Guz płuc

O wystąpieniu guza płuca pacjent często dowiaduje się zupełnie przypadkowo, przechodząc badanie lekarskie, a może wizytę u lekarza w związku z leczeniem innej choroby - we wczesnych stadiach objawy i oznaki guza płuca są prawie niewidoczne. Warto trochę porozmawiać o raku.

Guz płuc: objawy, oznaki i klasyfikacja

Czas trwania okresu bez widocznych zewnętrznych znaków może trwać kilka lat.

Lekarze dużą wagę przywiązują do pacjentów należących do tzw. Grupy ryzyka - osoby powyżej 45 roku życia, które pracują w warunkach pracy z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, szczególną uwagę należy zwrócić na osoby uzależnione od nikotyny.

Po pewnym czasie pojawiają się różne oznaki guza płuc, które nie są diagnozowane podczas wstępnego badania:

 1. Obrzęk węzłów chłonnych po lewej stronie;
 2. Obrzęk twarzy i obrzęk żył na szyi, klatce piersiowej;
 3. Naruszenie skóry rzadko się objawia;
 4. Późne stadia charakteryzują się utratą masy ciała, kacheksją;
 5. Charakteryzuje się silnym wzrostem temperatury ciała.

Guzy można podzielić na następujące trzy typy:

 1. Guzy łagodne - nie niszczą narządów, nie mają przerzutów;
 2. Złośliwy - infekuje narządy i tkanki, powoduje przerzuty. Tak więc guz obwodowy płuc ma wysoki stopień złośliwości, a rakowiak płuc jest niski;
 3. Przerzuty - występują w niektórych narządach, a przerzuty przenikają do płuc.

U pacjentów można zaobserwować następujące objawy guza płuca:

 • uporczywy ciężki kaszel z tworzeniem się plwociny, któremu towarzyszy wydzielanie krwi;
 • ochrypły głos;
 • rozwój zapalenia płuc, któremu towarzyszy ból w klatce piersiowej;
 • utrata apetytu, silne osłabienie, nagła utrata masy ciała;
 • mogą wystąpić oznaki nerwobólów: zwężenie źrenic, brak wrażliwości twarzy, ból, drętwienie rąk;
 • trudności w połykaniu, jeśli zlokalizowane są w pobliżu przełyku, silny kaszel;
 • arytmia, obrzęk żył szyi i twarzy, bóle głowy, utrata wzroku;
 • na etapach 3 i 4 przerzuty atakują tkankę kostną, nerki, wątrobę.

Szybkość niszczenia funkcjonowania oskrzeli zależy od skali rozwoju i intensywności wzrostu guza płuca.

Obwodowy rak płuc charakteryzuje się tworzeniem się narośli w okolicy pęcherzyków płucnych i oskrzeli. Rozwija się z reguły w złośliwej postaci.

W początkowych stadiach guza płuca nie można scharakteryzować specyficznymi objawami i oznakami; w przyszłości mogą wystąpić bóle w klatce piersiowej, ciężki oddech i mrowienie w okolicy serca.

Ten typ guza można wykryć podczas zwykłej procedury fluorografii. Nagromadzenie ma z reguły jednorodną strukturę, mogą pojawić się uszczelki.

Wśród ogromnej liczby chorób układu oskrzelowo-płucnego ta manifestacja jest dość powszechna..

Ponad 90% nowotworów pojawia się w oskrzelach, nazywane są również rakami oskrzeli.

Charakterystycznymi objawami rakowiaka płuc są występowanie okresowych gorączek głowy, szyi i kończyn, biegunka, zaburzenia psychiczne.

Guz płuc: operacja

Wśród metod leczenia guzów płuc są:

 • interwencja chirurgiczna;
 • radioterapia;
 • chemoterapia;
 • radiochirurgia.

Obecnie na całym świecie stosuje się inne metody leczenia guzów płuc, poza interwencją chirurgiczną i radioterapią, ale to opcja usunięcia guza zdaniem lekarzy daje szansę na całkowite wyleczenie..

Radioterapia charakteryzuje się wystarczającym stopniem skuteczności we wczesnych stadiach choroby.

Chemioterapia w połączeniu z radioterapią w przypadku guzów płuc pomaga osiągnąć znaczące pozytywne wyniki.

W przypadku pacjentów indywidualnych możliwe jest leczenie skojarzone, które obejmuje, oprócz operacji operacyjnych, inne opcje. Należy podkreślić, że taka opcja jest możliwa tylko w przypadkach, gdy proces przebiega ściśle według planu sporządzonego na samym początku..

Operacje należy przeprowadzić jak najszybciej, dzięki temu można uniknąć tragicznych konsekwencji.

Jeśli guz zostanie wykryty wystarczająco późno, nieodwracalne procesy w płucach już się rozpoczęły, należy go usunąć wraz z oskrzeli i dotkniętym obszarem tkanki płucnej.

W niektórych przypadkach, jeśli w jakimś narządzie pojawi się guz, a przerzuty wnikną do płuc, konieczne jest usunięcie guza wszędzie, przede wszystkim operację na zakażonym obszarze, a następnie na płucu.

Istnieje lista przeciwwskazań do operacji takich jak choroby serca, choroby przewlekłe, duża liczba przerzutów w odległych obszarach wszystkich narządów.

Dzięki tej opcji pacjent przechodzi radioterapię. Działa destrukcyjnie na komórki złośliwych formacji, zmniejszając uszkodzenie i niszcząc je. Jeśli pacjent ma guz, którego nie można usunąć chirurgicznie, zabieg pomoże zmniejszyć ból..

Wadą jest to, że przy radioterapii możliwy jest początek procesu zapalnego w zdrowych tkankach. Często ta opcja leczenia nie daje oczekiwanego efektu - guz zaczyna się rozprzestrzeniać w najbardziej niedostępnych miejscach, więc nie rozważa się już możliwości operacji.

Tylko chemioterapia może zwalczyć infekcję. Ta metoda pomaga przedłużyć życie tylko 30% wszystkich pacjentów. Każdego dnia dochodzi do poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów z guzami płuc. Osoby w 3-4 etapach odczuwają silny ból, który można złagodzić tylko za pomocą narkotyków.

Guz płuc: rokowanie


Opracowanie z góry określonego planu leczenia guza jest niezwykle trudne - tempo rozwoju choroby i obszar rozprzestrzeniania się nie są znane. Istnieje szansa na wyzdrowienie zarówno po operacji, jak i chemioterapii. Według opublikowanych statystyk wśród pacjentów operowanych dłużej niż pięć lat przeżywają tylko trzy na dziesięć osób.

Więcej niż jeden onkolog nie będzie w stanie podać dokładnej gwarancji określonego życia z guzem płuca, ale korzystając ze statystyk, przewidują możliwy próg przeżycia pacjentów. Analizując stan pacjenta, wiek, obecność chorób przewlekłych, patologii, stadium choroby odgrywają ogromną rolę..

 1. W przypadku terminowego wyznaczenia procedur leczenia szanse na uratowanie życia można rozpatrywać w granicach 60-70%;
 2. Drugi stopień charakteryzuje się rozszerzającą się skalą, a manifestacja pierwszych przerzutów, szansa na przeżycie wynosi 40-55%;
 3. Osiągając trzeci etap guza płuc, dotknięty obszar staje się jeszcze większy, następuje zniszczenie węzłów chłonnych, szanse wynoszą 20-25%;
 4. Na ostatnim etapie przeżywa od 2% do 12% przerzutów do wątroby, nerek, płyn gromadzi się w płucach i wokół serca.

Terminowa operacja nie jest absolutną gwarancją wyzdrowienia, niestety w takich przypadkach prawdopodobna jest również śmierć..

Guz płuc

Guz płuc - łączy w sobie kilka kategorii nowotworów, a mianowicie złośliwe i łagodne. Warto zauważyć, że te pierwsze dotyczą osób po czterdziestce, a drugie kształtują się u osób poniżej 35 roku życia. Przyczyny powstawania guzów w obu przypadkach są prawie takie same. Najczęściej długotrwałe uzależnienie od złych nawyków, praca w niebezpiecznych branżach i narażenie organizmu działają prowokacyjnie..

Niebezpieczeństwo choroby polega na tym, że w każdym wariancie przebiegu guza płuc objawy, które już mają charakter niespecyficzny, mogą być nieobecne przez długi czas. Za główne objawy kliniczne uważa się złe samopoczucie i osłabienie, gorączkę, lekki dyskomfort w klatce piersiowej i utrzymujący się mokry kaszel. Na ogół dolegliwości związane z objawami płucnymi są nieswoiste.

Możliwe jest odróżnienie złośliwych i łagodnych nowotworów płuc tylko za pomocą instrumentalnych procedur diagnostycznych, wśród których pierwsze miejsce zajmuje biopsja.

Leczenie wszystkich rodzajów nowotworów odbywa się wyłącznie metodą operacyjną, która polega nie tylko na wycięciu guza, ale także na częściowym lub całkowitym usunięciu chorego płuca.

Międzynarodowa klasyfikacja chorób dziesiątej rewizji przydziela osobne wartości dla guzów. Tak więc formacje złośliwego przebiegu mają kod ICD-10 - C34, a łagodny - D36.

Etiologia

Tworzenie się nowotworów złośliwych jest wywoływane przez niewłaściwe różnicowanie komórek i patologiczną proliferację tkanek, która występuje na poziomie genetycznym. Jednak wśród najbardziej prawdopodobnych czynników predysponujących do pojawienia się guza płuc są:

 • długotrwałe uzależnienie od nikotyny - obejmuje to zarówno czynne, jak i bierne palenie. Takie źródło wywołuje rozwój choroby u mężczyzn w 90%, a u kobiet w 70% przypadków. Warto zauważyć, że bierni palacze mają większe prawdopodobieństwo rozwoju złośliwego guza;
 • specyficzne warunki pracy, a mianowicie stały kontakt człowieka z substancjami chemicznymi i toksycznymi. Najgroźniejsze dla ludzi są - azbest i nikiel, arsen i chrom, a także pył radioaktywny;
 • ciągłe narażenie organizmu ludzkiego na promieniowanie radonowe;
 • zdiagnozowano łagodne guzy płuc - wynika to z faktu, że niektóre z nich przy braku terapii mają skłonność do przekształcenia się w nowotwory;
 • przebieg procesów zapalnych lub ropnych bezpośrednio w płucach lub w oskrzelach;
 • blizny tkanki płucnej;
 • genetyczne predyspozycje.

To właśnie powyższe przyczyny przyczyniają się do uszkodzenia DNA i aktywacji onkogenów komórkowych.

Prowokatorzy, którzy tworzą łagodne guzy płuc, nie są obecnie pewni, jednak specjaliści w dziedzinie pulmonologii sugerują, że mogą na to wpływać:

 • obciążona dziedziczność;
 • mutacje genów;
 • patologiczny wpływ różnych wirusów;
 • zapalenie płuc;
 • wpływ substancji chemicznych i radioaktywnych;
 • uzależnienie od złych nawyków, w szczególności od palenia;
 • POChP;
 • astma oskrzelowa;
 • gruźlica;
 • kontakt ze skażoną glebą, wodą lub powietrzem, a za prowokatorów najczęściej uważa się formaldehyd, promieniowanie ultrafioletowe, benzantracen, izotopy promieniotwórcze i chlorek winylu;
 • obniżona odporność lokalna lub ogólna;
 • nierównowaga hormonalna;
 • stały wpływ stresujących sytuacji;
 • złe odżywianie;
 • uzależnienie od narkotyków.

Z powyższego wynika, że ​​absolutnie każda osoba ma predyspozycje do pojawienia się guza.

Klasyfikacja

Specjaliści z zakresu pulmonologii zwykle wyróżniają kilka typów nowotworów złośliwych, ale czołowe miejsce wśród nich zajmuje rak, rozpoznawany co 3 osoby, u których występuje guz w tym obszarze. Ponadto za złośliwe uważa się również:

 • chłoniak - wywodzi się z układu limfatycznego. Często taka formacja jest konsekwencją przerzutów podobnego guza z piersi lub okrężnicy, nerki lub odbytnicy, żołądka lub szyjki macicy, jądra lub tarczycy, układu kostnego lub gruczołu krokowego, a także skóry;
 • mięsak - obejmuje tkankę łączną wewnątrz pęcherzyków płucnych lub okołooskrzelowych. Najczęściej zlokalizowane w lewym płucu i jest typowe dla mężczyzn;
 • rakowiak złośliwy - ma zdolność tworzenia odległych przerzutów np. do wątroby lub nerek, mózgu lub skóry, nadnerczy lub trzustki;
 • rak kolczystokomórkowy;
 • międzybłoniak opłucnej - histologicznie składa się z tkanek nabłonkowych wyściełających jamę opłucnową. Bardzo często rozproszone;
 • rak komórek owsa - charakteryzuje się obecnością przerzutów w początkowych stadiach progresji choroby.

Ponadto złośliwy guz płuc to:

 • wysoce zróżnicowany;
 • średnio zróżnicowany;
 • słabo zróżnicowany;
 • niezróżnicowany.

Rak w płucach przechodzi przez kilka etapów progresji:

 • początkowy - guz nie przekracza 3 centymetrów, dotyczy tylko jednego segmentu tego narządu i nie daje przerzutów;
 • umiarkowany - formacja sięga 6 centymetrów i daje pojedyncze przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych;
 • ciężki - nowotwór o objętości większej niż 6 centymetrów, rozprzestrzenia się na sąsiedni płat płuc i oskrzela;
 • skomplikowane - rak daje rozległe i odległe przerzuty.

Klasyfikacja łagodnych guzów według rodzaju tkanek, które je tworzą:

 • nabłonkowy;
 • neuroektodermalny;
 • mezodermalny;
 • zarodkowy.

Łagodne guzy płuc obejmują również:

 • gruczolak to masa gruczołowa, która z kolei dzieli się na rakowiaki i raki, cylindromy i migdałki. Należy zauważyć, że złośliwość obserwuje się w 10% przypadków;
 • hamartoma lub chondroma to guz zarodkowy, który obejmuje części składowe tkanki embrionalnej. To najczęściej diagnozowane formacje w tej kategorii;
 • brodawczak lub włókniakonabłoniak - składa się ze zrębu tkanki łącznej i ma dużą liczbę wyrostków brodawkowatych;
 • włókniak - pod względem objętości nie przekracza 3 centymetrów, ale może urosnąć do gigantycznych rozmiarów. Występuje w 7% przypadków i nie jest podatny na nowotwory;
 • tłuszczak jest guzem tłuszczowym rzadko zlokalizowanym w płucach;
 • mięśniak gładkokomórkowy to rzadka formacja, która zawiera włókna mięśni gładkich i wygląda jak polip;
 • grupę guzów naczyniowych - powinno to obejmować hemangioendothelioma, hemangiopericytoma, naczyniak krwionośny włośniczkowy i jamisty, a także naczyniak limfatyczny. Pierwsze 2 typy to warunkowo łagodne guzy płuc, ponieważ są podatne na zwyrodnienie w raka;
 • potworniak lub dermoid - działa jak guz zarodkowy lub torbiel. Częstość występowania sięga 2%;
 • nerwiak lub nerwiak nerwiaka;
 • neurofibroma;
 • chemodektoma;
 • gruźlak;
 • włóknisty histiocytoma;
 • Xanthoma;
 • plazmacytoma.

Ostatnie 3 odmiany są uważane za najrzadsze.

Ponadto łagodny guz płuc, zgodnie z celem, dzieli się na:

 • centralny;
 • peryferyjny;
 • segmentowy;
 • Dom;
 • dzielić.

Klasyfikacja według kierunku wzrostu implikuje istnienie następujących formacji:

 • dooskrzelowe - w takiej sytuacji guz wrasta głęboko w światło oskrzela;
 • extrabronchtal - wzrost na zewnątrz;
 • śródścienne - kiełkowanie następuje w grubości płuc.

Ponadto nowotwory dowolnego typu mogą być pojedyncze i mnogie..

Objawy

Na nasilenie objawów klinicznych wpływa kilka czynników:

 • lokalizacja edukacji;
 • wielkość guza;
 • charakter kiełkowania;
 • obecność współistniejących chorób;
 • liczba i rozpowszechnienie przerzutów.

Objawy nowotworów złośliwych są niespecyficzne i są przedstawiane:

 • bezprzyczynowa słabość;
 • szybkie zmęczenie;
 • okresowy wzrost temperatury;
 • ogólne złe samopoczucie;
 • objawy ARVI, zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc;
 • krwioplucie;
 • uporczywy kaszel ze śluzową lub ropną plwociną;
 • duszność występująca w spoczynku;
 • bolesność o różnym nasileniu w okolicy klatki piersiowej;
 • gwałtowny spadek masy ciała.

Łagodny guz płuc ma następujące objawy:

 • kaszel z uwolnieniem niewielkiej ilości plwociny z krwią lub ropą;
 • gwizd i hałas podczas oddychania;
 • zmniejszona wydajność;
 • duszność;
 • trwały wzrost wskaźników temperatury;
 • ataki astmy;
 • uderzenia gorąca w górnej połowie ciała;
 • skurcz oskrzeli;
 • zaburzenie aktu defekacji;
 • zaburzenia psychiczne.

Warto zauważyć, że najczęściej nie ma żadnych oznak zmian łagodnych, co sprawia, że ​​choroba jest diagnostycznym zaskoczeniem. Jeśli chodzi o złośliwe nowotwory płuc, objawy są wyrażane tylko wtedy, gdy guz rośnie do gigantycznych rozmiarów, rozległych przerzutów i progresji w późniejszych stadiach.

Diagnostyka

Prawidłową diagnozę można postawić tylko poprzez przeprowadzenie szerokiej gamy badań instrumentalnych, które koniecznie poprzedzone są manipulacjami wykonywanymi bezpośrednio przez lekarza prowadzącego. Obejmują one:

 • badanie historii choroby - w celu identyfikacji dolegliwości prowadzących do wystąpienia konkretnego guza;
 • zapoznanie się z historią życia człowieka - poznanie warunków pracy, życia i stylu życia;
 • słuchanie pacjenta za pomocą fonendoskopu;
 • szczegółowe badanie pacjenta - w celu skompletowania pełnego obrazu klinicznego przebiegu choroby i określenia nasilenia objawów.

Wśród procedur instrumentalnych warto podkreślić:

 • zwykła radiografia lewego i prawego płuca;
 • CT i MRI;
 • nakłucie opłucnej;
 • biopsja endoskopowa;
 • bronchoskopia;
 • torakoskopia;
 • USG i PET;
 • angiopulmonografia.

Ponadto wymagane są następujące badania laboratoryjne:

 • ogólne i biochemiczne badanie krwi;
 • testy na markery nowotworowe;
 • badanie mikroskopowe plwociny;
 • analiza histologiczna biopsji;
 • badanie cytologiczne wysięku.

Leczenie

Absolutnie wszystkie złośliwe i łagodne guzy płuc (niezależnie od prawdopodobieństwa złośliwości) są wycinane chirurgicznie.

Jako interwencję medyczną można wybrać jedną z następujących operacji:

 • resekcja okrężna, brzeżna lub okienkowa;
 • lobektomia;
 • bilobektomia;
 • pneumonektomia;
 • łuskanie;
 • całkowite lub częściowe wycięcie płuca;
 • torakotomia.

Leczenie operacyjne można przeprowadzić jawnie lub endoskopowo. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań lub remisji po interwencji, pacjenci przechodzą chemioterapię lub radioterapię.

Możliwe komplikacje

Jeśli zignorujesz objawy i nie leczysz dolegliwości, istnieje wysokie ryzyko wystąpienia powikłań, a mianowicie:

 • zwłóknienie;
 • niedodma;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • krwawienie z płuc;
 • ropne zapalenie płuc;
 • zespół ucisku naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych;
 • kacheksja;
 • złośliwość.

Profilaktyka i rokowanie

Zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania jakichkolwiek nowotworów w narządzie ułatwia:

 • całkowite odrzucenie wszystkich złych nawyków;
 • prawidłowe i zbilansowane odżywianie;
 • unikanie stresu fizycznego i emocjonalnego;
 • stosowanie środków ochrony osobistej podczas pracy z substancjami toksycznymi i trującymi;
 • zapobieganie napromieniowaniu ciała;
 • terminowa diagnoza i leczenie patologii, które mogą prowadzić do powstawania guzów.

Nie zapomnij również o regularnych badaniach profilaktycznych w placówce medycznej, które należy wykonywać co najmniej 2 razy w roku..

Zdiagnozowany guz płuc ma inne rokowanie. Na przykład łagodna edukacja charakteryzuje się warunkowo korzystnym wynikiem, ponieważ niektóre z nich mogą przekształcić się w raka, ale przy wczesnej diagnozie współczynnik przeżycia wynosi 100%.

Wynik nowotworów złośliwych zależy bezpośrednio od stopnia zaawansowania diagnozy. Na przykład na etapie 1 pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 90%, na etapie 2 - 60%, a 3 - 30%.

Śmiertelność po operacji waha się od 3 do 10%, a to, jak długo pacjenci żyją z guzem płuc, zależy bezpośrednio od charakteru przebiegu nowotworu.

Guz płuc

Guz płuc to formacja w postaci małego owalnego guzka znajdującego się w okolicy układu oddechowego. Patologia może zniszczyć nie tylko tkankę płucną, ale także strukturę drzewa oskrzelowego i opłucnej. Pulmonolodzy wyróżniają dwie grupy chorób: nowotwory łagodne i złośliwe. Pierwsza grupa zlokalizowana jest bezpośrednio w okolicy prawego i lewego płuca, a druga - rozciąga się na okoliczne pobliskie narządy oddechowe. Kod ICD-10 przypisuje tej chorobie numer C34, a więcej charakteryzuje ją jako formację przerzutową.

Najbardziej znanym rakiem jest rak płuc, który jest przyczyną wielu zgonów. Według statystyk liczba zgonów wynosi 30% przypadków, a liczba złośliwych patologii to 90% zidentyfikowanych formacji płucnych. Na tego typu onkologię cierpią głównie mężczyźni..

Odmiany formacji przypominających guzy

Nowotwory dróg oddechowych są klasyfikowane według struktury tkanki, charakteru, stopnia uszkodzenia komórek i cech histologicznych..

Na podstawie charakteru nowotworu wyróżnia się złośliwe, łagodne i przerzutowe. Gdy pojawia się łagodny guz, pacjent nie odczuwa dyskomfortu i bólu, ponieważ forma rozwoju tego typu patologii jest utajona. Edukacja powstaje ze zdrowych związków komórkowych narządów oddechowych i stanowi 10% liczby chorób onkologicznych. Takie patologie charakteryzują się powolnym rozwojem i brakiem przerzutów, które przenikają do pobliskich struktur tkankowych. Częściej zjawisko to występuje u osób, które ukończyły trzydzieści pięć lat.

Łagodne patologie dzielą się na trzy typy: mieszane, obwodowe i centralne. Guz obwodowy tworzy się ze struktur tkankowych małych oskrzeli, wyrastając na powierzchni lub znajdując się wewnątrz narządu oddechowego. Ten typ jest najczęstszy. Nowotwór centralny rodzi się z połączeń komórkowych dużych oskrzeli, rosnąc w centralnej części oskrzeli lub wrastając w struktury płucne układu oddechowego. Pogląd mieszany łączy wspólne oznaki, objawy i charakterystykę histologiczną centralnych i obwodowych formacji przypominających guzy.

Łagodne guzy płuc różnią się cechami histologicznymi i stopniem rozprzestrzeniania się zmian ogniskowych. Takie formacje są następujących typów:

 • Gruczolak składa się z połączeń komórek nabłonka i znajduje się w okolicy dużych oskrzeli, zaburzając wymianę gazową dróg oddechowych. Rozmiar patologii to maksymalnie dwa lub trzy centymetry. Podczas progresji guz wywołuje deformację błon śluzowych dróg oskrzelowych. Rozprzestrzenianie się na pobliskie narządy wewnętrzne jest rzadkie.
 • Brodawczak lub fibroepithelioma składa się z włóknistych struktur tkankowych i tworzy liczne, miękkie w dotyku guzki w kolorze różowym lub czerwonym. Rośnie wewnątrz dużych oskrzeli i całkowicie lub częściowo blokuje światło dróg oddechowych. Rak tego typu może wywołać pojawienie się guzów w tchawicy lub krtani. Patologia ma zrazikową powłokę zewnętrzną i rośnie na szerokiej łodydze.
 • Hamartoma powstaje ze stawów tkanki chrzęstnej, masy tłuszczowej, włókien mięśniowych i naczyń krwionośnych. Nowotwór rośnie na powierzchni lub wewnątrz narządów oddechowych. Guzek rakowy jest oddzielony od pobliskich struktur komórkowych i ma owalny kształt z gładką i miękką w dotyku powierzchnią. Objawy podczas postępu choroby są nieobecne z powodu utajonego rozwoju patologii.
 • Włókniak powstaje z tkanki włóknistej stawów i jest zlokalizowany w środkowej części dużych oskrzeli. W ciężkich przypadkach nowotwór może urosnąć do stałego rozmiaru i wypełnić połowę klatki piersiowej. Węzeł raka przedstawia torebkę z czerwoną lub różową powierzchnią. Wykluczona jest możliwość przemiany w raka.
 • Mięśniak gładkokomórkowy rozwija się z elementów mięśni gładkich i jest zlokalizowany w ścianach naczyń krwionośnych lub oskrzeli. Guz rośnie w postaci wielu polipów o szerokiej podstawie i gęstej torebce. Choroba charakteryzuje się utajoną formą rozwoju, ale z biegiem lat może osiągnąć duże rozmiary.
 • Tłuszczak jest uważany za rzadką patologię. Oparty jest na tłuszczowych związkach komórkowych oddzielonych tkanką włóknistą. Onkologia tego typu charakteryzuje się powolnym rozwojem i brakiem szerzących się przerzutów. Guzek tłuszczowy jest owinięty gęstą żółtą owalną torebką i znajduje się w zrazikowym obszarze oskrzeli.
 • Potworniak to nowotwór torbielowaty składający się z połączeń tkanek embrionalnych lub embrionalnych. Patologia ma kapsułkę, której zawartość może zawierać mieszki włosowe, związki komórek chrzęstnych, substancję tłuszczową, elementy paznokci i zębów. Procesowi rozwojowemu towarzyszą powolne procesy wzrostu, ropienia i złośliwości. Po osiągnięciu dużego rozmiaru kapsułka może pęknąć, co prowadzi do ropnia płuca. Choroba występuje zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet, głównie w młodym wieku..
 • Naczyniak krwionośny i naczyniak limfatyczny są patologiami naczyniowymi i stanowią 3% łagodnych nowotworów płuc. Okrągły węzeł rakowy ma torebkę składającą się z łącznych struktur komórkowych i jest zlokalizowany w centralnej części płuc. Rozmiary wahają się od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów i więcej. Kolor guzka jest różowy lub ciemnoczerwony. Głównym objawem guzów naczyniowych jest wydzielina śluzowa podczas kaszlu z krwawymi smugami.
 • Łagodne patologie o charakterze neurogennym składają się z włókien nerwowych i są zlokalizowane wzdłuż obwodu lewego i prawego płuca. Węzły raka wykazują gęstą, zaokrągloną torebkę w kolorze szarym lub żółtym..

Złośliwe patologie charakteryzują się agresywnym wzrostem, kiełkowaniem w sąsiednich strukturach tkankowych i przynoszą pacjentowi bolesne odczucia i poważne komplikacje. Guzy tego typu rozpoznaje się w 90% przypadków.

Przerzutowy wariant patologii zakłada obecność przerzutów w płucach, wykiełkowanych w wyniku choroby onkologicznej otaczających narządów wewnętrznych. Przerzuty mogą być zarówno pojedyncze, jak i wielokrotne. Struktury tkankowe mięsaków tkanek miękkich, czerniaka, guzów mózgu, szyi, ślinianek, nerek, macicy i okrężnicy mogą rozwijać się i rosnąć w strefie dróg oddechowych. Liczne przerzuty są problematyczne w leczeniu i wymagają częściowego usunięcia dotkniętej tkanki.

Klasyfikacja według struktury histologicznej:

 • Rak płaskonabłonkowy powstaje z komórek nabłonka płaskiego i występuje głównie w wyniku nadużywania wyrobów tytoniowych. Guz jest zlokalizowany w drogach oddechowych i trudno jest odpowiedzieć na leczenie farmakologiczne i operację.
 • Guz wielkokomórkowy składa się z dużych owalnych połączeń komórkowych i rozprzestrzenia przerzuty raka do pobliskich narządów wewnętrznych.
 • Gatunki małych komórek rozwijają się z małych komórek. Wczesny etap rozwoju tego guza różni się od pozostałych agresywnymi przerzutami do połączeń tkankowych sąsiednich narządów oraz szybkim wzrostem wielkości. Głównym powodem pojawienia się tego zjawiska są złe nawyki, a palenie jest na pierwszym miejscu..
 • Rak gruczołowy powstaje ze struktur tkanki gruczołowej płuc i oskrzeli. Przy tym zjawisku obserwuje się uszkodzenie dużych i małych oskrzeli. Guzki nowotworowe mają różne rozmiary i gęstości. Patologia ma trzy kolory: szary, biały i żółto-brązowy. Niektóre obszary struktur tkankowych są przezroczyste, ponieważ powstają z komórek pozbawionych koloru. Rozmiary edukacji wahają się od trzech do sześciu centymetrów i więcej.
 • Mięsak to złośliwa formacja, która powstaje z niedojrzałych komórek tkanki łącznej i jest zlokalizowana zarówno w płucach, jak i oskrzelach. Ten typ choroby można wyróżnić stopniem agresywności rozwoju i liczbą przerzutów elementów łączących. Węzeł onkologiczny rośnie w postaci zaokrąglonego policyklicznego masywnego polipa i ma jasnoróżowy odcień. Ścieżka rozprzestrzeniania się patologii onkologicznej jest hematogenna. Głównym objawem tego zjawiska jest duszność. Rak występuje rzadko u kobiet. Na tę chorobę cierpią głównie mężczyźni, którzy osiągnęli wiek dwudziestu lat. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania choroby.
 • Chłoniak powstaje ze struktur tkankowych węzła chłonnego i może różnić się lokalizacją zewnątrzoponową niezwiązaną z układem limfatycznym. Choroba charakteryzuje się szerokim wachlarzem przerzutów, które mają bezpośrednią i krwiotwórczą drogę rozprzestrzeniania się. Patologia jest złośliwa i występuje głównie w wyniku kontaktu z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi. Rak tego typu ma zróżnicowany charakter histologiczny, kształt i wielkość. Odnotowuje się również wiele i pojedyncze objawy patologii. Najczęstszymi przyczynami tego nowotworu są niedrożność dróg oskrzelowych i zaburzona wymiana gazowa w płucach. Mężczyźni i kobiety, którzy osiągnęli wiek pięćdziesięciu lat, są narażeni na ryzyko rozwoju choroby. Chłoniak jest uznawany za pilny problem interdyscyplinarny, w badanie choroby zaangażowane są pulmonologia, onkologia i hematologia.
 • Mieszany rodzaj patologii powstaje z różnych związków tkankowych i łączy różne oznaki manifestacji powyższych typów nowotworów onkologicznych.

W zależności od struktur tkankowych patologii wyróżnia się:

 • nabłonek, który jest polipem lub gruczolakiem płuc;
 • embrionalny lub wrodzony, objawiający się potworniakami i hamartoma;
 • mezodermalne, które są mięśniakami gładkimi i włókniakami;
 • neuroektodermalny, objawiający się w postaci nerwiakowłókniaków i neuriny.

Etapy postępu

Podobnie jak wszystkie nowotwory, guzy płuc przechodzą przez cztery etapy rozwoju:

 • Pierwszy etap charakteryzuje się utajoną formą rozwoju i małymi nowotworami.
 • Drugi etap różni się od pierwszego jedynie stopniowym wzrostem wielkości guza.
 • Na trzecim etapie obserwuje się rozprzestrzenianie się patologii poza drogi oddechowe i pojawienie się pierwszych objawów.
 • Czwarty etap charakteryzuje się licznymi przerzutami w tkankach płuc i strukturach komórkowych pobliskich narządów. Następuje pogorszenie stanu pacjenta.

Przyczyny onkologii płuc

Przyczyny tworzenia się raka dróg oddechowych obejmują:

 • genetyczne predyspozycje;
 • nadużywanie wyrobów tytoniowych, w tym bierne palenie;
 • wpływ substancji rakotwórczych na płuca i oskrzela;
 • wpływ promieniowania na organizm ludzki;
 • zanieczyszczone środowisko.

Do grupy ryzyka wystąpienia patologii należą pacjenci, którzy często i przez długi czas chorowali na zapalenie oskrzeli, astmę, zapalenie płuc. Aby wykryć guz na wczesnym etapie rozwoju i pozbyć się choroby w odpowiednim czasie, należy co sześć miesięcy poddawać się rutynowym badaniom i konsultacjom lekarskim..

Objawy choroby

Na początkowym etapie progresji objawy patologii są niewielkie lub nieobecne, co staje się głównym powodem późnego szukania pomocy medycznej. Główne objawy onkologii dróg oddechowych to:

 • Kaszel - staje się reakcją na czynniki drażniące, które wpływają na błonę śluzową dróg oddechowych. Na wczesnym etapie choroba objawia się suchym kaszlem. Stopniowo podczas kaszlu rozwija się żółta lub zielona plwocina z krwią lub ropnymi skrzepami. Najczęściej pacjent cierpi na napady skurczów płuc w środku nocy lub rano.
 • Dyskomfort i ból powstają w wyniku zapalenia w okolicy klatki piersiowej i ucisku nowotworu na otaczające struktury tkanki w wyniku wzrostu rozmiaru. Pacjenci skarżą się na uczucie ciężkości i ucisk w drogach oddechowych. Kaszlowi towarzyszy ostry ból w miejscu patologii. Ból może pojawić się nie tylko w klatce piersiowej, ale także w plecach, brzuchu i kończynach górnych.
 • Niedrożność dróg oddechowych pojawia się z powodu wzrostu patologii i lokalizacji w kanałach oskrzeli. Proces ten zapobiega wydzielaniu się nagromadzeń śluzu, co z kolei powoduje zakaźne procesy zapalne w płucach..

Były to główne objawy onkologicznej choroby oskrzeli i płuc, ale lekarze wyróżniają również typowe objawy tej dolegliwości:

 • utrata apetytu i snu;
 • osłabienie i początek zmęczenia;
 • utrata masy ciała;
 • chrypka i duszność;
 • obniżona odporność;
 • zwiększone pocenie się;
 • gwałtowny wzrost i spadek temperatury ciała.

Przy wysiłku fizycznym i przebywaniu w zimnym powietrzu następuje nasilenie objawów choroby.

Diagnostyka

Diagnostyka polega na konsultacji z lekarzem i wykonaniu ogólnych badań krwi i moczu. W celu uzyskania informacji o wielkości, umiejscowieniu, stopniu rozprzestrzeniania się przerzutów i stadium powstawania onkologicznego, pacjent zostaje skierowany do wykonania USG, tomografii komputerowej i radiografii. Na podstawie CT i RTG można określić złośliwość lub łagodność nowotworu za pomocą cienia.

Pacjent powinien również zostać poddany bronchoskopii i zabiegom perkusyjnym. Aby określić charakter formacji, wykonuje się biopsję tkanki guza do dalszych badań histologicznych. Metoda bronchoskopii ujawnia blokady dróg oskrzelowych już we wczesnych stadiach rozwoju.

Leczenie

Choroba ta jest leczona na podstawie wielkości, stadium, stopnia uszkodzenia tkanki płucnej i stanu pacjenta. Nie stosuje się leczenia farmakologicznego i środków ludowej, ponieważ metody te są nieskuteczne. Lekarze eliminują edukację poprzez operację. W badaniu i wdrażaniu tego procesu zaangażowana jest chirurgia. Istnieją różne rodzaje interwencji chirurgicznej.

Jeśli formacja jest łagodna, chirurdzy wykonują usunięcie za pomocą instrumentów elektrochirurgicznych i ultradźwiękowych. Stosowanie instrumentów laserowych jest szeroko rozpowszechnione w medycynie. W przypadku rozprzestrzeniania się przerzutów stosuje się metodę lobektomii, czyli częściowo usuwa się dotknięte struktury tkankowe, a metodę resekcji, w której narząd oddechowy jest częściowo usuwany. W przypadku obwodowej lokalizacji węzła nowotworowego stosuje się złuszczanie guza lub wyłuszczenie. Jeśli nowotwór wrośnie do prawego lub lewego płuca i osiągnie imponujący rozmiar, jedno płuco jest usuwane, pod warunkiem, że drugie działa normalnie.

Chirurgia dróg oddechowych jest wykonywana wyłącznie po przejściu przez pacjenta chemioterapii lub radioterapii. Przebieg chemioterapii hamuje namnażanie się związków komórek rakowych, zatrzymuje wzrost i progresję węzła nowotworowego. Podobny preparat stosuje się do tworzenia małych i dużych komórek. Ten kurs terapeutyczny nie jest w stanie wyeliminować raka płuc, ale w ten sposób pacjenci żyją znacznie dłużej.

Prognozy

Kiedy pojawia się guz o łagodnym charakterze, metody terapeutyczne i interwencja chirurgiczna dają korzystny wynik, ale istnieje ryzyko ponownego pojawienia się formacji z powodu pozostałych komórek rakowych. Lekarze podają niekorzystną prognozę życiową pacjentów cierpiących na złośliwe węzły nowotworowe: pacjent będzie żył przez kolejne pięć lat. Na czwartym etapie rozwoju choroby, wraz ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się przerzutów nowotworowych, oczekiwana długość życia wynosi do jednego roku.

Środki zapobiegawcze

Aby uniknąć zachorowania na raka płuc, należy zrewidować styl życia i środowisko, w którym żyje człowiek. Przede wszystkim lekarze zalecają pozbycie się czynnego i biernego uzależnienia od tytoniu oraz unikanie kontaktu ze szkodliwymi substancjami rakotwórczymi. Porady lekarzy obejmują również wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennej rutyny, przestrzeganie prawidłowego odżywiania oraz przebywanie w czystym ekologicznie środowisku. Osobom zagrożonym onkologią dróg oddechowych zaleca się coroczne badanie profilowe, w tym prześwietlenie rentgenowskie i tomografię komputerową.

Rak płuc

Rak płuc to nowotwór złośliwy, którego źródłem są komórki nabłonka oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Ta groźna choroba charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem komórek w tkankach płuc, skłonnością do przerzutów. Nieleczony proces nowotworowy może rozprzestrzenić się poza płucem do pobliskich lub odległych narządów. W zależności od cech komórek wytwarzających guz, głównymi typami raka płuca są drobnokomórkowy rak płuca (SCLC) i niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC)..

Według WHO choroba ta zajmuje jedną z czołowych pozycji wśród chorób niezakaźnych, które powodują śmierć do 70 lat..

Klasyfikacja

W zależności od miejsca ogniska pierwotnego klasyfikuje się typy guzów płuc.

Rak centralny jest zlokalizowany w proksymalnych (środkowych) częściach drzewa oskrzelowego. Pierwsze oznaki raka płuc (objawy), które powinny ostrzec, w tym przypadku są wyraźne:

 1. suchy, długotrwały kaszel, który nie reaguje na leczenie.
 2. krwioplucie zaczyna się od zajęcia plwociny.
 3. zablokowanie światła oskrzeli przez guzy prowadzi do duszności nawet w spoczynku. W niektórych przypadkach temperatura może wzrosnąć.

Zdjęcie 1 - Centralny rak oskrzela płata dolnego prawego (1) z niedrożnością i przerzutami (2) w węzłach chłonnych rozwidlonych

Rak obwodowy rozwija się stopniowo w bocznych częściach płuc, powoli kiełkując i nie ujawniając się. Ten guz płuc może nie dawać objawów przez długi czas, pojawiają się one ze znacznym miejscowym rozprzestrzenianiem się, zajęciem sąsiednich narządów i struktur oraz kiełkami oskrzeli. Rozpoznanie raka płuca tego typu lokalizacji jest najczęściej możliwe dzięki badaniu profilaktycznemu (RTG lub tomografia komputerowa).

Zdjęcie 2 - Rak obwodowy (1) górnego płata prawego płuca

Powody

Przyczyną raka płuc w zdecydowanej większości (do 85%) przypadków jest długotrwałe palenie tytoniu. Z prawdopodobieństwem 10-15 procent choroba objawia się u osób, które nie mają tego złego nawyku. W tym przypadku można zauważyć połączenie czynników genetycznych i narażenia na radon, azbest, wtórny dym tytoniowy lub inne formy zanieczyszczenia powietrza..

Diagnostyka

Rak płuc jest zwykle wykrywany za pomocą prześwietlenia klatki piersiowej i tomografii komputerowej (CT). Diagnozę potwierdza biopsja, którą zwykle wykonuje się za pomocą tracheobronchoskopii lub pod kontrolą TK.

Zapobieganie

Profilaktyka raka płuc ma na celu zmniejszenie wpływu czynników ryzyka:

 • rzucenie palenia, w tym „bierne” (wdychanie dymu tytoniowego przez osobę palącą w pobliżu),
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej (maski, respiratory) podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi.

Leczenie

Leczenie raka płuc i długoterminowe wyniki zależą od rodzaju raka, stopnia jego rozprzestrzenienia (stadium), a także ogólnego stanu zdrowia osoby. W przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca użyj:

 • chirurgiczny
 • chemioterapeutyczne
 • zabiegi radiacyjne

Drobnokomórkowy rak płuc ma lepszą wrażliwość na leki i radioterapię.

Chirurgiczne leczenie raka płuc

- główna metoda radykalna w stadiach 1-3 choroby. Operacje wykonywane w przypadku tej choroby są klasyfikowane:

 • według objętości resekcji (lobektomia (usunięcie płata płuca), bilobektomia (usunięcie dwóch płatów płuca), pneumonektomia (usunięcie całego płuca)),

Zdjęcie 3 - Lobektomia

Zdjęcie 4 - Pneumonektomia

 • przez objętość usunięcia węzłów chłonnych jamy klatki piersiowej (standardowe, rozszerzone, super rozszerzone),
 • poprzez obecność resekcji sąsiednich narządów i struktur (operacje łączone wykonuje się, gdy guz wrasta do osierdzia, tchawicy, żyły głównej górnej, przełyku, aorty, przedsionka, ściany klatki piersiowej, kręgosłupa). Oprócz leczenia chirurgicznego można zastosować podejście zintegrowane, w tym radioterapię i chemioterapię..

W leczeniu miejscowo zaawansowanej formacji złośliwej z przejściem do głównego oskrzela i tętnicy płucnej, w przypadkach, w których dotychczas jedyną opcją leczenia operacyjnego była pneumonektomia, obecnie można wykonać operacje oszczędzające narząd. W tym przypadku dotknięty obszar głównego oskrzela jest wycinany, a następnie przywraca ciągłość (lobektomia bronchoplastyczna i angioplastyczna)

Zdjęcie 5 - Schemat górnej lobektomii bronchoplastycznej

Radioterapia raka płuc

Obecnie aktywnie wdrażane są takie nowoczesne metody radioterapii, jak IMRT (radioterapia z możliwością zmiany dawki promieniowania), radioterapia konformalna 3D (trójwymiarowe komputerowe planowanie napromieniania selektywnego), radioterapia stereotaktyczna (precyzyjnie skupiona). W przeprowadzaniu tych manipulacji, oprócz onkologów, zaangażowani są fizycy medyczni, radiolodzy, fizycy-dozymetry i inni specjaliści..

 • pacjenci z resekcyjnym guzem płuca, u których nie można wykonać leczenia operacyjnego z powodu przeciwwskazań ze strony układu sercowo-naczyniowego lub z innych powodów;
 • jako alternatywa dla interwencji chirurgicznej;
 • zmniejszenie ryzyka nawrotu w przypadku uszkodzenia węzłów chłonnych śródpiersia, dodatni margines resekcji w badaniu histologicznym.

Chemoterapia

Planowanie przebiegu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca obejmuje zastosowanie środków farmakologicznych. Stosowany jest w profilaktyce: adjuwantowej (pomocniczej), chemioterapii pooperacyjnej w 2-3 etapach choroby oraz w przebiegu terapeutycznym.

W zależności od typu histologicznego guza, stopnia zaawansowania choroby i spodziewanej wrażliwości na ekspozycję opracowano różne schematy stosowania chemioterapii..

Terapia celowana (angielski cel - cel, cel)

Odrębny rodzaj leczenia farmakologicznego, polegający na wyznaczeniu leków inhibitorowych działających tylko na komórki nowotworowe, w których uwypuklane są różne zaburzenia opóźniające lub nawet blokujące dalszy wzrost.

 • inhibitory kinazy tyrozynowej (gefitynib, erlotynib, afatynib) są stosowane w leczeniu pacjentów z mutacjami w genie EGFR w tkance nowotworowej.
 • Jeśli mutacja EGFR jest ujemna, inhibitory ALK (kryzotynib, alektynib).

Istnieją leki celowane, które nie wymagają wykrywania żadnych nieprawidłowości w komórkach nowotworowych. Należą do nich bewacyzumab (inhibitor VEGF), niwolumab i pembrolizumab (przeciwciało przeciwko PDL1).

Prognoza życia

Rokowanie w raku płuca w NSCLC obejmuje symptomatologię, wielkość guza (> 3 cm), niepłaskonabłonkowy wariant histologiczny, stopień rozprzestrzeniania się (stadium), przerzuty do węzłów chłonnych i naciekanie naczyń. Nieoperacyjność choroby, wyraźny obraz kliniczny i utrata masy ciała o ponad 10% - dają niższe wyniki. Czynniki prognostyczne dla drobnokomórkowego raka płuca obejmują stan, płeć, stadium choroby oraz zajęcie ośrodkowego układu nerwowego lub wątroby w momencie rozpoznania.

W przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca, rokowanie życia, z całkowitą resekcją chirurgiczną stopnia IA (wczesne stadium choroby) - 70% przeżycie 5-letnie.

Rak płuc: objawy i oznaki

Rak płuc jest jednym z najczęstszych rodzajów raka. Złośliwy guz płuca jest trudny do wyleczenia, ponieważ jest trudny do wykrycia na wczesnym etapie. Choroba przez długi czas przebiega bezobjawowo. Rak płuc na zdjęciu wygląda jak formacja wolumetryczna. Ma skłonność do agresywnego przebiegu, wcześnie daje przerzuty i nawroty.

Lekarze Kliniki Onkologii Szpitala Jusupowa diagnozują złośliwe guzy płuc przy użyciu nowoczesnego sprzętu czołowych firm z USA i krajów europejskich. Profesorowie, lekarze najwyższej kategorii, prowadzą kompleksową terapię, która obejmuje chirurgię, radioterapię i chemioterapię. Jeśli w obu płucach występuje guz, rokowanie jest mniej optymistyczne. Jeśli rak płuc zostanie wykryty we wczesnym stadium, 90% pacjentów wraca do zdrowia..

Przyczyny raka płuc

Palenie jest główną przyczyną raka płuc. Ryzyko wystąpienia złośliwego guza płuc nie jest związane z liczbą wypalanych dziennie papierosów. Mówiąc o tym, ile trzeba palić, aby chorować na raka płuc, należy wziąć pod uwagę kombinację wielu czynników. Czasami do rozwoju raka wystarczy rok regularnego palenia..

Palenie nie jest jedyną przyczyną raka płuc. Rozwój złośliwego guza płuc może rozpocząć się pod wpływem następujących czynników ryzyka: genetyczna predyspozycja do raka, niskiej jakości tytoń, mutacje w komórkach.

Istnieją inne znane przyczyny raka płuc:

 • Pył azbestowy;
 • Zanieczyszczenia przemysłowe;
 • Promieniowanie jonizujące.

Najbardziej niebezpieczny jest ciągły kontakt z azbestem. Ryzyko jest szczególnie zwiększone w przypadku palaczy. Palacze i pracownicy narażeni na działanie azbestu w niektórych branżach są 4-5 razy bardziej narażeni na raka płuc niż osoby niepalące. Rozwój raka płuca może poprzedzać przewlekłe procesy zapalne: przewlekłe zapalenie płuc i oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, blizny w płucach po przebytej gruźlicy.

Jak rozwija się rak płuc? Centralny rak płuc rozwija się z nabłonka oskrzeli, obwodowego - z oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Guz szybko daje przerzuty. Pacjenci często pytają, jak długo rozwija się rak płuc, jak szybko rozwija się rak płuc? Od powstania guza do klinicznego stadium choroby może minąć od jednego do pięciu lat..

Opinia eksperta

Onkolog, chemioterapeuta, kandydat nauk medycznych

Ostatnio na całym świecie nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowo zdiagnozowanych nowotworów płuc. W Rosji wskaźniki są stosunkowo stabilne. Rak płuc zajmuje pierwsze miejsce w strukturze chorób nowotworowych u mężczyzn. Warto zauważyć, że ognisko patologiczne w 60% przypadków wykrywane jest w prawym płucu. Każdego roku w Rosji z powodu tej choroby umiera 60 000 osób. W strukturze śmiertelności rak płuca stanowi 30-40%. Pomimo tych statystyk w Rosji odnotowuje się niewielki spadek liczby zgonów, chociaż wskaźnik przeżywalności pięcioletniej jest nadal niski..

Bez odpowiedniego leczenia 80% pacjentów umiera w ciągu pierwszych 2 lat od daty diagnozy. Prognozy dotyczące przeżycia poprawiają się, jeśli na czas udasz się do lekarza. W szpitalu Jusupow onkolodzy przeprowadzają kompleks diagnostyczny mający na celu wykrycie raka płuc na dowolnym etapie rozwoju. Na podstawie uzyskanych danych dobierany jest indywidualny plan leczenia i rehabilitacji. Onkolodzy szpitala kierują się najnowszymi wytycznymi klinicznymi dotyczącymi leczenia raka płuc. Zapewnia to skuteczność i jakość terapii..

Klasyfikacja raka płuc

Klasyfikacja kliniczna raka płuc opiera się na lokalizacji ogniska patologicznego. Lokalizacja guza pozwala na rozróżnienie pomiędzy centralnym i obwodowym rakiem płuca. Rak centralny lewego lub prawego płuca atakuje podstawną część płuca, oskrzela dużego kalibru (główne i płatowe). Występuje zwężenie światła oskrzeli, zaburzona jest jego funkcja drenażowa i rozwija się niedodma (zapadnięcie się tkanki płucnej). Niedodma jest często powikłana zapaleniem płuc. Może to utrudnić zdiagnozowanie guza..

Obwodowy rak płuc rozwija się w odcinkowych oskrzelach, końcowych oskrzelikach i pęcherzykach płucnych. Rośnie raczej wolno i przebiega bezobjawowo. Często diagnozowany przez przypadkowe badanie lub w zaawansowanych stadiach, gdy rak rozprzestrzenił się poza płuco.

W zależności od stopnia zróżnicowania komórek rozróżnia się następujące formy guza:

 • Wysoce zróżnicowane - komórki nowotworowe nieznacznie różnią się od normalnych komórek;
 • Umiarkowanie zróżnicowane;
 • Nisko zróżnicowany;
 • Niezróżnicowane - komórki rakowe nie przypominają tych, z których pochodzą.

Zgodnie ze strukturą histologiczną rozróżnia się następujące typy złośliwych nowotworów płuc:

 • Rak kolczystokomórkowy;
 • Rak drobnokomórkowy;
 • Rak drobnokomórkowy;
 • Rak adenogenny;
 • Rak wielkokomórkowy.

Płaskokomórkowy rak płuc charakteryzuje się obecnością dużych płaskich komórek, które są ułożone w spiralne skupiska. Rozróżnić raka wysoko zróżnicowanego, średnio zróżnicowanego (bez rogowacenia) i słabo zróżnicowanego raka płuc.

Międzykomórkowy rak płuc jest wrzecionowaty i wielopostaciowy. Jądra komórek raka wrzecionowokomórkowego są owalne i splecione. Rak drobnokomórkowy jest rzadkim złośliwym guzem nabłonkowym charakteryzującym się proliferacją małych komórek anaplastycznych o skąpej cytoplazmie, delikatnej chromatynie jądrowej i niewidocznych jąderkach.

Adenogenny rak płuc rozwija się z nabłonka gruczołowego. Rak wielkokomórkowy płuc Rak wielkokomórkowy płuc składa się z dużych komórek. W zależności od tego, czy guz zawiera komórki gruczołowe, rak wielkokomórkowy jest lity z lub bez wydzielania substancji podobnej do mucyny..

Gruczołowy rak płuc (gruczolakorak) jest histologiczną odmianą raka oskrzeli i płuc, reprezentowaną przez złośliwy nabłonek gruczołowy. Rak oskrzelowo-pęcherzykowy płuc jest pierwotnym nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka. Jest to rodzaj wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka płuc. Nietypowy rak gruczołowy płuc składa się z dwóch głównych typów nowotworów - gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego.

Struktura histologiczna rakowiaka płuc jest nowotworem złośliwym, ale składa się z komórek, które są mniejsze i wolniej rosną. Rzadko dają przerzuty. Mięsak płuc rozwija się z tkanki łącznej przegrody międzypęcherzykowej i ścian oskrzeli.

Pierwsze objawy raka płuc

Jak rak płuc objawia się we wczesnych stadiach? Na wczesnym etapie choroby nie ma oznak raka płuc. Obwodowa postać raka płuca przez długi czas postępuje bez objawów, ponieważ tkanka płucna nie ma bolesnych zakończeń. W związku z tym diagnoza postawiona jest dość późno..

Węzeł obwodowy może osiągnąć 5 cm średnicy, a pacjentowi nic nie będzie przeszkadzać. W większości przypadków taki guz jest wykrywany przypadkowo. Pierwsze oznaki obwodowego raka płuc są wykrywane nawet wtedy, gdy nowotwór złośliwy zaczyna naciskać na pobliskie narządy. Wczesne objawy raka obwodowego mogą obejmować ból w klatce piersiowej i duszność.

Jeśli guz jest zlokalizowany w oskrzeli głównych lub płatowych, objawy raka płuc i pierwsze objawy pojawiają się wcześniej. W takim przypadku występują następujące wczesne objawy raka płuc:

 • Duszność;
 • Przewlekły, suchy, rozdzierający kaszel bez plwociny;
 • Chrypka głosu;
 • Ból w klatce piersiowej;
 • Nieuzasadniony wzrost temperatury ciała do 37,0-38,0 o C;
 • Ciągłe zmęczenie, nieuzasadnione zmęczenie;

Jak rozpoznać wczesnego raka płuc? Fluorografia nie pozwala na wykrycie radiologicznych objawów raka we wczesnych stadiach. Podczas badania zwykle wykrywane są duże nowotwory płuc w późniejszych stadiach. Tomografia komputerowa z niską dawką może pomóc w diagnozowaniu raka płuc we wczesnych stadiach. To badanie 3D ujawnia guz o rozmiarze 6-8 mm. SuperDimension Bronchus System ™ to najbardziej zaawansowany elektromagnetyczny system nawigacji oskrzelowo-płucnej. Możliwe jest rozpoznanie raka płuc we wczesnych stadiach poprzez określenie poziomu markerów nowotworowych we krwi:

 • CEA i SEA (antygeny rakowo-embrionalne i rakowo-płodowe);
 • NSE (neurospecyficzna enolaza);
 • Cyfra-21-1 (fragment cytokeratyny).

W szpitalu Jusupow lekarze kliniki onkologicznej przeprowadzają wczesną diagnostykę raka płuca, gdy pojawią się pierwsze objawy za pomocą ultrasonografii dooskrzelowej i endoskopowej, fibrobronchoskopii.

Onkolodzy przeprowadzają badania przesiewowe w kierunku raka płuc pod kątem osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia nowotworu złośliwego. Jak leczy się raka płuc we wczesnych stadiach? Sposób leczenia raka płuca ustalany jest kolegialnie na posiedzeniu rady ekspertów z udziałem profesorów i lekarzy najwyższej kategorii.

Rak płuc: objawy i oznaki

Jakie są objawy raka płuc u dorosłych? Rak płuc nie ma objawów ani oznak charakterystycznych tylko dla tej choroby. Jak manifestuje się rak płuc? Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza w płucach, istniejących zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, ich nasilenia, liczby ognisk pierwotnych i czasu trwania choroby. Oznaki onkologii płuc z powodu wtórnych procesów patologicznych:

 • Zwężenie guza oskrzeli;
 • Ograniczona wentylacja;
 • Zapalenie płuc lub niedodma odpowiedniej części płuc;
 • Ogniskowa pneumoskleroza;
 • Rozstrzenie oskrzeli;
 • Zapalenie opłucnej.

W przypadku guza płuc objawy i oznaki choroby są wynikiem zmian, które zachodzą podczas wzrostu guza pierwotnego. Zgodnie z mechanizmem rozwoju wszystkie objawy kliniczne raka płuca u dorosłych dzieli się na pierwotne i wtórne.

Pierwotne lub miejscowe obejmują objawy i oznaki guza płuc, które są spowodowane występowaniem pierwotnego nowotworu w płucach. Zatrucie rakiem płuc jest przyczyną wtórnych objawów nowotworu złośliwego. W onkologii płuc wyróżnia się następujące objawy i oznaki choroby:

 • Słabość;
 • Zmniejszona zdolność do pracy;
 • Zwiększone zmęczenie;
 • Utrata masy ciała.

Temperatura w raku płuc wzrasta do 38,0 o C. Hipertermia może rozwinąć się z powodu dodatkowych powikłań zapalnych płuc i opłucnej. Objawy raka płuc u dorosłych bez gorączki mogą być oznaką łagodnego guza. Ból w raku płuc - objaw inwazji guza do opłucnej.

Jak postępuje rak płuc? Kliniczne objawy raka płuc są w dużej mierze zdeterminowane przez następujące czynniki:

 • Kaliber dotkniętego oskrzela;
 • Anatomiczny typ wzrostu nowotworu;
 • Jego związek ze światłem oskrzeli;
 • Stopień naruszenia drożności oskrzeli;
 • Powikłania i charakter przerzutów.

Jak manifestuje się rak płuc? Pierwotne i wtórne objawy raka płuca u dorosłych są prawie takie same w lokalizacji centralnej i obwodowej. Pierwotne i wtórne objawy (niedodma, obturacyjne zapalenie płuc, hipowentylacja, obturacyjne zapalenie płuc) mogą obejmować stosunkowo wczesny i wyraźny centralny rak dooskrzelowy z wewnątrzoskrzelowym egzofitycznym charakterem wzrostu guza. Jak postępuje rak płuc? Rak obwodowy przebiega bezobjawowo przez długi czas lub objawy kliniczne ustąpiły.

Niezwykłe objawy raka płuc

Jak objawia się rak płuc? Czasami przy raku płuc występują zespoły paraneoplastyczne. Towarzyszą im wyraźne zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne, które prowadzą do wzrostu stężenia wapnia we krwi, obniżenia poziomu potasu, sodu oraz mieszania się równowagi kwasowo-zasadowej po stronie kwaśnej. W szpitalu Jusupow lekarze przeprowadzają korektę.

Jeśli guz nowotworowy w płucach wytwarza nadmierną ilość hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), pacjenci doświadczają poważnego osłabienia mięśni, obrzęku, podwyższonego ciśnienia krwi i obrzęku. Czasami syndromowi hiperkortyzolizmu towarzyszy zwiększona pigmentacja. Charakterystyczną cechą zespołu wydzielania ACTH w raku płuca jest ciężka zasadowica hipokaliemiczna z rozwojem drgawek i śpiączki. Obecność zespołu Itsenko-Cushinga jest niekorzystnym prognostycznym objawem raka płuc.

Etapy raka płuc

W medycynie domowej zwykle rozróżnia się etapy raka płuc. Ich objawy i czas trwania są indywidualne dla każdego pacjenta. W utajonym stadium raka atypowe komórki są wykrywane tylko w wyniku bronchoskopii i badania cytologicznego powstałej plwociny. Onkolodzy w stadium zero nazywają nieinwazyjnym rakiem. Nietypowe komórki są wykrywane tylko na błonie śluzowej płuc.

Rak płuca w stadium 1 charakteryzuje się guzem wielkości 3-5 cm bez przerzutów. W stadium IA guz otoczony jest zdrową tkanką, nie ma wpływu na węzły chłonne i oskrzela. Na etapie I guz wrasta do opłucnej lub trafia do oskrzeli. W raku płuc w stadium 1 objawy choroby są nieobecne lub łagodne.

Rakowi płuc w stadium 2 towarzyszą bardziej wyraźne objawy:

 • Kaszel;
 • Duszność;
 • Ból w klatce piersiowej.

Wielkość guzów waha się od 5 do 7 cm, można zaobserwować przerzuty do węzłów chłonnych, błony serca lub opłucnej.

Rak płuca w stadium 3 charakteryzuje się uszkodzeniem węzłów chłonnych, opłucnej i ściany klatki piersiowej. Przerzuty dotyczą sąsiednich narządów - tchawicy, przełyku, naczyń krwionośnych, serca, kręgosłupa. Rak płuc w stadium 3 nie może całkowicie wyleczyć.

Czwarty, ostatni etap raka płuca charakteryzuje się przerzutami do odległych narządów. Czy można pokonać raka płuc w stadium 4? To jest końcowy etap raka płuc. Rak płuc w stadium 4 jest nieuleczalny, gdy zachodzą nieodwracalne procesy, a choroba staje się nieuleczalna. Jeśli u pacjenta zostanie zdiagnozowany drobnokomórkowy rak płuca w stadium 4 z przerzutami, onkolodzy prowadzą terapię paliatywną.

Ta klasyfikacja ma zastosowanie tylko do raka niedrobnokomórkowego. W przypadku raka drobnokomórkowego wyróżnia się tylko 2 etapy. W pierwszym, ograniczonym stadium raka, atypowe komórki znajdują się w jednym płucu i sąsiednich tkankach. W drugim etapie guz daje przerzuty poza płucem i do odległych narządów. Diagnoza „drobnokomórkowego raka płuca w stadium 3” jest niekompetentna.

Jeśli pacjent ma zaawansowanego raka płuca, w ostatnich dniach życia objawy są następujące:

 • Letarg;
 • Utrudnione oddychanie;
 • Zimne, niebieskawe kończyny;
 • Szybki, słaby puls;
 • Niskie ciśnienie krwi.

W raku płuca w stadium 4 objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej nasilają się przed śmiercią, oddech staje się płytki, bicie serca słabe.

Do opisu anatomicznego rozprzestrzeniania się guza stosuje się międzynarodową klasyfikację stadiów nowotworów złośliwych TNM (guz - guz, guzek - węzeł, przerzuty - przerzuty). Opiera się na 3 składnikach:

 • T - charakteryzuje rozpowszechnienie pierwotnego nowotworu;
 • N - wskazuje na obecność i rozpowszechnienie przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych;
 • M - ilustruje obecność lub brak odległych przerzutów.

Objawy raka płuc 1,2,3,4 stopnia są indywidualne. W początkowych stadiach nowotworu złośliwego rokowanie jest bardziej optymistyczne niż w przypadku raka płuca stopnia 4..

Diagnoza raka płuc

Jak rozpoznać raka płuc? Diagnozę raka płuc w szpitalu Jusupow przeprowadza się przy użyciu nowoczesnego sprzętu wiodących światowych producentów. Rak płuc we fluorografii określa się, gdy guz jest duży. W przypadku obwodowego raka płuc na zdjęciach rentgenowskich widoczne są następujące objawy:

 • Ubytki próchnicowe,
 • Niejednorodność cienia spowodowana martwicą i zwłóknieniem zrębu;
 • Obwody policykliczne.

Na zdjęciach rentgenowskich prezentowany jest gruczolakorak z intensywnym cieniem bez próchnicy ubytków o wyraźnych, nierównych, czasem promiennych konturach. Widoczne są sznury o długości powyżej 6 mm ze ścieżką do nasady. Węzły chłonne, które nie są powiększone radiologicznie, są często dotknięte przerzutami nowotworowymi.

Jak wygląda rak płuc na zdjęciu rentgenowskim? W raku oskrzelowo-pęcherzykowym na zdjęciach rentgenowskich można określić jednolite intensywne ciemnienie o niewyraźnym konturze, na tle których można prześledzić oskrzela lub widać guzowatość zewnętrznego konturu guza. Wiedząc, jak wygląda rak płuc w tomografii komputerowej, radiolodzy ze szpitala w Jusupowie szybko ustalają dokładną diagnozę.

Jak rozpoznać raka płuc? Sprawdzanie płuc pod kątem onkologii obejmuje pełną morfologię krwi. W raku płuca szybkość sedymentacji erytrocytów wynosząca 10–50 mm / h wskazuje na szybki postęp procesów nowotworowych. Niepokojącym znakiem jest wzrost liczby leukocytów, spadek stężenia czerwonych krwinek i hemoglobiny..

Jak definiuje się raka płuc? Pięciokrotne badanie cytologiczne plwociny pozwala na wykrycie komórek nowotworowych u 50 - 85% pacjentów z centralnym rakiem płuca i u 30 - 60% pacjentów z obwodową lokalizacją guza.

Jak wykryć raka płuc? Nakłucie przezklatkowe pozostaje główną metodą weryfikacji rozpoznania raka obwodowego. Jest pod kontrolą telewizji rentgenowskiej. Gdy guz znajduje się w strefie korzeni, stosuje się cienkie i ultracienkie igły. Zwiększa to znacznie zawartość informacyjną badania i zmniejsza jego inwazyjność. Tomografia komputerowa płuc może zwiększyć skuteczność tej procedury o 1,6 razy.

Jak rozpoznaje się przerzutowego raka płuc? Biopsja punkcyjna wyczuwalnych wyczuwalnymi obwodowymi węzłami chłonnymi w raku płuca może wykryć przerzuty u 60 - 70% pacjentów. Jeśli wyniki biopsji nakłucia są ujemne, onkolodzy szpitala Jusupow wykonują biopsję węzłów chłonnych.

Jakie testy należy wykonać na raka płuc? Markery nowotworowe raka płuc pozwalają podejrzewać obecność procesu nowotworowego. Jaki marker nowotworowy wskazuje na raka płuc? Na onkologię płuc wskazują markery nowotworowe. Określenie poziomu antygenu embrionalnego raka, antygenu polipeptydu tkankowego, kwasów sialowych związanych z lipidami ma pewne znaczenie praktyczne..

W kompleksowym badaniu pacjentów z rakiem płuc duże znaczenie ma bronchoskopia. W szpitalu Jusupow lekarze używają endoskopów firm japońskich i europejskich. Dokładność badania została zwiększona do 98,9% z powodu wielu biopsji. Zaletą badania w znieczuleniu miejscowym jest możliwość wykrycia pośrednich objawów raka: zwężenia i odchylenia kierunku oskrzela na skutek ucisku przez guz okołoskrzelowy.

Jak wykryć raka płuc we wczesnych stadiach? Rozpoznanie raka płuca we wczesnych stadiach przeprowadza się za pomocą oddzielnego cewnikowania wszystkich oskrzeli i badania cytologicznego popłuczyn, a także wielokrotnej endoskopowej biopsji eksploracyjnej błony śluzowej oskrzeli. Badanie płuc pod kątem raka pomaga uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Jak rozpoznaje się raka płuc? Nowotwory przedinwazyjne i małe formacje w grupie pacjentów z komórkami nowotworowymi w plwocinie są wykrywane za pomocą bronchoskopów światłowodowych wyposażonych w źródło promieniowania ultrafioletowego.

Selektywna elektrofetyzmografia przezoskrzelowa ujawnia nieprawidłowości u pacjentów z rakiem płuca w strefie guza i obszarach przyległych. W przypadku zmiany niewidocznej dla oka dokładność badania podczas gryzienia wzrasta do 85%, biopsja szczoteczkowa - do 75%, biopsja łyżeczkowa - do 81%. Technologia endooskrzelowego badania ultrasonograficznego z ukierunkowaną biopsją przezskórną nakłucia węzła chłonnego podejrzanego o przerzuty pozwala lekarzom Szpitala Jusupowa na znaczną poprawę złożonej diagnostyki raka..

W razie potrzeby przeprowadza się badania radionuklidów z 67Ga-cytrynianem, diagnostykę różnicową złośliwego guza płuca z przerzutami do korzenia i śródpiersia. 99Tc i 57Ga-bleomycyna są również używane w tym samym celu..

Skąd wiesz, że masz raka płuc? Kiedy pojawią się pierwsze objawy patologii płuc, konieczne jest poddanie się badaniu płuc pod kątem onkologii. Jak sprawdzić swoje płuca na raka? Skontaktuj się ze szpitalem Jusupow.

Rokowanie i przeżycie

Jeśli zdiagnozowany zostanie rak płuc, jak długo możesz żyć? Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia w 1. stadium raka płuca po operacji są dobre u 70% pacjentów. W raku płuca w stadium 2 rokowanie wynosi 40%, w trzecim stadium 20%. Nieleczona 90% pacjentów umiera w ciągu pierwszych dwóch lat. W pierwszym stadium raka płuca po operacji i prowadzeniu i leczeniu skojarzonym 80% chorych będzie żyło dłużej niż 5 lat, w drugim 45%, w trzecim 20%. Po radioterapii lub chemioterapii pięcioletnie przeżycie wynosi 10%. Połączone leczenie choroby wydłuża pięcioletnie przeżycie nawet o 40%.

Jakie są szanse na przeżycie raka płuc z objawami choroby? W przypadku zdiagnozowania drobnokomórkowego raka płuca oczekiwana długość życia zależy od stadium choroby. Pacjenci, którzy terminowo rozpoczęli leczenie, osiągają całkowitą remisję. Około 80% pacjentów zostaje wyleczonych. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca w stadium 3 rokowanie pogarsza się. Przy kompleksowym leczeniu życie pacjenta można wydłużyć o 4-5 lat, a odsetek ocalałych wynosi zaledwie 10%. Nieleczony pacjent umiera w ciągu dwóch lat od diagnozy.

W przypadku rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca rokowanie jest mniej optymistyczne. Guz jest zwykle wykrywany na późniejszych etapach, dlatego lekarzom udaje się przedłużyć życie o 5 lat tylko u 10% pacjentów. Przerzuty rozwijają się wcześnie u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem płuca. Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia nie przekraczają 15%. W przypadku gruczolakoraka płuc o niskim stopniu złośliwości rokowanie życia zależy od stopnia zaawansowania choroby i adekwatności leczenia.

Rozwój raka kolczystokomórkowego prawie zawsze prowadzi do powstania zmian przerzutowych. To komplikuje terapię, tylko 15% pacjentów przeżywa dłużej niż 5 lat. W przypadku obwodowego raka płuca rokowanie jest gorsze niż w przypadku raka centralnego, ponieważ lekarze wykrywają guzy obwodowe na późnym etapie.

W przypadku onkologii płuc z objawami złośliwego guza oczekiwana długość życia zależy od stadium procesu nowotworowego. U pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium 4 rokowanie przeżycia w ciągu 5 lat wynosi nie więcej niż 10-15%. Jeśli chirurdzy wykonali resekcję części płuca, leczenie przyniosło wyraźne rezultaty, pięcioletnia przeżywalność jest istotnie wyższa, od 80 do 85%. Oczekiwaną długość życia w raku płuc można wydłużyć, zwracając się o pomoc lekarską w odpowiednim czasie.

Leczenie raka płuc

Wysokiej jakości diagnostyka złośliwych guzów płuc przeprowadzana w szpitalu Jusupow jest niezwykle ważna przy wyborze taktyki leczenia pacjenta. Czy raka płuc można wyleczyć? Onkolodzy mają indywidualne podejście do wyboru metody leczenia raka płuca.

Lekarze poradni onkologicznej precyzyjnie określają stopień zaawansowania choroby zgodnie z klasyfikacją TNM, wykorzystując nowoczesne możliwości diagnostyczne, uwzględniając funkcjonalność pacjenta. Chirurdzy po mistrzowsku wykonują zabiegi chirurgiczne, onkolodzy stosują najnowsze leki chemioterapeutyczne, radiolodzy napromieniają guza przy pomocy urządzeń klasy eksperckiej.

Czy raka płuc można leczyć? Dopiero na podstawie kompleksowego badania miejscowej i ogólnoustrojowej częstości występowania procesu określa się kliniczny etap choroby i taktykę leczenia. Zwiększa to szanse na życie pacjentów z rakiem płuc. W szpitalu Jusupow onkolodzy zajmujący się leczeniem raka płuca stosują standardy, protokoły i metody leczenia wiodących krajów świata, w tym standardy ASCO i NCCN.

Czy raka płuc można wyleczyć? W szpitalu Jusupow lekarze z powodzeniem stosują następujące metody leczenia raka płuc:

 • Interwencje operacyjne;
 • Chemoterapia;
 • Radioterapia.

Leczenie chirurgiczne stosuje się w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca. Podczas operacji chirurg usuwa cały nowotwór lub jego oddzielny odcinek. Ilość usuwanej tkanki zależy od charakteru nowotworu i jego lokalizacji. Zgodnie ze wskazaniami usuwanie płuc wykonuje się w przypadku raka.

Obecnym trendem w leczeniu raka płuca jest stosowanie małoinwazyjnych metod leczenia złośliwych guzów płuc. Operacje wykonywane są za pomocą miniaturowej kamery wideo. Technika ta nosi nazwę chirurgii torakoskopowej wspomaganej wideo (VATS). Takim interwencjom chirurgicznym towarzyszy mniej silny ból. Proces rehabilitacji po nich jest szybszy..

Chemioterapia raka płuc

Chemioterapia raka płuc jest głównym sposobem leczenia większości pacjentów z rakiem oskrzeli i płuc. Chemioterapeuci ze szpitala w Jusupowie przepisują pacjentom leki przeciwnowotworowe, które niszczą komórki rakowe. Są bardzo skuteczne i mają minimalne spektrum skutków ubocznych. W związku z akredytacją klinik onkologicznych do prowadzenia badań klinicznych, lekarze mają możliwość stosowania chemioterapeutyków nowej generacji, których nie można uzyskać w innych placówkach medycznych w Moskwie. Chemioterapia raka płuc poprawia rokowanie.

Jak przebiega chemioterapia raka płuc? Chemioterapia dzieli się na trzy typy:

 • Neoadiuwant - przepisywany przed operacją w celu zniszczenia atypowych komórek;
 • Adiuwant - służy do niszczenia pozostałych komórek nowotworowych po operacji lub przebiegu radioterapii;
 • Chemioterapia ogólnoustrojowa jest głównym sposobem leczenia zlokalizowanego procesu nowotworowego w późnych stadiach i postaci przerzutowej raka płuca.

Ze względu na szybki rozwój technologii medycznej leki stosowane w chemioterapii są bezpieczne i skuteczne..

Biologiczna i celowana terapia raka płuc

Terapia biologiczna w leczeniu raka płuca to innowacyjny i wysoce obiecujący kierunek w onkologii zachowawczej. Pozwala na „celowanie” tylko w komórki nowotworowe.

Leki celowane na raka płuc rozpoznają komórki złośliwe na podstawie ich specyficznych cech i niszczą je, wpływając na funkcje życiowe (podział, wzrost). Leki te zakłócają dopływ krwi do guza. Terapia celowana (celowana) stosowana jest jako samodzielna metoda leczenia lub w celu zwiększenia skuteczności leczenia w połączeniu z chemioterapią.

Radioterapia raka płuc

Czy raka płuc można leczyć, czy nie? Aby komórki rakowe zatrzymały wzrost i rozmnażanie, guz jest napromieniany silną wiązką promieniowania gamma. W przypadku radykalnej radioterapii guz i obszary przerzutów regionalnych są narażone na promieniowanie. Radioterapia jest również stosowana w przypadku raka drobnokomórkowego. Najnowsze osiągnięcia medycyny w dziedzinie radioterapii obejmują następujące techniki:

 • Radioterapia zdalna - ekspozycja na komórki nowotworowe z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zlokalizowanego poza organizmem człowieka;
 • Brachyterapia wysokodawkowa - ekspozycja przez źródło, które jest wszczepiane do organizmu pacjenta i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie guza złośliwego lub wprowadzane do nowotworu;
 • Radioterapia IMRT RAPID Arc - pozwala na wystawienie całej dawki promieniowania wyłącznie na chore tkanki bez uszkadzania zdrowych tkanek (stosowana w przypadku, gdy proces nowotworowy dotyczy więcej niż jednego płata płuc, ale nie rozprzestrzenił się poza narząd).

Rak płuc w stadium 3 jest leczony radioterapią i chemioterapią.

Leczenie objawowe i paliatywne raka płuca

Terapia paliatywna nowotworów złośliwych płuc jest stosowana u pacjentów nieuleczalnych, gdy możliwości leczenia przeciwnowotworowego są wyczerpane lub ograniczone. Lekarze w szpitalu Jusupow przepisują leki, które eliminują lub zmniejszają objawy choroby i wydłużają oczekiwaną długość życia pacjenta.

Jak usunąć kaszel u pacjenta z rakiem płuc? W celu złagodzenia napadów u pacjentów z rakiem płuca stosuje się leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym, które hamują ośrodek kaszlu. Zawierają kodeinę. Aby zatrzymać krwawienie z płuc, przepisuje się leki hemostatyczne, objętość płynu we krwi uzupełnia się za pomocą przeciwwstrząsowych substytutów krwi, leków i składników krwi. W przypadku zatrucia wykonywana jest terapia detoksykacyjna.

Często pacjenci pytają, czy rak płuc jest uleczalny, czy nie, czy raka płuc można leczyć wcześnie. Jeśli guz w płucach zostanie wykryty w odpowiednim czasie, lekarze szpitala Jusupow przeprowadzają kompleksowe leczenie. Ma na celu wyzdrowienie pacjenta. Niemożliwe jest całkowite wyleczenie raka płuc w zaawansowanym stadium. Przeżywalność raka drobnokomórkowego wynosi 40% w ciągu trzech lat. Onkolodzy ze szpitala Jusupow wiedzą, jak leczyć raka płuc.

Leczenie raka płuc w Moskwie

Gdzie leczyć raka płuc w Moskwie? Leczenie raka płuc w Moskwie jest z powodzeniem przeprowadzane przez onkologów szpitala Jusupow. Profesorowie, lekarze najwyższej kategorii mają wieloletnie doświadczenie w onkologii. Diagnozę choroby przeprowadza się przy użyciu najnowszego sprzętu.

Taktyka leczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Chirurdzy onkolodzy biegle posługują się techniką operacji płuc. Po operacji pacjenci przechodzą radioterapię i chemioterapię zgodnie z międzynarodowymi protokołami. Jeśli podejrzewasz raka płuc, zadzwoń do szpitala Jusupow. Zostaniesz umówiony na wizytę u onkologa płuc w dogodnym dla Ciebie czasie.