Guz mózgu

Guz mózgu jest rzadki, trudny do leczenia, a nawet po terapii pacjent może odczuwać skutki radioterapii lub zabiegu chirurgicznego. Dzięki nowoczesnemu systemowi radiochirurgii CyberKnife centrum OncoStop z powodzeniem leczy różne nowotwory, w tym guzy mózgu.

Przyczyny i przejawy choroby

Przyczyny tej poważnej choroby nie są pewne. Może wystąpić w każdym wieku, wynikać z urazu, promieniowania lub być wrodzona. Obie płcie cierpią na tę chorobę w takim samym stopniu..

Rozróżnij nowotwory pierwotne i wtórne. W pierwszym przypadku nowotwór występuje początkowo w mózgu, a ogniska wtórne znajdują się w innych narządach. W drugim przypadku przyczyną guzów w mózgu jest rak innych narządów (płuc, wątroby, gruczołów wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego).

Objawy guza mózgu we wczesnych stadiach nie są łatwe do zdiagnozowania, zależą od lokalizacji ogniska guza. Pierwsze oznaki i objawy guza mózgu są raczej niejasne i dzielą się na mózgowe i ogniskowe.

Ogólne objawy mózgowe charakteryzują się następującymi objawami:

 1. Pulsujący ból głowy.
 2. Wymioty.
 3. Zawroty głowy.

Pierwsze znaki ogniskowe:

 • naruszenie wrażliwości;
 • zaburzenia mowy i słuchu;
 • zaburzenia widzenia (aż do utraty);
 • zaburzenia w układzie wegetatywnym - następuje szybkie zmęczenie, osłabienie, pojawiają się zmiany tętna, ciśnienie krwi;
 • pojawiają się różne zaburzenia ruchu;
 • zaburzenia hormonalne;
 • występują napady padaczki, chociaż wcześniej tego nie obserwowano;
 • mogą pojawić się halucynacje.

Gdy pojawią się pierwsze objawy, konieczne jest badanie neurologiczne przez lekarza. Nowotwór mózgu można zdiagnozować metodami takimi jak MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) i CT (tomografia komputerowa). Badania są bardzo pouczające. Dostarczają lekarzowi danych dotyczących lokalizacji guza, jego struktury, wielkości, obecności przerzutów, krwotoków.

Głównym sposobem leczenia jest chirurgiczne leczenie guzów mózgu. Podczas operacji lekarz usuwa całość lub część nowotworu. Następnie pacjentowi przepisuje się kurs leków chemioterapeutycznych i radioterapię, w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej. Takie zintegrowane podejście pozwala zatrzymać lub zmniejszyć wzrost guza, aby zapobiec jego przerzutom do innych narządów..

Radioterapia stereotaktyczna jest leczeniem alternatywnym. W Centrum Radioterapii projektu OncoStop można zasięgnąć porady dotyczącej taktyki leczenia w konkretnym przypadku, poddać się kursowi leczenia różnych nowotworów za pomocą zrobotyzowanego systemu radioterapii stereotaktycznej CyberKnife. Zaletami zabiegu jest bezbolesność, skuteczność zabiegu oraz brak znieczulenia.

Możesz skontaktować się z doświadczonymi onkologami z Centrum Radioterapii projektu OncoStop pod numerem +7 (495) 215-00-49 lub 8 (800) 5-000-983.

Więcej informacji na temat leczenia guzów mózgu w OncoStop Center

Rak mózgu: przyczyny rozwoju, objawy, diagnoza i leczenie

Guzy mózgu to różne rodzaje raka, które atakują tkankę mózgową. Rodzaj guza zależy od jego lokalizacji. Na przykład złośliwy guz, którego rozwój rozpoczyna się w nerwach czaszki, nazywany jest nerwiakiem rdzenia - glejakiem..

Postać raka może być pierwotna, rozwijająca się bezpośrednio w mózgu lub wtórna, będąca przerzutami guza zlokalizowanego w innych narządach.

Guzy mózgu mogą być łagodne lub złośliwe. Łagodne nowotwory wywierają nacisk na obszary mózgu sąsiadujące z guzem, co prowadzi do upośledzenia dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego i funkcji poszczególnych struktur mózgu.

Rozwój guzów mózgu może być spowodowany różnymi przyczynami: dziedziczna predyspozycja, przerzuty złośliwych guzów zlokalizowanych w innych tkankach i narządach, napromienianie rentgenowskie itp..

Przez długi czas złośliwym guzom nie towarzyszą żadne objawy. Objawy zaczynają się pojawiać wraz z postępem choroby. Głównym i czasami jedynym objawem raka mózgu są bóle głowy..

Aby określić ich przyczynę, w celu ustalenia lokalizacji i stopnia złośliwości procesu onkologicznego, pacjentom szpitala Jusupowa przypisuje się kompleksowe badanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod neuroobrazowania. Do prowadzenia badań diagnostycznych klinika dysponuje najnowszym sprzętem medycznym czołowych europejskich i amerykańskich producentów.

Terminowe wykrycie guza i właściwe leczenie znacznie zwiększają szanse pacjentów na pełne wyzdrowienie. Pierwsze znaki ostrzegawcze powinny stanowić poważny powód do natychmiastowej pomocy medycznej..

Główną metodą leczenia guza mózgu jest operacja. Lekarze-neurochirurdzy szpitala Jusupowa przeprowadzają innowacyjne operacje, podczas których wykonuje się maksymalne usunięcie guza bez uszkadzania zdrowej tkanki mózgowej.

Radioterapia prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych technik, których istotą jest napromienianie jedynie złośliwego ogniska i minimalny wpływ na pobliskie, nienaruszone obszary mózgu.

W przypadku chemioterapii szpital Jusupow stosuje najnowocześniejsze leki, które mają minimalne skutki uboczne. Dla każdego pacjenta dobiera się indywidualny schemat leczenia i optymalne dawkowanie środków chemioterapeutycznych..

Przyczyny występowania

Rozwój guza mózgu może mieć wiele przyczyn. Mogą powstać w związku z dziedziczną predyspozycją, przerzutami, ekspozycją na pewne niekorzystne czynniki zewnętrzne, które powodują pojawienie się łagodnego lub złośliwego procesu w tkankach mózgu..

Głównymi przyczynami raka mózgu są:

niekorzystne czynniki środowiskowe.

Według naukowców guz mózgu występuje u osób z następującymi chorobami genetycznymi:

zespół von Recklinghausena;

Rozwój raka mózgu u dzieci często wiąże się z nieprawidłowościami genetycznymi. Na przykład glejak (gwiaździak pilocytarny) zdiagnozowany u dzieci jest spowodowany zespołem von Recklinghausena w prawie 50% przypadków.

Zaobserwowano, że nowotwory mózgu częściej rozpoznaje się u osób określonej płci i rasy. Niektóre guzy występują głównie u mężczyzn, inne (na przykład oponiaki) u kobiet. Osoby należące do rasy kaukaskiej częściej chorują na raka mózgu, podczas gdy rasy Negroid - oponiaki.

Najczęściej guzy mózgu dotykają osoby powyżej 45-50 lat. Jednak niektóre typy onkopatologii (rdzeniaków) są charakterystyczne tylko dla dzieci..

Jednym z niekorzystnych czynników wywołujących raka mózgu jest ekspozycja na promieniowanie. Według niektórych badaczy niekontrolowany wzrost komórek mózgowych może wywoływać promieniowanie z urządzeń mobilnych. Ponadto ryzyko zachorowania na raka mózgu wzrasta przy stałym kontakcie z substancjami chemicznymi, takimi jak arsen, rtęć, pestycydy, ołów i inne metale ciężkie..

Ważna rola w rozwoju guzów mózgu należy do obciążonej dziedziczności. Nowotwory wewnątrz czaszki są bardziej prawdopodobne u osób z krewnymi z podobnymi patologiami. Ponadto ryzyko rozwoju guza mózgu jest zwiększone u osób z osłabionym układem odpornościowym..

Wczesne oznaki

Objawy raka mózgu we wczesnych stadiach mogą być różne, w zależności od lokalizacji ogniska złośliwego procesu. U pacjentów mowa pisana może być upośledzona, mogą wystąpić wszelkiego rodzaju wady wymowy dźwiękowej w przypadkach, gdy guz wpływa na strefę mowy. Guz wpływający na aparat przedsionkowy objawia się następującymi objawami:

pojawienie się hałasu w uszach;

Często onkopatologia objawia się zawrotami głowy i wymiotami, bólami głowy, których nie można zatrzymać żadnym lekiem przeciwbólowym. Bolesne odczucia pojawiają się, gdy głowa jest obrócona w dowolnym kierunku. Charakteryzuje się guzem mózgu i pojawieniem się „biegnącej” źrenicy, niewidocznej dla pacjenta.

Wczesne objawy raka mózgu są raczej niejasne, co może utrudniać rozpoznanie choroby. Pacjenci mogą nie zwracać uwagi na objawy, które pojawiają się od dłuższego czasu, w wyniku czego onkopatologia jest rozpoznawana na późnym, zaawansowanym etapie..

Musisz udać się do lekarza, jeśli wystąpiły i / lub zaczęły się nasilać następujące objawy:

naruszenie wrażliwości w dowolnej części ciała;

zaburzona koordynacja ruchów;

oznaki podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego: bóle i zawroty głowy, nudności, zwiększone zmęczenie, senność, szum w uszach, „muchy przed oczami”.

Oczywiście takie objawy nie zawsze jednoznacznie wskazują na guz mózgu. Występują z różnymi chorobami. Ważne jest, aby natychmiast udać się do lekarza i zrozumieć przyczynę.

Objawy

Objawy objawiające się jakimkolwiek guzem mózgu można podzielić na trzy grupy:

Objawy związane ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (z powodu samego guza i obrzęku). Pacjent martwi się bólami głowy i zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i uwagi, nudnościami i wymiotami, zaburzeniami myślenia i świadomości.

Objawy związane z dysfunkcją niektórych ośrodków nerwowych. Guz uciska obszary mózgu przylegające do niego. Następuje ich stopniowe niszczenie. Rodzaj zaburzeń, które pojawiają się w tym przypadku, zależy od lokalizacji nowotworu. Najczęściej występują drgawki, zaburzenia częściowego ruchu lub całkowity paraliż niektórych grup mięśni, zaburzenia wrażliwości, mowy i innych funkcji.

Objawy spowodowane przemieszczeniem mózgu. Ich wygląd sugeruje, że stan pacjenta się pogarsza, może istnieć zagrożenie życia. Objawy te obejmują: zaburzenia ruchów oczu, ból szyi w połączeniu z silnym napięciem mięśni szyjnych, okresowe ostre spowolnienie tętna, częste wymioty, niewydolność oddechową, częste omdlenia.

Opinia eksperta

Kierownik Oddziału Onkologii, Onkolog, Chemioterapeuta

Analizując oficjalne dane Federacji Rosyjskiej dotyczące zachorowalności na nowotwory pierwotne ośrodkowego układu nerwowego, można zidentyfikować następujący wzorzec: na każde 100 tys. Populacji przypada 4–5 przypadków raka mózgu. Średni wiek zachorowania waha się od 48 do 55 lat. Ostatnio onkolodzy zauważyli „odmłodzenie” choroby. Wzrosła diagnostyka raka mózgu u dzieci poniżej 18 roku życia. Rozczarowujące wyniki dotyczą zarówno pierwotnych, jak i wtórnych guzów OUN. W mózgu często występują ogniska przerzutowe.

Rokowanie zależy od etapu, na którym postawiono rozpoznanie choroby. Odsetek przeżyć pięcioletnich waha się od 5 do 70%. W szpitalu Jusupow wszystkie możliwości MRI, EEG, CT, a także biopsji są wykorzystywane do wykrycia guza. Zabieg przeprowadzany jest zgodnie z normami europejskimi. Zakres terapii dobiera się w zależności od charakterystyki przebiegu choroby. Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny plan leczenia, który obejmuje wszystkie dostępne metody. Są wśród nich chirurgia, chemioterapia i radioterapia. W okresie rehabilitacji instruktorzy pomagają pacjentom w pracy nad utraconymi umiejętnościami.

Klasyfikacja

W zależności od charakteru i tempa wzrostu nowotworu występuje złośliwy i łagodny guz mózgu. Następujące typy guzów mózgu różnią się pochodzeniem:

guzy tkanki neuroepitelialnej;

nowotwory opon mózgowych;

guzy tkanki hematopoetycznej;

guzy regionu chiazmatyczno-bocznego;

guzy nerwów czaszkowych i rdzeniowych.

guzy z tkanki neuroepitelialnej.

Nowotwory neuroepitelialne obejmują:

gwiaździak olbrzymiokomórkowy subependymalny;

Gwiaździak

Gwiaździak mózgu jest pierwotnym śródmózgowym guzem glejowym, który rozwija się z komórek gwiaździstych - astrocytów. Nowotwór może mieć różny stopień złośliwości. Jego przejawy zależą od lokalizacji..

Typowe objawy guza obejmują osłabienie, utratę apetytu i bóle głowy. Ogniskowe objawy to:

zaburzenie ruchu i wrażliwości w jednej połowie ciała;

Aby zdiagnozować gwiaździaka mózgu, onkolodzy w szpitalu w Jusupowie używają tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz wykonują badanie histologiczne tkanek guza. Wykonuje się leczenie skojarzone, które obejmuje chirurgię, radiochirurgię, radioterapię i chemioterapię.

Gwiaździak mózgu jest najczęstszym typem guza glejowego. Glejaka mózgu rozpoznaje się w 60% przypadków nowotworów złośliwych. Gwiaździak mózgu może wystąpić w każdym wieku. U dorosłych najbardziej charakterystyczną lokalizacją gwiaździaka mózgowego jest istota biała półkul; u dzieci zajęty jest móżdżek i pień mózgu.

Guzy opon mózgowych

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych obejmują nowotwory oponowo-nabłonkowe: oponiak mózgu, oponiak, fibroblast, guz mieszany. Oponiak mózgu to guz, który rozwija się z wyściółki pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu. Jest to węzeł w kształcie kuli lub podkowy, który jest wyraźnie oddzielony od otaczającej tkanki i często połączony z oponą twardą. W większości przypadków guz oponiaka jest łagodnym nowotworem. Ale jest zlokalizowany w czaszce i dlatego jest stosunkowo zagrażający życiu. Wraz ze wzrostem oponiaka rozwijają się objawy związane z kompresją materii mózgowej.

Rzadko rozpoznaje się złośliwe warianty oponiaka. Taki guz zaczyna rosnąć agresywnie i charakteryzuje się częstymi nawrotami choroby po operacji usunięcia nowotworu. Złośliwy oponiak nie jest izolowany, ma kilka ognisk wzrostu.

Guzy tkanki limfatycznej

Chłoniak to choroba onkologiczna tkanki limfatycznej, charakteryzująca się uszkodzeniem różnych narządów wewnętrznych. Przerzuty chłoniaka do szpiku kostnego. Choroba jest wykrywana podczas badania pacjenta i na podstawie wyników badań krwi. Onkolodzy w Szpitalu Jusupow wykonują biopsję węzła chłonnego dotkniętego procesem patologicznym, a następnie badanie immunologiczne i morfologiczne. Dodatkowo stosowane są nowoczesne metody badawcze: tomografia komputerowa, ultradźwięki. W większości przypadków do diagnostyki chłoniaków stosuje się tomografię komputerową emisyjną pozytonów..

W leczeniu chłoniaka w szpitalu Jusupow stosuje się chemioterapię z użyciem chemioterapii i leków celowanych. W niektórych przypadkach radioterapia jest zalecana po chemioterapii. Na akceleratorze liniowym naświetlane są węzły dotknięte guzem. Jak prawidłowo leczyć chłoniaka, onkolodzy ustalają wspólnie na posiedzeniu Rady Ekspertów. W jej pracach biorą udział profesorowie i lekarze najwyższej kategorii.

Nerwiak mózgu

Nerwiak mózgu jest guzem wywodzącym się z komórek Schwanna znajdujących się w osłonce zakończeń nerwowych. Neurinoma jest uważany za łagodny guz, ale w praktyce stwierdza się również nowotwory złośliwe. Nerwiak może powstać prawie w każdym miejscu ciała - mózgu, nerwu słuchowym lub trójdzielnym.

Kiedy guz ściska część nerwu, dochodzi do naruszenia koordynacji aparatu przedsionkowego. Pacjent skarży się na ciągłe zawroty głowy. Traci równowagę, chód staje się niestabilny.

Kiedy guz uciska część nerwu twarzowego, twarz staje się odrętwiała. Pacjent odczuwa mrowienie skóry od strony zaciśniętego nerwu, zmianę smaku. Kiedy część ślimakowa nerwu jest uciskana, słuch jest upośledzony. Pacjent doświadcza ciągłego szumu w uszach od lokalizacji nowotworu. Kiedy guz osiąga duży rozmiar, głównym objawem jest upośledzenie wzroku i stan psychiczny, pojawiają się problemy z połykaniem.

Onkolodzy ze Szpitala Jusupowa prowadzą zachowawcze i operacyjne leczenie nerwiaków. Pacjentom przepisuje się mannitol, glukokortykoidy. Leczenie chirurgiczne jest zalecane w przypadku ciężkiego stanu pacjenta, wzrostu wielkości guza i rosnących przerzutów. W przypadku niedojrzałych guzów i braku możliwości radykalnego usunięcia nerwiaka stosuje się radioterapię i chemioterapię.

Etapy raka mózgu

Istnieją 4 etapy raka mózgu:

Pierwsza faza raka mózgu charakteryzuje się stosunkowo łagodnym przebiegiem procesu nowotworowego. Nietypowe komórki rzadko rozprzestrzeniają się na otaczające tkanki. W pierwszym stadium raka mózgu objawy choroby są łagodne;

W drugim stadium raka mózgu guz powiększa się i rozprzestrzenia na sąsiednie tkanki, pacjenci obawiają się nudności i wymiotów, mogą wystąpić napady padaczkowe;

W trzecim stadium raka mózgu nowotwór szybko rośnie, rozprzestrzenia się na otaczające tkanki i określa się regionalne przerzuty. Pacjenci zmieniają swój charakter, mają trudności z zapamiętywaniem, zaburzenia mowy, pogorszenie wzroku i słuchu, zaburzona jest koordynacja ruchów;

Czwarty etap raka mózgu charakteryzuje się szybkim wzrostem guza pierwotnego, uciskaniem otaczających tkanek przez nowotwór oraz obecnością odległych przerzutów. Stan pacjenta się pogarsza, potrzebuje opieki paliatywnej.

Jeśli pacjent ma glejaka wielopostaciowego 4 stopnia, stosuje się leczenie podtrzymujące..

Guzy mózgu są podzielone według cech histologicznych zgodnie ze stopniami złośliwości:

stopień pierwszy - komórki nowotworowe prawie nie różnią się od normalnych komórek mózgowych, nowotwór rośnie wolno, nie wpływa na otaczające tkanki;

stopień drugi - komórki różnią się od normalnych, guz rośnie wolno, rzadko atakuje otaczające tkanki;

stopień trzeci - wyraźna różnica między komórkami a normalnymi komórkami, nowotwór rośnie szybko i może wpływać na otaczające tkanki;

stopień czwarty - atypowe komórki, guz rośnie szybko i atakuje otaczające tkanki.

Łagodny guz mózgu

Jeśli wystąpią następujące uporczywe objawy, należy skontaktować się z lekarzem:

bół głowy. Jeśli rano zaczyna mocno boleć głowa, czasami nie śpisz z powodu uporczywego bólu głowy, ból może objawiać się „eksplozją”, której towarzyszą wymioty, w niektórych przypadkach bardzo silne nudności;

głowa często ma zawroty głowy, a przy wysiłku fizycznym, kaszlu, kichaniu pojawia się ostry ból;

podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, słuch, wzrost temperatury ciała, któremu towarzyszą bóle głowy o różnym nasileniu, zaburzenia koordynacji, pogorszenie pamięci.

pacjenci mają upośledzenie wzroku, słuchu, węchu;

równowaga, zaburzona koordynacja ruchów;

uwaga, koncentracja, mowa i pamięć są zaburzone;

pojawiają się nagłe drgawki;

 • mięśnie szkieletowe zaczynają drgać.
 • Powinieneś skonsultować się z lekarzem nawet w przypadku uporczywych bólów głowy, które mogą być objawem różnych chorób..

  Oznaki złośliwego guza

  Do pewnego momentu złośliwy guz nie objawia się. Guz złośliwy różni się od guza łagodnego szybkim wzrostem i inwazją do otaczających tkanek. Nowotwór powoduje różne zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Kliniczne objawy złośliwego guza mózgu pojawiają się często kilka miesięcy po rozpoczęciu jego rozwoju..

  Najczęściej guz mózgu ze wzrostem wielkości, kompresją lub inwazją tkanki mózgowej charakteryzuje się następującymi objawami:

  nieprzewidywalne wahania nastroju;

  naruszenie zdolności motorycznych;

  Lokalizacja w płacie skroniowym objawia się objawami:

  utrata wzroku w jednym oku (obszar dotknięty guzem);

  napady padaczkowe, utrata przytomności;

  Złośliwość guza określa się badając struktury nowotworu, stopień jego kiełkowania w tkance. Jeśli to możliwe, tkankę guza pobiera się do biopsji, bada się strukturę histologiczną guza.

  Oznaki dużego guza

  Głównym objawem jest ból głowy. Jest dość intensywny na wszystkich etapach rozwoju nowotworu - tak różne elementy mózgu reagują na pojawienie się guza i jego wzrost. Duży guz prowadzi pacjenta do stanu, w którym może on całkowicie stracić wszystkie umiejętności i odruchy warunkowe. Pacjent może bardzo zmieniać się zewnętrznie - w zależności od obszaru uszkodzenia mózgu, rozwijają się zaburzenia neurologiczne, endokrynologiczne guzy mózgu powodują zmiany rysów twarzy, wielkości stóp i dłoni, zmianę charakteru i osobowości pacjenta.

  Pierwsze oznaki guza mózgu u kobiet

  Guzy mózgu, które najczęściej dotykają kobiety, to nerwiaki i oponiaki. Kobiety są bardziej narażone na łagodne typy nowotworów, mężczyźni cierpią głównie na złośliwe nowotwory śródmózgowe.

  Nerwiak wyrasta z komórek osłonki mielinowej nerwów. Najczęściej zlokalizowane na nerwu słuchowym. Guz jest łagodny, często występuje nie tylko u kobiet, ale także u dzieci. Pierwsze oznaki guza to pogorszenie słuchu w jednym uchu, później, w miarę wzrostu nowotworu, pojawiają się inne objawy guza.

  Oponiak wyrasta z komórek opon mózgowo-rdzeniowych. Oponiaki są najczęściej łagodnymi nowotworami, ale istnieją również nowotwory złośliwe. W zależności od lokalizacji i wielkości guza pojawiają się pierwsze objawy - bóle głowy, utrata ostrości wzroku, niedowłady, napady padaczkowe, zaburzenia psychoemocjonalne.

  Guz pnia mózgu

  W pniu mózgu powstają pewne nowotwory mózgu, których przyczyny są mało znane. Należą do nich złośliwe i łagodne guzy glejowe. Ten typ guza najczęściej dotyka dzieci. Nowotwór powoduje uszkodzenie ścieżek pnia mózgu, dochodzi do zaburzeń motorycznych i czuciowych, zaburzeń móżdżku i uszkodzenia nerwu czaszkowego.

  Łagodne guzy glejowe pnia mózgu charakteryzują się powolnym wzrostem, który może utrzymywać się przez dziesięciolecia; guz złośliwy charakteryzuje się szybkim wzrostem - od kilku miesięcy do roku lub dwóch lat. Guzy pnia mózgu są często nieoperacyjne. Objawy guza pnia mózgu u dzieci to zez, utrata słuchu, drżenie gałek ocznych, asymetria twarzy, osłabienie mięśni.

  Objawy guza móżdżku

  Nowotwory mózgu, móżdżek - jest to guz śródmózgowy, może być łagodny, o powolnym wzroście (gwiaździak) i złośliwy (rdzeniak zarodkowy). Bardzo często w dzieciństwie. Guz móżdżku uciska pień mózgu, powodując objawy guzów pnia mózgu. Taki guz często prowadzi do naruszenia odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego, do wzrostu móżdżku, powodując jego wciśnięcie do otworu potylicznego i namiotowego. Objawy nowotworowe - zaburzona koordynacja ruchu, obniżone napięcie mięśniowe, upośledzona aktywność sercowo-naczyniowa, utrata zdolności do wykonywania ruchów - sekwencyjny skurcz mięśni.

  Guz przysadki

  U pacjenta pojawiają się objawy zaburzeń endokrynologicznych, w wyniku badania stwierdza się guz mózgu. Przyczyna guza przysadki jest często nieznana. Guzy przysadki mózgowej są guzami aktywnymi i nieaktywnymi hormonalnie. Nowotwory aktywne hormonalnie są szybko wykrywane ze względu na liczne objawy guza. W zależności od komórek nowotworowych dzieli się je na guzy wydzielające prolaktynę i inne typy guzów przysadki.

  Guzy przysadki mogą powodować gigantyzm u młodych dorosłych z powodu zwiększonej produkcji hormonu wzrostu. U dorosłych dochodzi do wzrostu wielkości dłoni i stóp, wielkości narządów wewnętrznych, kości czaszki mogą rosnąć, rysy twarzy stają się szorstkie.

  W przypadku nieaktywnych guzów przysadki, gdy przysadka jest ściśnięta, pojawiają się następujące objawy: otyłość, niskie ciśnienie krwi, brak zainteresowania seksem, obniżona wydajność.

  Zaawansowane objawy

  Progresji choroby towarzyszy wzrost ciśnienia śródczaszkowego, występowanie bólu nadciśnieniowego ze wzrostem w pozycji leżącej, pojawienie się lub nasilenie w nocy i rano.

  Ogniskowe objawy pojawiają się z powodu podrażnienia i utraty funkcji dotkniętej części mózgu. W miarę postępu guza objawy te nasilają się. Ogniskowe objawy guza mózgu są związane z lokalizacją nowotworu w jednym lub drugim płacie mózgu.

  Nowotwory płata czołowego charakteryzują się:

  rażące naruszenie psychiki, zmiany w zachowaniu, nastroju, osobowości;

  naruszenie koordynacji ruchów (stanie i chodzenie);

  hiperkineza (mimowolne ruchy).

  Kiedy guz mózgu jest zlokalizowany w zakręcie centralnym, zaburzona jest funkcja motoryczna lub wrażliwość pacjenta.

  W przypadku uszkodzenia płata skroniowego półkuli subdominacyjnej nie występują objawy ogniskowe (poza lewostronną hemianopsją górnego kwadrantu). W takich przypadkach pacjenci mają podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe..

  Rak płata ciemieniowego górnego objawia się objawami podrażnienia jego kory: parestezjami (uczucie pełzania), czasem z bolesnymi odczuciami, które obejmują całą przeciwną stronę ciała. W przypadku wypadnięcia nadwrażliwość mięśniowo-stawowa i poczucie pozycji dłoni w przestrzeni są zaburzone. Być może pojawienie się apraksji w ramieniu przeciwległym do dotkniętej półkuli.

  Płat ciemieniowy dolny jest odpowiedzialny za zapewnianie złożonych funkcji analitycznych, tworzenie wrażeń wizualno-przestrzennych, praktyki i związane z nimi operacje graficzne, liczenia i gramatyki. Wraz z porażką tej części mózgu pacjent traci zdolność czytania, pisania, rysowania grafiki, ma astereognozję, ruchy ust i języka są trudne, upośledzona jest percepcja schematu własnego ciała.

  U pacjentów z guzem zlokalizowanym w płacie potylicznym obserwuje się pojawienie się prostych, bezbarwnych halucynacji wzrokowych (fotopsje) w przeciwnych połówkach pól widzenia. Klęsce tego obszaru mózgu towarzyszy początek homonimicznej hemianopsji, przy zachowaniu widzenia centralnego i reakcji źrenic na światło.

  Łagodne guzy mózgu manifestują się następująco:

  pacjenci mają upośledzenie wzroku, słuchu, węchu;

  równowaga, zaburzona koordynacja ruchów;

  uwaga, koncentracja, mowa i pamięć są zaburzone;

  pojawiają się nagłe drgawki;

  mięśnie szkieletowe zaczynają drgać.

  Pacjenci z łagodnymi guzami mózgu skarżą się na częste nudności lub wymioty bez szczególnego powodu.

  Diagnostyka

  Z uwagi na to, że wczesne objawy raka mózgu są raczej niejasne, pacjenci często mylą je z dolegliwościami, myląc je z przepracowaniem i utratą energii. Dlatego choroba często jest wykrywana już w późnych, zaawansowanych stadiach, które są trudne do wyleczenia lub wręcz całkowicie nieuleczalne. Dzięki szybkiemu wykryciu i wczesnemu leczeniu choroby prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku znacznie wzrasta.

  Aby zdiagnozować choroby mózgu, specjaliści Szpitala Jusupowa stosują najnowocześniejsze metody diagnostyczne, do których klinika posiada najnowocześniejszy sprzęt:

  rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, angiografia - metody neuroobrazowania;

  biopsja stereotaktyczna, wentrikuloskopia - operacje neurochirurgiczne;

  RTG - pozwala zidentyfikować wtórne objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego i zmiany stanu kości czaszki;

  Dokładna diagnoza wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju guza jest niezwykle ważna przy wyborze metody leczenia, która jest zatwierdzana przez profesorów, lekarzy najwyższej kategorii oraz czołowych neurochirurgów z klinik partnerskich na posiedzeniu rady ekspertów szpitala Jusupow.

  Na wyposażeniu kliniki onkologicznej szpitala w Jusupowie znajduje się innowacyjny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny najlepszych producentów z USA, Europy i Japonii.

  Leczenie w szpitalu Jusupow

  Przy określaniu taktyki leczenia lekarz opiera się na danych dotyczących rodzaju guza, stadium rozwoju choroby i lokalizacji nowotworu. Chirurgia to klasyczne leczenie raka mózgu. Jeśli guz zostanie usunięty na wczesnym etapie, pacjent ma wszelkie szanse na pełne wyleczenie..

  W przypadku rozpoznania nowotworu na późniejszym etapie wykonywany jest zabieg operacyjny mający na celu poprawę jakości życia pacjenta i zmniejszenie nasilonych objawów..

  Po zabiegu u pacjenta mogą wystąpić różne skutki uboczne spowodowane uszkodzeniem tkanki mózgowej. Może to być naruszenie wzroku, mowy, myślenia itp. Ponadto mogą pojawić się bóle głowy, aw niektórych przypadkach rozwija się obrzęk mózgu.

  W zdecydowanej większości przypadków po operacji pacjentowi przepisuje się kurs radioterapii. Ten rodzaj leczenia ma na celu zniszczenie złośliwych komórek nowotworowych, których nie można usunąć chirurgicznie. Ponadto radioterapia zabija komórki rakowe, które mogły pozostać w organizmie po operacji..

  Radioterapia jest główną metodą leczenia, gdy operacja jest niemożliwa. Napromienianie ma również szereg skutków ubocznych. Główne z nich to nudności, ciągłe uczucie zmęczenia, przejściowe wypadanie włosów itp. W niektórych przypadkach u pacjentów występuje obrzęk tkanki mózgowej, któremu towarzyszą bóle głowy..

  Chemioterapia raka mózgu może działać jako niezależna metoda terapii, a także dodatkowy środek do operacji lub radioterapii. Leki chemioterapeutyczne zabijają komórki rakowe w guzie i zapobiegają rozwojowi przerzutów. Skutki uboczne chemioterapii to: ogólne osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty, utrata apetytu, gorączka, dreszcze itp..

  Terapia hormonalna może być kolejnym sposobem leczenia raka mózgu. Zmniejsza stany zapalne i obrzęk mózgu.

  W klinice onkologicznej Szpitala Jusupowa przeprowadza się kompleksową terapię guzów mózgu dowolnego typu i lokalizacji. Kliniki operacyjne wyposażone są w innowacyjny sprzęt do wykonywania nowoczesnych operacji.

  Interwencja chirurgiczna poprawia jakość życia większości pacjentów i wydłuża ich długość życia. Usunięcie złośliwego guza prowadzi do zmniejszenia liczby komórek nowotworowych, zmian w kinetyce komórek i wzrostu wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię.

  Po operacji pacjenci otrzymują chemioterapię. Odbywa się przy użyciu najnowszych leków, które są bardzo skuteczne i mają minimalne skutki uboczne. Specjaliści Kliniki Onkologii Szpitala Jusupowa prowadzą badania kliniczne, w ramach których pacjentom oferuje się dodatkową terapię: fotodynamiczną i immunologiczną.

  Dzięki nowym metodom podawania miejscowych leków chemioterapeutycznych omijana jest bariera krew-mózg w mózgu i zwiększa się skuteczność leczenia chemioterapeutycznego. Obecnie chemioterapeuci w szpitalu Jusupow podają leki w następujący sposób:

  dooponowo - wstrzyknięcie leku do płynu mózgowo-rdzeniowego;

  śródmiąższowe - wprowadzenie leku do jamy, która powstała po usunięciu guza w postaci kapsułki;

  konwekcyjne - powolne wprowadzanie leku do guza lub sąsiednich tkanek przez cewnik bezpośrednio do mózgu przez kilka dni;

  dotętnicze - podanie leku bezpośrednio do tętnic mózgu.

  W niektórych przypadkach do samego nowotworu wprowadza się specjalne płytki ze środkiem chemioterapeutycznym. Aby złagodzić proces zapalny i obrzęk mózgu, można przepisać terapię hormonalną, która jest skuteczna w takich przypadkach..

  Zapobieganie

  Profilaktyka pierwotna raka mózgu ma na celu wyeliminowanie czynników ryzyka i zaprzestanie kontaktu ze szkodliwymi substancjami prowokującymi rozwój choroby, w przypadku których należy przestrzegać następujących zasad:

  zrezygnować z przetworów mięsnych - kiełbas, wędzonek itp.;

  wykluczyć napoje energetyczne z diety;

  unikaj jedzenia smażonych i zawierających azotany potraw, które są źródłem czynników rakotwórczych.

  Głównym warunkiem zapobiegania tej chorobie jest wczesna wizyta u lekarza, gdy pojawią się pierwsze objawy. We wczesnych stadiach guz mózgu jest znacznie łatwiejszy do leczenia niż później.

  Aby zapobiec rozwojowi guza w mózgu, konieczne jest włączenie do codziennej diety warzyw o działaniu przeciwnowotworowym: marchewki, dyni, wszelkiego rodzaju kapusty, zwłaszcza brokułów, roślin strączkowych, cebuli, czosnku, szpinaku, papryki, buraków, owoców cytrusowych oraz napojów z zielonej herbaty.

  Ważne jest przestrzeganie zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej: energiczny spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu.

  Aby poprawić odporność, zaleca się przestrzeganie harmonogramu snu. Podczas nocnego snu organizm wytwarza melatoninę, hormon gwarantujący właściwy wypoczynek i przypływ energii.

  Aby zmniejszyć ryzyko guza mózgu, musisz spróbować ograniczyć stresujące sytuacje lub zmienić swoje nastawienie do negatywnych okoliczności..

  Palacze i osoby nadużywające alkoholu są prawie o 30% bardziej narażone na raka mózgu. Aby zmniejszyć ryzyko, powinieneś rzucić te złe nawyki..

  Nasycenie organizmu tlenem zapewnia odbudowę komórek mózgowych, dlatego ważne jest, aby jak najczęściej spędzać czas na łonie natury.

  Prognoza

  U młodych pacjentów szansa na przeżycie jest zwykle większa i zmniejsza się wraz z wiekiem. Pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 66% dla dzieci w wieku od noworodka do 19 lat i 5% dla dorosłych powyżej 75 lat. Jak długo żyjesz po operacji glejaka mózgu? 13% pacjentów w wieku 20-44 lat i 1% pacjentów w wieku 55-64 lat żyje z glejakiem wielopostaciowym 4 o nasileniu przez 5 lat.

  Jak długo żyją pacjenci z rakiem mózgu stopnia 4? Niekorzystne rokowanie w gwiaździaku mózgowym wiąże się z wysokim stopniem złośliwości, z prawie nieuniknionym występowaniem nawrotów. U chorych na gwiaździaka anaplastycznego III-IV stopnia średni czas przeżycia wynosi 1 rok. W przypadku łagodnego oponiaka mózgu rokowanie na życie i powrót do zdrowia jest korzystne.

  Stopień złośliwości nowotworu ma duże znaczenie w korzystnym rokowaniu. Nowotwory złośliwe z reguły rosną szybko, podczas gdy oczekiwana długość życia pacjentów najczęściej nie przekracza jednego roku. Guzy o łagodnym charakterze rosną wolniej, co wydłuża oczekiwaną długość życia pacjentów do 10 lat lub dłużej.

  Rodzaj guza, jego umiejscowienie i wielkość również wpływają na jakość i długość życia. Rokowanie jest niekorzystne w przypadku dużych guzów łagodnych, ponieważ ich lokalizacja w ograniczonej przestrzeni, wzrost i nacisk na mózg, a także kiełkowanie i deformacja struktur kostnych czaszki i tkanki mózgowej gwałtownie pogarszają stan pacjenta. W wyniku tak destrukcyjnego działania u pacjentów rozwijają się zaburzenia neurologiczne, paraliż, utrata wzroku, mowy, słuchu. W najgorszych przypadkach progresja takich łagodnych guzów może być śmiertelna.

  Im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym korzystniejsze rokowanie w leczeniu. Dlatego jeśli masz najmniejsze podejrzenie guza mózgu, powinieneś natychmiast skontaktować się z kliniką onkologiczną szpitala w Jusupowie. Być może objawy mylone z rakiem mózgu sygnalizują tylko przepracowanie organizmu, a pełne badanie może tylko uspokoić. Jeśli rak zostanie potwierdzony, wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększy szanse na pełne wyzdrowienie..

  Dzięki najnowszemu sprzętowi diagnostycznemu w szpitalu Jusupow guz mózgu można wykryć na każdym etapie. Onkolodzy ze Szpitala Jusupowa mają imponujące doświadczenie w leczeniu tej choroby. Optymalny schemat leczenia dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania choroby, lokalizację i rodzaj guza oraz wiele innych ważnych wskaźników.

  Rehabilitacja

  Celem rehabilitacji pacjentów po operacji guza mózgu jest ewentualne przywrócenie utraconych funkcji pacjenta i powrót do życia codziennego i zawodowego, niezależnie od innych. Nawet jeśli całkowite ożywienie funkcji jest niemożliwe, rehabilitolodzy dostosowują pacjenta do powstałych w nim ograniczeń, co znacznie ułatwia mu życie. Proces rehabilitacji w szpitalu w Jusupowie rozpoczyna się jak najwcześniej, aby zapobiec niepełnosprawności człowieka.

  Odzyskiwanie jest przeprowadzane przez multidyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą następujący specjaliści:

  • Onkolog;
  • Chemioterapeuta;
  • Terapeuta rehabilitacyjny;
  • Psycholog;
  • Fizjoterapeuta;
  • Instruktor-metodolog terapii ruchowej;
  • Logopeda.

  Tylko podejście multidyscyplinarne może zapewnić kompleksowy proces rehabilitacji o wysokiej jakości. Powrót do zdrowia trwa 3-4 miesiące. Personel kliniki rehabilitacyjnej zwraca uwagę na życzenia pacjentów.

  Dla każdego pacjenta lekarze opracowują program rehabilitacji, wyznaczają cele krótko- i długoterminowe. Cele krótkoterminowe to zadania, które można rozwiązać w krótkim czasie (nauka samodzielnego siedzenia w łóżku). Wyznaczenie celu krótkoterminowego dzieli długi proces rehabilitacji na określone etapy, które pozwalają pacjentowi i lekarzom ocenić dynamikę stanu pacjenta.

  W przypadku niedowładów stosuje się miostymulację, w przypadku bólu i obrzęku - magnetoterapię. Często stosowana jest fototerapia. Laser jest silnym biostymulantem, dlatego przy tej metodzie należy zachować ostrożność.

  Jeśli u pacjenta wystąpi niedowład kończyn, wykonuje się masaż. Podczas jej wykonywania wzrasta ukrwienie mięśni, odpływ limfy, wrażliwość i uczucie mięśniowo-stawowe, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

  Fizjoterapia jest stosowana w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym. Przed operacją, przy względnie zadowalającym stanie pacjenta, stosuje się terapię ruchową w celu zwiększenia napięcia mięśniowego, treningu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Po operacji ćwiczenia terapeutyczne służą zwalczaniu zaburzeń przedsionkowych, przywracaniu utraconych funkcji i tworzeniu nowych warunkowych połączeń odruchowych..

  W pierwszych dniach po operacji ćwiczenia wykonywane są w trybie pasywnym. Jeśli to możliwe, ćwiczenia oddechowe są wykonywane, aby zapobiec powikłaniom związanym z brakiem aktywności fizycznej. W przypadku braku przeciwwskazań rutyna ruchowa zostaje rozszerzona, a ćwiczenia wykonywane są w trybie bierno-aktywnym.

  Po przeniesieniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii i intensywnej terapii ustabilizowanie jego stanu jest stopniowo wertykalne i skupia się na przywróceniu utraconych ruchów. Następnie stopniowo uczy się pacjenta siadania. Ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane są w tej samej pozycji. W przypadku braku przeciwwskazań reżim ruchowy ulega wydłużeniu, pacjent zostaje przeniesiony do pozycji „stojącej” i przywracany jest chód. Kompleksy gimnastyki leczniczej uzupełniają ćwiczenia z dodatkowym wyposażeniem: ciężarki, piłki. Wykonywane są przed zmęczeniem i bez bólu..

  Aby ustalić dokładną diagnozę w obecności objawów guza mózgu, aby przejść skuteczny przebieg leczenia i rehabilitacji po operacji, zadzwoń do szpitala Jusupow.

  Rak mózgu

  Według statystyk guzy mózgu i ogólnie układu nerwowego zajmują 10. miejsce wśród przyczyn zgonów dorosłych. Istnieje wiele typów guzów mózgu - łącznie około 40. Wśród nich są zarówno łagodne, jak i złośliwe.

  • Pierwotne i wtórne guzy mózgu
  • Dlaczego guzy rozwijają się w mózgu??
  • Rozwój złośliwych guzów mózgu
  • Jakie są objawy guzów mózgu??
  • Jak rozpoznaje się guzy mózgu??
  • Leczenie guza mózgu
  • Rehabilitacja
  • Prognozy dotyczące przeżycia

  Pierwotne i wtórne guzy mózgu

  Guz nazywany jest pierwotnym, jeśli pierwotnie powstał w mózgu. Właściwie ten typ raka zostanie omówiony w tym artykule. Guzy wtórne to przerzuty w mózgu, które rozprzestrzeniły się z innych narządów. Najczęściej rak pęcherza, gruczołów sutkowych, płuc, nerek, chłoniaka, czerniaka daje przerzuty do mózgu. Często ogniska w układzie nerwowym występują w chłoniakach. Wtórne guzy mózgu są znacznie częstsze niż pierwotne.

  W zależności od rodzaju komórek, z których składają się glejaki, dzieli się je na gwiaździaki, skąpodrzewiaki, wyściółczaki.

  Dlaczego guzy rozwijają się w mózgu??

  Dokładne przyczyny złośliwych guzów mózgu, podobnie jak innych nowotworów, są nieznane. Istnieje wiele czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju choroby:

  Guz może wystąpić w każdym wieku, ale osoby starsze częściej chorują.

  Ryzyko jest zwiększone u osób, które były narażone na promieniowanie jonizujące. Jest to najczęściej związane z radioterapią innych nowotworów. W trakcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono związku pomiędzy guzami mózgu a promieniowaniem z linii energetycznych, telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych..

  Dziedziczność odgrywa rolę. Jeśli Twoi bliscy krewni mieli złośliwe guzy mózgu, ryzyko również wzrasta..

  Mężczyźni częściej chorują niż kobiety.

  Istnieje opinia, że ​​ryzyko zachorowania wzrasta przy częstym kontakcie z substancjami toksycznymi: pestycydami, rozpuszczalnikami, chlorkiem winylu, niektórymi gumami, produktami ropopochodnymi. Ale nie ma dowodów naukowych.

  Czynnik wywołujący mononukleozę zakaźną, wirus Epsteina-Barra, jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka mózgu. W niektórych guzach wykryto cytomegalowirusa - ich rola nie została jeszcze zbadana.

  Rola urazów czaszkowo-mózgowych i silnego stresu nie jest do końca jasna. Być może są to również czynniki ryzyka, ale nie zostało to jeszcze udowodnione..

  Obecność jednego lub więcej czynników ryzyka nie gwarantuje jeszcze, że u danej osoby zostanie zdiagnozowany guz mózgu. Czasami choroba rozwija się u osób, które w ogóle nie mają czynników ryzyka.

  Rozwój złośliwych guzów mózgu

  Guzy pierwotne powstają bezpośrednio w mózgu lub w strukturach znajdujących się w pobliżu:

  • Meninges.
  • Nerwy czaszkowe.
  • Przysadka mózgowa (szyszynka).

  Ogólny mechanizm rozwoju nowotworów w mózgu polega na tym, że pojawiają się „niewłaściwe” komórki, w których dochodzi do mutacji DNA. Niektóre mutacje prowadzą do tego, że komórki zaczynają się w niekontrolowany sposób namnażać, rozwijają ochronę przed odpornością i naturalny mechanizm śmierci komórki.

  Jakie są objawy guzów mózgu??

  Objawy są niespecyficzne i przypominają objawy innych chorób. Uważaj na swoje zdrowie. Zwróć uwagę na wszelkie nowe, nietypowe objawy. Ich wystąpienie jest powodem do wizyty u lekarza i zbadania.

  Najczęstsze objawy złośliwych guzów mózgu to:

  • Bóle głowy, zwłaszcza jeśli pojawiają się po raz pierwszy lub stają się inne niż wcześniej, jeśli coraz częściej przeszkadzają i stają się bardziej dotkliwe.
  • Nudności i wymioty bez wyraźnego powodu.
  • Zaburzenia widzenia: utrata ostrości, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia peryferyjnego.
  • Napady pierwszego początku.
  • Drętwienie, upośledzenie ruchu w określonej części ciała.
  • Naruszenia mowy, pamięci, zachowania, osobowości.
  • Utrata słuchu.
  • Niestabilność chodu, zaburzenie zmysłu równowagi.
  • Zwiększone zmęczenie, ciągłe osłabienie, senność.

  Wszystkie te objawy są związane z faktem, że guz rośnie i ściska mózg. Manifestacje w konkretnym przypadku będą zależeć od tego, jaki rozmiar ma ognisko, gdzie się znajduje, które części mózgu znajdują się w sąsiedztwie.

  Jak rozpoznaje się guzy mózgu??

  Zwykle osoba, której objawy z powyższej listy zaczynają niepokoić, w pierwszej kolejności konsultuje się z neurologiem. Lekarz wysłuchuje dolegliwości pacjenta, sprawdza odruchy, siłę i wrażliwość mięśni, próbuje wykryć objawy neurologiczne i oznaki nieprawidłowego funkcjonowania określonych części układu nerwowego. Jeżeli pacjent skarży się na wady wzroku lub słuchu kierowany jest na konsultację do okulisty, laryngologa.

  Najlepszym sposobem wykrywania guzów i innych formacji w mózgu jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, w tym jego modyfikacje:

  • MRI z kontrastem.
  • Funkcjonalny rezonans magnetyczny pomaga ocenić aktywność określonego obszaru mózgu.
  • MRI perfuzji - badanie z wprowadzeniem środka kontrastowego do żyły, pozwala ocenić przepływ krwi w mózgu.
  • Spektroskopia rezonansu magnetycznego pomaga ocenić procesy metaboliczne w określonym obszarze mózgu.

  Biopsja pomaga odróżnić łagodną od złośliwej formacji i ocenić stopień złośliwości - pobranie fragmentu tkanki, a następnie badanie pod mikroskopem. Biopsję można wykonać za pomocą igły pod kontrolą TK lub MRI.

  Leczenie guza mózgu

  Wybór metody leczenia uzależniony jest od rodzaju, wielkości, lokalizacji guza oraz stanu zdrowia pacjenta. Stosują chirurgię (w tym radiochirurgię), radioterapię, chemioterapię, terapię celowaną.

  Operacja

  Niektóre guzy są dogodnie zlokalizowane i łatwo oddzielane od zdrowej tkanki - w takich przypadkach poddawane są leczeniu chirurgicznemu. Jeśli zmiana jest zlokalizowana blisko ważnych struktur mózgu, jest głęboka i trudno dostępna, lekarz może podjąć próbę usunięcia części guza mózgu. Często pomaga to znacznie złagodzić objawy..

  Radiochirurgia stereotaktyczna

  Ściśle rzecz biorąc, leczenie radiochirurgiczne nie jest techniką operacyjną. Jest to raczej forma radioterapii. Może być stosowany do usuwania małych guzów mózgu. Upraszczając, istotą tej metody jest napromienianie ciała pacjenta ze wszystkich stron niewielkimi dawkami promieniowania. Wszystkie promienie zbiegają się w punkcie, w którym jest ognisko, otrzymuje dużą dawkę, która go niszczy. Jednocześnie otaczająca zdrowa tkanka pozostaje nienaruszona.

  Istnieją różne urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej, jednym z najpopularniejszych w Rosji jest nóż gamma.

  Radioterapia

  W przypadku guzów mózgu stosuje się różne modyfikacje radioterapii. Możesz naświetlić ognisko lub cały mózg. Druga opcja jest stosowana w przypadku raka wtórnego, aby zniszczyć wszystkie możliwe przerzuty.

  Chemoterapia

  Spośród leków stosowanych w chemioterapii guzów mózgu najczęściej stosuje się temozolomid (Temodar). Są inni. Główne wskazania do chemioterapii to:

  • Po operacji (chemioterapia adiuwantowa) w celu zabicia pozostałych komórek nowotworowych i zapobieżenia nawrotom.
  • Nawrót po operacji, często w połączeniu z radioterapią.
  • W celu spowolnienia wzrostu guza.
  • Aby zwalczyć objawy.

  Skuteczność chemioterapii jest monitorowana za pomocą regularnych skanów MRI. Jeśli zmiany nadal rosną podczas leczenia, oznacza to, że leki nie działają.

  Terapia celowana

  Leki celowane są bardziej ukierunkowane niż leki stosowane w chemioterapii. Blokują określone substancje w komórkach nowotworowych, zaburzając w ten sposób ich namnażanie i powodując śmierć. W przypadku złośliwych nowotworów mózgu stosuje się bewacyzumab (Avastin) - celowany lek, który blokuje angiogenezę (tworzenie nowych naczyń dostarczających guzowi tlen i składniki odżywcze).

  Rehabilitacja

  Guz może wpływać na obszary mózgu odpowiedzialne za ważne funkcje, takie jak mowa, ruch, funkcjonowanie zmysłów, myślenie, pamięć. Dlatego wielu pacjentów potrzebuje kuracji rehabilitacyjnej. Może obejmować różne czynności, na przykład:

  • Zajęcia z logopedą, logopedia.
  • Indywidualne szkolenia, lekcje z opiekunem dla uczniów i studentów.
  • Fizjoterapia pomaga przywrócić zdolności motoryczne.
  • Terapia zajęciowa, poradnictwo zawodowe, jeśli to konieczne - szkolenie nowego zawodu.
  • Leki, które pomagają radzić sobie z objawami guza i skutkami ubocznymi leczenia: leki poprawiające pamięć, zwalczające zwiększone zmęczenie itp..

  Po udanym leczeniu może dojść do nawrotu choroby, dlatego ważne jest regularne chodzenie do lekarza na badania, poddanie się rezonansowi magnetycznemu.

  Prognozy dotyczące przeżycia

  Rokowanie w przypadku guzów mózgu zależy od kilku czynników:

  • Cechy budowy histologicznej guza, stopień złośliwości.
  • Stan neurologiczny, charakter i nasilenie zaburzeń układu nerwowego.
  • Wiek pacjenta.
  • Lokalizacja guza.
  • Ilość tkanki guza pozostałej po operacji usunięcia guza mózgu.

  Skuteczność leczenia oceniana jest na podstawie pięcioletniego przeżycia - odsetka chorych, którzy przeżyli 5 lat od momentu rozpoznania guza. W nowotworach złośliwych mózgu wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany, średnio 34% dla mężczyzn i 36% dla kobiet..