Guz mózgu: objawy, oznaki, przyczyny, leczenie, rozpoznanie, rokowanie

Guz mózgu jest wynikiem zwiększonego podziału komórek tworzących sam mózg, jego gruczoły (przysadkę mózgową i szyszynkę), jego błony, naczynia krwionośne lub emanujące z niego nerwy. Ten sam termin nazywa się onkopatologią, gdy guz utworzony z komórek kości czaszki wrasta do mózgu lub gdy komórki nowotworowe z innych narządów (zwykle płuc, narządów układu pokarmowego i rozrodczego) zostały tu przeniesione z krwiobiegu.

Choroba występuje u 15 na 1000 pacjentów z patologiami onkologicznymi. Może być zarówno łagodny, jak i złośliwy. Różnica między jednym a drugim typem polega na tempie wzrostu (guzy złośliwe rosną szybciej) i zdolności do wysyłania guzów „potomnych” (przerzutów) do innych narządów (jest to typowe tylko dla nowotworów złośliwych). Oba mogą wrastać w otaczające tkanki i uciskać ważne struktury mózgu..

Nazwa guza mózgu pochodzi od nazwy komórek, które zaczęły się w niekontrolowany sposób dzielić. Według klasyfikacji z 2007 roku wyróżnia się ponad 100 ich typów, które połączono w 12 „dużych” grup. Objawy zależą od lokalizacji guza (każda część mózgu pełni inną funkcję), jego wielkości i rodzaju. Głównym leczeniem patologii jest leczenie chirurgiczne, ale nie zawsze jest to możliwe ze względu na niejasność granic między tkankami patologicznymi i normalnymi. Ale nauka nie stoi w miejscu i dla takich przypadków opracowano inne metody terapii: promieniowanie ukierunkowane, radiochirurgię, chemioterapię i jej „młode” podgatunki - biologiczne leczenie celowane..

Przyczyny guzów

U dzieci główną przyczyną nowotworów jest naruszenie struktury genów odpowiedzialnych za prawidłowe tworzenie się układu nerwowego lub pojawienie się jednego lub więcej patologicznych onkogenów odpowiedzialnych za kontrolę nad cyklem życiowym komórek w strukturze normalnego DNA. Takie nieprawidłowości mogą mieć wrodzone podłoże, mogą też pojawić się w niedojrzałym mózgu (dziecko rodzi się z niecałkowicie uformowanym, „gotowym” układem nerwowym).

Wrodzone zmiany występują w tych genach:

 • NF1 lub NF2. Powoduje to zespół Recklinghausena, który w ½ przypadkach jest komplikowany przez rozwój gwiaździaka pilocytarnego;
 • ARS. Jego mutacja prowadzi do zespołu Türko, a on - do rdzeniaka i glejaka - nowotworów złośliwych;
 • RTSN, którego zmiana prowadzi do choroby Gorlina i jest skomplikowana przez nerwiaki;
 • P53, związany z zespołem Li-Fraumeni, który charakteryzuje się występowaniem różnych mięsaków - złośliwych guzów nienabłonkowych, w tym mózgu;
 • kilka innych genów.

Główne zmiany wpływają na takie cząsteczki białka:

 1. hemoglobina - białko przenoszące tlen do komórek;
 2. cykliny - białka, które aktywują kinazy białkowe zależne od cyklin;
 3. kinazy białkowe zależne od cyklin - enzymy wewnątrzkomórkowe, które regulują cykl życiowy komórki od urodzenia do śmierci;
 4. E2F - białka odpowiedzialne za kontrolę cyklu komórkowego i pracę tych białek, które mają tłumić guzy. Muszą również zapewnić, że wirusy DNA nie zmieniają ludzkiego DNA;
 5. czynniki wzrostu - białka sygnalizujące wzrost określonej tkanki;
 6. białka, które „tłumaczą” język przychodzącego sygnału na język zrozumiały dla organelli komórkowych.

Udowodniono, że zmiany dotyczą przede wszystkim tych komórek, które aktywnie się dzielą. A dzieci mają ich znacznie więcej niż dorośli. Dlatego guz mózgu może zostać aktywowany nawet u noworodka. A jeśli komórka gromadzi wiele zmian we własnym genomie, nie można przewidzieć, w jakim tempie będzie się dzielić i jakich będzie mieć potomków. Tak więc łagodne guzy (na przykład glejak - najczęstsza formacja mózgu) mogą, z niekontrolowanymi mutacjami ich składowych struktur komórkowych, degenerować się w złośliwe (glejak - w glejaka).

Wyzwalacze pojawiania się guzów mózgu

Kiedy istnieje predyspozycja do pojawienia się guza w mózgu lub następuje zmniejszenie tempa powrotu do zdrowia po uszkodzeniu, wówczas pojawienie się guza może zostać sprowokowane (a u dorosłych - początkowo spowodowane) pojawieniem się guza:

 • promieniowanie jonizujące;
 • fale elektromagnetyczne (w tym z obfitej komunikacji);
 • promieniowanie podczerwone;
 • narażenie na gaz chlorku winylu, który jest potrzebny do produkcji rzeczy z tworzyw sztucznych;
 • pestycydy;
 • GMO w żywności;
 • wirusy brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18 (można je zdiagnozować metodą PCR krwi, a ich leczenie polega na utrzymaniu odporności na dobrym poziomie, co wspomaga nie tylko leki, ale także stwardnienie, fitoncydy roślinne i warzywa w diecie).

Czynniki ryzyka nowotworu

Więcej szans na „uzyskanie” formacji w jamie czaszki w:

 • mężczyźni;
 • osoby w wieku poniżej 8 lub 65-79 lat;
 • Likwidatorzy Czarnobyla;
 • ci, którzy stale noszą telefon komórkowy przy głowie lub rozmawiają z nim (nawet przez urządzenie głośnomówiące);
 • pracują w toksycznym przemyśle, gdy mają kontakt z rtęcią, produktami rafinowanymi, ołowiem, arsenem, pestycydami;
 • czy wykonano przeszczep narządu;
 • Zakażony wirusem HIV;
 • którzy otrzymali chemioterapię z powodu guza o dowolnej lokalizacji.

Oznacza to, że mając świadomość czynników ryzyka, jeśli uważasz, że Ty lub Twoje dziecko macie ich wystarczająco dużo, można porozmawiać z neurologiem i uzyskać od niego skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego (MRI) lub pozytonową tomografię emisyjną (PET) mózgu..

Klasyfikacja guzów

Z pochodzenia guzy mózgu to:

 1. Pierwotne: które rozwijają się ze struktur znajdujących się w jamie czaszki, czy to kości, istoty białej lub szarej mózgu, naczyń, które odżywiają wszystkie te struktury, nerwów opuszczających mózg, wyściółki mózgu.
 2. Wtórne: są to zmodyfikowane komórki dowolnego innego organu. To są przerzuty.

W zależności od komórki i cząsteczki (jeden typ komórki może zawierać różne cząsteczki receptorów) wyróżnia się wiele typów guzów mózgu. Oto główne, najczęstsze:

 • Rozwijające się z tkanki mózgowej - neuronów i nabłonka. Są to łagodne wyściółczaki, glejaki, gwiaździaki.
 • Pochodzi z opon mózgowych: oponiaki.
 • Rosnące z nerwów czaszkowych - nerwiaki.
 • Którego pochodzenia stanowią komórki przysadki mózgowej. To jest gruczolak przysadki.
 • Guzy dysembriogenetyczne, które powstają w okresie prenatalnym, gdy zaburzone jest normalne różnicowanie tkanek. W tym przypadku w mózgu można znaleźć kłębek włosów, początki zębów lub inne tkanki, które nie są odpowiednie dla danej lokalizacji..
 • Przerzuty z narządów poza jamą czaszki. Wchodzą do mózgu z przepływem krwi, rzadziej - limfą.

Istnieje również klasyfikacja uwzględniająca różnicowanie komórek nowotworowych. Trzeba tutaj powiedzieć, że im bardziej zróżnicowany guz (to znaczy komórki są bardziej podobne do normalnych), tym wolniej rośnie i daje przerzuty.

Klasyfikacja guzów pierwotnych sugeruje, że dzielą się one na 2 duże grupy: glejaki i inne niż glejaki..

Glejaki

Jest to ogólna nazwa guzów wywodzących się z komórek otaczających tkankę nerwową - podstawę mózgu. Zapewniają neuronom „mikroklimat” i warunki do normalnego funkcjonowania. Glejaki stanowią 4/5 wszystkich złośliwych guzów mózgu.

Istnieją 4 klasy glejaków. Klasy 1 i 2 są najmniej złośliwe, wolno rosnące. Trzecia klasa jest już uważana za złośliwą, rośnie umiarkowanie szybko. Klasa 4 - najbardziej rakowa ze wszystkich pierwotnych zmian zwanych glejakiem.

Są podzielone na następujące typy:

Astrocytomy

Gatunek ten stanowi 60% wszystkich pierwotnych formacji mózgowych. Składają się z astrocytów - komórek, które ograniczają, odżywiają i wspomagają wzrost neuronów. Stanowią barierę oddzielającą komórki mózgowe od krwi.

Oligodendrogliomas

Pochodzenie tych guzów pochodzi z komórek oligodendrocytów, które również chronią neurony. To rzadki rodzaj nowotworu. Reprezentują je średnio zróżnicowane i umiarkowanie złośliwe guzy; znaleziono u młodych ludzi i ludzi w średnim wieku

Wyściółczaki

Ependyma to komórki wyściełające ściany komór mózgu. To oni, wymieniając składniki z krwią, syntetyzują płyn mózgowo-rdzeniowy, który myje rdzeń kręgowy i mózg..

Guzy wyściółczaka dzielą się na 4 klasy:

 1. Wysoce zróżnicowane: wyściółczaki mieszkowo-kapilarne i podzależne. Rosną powoli i nie dają przerzutów.
 2. Umiarkowanie zróżnicowane: wyściółczaki. Rośnie szybciej, nie daje przerzutów.
 3. Wyściółczaki anaplastyczne. Ich wzrost jest wystarczająco szybki, mogą dawać przerzuty.

Glejaki mieszane

Takie guzy zawierają mieszaninę różnych komórek o różnym zróżnicowaniu. Prawie zawsze zawierają zmutowane astrocyty i oligodendrocyty..

Nie-glejaki

To drugi główny typ nowotworów złośliwych mózgu. Składa się również z kilku typów różnych guzów..

Gruczolaki przysadki

Takie guzy są najczęściej łagodne; częściej u kobiet. Wczesne stadium tych nowotworów charakteryzuje się objawami zaburzeń endokrynologicznych związanych ze wzrostem (rzadziej - spadkiem) produkcji jednego lub więcej hormonów. Tak więc, gdy syntetyzowana jest duża ilość hormonu wzrostu, u dorosłych rozwija się akromegalia - nadmierny wzrost niektórych części ciała, u dzieci - gigantyzm. Jeśli wzrasta produkcja ACTH, rozwija się otyłość, spowolnienie gojenia się ran, wysypki trądzikowe, zwiększony wzrost włosów w strefach aktywnych hormonalnie.

Chłoniaki OUN

W tym przypadku złośliwe komórki tworzą się w naczyniach limfatycznych znajdujących się w jamie czaszki. Przyczyny takiego guza nie są w pełni znane, ale jasne jest, że rozwijają się one w stanach niedoboru odporności i po operacjach przeszczepów. Dowiedz się więcej o objawach, rozpoznaniu i leczeniu chłoniaka.

Meningiomas

To nazwa nowotworów wywodzących się ze zmodyfikowanych komórek opon mózgowych. Oponiaki to:

 • łagodny (stopień 1);
 • nietypowe (klasa 2), gdy w strukturze widoczne są zmutowane komórki;
 • anaplastyczny (stopień 3): występuje skłonność do przerzutów.

Objawy guza mózgu

Naruszenie normalnej struktury komórkowej następuje okresowo w każdym narządzie podczas jego odnowy (kiedy komórki się dzielą), ale normalnie takie nieprawidłowe komórki są szybko rozpoznawane i niszczone przez układ odpornościowy „przygotowany” na takie zdarzenia. „Problem” mózgu polega na tym, że jest otoczony specjalną barierą komórkową, która uniemożliwia układowi odpornościowemu (pełniącemu rolę „policjanta”) „badanie” wszystkich komórek tego organu. Dlatego do tego czasu:

 • guz nie uciska sąsiednich tkanek;
 • lub nie będzie rozprowadzał swoich produktów przemiany materii we krwi,

objawy nie pojawią się. Niektóre guzy przysadki są wykrywane tylko pośmiertnie, ponieważ ich objawy są tak nieistotne, że nie zwracają na siebie uwagi. MRI mózgu z kontrastem dożylnym, który mógłby je wykryć, nie znajduje się na liście wymaganych badań.

Wczesne objawy każdego guza mózgu są następujące:

 1. Bóle głowy związane z guzami mózgu. Pojawia się w nocy lub rano (wynika to z faktu, że błony puchną w nocy, ponieważ w tym czasie płyn mózgowo-rdzeniowy jest ponownie wchłaniany). Ból ma charakter pękający lub pulsujący, nasila się przy odwracaniu głowy, kaszlu, nadwyrężaniu prasy, ale ustępuje po pewnym czasie po przyjęciu pozycji wyprostowanej (gdy płyn mózgowo-rdzeniowy i krew lepiej wypływają z naczyń mózgowych). Syndromu nie ustępuje przyjmowanie środków przeciwbólowych. Ból głowy staje się stały w czasie.
 2. Nudności i wymioty niezwiązane z jedzeniem. Towarzyszą bólowi głowy, ale występując na jego wysokości nie łagodzą stanu osoby. Stan wymiotów zależy od tego, jak długo dana osoba jadła: jeśli stało się to niedawno, nadal będzie niestrawione jedzenie, jeśli przez długi czas - domieszka żółci. Nie oznacza to wcale, że doszło do zatrucia tymi produktami..
 3. Inne wczesne objawy to:
  • pogorszenie zapamiętywania;
  • gorzej okazuje się analiza informacji;
  • słaba koncentracja;
  • zmiana w postrzeganiu tego, co się dzieje.

W niektórych przypadkach pierwszymi objawami mogą być konwulsje - drżenie kończyn lub rozciąganie całego ciała, podczas gdy osoba traci przytomność, w niektórych przypadkach - na pewien czas przestaje oddychać.

Kolejne objawy guza mózgu mogą obejmować:

 1. Ogólne mózgowe. To:
  • Depresja świadomości. Początkowo człowiek - na tle silnego bólu głowy - staje się coraz bardziej senny, dopóki nie zacznie spać całymi dniami bez budzenia się na posiłek (podczas budzenia się, gdy osoba nie rozumie, gdzie jest i kto jest wokół Iść do toalety).
  • Bół głowy. Ma charakter permanentny, rano jest silniejsza, przy stosowaniu diuretyku ból nieznacznie się zmniejsza (lista diuretyków).
  • Zawroty głowy.
  • Światłowstręt.
 2. W zależności od lokalizacji guza:
  • Jeśli znajduje się w korze ruchowej, może rozwinąć się niedowład (ruch jest nadal możliwy) lub paraliż (całkowite unieruchomienie). Zwykle paraliżuje tylko połowę ciała.
  • Halucynacje. Jeśli guz znajduje się w płacie skroniowym, halucynacje będą słuchowe. Kiedy znajduje się w wzrokowej korze potylicznej, halucynacje będą wizualne. Kiedy masa dotyka przednich obszarów płata czołowego, może pojawić się halucynoza węchowa..
  • Upośledzenie słuchu aż do głuchoty.
  • Upośledzone rozpoznawanie lub reprodukcja mowy.
  • Upośledzenie wzroku: utrata wzroku - całkowita lub częściowa; podwójne widzenie; zniekształcenie kształtu lub rozmiaru przedmiotów.
  • Utrudnione rozpoznawanie obiektów.
  • Niezdolność do zrozumienia tekstu pisanego.
  • Oczopląs („poruszająca się źrenica”): osoba chce patrzeć w jednym kierunku, ale jego oczy „biegną”.
  • Różnica w średnicy źrenic i ich reakcji na światło (jedno może reagować, drugie nie).
  • Asymetria twarzy lub jej części.
  • Niepowodzenie w napisaniu tekstu.
  • Upośledzona koordynacja: zataczanie się podczas chodzenia lub stania, brakujące przedmioty.
  • Zaburzenia autonomiczne: zawroty głowy, nadmierne pocenie się, uczucie gorąca lub zimna, omdlenia z powodu niskiego ciśnienia krwi.
  • Upośledzona inteligencja i emocje. Osoba staje się agresywna, źle dogaduje się z innymi, myśli gorzej, trudniej jest mu koordynować swoje działania.
  • Naruszenie bólu, temperatury, wrażliwości na wibracje w niektórych częściach ciała.
  • Zaburzenia hormonalne Występują z guzami przysadki mózgowej lub szyszynki.

Wszystkie te objawy są podobne do udaru. Różnica polega na tym, że nie rozwijają się one od razu, ale istnieje pewna inscenizacja.

Etapy guza mózgu są następujące:

 1. Guz jest powierzchowny. Komórki, które go tworzą, są nieagresywne, zajmują się jedynie utrzymaniem swojej żywotnej aktywności, to znaczy praktycznie nie rozprzestrzeniają się w głąb i wszerz. Wykrycie nowotworu na tym etapie jest trudne.
 2. Wzrost komórek i postęp mutacji, przenikają do głębszych warstw, lutując sąsiadujące ze sobą struktury, oddziałując na naczynia krwionośne i limfatyczne.
 3. Na tym etapie pojawiają się objawy: bóle głowy, zawroty głowy, wychudzenie, gorączka. Mogą wystąpić zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, po których nie stają się one łatwiejsze (w przeciwieństwie do zatrucia).
 4. Na tym etapie guz rozrasta się przez wszystkie opony mózgowe, przez co nie można go już usunąć, a także daje przerzuty do innych narządów: płuc, wątroby, narządów jamy brzusznej, powodując objawy ich uszkodzenia. Świadomość jest osłabiona, pojawiają się napady padaczkowe i halucynacje. Ból głowy jest tak znaczący, że walka z nim wymaga wszystkich myśli i czasu.

Objawy, które powinny być powodem wizyty u neurologa:

 • ból głowy pojawił się po raz pierwszy po 50 latach;
 • ból głowy pojawił się przed 6 rokiem życia;
 • ból głowy + nudności + wymioty;
 • wymioty pojawiają się wcześnie rano, podczas gdy nie ma bólu głowy;
 • zmiany w zachowaniu;
 • szybko pojawia się zmęczenie;
 • pojawiły się ogniskowe objawy: asymetria twarzy, niedowład lub paraliż.

Diagnostyka

Tylko neuropatolog może przepisać badanie, jeśli podejrzewa się guz mózgu. Najpierw zbada pacjenta, sprawdzi jego refleks, funkcje przedsionkowe. Następnie wyśle ​​na badanie do pokrewnych specjalistów: okulisty (zbada dno oka), laryngologa, który oceni słuch i węch. Wykonana zostanie elektroencefalografia w celu określenia ogniska konwulsyjnej gotowości i stopnia jej aktywności. Równolegle z oceną uszkodzeń konieczne jest postawienie diagnozy poprzez określenie lokalizacji i objętości guza. Pomogą w tym następujące metody:

 • Rezonans magnetyczny - metoda, którą można zastosować u osób bez metalowych części ciała (rozrusznik serca, endoprotezy stawów, odłamki urządzeń wybuchowych).
 • Tomografia komputerowa. W diagnostyce guza mózgu nie jest tak skuteczny jak rezonans magnetyczny, ale można go wykonać, jeśli nie można wykonać pierwszej metody..
 • Pozytonowa tomografia emisyjna - pomaga w wyjaśnieniu wielkości guza.
 • Angiografia rezonansu magnetycznego to metoda pozwalająca na badanie naczyń odżywiających guz. Wymaga to wprowadzenia środka kontrastowego do krwiobiegu, który również zabarwi naczynia włosowate nowotworu..

Wszystkie te metody mogą jedynie „popchnąć” wyobrażenie o budowie histologicznej guza, ale możliwe jest dokładne określenie jej w celu sporządzenia planu leczenia guza mózgu i prognozy, jest to możliwe tylko przy pomocy biopsji. Wykonywany jest po zbudowaniu modelu 3D mózgu i znajdującego się w nim guza w celu wprowadzenia sondy ściśle w obszar patologiczny (biopsja stereotaktyczna).

Równolegle z diagnozą wykonywane są inne metody badawcze, które pozwalają na ustalenie stadium guza: wykonuje się diagnostykę instrumentalną tych narządów jamy, do których może dojść do przerzutów nowotworu mózgu.

Leczenie guzów

Głównym sposobem leczenia patologii jest operacja usunięcia guza. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieją granice między nowotworem a nienaruszonymi tkankami. Jeśli guz wyrósł do opon mózgowych, nie można go wykonać. Ale jeśli ściska ważną część mózgu, czasami wykonuje się pilną operację, podczas której nie usuwa się całego nowotworu, ale tylko jego część.

Przed operacją przeprowadza się przygotowanie: wprowadza się środki (jest to diuretyk osmotyczny „Mannitol” i leki hormonalne „Deksametazon” lub „Prednizolon”), które zmniejszają obrzęk mózgu. Przepisywane są również leki przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe..

Radioterapię można przeprowadzić w okresie przedoperacyjnym w celu zmniejszenia objętości guza i wyraźniejszego oddzielenia go od zdrowych obszarów. W takim przypadku źródło promieniowania można zlokalizować zarówno zdalnie, jak i wprowadzić do mózgu (wymaga to również trójwymiarowego modelu i sprzętu zdolnego do wszczepienia kapsułki z substancją radioaktywną w zadanych współrzędnych - technika stereotaktyczna).

Jeśli guz blokuje swobodny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego lub utrudnia przepływ krwi przez naczynia, wówczas przetokę można wykonać jako przygotowanie przedoperacyjne - system elastycznych rurek, które będą pełnić funkcję sztucznych ścieżek płynu mózgowo-rdzeniowego. Podobną operację wykonuje się pod kierunkiem MRI.

Bezpośrednie usunięcie guza mózgu można wykonać:

 • skalpel;
 • laser: odparuje zmutowane komórki przy użyciu wysokiej temperatury;
 • ultradźwięki: guz jest rozbijany na małe kawałki przez dźwięk o wysokiej częstotliwości, po czym każdy z nich jest usuwany z jamy czaszki za pomocą podciśnienia. Możliwe tylko w przypadku potwierdzonych łagodnych guzów;
 • nóż radiologiczny: oprócz odparowania tkanki nowotworowej, co natychmiast zatrzymuje krwawienie z tkanek, promieniami gamma naświetlane są pobliskie obszary mózgu.

Po usunięciu guza, jeśli jest to wskazane, można przeprowadzić zdalną radioterapię (czyli źródło promieniowania znajduje się na zewnątrz ciała). Jest to szczególnie potrzebne, jeśli formacja nie została całkowicie usunięta lub występują przerzuty.

Radioterapia rozpoczyna się 2-3 tygodnie po zabiegu. Przeprowadza się 10-30 sesji po 0,8-3 Gy. Takie leczenie, ze względu na silną tolerancję, wymaga wsparcia lekowego: przeciwwymiotnego, przeciwbólowego, nasennego. Można łączyć z chemioterapią.

Zadaniem zarówno chemioterapii, jak i radioterapii jest zahamowanie żywotnej aktywności komórek nowotworowych (z wpływem na zdrową tkankę), która może pozostać po operacji.

Alternatywa dla operacji

Jeśli guza nie można usunąć powyższymi metodami, lekarze starają się zmaksymalizować jakość życia osoby, stosując jedną lub kombinację kilku z poniższych metod..

Radioterapia

To drugie imię dla radioterapii. Jeśli nie można usunąć nowotworu mózgu, przeprowadza się stereotaktyczne napromienianie guza i jego przerzutów, gdy promienie gamma kierowane są na obszary patologiczne z kilku punktów. Taka interwencja jest planowana z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu mózgu konkretnego pacjenta, a aby promienie uzyskały wyraźną kierunkowość, głowę mocuje się w specjalnej masce z pleksi.

Radioterapia może być również wykonywana jako brachyterapia, gdy źródło promieniowania - ponownie w stereotaksji - jest umieszczane bezpośrednio w ognisku. Możliwe jest połączenie wiązki zewnętrznej i brachyterapii.

Jeśli guz mózgu jest wtórny, wymagane jest zdalne napromienianie całej głowy, ale przy niższych dawkach niż w powyższym przypadku. Włosy wypadają wtedy, ale kilka tygodni po zakończeniu radioterapii odrastają.

Chemoterapia

Metoda ta zakłada wprowadzenie do organizmu (najczęściej dożylnie) leków, które będą najbardziej wybiórczo oddziaływać na komórki nowotworowe (różnią się od komórek zdrowego organizmu). W tym celu ważne jest, aby dokładnie zweryfikować guz, określając jego immunohistotyp (aby zidentyfikować określone białka, które znajdują się tylko w tkance guza).

Przebieg chemioterapii trwa 1-3 tygodnie. Przerwy między podaniem leków wynoszą 1-3 dni. Wymagane jest dodatkowe wsparcie lekowe, aby ułatwić tolerowanie leków stosowanych w chemioterapii i przyspieszyć regenerację normalnych komórek tkankowych po nich (szpik kostny, najaktywniej dzieląca się struktura sprzyjająca odnowie ludzkiej krwi, prawie zawsze podlega chemioterapii).

Skutki uboczne chemioterapii: wymioty, bóle głowy, wypadanie włosów, anemia, wzmożone krwawienie, osłabienie.

Terapia celowana

Jest to niedawno wynaleziony podtyp chemioterapii. W takim przypadku do organizmu wstrzykuje się leki, które nie hamują podziałów, ale takie, które będą blokować jedynie reakcje związane ze wzrostem komórek nowotworowych, dzięki czemu toksyczność będzie znacznie mniejsza.

Do celowanej terapii guza mózgu stosuje się leki:

 • selektywne blokowanie wzrostu naczyń krwionośnych odżywiających guz;
 • selektywne hamowanie białek kierujących wzrostem komórek nowotworowych;
 • inhibitory enzymu kinazy tyrozynowej, który w komórkach nowotworowych musi regulować przekazywanie sygnałów, ich podział i programowaną śmierć.

Połączone stosowanie radioterapii i chemioterapii

Jeśli wspólnie przeprowadzimy zdalne napromienianie promieniami gamma i wstrzykniemy leki hamujące podział komórek nowotworowych, rokowanie ulega znacznej poprawie. W związku z tym w leczeniu guzów o niskim stopniu złośliwości za pomocą terapii skojarzonej wskaźnik przeżycia trzyletniego wzrasta z 54% do 73%.

Kriochirurgia

Tak nazywa się metoda, w której ognisko guza jest narażone na ekstremalnie niskie temperatury, a otaczająca tkanka nie jest uszkodzona. Ten rodzaj terapii może być stosowany jako samodzielne leczenie - w przypadku nieoperacyjnych guzów, które wrastają w sąsiednie tkanki; wykonywany jest również podczas zabiegu operacyjnego - dla wyraźniejszego widzenia granic guza.

Możliwe jest zamrożenie tkanki guza za pomocą krioaplikatora, który nakłada się na ognisko patologiczne od góry. Można również użyć kriosondy włożonej do paleniska..

Wskazania do kriochirurgii to:

 • guz jest zlokalizowany głęboko w ważnych obszarach mózgu;
 • liczne guzy (przerzuty), zlokalizowane głęboko;
 • nie możesz użyć tradycyjnych metod chirurgicznych;
 • po operacji pozostały fragmenty guza „przyklejone” do błon mózgowych;
 • guzy zlokalizowane są w przysadce mózgowej;
 • nowotwór występuje u osoby starszej.

Jakie są konsekwencje guza mózgu

Oto główne konsekwencje guzów mózgu:

 1. Drgawki - drganie kończyn lub ich rozciąganie z ostrym wyprostowaniem całego ciała, któremu towarzyszy utrata przytomności. W takim przypadku z ust może pojawić się piana, może dojść do ugryzienia języka, a skurczom często towarzyszy również chwilowe zaprzestanie oddychania. Ten stan jest leczony lekami przeciwdrgawkowymi..
 2. Zakłócenie normalnego przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, z powodu którego rozwija się wodogłowie. Objawy tego powikłania to silny ból głowy, wymioty, drgawki, senność, nudności, niewyraźne widzenie i zawroty głowy. Podobną komplikację leczy się za pomocą operacji bajpasu, gdy do jamy czaszki są wprowadzane rurki, przez które będzie odpływał płyn mózgowo-rdzeniowy. Więcej o objawach wodogłowia.
 3. Depresja - nastrój depresyjny, kiedy nie ma ochoty na jakąkolwiek aktywność, spowolnienie mowy i zahamowanie reakcji. W takich przypadkach stosuje się psychoterapeutyczne metody leczenia, przepisuje się również leki przeciwdepresyjne (lista leków przeciwdepresyjnych sprzedawanych bez recepty).

Okres rehabilitacji

Wyzdrowienie osoby po chirurgicznym lub alternatywnym leczeniu guza mózgu zależy od funkcji, które zostały stłumione. Tak więc w przypadku upośledzenia funkcji motorycznych konieczny jest masaż kończyn, fizjoterapia, terapia ruchowa. W przypadku zaburzeń słuchu odbywają się zajęcia z audiologiem, przepisywane są leki poprawiające komunikację między neuronami w mózgu.

Rejestracja w ambulatorium

Po wypisaniu ze szpitala pacjent zostaje zarejestrowany u neurologa. Celem takiej księgowości jest przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych, a także wykrycie nawrotu w czasie. Musisz odwiedzić neurologa (o ile lekarz nie zaleci inaczej) trzy miesiące z rzędu, potem sześć miesięcy później, potem sześć miesięcy później, a następnie, jeśli nie ma zmian, raz w roku.

Prognoza

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo żyją z guzem mózgu. Tutaj dane są różne i zależą od kilku parametrów. Kiedy korzystny typ histologiczny łączy się z wczesnym leczeniem, szansa na przeżycie 5 lat sięga 80%. Jeśli wariant histologiczny zgłasza wysoki stopień złośliwości guza, a także jeśli osoba spóźnia się, szansa na przeżycie 5 lat zmniejsza się do 30%.

Pięcioletni wskaźnik przeżycia według WHO dla 2012 wygląda następująco:

Typ guza mózguW jakim wieku wykryto guz
22-45 lat46-60 lat61 i więcej lat
Rozproszony gwiaździak65%43%21%
Gwiaździak anaplastyczny49%29%dziesięć%
Glioblastioma17%6%4%
Skąpodrzewiak anaplastyczny67%55%38%
Oligodendroglioma85%79%64%
Wyściółak / wyściółczak anaplastyczny91%86%85%
Oponiak92%77%67%

Guzy u dzieci

Guzy mózgu mogą rozwinąć się u dzieci w każdym wieku. Do 3 roku życia częściej obserwuje się gwiaździaki, rdzeniaki i wyściółczaki. Oponiak i czaszkogardlak prawie nigdy nie występują.

Najczęściej guzy mózgu wyrastają ze struktur zlokalizowanych w środkowej linii mózgu i wpadając na duże półkule rozprzestrzeniają się na 2-3 sąsiednie płaty. Często w guzach mózgu u dzieci znajduje się wiele małych cyst - jam wypełnionych płynem.

Pierwsze oznaki guza u dzieci to:

 • bół głowy;
 • nudności;
 • wymioty;
 • pojawienie się białego paska twardówki między tęczówką a górną powieką;
 • drgawki.

U dzieci w wieku szkolnym ból głowy pojawia się rano, po wymiotach nieco słabnie i mija w ciągu dnia. Jest zmęczenie, obniżone wyniki w nauce; dziecko wraca ze szkoły i próbuje się położyć.

Później pojawiają się ogniskowe objawy: asymetria twarzy, niestabilność chodu, zaburzenia zachowania, utrata pola widzenia, halucynoza, opóźnienie rozwoju, zaburzenia połykania, anoreksja, dzwonienie w uchu.

Diagnostyka polega na pomiarze obwodu głowy, serii zwykłych zdjęć RTG, EEG, USG mózgu, MR, angiografii tętnic szyjnych.

Głównym sposobem leczenia guzów mózgu u dzieci jest zabieg operacyjny. Możesz całkowicie usunąć oponiaka, brodawczaka, gwiaździaka, wyściółczaka, nerwiaka i niektóre gruczolaki przysadki. Resztę guzów poddaje się częściowej resekcji, po czym można przeprowadzić chemioterapię lub (rzadziej) radioterapię. Najczęściej glejaki złośliwe, rdzeniaki i przerzuty są napromieniane. Wyściółczaki i nerwiaki są niewrażliwe na promieniowanie rentgenowskie.

Do chemioterapii stosuje się takie leki jak cyklofosfamid, flutorafur, metotreksat, winblastyna, bleomycyna.

Metody leczenia guza mózgu

Guz mózgu jest niebezpieczną patologią, która wymaga obowiązkowej interwencji medycznej. Nieleczone ryzyko śmierci jest bardzo wysokie. Dlatego, gdy pojawiają się pierwsze podejrzenia, należy skonsultować się z lekarzem w celu postawienia diagnozy. Po potwierdzeniu diagnozy specjalista powie Ci, jak leczyć guz mózgu i pomoże wybrać najbezpieczniejszą opcję terapii.

Opis i klasyfikacja

Nowotwory w mózgu są łagodne lub złośliwe. Te pierwsze łatwo się utwardzają i można je bez problemu usunąć chirurgicznie. Według ICD mają kod D33. Te ostatnie są bardzo niebezpieczne, szybko rosną i mogą być śmiertelne, a pozbycie się ich jest niezwykle trudne. Według ICD takie guzy mają kod C71. Obie półkule mózgu lub jego oddzielne części mogą stać się lokalizacją obu typów. W niektórych przypadkach nowotwór może rosnąć, rozprzestrzeniać się do zdrowych tkanek i stopniowo obejmować coraz większy obszar.

Im szybciej rozwija się nowotwór, tym jest bardziej niebezpieczny. Często w przypadku braku wzrostu i niewielkich rozmiarów guz pozostaje na ogół bez leczenia. Ale takie sytuacje nie są tak powszechne..

Guzy dzielą się nie tylko na złośliwe i łagodne. Zgodnie ze współczesną klasyfikacją wyróżnia się kilka oddzielnych typów nowotworów, odpowiadających przyczynom ich pojawienia się i specjalnym miejscom lokalizacji. Określenie gatunku to bardzo ważne zadanie dla lekarza, ponieważ od tego zależeć będzie wybór leczenia.

Najważniejszym działem jest określenie pochodzenia guza. Zgodnie z tym typem klasyfikacji wyróżnia się 2 typy:

 1. Podstawowy. Pojawiają się niezależnie, natychmiast powstają w tkankach mózgu i zaczynają się stopniowo rozwijać.
 2. Wtórny. Są wynikiem innych patologii lub guzów, które zaczęły rozprzestrzeniać się na zdrowe komórki w organizmie.

Kilka typów jest wyjmowanych osobno według lokalizacji. Wynika to z faktu, że przebiegają one na różne sposoby i mogą mieć własne cechy lecznicze. Jakie gatunki należą do nich i gdzie powstają:

 • Nowotwory przysadki - przysadka mózgowa;
 • Neuroepithelial - tkanka mózgowa;
 • Neurinoma - nerwy czaszki;
 • Guzy opon mózgowych;
 • Dysembryogenetic - mózg w zarodku.

Istnieje również kilka stadiów złośliwego guza:

 1. Pierwszy. Liczba komórek rakowych jest niewielka, praktycznie nie ma objawów.
 2. Druga. Rak atakuje pobliskie tkanki, pojawiają się główne objawy.
 3. Trzeci. Guz zaczyna szybko rosnąć, operacja jest prawie niemożliwa.
 4. Czwarty. Komórki rakowe rozprzestrzeniają się po całym mózgu, prowadząc do śmierci.

Dokładny rodzaj guza można określić na etapie diagnostycznym za pomocą specjalnego sprzętu medycznego. Jednak we wczesnych stadiach rozwoju nowotworu może to być trudne..

Czasami guz można wykryć bardzo późno, gdy już urósł do nieoperacyjnego rozmiaru.

Przyczyny, objawy

Przyczyny jego pojawienia się i objawy towarzyszące jego rozwojowi mają ogromne znaczenie w leczeniu guza. Pierwsze są ważne, ponieważ ich eliminacja zmniejszy ryzyko nawrotu. Te ostatnie pomagają szybko zidentyfikować problem, co poprawi prognozę.

Powody

Nie ma bezpośrednich przyczyn rozwoju guza. Ale istnieje wiele czynników, które mogą stymulować ich wygląd i wzrost. Niemal każda osoba, która spotkała się z taką patologią, ma w życiu przynajmniej jedną z nich..

Co może wywołać wzrost guza:

 • Predyspozycje genetyczne - ryzyko rozwoju guza u tych, których rodzice borykają się z nowotworami mózgu jest znacznie wyższe;
 • Starzenie się organizmu - osoby starsze borykają się z wieloma problemami związanymi ze zmianami w narządach i układach wewnętrznych;
 • Urazowe uszkodzenie mózgu - każdemu uszkodzeniu mózgu towarzyszą nieprzyjemne powikłania, z których jednym jest powstanie guza;
 • Oddziaływanie środowiska zewnętrznego - niekorzystne warunki życia, zanieczyszczenie powietrza i zwiększone promieniowanie tła mogą powodować wiele zaburzeń w organizmie;
 • Obecność innych patologii - istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się guza u osób z HIV, stwardnieniem rozsianym, fakomatozą, a także niektórymi rzadkimi chorobami;
 • Zaburzenia wewnątrzmaciczne - dziecko może urodzić się z guzem w wyniku urazu lub infekcji macicy.

Uważa się, że czasami nawet radioterapia może spowodować rozwój guza. Jak dotąd nie ma potwierdzenia tej opinii..

Objawy

Kiedy pojawia się nowotwór i początkowe etapy jego rozwoju, objawy są bardzo słabe, dlatego pacjenci nie przywiązują do nich wagi. Z tego powodu wiele osób traci możliwość leczenia guza mózgu bez operacji. Kiedy pojawiają się podejrzane objawy, nowotwór z reguły zdążył już urosnąć do znacznych rozmiarów. To, jak dokładnie pacjent poczuje takie zmiany w organizmie, zależy całkowicie od stopnia rozprzestrzeniania się uszkodzonych komórek, lokalizacji guza i obecności chorób przewlekłych..

Najczęstsze objawy to:

 • Ból głowy, zawroty głowy;
 • Nudności wymioty;
 • Zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, mgła);
 • Zwiększone ciśnienie;
 • Pogorszenie uwagi i pamięci;
 • Zły nastrój, drażliwość;
 • Letarg, obojętność na to, co się dzieje;
 • Problemy z koordynacją, ból kończyn;
 • Napady padaczkowe.

Łagodny guz rośnie bardzo wolno. Może rozwijać się utajony, bez żadnych objawów lub powodować niewielkie zaburzenia z okresowymi zaostrzeniami. Nowotwory złośliwe pojawiają się nagle, wywołując nagłe pogorszenie samopoczucia i pewne zaburzenia podstawowych funkcji organizmu.

Prognoza

Współczesna medycyna umożliwia wykrycie guzów we wczesnych stadiach ich rozwoju. Jedynym problemem jest niespójność objawów, przez co wielu pacjentów nawet nie zdaje sobie sprawy z obecności poważnej patologii.

W przypadku wczesnego wykrycia nowotworu rokowanie jest najczęściej pozytywne. Prawie wszystkie łagodne guzy można łatwo wyleczyć. Jeśli nie ma trendów wzrostowych, problem jest generalnie ignorowany. Pacjent będzie musiał tylko regularnie odwiedzać lekarza i poddawać się diagnostyce w celu sprawdzenia zmian w mózgu. Z reguły w takich przypadkach ludzie prowadzą normalne życie bez zauważalnych problemów..

Nawet w przypadku późniejszego wykrycia guza o łagodnym charakterze istnieje duża szansa na całkowite wyleczenie. Będziesz musiał zastosować do niej jedną z metod leczenia. Pozwoli to na pozbycie się problemu i przywrócenie zdrowia. To samo dotyczy rosnącego guza, który dopiero zaczyna się pojawiać. Usunięcie to najlepszy wybór.

W przypadku guza złośliwego rokowanie będzie pozytywne tylko w pierwszych dwóch etapach. W takich przypadkach 70% pacjentów będzie mogło w pełni żyć. Jeśli zostanie znaleziony po znacznym wzroście, praktycznie nie będzie szans na pozytywny wynik, a żywotność nie wyniesie więcej niż rok. Wyjątkiem może być tylko nagłe spowolnienie wzrostu nowotworu..

Rozwój powikłań może stać się poważnym problemem dla pacjentów z guzem. Mogą pojawić się przy braku niezbędnego leczenia, a także podczas nieudanych operacji. Następujące konsekwencje tej patologii są najczęstsze:

 • Wielka słabość, paraliż;
 • Ostre pogorszenie ostrości wzroku;
 • Poważne zmiany w psychice;
 • Całkowita utrata słuchu;
 • Regularne skurcze w całym ciele;
 • Obrzęk mózgu;
 • Śpiączka mózgowa.

W najgorszych przypadkach pacjent umrze. Tak kończy się większość przypadków w praktyce lekarskiej, związanych z rozwojem raka do zaawansowanych stadiów..

Niebezpieczeństwo ewentualnych powikłań to najpoważniejszy powód, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli masz najmniejsze podejrzenie rozwoju nowotworu.

Przygotowanie do zabiegu

Przed rozpoczęciem leczenia wymagane jest obowiązkowe potwierdzenie diagnozy. Aby to zrobić, musisz skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi ankietę i badanie, a także przepisze kilka badań. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że pacjent ma guz. Ponadto za pomocą diagnostyki będzie można określić jego lokalizację, rozmiar i cechy konstrukcyjne. Wszystko to jest bardzo ważne, ponieważ niektóre punkty mogą być bezpośrednim przeciwwskazaniem do niektórych rodzajów terapii.

Aby zbadać nowotwór, musisz przejść następujące badania:

 1. MRI. Pozwala szczegółowo zbadać nowotwór, a także zbadać wszystkie jego cechy.
 2. Angiografia. Służy do badania stanu tętnic, żył i węzłów chłonnych w mózgu.
 3. Biopsja. Najbardziej pouczająca metoda, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje o składzie i strukturze guza.
 4. EchoEG. Służy do sprawdzania stanu mózgu za pomocą specjalnego sprzętu emitującego fale ultradźwiękowe.
 5. Nakłucie lędźwiowe. Obejmuje pobranie i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w celu oceny stanu zdrowia i wykrycia problemów w rdzeniu kręgowym.

Dodatkowo często przepisuje się PET-CT lub PET-MRI w celu zbadania całego ciała. Wyniki takiego badania pokażą wszystkie istniejące odchylenia, a także pomogą określić pierwotną przyczynę rozwoju guza..

Po postawieniu przez lekarza ostatecznej diagnozy można sporządzić plan leczenia. Jeśli guz jest łagodny, mały i nie rośnie, można go pozostawić bez operacji. Taka decyzja jest realizowana rzadziej iz reguły wiąże się z odmową pełnej terapii przez pacjenta..

W większości przypadków przy każdej metodzie leczenia guza mózgu pacjentowi przepisuje się leki. Nie mogą wyleczyć nowotworu, ale pomagają zmniejszyć ucisk na tkankę mózgową, łagodzą objawy, a także poprawiają samopoczucie pacjenta. W tym celu stosuje się środki przeciwbólowe, uspokajające, przeciwwymiotne, a także glikokortykosteroidy w celu złagodzenia obrzęku mózgu..

Następnie pacjentowi przepisuje się główne leczenie. Czasami lekarz pozwala samodzielnie wybrać rodzaj terapii. Jednak najczęściej charakter interwencji medycznej określa się bez udziału pacjenta, ponieważ decyzja zależy od cech guza i ogólnego stanu osoby. Wybierz spośród klasycznej chirurgii, chemioterapii i radioterapii.

Chirurgia i chemioterapia

Główne metody usuwania guzów obejmują chirurgię i chemioterapię. Wykazują wysoką skuteczność i można je stosować w większości przypadków. Najczęściej pierwszy stosuje się do łagodnych guzów, a drugi do złośliwych.

Operacja

Główna metoda operacji polega na usunięciu guza poprzez mechaniczne działanie na jego strukturę. Służy do łagodnych nowotworów, które można bez trudu wyciąć. Podczas operacji głównym zadaniem chirurga nie jest pozbycie się cząstek guza, ale zachowanie zdrowej tkanki. Problem w tym, że przy przerośniętych formacjach, zwłaszcza złośliwych, bardzo łatwo jest uszkodzić sam mózg. Kiedy lekarz wycina patologię, może łatwo dotknąć nienaruszonych obszarów, ponieważ bardzo mocno się z nimi miesza, przez co trudno je usunąć.

W większości przypadków operacja wykonywana jest metodą klasyczną:

 1. W czaszce pacjenta wykonuje się nacięcie i otwiera się czaszkę, wnikając do guza.
 2. Nowotwór jest powoli wycinany specjalnym przyrządem.
 3. Usuń wszystkie cząsteczki guza, przywróć czaszkę do normy.

Wyzdrowienie po takiej operacji może być bardzo trudne. Można to ułatwić, jeśli zamiast klasycznego nacięcia zostanie wykonany mały otwór, przez który przechodzi endoskop w celu usunięcia guza..

W ten sposób można przeprowadzić zarówno całkowite usunięcie dowolnego łagodnego guza mózgu, jak i częściowe. Czasami operacja chirurgiczna jest zalecana nawet jako dodatkowa miara wpływu na nowotwory..

Chemoterapia

Wielu pacjentów decyduje się na chemioterapię. Polega na przyjmowaniu leków niszczących komórki nowotworowe. Metoda ta jest bardzo skuteczna, ale często powoduje nieprzyjemne skutki uboczne, dlatego polecana jest tylko osobom dorosłym, które nie mają chorób przewlekłych..

Najczęściej chemioterapię podaje się okresowo. Leki przyjmuje się doustnie lub dożylnie. Czasami wstrzykuje się je do płynu mózgowo-rdzeniowego lub do samego guza. Po krótkim kursie następuje przerwa, a następnie zabieg powtarza się ponownie. Liczba takich kursów z reguły sięga 5-10.

Następujące leki są najbardziej skuteczne i popularne:

 • Temozolomil;
 • "Platyna";
 • „Karmustyna”;
 • „Paraplatin.

Chemioterapią można leczyć nawet nowotwory złośliwe. Uważa się, że jest to jeden z najlepszych sposobów przezwyciężenia choroby. Jednak wielu pacjentów doświadcza skutków ubocznych po kilku cyklach leczenia. Mogą objawiać się infekcjami, krwawieniami, wymiotami, biegunką oraz bezprzyczynową niewydolnością nerek i wątroby..

Chirurgia i chemioterapia stały się klasycznymi metodami walki z guzami mózgu.

Radioterapia

W nowoczesnych klinikach możliwe będzie zastosowanie stosunkowo nowej metody leczenia guzów. Jest bardzo bezpieczny i pomaga osiągnąć dobre wyniki przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka nawrotu..

Metodę radioterapii stosuje się w przypadkach, gdy operacja jest niemożliwa, istnieje duże ryzyko powikłań lub pacjent odmawia tradycyjnej interwencji poprzez nacięcie czaszki. Istota metody polega na uderzeniu w guz za pomocą specjalnego sprzętu bez wnikania w czaszkę, co czyni ją najbezpieczniejszą. Często radioterapia jest stosowana jako leczenie wspomagające w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu.

Podczas ekspozycji na wiązkę wpływa tylko na sam guz. Nowoczesny sprzęt charakteryzuje się najwyższą precyzją, która wyklucza uszkodzenie zdrowych komórek mózgowych. W takim przypadku lekarz może indywidualnie określić, jak silne powinno być promieniowanie, aby osiągnąć maksymalny wynik przy minimalnym ryzyku. Dlatego wielu pacjentom zaleca się stosowanie tej metody..

Leczenie promieniowaniem trwa kilka tygodni. Pacjent będzie musiał codziennie odwiedzać klinikę, w której wykona wszystkie niezbędne czynności. Czas ekspozycji na wiązkę waha się od kilku minut do pół godziny. Zaraz po napromieniowaniu może spokojnie zająć się swoimi sprawami, bo nie ma znaczących ograniczeń w życiu codziennym. Jedynymi wyjątkami mogą być przypadki, gdy pacjent zaczyna źle się czuć..

Ostatnio coraz częściej stosuje się nóż cyber lub gamma. Pozwalają uzyskać dobry wynik przy minimalnym ryzyku w 1-2 sesjach. Jakie są ich różnice:

 1. Nóż Gamma. Ta metoda służy do napromieniania radioaktywnych cząstek kobaltu. Wszystkie kierowane są jednym promieniem do miejsca lokalizacji nowotworu. Stopniowo pierwiastki wnikają w strukturę guza, pozbawiając go dopływu krwi i zatrzymując wzrost. Czasami wystarczy jedna sesja.
 2. Cyber ​​Nóż. Ta metoda polega na wprowadzeniu promieniowania do guza w kilku kierunkach jednocześnie. Przyspiesza to niszczenie nowotworu, a także zmniejsza ryzyko nawrotu. Główną zaletą cybernoża jest jego wszechstronność, dzięki której można go używać przeciwko wszelkim guzom..

Radioterapia stała się szczególnie popularna, ponieważ z jego pomocą okazuje się, że usuwa nie tylko łagodną formację mózgu, ale także złośliwą. Jednak czasami pacjenci mogą odczuwać skutki uboczne, takie jak słaby apetyt, łysienie, osłabienie, nudności i powstawanie niewielkich oparzeń lub zaczerwienień na skórze..

Istnieje niezwykła metoda radioterapii zwana brachyterapią. Polega na mechanicznym wprowadzeniu substancji promieniującej do guza w celu jego całkowitego zniszczenia..

Tradycyjne metody

Osoby, które nie chcą wykonywać żadnych operacji, mogą stosować metody ludowe. Niekonwencjonalne receptury pomogą zatrzymać wzrost guza, a nawet wpłyną destrukcyjnie na jego strukturę. Należy jednak rozumieć, że całkowite wyleczenie nowotworu w domu nie będzie możliwe. Najlepiej stosować je jako terapię wspomagającą..

 1. Wymieszaj zioła z oregano, mięty, melisy i koniczyny w równych ilościach. Dodatkowo można tam dodać rdestowiec, arnikę, skrzyp polny i tymianek. Wszystko to należy napełnić alkoholem i pozostawić na kilka dni. Weź trzy krople każdego dnia przez miesiąc.
 2. Wlej mleko kozie (200 ml) białe kwiaty jemioły (3 g), pozwól mu parzyć. Codziennie przyjmuj niewielką ilość.
 3. Wymieszaj sodę oczyszczoną (1/2 łyżeczki) z kwasem cytrynowym (10 g), dodaj wodę (200 ml). Spożywać codziennie krótko przed posiłkami przez miesiąc.

Czasami ludzie używają bardziej nietypowych opcji leczenia w domu. Na przykład roztwór sody wstrzykuje się dożylnie.

Rehabilitacja

Powrót do zdrowia jest istotną częścią leczenia nowotworów. Jeśli nie ustąpi prawidłowo, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo powikłań lub nawrotu. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ całkowity efekt operacji może zostać utracony. Rehabilitacja obejmuje wykonanie następujących czynności:

 1. Regularnie poddawaj się diagnostyce w celu wykrycia nawrotów lub różnych powikłań, a także uważnie monitoruj swój stan.
 2. Ukończ wszystkie kursy regeneracji. Konieczne będzie przywrócenie mowy, słuchu i wzroku, przywrócenie umiejętności interakcji społecznych itp..
 3. Wykonaj terapię ruchową. Specjalne wychowanie fizyczne pomoże znormalizować kondycję fizyczną i wzmocnić tkankę mięśniową.
 4. Użyj fizjoterapii. Rehabilitacja z zabiegami fizjoterapeutycznymi pozwoli w krótkim czasie uzyskać dobry wynik.
 5. Normalizuj odżywianie. Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważne po każdym zabiegu. Pacjent może jeść tylko lekkie jedzenie, a wszystko, co szkodliwe, będzie zabronione.

Środowisko psychologiczne ma nie mniejsze znaczenie dla powrotu do zdrowia. Aby było jak najbardziej komfortowo, krewni pacjenta powinni okazywać mu maksymalną troskę i zrozumienie. Pomoże mu to bardzo szybko dojść do siebie i nie straci motywacji..

W niektórych rodzajach operacji rehabilitacja wymaga jedynie utrzymania prawidłowej diety i prowadzenia regularnej diagnostyki.

Jak uniknąć negatywnych konsekwencji

Osoby, które były w stanie zauważyć zmiany w organizmie we wczesnych stadiach rozwoju nowotworu, mogą uzyskać pozytywne rokowanie. Jeśli jest łagodny, ryzyko powikłań będzie minimalne. Jednocześnie nie można odmówić pójścia do szpitala, zastępując go przyjęciem środków ludowych. Tylko lekarz wie, jak najlepiej wyleczyć guza mózgu. Dlatego wczesne wykrycie problemu i terminowa wizyta u specjalisty można uznać za najbardziej skuteczny sposób na poprawę prognoz na przyszłość..