Życie po usunięciu guza mózgu

Guzy mózgu bardzo zagrażają życiu. W większości przypadków wymagają interwencji medycznej i operacji, co pozwala uniknąć ich proliferacji i zniszczenia tkanki mózgowej. Po usunięciu guza mózgu osoba może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Wielu z nich można uniknąć, stosując odpowiednią rehabilitację, która zwraca szczególną uwagę na zdrowie pacjenta..

Rodzaje guzów

Wszystkie nowotwory mózgu są klasyfikowane według różnych kryteriów. Główny podział na typy oznacza obecność łagodnych i złośliwych guzów. Te pierwsze nie są poważnie niebezpieczne. Z reguły rosną bardzo wolno, nie wpływają na pobliskie tkanki lub narządy, nie powodują nawrotów ani przerzutów. W rzadkich przypadkach są w stanie przekształcić się w drugi typ, co zmienia obraz. Złośliwy to rak. Są tak agresywne, jak to tylko możliwe, szybko rozprzestrzeniają się na wszystkie tkanki, rosną z dużą prędkością i często powodują nawroty lub przerzuty..

Istnieją dwa podtypy guzów, biorąc pod uwagę nawrót ich występowania. Mogą być pierwotne. W tym przypadku nowotwór pojawia się po raz pierwszy, tworząc z tkanki mózgowej. Zwykle rozwija się powoli. Ponadto guzy mogą być wtórne. Następnie nazywane są przerzutami i rozwijają się w wyniku rozprzestrzeniania się głównej formacji w mózgu na inne struktury. Czasami mogą nawet dotrzeć do rdzenia kręgowego lub pobliskich narządów.

Najwięcej uwagi poświęca się nowotworom złośliwym. Są bardzo niebezpieczne, dlatego wymagają obowiązkowej interwencji medycznej. Niektóre z nich praktycznie nie nadają się do leczenia, co stwarza poważne trudności zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy. Takie nowotwory są klasyfikowane zgodnie z ich charakterystycznymi cechami..

Najczęstsze nowotwory złośliwe to:

 • glejak - jego rozwój spowodowany jest uszkodzeniem komórek tkanek nerwowych, uważany jest za najczęstszy rodzaj guza;
 • gwiaździak - wyrasta z pomocniczych komórek mózgu, zaliczany jest do kategorii guzów glejowych;
 • glejak to niezwykle agresywny guz z kategorii glejaków, który szybko rozprzestrzenia się na najbliższe części mózgu, zaburzając ich funkcjonowanie;
 • pineoblastoma - szyszynka staje się miejscem początkowym takiego guza, należy do podtypu gwiaździaków;
 • wyściółczak - występuje z tkanek błonowych komór, często powoduje przerzuty, wpływając na rdzeń kręgowy, może wyrosnąć na główne struktury mózgu;
 • oponiak - należy do kategorii nowotworów opon mózgowych, zlokalizowanych w oponie twardej mózgu;
 • oligodendroglioma - pojawia się z pomocniczych komórek tkanek nerwowych, częściowo związanych z gwiaździakiem przez podobne składniki;
 • naczyniak krwionośny - uszkodzone naczynia stają się miejscem powstawania takich guzów, skąd mogą wyrosnąć na sam mózg.

Istnieją inne rodzaje guzów. Na przykład embrionalny. Są niezwykle niebezpieczne i rozwijają się wyłącznie u dzieci podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Usunięcie takiego guza mózgu może być bardzo trudne, ale jest dość rzadkie..

Czasami nawet złośliwe guzy spowalniają rozwój, przestając szkodzić ciału.

Ponadto lekarze rozróżniają nowotwór typu glejozy. Są rodzajem blizn powstałych w wyniku różnych patologii. Często może pojawić się cysta, która jest ubytkiem o różnym wypełnieniu w tkankach. Podobne uszkodzenie mózgu występuje przy tworzeniu się krwiaków śródmózgowych i podtwardówkowych, które najczęściej wiążą się z urazem lub tętniakiem naczyniowym.

Diagnostyka

Przed operacją pacjentowi przepisuje się badanie, które dostarczy pełnej informacji o nowotworze. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wybór rodzaju operacji będzie zależał od wyników. Na podstawie diagnozy lekarz będzie mógł również dokonać przybliżonej prognozy, wskazując na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Najczęściej guzy można wykryć na etapie ich istotnego rozwoju, co negatywnie wpływa na przyszłość pacjenta.

Badanie rozpoczyna się od zbadania pacjenta przez grupę lekarzy. Obejmuje to koniecznie: terapeutę, neurologa, onkologa, chirurga i okulistę. Prowadzą indywidualną rozmowę z pacjentem, oceniają jego stan, a także udzielają ogólnych zaleceń dotyczących dalszej terapii. Następnie pacjent jest zabrany do ogólnej analizy krwi i moczu, przeprowadza się badanie markerów nowotworowych, wykonuje się prześwietlenie czaszki, a także CT i MRI mózgu. Najczęściej badanie to nie ogranicza się do.

 • PET CT - wykazuje obecność patologii, implikuje wprowadzenie specjalnego wskaźnika radioaktywnego do krwi pacjenta;
 • dopplerometria - wyświetla badany obszar mózgu, pokazuje stan naczyń krwionośnych i przepływ krwi;
 • USG mózgu - pozwala określić minimalne przemieszczenie środkowych struktur mózgu z ich początkowej pozycji;
 • angiografia kontrastowa z EEG - sprawdź funkcjonowanie poszczególnych części mózgu, a także obecność różnych patologii;
 • scyntygrafia - pokazuje stan struktur mózgowych i bada ich działanie;
 • biopsja - polega na pobraniu tkanki mózgowej do badania mikroskopowego, przeprowadzonego chirurgicznie;
 • ventriculoscopy - służy do badania stanu komór mózgu za pomocą urządzeń endoskopowych.

Po operacji usunięcia guza mózgu niektóre metody diagnostyczne zostaną ponownie zastosowane z częstotliwością zalecaną przez lekarza. Jest to wymagane do monitorowania stanu pacjenta, a także do szybkiego identyfikowania możliwych nawrotów lub rozwoju różnych powikłań.

Operacje chirurgiczne

Najpopularniejszą metodą usuwania guzów stały się operacje chirurgiczne. Rozwiązanie to polega na utworzeniu w czaszce otworu, przez który zostanie usunięty nowotwór. Zwykle wymaga to dość dużej trepanacji, która ułatwia dostęp do dotkniętego obszaru, ale zwiększa ogólne ryzyko. Operacje neurochirurgiczne są dozwolone tylko wtedy, gdy guz nie miał czasu na rozpoczęcie rozprzestrzeniania się na pobliskie tkanki.

Przy takiej interwencji usunięcie jest całkowite lub częściowe. Czasami operacja jest podzielona na dwa etapy, ponieważ może trwać kilka godzin. W rzadkich przypadkach, gdy operacja nie ma sensu, pacjentowi nadal można zalecić operację w celu złagodzenia jego stanu..

Operacje neurochirurgiczne mają szereg przeciwwskazań, które lekarze muszą wziąć pod uwagę. Jeśli ich nie weźmie się pod uwagę, wynikiem może być kalectwo lub śmierć..

 • jasna dekompensacja poszczególnych narządów;
 • rozprzestrzenianie się nowotworu na kilka tkanek;
 • rozwijanie przerzutów w całym mózgu;
 • fizyczne wyczerpanie organizmu pacjenta.

Wykonywanie takich operacji niesie ze sobą poważne ryzyko. Nawet przy dużym doświadczeniu lekarza i pozytywnym wyniku całego zabiegu, prawdopodobieństwo powikłań pozostaje. Część z nich może nie pojawić się od razu, ale po miesiącach, co pogarsza sytuację..

 • uszkodzenie tkanki mózgowej i naczyń krwionośnych;
 • penetracja infekcji;
 • obrzęk mózgu;
 • przerzuty lub zwiększone nawroty.

Oddzielnie lekarze rozróżniają endoskopię. Główną różnicą w stosunku do standardowych zabiegów chirurgicznych jest użycie specjalnych urządzeń, które nie wymagają wykonywania dużych nacięć w czaszce. Bardzo często w ten sposób usuwa się torbiel lub krwiak. Do przeprowadzenia chirurgicznej interwencji endoskopowej można użyć nosa, tj. wszystkie urządzenia są przenoszone do mózgu przez nos.

Ryzyko powikłań po operacji endoskopowej jest znacznie mniejsze, ponieważ zminimalizowane jest prawdopodobieństwo uszkodzenia ważnych struktur mózgu.

Radioterapia

Pacjentom można przepisać operację radiacyjną mózgu w przypadku jakichkolwiek guzów, jeśli ich eliminacja metodą klasyczną jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa. Dzieje się tak najczęściej, gdy pacjent ma jakieś współistniejące patologie lub nietypową lokalizację nowotworu, gdy jest on np. Zbyt daleko, co utrudnia dostęp do niego.

Czasami radioterapia jest zalecana jako uzupełnienie neurochirurgii. Zmniejsza to ryzyko nawrotu. Ponadto użycie takiego sprzętu pomoże zniszczyć pozostałe elementy guza, które nie były zauważalne podczas standardowej operacji..

Istotą radioterapii jest napromienianie komórek nowotworowych. Są na to znacznie bardziej wrażliwi niż zwykli. Dlatego dla samej osoby metoda jest uważana za dość bezpieczną. W trakcie zabiegu pacjent jest napromieniany dokładnie w okolicy mózgu, w której zlokalizowany jest nowotwór. Dawka dobierana jest indywidualnie, a proces może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Wszystko zależy od cech samego guza. Ale nawet przy odpowiednim doborze warunków ekspozycji istnieje ryzyko powikłań..

 • krwawienie śródmózgowe;
 • oparzenia skóry;
 • powstawanie owrzodzeń na skórze, jej zaczerwienienie lub pigmentacja;
 • ciągłe swędzenie w miejscu napromieniowania;
 • częściowa utrata włosów;
 • toksyczne zatrucie organizmu.

Radiosurgery to podtyp radioterapii. Obejmuje dwie metody: nóż gamma i nóż cybernetyczny. Pierwsza polega na napromienianiu guza kobaltem o wysokiej częstotliwości za pomocą pojedynczej wiązki kierunkowej. Pod bezpośrednim wpływem emitera gamma cała struktura nowotworu ulega szybkiemu zniszczeniu, a jego dopływ krwi zostaje przerwany. Operacja powinna odbywać się tylko w jednym etapie, co zajmie trochę czasu. Czasami procedura trwa kilka godzin. Cybernóż wyróżnia się zastosowaniem specjalnego akceleratora, który napromieniowuje guz w kilku kierunkach jednocześnie. Obie opcje mają niskie ryzyko powikłań.

Chemoterapia

Leczenie guzów chemioterapią jest metodą ogólnoustrojową. Wynika to z wpływu leków na cały organizm naraz, co częściowo wpływa negatywnie na zdrowie. Lekarze przepisują pacjentowi leki z grupy alkilującej, antybiotyki, syntetyczne, antymetabolity i niektóre inne leki. Zwykle przepisuje się tylko jeden lek lub sporządza się plan leczenia z naprzemiennym stosowaniem kilku. Można je podawać dożylnie lub przyjmować jako pigułkę. Nieco rzadziej przy przyjęciu przepisuje się przeciek płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przebieg chemioterapii zazwyczaj składa się z kilku cykli, pomiędzy którymi pozostaje długa przerwa pozwalająca organizmowi na regenerację. W tym czasie lekarze oceniają, jak skuteczny był wpływ na nowotwór i decydują, czy kontynuować terapię, czy ją zmienić. Usunięcie guza mózgu za pomocą terapii chemicznej często uzupełnia radioterapia. Takie rozwiązanie pozwala ogólnie zwiększyć skuteczność leczenia. Ale podobnie jak inne terapie, terapia chemiczna może powodować komplikacje..

 • zmniejszenie liczby zdrowych krwinek;
 • uszkodzenie szpiku kostnego;
 • zaburzenia w pracy układu nerwowego;
 • awarie układu sercowo-naczyniowego i płuc;
 • dysfunkcja układu pokarmowego;
 • niepłodność lub zmniejszone prawdopodobieństwo poczęcia;
 • zwiększona podatność na infekcje;
 • pojawienie się chorób grzybiczych;
 • całkowita łysina;
 • pigmentacja skóry;
 • znaczna utrata wagi;
 • rozwój innych guzów.

Nowotwór przejdzie tylko pod warunkiem prawidłowego doboru leku. Dlatego na etapie diagnozy bardzo ważne jest zbadanie tkanek nowotworowych i sprawdzenie, jak zadziałają na nich określone środki..

Podczas leczenia chemioterapią pacjent powinien znajdować się pod nadzorem krewnych, ponieważ może potrzebować pomocy, jeśli stan się pogorszy lub wystąpią nieprzyjemne powikłania.

Rehabilitacja

Po operacji usunięcia guza mózgu pacjent będzie miał ból głowy. Może napotkać zaburzenia mowy, procesy myślowe. U niektórych następuje zmiana osobowości, emocjonalny składnik psychiki zostaje zniszczony. Czasami pacjent nie może się poruszać, ponieważ jego aktywność fizyczną utrudniają ciągłe skurcze, utrata koordynacji i niestabilność chodu. Może im towarzyszyć częściowy niedowład. Dzieje się tak, gdy móżdżek jest uszkodzony. Po operacji istnieje duże ryzyko nagłego rozwoju zapalenia opon mózgowych lub padaczki, możliwy jest udar. Jeśli nie ma szans na pełne wyzdrowienie, pacjent staje się niepełnosprawny..

Rehabilitacja to najważniejszy okres w życiu osoby, która przeżyła usunięcie guza. Głównym celem w tym czasie powinno być przywrócenie wszystkich utraconych funkcji organizmu. Aby to zrobić, będziesz musiał ponownie nauczyć się podstawowych umiejętności, osiągnąć normalizację pracy wszystkich narządów i odzyskać niezależność. Dla każdego pacjenta lekarze tworzą własny program rehabilitacji, który obejmuje szereg zadań krótkoterminowych i kilka zadań długoterminowych. Ponadto musi znajdować się pod okiem całej grupy specjalistów. Po wypisaniu ze szpitala krewni mogą samodzielnie zająć się pacjentem, ale nadal będą potrzebować pomocy lekarza, który pomoże mu wyzdrowieć. Jeśli dziecko przeszło operację, będzie potrzebować zwiększonej opieki..

Bardzo ważne jest regularne wykonywanie wszystkich badań pooperacyjnych. Pomogą dostosować plan rehabilitacji i na czas zidentyfikować możliwe przerzuty lub nawroty. Zwykle powrót do zdrowia w domu trwa około 4 miesięcy, po czym osoba może ponownie żyć pełnią życia. Będzie musiał tylko od czasu do czasu skonsultować się z lekarzem.

W okresie rehabilitacji ważne jest:

 • przestrzegaj diety - jedzenie powinno być możliwie lekkie i zdrowe;
 • całkowicie przestać pić i palić;
 • unikać podróży samolotem, nadmiernej aktywności, w tym lekkich biegów;
 • wykluczyć długotrwałe przebywanie na słońcu i kąpiele.

Lekarz może również podać dodatkowe zalecenia, których należy przestrzegać. Bardzo często pacjentom zaleca się fizjoterapię z wykorzystaniem oddziaływania magnetycznego lub lasera, masaż całego ciała, a także ćwiczenia fizjoterapeutyczne. W przypadku tego ostatniego powinieneś być jak najbardziej ostrożny, ładując się bardzo umiarkowanie i unikając gwałtownych ruchów.

Konsekwencje operacji mózgu podczas usuwania guza nie są tak straszne. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprzyjemne komplikacje, ale przy odpowiednich działaniach lekarzy ryzyko jest zminimalizowane. Pacjent musi być tylko regularnie badany i w pełni angażować się w rehabilitację.

Usunięcie guza mózgu: wskazania, rodzaje operacji i okres pooperacyjny

Łagodne lub złośliwe nowotwory mogą być zlokalizowane w różnych częściach mózgu. Priorytetową metodą leczenia patologii jest usunięcie guza mózgu poprzez wykonanie operacji na mózgu. Ponieważ guz jest ograniczony do sąsiednich tkanek, jego rozwój prowadzi do ucisku ośrodków mózgowych i zaburzeń czynnościowych w odpowiednich strukturach. W 2% przypadków nowotwór staje się przyczyną śmierci..

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Operacja jest wskazana w następujących przypadkach:

 • aktywnie rozwijający się guz;
 • guz, który nie ma tendencji do wzrostu, ale negatywnie wpływa na części mózgu, to znaczy ściska i blokuje naczynia krwionośne, pnie nerwowe, receptory;
 • nowotwór zlokalizowany jest w łatwo dostępnym odcinku mózgu, a prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań po operacji jest minimalne;
 • łagodny guz, którego rozwój zwiększa się szansa na jego przekształcenie w postać złośliwą.

Pomimo tego, że tylko leczenie zachowawcze w prawie 100% przypadków kończy się śmiercią, czasami lekarze odmawiają wykonania operacji.

Taka decyzja jest podejmowana w przypadkach, gdy interwencja chirurgiczna jest niebezpieczna z powodu obecności patologii tła:

 • starszy pacjent;
 • ogólne wyczerpanie organizmu;
 • przerzuty do otaczających tkanek;
 • guz znajduje się w trudno dostępnym miejscu;
 • prognoza przeżycia po usunięciu jest gorsza niż prognoza przeżycia z nowotworem.

Różne zabiegi chirurgiczne w celu usunięcia guza

Jeśli w mózgu występuje guz, wymagane jest jego radykalne usunięcie. Z tego powodu interwencja chirurgiczna staje się traumatyczna i często niemożliwa. Zwłaszcza, jeśli w pobliżu nowotworu znajdują się ważne oddziały.

Ale nawet przy maksymalnym wycięciu ciała guza chirurg musi przeprowadzić procedurę bez dotykania zdrowej tkanki..

Metody usuwania guzów mózgu:

 • trepanacja czaszki;
 • endoskopia;
 • trepanacja stereotaktyczna;
 • wycięcie poszczególnych kości czaszki.

Kraniotomia

Kraniotomia lub kraniotomia to operacja, w której chirurgiczny dostęp do obszaru roboczego tworzy się bezpośrednio na czaszce, tworząc otwór.

Tworząc bezpośredni dostęp do narzędzi, specjalista usuwa część tkanki kostnej wraz z okostną.

Trepanacja to klasyczna technika. Całkowity czas trwania zabiegu od 2 do 4 godzin.

Pod koniec operacji otwór w czaszce zamyka się usuniętym wcześniej fragmentem kości i mocuje tytanowymi płytkami i śrubami.

UWAGA! Szczególnie niebezpieczne są operacje kraniotomii z dostępem do podstawy czaszki, czyli tej części czaszki, która podpiera dolne części mózgu..

Endoskopia

Trepanację endoskopową wykonuje się za pomocą endoskopu wprowadzanego do czaszki przez mały otwór.

Wyposażona jest w sprzęt mikrooptyczny, który podaje obraz do monitora i pozwala kontrolować postęp operacji.

Po zakończeniu głównych manipulacji na mózgu usunięte tkanki są usuwane z czaszki za pomocą mikropompy lub pęsety elektrycznej.

Trepanacja stereotaktyczna

Wycięcie nowotworu metodą stereotaktycznej chirurgii nie wymaga otwartej interwencji.

Zamiast zwykłego skalpela chirurgicznego stosuje się wiązkę promieni gamma, fotonów lub protonów. Ta wiązka promieniowania niszczy guz.

Metoda jest szeroko stosowana w raku mózgu.

UWAGA! Chirurgia stereotaktyczna jest bezbolesna i nie wymaga znieczulenia.

Wycięcie poszczególnych kości czaszki

Operacja jest rodzajem kraniotomii.

Podczas zabiegu usuwa się niektóre kości czaszki, aby zorganizować dostęp do guza.

Ale pod koniec manipulacji płat kostny nie wraca na swoje miejsce, ale jest usuwany na zawsze.

Przygotowanie do operacji

Najważniejszym etapem przygotowania do operacji jest badanie guza i jego lokalizacji. Oprócz opracowania strategii usuwania guza mózgu.

W medycynie istnieją dwie przeciwstawne strategie:

 • wycięcie tkanek nowotworowych z całkowitym zachowaniem funkcji mózgu obarczone jest nawrotami;
 • całkowite wycięcie tkanki nowotworowej do zdrowej tkanki - duże ryzyko uszkodzenia zdrowej tkanki mózgowej.

Jeśli istnieją wskazania przed operacją, przeprowadza się procedury przygotowawcze:

 • obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego za pomocą leków lub już na stole operacyjnym podczas operacji;
 • stabilizacja organizmu - działania mające na celu przywrócenie normalnych wskaźników ciśnienia, czynności serca i płuc;
 • biopsja - pobranie tkanek nowotworowych w celu przeprowadzenia wstępnych badań zajętego materiału.

Wszyscy pacjenci bezbłędnie przechodzą następujące badania:

 • CT;
 • MRI;
 • fluorografia;
 • angiografia;
 • badania krwi i moczu.

Operacja

W większości przypadków usunięcie guza mózgu wymaga zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym..

Jedynym wyjątkiem jest interwencja stereotaktyczna..

Ale czasami chirurg chce, aby pacjent czuwał i wchodził w interakcję z lekarzem. Specjalista zadaje pytania i sprawdza, jak funkcjonują ośrodki odpowiedzialne za mowę, percepcję, pamięć itp..

Otwarta operacja

Za pomocą jodu lekarz zaznacza głowę pacjenta. Wskazano linię łączącą uszy i prostopadłą od grzbietu nosa do podstawy czaszki.

Powstałe kwadraty są podzielone na jeszcze mniejsze sektory. Znakowanie jest również stosowane w miejscu nacięcia.

Po zakończeniu przygotowań lekarz wykonuje nacięcie w tkankach miękkich i uszczelnia krwawiące naczynia prądem elektrycznym. Następnie tkanka kostna poddawana jest trepanacji..

Po usunięciu fragmentu kości chirurg może tępo usunąć narośl. Naczynia komunikujące się z nowotworem są krzyżowane i kauteryzowane.

Jeśli guz jest zbyt duży lub podejście zostało nieprawidłowo obliczone, lekarz może zastosować wtórną resekcję kości.

Jeśli guz wrośnie w tkankę kostną, chirurg próbuje usunąć z niego tkankę nowotworową przed powrotem płata kostnego.

UWAGA! Jeśli na fragment kości wpływają komórki rakowe, zamiast wyciętej kości zakłada się tytanową protezę..

W końcowej fazie operacji na czaszce mocuje się tytanową barierę lub fragment kości, a tkanki miękkie zszywa się.

Endoskopia

Technika wykonania zabiegu różni się od techniki otwartej.

Pacjent jest również w znieczuleniu. Na sali operacyjnej są laryngolog i chirurg.

W zależności od lokalizacji guza, dostęp chirurgiczny organizowany jest przez jamę nosową lub przez sztucznie uformowane przejście w jamie ustnej / nosowej.

Endoskop jest przenoszony do guza, który przekazuje obraz na ekran monitora. Dodatkową kontrolę zapewniają aparaty USG, RTG i MRI.

UWAGA! Czasami założenie lub usunięcie endoskopu prowadzi do krwawienia. W takim przypadku, aby uratować pacjenta, lekarz może udać się na operację otwartą..

Stereochirurgia

Na etapie przygotowawczym dla pacjenta wykonywane są indywidualne elementy unieruchamiające.

Następnie tworzona jest trójwymiarowa kopia guza, która pozwala obliczyć parametry promieniowania.

Zabieg trwa od trzech do pięciu dni. Jedna sesja zabiegowa trwa od pół godziny do półtorej godziny. Znieczulenie i rehabilitacja nie są wymagane.

Okres pooperacyjny

Po operacji pacjent przebywa co najmniej 24 godziny na oddziale intensywnej terapii, gdzie jego stan jest stale monitorowany. Następnie pacjent zostaje przyjęty na oddział neurochirurgii.

Jeżeli w wyniku operacji doszło do upośledzenia niektórych funkcji mózgu, pacjent przechodzi adaptację społeczną i szkolenie w zakresie różnych umiejętności.

W trakcie rehabilitacji pacjent musi przestrzegać zaleceń lekarza:

 • regularnie zmieniać opatrunki;
 • nie moczyć skóry głowy przed wyjęciem zszywek;
 • nie myj włosów wcześniej niż 2 tygodnie po zabiegu;
 • nie latać przez co najmniej 3 miesiące;
 • w ciągu roku nie uprawiać sportów wymagających bicia;
 • unikaj sytuacji wywołujących stresujące warunki;
 • nie kontaktuj się z chemikaliami;
 • Nie pij alkoholu.

Jeśli łagodny guz został usunięty, terapia pooperacyjna ogranicza się do przyjmowania leków.

Po usunięciu raka pacjent może wymagać radioterapii lub chemioterapii.

Możliwe komplikacje

Typowe konsekwencje operacji mózgu to:

 • napady padaczkowe;
 • częściowa dysfunkcja mózgu w niektórych sferach życia;
 • spadek widzenia.

Takie objawy są związane z przerwaniem połączeń we włóknach nerwowych. Dzięki długoterminowej korekcji medycznej i fizjoterapeutycznej możliwe jest całkowite przywrócenie funkcji ośrodkowego układu nerwowego..

 • paraliż;
 • zaburzenie przewodu pokarmowego;
 • zakaźne zmiany w operowanym obszarze;
 • zaburzenie aparatu przedsionkowego;
 • zaburzenia funkcji mowy i pamięci.

Zaburzenie wyższej aktywności mózgu obserwuje się tylko u 6% pacjentów poddanych operacji.

Usunięcie guza mózgu może prowadzić do nawrotów nowotworów u pacjentów.

Szanse ponownego rozwoju guza są wyższe przy niepełnym usunięciu nietypowych tkanek.

Usunięcie guza mózgu: wskazania, przygotowanie, rehabilitacja

Nowotwory w mózgu ściskają otaczające tkanki, zakłócając w ten sposób funkcjonalność narządu. Terminowa diagnoza pozwala na wczesne wykrycie patologii i operacji. Chirurgiczne usunięcie guza mózgu zawsze wiąże się z ryzykiem, ale jest leczeniem o najwyższym priorytecie..

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Nowotwór mózgu może być łagodny lub złośliwy. Nie każdy guz mózgu jest wskazaniem do interwencji instrumentalnej. O celowości operacji decyduje rada lekarska..

Po porównaniu ryzyka i szans na pomyślny wynik zalecana jest planowana operacja usunięcia formacji wewnątrzczaszkowej lub indywidualnie dobierana jest terapia zachowawcza.

Wskazania do chirurgicznego usunięcia guza:

 • Szybko postępująca patologia (szybki wzrost guza);
 • Upośledzona funkcjonalność mózgu (całkowita lub częściowa);
 • Nacisk guza na ważne ośrodki w mózgu;
 • Łatwo dostępna lokalizacja;
 • Brak współistniejących chorób.

Łagodne zmiany nie zawsze są usuwane chirurgicznie. Jeśli patologia nie rozwija się i nie zakłóca aktywności struktur mózgowych, wybiera się taktykę wyczekującą i konserwatywne podejście..

Rozwój łagodnego guza mózgu prowadzi do kompresji tkanek i nasilenia objawów patologicznych. Nowotwór ma wyraźne kontury, nie występują przerzuty, co pozwala na całkowite wycięcie ogniska bez wpływu na zdrowe tkanki.

Przeciwwskazania do zabiegu:

 1. Choroba zakaźna;
 2. Głęboko zaawansowany wiek;
 3. Wyczerpanie ciała;
 4. Proces przerzutów;
 5. Trudno dostępna lokalizacja;
 6. Wiele zmian;
 7. Częściowe wycięcie nie wpłynie na czas trwania i jakość życia;
 8. Wysokie ryzyko śmierci;
 9. Wysokie ryzyko nawrotu.

Złośliwe uszkodzenie tkanki mózgu w ostatnich stadiach jest również przeciwwskazaniem do zabiegu. Nieprawidłowe komórki szybko infekują zdrowe tkanki i rozprzestrzeniają się poprzez krew do innych narządów i układów.

Rodzaje operacji

Przed interwencją chirurgiczną przeprowadza się diagnostykę, od której w dużej mierze zależy wybór rodzaju wycięcia ogniska patologicznego. Badanie wykorzystujące wizualizację guza na obrazie lub wyświetlenie obrazu na komputerze pozwala lekarzom określić rodzaj patologii i rozmiar.

Rodzaje technik chirurgicznych usuwania zmian:

 1. Radiochirurgia stereotaktyczna - guz usuwa się za pomocą bardzo precyzyjnego promieniowania. Radioterapia jest wykonywana bez inwazyjnej interwencji;
 2. Trepanacja czaszkowa - dostęp do ogniska zapewnia utworzony otwór, po czym guz jest usuwany;
 3. Endoskopia to rodzaj trepanacji, ale mniej traumatyczny. Uszkodzenie jest dostępne przez nakłucie. Postęp operacji jest wizualizowany na komputerze.

Najczęściej neurochirurdzy uciekają się do jednego z rodzajów kraniotomii. Zapewniony jest pełny dostęp do patologicznego ogniska i możliwe jest usunięcie dotkniętej kości czaszki.

Przygotowanie pacjenta

Etap przygotowawczy przed usunięciem nowotworu ma na celu zmniejszenie ryzyka powikłań w trakcie i po operacji.

Standardowe przygotowanie do zabiegu:

 • Diagnostyka laboratoryjna;
 • Rejestracja i badanie serca (EKG);
 • CT lub MRI mózgu;
 • Angiografia naczyń mózgowych.

Po zadowalających wynikach badania rozpoczyna się terapia obkurczająca. Jeśli odnotowano historię napadów, przepisywane są leki przeciwdrgawkowe.

Zalecenia na kilka dni przed zabiegiem:

 1. Używanie napojów alkoholowych jest zabronione;
 2. Wyeliminuj palenie tytoniu;
 3. Przestrzegaj profilaktycznego przyjmowania antykoagulantów.

Na dzień przed operacją oczyszcza się przewód pokarmowy, wstrzymuje się przyjmowanie pokarmu lub płynów.

Postęp operacji

Zabieg radykalny przeprowadza się wyłącznie w znieczuleniu. Po uzyskaniu dostępu do patologicznego ogniska w mózgu neurochirurg wykonuje całkowite lub częściowe wycięcie guza. Dotknięty obszar narządu nie jest usuwany, jeśli może to prowadzić do poważnych zaburzeń neurologicznych.

Operacja odbywa się pod kontrolą wizualną, którą zapewnia sprzęt (aparat USG, MRI lub CT). Możliwe jest usunięcie nowotworu w mózgu skalpelem lub wiązką lasera.

Laserowe wycięcie guza jest metodą mniej traumatyczną i ogranicza do minimum ryzyko krwawienia. Ekspozycja lasera prowadzi do intensywnego wytwarzania ciepła i wycinania tkanki miękkiej bez uszkadzania kości. Promienie są skutecznie wykorzystywane w przypadku trudno dostępnych nowotworów w strukturach mózgu.

Po operacji radioterapia jest zalecana jako profilaktyka wtórnych formacji. Radioterapia może być stosowana w przypadkach nieoperacyjnych lub częściowego usunięcia patologicznego ogniska w mózgu. Ekspozycja na promieniowanie jest wykorzystywana głównie w złośliwym przebiegu procesu, w celu zahamowania podziału atypowych komórek.

Narkoza

Interwencja instrumentalna jest często wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Sen leczniczy zapewnia inhalacja podtlenku azotu, który dostaje się do płuc przez rurkę dotchawiczą. Pacjent jest w miarę możliwości nieprzytomny i zrelaksowany, sprzęt kontroluje czynność serca. Wentylator (sztuczna wentylacja płuc) wspomaga oddychanie.

W niektórych przypadkach podczas operacji pacjent nie śpi - zależy to od lokalizacji ogniska. Zastosowanie znieczulenia miejscowego jest niezbędne do oceny funkcjonalności ośrodków życiowych (mowa, myślenie, wzrok). Środek ten pozwala najskuteczniej przeprowadzić operację i uniknąć niepożądanych konsekwencji..

Stereotaktyczne metody leczenia nie zawsze wymagają znieczulenia, ponieważ nie ma urazu tkanki, aby uzyskać dostęp do ogniska. Możliwe znieczulenie miejscowe.

Otwarta operacja kraniotomii

Dostęp do formacji wewnątrzczaszkowej podczas zabiegu uzyskuje się poprzez usunięcie części kości i okostnej. Nowotwór zostaje wycięty, naczynia, które doprowadziły krew do formacji, zostają zamknięte (antykoagulacja). W większości przypadków ubytek tkanki kostnej jest również wycinany, wkładana jest proteza, którą modeluje się wcześniej.

Po udanym usunięciu guza w mózgu do otworu nakłada się przeszczep kostny, mocowanie przeprowadza się za pomocą metalowych płytek lub śrub.

Endoskopia

W czaszce wykonuje się małe nakłucie, umieszczając endoskop w otworze. Urządzenie wyposażone jest w mini aparat i różne nasadki.

Wszystkie działania są śledzone na monitorze, po wycięciu guza w strukturach mózgu, jest on usuwany przez uzyskany dostęp.

Stereochirurgia

Metoda leczenia nie dotyczy interwencji inwazyjnej. Nietypowe komórki w grubości mózgu są narażone na działanie strumienia promieni radioaktywnych. Metoda odnosi się bardziej do leczenia zachowawczego, ponieważ nie uszkadza tkanek czaszki. Na głowie pacjenta umieszcza się urządzenie w postaci hełmu, po czym wpływa na patologiczne ognisko.

Wiązka promieniotwórcza ma określoną długość fali, która niszczy patologiczne ognisko bez wpływu na zdrową tkankę. Pacjent jest przytomny i nie odczuwa bólu.

Metoda służy do niszczenia małych formacji wewnątrzczaszkowych (do 3 - 3,5 cm).

System noży cybernetycznych

Aby usunąć guz, stosuje się wiązki promieniowania skupione dokładnie na ognisku. Pod kontrolą wizualną (za pomocą sprzętu) cybernóż jest ustawiany na określonych współrzędnych na czaszce, po czym wiązka promieni jest włączana pod różnymi kątami.

Nóż gamma

Procedura jest podobna do systemu cybernóż. Guz w mózgu jest wystawiony na działanie skoncentrowanych wiązek promieniowania. W momencie ekspozycji pacjent musi znajdować się w pozycji stacjonarnej, w miejscu czaszki umieszcza się ramę.

Zabieg wykonywany jest po znieczuleniu miejscowym.

Powrót do zdrowia po operacji

Rehabilitacja po usunięciu guza mózgu jest dość długa i obejmuje podejście zintegrowane. Powrót do zdrowia po usunięciu guza przebiega w kilku etapach:

 1. W warunkach szpitalnych - adaptacja, nauka utraconych umiejętności. Monitorowanie stanu, zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym, obciążenia bierne wraz z przejściem na terapię ruchową.
 2. Ambulatoryjnie (w domu) - przyjmowanie przepisanych leków, fizjoterapia i masaż. Stopniowa aktywność fizyczna (pływanie, chodzenie).

Rehabilitacja odbywa się przez cały rok. Jeśli zalecenia będą przestrzegane, utracone funkcje zostaną całkowicie przywrócone.

Przez cały okres pacjent musi przestrzegać diety dietetycznej i wykluczać spożywanie alkoholu.

Zalecenia dotyczące okresu rekonwalescencji:

 • Wyklucz ciężką aktywność fizyczną w ciągu roku;
 • Unikaj zmian klimatycznych i wysokich spadków ciśnienia atmosferycznego (loty) przez trzy miesiące;
 • Wyklucz długotrwałą ekspozycję na promienie ultrafioletowe (oparzenia słoneczne);
 • Nie chodź do łaźni ani sauny.

Czas rekonwalescencji zależy od rodzaju operacji i może trwać krócej.

Rokowanie po usunięciu

Oczekiwana długość życia zależy od rodzaju formacji wewnątrzczaszkowej i lokalizacji ogniska. Terminowe poszukiwanie pomocy medycznej w przypadku objawów patologicznych, pozwala zdiagnozować guzy na początkowym etapie i przeprowadzić radykalne leczenie.

Usunięcie guza mózgu w łagodnym przebiegu gwarantuje całkowite wyleczenie i niskie ryzyko nawrotu choroby. Usunięcie guzów złośliwych wiąże się z dużym prawdopodobieństwem nawrotu choroby w ciągu 5 lat po radykalnym leczeniu.

To, jak długo żyją po interwencji neurochirurgicznej, zależy od stopnia zaawansowania raka i wieku pacjenta. Im starszy wiek, tym mniejsze stają się zdolności kompensacyjne organizmu i odporność immunologiczna na atypowe komórki.

Wczesne wykrycie guza daje wysoki procent całkowitego wyleczenia. Późna diagnoza i obecność przerzutów nie podlega interwencji instrumentalnej i nieuchronnie prowadzi do śmierci..

Przy odpowiedniej taktyce medycznej poważne konsekwencje po chirurgicznym usunięciu guza w mózgu są mało prawdopodobne. Nawet niepełne usunięcie nowotworu przedłuża życie pacjenta i poprawia jego jakość. Anulowanie operacji prowadzi do pewnej śmierci.

Wszystko, co musisz wiedzieć o operacji usunięcia guza mózgu

Według statystyk guz mózgu występuje w 5-8 procentach wszystkich nowotworów. Operacja usunięcia guza jest najlepszą metodą, ponieważ minimalizuje ryzyko uszkodzenia sąsiednich tkanek, co ogranicza nowotwory.

Zadowolony
 1. Wskazania i przeciwwskazania
 2. Rodzaje
 3. Proces przygotowawczy
 4. Narkoza
 5. Możliwe komplikacje
 6. Okres rehabilitacji
 7. Wynik i prognoza
 8. Komentarz eksperta

Współczesna medycyna pozwala na stosowanie nieinwazyjnych lub małoinwazyjnych metod operacyjnych, co znacznie zmniejsza ryzyko powikłań.

Wskazania i przeciwwskazania

Interwencja chirurgiczna w celu usunięcia ognisk guza jest konieczna, gdy:

 • miejscem lokalizacji guza jest dostępny obszar, a prawdopodobieństwo powikłań jest znacznie mniejsze niż w przypadku niewykonania operacji;
 • nie ma dalszego rozwoju łagodnych nowotworów, ale odnotowuje się ich negatywny wpływ na funkcjonowanie struktur mózgowych;
 • istnieją dowody na to, że nowotwór jest złośliwy;
 • stan i kategoria wiekowa pacjenta pozwalają na operację.
W tym temacie
  • Guzy

13 rodzajów guzów mózgu

 • Natalia Sergeevna Pershina
 • 9 czerwca 2018 r.

W większości przypadków po usunięciu guzów obserwuje się znaczną poprawę stanu osoby operowanej, a odpowiednia rehabilitacja pozwala na wydłużenie życia..

Wśród przeciwwskazań do stosowania interwencji chirurgicznej są:

 • guz nieoperacyjny (guz znajduje się w miejscu niedostępnym do usunięcia);
 • wyczerpanie organizmu na tle procesów patologicznych lub zmian związanych z wiekiem;
 • nowotwór o charakterze złośliwym, wrastający w otaczające tkanki;
 • prognoza przeżycia w wyniku operacji nie jest tak korzystna, jak bez niej;
 • dobrowolna odmowa pacjenta.

W przypadku, gdy stosowane są tylko konserwatywne metody leczenia, prawdopodobieństwo zgonu wynosi prawie 100 proc.

Podczas diagnozowania guza mózgu można zastosować następujące rodzaje operacji:

 1. Stereochirurgia. Metoda ta polega na usunięciu komórek nowotworowych poprzez wystawienie ich na działanie specjalnych promieni. Nie trzeba ciąć.
 2. Operacja typu otwartego. Innymi słowy, nazywa się to kraniotomią. Guz usuwa się przez otwór wywiercony w kości czaszki. W niektórych przypadkach możliwe jest również częściowe usunięcie kości czaszki. Taka potrzeba pojawia się, gdy rozprzestrzenia się proces zapalny i powstawanie przerzutów do tkanki kostnej..
 3. Endoskopia. Różni się od poprzedniej metody tym, że cały proces jest wyświetlany na monitorze za pomocą aparatu. Ponadto taka operacja wymaga znacznie mniejszego otworu, przez który zostanie usunięty guz..

Proces przygotowawczy

Przede wszystkim należy dokładnie obliczyć miejsce dostępu do mózgu i wybrać optymalną metodę usuwania guza. Chirurg musi wziąć pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia związane z uszkodzeniem struktur mózgu..

W Rosji większość ekspertów uważa, że ​​bezpieczeństwo aktywności mózgu powinno być maksymalne. Jednak często wywołuje to nawroty - powtarzające się formacje, ponieważ w rezultacie komórki patologiczne nie są usuwane..

Izraelscy neurochirurdzy-onkolodzy są bardziej skłonni do zapewnienia możliwie całkowitego usunięcia. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka niezamierzonego uszkodzenia mózgu będzie zależało od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego specjalisty..

Konsekwencje oponiaka mózgu po operacji, rokowanie

Konsekwencje oponiaka mózgu po operacji, rokowanie

Musisz poznać wroga z widzenia

Co to jest guz mózgu, rak, onkologia głowy? To straszna choroba, która atakuje główny organ - mózg, głowę lub poszczególne jego części. Złamaną rękę lub nogę można wyleczyć. Chory narząd wewnętrzny można wyleczyć lub w skrajnych przypadkach na ratunek przychodzi przeszczep. Ludzie mogą żyć z jedną nerką, bez śledziony, ze sztucznym sercem, ale żaden z nich nie może żyć bez mózgu. To on jest najważniejszym organem. Dzięki niemu człowiek pozostaje sobą, porusza się, oddycha, mówi, myśli, pamięta swoją przeszłość, potrafi planować przyszłość, pracuje w teraźniejszości. Guz mózgu przez swój wygląd neguje całe życie, odbiera wspomnienia, wypełnia egzystencję bólem, strachem i beznadziejnością. W rzeczywistości, wraz z dalszym postępem, nowotwór głowy zamienia pacjenta w nieruchomą lalkę, a mówienie językiem współczesności w warzywo.

Typy operacji

Eliminację procesów nowotworowych w mózgu przeprowadza się następującymi metodami:

 • stereotaktyczny;
 • usunięcie fragmentów kości czaszki;
 • kraniotomia;
 • trepanacja endoskopowa.

Każda opcja ma swoją własną charakterystykę.

Trepanacja

Ta operacja usunięcia guza mózgu jest uważana za tradycyjną. Guz jest usuwany przez otwór w czaszce. Dzięki niej uzyskują pełny dostęp do uszkodzonych tkanek.

W trakcie zabiegu usuwa się fragment kości czaszki wraz z okostną. Po usunięciu nowotworu otwór zamyka się płatem kostnym i mocuje śrubami i tytanowymi płytkami.

Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Jeśli konieczne jest ustalenie, czy zabieg wpłynie na część mózgu, pacjenta można na chwilę wybudzić.

Podczas operacji lekarz stara się, jeśli to możliwe, usunąć cały guz bez wpływu na zdrowe tkanki, w pobliżu których się znajduje. Jeśli proces patologiczny rozwija się w trudno dostępnych obszarach, usuwana jest tylko ta część formacji, którą można wyciąć bez szkody dla narządu. Pozostały fragment guza usuwa się za pomocą radioterapii.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii medycznych ryzyko urazów zdrowych obszarów mózgu jest minimalne. Operacje są wykonywane przy użyciu:

 1. Wiązka laserowa. Działa tak samo jak skalpel, ale ma więcej zalet. Podczas zabiegu nieprawidłowe komórki nie rozprzestrzeniają się dalej. Nie ma krwawienia z naczyń włosowatych, ponieważ wycinaniu laserowemu towarzyszy jednoczesna koagulacja. Nie ma szans na infekcję, ponieważ laser jest wysoce sterylny.
 2. Aspiratory ultradźwiękowe. Pod ich wpływem następuje zniszczenie komórek nowotworowych. Po zakończeniu zabiegu nacięta tkanka jest zasysana.
 3. Urządzenia do krioterapii. Ta technika nazywa się kriochirurgiczną destrukcją, która niszczy nowotwory przy użyciu niskich temperatur..

W procesie usuwania guza wykorzystuje się sterowaną komputerowo technikę nawigacyjną. Dzięki temu operacja wykonywana jest z najwyższą dokładnością..

Trepanacja endoskopowa

Operację przeprowadza się przez mały otwór w czaszce. Podczas zabiegu używa się endoskopu. To urządzenie przesyła obraz do monitora, a chirurg może śledzić swoje działania. Usuwanie patologii odbywa się za pomocą różnych załączników. Po zniszczeniu tkanek usuwa się je z czaszki za pomocą aspiratora ultradźwiękowego, pompki mikroskopowej lub pincety elektrycznej.

Do leczenia endoskopowego można zastosować mikrochirurgię. Ta opcja leczenia chirurgicznego może być wykonana, jeśli nowotwory są zlokalizowane w komorach mózgu.

Radiochirurgia stereotaktyczna

Patologiczny proces eliminuje się za pomocą noża gamma bez wbijania go w czaszkę pacjenta. W tym celu na głowę zakłada się specjalny hełm. Zawiera urządzenie, które emituje promienie radioaktywnego kobaltu na guz. Substancja ta niszczy patologiczne komórki, a zdrowe tkanki pozostają pod wpływem bezpiecznych dawek promieniowania, ponieważ urządzenie jest precyzyjnie wycelowane w pożądany obszar.

To niechirurgiczne leczenie guza mózgu ma wiele zalet, w tym:

 • nieinwazyjność;
 • nie ma potrzeby znieczulenia;
 • w przeciwieństwie do zabiegów operacyjnych nie występują powikłania w okresie pooperacyjnym.

Ale ta technika pozwala wyeliminować tylko małe formacje o wielkości do 3,5 centymetra..

Eliminację procesów nowotworowych można również przeprowadzić za pomocą cybernoża. Ma podobną technologię co nóż gamma. W obu technikach obszar patologiczny poddawany jest działaniu wiązek promieniowania. Sprzęt wyposażony jest w specjalną głowicę, przez którą strumień promieniowania kierowany jest na formację. Wpływa na guz pod różnymi kątami i sam kontroluje jego współrzędne.

Procedura ma zalety w postaci:

 • nie trzeba być w pozycji stacjonarnej;
 • bezbolesność dlatego nie stosuje się znieczulenia;
 • brak jakichkolwiek śladów operacji.

Całkowite usunięcie fragmentów kości czaszki

Jest to rodzaj trepanacji wykonywanej u podstawy czaszki. W trakcie zabiegu usuwa się część czaszki pokrywającą dolną część mózgu. Operację można wykonać po konsultacji z chirurgiem.

Leczenie oponiaka mózgu

Spośród wszystkich guzów tkanki mózgowej często rozwija się łagodny nowotwór, wyrastający z komórek twardych błon mózgowych. Wśród łagodnych guzów wewnątrzczaszkowych jedną czwartą zajmują oponiaki, które są pierwotną chorobą. Nowotwory te charakteryzują się powolnym wzrostem i różną lokalizacją. Oponiaki charakteryzują się pewnymi trudnościami w usunięciu chirurgicznym: całkowite wycięcie jest niemożliwe ze względu na kształt nowotworu i głębokość jego lokalizacji. Guzy opon mózgowo-rdzeniowych to łagodne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które dotykają osoby powyżej 35 roku życia, częściej kobiety, a bardzo rzadko dzieci. Przyczyny neuroblastoma u dzieci mogą być bardzo różne..

Lekarz przepisze leczenie oponiaka mózgu

Na pierwszym miejscu jest chirurgia w połączeniu z radioterapią. Stwierdzono nieskuteczność chemioterapii, która jest niezwykle rzadko stosowana w leczeniu łagodnych guzów..

Wybór kierunku leczenia oponiaka mózgu zależy od kilku czynników:

 • rozmiar guza,
 • gradacja,
 • Lokalizacja,
 • zdolności placówki medycznej.

Leczenie rozpoczyna się od metod zachowawczych, które mają na celu zmniejszenie obrzęku tkanek w miejscu guza, eliminację procesu zapalnego. W tym celu przepisywane są leki kortykosteroidowe. Kiedy pojawiają się objawy i pojawiają się drgawki, lekarz przepisuje leki przeciwdrgawkowe.

W przypadku wyraźnego wodogłowia przepisywane są leki i metody przywracające krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. W przypadku powierzchownego umiejscowienia guza interwencja chirurgiczna daje szansę na całkowite wyleczenie, zwłaszcza jeśli guz nie dotykał sąsiednich tkanek i nie uszkodził naczyń krwionośnych.

Klasyczny przebieg radioterapii obejmuje kilka sesji i polega na napromieniowaniu miejsca lokalizacji guza. Napromienianie jest zalecane, jeśli interwencja chirurgiczna nie jest wskazana z jakiegoś powodu lub jest tymczasowo odroczona. Dziś w wielu klinikach zainstalowano nowocześniejszy sprzęt, który umożliwia zastosowanie innowacyjnej techniki radioterapii stereotaktycznej. To najnowszy rozwój radiochirurgii, który pokazuje pozytywne rezultaty stosowania.

Konsekwencje usunięcia oponiaka

Taktyka zachowania pacjenta w okresie pooperacyjnym zakłada powrót do normalnego trybu życia. Najczęściej operacja daje pozytywny wynik i daje wszelkie szanse na wyzdrowienie, bez ryzyka nawrotu czy jakichkolwiek zakłóceń ze strony organizmu człowieka..

Jednocześnie, gdy operacja była wykonywana na głębokich tkankach, jeśli guz był zlokalizowany w głębokich strukturach, możliwe jest uszkodzenie sąsiednich ośrodków mózgu. W efekcie nie wyklucza się groźby utraty wzroku lub słuchu, częściowego lub całkowitego paraliżu, pogorszenia stanu skóry oraz wrażliwości sensorycznej i koordynacji. W takich przypadkach nie wyklucza się ryzyka nawrotu..

Taktyka postępowania lekarza polega na zminimalizowaniu prawdopodobieństwa nawrotu, w celu przeprowadzenia ukierunkowanego dalszego leczenia, którego metody określa konkretny rezonans magnetyczny.

Prognoza: jak żyć po usunięciu oponiaka

Możliwość nawrotu uzależniona jest od rodzaju oponiaka - łagodny, złośliwy, nietypowy. Rokowanie zależy również od lokalizacji guza, którą oceniają lekarze diagnostyczni na podstawie 5-letniego wskaźnika nawrotu. Najlepsze rokowanie daje usunięcie oponiaka ze sklepienia czaszki, najtrudniejsze rokowanie, gdy nowotwór zlokalizowany jest w pobliżu skrzydeł kości klinowej. Istnieje bezpośrednia zależność od wieku pacjenta. W związku z tym młodzi ludzie mają większe szanse na przeżycie niż osoby starsze. Najlepsze rokowanie lekarz stawia po całkowitym usunięciu guza..

Konsekwencje usunięcia oponiaka mózgu mogą być najbardziej nieprzewidywalne, ponieważ operacja polega na bezpośredniej inwazji na funkcje i struktury ośrodkowego układu nerwowego. Krewni i członkowie rodziny powinni pomóc przeżyć po operacji. Pamiętaj, aby przejść kurs rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku. Ale wiele zależy również od rehabilitacji domowej. Może tu pomóc psychoterapeuta, który przywraca zdrowie emocjonalne, łagodzi skutki urazów psychicznych..

Postęp operacji

Z reguły takie operacje wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Oddychanie wspomagane jest respiratorem (sztuczna wentylacja płuc) oraz rurką dotchawiczą umieszczoną w gardle pacjenta.

Ale często pacjent nie śpi podczas operacji. Taka potrzeba może powstać, jeśli guz jest zlokalizowany w miejscu, w którym istnieje ryzyko zajęcia ważnych części mózgu. Lekarz może zadawać pacjentowi pytania i sprawdzać, czy ośrodki mózgowe odpowiedzialne za pamięć, zdolności mowy, myślenie abstrakcyjne nie są uszkodzone. Oczywiście to nieprzyjemny moment dla pacjenta. Ale takie podejście sprawia, że ​​operacja jest bezpieczniejsza..

Interwencja stereochirurgiczna wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub bez znieczulenia.

Kraniotomia

Chirurg zaznacza meridiany na czaszce pacjenta. Pomaga to lekarzowi i asystentom działać w bardziej skoordynowany sposób. Oznaczenia są również nanoszone w miejscu przyszłego cięcia.

Po wykonaniu nacięcia krwawienie zostaje zatrzymane poprzez „uszczelnienie” naczyń prądem lub poprzez ogrzewanie. Tkanki miękkie odsuwa się na bok i usuwa odcinek kostny czaszki (wykonuje się trepanację). Usunięcie samego guza odbywa się za pomocą tępych narzędzi, bez skalpela i nożyczek. Pomaga to zachować bezpieczeństwo zdrowej tkanki mózgowej. Naczynia odżywiające guz są przecinane.

Podczas operacji można usunąć dodatkowy odcinek kości, jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie interwencji przez otwór o pierwotnie określonym rozmiarze. Jeśli guz przyczepił się do obszaru kości, lekarz oczyści go przed wymianą. Jeśli kość jest poważnie uszkodzona (co dzieje się w czwartym stadium raka), wówczas zastępuje się ją sztucznym segmentem wykonanym z tytanu lub porowatego polietylenu.

Po wycięciu guza do czaszki mocuje się kość lub protezę, zszywa się tkanki miękkie i zamyka nacięcie w skórze. Po pewnym czasie naczynia oplecą obszar kości, mocniej przytwierdzając ją do czaszki.

Endoskopia

Najczęściej endoskopię wykonuje się, jeśli guz znajduje się w przysadce mózgowej. W zależności od umiejscowienia raka można wykonać nacięcie minimalne lub nawet obejść się bez niego. Dostęp do żądanego miejsca można przeprowadzić przez nos, nacięcie w jamie nosowej lub w jamie ustnej (metoda przezklinowa).

Po wprowadzeniu endoskopu na ekranie pojawia się obraz, który jest transmitowany przez kamerę podłączoną do urządzenia. Oprócz filmowania wideo przebieg operacji jest monitorowany za pomocą ultradźwięków lub RTG. Czasami do monitorowania używa się również aparatu MRI..

Po usunięciu endoskopu krwawienie zostaje zatrzymane. Jeśli to się nie powiedzie, chirurg przechodzi do operacji otwartej. Po znieczuleniu pacjent nie odczuwa bólu ani dyskomfortu, nie ma szwów ani defektów kosmetycznych.

Stereochirurgia

W leczeniu guzów mózgu nie wykonuje się nacięć ani nakłuć. Rolę „noża” pełni wiązka o określonej długości fali. W Rosji najpowszechniejszą metodą jest użycie wiązek fotonów (promieni rentgenowskich). Ta metoda jest również nazywana CyberKnife. Najczęściej Cyber ​​Knife jest używany do operacji na rdzeniu kręgowym, gdzie bezpośrednia interwencja może prowadzić do paraliżu. Drugim najczęściej używanym nożem w Federacji Rosyjskiej jest nóż gamma. Strumień protonów jest aktywnie wykorzystywany w USA.

Usunięcie guza nożem gamma odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent jest unieruchomiony, w miejscu kierowania wiązki montuje się stelaż, ponieważ zdrowe tkanki otrzymują promieniowanie razem z pacjentami i muszą być chronione. Zabieg trwa od kilku minut do kilku godzin. Hospitalizacja nie jest przeprowadzana, po zabiegu pacjent może wrócić do domu.

Ilu żyje z tą diagnozą

Jeśli zostanie zdiagnozowany rak mózgu, to, jak długo z nim żyją, zależy od wieku pacjenta i rodzaju raka mózgu.

Gwiaździak włóknisty lub rozlany:

 1. Wiek od 22 do 44 lat. Światowy średni wskaźnik przeżycia wynosi 65%.
 2. Wiek od 45 do 54 lat. Wskaźnik przeżycia spada do 43%.
 3. Wiek od 55 do 64 lat. W tym przypadku średni wskaźnik przeżycia wynosi 21%.
 1. Wiek od 22 do 44 lat. Średni wskaźnik przeżycia na świecie to 49%.
 2. Wiek od 45 do 54 lat. Średnia to 30%.
 3. Wiek od 55 do 64 lat. Wskaźnik przeżycia sięga tylko 10%.

Najtrudniejszym rodzajem raka mózgu jest glejak:

 1. Wiek od 22 do 44 lat. Średni wskaźnik przeżycia 18%.
 2. Wiek od 45 do 54 lat. Wskaźnik wynosi tylko 7%.
 3. Wiek od 55 do 64 lat. W tym przypadku średni wskaźnik przeżycia wynosi tylko 4,5%.
 1. Wiek od 22 do 44 lat. Przetrwanie - 85%.
 2. Wiek od 45 do 54 lat. Przetrwanie - 79%.
 3. Wiek od 55 do 64 lat. Mediana współczynnika przeżycia wynosi 64%.

Najbardziej łagodnym typem jest epindeoma:

 1. Wiek od 22 do 44 lat. Wskaźnik przeżycia sięga 92%.
 2. Wiek od 45 do 54 lat. Wskaźnik wynosi - 87%.
 3. Wiek od 55 do 64 lat. Przetrwanie - 85%.

Masaż

Masaż można przepisać pacjentowi jako fizjoterapię. Jest stosowany, gdy u pacjenta wystąpi niedowład kończyn. Dzięki profesjonalnemu podejściu masaż może poprawić ukrwienie mięśni, złagodzić obrzęki, zwiększyć wrażliwość kończyn oraz poprawić przewodnictwo nerwowo-mięśniowe..

Oprócz masażu dobry efekt zapewnia terapia ruchowa. Dotyczy pacjenta zarówno przed, jak i po zabiegu. W okresie przedoperacyjnym procedura ta jest zalecana tylko wtedy, gdy pozwala na to ogólny stan pacjenta. Zwiększa napięcie mięśni, a także ćwiczy serce i płuca..

Radioterapia

Pacjentom można przepisać operację radiacyjną mózgu w przypadku jakichkolwiek guzów, jeśli ich eliminacja metodą klasyczną jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa. Dzieje się tak najczęściej, gdy pacjent ma jakieś współistniejące patologie lub nietypową lokalizację nowotworu, gdy jest on np. Zbyt daleko, co utrudnia dostęp do niego.

Czasami radioterapia jest zalecana jako uzupełnienie neurochirurgii. Zmniejsza to ryzyko nawrotu. Ponadto użycie takiego sprzętu pomoże zniszczyć pozostałe elementy guza, które nie były zauważalne podczas standardowej operacji..

Istotą radioterapii jest napromienianie komórek nowotworowych. Są na to znacznie bardziej wrażliwi niż zwykli. Dlatego dla samej osoby metoda jest uważana za dość bezpieczną. W trakcie zabiegu pacjent jest napromieniany dokładnie w okolicy mózgu, w której zlokalizowany jest nowotwór. Dawka dobierana jest indywidualnie, a proces może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Wszystko zależy od cech samego guza. Ale nawet przy odpowiednim doborze warunków ekspozycji istnieje ryzyko powikłań..

 • krwawienie śródmózgowe;
 • oparzenia skóry;
 • powstawanie owrzodzeń na skórze, jej zaczerwienienie lub pigmentacja;
 • ciągłe swędzenie w miejscu napromieniowania;
 • częściowa utrata włosów;
 • toksyczne zatrucie organizmu.

Radiosurgery to podtyp radioterapii. Obejmuje dwie metody: nóż gamma i nóż cybernetyczny. Pierwsza polega na napromienianiu guza kobaltem o wysokiej częstotliwości za pomocą pojedynczej wiązki kierunkowej. Pod bezpośrednim wpływem emitera gamma cała struktura nowotworu ulega szybkiemu zniszczeniu, a jego dopływ krwi zostaje przerwany. Operacja powinna odbywać się tylko w jednym etapie, co zajmie trochę czasu. Czasami procedura trwa kilka godzin. Cybernóż wyróżnia się zastosowaniem specjalnego akceleratora, który napromieniowuje guz w kilku kierunkach jednocześnie. Obie opcje mają niskie ryzyko powikłań.

Wskazania i przeciwwskazania

Ponieważ nowotwory znajdują się w rodzaju błony dotkniętej nimi tkanek, najlepszym sposobem na pozbycie się problemu jest usunięcie chirurgiczne. Ryzyko dotknięcia zdrowych tkanek jest minimalne, co oznacza, że ​​nie ma powodu, aby odmawiać operacji i stosować mniej radykalne metody leczenia.

Operacja jest zalecana, gdy:

 • guz szybko rośnie;
 • guz znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, do którego chirurg będzie miał łatwy dostęp;
 • pacjent nie ma ograniczeń wiekowych ani innych ograniczeń dotyczących operacji;
 • guz naciska na mózg i konieczne jest wyeliminowanie kompresji.

Gdy operacja nie jest wykonywana

Głównym przeciwwskazaniem do operacji jest wzrost guza do sąsiedniej tkanki mózgowej, powstawanie przerzutów. Należy zauważyć, że nie zdarza się to często. Ponadto powodem anulowania operacji mogą być:

 • decyzja pacjenta o niepoddawaniu się operacji;
 • wniosek komisji lekarskiej wskazujący, że stan pacjenta będzie stabilniejszy, a żywotność dłuższa, jeśli operacja nie zostanie wykonana.

Statystyki w tej materii są całkowicie po stronie chirurgów: według danych placówek medycznych dotyczących przeżycia pacjentów z guzami mózgu, leczonych wyłącznie metodami zachowawczymi, śmiertelność wynosi 100%.

Nawet jeśli testy potwierdziły, że guz jest łagodny, nie jest to powód do odmowy operacji. Guz może być szkodliwy, nawet jeśli rozmiar wzrostu pozostaje taki sam i nie wpływa na sąsiednie tkanki. Może więc przenosić naczynia krwionośne i prowadzić do śmierci komórek nerwowych, które nie będą już otrzymywać składników odżywczych. Guz może wywierać nacisk na ośrodki mózgu odpowiedzialne za wzrok, słuch i koordynację.

Główną różnicą między leczeniem chirurgicznym łagodnego nowotworu a usunięciem złośliwego guza mózgu jest brak chemioterapii po interwencji..

Rodzaje guzów mózgu

Zwyczajowo rozróżnia się kilka głównych guzów, które rozwijają się w ludzkim mózgu:

 • Glejaki pnia mózgu. Guzy są zlokalizowane w kanale łączącym mózg i plecy. Takie nowotwory bardzo różnią się od normalnych komórek i mają tendencję do bardzo szybkiego wzrostu. Jeśli glejak rozprzestrzenił się daleko wzdłuż kanału łącznego, jego leczenie staje się bardzo trudne. Aby nie uszkodzić zdrowych tkanek mózgu, zwykle diagnozuje się glejaka bez użycia biopsji;
 • Astrocytic. Takie nowotwory powstają w szyszynce lub wokół niej (jest to narząd, który pomaga kontrolować procesy dzienne i nocne).
 • Ependymal. Są zlokalizowane głównie w komorach mózgu, które chronią plecy i mózg przed uszkodzeniami mechanicznymi. Takie nowotwory mogą należeć do pierwszego, drugiego i trzeciego etapu. W pierwszych dwóch przypadkach usunięcie guza mózgu jest możliwe przy korzystnym rokowaniu;
 • Medulloblastoma. Są to nowotwory czwartego etapu i wpływają na dolną część mózgu. Rozpoznawany jest głównie u dzieci i młodzieży w wieku od 20 do 40 lat. Ten typ może łatwo rozprzestrzenić się do rdzenia kręgowego przez płyn mózgowo-rdzeniowy;
 • Meningeal. Powstają w wyściółce mózgu, a także w cienkich warstwach tkanki, które chronią mózg i plecy. Guzy opon mózgowo-rdzeniowych mogą należeć do pierwszego, drugiego i trzeciego etapu. Pierwszy etap rozpoznaje się najczęściej i głównie u płci żeńskiej. Wyróżniają się łagodnym charakterem i powolnym rozwojem.Jeśli chodzi o chorobę drugiego i trzeciego etapu, takie nowotwory rozwijają się bardzo szybko, w wyniku czego łatwo mogą wpływać nie tylko na mózg, ale także na plecy. Są złośliwe, z guzem III stopnia najczęściej diagnozowanym u mężczyzn.
 • Germinogenne. Powstają z komórek rozrodczych, które są odpowiedzialne za tworzenie się jaj i plemników. Komórki te mogą rozprzestrzeniać się na inne narządy i tam tworzyć guzy. Mogą być zarówno łagodne, jak i złośliwe. W mózgu najczęściej zlokalizowane są w szyszynce, podczas gdy mogą bardzo szybko rozprzestrzenić się na rdzeń kręgowy..

Rodzaje operacji

Zgodnie z wynikami diagnozy pacjentowi można przepisać:

 1. Operacja otwarta (kraniotomia). W kości czaszki wierci się otwór, przez który usuwa się nowotwór. Jeśli przerzuty lub procesy zapalne rozprzestrzeniły się na tkankę kostną, usunięta zostaje również dotknięta część kości.
 2. Obsługa za pomocą endoskopu, urządzenia umożliwiającego manipulację przez zgrabny mały otwór. Ponieważ endoskop może wizualizować postęp operacji na ekranie monitora, nie ma potrzeby stosowania dużego otworu.
 3. Operacja, w której nie wykonuje się cięć i nacięć, ale komórki nowotworowe są zabijane specjalnymi promieniami (stereochirurgia)

Metody usuwania guza mózgu

Istnieją 4 metody usuwania formacji:

 • kraniotomia;
 • usunięcie poszczególnych kości czaszki;
 • trepanacja endoskopowa;
 • trepanacja stereotaktyczna.

Usunięcie guza metodą kraniotomii

Usunięcie guza metodą kraniotomii

Podczas trepanacji lub kraniotomii w głowie wykonuje się dziurę, aby zbliżyć się do mózgu. Pacjent otrzymuje znieczulenie lub znieczulenie. Operacja trwa od 2 do 4 godzin. W zależności od wielkości i umiejscowienia guza możliwe jest usunięcie części czaszki, jednak opcja operacji jest dość ryzykowna i wymaga zaleceń wąskich specjalistów o profilu operacyjnym.

Endoskopia czaszki mózgu

Endoskopia polega na włożeniu aparatu endoskopowego do mózgu przez mały otwór. Guz usuwa się za pomocą pincety elektrycznej, mikro-pompki lub aspiratora ultradźwiękowego.

Stereotaksja lub biopsja czaszki

Mózg jest skanowany za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, w wyniku trójwymiarowego obrazu nowotwór jest zlokalizowany. Wraz z biopsją lekarz izoluje patologię bez uszkadzania zdrowej pobliskiej tkanki.

Usunięcie poszczególnych kości czaszki

Dzięki tej technice kości są usuwane we fragmentach, podczas gdy tkanka przylegająca do kości jest izolowana z czaszki, a nie umieszczana na miejscu. Takie operacje są bardzo złożone i nie mniej ryzykowne. Usunięcie guza ma poważne konsekwencje, a oto niektóre z nich:

guz nie został całkowicie usunięty, może wystąpić ryzyko rozwoju nowego ogniska;
po usunięciu komórki rakowe mogą pozostać w innej części mózgu i będą się dalej rozwijać;
jeśli niektóre części mózgu zostaną uszkodzone, utracone zostaną funkcje, co wpłynie na stan psychiczny pacjenta;
po usunięciu możliwość infekcji;
po operacji prawdopodobny jest obrzęk okołoguzowy mózgu. Guz taki jak rdzeniak zarodkowy jest zdolny do gromadzenia płynu w czaszce, w jej jamach, które wspierają funkcje życiowe tkanki mózgowej. Z obrzękiem, nudnościami, wymiotami, pojawia się ból głowy, zaburzenia widzenia, osoba szybko się męczy, często jest podrażniona

Po operacji ważne jest, aby zapobiec tworzeniu się skrzepów krwi, krwawieniu.

Ludzka czaszka jest za mała, więc operacja jest bardzo precyzyjna i ryzykowna nawet dla najbardziej doświadczonych chirurgów

W takich momentach ważne jest zrozumienie ze strony bliskich pacjenta i oczywiście równoboczne wsparcie i zgoda. Nawet przy udanej operacji i całkowitym usunięciu formacji istnieje ryzyko utraty ważnych funkcji mózgu i wykluczenie szans ich wyzdrowienia

Kraniotomia jest najczęstszą metodą stosowania w takich operacjach i najbardziej niebezpieczną, prowadzącą do poważnych konsekwencji:

 • pojawienie się obrzęku w mózgu;
 • pojawienie się zakrzepicy po operacji, zablokowanie żył;
 • rozwój w mózgu infekcji, zapalenia opon mózgowych, zapalenia mózgu;
 • tworzenie się torbieli zamiast guza.

Otwarta operacja usunięcia guza mózgu

Na tej podstawie w przeddzień operacji bardzo ważne jest, aby indywidualnie skonsultować się z pacjentem. Przez operację otwartą rozumie się otwarcie czaszki, a następnie, jeśli to możliwe, całkowite usunięcie guza.

Specjalny zacisk czaszkowy zapewnia bezpieczne mocowanie w trzech punktach podczas operacji. Za pomocą neuronawigacji w warunkach mikrochirurgicznych wprowadza się narzędzia chirurgiczne w miejsce guza i przeprowadza się jego usunięcie. Pozwoli to na wczesną identyfikację ewentualnego uszkodzenia tkanek nerwowych podczas operacji i zlokalizowanie funkcjonalnie ważnych obszarów mózgu jeszcze przed operacją..

Nowoczesne metody leczenia

Jest to wyjątkowa technika obrazowania, która umożliwia rzutowanie dokładniejszego kierunku narzędzia chirurgicznego podczas operacji niszczenia komórek rakowych. Za pomocą MRI, CT i USG obszar do operacji jest wyświetlany na ekranie w trzech wymiarach. Pozwala to specjalistom nie tylko dokładniej zbadać strukturę mózgu pacjenta, ale także opracować optymalną drogę do nowotworu w celu jego całkowitego lub maksymalnego częściowego usunięcia. Ta metoda może znacznie zaoszczędzić czas podczas operacji, ponieważ lekarz może dokładnie zobaczyć lokalizację guza. W razie potrzeby obraz można zaktualizować. Aby to zrobić, podczas samej operacji wykonywany jest drugi skan CT..

Ta metoda pozwala znacznie zwiększyć efektywność operacji, a także przeprowadzić ją tak ostrożnie, jak to możliwe, bez dotykania ważnych części mózgu..

Podczas operacji najważniejsze funkcje układu nerwowego pacjenta są monitorowane za pomocą monitorowania elektrofizjologicznego w celu usunięcia komórek nowotworowych. Pozwala to przewidzieć możliwe szkody jeszcze przed rozpoczęciem operacji. Dzięki tej metodzie specjalista otrzymuje pełną informację o tym, jak dokładnie działa operowany obszar, co pozwala na możliwie dokładne przeprowadzenie operacji i zachowanie integralności ważnych struktur narządów.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Jeśli pacjentowi przepisano trepanację, musi przejść odpowiednie szkolenie:

 1. Odmówić napojów alkoholowych i papierosów na trzy tygodnie przed interwencją i przestrzegać tej zasady w okresie rehabilitacji.
 2. W przypadku stosowania leków niesteroidowych należy je odstawić przed zabiegami chirurgicznymi.
 3. Oddaj krew do analizy, poddaj się elektrokardiografii i innym badaniom diagnostycznym.
 4. Weź leki rozrzedzające krew.
 5. Sprawdź, czy występuje reakcja alergiczna na leki.
 6. Przestań jeść i pić wieczorem przed operacją. Zabieg przeprowadza się rano. Dlatego nie powinno być z tym żadnych szczególnych trudności..

Istnieją ogólne zalecenia, które są przedstawiane wszystkim pacjentom oczekującym na operację mózgu:

 • w przypadku napadów padaczkowych wykonuje się leczenie przeciwdrgawkowe;
 • przed zabiegiem wykonuje się terapię obkurczającą.

Prognoza

W większości przypadków następuje przywrócenie utraconych funkcji.

Statystyki są następujące:

 1. U 60% pacjentów, którzy utracili zdolność poruszania się z powodu guza mózgu, zostaje on przywrócony.
 2. Utrata wzroku utrzymuje się tylko w 14% przypadków.
 3. Zaburzenia psychiczne są rzadkie i osiągają szczyt w ciągu pierwszych 3 lat po operacji.
 4. Tylko w 6% przypadków dochodzi do naruszenia wyższej aktywności mózgu, która nastąpiła po operacji. Pacjent traci zdolność komunikowania się, osobiste umiejętności obsługi.

Jedną z najbardziej nieprzyjemnych konsekwencji operacji jest nowy wzrost guza. Prawdopodobieństwo tego zdarzenia zależy od rodzaju raka i jaki procent guza został usunięty. Przewidywanie lub zapobieganie takiemu wynikowi jest prawie niemożliwe..

W zależności od stanu pacjenta po operacji można przypisać mu jeden lub inny stopień niepełnosprawności, zwolnienie chorobowe może zostać przedłużone (zwykle wydawane na okres od 1 do 4 miesięcy), nakładane są pewne ograniczenia w pracy.

Przeżycie po operacji w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta i charakteru guza. W grupie od 22 do 44 lat oczekiwana długość życia 5 lat lub więcej występuje u 50-90% chorych. W wieku od 45 do 54 lat prawdopodobieństwo takiego wyniku zmniejsza się o około jedną trzecią. W starszym wieku spada o kolejne 10-20%.

Okres 5 lat nie został określony jako maksymalny, ale jako wskazówka pod względem braku nawrotów. Jeśli rak nie powrócił w ciągu tych lat, ryzyko jego nawrotu w przyszłości jest minimalne. Wielu pacjentów żyje 20 lub więcej lat po operacji.

Rehabilitacja po operacji usunięcia kosztu guza mózgu

Wpisz swoje dane w formularzu kontaktowym, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i opowie o funkcjach programów rehabilitacyjnych, które są stosowane w izraelskich klinikach!

Dla każdego pacjenta opracowywany jest program rehabilitacji oraz wyznaczane są cele krótko- i długoterminowe. Cele krótkoterminowe to zadania, które można wykonać w krótkim czasie, takie jak nauka samodzielnego siadania w łóżku. Po osiągnięciu tego celu ustawia się nowy. Wyznaczenie celu krótkoterminowego dzieli długi proces rehabilitacji na określone etapy, które pozwalają pacjentowi i lekarzom ocenić dynamikę stanu. Należy pamiętać, że choroba jest trudnym okresem dla pacjenta i jego bliskich, ponieważ leczenie guzów jest trudnym procesem wymagającym dużej siły fizycznej i psychicznej. Dlatego nie warto lekceważyć roli psychologa (neuropsychologa) w tej patologii, a jego fachowa pomoc jest z reguły potrzebna nie tylko pacjentowi, ale także bliskim..

Fizjoterapia: możliwa jest ekspozycja na czynniki fizyczne po operacji, leczenie w tym przypadku jest objawowe. W przypadku niedowładów stosuje się miostymulację, w przypadku bólu i obrzęku - magnetoterapię. Często stosowana jest również fototerapia. Możliwość zastosowania laseroterapii w okresie pooperacyjnym powinna zostać omówiona przez lekarzy prowadzących i rehabilitantów. Nie zapominaj jednak, że laser jest silnym biostymulatorem.

Dlatego należy go używać z dużą ostrożnością.

Kiedy u pacjenta wystąpi niedowład kończyn, zalecany jest masaż. Po jej przeprowadzeniu poprawia się ukrwienie mięśni, odpływ krwi i limfy, zwiększa się czucie i wrażliwość stawowo-mięśniowa oraz przewodnictwo nerwowo-mięśniowe..

Fizjoterapię stosuje się w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym.

Przed zabiegiem przy względnie zadowalającym stanie pacjenta stosuje się terapię ruchową w celu zwiększenia napięcia mięśniowego, treningu układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Po zabiegu stosuje się terapię ruchową w celu przywrócenia utraconych funkcji, wytworzenia nowych warunkowych połączeń odruchowych i walki z zaburzeniami przedsionka.

W pierwszych dniach po operacji możesz ćwiczyć biernie. Jeśli to możliwe, wykonuje się ćwiczenia oddechowe, aby zapobiec powikłaniom związanym z brakiem aktywności fizycznej. W przypadku braku przeciwwskazań można rozszerzyć rutynę ruchową i wykonywać ćwiczenia w trybie pasywno-aktywnym

Po przeniesieniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii i ustabilizowaniu jego stanu można stopniowo go wertykalizować i skupić się na przywracaniu utraconych ruchów. Następnie pacjent stopniowo siada, ćwiczenia wykonywane są w tej samej pozycji

W przypadku braku przeciwwskazań można rozszerzyć reżim ruchowy: przenieść pacjenta do pozycji stojącej i zacząć przywracać chodzenie. Do kompleksów gimnastyki leczniczej dołączane są ćwiczenia z dodatkowym sprzętem: piłki, ciężarki. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są przed zmęczeniem i bez bólu.

Ważne jest, aby zwracać uwagę pacjenta nawet na minimalną poprawę: pojawienie się nowych ruchów, wzrost ich amplitudy i siły mięśni. Zaleca się rozbijanie czasu rehabilitacji na małe odstępy i wyznaczanie konkretnych zadań

Taka technika pozwoli zmotywować pacjenta i zobaczyć jego postępy, ponieważ pacjenci z daną diagnozą są podatni na depresję i zaprzeczanie. Widoczna pozytywna dynamika pomoże ci uświadomić sobie, że życie toczy się do przodu, a powrót do zdrowia jest osiągalny..