub prawym przedsionku, ma nogę, która jest przymocowana do przegrody;
  • mięśniaki prążkowanokomórkowe to guzy o budowie podobnej do tkanki mięśni poprzecznie prążkowanych. Rozpoznano u dzieci po roku i noworodków.

  Jakie typy zostały znalezione

  Tak więc wszystkie guzy serca można podzielić na 3 typy:

  1. Pierwotnie łagodne - obejmują śluzaki, mięśniaki prążkowanokomórkowe, tłuszczaki, potworniaki, naczyniaki, brodawczakowłókniaki.
  2. Pierwotnie złośliwy - reprezentowany głównie przez mięsaki (angiosarcomas, fibrosarcomas), śródbłoniak, międzybłoniak.
  3. Wtórne nowotwory złośliwe to przerzuty raka innych narządów (piersi, płuc, żołądka). Ich pojawienie się w sercu wskazuje na głęboko zaniedbany proces onkologiczny..

  Zastanówmy się nad najczęstszymi typami - śluzakiem, mięśniakiem prążkowanokomórkowym, naczyniakomięsakiem.

  Mixoma

  Śluzak jest najczęstszym pierwotnym guzem serca (około 50%). Pomimo podobnych nazw śluzak serca i myksomatoza zastawki mitralnej to zupełnie inne choroby..

  Myxoma występuje częściej u kobiet w wieku od 30 do 50 lat. Może znajdować się w dowolnej jamie, ale częściej występuje w lewym przedsionku. W około 3% przypadków patologia rozwija się w ramach dziedzicznego zespołu zwanego zespołem Carneya. U takich pacjentów występuje duża liczba plam starczych na skórze, gruczolakowłókniakowatość gruczołów sutkowych oraz zespół Itsenko-Cushinga spowodowany nieprawidłową nadprodukcją hormonów kory nadnerczy (otyłość, fioletowe rozstępy na skórze brzucha i ud, wysoki poziom glukozy we krwi).

  Zwykle śluzak jest wystarczająco duży - od 2 do 15 cm, przez co może prawie całkowicie zablokować komorę serca.

  Około 20% pacjentów z małym guzem ma przebieg bezobjawowy. Jednym z głównych objawów choroby jest „zatrucie śluzem”. Podnosi się temperatura ciała, zaczynają boleć stawy, chudnie, spada poziom hemoglobiny we krwi, pojawiają się „markery stanu zapalnego” - leukocytoza, wysoki OB i białko C-reaktywne. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że pacjent ma przewlekłą infekcję (np. Gruźlicę) lub chorobę autoimmunologiczną z zakresu reumatologii.

  Rozwój takich objawów tłumaczy się odpowiedzią immunologiczną organizmu na białka wytwarzane przez guz. Po usunięciu śluzaka objawy te szybko znikają..

  Dwa główne problemy, które przynosi śluzak, to niedrożność przepływu krwi w sercu i powikłania zakrzepowe..

  Ze względu na to, że do lewej komory dostaje się mniej krwi, osoby ze śluzakiem często doświadczają zawrotów głowy i utraty przytomności. Gwałtowny wzrost guza prowadzi do szybkiego rozwoju objawów przewlekłej niewydolności serca (CHF) - duszności, ciągłego zmęczenia, obrzęku nóg, ciężkości w prawym boku itp. Charakterystyczne cechy CHF w śluzaku to szybkość początku (od 3 do 6 miesięcy) i odporność na terapia lekowa.

  Częstym powikłaniem jest choroba sercowo-zatorowa. Na powierzchni guza tworzą się skrzepy krwi, które zatykają tętnice, powodując zatrzymanie przepływu krwi w różnych częściach ciała. Ze względu na luźną strukturę nowotworu jego fragmenty mogą się rozdzielić i przejść do „swobodnego pływania”.

  Jeśli podejrzewam mieszankę, pierwszą rzeczą, którą robię, jest osłuchiwanie serca. Niemal zawsze udaje mi się usłyszeć patologiczny szmer rozkurczowy, który nasila się w pozycji stojącej..

  Aby wykluczyć kompleks Carneya, przepisuję testy określające poziom hormonów kory nadnerczy - małe i duże testy deksametazonu, kortyzol śliny, codzienny mocz itp..

  Rutynowe metody diagnostyczne (EKG i RTG) są bezużyteczne w wykrywaniu nie tylko śluzaka, ale wszystkich innych guzów serca. Wizualizujące metody badawcze uznawane są pod tym względem za bardziej pouczające, tj. Podczas których możemy zobaczyć zarówno sam narząd, jak i jego jamy. Takie metody diagnostyczne obejmują:

  • Echokardiografia (USG serca, Echo-KG) jest główną metodą diagnozy z mieszanką. Na monitorze guz definiuje się jako okrągłą formację z wyraźnymi krawędziami, zwykle zlokalizowaną w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej w pobliżu guzków zastawki. Śluzak znajduje się na szypułce, dzięki czemu może przemieszczać się z przedsionka do komory iz powrotem. Czasami wymagana jest echokardiografia przezprzełykowa.
  • Dodatkowym badaniem jest obrazowanie komputerowe lub rezonans magnetyczny (CT, MRI). Przepisuję je w przypadku niejasnego obrazu USG lub w celu lepszej oceny wielkości guza.

  Jedynym sposobem leczenia śluzaka jest jego chirurgiczne usunięcie. Operacja jamy brzusznej wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym - klatka piersiowa jest otwierana, pacjent jest podłączany do płuco-serca.

  Aby uniknąć nawrotów, guz jest całkowicie usuwany wraz z leżącymi pod nim tkankami. Jeśli ubytek powstały w ścianie serca jest duży, zamyka się go „łatą” wykonaną z osierdzia lub materiału syntetycznego. Następnie wnęki są aktywnie myte, a ciecz jest zasysana. Ma to na celu zapobieganie zatykaniu małych naczyń przez resztki komórek nowotworowych. Po usunięciu śluzaka jego próbkę należy przesłać do laboratorium histologicznego..

  Często zdarza się, że ze względu na duże rozmiary formacji zastawki są uszkodzone, więc pacjent może potrzebować ich protetyki lub operacji plastycznej, a następnie podania antykoagulantów (warfaryny). Jeśli śluzak powstał jako część kompleksu Carneya, to dodatkowo wymaga usunięcia obu nadnerczy i dożywotniego przyjmowania leków hormonalnych (Corteff, Cortineff).

  Mięśniak prążkowanokomórkowy

  Mięsak prążkowanokomórkowy jest najczęstszym łagodnym nowotworem serca u dzieci poniżej 15 roku życia. W około połowie przypadków łączy się to z tak ciężką chorobą dziedziczną, jak stwardnienie guzowate. Nowotwór to kilka gęstych węzłów wyrastających ze ściany mięśniowej komór lub przegrody międzykomorowej. Mogą zajmować od 25 do 80% objętości komory.

  Ze względu na to, że guz wyrasta ze ściany mięśnia sercowego, uciska układ przewodzący serca, dlatego u osoby z mięśniakiem prążkowanokomórkowym na pierwszy plan wysuwają się objawy arytmii:

  • ataki szybkiego bicia serca, którym towarzyszy uczucie strachu i braku powietrza;
  • nieregularność pulsu;
  • uczucie „blaknięcia”, przerwy w pracy serca;
  • zawroty głowy, ciemnienie oczu;
  • utrata przytomności, po której następuje napad przypominający padaczkę (napad Morgagniego-Adamsa-Stokesa).

  Przy dużej formacji, która powoduje zaburzenia krążenia, pojawiają się oznaki CHF..

  Aby zdiagnozować mięśniaka prążkowanokomórkowego przypisuję 2 studia instrumentalne:

  • elektrokardiografia - na filmie EKG często udaje mi się wykryć różne zaburzenia rytmu i przewodzenia (tachykardia nadkomorowa i komorowa, skurcze dodatkowe, blokady przedsionkowo-komorowe i dokomorowe);
  • echokardiografia - USG serca uwidacznia formacje w grubości mięśnia sercowego o okrągłym kształcie, które mogą wrastać do światła komór.

  W niektórych przypadkach z powodu zwyrodnienia guzy mięśniaka prążkowanokomórkowego kurczą się, au dzieci poniżej 4 roku życia mogą całkowicie zniknąć. Jeśli nie ma objawów, nie jest potrzebne żadne leczenie..

  Rak serca

  Pierwotne złośliwe nowotwory serca są reprezentowane głównie przez mięsaki. Mężczyźni są na nie narażeni 3 razy częściej niż kobiety. W mięsakach guz zlokalizowany jest częściej w prawej części narządu..

  Wraz z szybkim wzrostem objawy raka serca pojawiają się dość szybko. Oznaki przewlekłej niewydolności serca i zaburzeń rytmu pojawiają się szybko (dosłownie w ciągu kilku tygodni). Często w worku osierdziowym gromadzi się płyn, co może prowadzić do tamponady serca (ucisk) i bardzo szybkiej śmierci.

  Ponieważ jest to guz złośliwy, jego pojawieniu się będą towarzyszyć ogólne (konstytucyjne) objawy:

  • słabość;
  • brak apetytu;
  • utrata masy ciała;
  • przedłużająca się gorączka.

  Podobnie jak w diagnostyce innych guzów serca decydującą rolę odgrywa echokardiografia, ale potwierdzenie mięsaka wymaga pobrania fragmentu guza (biopsja) i wykonania badania histologicznego.

  Niestety u 80% pacjentów w momencie rozpoznania mięsaka serca guz rozprzestrzenił się już poza narząd i przerzuty. To znacznie zmniejsza powodzenie leczenia..

  Czasami w przypadku braku przerzutów uciekają się do tak poważnej operacji, jak przeszczep serca i płuc. Pozwala przedłużyć życie pacjentów o 3 - 4 lata..

  Przyczyny występowania

  Dokładne przyczyny raka serca nie są znane, ale istnieją czynniki, które mogą wywołać początek pierwotnych formacji w sercu:

  • zwyrodnienie śluzaka (guza łagodnego), które może rozwinąć się po interwencji chirurgicznej w narządzie w wyniku działania toksycznego, w następstwie choroby zakaźnej, na skutek szkodliwego działania alkoholu i palenia tytoniu;
  • genetyczne predyspozycje;
  • osłabiona obrona immunologiczna organizmu;
  • występowanie nieprawidłowych narośli;
  • efekty chemiczne, radiacyjne, ultrafioletowe.

  Guzy wtórne powstają w wyniku rozprzestrzeniania się onkologii, która powstała w innych narządach.

  Nie trać czasu na szukanie niedokładnej ceny leczenia raka

  * Tylko pod warunkiem otrzymania danych o chorobie pacjenta przedstawiciel kliniki będzie mógł obliczyć dokładną cenę zabiegu.

  Diagnostyka serca na obecność nowotworów (USG, MRI, MCT i inne)

  Badanie serca nie jest łatwym zadaniem. Ze względu na ogromną liczbę odmian wtrętów nowotworowych, a także miejsc ich lokalizacji, w celu postawienia trafnej diagnozy i uzyskania obszernego obrazu choroby wymagana jest dogłębna diagnostyka narządu z wykorzystaniem różnych technik..

  Jeśli podejrzewa się guz, pierwszym krokiem jest wykonanie USG serca. Ta procedura najprawdopodobniej zidentyfikuje pieczęć. Istnieją dwa rodzaje diagnostyki ultrasonograficznej: ultrasonografia przezprzełykowa - do badania przedsionka oraz ultrasonografia przezustna - badanie lewej i prawej komory.

  Jeśli dane ultrasonograficzne nie są kompletne, zaleca się badanie metodami MRI i MSCT, a także skanowanie radioizotopowe i sondowanie serca. Czasami stosuje się również wentrikulografię..

  Aby zbadać naturę guza, nawet jeśli USG dokładnie określiło jego obecność i pochodzenie, wykonuje się biopsję. W tym celu wykonuje się cewnikowanie lub próbną torakotomię. Również do histologii można zastosować płyn z osierdzia uzyskany w wyniku nakłucia..

  Przyczyny powstawania guzów w sercu nie są w pełni zrozumiałe, więc dziś nie możemy o nich mówić. Jednak niektóre wzorce są nadal badane i można zidentyfikować czynniki, które mogą powodować patologiczne zmiany w komórkach na poziomie genów, które prowadzą do ich nieuporządkowanego podziału i pojawienia się guzów. Pomiędzy nimi:

  • duża masa ciała;
  • niekorzystne skutki szkodliwych substancji;
  • zły styl życia;
  • złe nawyki (palenie, alkoholizm);
  • choroba zakaźna;
  • przerzuty raka z innych pierwotnych miejsc w innych narządach.

  Objawy i oznaki raka serca

  W zależności od lokalizacji obrzęku, jego wielkości, obraz choroby może się różnić. Niektóre objawy są cięższe, a inne całkowicie nieobecne. W początkowych stadiach choroba może przebiegać prawie bezobjawowo..

  Następujące objawy mogą wskazywać na rozwój guza nowotworowego serca:

  • pojawienie się bólu w klatce piersiowej, stawach;
  • duszność;
  • oznaki ucisku żyły głównej;
  • wykrywanie krwotocznego wysięku w osierdziu;
  • powiększenie komór serca, naruszenie rytmów narządu;
  • wysoka temperatura;
  • szybka męczliwość;
  • tamponada;
  • obrzęk mięśni twarzy, drętwienie kończyn;
  • zakłócenia w działaniu systemu przewodzącego;
  • znaczna utrata masy ciała.

  Trudno podejrzewać raka serca, ponieważ te objawy choroby można pomylić z objawami innych chorób:

  • gorączka lub kaszel;
  • ból stawu;
  • Zjawisko Raynauda - niebieskie palce po naciśnięciu;
  • obrzęk brzucha, kostek, nóg;
  • obrzęk żył szyi z powodu słabego pompowania krwi z przedsionka lub przeszkód uniemożliwiających swobodny przepływ krwi z naczyń do serca.

  Ponadto pacjenci mogą doświadczyć:

  • trudności w oddychaniu w pozycji leżącej na plecach lub na boku;
  • obniżenie ciśnienia krwi;
  • zawroty głowy, omdlenia;
  • uczucie śpiączki w klatce piersiowej.

  Przerzuty i wtórna postać onkologii dają następujące objawy:

  • duszność przy lekkim wysiłku;
  • ostre zapalenie osierdzia;
  • tamponada serca;
  • skurczowy szmer;
  • naruszenie rytmu serca (tachykardia);
  • niewydolność serca;
  • wzrost obszaru linii serca (widoczny na zdjęciu rentgenowskim).

  Łagodne nowotwory serca

  Śluzak to najczęstszy rodzaj guzów serca, stanowiący około połowy wszystkich przypadków tej choroby. Wśród pacjentek jest kilkakrotnie więcej kobiet, średni wiek to 30-50 lat. Śluzak przedsionków (najczęściej lewy) zaczyna się rozwijać w przegrodzie międzyprzedsionkowej, przyczepiając się do niej jak noga i stopniowo wypełniając jamę serca. Rzadziej stwierdza się śluzaki komorowe.

  Śluzak wygląda jak kulisty węzeł o miękkiej lub gęstej (rzadziej) konsystencji, wypełniający światło przedsionka lub komory. Średnia średnica wynosi 3-4 cm, ale niektóre śluzaki mogą osiągnąć nawet 8 cm, utrudniając przepływ krwi i opróżnianie komór serca. Śluzaki luźne, zrazikowe są bardzo niebezpieczne ze względu na oddzielenie się fragmentów guza, które natychmiast dostają się do krążenia ogólnoustrojowego i mogą powodować zator..

  Aż do momentu, gdy śluzak dotrze do otworu zastawki lub wypełnia komorę serca, jej objawy mogą nie być. W przypadku upośledzenia przepływu krwi, nakładania się zastawki przedsionkowo-komorowej z wiszącym śluzakiem, pojawiają się objawy podobne do tych, które występują w chorobach serca. Narasta naruszenie hemodynamiki z objawami w obu kręgach krążenia krwi.


  odmiany łagodnych nowotworów serca

  Drugie miejsce w rozpowszechnieniu po mieszance zajmują brodawczaki włókniakowe, których ulubioną lokalizacją są zastawki - mitralna w lewej i trójdzielna w prawej połowie serca. Na zewnątrz są podobne do brodawczaków, tworzą brodawkowate narośla na guzkach zastawki, ale brodawki są pozbawione naczynia, w przeciwieństwie do prawdziwych brodawczaków. Fibroelastomy nie wpływają na funkcjonowanie płatków zastawki, ale w przypadku zerwania brodawek stwarzają duże ryzyko zatorowości guza.

  Mięśniaki prążkowanokomórkowe stanowią około jednej piątej wszystkich łagodnych guzów serca i są najczęściej rozpoznawane w dzieciństwie. Te formacje wyrastają z mięśni poprzecznie prążkowanych mięśnia sercowego, znajdują się w grubości ściany serca (najczęściej przegrody i lewej komory), są podatne na wielokrotny wzrost jednocześnie w postaci kilku ognisk. Stanowią zagrożenie z powodu uszkodzenia przewodzących włókien nerwowych, pogrubienia i deformacji ścian serca wraz z rozwojem arytmii i niewydolności narządowej.

  Do rzadszych typów łagodnych nowotworów serca należą włókniaki, tłuszczaki, naczyniaki krwionośne, które rosną zarówno wewnątrz mięśnia sercowego, jak i na zastawkach (naczyniaki krwionośne, mięśniaki) oraz w jamach (tłuszczaki). Guzy te wpływają na układ przewodzący, zakłócają hemodynamikę i są obarczone zatorami..

  Wideo: mixoma w programie „Życie jest świetne!”

  Etapy choroby

  W zależności od etapu, na którym wykryto chorobę, zostanie przepisane leczenie, a rokowanie choroby zależy od tego..

  Istnieją takie stadia raka serca:

  • 0 lub stadium przedrakowym, nie ma tendencji do nawrotów;
  • Etap 1, pojawiający się guz ma mniej niż 2 cm;
  • Etap 2, nowotwór ma rozmiar 2-5 cm, możliwe jest pojawienie się przerzutów;
  • Etap 3, wielkość guza przekracza 5 cm, w węzłach chłonnych i okolicach występują przerzuty;
  • Stopień 4, rozmiar guza jest znaczny, pojawiają się aktywne przerzuty.

  Leczenie guza mięśnia sercowego

  Jeśli zostanie wykryty rak serca, lekarz powie dokładnie, jak leczyć anomalię. Wybór metody leczenia zależy od rodzaju i zaniedbania guza. Chorobę można całkowicie wyleczyć dopiero na 1-2 etapach rozwoju. Niewielka formacja jest usuwana operacyjnie, po czym przepisuje się odpowiednią terapię, która pomaga radzić sobie z chorobą.

  Leczenie raka serca odbywa się za pomocą następujących metod:

  1. Interwencja chirurgiczna. Do usunięcia formacji można użyć noża gamma. Często stosowana jest brachyterapia. Za pomocą technik robotycznych można usunąć dotkniętą tkankę bez dotykania zdrowych komórek. Należy pamiętać, że choroba często jest wykrywana w trudnych sytuacjach. Dlatego chirurgiczna metoda leczenia jest stosowana dość rzadko..
  2. Transplantacja serca. Ta metoda terapii jest stosowana wyłącznie w przypadku braku przerzutów. Nawet w takiej sytuacji istnieje ryzyko odrzucenia przeszczepionego materiału..

 • Narażenie na promieniowanie jonizujące. Technika ta służy do zwalczania patologii na późniejszych etapach jej rozwoju. Jeśli metoda jest stosowana przez długi czas, istnieje ryzyko niebezpiecznych konsekwencji - niedokrwienia, uszkodzenia tkanek.
 • Iniekcje drenażowe. Wraz z rozwojem tworzenia się guza gromadzi się w nim sekret, co prowadzi do naruszenia serca. Aby temu zapobiec, podaje się leki spowalniające postęp choroby. W przypadku zagrożenia tamponadą serca należy wykonać punkcję osierdzia.
 • Diagnozowanie choroby

  Do diagnozowania raka serca stosuje się kilka metod badawczych. Najpierw lekarz analizuje dolegliwości pacjenta, słucha serca, aby rozpoznać szmery charakterystyczne dla zmian zastawkowych.

  Następnie metody badań instrumentalnych i laboratoryjnych:

  • Badanie rentgenowskie służy do uzyskania danych o wielkości serca i jego części;
  • angiokardiografia. Służy do badania komór, żył piersiowych, dużych naczyń;
  • EKG - wykrywa zaburzenia rytmu serca;
  • MRI wskazuje stan jam serca, otaczających tkanek i narządów TK szczegółowo przedstawia uzyskane dane;
  • EchoCG - wyjaśnia lokalizację guza, określa jego wielkość, wskazuje na obecność płynu w strefie osierdziowej;
  • echoskopia z badaniem kolorowym dopplerem;
  • angiografia wieńcowa;
  • ventrikulografia radioizotopowa;
  • badanie krwi w celu określenia poziomu hemoglobiny i płytek krwi, leukocytów, OB, białka C-reaktywnego;
  • analiza markerów nowotworowych;
  • analiza histologiczna.

  Złośliwe nowotwory serca

  Nowotwory złośliwe serca powstają z mięśni, tkanki włóknistej, tkanki tłuszczowej, ścian naczyń krwionośnych, osierdzia i nazywane są mięsakami. Najczęstszym miejscem wzrostu jest lewe przedsionek. Choroba dotyka ludzi młodych i w średnim wieku.

  Wśród mięsaków wiodącym guzem naczyniowym jest angiosarcoma (do 40% przypadków). Ponadto w sercu mogą tworzyć się mięsaki prążkowanokomórkowe i mięśniakomięsaki gładkokomórkowe (z tkanki mięśniowej), włókniakomięsaki, a nawet kostniakomięsaki, składające się z niedojrzałej tkanki kostnej. Jedna czwarta wszystkich nowotworów złośliwych to niezróżnicowane mięsaki, skłonne do aktywnego wzrostu i wczesnych przerzutów oraz o wyjątkowo złym rokowaniu.

  Międzybłoniak, który częściej diagnozuje się u mężczyzn, może tworzyć się z komórek osierdzia. W przypadku niedoborów odporności, w tym nabytych (zakażenie wirusem HIV), tworzy się korzystne tło dla pojawienia się chłoniaka serca, który szybko rośnie z objawami niewydolności narządów, zaburzeniami rytmu.

  Leczenie raka serca

  Główne metody leczenia raka serca to:

  • chemoterapia;
  • naświetlanie;
  • terapia wspomagająca.

  Zabiegi te mogą zatrzymać rozwój raka, zmniejszyć przerzuty i poprawić jakość życia pacjenta..

  W większości przypadków raka serca nie można leczyć operacyjnie. Wynika to z faktu, że choroba jest najczęściej diagnozowana, gdy inne narządy są już dotknięte rakiem. Częściej radioterapia jest stosowana samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią.

  Ta kombinacja pozwala zmniejszyć nasilenie choroby i zatrzymać jej przebieg. W ten sposób oczekiwaną długość życia pacjenta można wydłużyć średnio o 5 lat. Oprócz tego zaleca się leczenie objawowe w celu złagodzenia nieprzyjemnych objawów u pacjenta..

  Stopień rozpoznania choroby oraz rodzaj raka determinują rodzaj leczenia. Na etapie zerowym pacjent może być całkowicie wyleczony. W pierwszym lub drugim etapie niewielki guz zostaje usunięty chirurgicznie, uzupełniony odpowiednią terapią, co daje szansę na całkowite wyleczenie. Ale po leczeniu pacjent jest stale badany pod kątem pojawienia się przerzutów..

  W śluzaku pierwotnym guz usuwa się wraz z miejscem jego przyczepu.

  Wycinanie pojedynczych guzów: mięśniaków prążkowanych, mięśniaków, tłuszczaków, potworniaków, torbieli osierdzia nie wykonuje się, jeśli nie zakłócają one pracy serca.

  Zabieg wykonywany jest nożem gamma lub brachyterapią.

  Czasami wymagany jest przeszczep organu uszkodzonego przez guz. Uwzględnia to wszystkie ryzyka z tym związane (odrzucenie przeszczepu). Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i rozwoju nawrotów, lekarze testują autotransplantację serca. Aby to zrobić, organ jest usuwany, formacja jest usuwana i przywracana w pierwotnym miejscu. Ta metoda jest uważana za bezpieczniejszą, ponieważ nie ma potrzeby przepisywania leków immunosupresyjnych, które mogą przyczyniać się do nawrotu raka..

  Jeśli w guzie gromadzi się wydzielina, która zakłóca pracę serca, wstrzykuje się leki, które zapobiegają rozwojowi choroby. Jeśli istnieje ryzyko tamponady serca, wykonuje się terapeutyczne nakłucie osierdzia (aby nie wykonywać go wielokrotnie, wykonuje się operację w celu ustalenia drenażu z osierdzia do okolicy opłucnej).

  Liposarcoma jest leczona połączeniem chemioterapii i radioterapii. W przypadku guzów wtórnych stosuje się leczenie paliatywne.

  Diagnostyka

  Jeśli podejrzewa się guzy serca, bada się dziedziczną predyspozycję do choroby. Śluzaki są częściowo uwarunkowane genetycznie. Obecność zmiany złośliwej w innej części ciała może wskazywać na problemy z sercem spowodowane przerzutami. Myksomy rozpoznaje się na podstawie objawów, wyników echokardiogramu. Stosowana jest tomografia komputerowa i magnetyczna, rzadziej - angiokardiografia. Czasami konieczne jest cewnikowanie serca, biopsje mięśnia sercowego i wsierdzia. Śluzaki prawego przedsionka mogą być migotaniem przedsionków i zawierać złogi wapnia widoczne na zdjęciu RTG klatki piersiowej.

  Aby zidentyfikować mięśniaka prążkowanokomórkowego i włókniaka wystarczy zapytać pacjenta o objawy. W przypadku zawału serca i stwardnienia guzowatego należy podejrzewać łagodną formację. Rozpoznanie potwierdza echokardiografia i angiokardiografia.

  Prognozy dotyczące choroby

  Jak długo ludzie żyją z rozpoznaniem raka serca? Prognoza na początkowych etapach może być optymistyczna. Jeśli rak serca zostanie wykryty przed wystąpieniem przerzutów, życie pacjenta może wydłużyć się do pięciu lat. W ostatnich etapach od momentu rozpoznania choroby pacjent umiera w ciągu roku, pomimo trwającej terapii.

  Ustalono, że 2-letnie przeżycie wynosi:

  • na etapach 0 i 1 - 8,3%;
  • na etapie 2 - 3%;
  • w 3-4 etapach - 0,9%.

  W przypadku mięsaków oczekiwana długość życia od momentu rozpoznania jest następująca:

  • 6-11 miesięcy (angiosarcoma);
  • 1 rok - mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy w stadium 1 i 2, 3 i 4 - mniej niż 1 rok po usunięciu nowotworu, towarzyszącej radioterapii i przebiegu chemioterapii;
  • 6-8 miesięcy (liposarcoma).

  Powiązane wideo:

  Objawy manifestacji patologii

  Objawy raka serca są podstępne, ponieważ nie zawsze pojawiają się we wczesnych stadiach. Ponadto są bardzo podobne do objawów innych chorób serca, które często prowadzą pacjenta na niewłaściwą ścieżkę..

  Główne objawy kliniczne raka serca, o których musisz wiedzieć, przedstawiono na poniższej liście:

  • Ból w klatce piersiowej. To jeden z głównych objawów guza;
  • Zakłócony rytm bicia serca;
  • Częstoskurcz. Oznacza wzrost częstości akcji serca;
  • Niemiarowość;
  • Duszność.


  Ból mostka jest jednym z objawów raka serca
  Na późniejszych etapach mogą dołączyć:

  • Oznaki niewydolności serca
  • Paraliż lub niedowład;
  • Drgawki;
  • Półomdlały;
  • Uderzenie;
  • Krwioplucie;
  • Ból stawu.

  Ponadto objawy choroby obejmują objawy ogólne. Obejmują one:

  • Osłabienie i zmęczenie;
  • Podwyższona temperatura ciała;
  • Oznaki toksyczności, takie jak utrata masy ciała
  • Zawroty głowy.

  Ogólnie rzecz biorąc, kliniczne objawy raka serca w każdym indywidualnym przypadku zależą od wielkości nowotworu, a także od miejsca jego bezpośredniej lokalizacji. Najczęściej, gdy pojawiają się pierwsze objawy, pacjenci zaczynają podejrzewać choroby, takie jak zapalenie mięśnia sercowego i choroba wieńcowa..

  Zapobieganie rakowi serca

  Aby zapobiec rakowi serca, należy podjąć następujące środki: