Etapy choroby

Systemy oceny stopnia zaawansowania raka są używane do opisania większości typów nowotworów. Ten system odzwierciedla lokalizację guza i obecność przerzutów.

Stopień zaawansowania guzów OUN w zależności od obecności przerzutów (stopień M)

M - scenaPrzerzut
M0Brak przerzutów
M1Komórki nowotworowe w płynie mózgowo-rdzeniowym
M2Przerzuty w mózgu
M3Przerzuty do rdzenia kręgowego
М4Przerzuty pozanerwowe
(w innych narządach poza układem nerwowym)

Klasyfikacja według stopnia złośliwości jest praktycznie bardzo ważna, ponieważ pozwala prognozować i określić taktykę leczenia.

Czynniki prognostyczne

Analiza histologiczna guza. Aby wybrać optymalną strategię leczenia, konieczne jest określenie charakteru i etapu rozwoju guza. W przypadku biopsji lub po usunięciu guza pobiera się mały wycinek tkanki guza i przeprowadza analizę histologiczną. Badanie mikroskopowe pomaga scharakteryzować charakter guza (typ komórki), jego pochodzenie i stopień złośliwości.

Aby określić, jak złośliwy i agresywny jest guz, konieczne jest porównanie struktury jego komórek z normalnymi komórkami, z których rozwija się ten guz. Zdrowe narządy składają się z wielu zgrupowanych razem silnie zróżnicowanych komórek, które mają cechy charakterystyczne dla dojrzałej tkanki. Jeśli nowo utworzona tkanka wygląda podobnie, oznacza to, że guz ma duże zróżnicowanie komórek i niski stopień złośliwości. I odwrotnie: guz będzie słabo zróżnicowany i wysoce złośliwy z silną różnicą między swoimi komórkami a komórkami zdrowej tkanki.

Guzy ośrodkowego układu nerwowego to niejednorodna grupa nowotworów, różniąca się przede wszystkim wariantem histologicznym. Terapeutyczne podejście do leczenia guzów OUN w większości przypadków uzależnione jest od stopnia złośliwości guza: np. Guzy o niskim stopniu złośliwości - I stopnia (I stopnia) są zwykle leczone jedynie chirurgicznie; ze stopniem pośrednim II stopnia (stopień II) przeprowadza się chirurgiczne usunięcie guza i radioterapię, a przy wysokim stopniu złośliwości (stopień III-IV) leczenie koniecznie obejmuje usunięcie guza, radioterapię i chemioterapię.

Pozostały rozmiar guza. Na podstawie wyników operacji stosuje się następującą klasyfikację:

 • Całkowita resekcja: guz jest całkowicie usunięty, ale może pozostać mikroskopijna liczba komórek;
 • Resekcja częściowa: usunięto prawie cały guz, z wyjątkiem trudno dostępnych obszarów;
 • Częściowa resekcja: usuwa się niewielką część guza;
 • Biopsja: wybrane obszary guza do analizy.

Rokowanie wyzdrowienia jest najlepsze po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza.

Lokalizacja guza. Guz może rozwinąć się w dowolnej części mózgu. Rokowanie będzie zależało od dostępności guza do leczenia, w tym operacji, i objawów klinicznych.

Przerzut. Pierwotne złośliwe guzy mózgu lub rdzenia kręgowego u dorosłych rzadko dają przerzuty. Dlatego, z rzadkimi wyjątkami, nie jest wymagane prowadzenie badań płuc, wątroby, kości i innych narządów..

Markery nowotworowe. W diagnostyce guzów wewnątrzczaszkowych (wewnątrzczaszkowych) zarodkowych (GCO) ważne jest oznaczenie markerów nowotworowych w surowicy krwi i płynie lędźwiowo-rdzeniowym - α-fetoproteiny (AFP) i β-choriogonic gonadotropin (β-hCG). Wzrost poziomu AFP i hCG ma charakter diagnostyczny i nie wymaga histologicznej weryfikacji guza. Badanie poziomów AFP i β-hCG służy do diagnozowania GCS, oceny odpowiedzi na chemioterapię (CT) i radioterapię (RT) oraz wykrywania nawrotów choroby. Jednak wzrost poziomu AFP i β-hCG niekoniecznie świadczy o progresji procesu nowotworowego - ich gwałtowny wzrost można zaobserwować podczas lizy guza na tle chemioterapii (okres półtrwania AFP to 6 dni, β-hCG to 16 godzin)

Naukowcy poszukują innych markerów nowotworowych, które mogłyby ułatwić diagnozowanie guzów i przewidywać przebieg choroby..

Obecnie badane są zmiany w genie kodującym syntezę metylotransferazy О⁶-metyloguaniny-DNA (MGMT). Komórki nowotworowe, które aktywnie syntetyzują ten enzym, są mało wrażliwe na działanie alkilujących leków przeciwnowotworowych. Wpływ inżynierii genetycznej na aktywność tego genu w komórkach nowotworowych, a tym samym zmniejszenie produkcji enzymu, powoduje, że komórki są bardziej wrażliwe na szkodliwe działanie leków przeciwnowotworowych. Postępy w diagnostyce molekularnej i inżynierii genetycznej pomagają lekarzom i pacjentom w zwalczaniu nowotworów złośliwych.

Nawrót guza. Termin ten oznacza wznowienie wzrostu guza w jego pierwotnym miejscu po leczeniu. W przypadku nawrotu guza testy diagnostyczne są zwykle powtarzane w celu ponownego zdefiniowania jego cech i czynników prognostycznych.

Interpretacja oparta na kombinacji powyższych czynników daje najbardziej prawdopodobną prognozę powrotu do zdrowia..

Zróżnicowanie - stopień podobieństwa komórek nowotworowych do komórek narządu, z którego pochodzi.

Pierwsze oznaki i objawy, stadia i leczenie raka mózgu

Rak mózgu jest niebezpieczną chorobą, którą trudno leczyć i która może prowadzić do śmierci pacjenta. Największe zagrożenie tkwi w jego bezobjawowym przebiegu - czwarty etap raka mózgu, w którym pacjent ma ciężkie objawy choroby, jest trudny do leczenia, a rokowanie u takich pacjentów jest rozczarowujące.

Jednocześnie objawy, z którymi pacjent może skonsultować się z lekarzem, można łatwo pomylić z objawami innych chorób. Tak więc bóle głowy, wymioty i zawroty głowy w połączeniu z zaburzeniami widzenia są charakterystyczne dla migreny, kryzysu nadciśnieniowego. Ból głowy może być również wywołany osteochondrozą. Dlatego w leczeniu raka mózgu wiele zależy od kwalifikacji lekarza, który jest proszony o diagnozę - czy będzie w stanie na czas wykryć niebezpieczne objawy i przeprowadzić niezbędne badanie, które pomoże zidentyfikować proces onkologiczny.

Guzy są klasyfikowane według tkanki, w której zaczęły rosnąć. Tak więc guzy rozwijające się z wyściółki mózgu nazywane są naczyniakami. Nowotwory, które powstają w tkankach mózgu to zwojaki lub gwiaździaki, popularna nazwa to guzy neuroepitelialne. Neurinoma - złośliwy nowotwór zajmujący osłonkę nerwów czaszkowych.

Glejaki stanowią 80% złośliwych nowotworów mózgu, oponiaki są również powszechnymi guzami, występują w 35% przypadków pierwotnego raka mózgu.

Przyczyny raka mózgu

Przyczyny guzów mózgu nie są dobrze poznane - w 5-10% przypadków rak jest wywoływany przez dziedziczne patologie genów, guzy wtórne powstają, gdy przerzuty rozprzestrzeniają się w raku innych narządów.

Można wyróżnić następujące przyczyny raka mózgu:

Choroby genetyczne, takie jak zespół Gorlina, choroba Bourneville'a, zespół Li-Fraumeni, stwardnienie gruźlicze i zaburzenia genów APC mogą powodować raka mózgu.

Osłabiony stan odporności, który można zaobserwować po przeszczepie narządu, pacjenci z AIDS zwiększają prawdopodobieństwo guzów nowotworowych mózgu i innych narządów.

Rak mózgu występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Wyjątkiem są oponiaki - nowotwory błony pajęczynówki mózgu. Rasa również odgrywa ważną rolę - biali ludzie są bardziej narażeni na tę chorobę niż inne rasy.

Narażenie na promieniowanie i substancje rakotwórcze niesie również zagrożenie onkogenne i jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka mózgu. Grupa ryzyka obejmuje osoby zaangażowane w niebezpieczne branże, na przykład przy przemysłowej produkcji tworzyw sztucznych.

Rak mózgu występuje częściej u dorosłych, ryzyko rozwoju nowotworu zwiększa się z wiekiem, a choroba jest trudniejsza do wyleczenia. Dzieci również są narażone na ryzyko zachorowania na raka, ale typowe miejsca lokalizacji guza są różne: na przykład u dorosłych rak często wpływa na wyściółkę mózgu, podczas gdy u młodszych pacjentów dotyczy to móżdżku lub pnia mózgu. W 10% przypadków raka mózgu u dorosłych guz atakuje szyszynkę i przysadkę mózgową.

Nowotwory wtórne są następstwem innych procesów onkologicznych w organizmie - przerzuty dostają się do czaszki przez układ krążenia i powodują nowotwór złośliwy w mózgu. Guzy te są powszechne w raku piersi i innych rodzajach raka..

Pierwsze oznaki raka mózgu

W przypadku guzów mózgu objawy są dwojakiego rodzaju: ogniskowe i mózgowe. Ogólny mózg jest charakterystyczny dla wszystkich przypadków raka mózgu, podczas gdy ogniskowe zależą od lokalizacji guza..

Ogniskowe objawy mogą być bardzo zróżnicowane, ich rodzaj i nasilenie zależą od obszaru mózgu, który dotknął chorobę oraz funkcji, za które jest ona odpowiedzialna - pamięci, mówienia i pisania, liczenia itp..

Wśród ogniskowych objawów raka mózgu są:

Częściowe lub całkowite upośledzenie ruchomości niektórych części ciała, upośledzona wrażliwość kończyn, zniekształcona percepcja temperatury i innych czynników zewnętrznych;

Zmiany związane z osobowością - zmienia się charakter pacjenta, może stać się porywczy i rozdrażniony lub wręcz przeciwnie, zbyt spokojny i obojętny na wszystko, co wcześniej go martwiło. Letarg, apatia, zawroty głowy w podejmowaniu ważnych decyzji wpływających na życie, impulsywne działania - wszystko to może być oznaką zaburzeń psychicznych występujących w raku mózgu.

Utrata kontroli nad funkcją pęcherza, trudności w oddawaniu moczu.

Wszystkie guzy mózgu charakteryzują się typowymi objawami związanymi ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, a także mechanicznym wpływem nowotworu na różne ośrodki mózgu:

Zawroty głowy, utrata równowagi, uczucie zsuwania się ziemi spod stóp - pojawiają się spontanicznie, są ważnym objawem wymagającym badań diagnostycznych;

Ból głowy - często tępy i pękający, ale może mieć inny charakter; występują najczęściej rano przed pierwszym posiłkiem, a także wieczorem lub po stresie psycho-emocjonalnym, nasilonym wysiłkiem fizycznym;

Wymioty - pojawiają się rano lub pojawiają się w sposób niekontrolowany z gwałtowną zmianą pozycji głowy. Może pojawić się bez nudności, niezwiązanych z posiłkami. Przy intensywnych wymiotach istnieje ryzyko odwodnienia, z powodu którego pacjent jest zmuszony do przyjmowania leków blokujących stymulację odpowiednich receptorów.

Inne objawy raka mózgu

Objawy raka mózgu, które pojawiają się już w późniejszych etapach:

Częściowa lub całkowita utrata wzroku, „leci” przed oczami - objaw wywołany uciskiem guza na nerw wzrokowy, który w przypadku braku szybkiego leczenia może doprowadzić do jego śmierci. Nie będzie można przywrócić wzroku..

Ucisk nerwu słuchowego przez guz powoduje uszkodzenie słuchu u pacjenta.

Napady padaczkowe, które pojawiają się nagle u młodych ludzi, są niebezpiecznym znakiem, że należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Charakterystyczne dla drugiego i późniejszych stadiów raka mózgu.

Zaburzenia hormonalne są często obserwowane w nowotworach gruczolakowatych z tkanki gruczołowej zdolnej do wytwarzania hormonów. Objawy w tym przypadku mogą być bardzo zróżnicowane, podobnie jak w przypadku innych chorób związanych z zaburzeniami równowagi hormonalnej.

Uszkodzenia pnia mózgu charakteryzują się zaburzeniami oddychania, połykania, zaburzeniami węchu, smaku, widzenia. Przy całym nasileniu objawów, które mogą znacznie obniżyć jakość życia i sprawić, że osoba jest nieoperacyjna i zależna, uszkodzenie mózgu może być niewielkie i łagodne. Ale nawet małe guzy w tym obszarze mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, przemieszczenia struktur mózgowych, co powoduje konieczność interwencji chirurgicznej..

Guzy w okolicy skroniowej mózgu objawiają się jako halucynacje wzrokowe i słuchowe, nowotwory w okolicy potylicznej charakteryzują się upośledzoną percepcją kolorów.

Diagnoza raka mózgu

Rodzaje diagnostyki raka mózgu obejmują:

Indywidualne badanie przez lekarza. Podczas wstępnego badania lekarz prosi pacjenta o wykonanie szeregu czynności, które pozwolą zidentyfikować zaburzenia koordynacji, funkcji dotykowych i motorycznych: dotykanie nosa palcami przy zamkniętych oczach, wykonanie kilku kroków zaraz po obróceniu się wokół siebie. Neurolog sprawdza odruch ścięgna.

MRI z kontrastem jest przepisywany w obecności nieprawidłowości, co umożliwia wykrycie raka mózgu na wczesnym etapie, określenie lokalizacji guza i opracowanie optymalnego planu leczenia.

Przebicie tkanki mózgowej pozwala określić obecność nieprawidłowych komórek, stopień zmian tkankowych, określić etap procesu onkologicznego. Jednak biopsja tkanki nie zawsze jest możliwa ze względu na niedostępną lokalizację guza, dlatego taka analiza jest najczęściej wykonywana przy usuwaniu złośliwego nowotworu..

RTG - pozwala na określenie obecności i lokalizacji guza przez naczynia krwionośne widoczne na obrazie, dla których pacjentowi wcześniej wstrzyknięto środek kontrastowy. Kraniografia pozwala określić zmiany w budowie kostnej czaszki, nieprawidłowe złogi wapnia, wywołane procesem onkologicznym.

Po przeprowadzeniu badania diagnostycznego lekarz opracowuje indywidualny schemat leczenia.

Etapy raka mózgu

Ze względu na prawie bezobjawowy przebieg choroby trudno jest dokładnie określić stadium raka, zwłaszcza że przejście z jednego stadium na drugie następuje szybko i nieoczekiwanie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku raka pnia mózgu. Stopień zaawansowania choroby jest dokładnie określany dopiero po sekcji zwłok, dlatego najmniejsze objawy patologii należy leczyć ostrożnie od pierwszych dni - w ostatnich stadiach rak nie reaguje na leczenie chirurgiczne, słabo reaguje na leki i inne rodzaje terapii.

Rak mózgu stopnia 1

W pierwszym stadium raka zaatakowana jest niewielka liczba komórek; leczenie chirurgiczne najczęściej kończy się sukcesem przy minimalnym prawdopodobieństwie nawrotu. Jednak na tym etapie bardzo trudno jest wykryć formację onkologiczną - objawy są typowe dla wielu innych chorób, dlatego rak można wykryć tylko za pomocą specjalnej diagnostyki. Pierwszy etap raka charakteryzuje się osłabieniem i sennością, nawracającymi bólami głowy i zawrotami głowy. Z takimi objawami rzadko udają się do lekarza, ponieważ objawy te przypisuje się osłabieniu układu odpornościowego z powodu zmian klimatycznych lub chorób przewlekłych..

Rak mózgu stopnia 2

Przejściu procesu nowotworowego do drugiego etapu towarzyszy wzrost guza, który wychwytuje pobliskie tkanki i zaczyna uciskać ośrodki mózgowe. Napady padaczkowe i napady padaczkowe są niebezpiecznymi objawami. Dodatkowo pacjent może odczuwać upośledzenie funkcji przewodu pokarmowego - problemy z wypróżnianiem i sporadyczne wymioty. Na tym etapie guz jest nadal operacyjny, ale szanse na całkowite wyleczenie są zmniejszone.

Rak mózgu w stadium 3

Trzeci etap raka mózgu charakteryzuje się szybkim wzrostem guza, złośliwa degeneracja komórek wpływa na zdrowe tkanki, co sprawia, że ​​chirurgiczne usunięcie nowotworu jest prawie niemożliwe. Jednak operacja może być korzystna, jeśli guz jest zlokalizowany w płacie skroniowym..

Objawy trzeciego stadium raka mózgu - nasilają się objawy drugiego stadium, nasilają się zaburzenia słuchu, wzroku i mowy, pacjent ma problemy z doborem, „zapamiętywaniem” słów, ma trudności z koncentracją, rozproszeniem uwagi i zaburzeniami pamięci. Kończyny stają się odrętwiałe, odczuwa się w nich mrowienie, upośledzona jest ruchliwość rąk i nóg. W pozycji wyprostowanej i podczas chodzenia utrzymanie równowagi staje się prawie niemożliwe z powodu dysfunkcji aparatu przedsionkowego. Charakterystycznym objawem dla trzeciego etapu jest oczopląs poziomy - pacjent ma poruszające się źrenice, nawet jeśli głowa pozostaje nieruchoma, pacjent sam tego nie zauważa.

Rak mózgu w stadium 4

W czwartym stadium raka nie przeprowadza się leczenia chirurgicznego, ponieważ guz atakuje ważne części mózgu. Techniki paliatywne, radioterapia, farmakoterapia są stosowane w celu zmniejszenia cierpienia pacjenta za pomocą silnych środków przeciwbólowych. Rokowanie jest rozczarowujące, ale wiele zależy od stanu układu odpornościowego pacjenta i jego stanu emocjonalnego. Objawy raka mózgu na tym etapie są związane z utratą podstawowych funkcji życiowych podczas rozprzestrzeniania się złośliwego procesu do odpowiednich części mózgu. Przy niskim powodzeniu leczenia pacjent zapada w śpiączkę, z której już nie wychodzi.

Ilu żyje z rakiem mózgu?

Aby przewidzieć rozwój choroby i ocenić stan zdrowia pacjentów z rakiem mózgu, używa się terminu „przeżycie pięcioletnie”. Osoby, u których zdiagnozowano chorobę, są oceniane niezależnie od przebiegu leczenia, które przechodzą. Niektórzy pacjenci po udanej terapii żyją dłużej niż pięć lat, inni są zmuszeni do ciągłego poddawania się zabiegom medycznym.

Średnio przeżywalność pacjentów z nowotworami mózgu wynosi 35%. W przypadku złośliwych guzów mózgu, z których większość to glejaki, wskaźnik przeżycia wynosi około 5%.

Leczenie raka mózgu

Leczenie raka mózgu wymaga współdziałania specjalistów o różnych profilach - onkologa, terapeuty, neuropatologa, neurochirurga, radiologa i rehabilitologa. Rozpoznanie choroby zwykle rozpoczyna się od wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub neurologa, skąd pacjent jest kierowany do innych specjalistów na dodatkowe badanie.

Dalszy plan leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta (różna jest terapia nowotworowa w młodszej grupie wiekowej 0-19 lat, w średnim i starszym wieku). Ponadto przy opracowywaniu przebiegu leczenia bierze się pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta, rodzaj guza i jego lokalizację..

W leczeniu onkogennych nowotworów mózgu stosuje się radioterapię, radioterapię i interwencję chirurgiczną. Najbardziej niezawodną metodą jest operacja usunięcia guza, ale nie zawsze jest to możliwe ze względu na niedostępną lokalizację guza. Interwencja chirurgiczna jest rzadko przeprowadzana na trzecim i czwartym stadium raka, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem i nie daje pożądanego rezultatu - na tym etapie rozwoju choroby guz atakuje istotne części mózgu, wnika głęboko w zdrowe tkanki i jego całkowite usunięcie jest niemożliwe.

Operacja

Chirurgiczne usunięcie nowotworu jest skuteczną metodą leczenia raka mózgu we wczesnym stadium, szczególnie w przypadku guzów łagodnych. Interwencja chirurgiczna w tym przypadku różni się od operacji brzusznych, w których chirurg może uchwycić część pobliskich tkanek, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się procesu onkologicznego.

Podczas operacji na mózgu należy zachować maksymalną dokładność - dodatkowy milimetr tkanki uszkodzonej podczas zabiegów chirurgicznych może spowodować utratę funkcji życiowej. Dlatego w końcowych stadiach raka leczenie chirurgiczne jest nieskuteczne - usunięcie guza jest całkowicie niemożliwe, proces patologiczny rozprzestrzenia się dalej. Techniki paliatywne mogą zmniejszyć nacisk, jaki guz wywiera na sąsiednie obszary, a farmakoterapia, radio- i chemioterapia spowalniają rozwój nowotworu.

W pierwszym i drugim stadium raka, po usunięciu łagodnego guza, objawy choroby są całkowicie wyeliminowane. Dlatego przy szybkiej diagnozie rokowanie dla pacjenta jest korzystne. Gdy guz jest niedostępny, operacja wymaga dodatkowych badań, aby dokładnie określić lokalizację guza. Aby sklasyfikować guz i określić stadium raka, lekarz wykonuje biopsję tkanki.

Aby zmniejszyć uszkodzenia tkanek, które mogą wystąpić podczas operacji, stosuje się nowoczesne techniki - radiochirurgię stereostatyczną. Jest to operacja chirurgiczna, która zapewnia precyzyjne promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie o dużej dawce w celu zniszczenia guza. Jednocześnie zdrowe tkanki są w minimalnym stopniu naruszone lub pozostają nienaruszone. Możliwość zastosowania techniki zależy od lokalizacji i wielkości guza. Zabieg taki jest najmniej traumatyczny dla pacjenta, skraca czas rehabilitacji i minimalizuje ryzyko powikłań po zabiegu..

Terapia zachowawcza lub farmakologiczna wykonywana jest przed operacją i obejmuje:

Leki przeciwdrgawkowe - zmniejszają objawy drugiego i późniejszego stadium raka, zmniejszają prawdopodobieństwo napadu padaczkowego;

Steroidowe leki przeciwzapalne - leki z tej grupy łagodzą obrzęki tkanek nowotworowych, co zmniejsza nacisk mechaniczny na zdrowe obszary; powszechnym lekiem jest deksametazon;

Aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe, może być potrzebna operacja obejścia, której celem jest usunięcie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego, którego usunięcie jest trudne z powodu ściskania płynu mózgowo-rdzeniowego przez guz. Pobieranie płynu odbywa się przez cewnik w procesie przetaczania komorowo-otrzewnowego - przez plastikową rurkę komora boczna jest połączona z jamą brzuszną.

Radioterapia

Radioterapię guzów nowotworowych stosuje się w dwóch przypadkach: jeśli operacja jest przeciwwskazana dla pacjenta ze względów zdrowotnych lub po usunięciu guza w celu zapobieżenia nawrotowi. Chirurgiczne usunięcie nowotworu jest nieskuteczne w późnych stadiach raka mózgu, wówczas jako główną metodę leczenia stosuje się radioterapię. Obecność współistniejących chorób przewlekłych, patologii układu sercowo-naczyniowego może być przeciwwskazaniem do zabiegu. W innych przypadkach radioterapię można zastosować do zniszczenia nieprawidłowych komórek, które mogą wywołać proces onkologiczny po chirurgicznym usunięciu guza..

Specjalista przepisuje dawkę promieniowania indywidualnie, efekt jest wykonywany miejscowo, aby zminimalizować uszkodzenia tkanek sąsiadujących z guzem. W przypadku radioterapii ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj guza, jego lokalizację i rozmiar guza. Stosowane są dwie metody radioterapii:

Brachyterapia - wykonywana podczas leczenia szpitalnego; do tkanki nowotworowej wstrzykuje się substancję radioaktywną, która niszczy ją od wewnątrz. Dawkę wstrzykniętego ziarna oblicza się w taki sposób, aby guz został zniszczony, ale zdrowe tkanki pozostały nienaruszone.

Radioterapię zewnętrzną przeprowadza się w ciągu kilku tygodni, podczas których pacjent jest napromieniany dużymi dawkami promieniowania przez kilka minut. Sesje odbywają się pięć dni w tygodniu, szpital można odwiedzić tylko o wyznaczonej porze, po czym pacjent udaje się do domu.

Chemoterapia

Chemioterapia nie jest stosowana jako główna metoda leczenia raka, ponieważ jej działanie wpływa nie tylko na tkankę nowotworową, ale także wpływa na organizm jako całość. Schemat leczenia opracowuje lekarz, w tym leki z określonej grupy - antymetabolity, leki z grupy alkilującej, syntetyczne antybiotyki itp. Leczenie odbywa się w ciągu kilku cykli, między którymi należy przerwać. Leki są przyjmowane doustnie, wstrzykiwane lub przez zastawkę alkoholową. Po trzech do czterech cyklach zrób sobie przerwę, aby ocenić skuteczność terapii.

Niebezpieczeństwo chemioterapii polega na jej negatywnym wpływie na narządy krwiotwórcze i nabłonek przewodu pokarmowego..

Leczenie endoskopowe

Chirurgia endoskopowa jest mniej traumatyczna niż tradycyjne metody neurochirurgiczne, ponieważ wykonuje się ją przy użyciu specjalnego sprzętu bez szerokich nacięć. W trakcie konwencjonalnej operacji mózgu dostęp odbywa się poprzez trepanację, podczas której następuje otwarcie czaszki, co dodatkowo urazi pacjenta, wydłużając okres rehabilitacji. Techniki endoskopowe minimalizują uszkodzenia nerwów i najmniejszych naczyń krwionośnych, co jest szczególnie ważne przy pracy z tkanką mózgową. Tak więc operacje endoskopowe są stosowane w leczeniu wodogłowia u dzieci spowodowanego stagnacją płynu w komorach mózgu, operacja ta nazywa się ventruloskopią. Gruczolaka przysadki można również usunąć endoskopowo, wprowadzając instrumenty endoskopowe przez nos - endoskopia przeznosowa.

Chirurgia endoskopowa jest również stosowana przy urazach mózgu, usuwaniu torbieli i krwiaków.

Czy raka mózgu można wyleczyć??

Onkologia mózgu jest najtrudniejsza do leczenia, ponieważ jakość przetwarzania informacji przychodzących i wychodzących od osoby zależy od komórek nerwowych półkul mózgowych i połączeń między nimi. Mówiąc najprościej, próbując zniszczyć komórki rakowe, łatwo jest zranić zdrowe, a jeśli zlokalizowane w mózgu, oznacza to wysokie ryzyko utraty pamięci, inteligencji, komunikacji między różnymi narządami i mięśniami..

Pod tym względem neurochirurdzy są wyrafinowani, opracowując nowe metody mikroskopowej interwencji w celu zmniejszenia tego ryzyka, podczas gdy japońscy naukowcy znaleźli alternatywne sposoby radzenia sobie z rakiem i innymi chorobami. W Japonii kontrola jakości opieki medycznej jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego każde leczenie jest rygorystycznie testowane..

Medycyna alternatywna w Japonii nie jest sposobem zarabiania na naiwnych i łatwowiernych pacjentów w beznadziejnej sytuacji, ale próbą udowodnienia w praktyce, że wszystko genialne jest proste, a nawet złożone choroby można pokonać przy pomocy zasobów samego ludzkiego ciała.

Już 10 lat temu Japonia rozpoczęła testowanie wpływu atomowego wodoru na ludzi, aby stworzyć uniwersalne urządzenie medyczne. W 2011 roku Osaka Cancer Research Institute rozpoczął eksperymenty, które potwierdziły wysoką skuteczność terapeutycznego działania wodoru w różnych chorobach, w tym w raku mózgu, a nawet w przerzutach..

Oczywiście tempo leczenia wodorem atomowym jest nieporównywalne z zabiegiem chirurgicznym, ale w wyniku eksperymentów naukowcy odkryli, że w ciągu 5 miesięcy regularnych zabiegów guz w mózgu może się skurczyć do nieznacznych rozmiarów i całkowicie usunąć w przyszłości, o czym świadczą wyraźnie wykazane zdjęcia rentgenowskie i rezonans magnetyczny.

Technologia, za pomocą której prowadzona jest terapia, oparta jest na radzieckiej eksperymentalnej metodzie leczenia chorób wirusowych i bakteryjnych poprzez podgrzanie organizmu do temperatury 41-42 stopni w celu uwolnienia specjalnego białka szoku cieplnego (English Heat Shock Protein), które pomaga w wykryciu guza nowotworowego limfocytów T-killer i inne zmiany w ciele. Istotną wadą tej metody, z powodu której wszelkie prace zostały wstrzymane, jest wysokie ryzyko denaturacji niezbędnych białek. Z drugiej strony Japończycy używają nie tylko gorącej wody, ale także atomowego wodoru, który jest uwalniany podczas elektrolizy wody..

Dzięki połączeniu tzw. „Aktywnego wodoru” ze sztuczną hipertermią możliwe jest ogrzanie ciała pacjenta do 41,5-41,9 ° C bez żadnych konsekwencji zdrowotnych. Ponadto tę procedurę można wykonać u starszego pacjenta, w przeciwieństwie do radzieckiej łaźni grzewczej. Jest to bardzo ważne, ponieważ większość pacjentów z onkologią to osoby w podeszłym wieku.

Urządzenie, wykonane w Japonii do tego zabiegu, to wygodny fotel zamknięty w wysokiej wannie. Pacjent siedzi na krześle, do wanny wciągana jest woda o ORP -560 mV. Woda stopniowo się nagrzewa. Pacjentowi, w zależności od ciężkości guza, wieku i innych parametrów, przypisuje się czas spędzony w takiej komorze (do 20 minut).

Taki wypoczynek jest nadal dostępny tylko dla Japończyków w specjalistycznej klinice, dlatego warto tutaj wspomnieć o specjalnych kapsułkach spa, które aktywują wodę do -150-200 mV i pozwalają leczyć organizm w domu..

Wykład prowadzony przez Jurija Andriejewicza Frołowa: ufrolov.blog

Autor artykułu: Bykov Evgeny Pavlovich | Onkolog, chirurg

Edukacja: ukończyła rezydenturę w Rosyjskim Naukowym Centrum Onkologicznym. N. N. Błochin ”i uzyskał dyplom w specjalności„ Onkolog ”

Objawy wczesnego raka mózgu

Rak mózgu to nowotwór wewnątrzczaszkowy, który rozwija się w dowolnej części mózgu i objawia się następującymi zespołami klinicznymi: zmianami psychicznymi, ogniskowymi objawami neurologicznymi, napadami padaczkowymi i objawami mózgowymi. Nasilenie każdego zespołu zależy od stadium i wielkości guza..

I etap

Rak pierwszego stopnia mózgu praktycznie się nie ujawnia. Szybkość rozwoju objawów zależy od rodzaju guza - glejaka, oponiaka czy gwiaździaka - każdy rozwija się na swój sposób.

Pierwsze oznaki to objawy mózgowe. Są to niespecyficzne objawy, za pomocą których nie można określić obecności raka: objawy mózgowe objawiają się udarem, zapaleniem mózgu, grypą.

 • Bół głowy. Guz to nowotwór wolumetryczny. Wraz ze wzrostem wzrasta ciśnienie wewnątrz czaszki. Prowadzi to do zespołu nadciśnieniowego. Charakterystyka bólu głowy: bolący, pulsujący, silny. Ból głowy jest trudny do wyeliminowania za pomocą nie narkotycznych leków przeciwbólowych (Paracetamol, Ibuprofen, Diklofenak).
 • Wymioty. Nie wiąże się z przyjmowaniem pokarmu, ponieważ ma centralny mechanizm. Ze względu na zwiększone ciśnienie śródczaszkowe następuje podrażnienie ośrodków wymiotnych śródmózgowia. Łagodne podrażnienie objawia się nudnościami, silnymi - wymiotami. Ze względu na wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe pacjent może wymiotować patrząc na jedzenie lub wodę. Odruch wymiotny jest również wyzwalany, gdy jakikolwiek przedmiot dostanie się do jamy ustnej, szczególnie u nasady języka..
 • Zawroty głowy. Zespół nadciśnieniowy powoduje ucisk na móżdżek. Aktywność układu przedsionkowego zostaje zakłócona, przez co pojawiają się zawroty głowy, którym towarzyszy mimowolny ruch oczu (oczopląs).

Ponadto rak mózgu we wczesnych stadiach objawia się niespecyficznymi objawami:

 1. zaburzenia snu;
 2. zmniejszony apetyt;
 3. labilność emocjonalna, drażliwość, wybuchy agresji;
 4. roztargnienie, zmniejszona pamięć i zdolność do pracy.

Na podstawie takich objawów nie można określić raka mózgu we wczesnym stadium bez metod instrumentalnych. Często pacjent odnosi się do zatrucia, zmęczenia lub stresu.

Ogniskowe objawy neurologiczne, napady padaczkowe i zaburzenia psychiczne w początkowej fazie prawie się nie pojawiają lub pojawiają się epizodycznie.

Wczesny etap można rozpoznać za pomocą neuroobrazowania - obrazowania komputerowego i rezonansu magnetycznego. Na obrazach pojawi się ostrość.

Gdy pacjent otrzymuje diagnozę, doświadcza klasycznych etapów radzenia sobie ze stresem:

 • Faza szoku. Diagnoza „rak” wprowadza pacjenta w otępienie.
 • Etap zaprzeczenia. Pacjent stara się wyprzeć informacje ze świadomości, jakby to był koszmar lub okrutny żart.
 • Etap agresji. Człowiek obwinia siebie i innych za swoją chorobę. Poczucie winy jest wypierane na zewnątrz przez agresję wobec siebie, krewnych i przyjaciół.
 • Etap depresji. Świadomość realności diagnozy i niemożność obwiniania siebie lub bliskiej osoby za chorobę wprowadza pacjenta w stan depresji.
 • Etap akceptacji. Pacjent znosi „los”, akceptuje chorobę jako naturalny bieg życia.

O czasie trwania każdego etapu decyduje dojrzałość osobista, praca z psychoterapeutą oraz wsparcie psychologiczne bliskich. Krewni powinni pomóc pacjentowi: to częściowo determinuje wynik raka. Im szybciej pacjent przejdzie do etapu akceptacji, tym łatwiej sam pacjent będzie tolerował etapy 2, 3 i 4 raka.

Etap 2

Wzrost guza w drugim etapie objawia się ogólnymi objawami mózgowymi i ogniskowymi objawami neurologicznymi.

Ogniskowe objawy niedoboru całkowicie zależą od lokalizacji nowotworu. Jednak pomimo lokalizacji guza objawy neurologiczne dzielą się na następujące grupy:

 1. Upośledzenie zmysłów. Pojawia się, gdy rak jest zlokalizowany głównie w okolicy ciemieniowej. Zespół objawia się zmniejszeniem odczuwania dotyku, bólu lub temperatury. Ciekawy przypadek: jeśli guz znajduje się w okolicy prawego płata ciemieniowego, pacjent nie czuje schematu lewej strony ciała.
 2. Upośledzenie pamięci. Występuje, gdy rak zlokalizowany jest w układzie limbicznym lub w korze skroniowej. Upośledzona jest pamięć krótko- i długotrwała.
 3. Zmniejszona siła mięśni. Lokalizacja nowotworu determinuje następujące rodzaje zaburzeń siły mięśniowej: hemiplegia, monoplegia, diplegia lub tetraplegia.
 4. Upośledzona percepcja i tworzenie mowy. Afazja występuje, gdy rak zlokalizowany jest w górnej korze skroniowej lub w zakręcie czołowym dolnym.
 5. Utrata umiejętności pisania, czytania i arytmetyki.
 6. Naruszenie autonomicznej regulacji. Objawia się wahaniami ciśnienia krwi, poceniem się, dusznością, zawrotami głowy.

Etap 3

Trzeci etap to płynna kontynuacja drugiego. Obraz kliniczny pogłębia się, jakość życia pacjenta spada. To zmusza go do konsultacji z neurologiem lub terapeutą. Jak poprzednio, klinika składa się z mózgowych i ogniskowych objawów neurologicznych.

W trzecim etapie mogą pojawić się napady padaczkowe. Pomaga to lekarzowi w ustaleniu diagnozy i skierowaniu pacjenta do tomografii komputerowej mózgu. Jeśli nie ma napadów padaczkowych, diagnoza jest trudna..

Etap 4

Ostatni etap raka mózgu jest przejawem obrazu klinicznego. Obejmuje objawy mózgowe, ogniskowe objawy neurologiczne, drgawki i zaburzenia psychiczne. Wymioty w raku mózgu 4. stopnia pojawiają się w wyniku prostego działania drażniącego - patrzenia na jedzenie lub napoje.

Lokalizacja guza w korze skroniowej lub potylicznej powoduje halucynacje. Zwykle są to proste wypaczenia percepcji - fotopsje lub akoazmy. Pacjent widzi błyski światła lub pojedyncze dźwięki przypominające szum liści drzew lub silnika motocykla.

Lokalizacja guza w płacie czołowym wywołuje zmiany w osobowości i sferze emocjonalno-wolicjonalnej. Zmniejsza inteligencję, pamięć, uwaga jest rozproszona. Zmiany w sferze psychicznej zależą od tego, w której półkuli wyrósł guz.

Jeśli jest to lewy płat czołowy, pojawiają się głównie zaburzenia psychotyczne, takie jak urojenia prześladowcze, krzywda lub zazdrość. W przypadku zajęcia prawego płata czołowego dochodzi do apatii, spłaszczenia emocjonalnego i spadku motywacji. Tacy pacjenci nie chcą nic robić, nie interesują ich otaczający ich świat, tracą swoje dotychczasowe hobby i hobby, znika chęć bycia leczonym..

Stanowi terminalnemu oprócz zaburzeń psychotycznych i osobowości towarzyszą zaburzenia nerwicowe. Występuje depresja, pobudzenie, agresywne zachowanie, zachowania samobójcze.

Rak mózgu w stadium 4 jest leczony w hospicjum. Hospicjum to dział medycyny, który pomaga nieuleczalnie chorym pacjentom. Zadaniem specjalistów jest zapewnienie pacjentom spokojnej śmierci i zminimalizowanie cierpienia poprzez wprowadzenie narkotycznych leków przeciwbólowych.

Hospicjum koncentruje się na relacji pacjent-psychoterapeuta. Zadaniem tego ostatniego jest zapewnienie akceptacji choroby przez pacjenta i pomoc bliskim w radzeniu sobie ze stratą.

Jak długo żyją chorzy na raka mózgu? Rokowanie zależy od etapu, na którym postawiono diagnozę. Tak więc ten guz został zdiagnozowany na etapach 1-2, średnia długość życia pacjentów wynosi 4-5 lat. Po zdiagnozowaniu na 3-4 etapach - 1-2 lata.

Rokowanie zależy również od rodzaju guza. W przypadku glejaka, najbardziej agresywnej postaci nowotworu mózgu, średnia długość życia wynosi od 6 miesięcy do 1,5 roku.

Jak umierają - śmierć ma kilka przyczyn:

 1. Kacheksja. Jest to silne wyczerpywanie organizmu, w którym zasoby adaptacyjne i rezerwowe są całkowicie wyczerpane. Waga pacjenta jest krytycznie zmniejszona, obserwuje się poważne osłabienie i odwodnienie. Wszystkie procesy fizjologiczne zanikają.
 2. Zespół zwichnięcia. Z powodu ciśnienia mechanicznego i nadciśnienia wewnątrzczaszkowego pień mózgu ulega przemieszczeniu. Nagłe przemieszczenie uszkadza regiony pnia mózgu odpowiedzialne za czynność oddechową, tętno i napięcie naczyniowe. Początkowo objawia się to patologicznym typem oddychania, takim jak Cheyne-Stokes lub Biota, w którym oddechy występują naprzemiennie z 30-sekundowym bezdechem. Klęsce ośrodka regulującego aktywność sercowo-naczyniową towarzyszy zaburzenie rytmu, obniżenie ciśnienia krwi. W rezultacie krew nie jest początkowo nasycona tlenem, dwutlenek węgla gromadzi się, a następnie przestaje przepompowywać przez naczynia ciała.

Rak mózgu

Według statystyk guzy mózgu i ogólnie układu nerwowego zajmują 10. miejsce wśród przyczyn zgonów dorosłych. Istnieje wiele typów guzów mózgu - łącznie około 40. Wśród nich są zarówno łagodne, jak i złośliwe.

 • Pierwotne i wtórne guzy mózgu
 • Dlaczego guzy rozwijają się w mózgu??
 • Rozwój złośliwych guzów mózgu
 • Jakie są objawy guzów mózgu??
 • Jak rozpoznaje się guzy mózgu??
 • Leczenie guza mózgu
 • Rehabilitacja
 • Prognozy dotyczące przeżycia

Pierwotne i wtórne guzy mózgu

Guz nazywany jest pierwotnym, jeśli pierwotnie powstał w mózgu. Właściwie ten typ raka zostanie omówiony w tym artykule. Guzy wtórne to przerzuty w mózgu, które rozprzestrzeniły się z innych narządów. Najczęściej rak pęcherza, gruczołów sutkowych, płuc, nerek, chłoniaka, czerniaka daje przerzuty do mózgu. Często ogniska w układzie nerwowym występują w chłoniakach. Wtórne guzy mózgu są znacznie częstsze niż pierwotne.

W zależności od rodzaju komórek, z których składają się glejaki, dzieli się je na gwiaździaki, skąpodrzewiaki, wyściółczaki.

Dlaczego guzy rozwijają się w mózgu??

Dokładne przyczyny złośliwych guzów mózgu, podobnie jak innych nowotworów, są nieznane. Istnieje wiele czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju choroby:

Guz może wystąpić w każdym wieku, ale osoby starsze częściej chorują.

Ryzyko jest zwiększone u osób, które były narażone na promieniowanie jonizujące. Jest to najczęściej związane z radioterapią innych nowotworów. W trakcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono związku pomiędzy guzami mózgu a promieniowaniem z linii energetycznych, telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych..

Dziedziczność odgrywa rolę. Jeśli Twoi bliscy krewni mieli złośliwe guzy mózgu, ryzyko również wzrasta..

Mężczyźni częściej chorują niż kobiety.

Istnieje opinia, że ​​ryzyko zachorowania wzrasta przy częstym kontakcie z substancjami toksycznymi: pestycydami, rozpuszczalnikami, chlorkiem winylu, niektórymi gumami, produktami ropopochodnymi. Ale nie ma dowodów naukowych.

Czynnik wywołujący mononukleozę zakaźną, wirus Epsteina-Barra, jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka mózgu. W niektórych guzach wykryto cytomegalowirusa - ich rola nie została jeszcze zbadana.

Rola urazów czaszkowo-mózgowych i silnego stresu nie jest do końca jasna. Być może są to również czynniki ryzyka, ale nie zostało to jeszcze udowodnione..

Obecność jednego lub więcej czynników ryzyka nie gwarantuje jeszcze, że u danej osoby zostanie zdiagnozowany guz mózgu. Czasami choroba rozwija się u osób, które w ogóle nie mają czynników ryzyka.

Rozwój złośliwych guzów mózgu

Guzy pierwotne powstają bezpośrednio w mózgu lub w strukturach znajdujących się w pobliżu:

 • Meninges.
 • Nerwy czaszkowe.
 • Przysadka mózgowa (szyszynka).

Ogólny mechanizm rozwoju nowotworów w mózgu polega na tym, że pojawiają się „niewłaściwe” komórki, w których dochodzi do mutacji DNA. Niektóre mutacje prowadzą do tego, że komórki zaczynają się w niekontrolowany sposób namnażać, rozwijają ochronę przed odpornością i naturalny mechanizm śmierci komórki.

Jakie są objawy guzów mózgu??

Objawy są niespecyficzne i przypominają objawy innych chorób. Uważaj na swoje zdrowie. Zwróć uwagę na wszelkie nowe, nietypowe objawy. Ich wystąpienie jest powodem do wizyty u lekarza i zbadania.

Najczęstsze objawy złośliwych guzów mózgu to:

 • Bóle głowy, zwłaszcza jeśli pojawiają się po raz pierwszy lub stają się inne niż wcześniej, jeśli coraz częściej przeszkadzają i stają się bardziej dotkliwe.
 • Nudności i wymioty bez wyraźnego powodu.
 • Zaburzenia widzenia: utrata ostrości, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia peryferyjnego.
 • Napady pierwszego początku.
 • Drętwienie, upośledzenie ruchu w określonej części ciała.
 • Naruszenia mowy, pamięci, zachowania, osobowości.
 • Utrata słuchu.
 • Niestabilność chodu, zaburzenie zmysłu równowagi.
 • Zwiększone zmęczenie, ciągłe osłabienie, senność.

Wszystkie te objawy są związane z faktem, że guz rośnie i ściska mózg. Manifestacje w konkretnym przypadku będą zależeć od tego, jaki rozmiar ma ognisko, gdzie się znajduje, które części mózgu znajdują się w sąsiedztwie.

Jak rozpoznaje się guzy mózgu??

Zwykle osoba, której objawy z powyższej listy zaczynają niepokoić, w pierwszej kolejności konsultuje się z neurologiem. Lekarz wysłuchuje dolegliwości pacjenta, sprawdza odruchy, siłę i wrażliwość mięśni, próbuje wykryć objawy neurologiczne i oznaki nieprawidłowego funkcjonowania określonych części układu nerwowego. Jeżeli pacjent skarży się na wady wzroku lub słuchu kierowany jest na konsultację do okulisty, laryngologa.

Najlepszym sposobem wykrywania guzów i innych formacji w mózgu jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, w tym jego modyfikacje:

 • MRI z kontrastem.
 • Funkcjonalny rezonans magnetyczny pomaga ocenić aktywność określonego obszaru mózgu.
 • MRI perfuzji - badanie z wprowadzeniem środka kontrastowego do żyły, pozwala ocenić przepływ krwi w mózgu.
 • Spektroskopia rezonansu magnetycznego pomaga ocenić procesy metaboliczne w określonym obszarze mózgu.

Biopsja pomaga odróżnić łagodną od złośliwej formacji i ocenić stopień złośliwości - pobranie fragmentu tkanki, a następnie badanie pod mikroskopem. Biopsję można wykonać za pomocą igły pod kontrolą TK lub MRI.

Leczenie guza mózgu

Wybór metody leczenia uzależniony jest od rodzaju, wielkości, lokalizacji guza oraz stanu zdrowia pacjenta. Stosują chirurgię (w tym radiochirurgię), radioterapię, chemioterapię, terapię celowaną.

Operacja

Niektóre guzy są dogodnie zlokalizowane i łatwo oddzielane od zdrowej tkanki - w takich przypadkach poddawane są leczeniu chirurgicznemu. Jeśli zmiana jest zlokalizowana blisko ważnych struktur mózgu, jest głęboka i trudno dostępna, lekarz może podjąć próbę usunięcia części guza mózgu. Często pomaga to znacznie złagodzić objawy..

Radiochirurgia stereotaktyczna

Ściśle rzecz biorąc, leczenie radiochirurgiczne nie jest techniką operacyjną. Jest to raczej forma radioterapii. Może być stosowany do usuwania małych guzów mózgu. Upraszczając, istotą tej metody jest napromienianie ciała pacjenta ze wszystkich stron niewielkimi dawkami promieniowania. Wszystkie promienie zbiegają się w punkcie, w którym jest ognisko, otrzymuje dużą dawkę, która go niszczy. Jednocześnie otaczająca zdrowa tkanka pozostaje nienaruszona.

Istnieją różne urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej, jednym z najpopularniejszych w Rosji jest nóż gamma.

Radioterapia

W przypadku guzów mózgu stosuje się różne modyfikacje radioterapii. Możesz naświetlić ognisko lub cały mózg. Druga opcja jest stosowana w przypadku raka wtórnego, aby zniszczyć wszystkie możliwe przerzuty.

Chemoterapia

Spośród leków stosowanych w chemioterapii guzów mózgu najczęściej stosuje się temozolomid (Temodar). Są inni. Główne wskazania do chemioterapii to:

 • Po operacji (chemioterapia adiuwantowa) w celu zabicia pozostałych komórek nowotworowych i zapobieżenia nawrotom.
 • Nawrót po operacji, często w połączeniu z radioterapią.
 • W celu spowolnienia wzrostu guza.
 • Aby zwalczyć objawy.

Skuteczność chemioterapii jest monitorowana za pomocą regularnych skanów MRI. Jeśli zmiany nadal rosną podczas leczenia, oznacza to, że leki nie działają.

Terapia celowana

Leki celowane są bardziej ukierunkowane niż leki stosowane w chemioterapii. Blokują określone substancje w komórkach nowotworowych, zaburzając w ten sposób ich namnażanie i powodując śmierć. W przypadku złośliwych nowotworów mózgu stosuje się bewacyzumab (Avastin) - celowany lek, który blokuje angiogenezę (tworzenie nowych naczyń dostarczających guzowi tlen i składniki odżywcze).

Rehabilitacja

Guz może wpływać na obszary mózgu odpowiedzialne za ważne funkcje, takie jak mowa, ruch, funkcjonowanie zmysłów, myślenie, pamięć. Dlatego wielu pacjentów potrzebuje kuracji rehabilitacyjnej. Może obejmować różne czynności, na przykład:

 • Zajęcia z logopedą, logopedia.
 • Indywidualne szkolenia, lekcje z opiekunem dla uczniów i studentów.
 • Fizjoterapia pomaga przywrócić zdolności motoryczne.
 • Terapia zajęciowa, poradnictwo zawodowe, jeśli to konieczne - szkolenie nowego zawodu.
 • Leki, które pomagają radzić sobie z objawami guza i skutkami ubocznymi leczenia: leki poprawiające pamięć, zwalczające zwiększone zmęczenie itp..

Po udanym leczeniu może dojść do nawrotu choroby, dlatego ważne jest regularne chodzenie do lekarza na badania, poddanie się rezonansowi magnetycznemu.

Prognozy dotyczące przeżycia

Rokowanie w przypadku guzów mózgu zależy od kilku czynników:

 • Cechy budowy histologicznej guza, stopień złośliwości.
 • Stan neurologiczny, charakter i nasilenie zaburzeń układu nerwowego.
 • Wiek pacjenta.
 • Lokalizacja guza.
 • Ilość tkanki guza pozostałej po operacji usunięcia guza mózgu.

Skuteczność leczenia oceniana jest na podstawie pięcioletniego przeżycia - odsetka chorych, którzy przeżyli 5 lat od momentu rozpoznania guza. W nowotworach złośliwych mózgu wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany, średnio 34% dla mężczyzn i 36% dla kobiet..

Rak mózgu: przyczyny rozwoju, objawy, diagnoza i leczenie

Guzy mózgu to różne rodzaje raka, które atakują tkankę mózgową. Rodzaj guza zależy od jego lokalizacji. Na przykład złośliwy guz, którego rozwój rozpoczyna się w nerwach czaszki, nazywany jest nerwiakiem rdzenia - glejakiem..

Postać raka może być pierwotna, rozwijająca się bezpośrednio w mózgu lub wtórna, będąca przerzutami guza zlokalizowanego w innych narządach.

Guzy mózgu mogą być łagodne lub złośliwe. Łagodne nowotwory wywierają nacisk na obszary mózgu sąsiadujące z guzem, co prowadzi do upośledzenia dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego i funkcji poszczególnych struktur mózgu.

Rozwój guzów mózgu może być spowodowany różnymi przyczynami: dziedziczna predyspozycja, przerzuty złośliwych guzów zlokalizowanych w innych tkankach i narządach, napromienianie rentgenowskie itp..

Przez długi czas złośliwym guzom nie towarzyszą żadne objawy. Objawy zaczynają się pojawiać wraz z postępem choroby. Głównym i czasami jedynym objawem raka mózgu są bóle głowy..

Aby określić ich przyczynę, w celu ustalenia lokalizacji i stopnia złośliwości procesu onkologicznego, pacjentom szpitala Jusupowa przypisuje się kompleksowe badanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod neuroobrazowania. Do prowadzenia badań diagnostycznych klinika dysponuje najnowszym sprzętem medycznym czołowych europejskich i amerykańskich producentów.

Terminowe wykrycie guza i właściwe leczenie znacznie zwiększają szanse pacjentów na pełne wyzdrowienie. Pierwsze znaki ostrzegawcze powinny stanowić poważny powód do natychmiastowej pomocy medycznej..

Główną metodą leczenia guza mózgu jest operacja. Lekarze-neurochirurdzy szpitala Jusupowa przeprowadzają innowacyjne operacje, podczas których wykonuje się maksymalne usunięcie guza bez uszkadzania zdrowej tkanki mózgowej.

Radioterapia prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych technik, których istotą jest napromienianie jedynie złośliwego ogniska i minimalny wpływ na pobliskie, nienaruszone obszary mózgu.

W przypadku chemioterapii szpital Jusupow stosuje najnowocześniejsze leki, które mają minimalne skutki uboczne. Dla każdego pacjenta dobiera się indywidualny schemat leczenia i optymalne dawkowanie środków chemioterapeutycznych..

Przyczyny występowania

Rozwój guza mózgu może mieć wiele przyczyn. Mogą powstać w związku z dziedziczną predyspozycją, przerzutami, ekspozycją na pewne niekorzystne czynniki zewnętrzne, które powodują pojawienie się łagodnego lub złośliwego procesu w tkankach mózgu..

Głównymi przyczynami raka mózgu są:

niekorzystne czynniki środowiskowe.

Według naukowców guz mózgu występuje u osób z następującymi chorobami genetycznymi:

zespół von Recklinghausena;

Rozwój raka mózgu u dzieci często wiąże się z nieprawidłowościami genetycznymi. Na przykład glejak (gwiaździak pilocytarny) zdiagnozowany u dzieci jest spowodowany zespołem von Recklinghausena w prawie 50% przypadków.

Zaobserwowano, że nowotwory mózgu częściej rozpoznaje się u osób określonej płci i rasy. Niektóre guzy występują głównie u mężczyzn, inne (na przykład oponiaki) u kobiet. Osoby należące do rasy kaukaskiej częściej chorują na raka mózgu, podczas gdy rasy Negroid - oponiaki.

Najczęściej guzy mózgu dotykają osoby powyżej 45-50 lat. Jednak niektóre typy onkopatologii (rdzeniaków) są charakterystyczne tylko dla dzieci..

Jednym z niekorzystnych czynników wywołujących raka mózgu jest ekspozycja na promieniowanie. Według niektórych badaczy niekontrolowany wzrost komórek mózgowych może wywoływać promieniowanie z urządzeń mobilnych. Ponadto ryzyko zachorowania na raka mózgu wzrasta przy stałym kontakcie z substancjami chemicznymi, takimi jak arsen, rtęć, pestycydy, ołów i inne metale ciężkie..

Ważna rola w rozwoju guzów mózgu należy do obciążonej dziedziczności. Nowotwory wewnątrz czaszki są bardziej prawdopodobne u osób z krewnymi z podobnymi patologiami. Ponadto ryzyko rozwoju guza mózgu jest zwiększone u osób z osłabionym układem odpornościowym..

Wczesne oznaki

Objawy raka mózgu we wczesnych stadiach mogą być różne, w zależności od lokalizacji ogniska złośliwego procesu. U pacjentów mowa pisana może być upośledzona, mogą wystąpić wszelkiego rodzaju wady wymowy dźwiękowej w przypadkach, gdy guz wpływa na strefę mowy. Guz wpływający na aparat przedsionkowy objawia się następującymi objawami:

pojawienie się hałasu w uszach;

Często onkopatologia objawia się zawrotami głowy i wymiotami, bólami głowy, których nie można zatrzymać żadnym lekiem przeciwbólowym. Bolesne odczucia pojawiają się, gdy głowa jest obrócona w dowolnym kierunku. Charakteryzuje się guzem mózgu i pojawieniem się „biegnącej” źrenicy, niewidocznej dla pacjenta.

Wczesne objawy raka mózgu są raczej niejasne, co może utrudniać rozpoznanie choroby. Pacjenci mogą nie zwracać uwagi na objawy, które pojawiają się od dłuższego czasu, w wyniku czego onkopatologia jest rozpoznawana na późnym, zaawansowanym etapie..

Musisz udać się do lekarza, jeśli wystąpiły i / lub zaczęły się nasilać następujące objawy:

naruszenie wrażliwości w dowolnej części ciała;

zaburzona koordynacja ruchów;

oznaki podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego: bóle i zawroty głowy, nudności, zwiększone zmęczenie, senność, szum w uszach, „muchy przed oczami”.

Oczywiście takie objawy nie zawsze jednoznacznie wskazują na guz mózgu. Występują z różnymi chorobami. Ważne jest, aby natychmiast udać się do lekarza i zrozumieć przyczynę.

Objawy

Objawy objawiające się jakimkolwiek guzem mózgu można podzielić na trzy grupy:

Objawy związane ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (z powodu samego guza i obrzęku). Pacjent martwi się bólami głowy i zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i uwagi, nudnościami i wymiotami, zaburzeniami myślenia i świadomości.

Objawy związane z dysfunkcją niektórych ośrodków nerwowych. Guz uciska obszary mózgu przylegające do niego. Następuje ich stopniowe niszczenie. Rodzaj zaburzeń, które pojawiają się w tym przypadku, zależy od lokalizacji nowotworu. Najczęściej występują drgawki, zaburzenia częściowego ruchu lub całkowity paraliż niektórych grup mięśni, zaburzenia wrażliwości, mowy i innych funkcji.

Objawy spowodowane przemieszczeniem mózgu. Ich wygląd sugeruje, że stan pacjenta się pogarsza, może istnieć zagrożenie życia. Objawy te obejmują: zaburzenia ruchów oczu, ból szyi w połączeniu z silnym napięciem mięśni szyjnych, okresowe ostre spowolnienie tętna, częste wymioty, niewydolność oddechową, częste omdlenia.

Opinia eksperta

Kierownik Oddziału Onkologii, Onkolog, Chemioterapeuta

Analizując oficjalne dane Federacji Rosyjskiej dotyczące zachorowalności na nowotwory pierwotne ośrodkowego układu nerwowego, można zidentyfikować następujący wzorzec: na każde 100 tys. Populacji przypada 4–5 przypadków raka mózgu. Średni wiek zachorowania waha się od 48 do 55 lat. Ostatnio onkolodzy zauważyli „odmłodzenie” choroby. Wzrosła diagnostyka raka mózgu u dzieci poniżej 18 roku życia. Rozczarowujące wyniki dotyczą zarówno pierwotnych, jak i wtórnych guzów OUN. W mózgu często występują ogniska przerzutowe.

Rokowanie zależy od etapu, na którym postawiono rozpoznanie choroby. Odsetek przeżyć pięcioletnich waha się od 5 do 70%. W szpitalu Jusupow wszystkie możliwości MRI, EEG, CT, a także biopsji są wykorzystywane do wykrycia guza. Zabieg przeprowadzany jest zgodnie z normami europejskimi. Zakres terapii dobiera się w zależności od charakterystyki przebiegu choroby. Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny plan leczenia, który obejmuje wszystkie dostępne metody. Są wśród nich chirurgia, chemioterapia i radioterapia. W okresie rehabilitacji instruktorzy pomagają pacjentom w pracy nad utraconymi umiejętnościami.

Klasyfikacja

W zależności od charakteru i tempa wzrostu nowotworu występuje złośliwy i łagodny guz mózgu. Następujące typy guzów mózgu różnią się pochodzeniem:

guzy tkanki neuroepitelialnej;

nowotwory opon mózgowych;

guzy tkanki hematopoetycznej;

guzy regionu chiazmatyczno-bocznego;

guzy nerwów czaszkowych i rdzeniowych.

guzy z tkanki neuroepitelialnej.

Nowotwory neuroepitelialne obejmują:

gwiaździak olbrzymiokomórkowy subependymalny;

Gwiaździak

Gwiaździak mózgu jest pierwotnym śródmózgowym guzem glejowym, który rozwija się z komórek gwiaździstych - astrocytów. Nowotwór może mieć różny stopień złośliwości. Jego przejawy zależą od lokalizacji..

Typowe objawy guza obejmują osłabienie, utratę apetytu i bóle głowy. Ogniskowe objawy to:

zaburzenie ruchu i wrażliwości w jednej połowie ciała;

Aby zdiagnozować gwiaździaka mózgu, onkolodzy w szpitalu w Jusupowie używają tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz wykonują badanie histologiczne tkanek guza. Wykonuje się leczenie skojarzone, które obejmuje chirurgię, radiochirurgię, radioterapię i chemioterapię.

Gwiaździak mózgu jest najczęstszym typem guza glejowego. Glejaka mózgu rozpoznaje się w 60% przypadków nowotworów złośliwych. Gwiaździak mózgu może wystąpić w każdym wieku. U dorosłych najbardziej charakterystyczną lokalizacją gwiaździaka mózgowego jest istota biała półkul; u dzieci zajęty jest móżdżek i pień mózgu.

Guzy opon mózgowych

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych obejmują nowotwory oponowo-nabłonkowe: oponiak mózgu, oponiak, fibroblast, guz mieszany. Oponiak mózgu to guz, który rozwija się z wyściółki pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu. Jest to węzeł w kształcie kuli lub podkowy, który jest wyraźnie oddzielony od otaczającej tkanki i często połączony z oponą twardą. W większości przypadków guz oponiaka jest łagodnym nowotworem. Ale jest zlokalizowany w czaszce i dlatego jest stosunkowo zagrażający życiu. Wraz ze wzrostem oponiaka rozwijają się objawy związane z kompresją materii mózgowej.

Rzadko rozpoznaje się złośliwe warianty oponiaka. Taki guz zaczyna rosnąć agresywnie i charakteryzuje się częstymi nawrotami choroby po operacji usunięcia nowotworu. Złośliwy oponiak nie jest izolowany, ma kilka ognisk wzrostu.

Guzy tkanki limfatycznej

Chłoniak to choroba onkologiczna tkanki limfatycznej, charakteryzująca się uszkodzeniem różnych narządów wewnętrznych. Przerzuty chłoniaka do szpiku kostnego. Choroba jest wykrywana podczas badania pacjenta i na podstawie wyników badań krwi. Onkolodzy w Szpitalu Jusupow wykonują biopsję węzła chłonnego dotkniętego procesem patologicznym, a następnie badanie immunologiczne i morfologiczne. Dodatkowo stosowane są nowoczesne metody badawcze: tomografia komputerowa, ultradźwięki. W większości przypadków do diagnostyki chłoniaków stosuje się tomografię komputerową emisyjną pozytonów..

W leczeniu chłoniaka w szpitalu Jusupow stosuje się chemioterapię z użyciem chemioterapii i leków celowanych. W niektórych przypadkach radioterapia jest zalecana po chemioterapii. Na akceleratorze liniowym naświetlane są węzły dotknięte guzem. Jak prawidłowo leczyć chłoniaka, onkolodzy ustalają wspólnie na posiedzeniu Rady Ekspertów. W jej pracach biorą udział profesorowie i lekarze najwyższej kategorii.

Nerwiak mózgu

Nerwiak mózgu jest guzem wywodzącym się z komórek Schwanna znajdujących się w osłonce zakończeń nerwowych. Neurinoma jest uważany za łagodny guz, ale w praktyce stwierdza się również nowotwory złośliwe. Nerwiak może powstać prawie w każdym miejscu ciała - mózgu, nerwu słuchowym lub trójdzielnym.

Kiedy guz ściska część nerwu, dochodzi do naruszenia koordynacji aparatu przedsionkowego. Pacjent skarży się na ciągłe zawroty głowy. Traci równowagę, chód staje się niestabilny.

Kiedy guz uciska część nerwu twarzowego, twarz staje się odrętwiała. Pacjent odczuwa mrowienie skóry od strony zaciśniętego nerwu, zmianę smaku. Kiedy część ślimakowa nerwu jest uciskana, słuch jest upośledzony. Pacjent doświadcza ciągłego szumu w uszach od lokalizacji nowotworu. Kiedy guz osiąga duży rozmiar, głównym objawem jest upośledzenie wzroku i stan psychiczny, pojawiają się problemy z połykaniem.

Onkolodzy ze Szpitala Jusupowa prowadzą zachowawcze i operacyjne leczenie nerwiaków. Pacjentom przepisuje się mannitol, glukokortykoidy. Leczenie chirurgiczne jest zalecane w przypadku ciężkiego stanu pacjenta, wzrostu wielkości guza i rosnących przerzutów. W przypadku niedojrzałych guzów i braku możliwości radykalnego usunięcia nerwiaka stosuje się radioterapię i chemioterapię.

Etapy raka mózgu

Istnieją 4 etapy raka mózgu:

Pierwsza faza raka mózgu charakteryzuje się stosunkowo łagodnym przebiegiem procesu nowotworowego. Nietypowe komórki rzadko rozprzestrzeniają się na otaczające tkanki. W pierwszym stadium raka mózgu objawy choroby są łagodne;

W drugim stadium raka mózgu guz powiększa się i rozprzestrzenia na sąsiednie tkanki, pacjenci obawiają się nudności i wymiotów, mogą wystąpić napady padaczkowe;

W trzecim stadium raka mózgu nowotwór szybko rośnie, rozprzestrzenia się na otaczające tkanki i określa się regionalne przerzuty. Pacjenci zmieniają swój charakter, mają trudności z zapamiętywaniem, zaburzenia mowy, pogorszenie wzroku i słuchu, zaburzona jest koordynacja ruchów;

Czwarty etap raka mózgu charakteryzuje się szybkim wzrostem guza pierwotnego, uciskaniem otaczających tkanek przez nowotwór oraz obecnością odległych przerzutów. Stan pacjenta się pogarsza, potrzebuje opieki paliatywnej.

Jeśli pacjent ma glejaka wielopostaciowego 4 stopnia, stosuje się leczenie podtrzymujące..

Guzy mózgu są podzielone według cech histologicznych zgodnie ze stopniami złośliwości:

stopień pierwszy - komórki nowotworowe prawie nie różnią się od normalnych komórek mózgowych, nowotwór rośnie wolno, nie wpływa na otaczające tkanki;

stopień drugi - komórki różnią się od normalnych, guz rośnie wolno, rzadko atakuje otaczające tkanki;

stopień trzeci - wyraźna różnica między komórkami a normalnymi komórkami, nowotwór rośnie szybko i może wpływać na otaczające tkanki;

stopień czwarty - atypowe komórki, guz rośnie szybko i atakuje otaczające tkanki.

Łagodny guz mózgu

Jeśli wystąpią następujące uporczywe objawy, należy skontaktować się z lekarzem:

bół głowy. Jeśli rano zaczyna mocno boleć głowa, czasami nie śpisz z powodu uporczywego bólu głowy, ból może objawiać się „eksplozją”, której towarzyszą wymioty, w niektórych przypadkach bardzo silne nudności;

głowa często ma zawroty głowy, a przy wysiłku fizycznym, kaszlu, kichaniu pojawia się ostry ból;

podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, słuch, wzrost temperatury ciała, któremu towarzyszą bóle głowy o różnym nasileniu, zaburzenia koordynacji, pogorszenie pamięci.

pacjenci mają upośledzenie wzroku, słuchu, węchu;

równowaga, zaburzona koordynacja ruchów;

uwaga, koncentracja, mowa i pamięć są zaburzone;

pojawiają się nagłe drgawki;

 • mięśnie szkieletowe zaczynają drgać.
 • Powinieneś skonsultować się z lekarzem nawet w przypadku uporczywych bólów głowy, które mogą być objawem różnych chorób..

  Oznaki złośliwego guza

  Do pewnego momentu złośliwy guz nie objawia się. Guz złośliwy różni się od guza łagodnego szybkim wzrostem i inwazją do otaczających tkanek. Nowotwór powoduje różne zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Kliniczne objawy złośliwego guza mózgu pojawiają się często kilka miesięcy po rozpoczęciu jego rozwoju..

  Najczęściej guz mózgu ze wzrostem wielkości, kompresją lub inwazją tkanki mózgowej charakteryzuje się następującymi objawami:

  nieprzewidywalne wahania nastroju;

  naruszenie zdolności motorycznych;

  Lokalizacja w płacie skroniowym objawia się objawami:

  utrata wzroku w jednym oku (obszar dotknięty guzem);

  napady padaczkowe, utrata przytomności;

  Złośliwość guza określa się badając struktury nowotworu, stopień jego kiełkowania w tkance. Jeśli to możliwe, tkankę guza pobiera się do biopsji, bada się strukturę histologiczną guza.

  Oznaki dużego guza

  Głównym objawem jest ból głowy. Jest dość intensywny na wszystkich etapach rozwoju nowotworu - tak różne elementy mózgu reagują na pojawienie się guza i jego wzrost. Duży guz prowadzi pacjenta do stanu, w którym może on całkowicie stracić wszystkie umiejętności i odruchy warunkowe. Pacjent może bardzo zmieniać się zewnętrznie - w zależności od obszaru uszkodzenia mózgu, rozwijają się zaburzenia neurologiczne, endokrynologiczne guzy mózgu powodują zmiany rysów twarzy, wielkości stóp i dłoni, zmianę charakteru i osobowości pacjenta.

  Pierwsze oznaki guza mózgu u kobiet

  Guzy mózgu, które najczęściej dotykają kobiety, to nerwiaki i oponiaki. Kobiety są bardziej narażone na łagodne typy nowotworów, mężczyźni cierpią głównie na złośliwe nowotwory śródmózgowe.

  Nerwiak wyrasta z komórek osłonki mielinowej nerwów. Najczęściej zlokalizowane na nerwu słuchowym. Guz jest łagodny, często występuje nie tylko u kobiet, ale także u dzieci. Pierwsze oznaki guza to pogorszenie słuchu w jednym uchu, później, w miarę wzrostu nowotworu, pojawiają się inne objawy guza.

  Oponiak wyrasta z komórek opon mózgowo-rdzeniowych. Oponiaki są najczęściej łagodnymi nowotworami, ale istnieją również nowotwory złośliwe. W zależności od lokalizacji i wielkości guza pojawiają się pierwsze objawy - bóle głowy, utrata ostrości wzroku, niedowłady, napady padaczkowe, zaburzenia psychoemocjonalne.

  Guz pnia mózgu

  W pniu mózgu powstają pewne nowotwory mózgu, których przyczyny są mało znane. Należą do nich złośliwe i łagodne guzy glejowe. Ten typ guza najczęściej dotyka dzieci. Nowotwór powoduje uszkodzenie ścieżek pnia mózgu, dochodzi do zaburzeń motorycznych i czuciowych, zaburzeń móżdżku i uszkodzenia nerwu czaszkowego.

  Łagodne guzy glejowe pnia mózgu charakteryzują się powolnym wzrostem, który może utrzymywać się przez dziesięciolecia; guz złośliwy charakteryzuje się szybkim wzrostem - od kilku miesięcy do roku lub dwóch lat. Guzy pnia mózgu są często nieoperacyjne. Objawy guza pnia mózgu u dzieci to zez, utrata słuchu, drżenie gałek ocznych, asymetria twarzy, osłabienie mięśni.

  Objawy guza móżdżku

  Nowotwory mózgu, móżdżek - jest to guz śródmózgowy, może być łagodny, o powolnym wzroście (gwiaździak) i złośliwy (rdzeniak zarodkowy). Bardzo często w dzieciństwie. Guz móżdżku uciska pień mózgu, powodując objawy guzów pnia mózgu. Taki guz często prowadzi do naruszenia odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego, do wzrostu móżdżku, powodując jego wciśnięcie do otworu potylicznego i namiotowego. Objawy nowotworowe - zaburzona koordynacja ruchu, obniżone napięcie mięśniowe, upośledzona aktywność sercowo-naczyniowa, utrata zdolności do wykonywania ruchów - sekwencyjny skurcz mięśni.

  Guz przysadki

  U pacjenta pojawiają się objawy zaburzeń endokrynologicznych, w wyniku badania stwierdza się guz mózgu. Przyczyna guza przysadki jest często nieznana. Guzy przysadki mózgowej są guzami aktywnymi i nieaktywnymi hormonalnie. Nowotwory aktywne hormonalnie są szybko wykrywane ze względu na liczne objawy guza. W zależności od komórek nowotworowych dzieli się je na guzy wydzielające prolaktynę i inne typy guzów przysadki.

  Guzy przysadki mogą powodować gigantyzm u młodych dorosłych z powodu zwiększonej produkcji hormonu wzrostu. U dorosłych dochodzi do wzrostu wielkości dłoni i stóp, wielkości narządów wewnętrznych, kości czaszki mogą rosnąć, rysy twarzy stają się szorstkie.

  W przypadku nieaktywnych guzów przysadki, gdy przysadka jest ściśnięta, pojawiają się następujące objawy: otyłość, niskie ciśnienie krwi, brak zainteresowania seksem, obniżona wydajność.

  Zaawansowane objawy

  Progresji choroby towarzyszy wzrost ciśnienia śródczaszkowego, występowanie bólu nadciśnieniowego ze wzrostem w pozycji leżącej, pojawienie się lub nasilenie w nocy i rano.

  Ogniskowe objawy pojawiają się z powodu podrażnienia i utraty funkcji dotkniętej części mózgu. W miarę postępu guza objawy te nasilają się. Ogniskowe objawy guza mózgu są związane z lokalizacją nowotworu w jednym lub drugim płacie mózgu.

  Nowotwory płata czołowego charakteryzują się:

  rażące naruszenie psychiki, zmiany w zachowaniu, nastroju, osobowości;

  naruszenie koordynacji ruchów (stanie i chodzenie);

  hiperkineza (mimowolne ruchy).

  Kiedy guz mózgu jest zlokalizowany w zakręcie centralnym, zaburzona jest funkcja motoryczna lub wrażliwość pacjenta.

  W przypadku uszkodzenia płata skroniowego półkuli subdominacyjnej nie występują objawy ogniskowe (poza lewostronną hemianopsją górnego kwadrantu). W takich przypadkach pacjenci mają podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe..

  Rak płata ciemieniowego górnego objawia się objawami podrażnienia jego kory: parestezjami (uczucie pełzania), czasem z bolesnymi odczuciami, które obejmują całą przeciwną stronę ciała. W przypadku wypadnięcia nadwrażliwość mięśniowo-stawowa i poczucie pozycji dłoni w przestrzeni są zaburzone. Być może pojawienie się apraksji w ramieniu przeciwległym do dotkniętej półkuli.

  Płat ciemieniowy dolny jest odpowiedzialny za zapewnianie złożonych funkcji analitycznych, tworzenie wrażeń wizualno-przestrzennych, praktyki i związane z nimi operacje graficzne, liczenia i gramatyki. Wraz z porażką tej części mózgu pacjent traci zdolność czytania, pisania, rysowania grafiki, ma astereognozję, ruchy ust i języka są trudne, upośledzona jest percepcja schematu własnego ciała.

  U pacjentów z guzem zlokalizowanym w płacie potylicznym obserwuje się pojawienie się prostych, bezbarwnych halucynacji wzrokowych (fotopsje) w przeciwnych połówkach pól widzenia. Klęsce tego obszaru mózgu towarzyszy początek homonimicznej hemianopsji, przy zachowaniu widzenia centralnego i reakcji źrenic na światło.

  Łagodne guzy mózgu manifestują się następująco:

  pacjenci mają upośledzenie wzroku, słuchu, węchu;

  równowaga, zaburzona koordynacja ruchów;

  uwaga, koncentracja, mowa i pamięć są zaburzone;

  pojawiają się nagłe drgawki;

  mięśnie szkieletowe zaczynają drgać.

  Pacjenci z łagodnymi guzami mózgu skarżą się na częste nudności lub wymioty bez szczególnego powodu.

  Diagnostyka

  Z uwagi na to, że wczesne objawy raka mózgu są raczej niejasne, pacjenci często mylą je z dolegliwościami, myląc je z przepracowaniem i utratą energii. Dlatego choroba często jest wykrywana już w późnych, zaawansowanych stadiach, które są trudne do wyleczenia lub wręcz całkowicie nieuleczalne. Dzięki szybkiemu wykryciu i wczesnemu leczeniu choroby prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku znacznie wzrasta.

  Aby zdiagnozować choroby mózgu, specjaliści Szpitala Jusupowa stosują najnowocześniejsze metody diagnostyczne, do których klinika posiada najnowocześniejszy sprzęt:

  rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, angiografia - metody neuroobrazowania;

  biopsja stereotaktyczna, wentrikuloskopia - operacje neurochirurgiczne;

  RTG - pozwala zidentyfikować wtórne objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego i zmiany stanu kości czaszki;

  Dokładna diagnoza wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju guza jest niezwykle ważna przy wyborze metody leczenia, która jest zatwierdzana przez profesorów, lekarzy najwyższej kategorii oraz czołowych neurochirurgów z klinik partnerskich na posiedzeniu rady ekspertów szpitala Jusupow.

  Na wyposażeniu kliniki onkologicznej szpitala w Jusupowie znajduje się innowacyjny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny najlepszych producentów z USA, Europy i Japonii.

  Leczenie w szpitalu Jusupow

  Przy określaniu taktyki leczenia lekarz opiera się na danych dotyczących rodzaju guza, stadium rozwoju choroby i lokalizacji nowotworu. Chirurgia to klasyczne leczenie raka mózgu. Jeśli guz zostanie usunięty na wczesnym etapie, pacjent ma wszelkie szanse na pełne wyleczenie..

  W przypadku rozpoznania nowotworu na późniejszym etapie wykonywany jest zabieg operacyjny mający na celu poprawę jakości życia pacjenta i zmniejszenie nasilonych objawów..

  Po zabiegu u pacjenta mogą wystąpić różne skutki uboczne spowodowane uszkodzeniem tkanki mózgowej. Może to być naruszenie wzroku, mowy, myślenia itp. Ponadto mogą pojawić się bóle głowy, aw niektórych przypadkach rozwija się obrzęk mózgu.

  W zdecydowanej większości przypadków po operacji pacjentowi przepisuje się kurs radioterapii. Ten rodzaj leczenia ma na celu zniszczenie złośliwych komórek nowotworowych, których nie można usunąć chirurgicznie. Ponadto radioterapia zabija komórki rakowe, które mogły pozostać w organizmie po operacji..

  Radioterapia jest główną metodą leczenia, gdy operacja jest niemożliwa. Napromienianie ma również szereg skutków ubocznych. Główne z nich to nudności, ciągłe uczucie zmęczenia, przejściowe wypadanie włosów itp. W niektórych przypadkach u pacjentów występuje obrzęk tkanki mózgowej, któremu towarzyszą bóle głowy..

  Chemioterapia raka mózgu może działać jako niezależna metoda terapii, a także dodatkowy środek do operacji lub radioterapii. Leki chemioterapeutyczne zabijają komórki rakowe w guzie i zapobiegają rozwojowi przerzutów. Skutki uboczne chemioterapii to: ogólne osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty, utrata apetytu, gorączka, dreszcze itp..

  Terapia hormonalna może być kolejnym sposobem leczenia raka mózgu. Zmniejsza stany zapalne i obrzęk mózgu.

  W klinice onkologicznej Szpitala Jusupowa przeprowadza się kompleksową terapię guzów mózgu dowolnego typu i lokalizacji. Kliniki operacyjne wyposażone są w innowacyjny sprzęt do wykonywania nowoczesnych operacji.

  Interwencja chirurgiczna poprawia jakość życia większości pacjentów i wydłuża ich długość życia. Usunięcie złośliwego guza prowadzi do zmniejszenia liczby komórek nowotworowych, zmian w kinetyce komórek i wzrostu wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię.

  Po operacji pacjenci otrzymują chemioterapię. Odbywa się przy użyciu najnowszych leków, które są bardzo skuteczne i mają minimalne skutki uboczne. Specjaliści Kliniki Onkologii Szpitala Jusupowa prowadzą badania kliniczne, w ramach których pacjentom oferuje się dodatkową terapię: fotodynamiczną i immunologiczną.

  Dzięki nowym metodom podawania miejscowych leków chemioterapeutycznych omijana jest bariera krew-mózg w mózgu i zwiększa się skuteczność leczenia chemioterapeutycznego. Obecnie chemioterapeuci w szpitalu Jusupow podają leki w następujący sposób:

  dooponowo - wstrzyknięcie leku do płynu mózgowo-rdzeniowego;

  śródmiąższowe - wprowadzenie leku do jamy, która powstała po usunięciu guza w postaci kapsułki;

  konwekcyjne - powolne wprowadzanie leku do guza lub sąsiednich tkanek przez cewnik bezpośrednio do mózgu przez kilka dni;

  dotętnicze - podanie leku bezpośrednio do tętnic mózgu.

  W niektórych przypadkach do samego nowotworu wprowadza się specjalne płytki ze środkiem chemioterapeutycznym. Aby złagodzić proces zapalny i obrzęk mózgu, można przepisać terapię hormonalną, która jest skuteczna w takich przypadkach..

  Zapobieganie

  Profilaktyka pierwotna raka mózgu ma na celu wyeliminowanie czynników ryzyka i zaprzestanie kontaktu ze szkodliwymi substancjami prowokującymi rozwój choroby, w przypadku których należy przestrzegać następujących zasad:

  zrezygnować z przetworów mięsnych - kiełbas, wędzonek itp.;

  wykluczyć napoje energetyczne z diety;

  unikaj jedzenia smażonych i zawierających azotany potraw, które są źródłem czynników rakotwórczych.

  Głównym warunkiem zapobiegania tej chorobie jest wczesna wizyta u lekarza, gdy pojawią się pierwsze objawy. We wczesnych stadiach guz mózgu jest znacznie łatwiejszy do leczenia niż później.

  Aby zapobiec rozwojowi guza w mózgu, konieczne jest włączenie do codziennej diety warzyw o działaniu przeciwnowotworowym: marchewki, dyni, wszelkiego rodzaju kapusty, zwłaszcza brokułów, roślin strączkowych, cebuli, czosnku, szpinaku, papryki, buraków, owoców cytrusowych oraz napojów z zielonej herbaty.

  Ważne jest przestrzeganie zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej: energiczny spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu.

  Aby poprawić odporność, zaleca się przestrzeganie harmonogramu snu. Podczas nocnego snu organizm wytwarza melatoninę, hormon gwarantujący właściwy wypoczynek i przypływ energii.

  Aby zmniejszyć ryzyko guza mózgu, musisz spróbować ograniczyć stresujące sytuacje lub zmienić swoje nastawienie do negatywnych okoliczności..

  Palacze i osoby nadużywające alkoholu są prawie o 30% bardziej narażone na raka mózgu. Aby zmniejszyć ryzyko, powinieneś rzucić te złe nawyki..

  Nasycenie organizmu tlenem zapewnia odbudowę komórek mózgowych, dlatego ważne jest, aby jak najczęściej spędzać czas na łonie natury.

  Prognoza

  U młodych pacjentów szansa na przeżycie jest zwykle większa i zmniejsza się wraz z wiekiem. Pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 66% dla dzieci w wieku od noworodka do 19 lat i 5% dla dorosłych powyżej 75 lat. Jak długo żyjesz po operacji glejaka mózgu? 13% pacjentów w wieku 20-44 lat i 1% pacjentów w wieku 55-64 lat żyje z glejakiem wielopostaciowym 4 o nasileniu przez 5 lat.

  Jak długo żyją pacjenci z rakiem mózgu stopnia 4? Niekorzystne rokowanie w gwiaździaku mózgowym wiąże się z wysokim stopniem złośliwości, z prawie nieuniknionym występowaniem nawrotów. U chorych na gwiaździaka anaplastycznego III-IV stopnia średni czas przeżycia wynosi 1 rok. W przypadku łagodnego oponiaka mózgu rokowanie na życie i powrót do zdrowia jest korzystne.

  Stopień złośliwości nowotworu ma duże znaczenie w korzystnym rokowaniu. Nowotwory złośliwe z reguły rosną szybko, podczas gdy oczekiwana długość życia pacjentów najczęściej nie przekracza jednego roku. Guzy o łagodnym charakterze rosną wolniej, co wydłuża oczekiwaną długość życia pacjentów do 10 lat lub dłużej.

  Rodzaj guza, jego umiejscowienie i wielkość również wpływają na jakość i długość życia. Rokowanie jest niekorzystne w przypadku dużych guzów łagodnych, ponieważ ich lokalizacja w ograniczonej przestrzeni, wzrost i nacisk na mózg, a także kiełkowanie i deformacja struktur kostnych czaszki i tkanki mózgowej gwałtownie pogarszają stan pacjenta. W wyniku tak destrukcyjnego działania u pacjentów rozwijają się zaburzenia neurologiczne, paraliż, utrata wzroku, mowy, słuchu. W najgorszych przypadkach progresja takich łagodnych guzów może być śmiertelna.

  Im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym korzystniejsze rokowanie w leczeniu. Dlatego jeśli masz najmniejsze podejrzenie guza mózgu, powinieneś natychmiast skontaktować się z kliniką onkologiczną szpitala w Jusupowie. Być może objawy mylone z rakiem mózgu sygnalizują tylko przepracowanie organizmu, a pełne badanie może tylko uspokoić. Jeśli rak zostanie potwierdzony, wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększy szanse na pełne wyzdrowienie..

  Dzięki najnowszemu sprzętowi diagnostycznemu w szpitalu Jusupow guz mózgu można wykryć na każdym etapie. Onkolodzy ze Szpitala Jusupowa mają imponujące doświadczenie w leczeniu tej choroby. Optymalny schemat leczenia dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania choroby, lokalizację i rodzaj guza oraz wiele innych ważnych wskaźników.

  Rehabilitacja

  Celem rehabilitacji pacjentów po operacji guza mózgu jest ewentualne przywrócenie utraconych funkcji pacjenta i powrót do życia codziennego i zawodowego, niezależnie od innych. Nawet jeśli całkowite ożywienie funkcji jest niemożliwe, rehabilitolodzy dostosowują pacjenta do powstałych w nim ograniczeń, co znacznie ułatwia mu życie. Proces rehabilitacji w szpitalu w Jusupowie rozpoczyna się jak najwcześniej, aby zapobiec niepełnosprawności człowieka.

  Odzyskiwanie jest przeprowadzane przez multidyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą następujący specjaliści:

  • Onkolog;
  • Chemioterapeuta;
  • Terapeuta rehabilitacyjny;
  • Psycholog;
  • Fizjoterapeuta;
  • Instruktor-metodolog terapii ruchowej;
  • Logopeda.

  Tylko podejście multidyscyplinarne może zapewnić kompleksowy proces rehabilitacji o wysokiej jakości. Powrót do zdrowia trwa 3-4 miesiące. Personel kliniki rehabilitacyjnej zwraca uwagę na życzenia pacjentów.

  Dla każdego pacjenta lekarze opracowują program rehabilitacji, wyznaczają cele krótko- i długoterminowe. Cele krótkoterminowe to zadania, które można rozwiązać w krótkim czasie (nauka samodzielnego siedzenia w łóżku). Wyznaczenie celu krótkoterminowego dzieli długi proces rehabilitacji na określone etapy, które pozwalają pacjentowi i lekarzom ocenić dynamikę stanu pacjenta.

  W przypadku niedowładów stosuje się miostymulację, w przypadku bólu i obrzęku - magnetoterapię. Często stosowana jest fototerapia. Laser jest silnym biostymulantem, dlatego przy tej metodzie należy zachować ostrożność.

  Jeśli u pacjenta wystąpi niedowład kończyn, wykonuje się masaż. Podczas jej wykonywania wzrasta ukrwienie mięśni, odpływ limfy, wrażliwość i uczucie mięśniowo-stawowe, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

  Fizjoterapia jest stosowana w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym. Przed operacją, przy względnie zadowalającym stanie pacjenta, stosuje się terapię ruchową w celu zwiększenia napięcia mięśniowego, treningu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Po operacji ćwiczenia terapeutyczne służą zwalczaniu zaburzeń przedsionkowych, przywracaniu utraconych funkcji i tworzeniu nowych warunkowych połączeń odruchowych..

  W pierwszych dniach po operacji ćwiczenia wykonywane są w trybie pasywnym. Jeśli to możliwe, ćwiczenia oddechowe są wykonywane, aby zapobiec powikłaniom związanym z brakiem aktywności fizycznej. W przypadku braku przeciwwskazań rutyna ruchowa zostaje rozszerzona, a ćwiczenia wykonywane są w trybie bierno-aktywnym.

  Po przeniesieniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii i intensywnej terapii ustabilizowanie jego stanu jest stopniowo wertykalne i skupia się na przywróceniu utraconych ruchów. Następnie stopniowo uczy się pacjenta siadania. Ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane są w tej samej pozycji. W przypadku braku przeciwwskazań reżim ruchowy ulega wydłużeniu, pacjent zostaje przeniesiony do pozycji „stojącej” i przywracany jest chód. Kompleksy gimnastyki leczniczej uzupełniają ćwiczenia z dodatkowym wyposażeniem: ciężarki, piłki. Wykonywane są przed zmęczeniem i bez bólu..

  Aby ustalić dokładną diagnozę w obecności objawów guza mózgu, aby przejść skuteczny przebieg leczenia i rehabilitacji po operacji, zadzwoń do szpitala Jusupow.