Klinika i metody leczenia obwodowego raka płuca

Obwodowy rak płuca jest złośliwym guzem, który tworzy się z pęcherzyków płucnych, małych oskrzeli (4-6 rzędu) i ich odgałęzień i jest zlokalizowany daleko od korzenia płuca, na obwodzie. Niebezpieczeństwo patologii polega na utajonym bezobjawowym przebiegu, z reguły daje się odczuć na etapie nieoperacyjnym.

Przyczyny obwodowego raka płuc

Czynniki rozwoju patologii dzielą się na genetyczne i modyfikujące. O dziedzicznych warunkach wstępnych mówi się, gdy rak płuc wystąpił już u jego najbliższych krewnych..

Obwodowy rak płuca często występuje pod wpływem czynników zewnętrznych. Najważniejsze z nich to aerogenne substancje rakotwórcze, głównie zawarte w dymie papierosowym..

Wśród przyczyn egzogennych są:

 • wdychanie powietrza zanieczyszczonego emisjami przemysłowymi, pyłami i gazami;
 • wpływ przemysłowych czynników rakotwórczych (azbest, pył grafitowy i cementowy, związki niklu, arsen chromu).

Warunkami endogennymi rozwoju raka obwodowego są:

 • wiek powyżej 45 lat;
 • choroby płuc (gruźlica, zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, ograniczona pneumoskleroza);
 • dysplazja nabłonka małych oskrzeli i nabłonka pęcherzykowego.

Jednak około 30% pacjentów z rakiem płuca nigdy nie paliło, a liczba takich pacjentów w ostatnich latach rośnie. Dotychczas nie zbadano przyczyn występowania różnych podtypów raka płuca, a także największej zachorowalności na gruczolakoraka u osób niepalących, zwłaszcza u kobiet..

Ceny za usługi płatne

Rodzaje raka obwodowego

Istnieją trzy formy raka obwodowego:

 • węzłowy;
 • Guz trzustki (wierzchołek płuca);
 • podobne do zapalenia płuc.

Najczęstszą postacią jest płaskonabłonkowa postać raka obwodowego płuca. Na początku choroby objawy są nieobecne lub są słabo zaznaczone. W miarę wzrostu guza pojawiają się:

 • duszność;
 • kaszel na tle normalnego ogólnego stanu zdrowia;
 • obrzęk węzłów chłonnych;
 • ból w klatce piersiowej;
 • obfita produkcja plwociny.

Ogólne objawy obejmują gorączkę, osłabienie, zmniejszoną zdolność do pracy, osłabienie apetytu, utratę wagi.

Podejścia do leczenia obwodowego raka płuc

W leczeniu chorych na obwodowego raka płuca stosuje się metody chirurgiczne, radioterapię, chemioradioterapię, lek (chemioterapia, terapia celowana, immunoterapia) oraz metody łączone. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca na pierwszym planie jest farmakoterapia.

Chirurg, radiolog i chemioterapeuta uczestniczą w opracowywaniu planu leczenia, aw razie potrzeby angażują innych specjalistów. Po wykonaniu poszczególnych etapów tego planu, kolejne etapy korygowane są w zależności od uzyskanych wyników..

Strategia leczenia zależy od stopnia zaawansowania obwodowego raka płuca.

W przypadku miejscowych postaci obwodowego niedrobnokomórkowego raka płuca (stadium I-II) metodą z wyboru jest leczenie operacyjne. Wykonywane są resekcje płuc (lobektomia, bilobektomia). Obecnie większość z tych operacji wykonywana jest w sposób małoinwazyjny z wykorzystaniem technologii wideotorakoskopowych..

W III stopniu zaawansowania obwodowego raka płuca optymalnym leczeniem jest leczenie skojarzone, w tym radykalny zabieg chirurgiczny w połączeniu z przed- lub pooperacyjnym leczeniem przeciwnowotworowym.

Wskazaniem do leczenia skojarzonego niedrobnokomórkowego obwodowego raka płuca jest: przerzutowe uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej, przejście guza pierwotnego lub węzłów chłonnych z przerzutami do sąsiednich struktur i narządów.

U pacjentów z chorobą w IV stopniu zaawansowania możliwy jest tylko lek przeciwnowotworowy lub objawowa terapia wspomagająca.

Oddział onkologiczny nr 4 (chirurgia klatki piersiowej) Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Petersburgu im I.P. Pavlova posiada możliwości techniczne i wykwalifikowany personel do leczenia obwodowego raka płuc.

Obwodowy rak płuc

Corocznie obserwuje się wzrost patologii onkologicznej. Pierwsze miejsce w strukturze raka zajmuje rak płuc. Wynika to zarówno z zanieczyszczenia środowiska, jak i palenia tytoniu, alkoholizmu, predyspozycji genetycznych i innych czynników. Przerażające są również statystyki dotyczące zgonów na raka płuc. Wszystko wiąże się z tym, że przez długi czas człowiek w ogóle nie zauważa objawów, a nawet gdy to robi, łatwo znajduje dla nich prostsze wytłumaczenie. Potem następuje okres leczenia objawowego i dopiero gdy staje się to bardzo trudne - pacjenci szukają pomocy. Niestety, ponad połowa pacjentów z wyraźnym obrazem klinicznym ma już liczne przerzuty..

W zależności od lokalizacji rozdziela się centralny i obwodowy rak płuca, a jeśli w procesie bierze udział całe płuco, nazywa się go masywnym. Centralny jest zlokalizowany w dużych oskrzelach, a obwodowy rak płuc - w oskrzelach o mniejszej średnicy, aż do pęcherzyków płucnych. Ale naukowcy twierdzą, że różnice dotyczą nie tylko lokalizacji, ale także struktury, pochodzenia, patogenezy, kliniki itp. spożycie czynników rakotwórczych.

Długość życia z rakiem obwodowym płuc zależy od wielu czynników, w tym od leczenia. Rokowanie w przypadku raka obwodowego jest bardziej korzystne dzięki szybkiej diagnozie i skutecznej specyficznej terapii.

Około siedemdziesiąt procent przypadków raka obwodowego prawego płuca, a także zlokalizowanych w płatach górnych, około dwudziestu - w dolnym, a środkowym - mniej niż dziesięć. Histologicznie, rak obwodowy jest najczęściej reprezentowany przez gruczolakoraka lub raka płaskonabłonkowego..

Jest to obwodowa postać raka, która przebiega prawie bezobjawowo. Wczesna diagnoza częściej wiąże się z profilaktycznymi badaniami lekarskimi.

Szpital Jusupow jest wyposażony we wszystkie nowoczesne urządzenia niezbędne do rozpoznania raka płuc. Wygodne oddziały, uprzejmy personel, wysoko wykwalifikowani lekarze to klucz do skutecznego leczenia.

Objawy

Objawy obwodowego raka płuca najczęściej pojawiają się w zaawansowanych stadiach. Objawy kliniczne w raku obwodowym w większości przypadków związane albo z uciskiem sąsiednich narządów lub struktur, albo z przerzutami.

Obwodowy rak płuca ma kilka postaci - guzkową, podobną do zapalenia płuc i wierzchołkową. Formy różnią się przebiegiem, obrazem klinicznym itp..

Postać guzkowa daje obraz kliniczny, gdy zaczyna naciskać na oskrzela, opłucną lub naczynia. To staje się przyczyną bólu, kaszlu, produkcji plwociny..

Zapalenie płuc przebiega podobnie jak zapalenie płuc, często powikłane zapaleniem opłucnej, ale naturalnie nie reaguje na antybiotykoterapię, co sprawia, że ​​lekarz myśli.

Ale rak obwodowy górnego płata prawego płuca, jak również obwodowy rak górnego płata lewego płuca, często określany jest w literaturze jako „wierzchołkowy”. Obraz kliniczny tej postaci raka wynika z rozrostu nowotworu do węzłów współczulnych. Uwaga przyciąga bóle barku, przedramienia, dłoni, pojawia się chrypka głosu, opada górna powieka i zwęża źrenicę. Objawy te często prowadzą najpierw do neurologa, a dopiero potem do onkologa..

Leczenie raka okołowierzchołkowego ma też swoją specyfikę, bo np. W przypadku leczenia chirurgicznego możliwe jest jego usunięcie wraz z obojczykiem i żebrem. Chemioterapia i radioterapia są często stosowane w połączeniu.

Prognoza

To, jak długo żyją z obwodowym rakiem płuca, zależy od stadium, budowy, wieku, współistniejącej patologii, obecności przerzutów itp. Niestety, oczekiwana długość życia, jak również przeżywalność raka płuca, pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego nie możesz przegapić ani minuty i rozpocząć leczenie tak wcześnie, jak to możliwe..

W przypadku zaawansowanego stadium raka obwodowego płuca i odmowy leczenia oczekiwaną długość życia mierzy się za kilka miesięcy.

W przypadku terminowej diagnozy i odpowiedniego leczenia, według statystyk pięcioletnie przeżycie obserwuje się w około sześćdziesięciu procentach przypadków.

Lekarze szpitala w Jusupowie ze swojego doświadczenia mogą podać przykłady wielu długoterminowych remisji i wyzdrowień, które udało im się osiągnąć dzięki swojej pracy. Opracowując, próbując znaleźć rozwiązania, specjaliści szpitala w Jusupowie przez całą dobę ratują życie pacjentów.

Obwodowy rak płuc

Nazywa się to obwodowym rakiem płuc, który rozwija się w tych samych częściach układu oddechowego bezpośrednio z tkanki płucnej. Ponieważ w oskrzelikach i pęcherzykach płucnych praktycznie nie ma receptorów bólu, ognisko guza rosnące tutaj we wczesnych stadiach może nie objawiać się w niczym. Taki wzrost często obserwuje się przypadkowo na tomografii komputerowej klatki piersiowej, przepisanej w przypadku innych problemów zdrowotnych..

Biorąc pod uwagę wielokrotny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia choroby w podeszłym wieku i starszym, osobom z grup ryzyka powyżej 35. roku życia zaleca się okresowe wykonywanie kompleksowych badań onkologicznych, obejmujących szereg badań, tomografię komputerową i bronchoskopię. Przede wszystkim dotyczy to palaczy.

Formy obwodowego raka płuc

Na obrzeżach mogą tworzyć się zarówno guzkowe, jak i naciekające ogniska złośliwe. Zdecydowana większość guzów ma charakter guzkowy.

Jeśli węzeł jest utworzony z nabłonka płaskiego, to z reguły jest okrągły. Jeśli gruczolakorak rośnie w płucach, jego kształt zwykle zależy od wielkości:

 • do 1,5 cm - wielokątny (wielokątny);
 • od 1,5 do 3 cm - okrągłe;
 • 5 cm lub więcej - nieprawidłowe.

Charakterystyczne cechy nowotworów obejmują dość duży odsetek węzłów o gładkiej i równej powierzchni. Przy niewystarczającym badaniu informacyjnym i niekompetencji radiologa może to prowadzić do błędów diagnostycznych. Największe trudności pojawiają się przy badaniu pacjentów z jamistym obwodowym rakiem płuca. Takie guzy na zdjęciu rentgenowskim nie zawsze można odróżnić od ropnych ognisk (ropni), jam gruźliczych, cyst.

Charakter zmiany można wyjaśnić skanując instalację z dwoma różnymi typami skanerów - PET i CT.

Główne cechy węzłowych postaci raka obwodowego związane z anatomią układu oddechowego

Istnieją różnice w budowie anatomicznej lewego i prawego płuca:

 • prawe główne oskrzele jest szersze, prostsze i wyższe;
 • po prawej stronie znajdują się trzy płaty, po lewej - dwa, natomiast górny płat lewego płuca graniczący z sercem ma tzw. „wycięcie serca”.
Struktura płuc człowieka

Nowotwory każdego rodzaju częściej atakują właściwy narząd sparowany, ponieważ łatwiej i łatwiej przenikają tu substancje rakotwórcze.

Rozwój raka w płatach górnych nie powoduje znacznego powiększenia węzłów chłonnych, ale prowadzi do ekspansji korzenia.

Nowotwory dolnych płatów w miarę postępu choroby wpływają na pobliskie węzły chłonne, co objawia się znacznym wzrostem tych ostatnich.

Obwodowy rak płuca z korą opłucnej

Guzy korowo-opłucnowe powstają z nabłonka płaskiego. Główne kryteria diagnostyczne to lokalizacja i rozprzestrzenianie się nowotworu, który powstaje z warstwy płaszczowej, zlokalizowanej pod opłucną, wrasta do żeber i kręgosłupa piersiowego.

Na tomogramach węzeł ma charakterystyczne różnice - szeroką nogę, wyraźny owalny kontur z wyboistą powierzchnią i wyraźnym „blaskiem”.

Na zdjęciach rak opłucnej i korowej

Obwodowy rak płuca (guz Pancosta)

Ze względu na to, że ten typ nowotworu wrasta do splotów nerwowych i naczyń znajdujących się w obojczyku, pojawiają się charakterystyczne objawy. Uciskowi zwoju gwiaździstego towarzyszy rozwój tzw. Zespołu Hornera: zwężenie źrenicy (zwężenie źrenicy), opadanie powieki (opadanie powieki), retrakcja gałki ocznej (enophthalmos). Pacjentowi mogą również przeszkadzać:

 • chrypka i kaszel (podczas ściskania nerwu krtaniowego);
 • ból i osłabienie barku i ramienia (gdy proces ten obejmuje splot ramienny);
 • sinica (sinica) i obrzęk twarzy, obrzęk żył w górnej części ciała (w przypadku zajęcia żyły głównej dolnej).

Pacjenci z rakiem Pancosta są trudni w obsłudze, więc chemioterapia i radioterapia mają najlepsze wyniki w ich leczeniu.

Obwodowy rak płuc podobny do zapalenia płuc

Ten typ neoplazji gruczołowej zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu obrazu radiograficznego choroby do radiogramów pacjentów z przewlekłym zapaleniem płuc. W środkowych i / lub dolnych płatach u tych pacjentów (bardzo rzadko w górnym) znajduje się wiele pieczęci o charakterze naciekowym. Doświadczony radiolog jest w stanie odróżnić naciek nowotworowy od zapalenia płuc na podstawie charakterystycznego „objawu bronchogramu powietrznego”.

Wzór nacieku raka

Leczenie i rokowanie

Ze względu na różnorodność form i objawów klinicznych, podejścia do leczenia pacjentów z obwodowymi nowotworami złośliwymi płuc różnią się istotnie. Schemat i zakres interwencji chirurgicznej oraz opieki terapeutycznej w każdym przypadku ustala się z uwzględnieniem:

 • rodzaj guza i jego stopień złośliwości;
 • etapy choroby;
 • zajęcie pobliskich narządów śródpiersia;
 • ogólny stan zdrowia pacjenta.

Najgorsze rokowanie dotyczy chorych na raka drobnokomórkowego naciekającego, który często jest rozpoznawany dopiero w późniejszych stadiach z powodu niewyrażonych objawów. Pięcioletnia przeżywalność w tym przypadku nie przekracza 10%. Terminowe badanie profilaktyczne i właściwe leczenie, w którym priorytetem jest chemioterapia, radioterapia i ich połączenie, mogą znacznie poprawić te statystyki.

Dzięki wczesnemu wykryciu ogniska guzkowego u ponad 50% pacjentów można doprowadzić do stabilnej remisji. Chemioterapia, której przebieg przeprowadza się po operacji lub zniszczeniu nowotworu przy użyciu aparatu radiochirurgicznego nowej generacji - TrueBeam, Cyber-Knife itp., Pozwala uniknąć nawrotów..

Jeśli potrzebujesz drugiej opinii w celu wyjaśnienia diagnozy lub planu leczenia, prześlij nam wniosek i dokumenty do konsultacji lub zapisz się na osobistą konsultację telefoniczną.

Obwodowy rak płuc

Obwodowy rak płuc jest złośliwym guzem, który rozwija się z pęcherzyków płucnych, małych oskrzeli i ich gałęzi; zlokalizowane na obrzeżach płuc, daleko od korzenia. Objawy obwodowego raka płuca pojawiają się w późnym stadium, kiedy guz rozrasta się do dużych oskrzeli, opłucnej, ściany klatki piersiowej. Należą do nich duszność, kaszel, odkrztuszanie krwi, ból w klatce piersiowej, osłabienie. Rozpoznanie ustala się z uwzględnieniem danych z RTG płuc, bronchografii, TK, bronchoskopii, cytologicznego badania plwociny. Leczenie raka o lokalizacji obwodowej polega na wykonaniu resekcji płuc (w wymaganej ilości) w połączeniu z chemioterapią i radioterapią.

ICD-10

 • Powody
 • Klasyfikacja
 • Objawy
 • Diagnostyka
 • Leczenie
 • Prognoza
 • Ceny zabiegów

Informacje ogólne

Rak płuc obwodowy - rak płuca wywodzący się z oskrzeli 4-6 rzędu i ich mniejszych odgałęzień, niezwiązany ze światłem oskrzeli. W pulmonologii rak płuc obwodowy stanowi 12-37% wszystkich guzów płuc. Współczynnik wykrywalności centralnego i obwodowego raka płuca wynosi 2: 1. Najczęściej (w 70% przypadków) rak płuca obwodowego zlokalizowany jest w płatach górnych, rzadziej (23%) - w płacie dolnym, a bardzo rzadko (7%) - w płacie środkowym płuca prawego. Niebezpieczeństwo raka płuca o lokalizacji obwodowej polega na długim, utajonym, bezobjawowym przebiegu i częstym wykrywaniu w stadium zaawansowanym lub nieoperacyjnym. Ze względu na strukturę histologiczną obwodowego raka płuca częściej reprezentuje gruczolakorak oskrzelowo-pęcherzykowy lub rak płaskonabłonkowy.

Powody

Główne czynniki ryzyka wpływające na zapadalność na raka płuc obwodowego są klasyfikowane jako genetyczne lub modyfikujące. O obecności predyspozycji genetycznych mówi się w przypadku, gdy pacjent był wcześniej leczony z powodu nowotworów złośliwych o innych lokalizacjach lub ma krewnych, którzy mieli raka płuc. Jednak obciążenie dziedziczne nie jest obowiązkowym kryterium ryzyka. Częściej obwodowy rak płuca rozwija się pod wpływem egzogennych i endogennych czynników modyfikujących..

Najważniejszym z nich jest działanie na oskrzela aerogennych czynników rakotwórczych, przede wszystkim zawartych w dymie papierosowym (nikotyna, zasady pirydynowe, amoniak, cząsteczki smoły itp.). Częstość występowania raka płuc jest wyraźnie skorelowana z czasem trwania, sposobem palenia i liczbą wypalanych dziennie papierosów. Szczególnie zagrożone są osoby, które rozpoczęły palenie w młodym wieku, które wdychają głęboko, palą 20 lub więcej papierosów dziennie. Nie mniej istotne w etiologii obwodowego raka płuca są inne czynniki egzogenne: zanieczyszczenie powietrza przez emisje przemysłowe, pył, gazy; przemysłowe czynniki rakotwórcze (azbest, pył grafitowy i cementowy, związki niklu, chromu, arsenu itp.).

W powstawaniu obwodowego raka płuca rola czynników endogennych jest ogromna - choroby płuc (zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzeli palacza, gruźlica, ograniczona pneumoskleroza), które można prześledzić w historii znacznej liczby pacjentów. Główny kontyngent spraw składa się z osób powyżej 45 roku życia. W patogenezie guzów obwodowych decydującą rolę odgrywa dysplazja nabłonka małych oskrzeli i nabłonka pęcherzykowego. Nowotwory rozwijają się z podstawowych, rzęskowych, kubkowych komórek nabłonka oskrzeli, alweolocytów typu II i komórek Clara.

Klasyfikacja

Klasyfikacja częstości występowania obwodowego raka płuca zaproponowana przez Moskiewski Instytut Badań Onkologicznych. rocznie Herzen sugeruje podział na cztery etapy:

 • I - guz o średnicy do 3 cm, zlokalizowany w miąższu płuc;
 • II - guz o średnicy od 3 do 6 cm zlokalizowany w płatku; stwierdza się pojedyncze przerzuty w węzłach chłonnych oskrzelowo-płucnych;
 • III - guz o średnicy powyżej 6 cm rozprzestrzenia się poza płat; w okolicy może rozwinąć się przepona, ściana klatki piersiowej; liczne przerzuty znajdują się w węzłach chłonnych klatki piersiowej;
 • IV - rozrost guza do przepony, ściany klatki piersiowej, narządów śródpiersia w rozszerzonym obszarze; odległe przerzuty, rak opłucnej, rakowe zapalenie opłucnej.

Ponadto istnieją trzy postacie kliniczne obwodowego raka płuca: guzowaty, przypominający zapalenie płuc i rak Pancosta (rak wierzchołka płuca).

 • Postać guzkowa pochodzi z końcowych oskrzelików i objawia się klinicznie dopiero po wykiełkowaniu dużych oskrzeli i sąsiednich tkanek.
 • W miąższu płucnym rozwija się podobna do zapalenia płuc forma obwodowego raka płuca, charakteryzująca się naciekającym wzrostem; zawsze histologicznie gruczolakorak; klinicznie przypomina powolne zapalenie płuc.
 • Cechy lokalizacji wierzchołkowego raka płuca powodują naciekanie guza splotów szyjnych i ramiennych, żeber, kręgosłupa i odpowiadające im objawy kliniczne.

Czasami postać jamy brzusznej raka płuca (powstanie jamy rzekomej jamy próchnicowej w grubości węzła) i raka opłucnej (pochodzi z warstwy płaszczowej, rozprzestrzenia się wzdłuż opłucnej wzdłuż kręgosłupa, wyrasta tkanki ściany klatki piersiowej).

Objawy

Obwodowy rak płuc rozwija się przez długi czas bez objawów klinicznych. Stan bezobjawowy można wykryć podczas badania fluorograficznego, oczywiste objawy kliniczne z reguły pojawiają się dość późno - na etapie III. Przebieg guzkowych, podobnych do zapalenia płuc i koniuszków postaci obwodowego raka płuca ma swoje własne cechy kliniczne..

Postać guzkowa zwykle pojawia się, gdy większe oskrzela, opłucna, naczynia krwionośne i inne struktury są ściśnięte lub zajęte. Na tym etapie pojawia się duszność, uporczywy kaszel z obfitym plwociną i smugami krwi, bóle w klatce piersiowej. Pacjent zaczyna się martwić pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia: bezprzyczynowym osłabieniem, gorączką, utratą wagi. Możliwy jest rozwój zespołu paraneoplastycznego - osteoatropatia, deformacja palców itp..

Postać obwodowego raka płuca podobna do zapalenia płuc przebiega jako typowe ostre zapalenie płuc - z zespołem zatrucia, gorączką, mokrym kaszlem z obfitą pienistą plwociną. Często towarzyszy mu rozwój wysiękowego zapalenia opłucnej.

Triada objawów raka Pancosta to: lokalizacja guza w koniuszku płuca, zespół Hornera, silny ból obręczy barkowej. Zespół Hornera rozwija się wraz z kiełkowaniem dolnego zwoju współczulnego szyjki macicy i obejmuje opadanie powieki, zwężenie źrenic, upośledzenie pocenia się kończyny górnej, ból nadobojczykowy po stronie dotkniętej chorobą. Ból może rozprzestrzeniać się na całą obręcz barkową, promieniować do ramienia; charakterystyczne jest drętwienie palców, osłabienie mięśni dłoni. Kiedy guz rośnie w nerwu krtaniowym nawrotowym, pojawia się chrypka. Zespół bólowy w koniuszkowym raku płuca należy odróżnić od bólu w zapaleniu splotu i osteochondrozie.

W zaawansowanych przypadkach obwodowemu rakowi płuc może towarzyszyć zespół żyły głównej górnej, zespół ucisku śródpiersia, wysięk opłucnowy i zaburzenia neurologiczne.

Diagnostyka

Długi okres bezobjawowego przebiegu obwodowego raka płuca utrudnia wczesne rozpoznanie. Techniki fizyczne w początkowych stadiach choroby nie są dostatecznie pouczające, dlatego główną rolę przypisuje się metodom diagnostyki radiacyjnej (RTG, bronchografia, TK płuc).

Zdjęcie rentgenowskie zależy od postaci (guzowata, ubytkowa, wierzchołkowa, podobna do zapalenia płuc) obwodowego raka płuca. Najbardziej typowa jest identyfikacja niejednorodnego kulistego cienia o nieregularnych konturach otoczonego delikatną „promienną koroną”; czasami określa się ubytki próchnicowe. W przypadku raka Pancosta często stwierdza się zniszczenie żeber I-III, dolnych kręgów szyjnych i górnych kręgów piersiowych. Bronchogramy pokazują amputacje małych oskrzeli, zwężenie gałęzi oskrzeli. W trudnych przypadkach stosuje się RTG lub MRI płuc.

Bronchoskopia w raku obwodowym płuca nie jest tak pouczająca jak w raku centralnym płuca, ale w niektórych przypadkach pozwala na wizualizację pośrednich objawów wzrostu guza (zwężenie oskrzeli), wykonanie biopsji przezoskrzelowej i diagnostyki ultrasonograficznej dooskrzelowej. Wykrycie atypowych komórek podczas badania cytologicznego plwociny lub popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych potwierdza nowotworowy charakter procesu patologicznego.

W diagnostyce różnicowej należy wykluczyć bąblowicę, cystę płuca, ropień, łagodny guz płuca, gruźlicę, przewlekłe zapalenie płuc, limfogranulomatozę, międzybłoniaka opłucnej. W tym celu pacjent z podejrzeniem obwodowego raka płuca powinien zostać skonsultowany przez pulmonologa, fitiatrica, torakochirurga i onkologa..

Leczenie

Taktyki terapeutyczne w przypadku obwodowego raka płuc dobiera się w zależności od etapu, na którym wykryto proces nowotworowy. Najlepsze efekty daje terapia skojarzona, w tym operacja, uzupełniona chemioterapią lub radioterapią..

Resekcja płuc w objętości lobektomii lub bilobektomii ma zastosowanie tylko w etapach I-II. Resekcja z powodu raka wierzchołka płuca ma swoją własną charakterystykę i może być uzupełniona resekcją żeber, naczyń krwionośnych, limfadenektomią itp. Pacjenci ze zwykłą postacią są poddawani rozszerzonej pneumonektomii. W przypadku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego (zaniedbanie procesu, mała rezerwa organizmu, starość, choroby współistniejące), a także w przypadku odmowy operacji metodą z wyboru jest radioterapia lub chemioterapia. Wykonuje się napromienianie dwóch stref: ogniska obwodowego oraz obszaru przerzutów regionalnych. W kursach polichemioterapii zwykle stosuje się metotreksat, cyklofosfamid, winkrystynę, doksorubicynę, cisplatynę i inne cytostatyki w różnych kombinacjach..

Prognoza

Głównymi czynnikami decydującymi o rokowaniu w onkopatologii są etap procesu, radykalność leczenia, typ histologiczny i stopień zróżnicowania guza. Po radykalnym leczeniu skojarzonym obwodowego raka płuca, 5-letnie przeżycie w I stopniu wynosi 60%, w II - 40%, III - poniżej 20%. W przypadku wykrycia guza w IV stopniu zaawansowania rokowanie jest złe.

Obwodowy rak płuc

Rak obwodowy płuc jest jedną z najpoważniejszych i najczęstszych chorób nowotworowych układu oddechowego. Patologia jest podstępna, ponieważ osoba dowiaduje się o niej późno, ponieważ we wczesnych stadiach guz praktycznie się nie objawia. Początkowo proces nowotworowy dotyka średniej wielkości oskrzeli, ale przy braku opieki medycznej przechodzi w postać centralną z bardziej niekorzystnym rokowaniem.

Pojęcie i statystyki

Obwodowy rak płuc rozpoczyna swój rozwój od nabłonka oskrzeli średniej wielkości, stopniowo wychwytując całą tkankę płucną. Patogeneza choroby charakteryzuje się utajonym przebiegiem pierwszych etapów procesu złośliwego i przerzutami do węzłów chłonnych i odległych narządów.

Guz jest zwykle zlokalizowany w górnym płacie narządu, podczas gdy prawe płuco jest zajęte częściej niż lewe. Jednak rak lewego płuca ma bardzo agresywny przebieg, nie pozostawiając nadziei na powrót do zdrowia..

Według statystyk, kod choroby według rejestru ICD-10: C34 Złośliwy nowotwór oskrzeli i płuc.

Powody

Za główną przyczynę choroby uważa się substancje rakotwórcze wdychane z dymem tytoniowym. Palacze z doświadczeniem najczęściej borykają się z chorobą z powodu ciągłego gromadzenia się smoły w oskrzelach i ogólnej choroby układu oddechowego.

Ale czynniki rakotwórcze również dostają się do płuc z powodu zanieczyszczenia środowiska. Na terenach, na których działa przemysł chemiczny i inny przemysł, częstość występowania raka dróg oddechowych wzrosła kilkakrotnie.

Ponadto czynniki prowokujące proces onkologiczny obejmują:

 • promieniowanie jonizujące;
 • niedobór odporności, który rozwinął się na tle przewlekłych chorób somatycznych;
 • zaawansowane choroby układu oddechowego - zmiany zapalne i infekcyjne oskrzeli i płuc;
 • stały kontakt z chemikaliami, takimi jak nikiel, radon, arsen itp..

Kto jest zagrożony?

Najczęściej w liczbie spraw uwzględniane są następujące grupy osób:

 • palacze z wieloletnim doświadczeniem;
 • pracownicy przemysłu chemicznego, na przykład przy produkcji tworzyw sztucznych;
 • osoby cierpiące na POChP - przewlekłe obturacyjne choroby oskrzeli i płuc.

Stan oskrzeli i płuc odgrywa ważną rolę w rozwoju onkologii. Ważne jest, aby nie pozostawiać problemów z oddychaniem bez opieki i szybko je leczyć, aby uniknąć różnych powikłań, w tym śmiertelnych..

Klasyfikacja

Rak płuc typu obwodowego dzieli się na kilka postaci, z których każda ma swoją własną charakterystykę. Proponujemy rozważenie ich bardziej szczegółowo.

Forma korowo-opłucnowa

Złośliwy proces rozwija się w postaci guza o wyboistej powierzchni, który szybko rozprzestrzenia się przez oskrzela, wrastając w płuca i klatkę piersiową cienkimi, wijącymi się nitkami. Należy do raka płaskonabłonkowego, dlatego daje przerzuty do kości kręgosłupa i żeber.

Forma węzłowa

Guz ma charakter guzowaty i nierówną powierzchnię, zaczynając rozwijać się z tkanek oskrzelików. Na rentgenogramie nowotwór ten charakteryzuje się pogłębieniem - zespołem Rieglera - wskazuje na wejście oskrzeli w proces złośliwy. Pierwsze objawy choroby dają o sobie znać, gdy kiełkuje w płucach.

Postać podobna do zapalenia płuc

Guz o charakterze gruczołowym, reprezentowany przez wiele złośliwych węzłów, które mają tendencję do stopniowego łączenia. Zasadniczo dotyczy to środkowej i dolnej części płata płuc. Podczas diagnozowania tej choroby jasne plamy są wyraźnie widoczne na zdjęciu RTG pacjenta na obrazie jednolitego ciemnego tła, tak zwany „bronchogram powietrzny”.

Patologia przebiega jako przedłużający się proces zakaźny. Początek postaci podobnej do zapalenia płuc z reguły jest utajony, objawy nasilają się wraz z postępem guza.

Forma ubytku

Nowotwór ma charakter węzłowy z jamą wewnątrz, która pojawia się w wyniku jego stopniowego zaniku. Średnica takiego guza zwykle nie przekracza 10 cm, dlatego dość często diagnostyka różnicowa procesu złośliwego okazuje się błędna - chorobę można pomylić z gruźlicą, ropniem czy torbielą płucną.

To podobieństwo często prowadzi do tego, że rak pozostawiony bez odpowiedniego leczenia aktywnie postępuje, pogarszając obraz onkologii. Z tego powodu ubytkowa postać choroby jest wykrywana bardzo późno, głównie w nieoperacyjnych stadiach terminalnych..

Rak obwodowy lewego płata górnego i dolnego

Gdy górny płat płuca jest uszkodzony w wyniku procesu złośliwego, węzły chłonne nie powiększają się, a nowotwór ma nieregularny kształt i niejednorodną strukturę. Wzorzec płucny podczas diagnostyki rentgenowskiej w części korzeniowej rozszerza się w postaci sieci naczyniowej. Przeciwnie, wraz z porażką dolnego płata węzły chłonne zwiększają się.

Rak obwodowy górnego płata lewego i prawego płuca

Po porażce górnego płata prawego płuca objawy kliniczne procesu onkologicznego będą takie same, jak w przypadku zajęcia lewego płuca w chorobie. Różnica polega tylko na tym, że ze względu na cechy anatomiczne narząd po prawej stronie jest bardziej podatny na raka.

Rak wierzchołka obwodowego z zespołem Pancosta

Nietypowe komórki w tej postaci raka są aktywnie wprowadzane do tkanek nerwowych i naczyń obręczy barkowej. Choroba charakteryzuje się następującymi objawami klinicznymi:

 • ból w obojczyku, początkowo okresowy, ale z czasem bolesny stały typ;
 • naruszenie unerwienia obręczy barkowej, co prowadzi do zanikowych zmian w mięśniach rąk, drętwienia, a nawet paraliżu dłoni i palców;
 • rozwój zniszczenia kości żeber, widoczny na zdjęciach rentgenowskich;
 • Zespół Hornera z charakterystycznymi objawami zwężenia źrenicy, opadania powieki, cofnięcia gałek ocznych itp..

Ponadto choroba powoduje takie ogólne objawy, jak chrypka w głosie, zwiększone pocenie się, zaczerwienienie twarzy z dotkniętego płuca.

Gradacja

Choroba przebiega zgodnie z określonymi etapami złośliwego procesu. Przyjrzyjmy się im bliżej w poniższej tabeli..

Operacja klatki piersiowejCena, rub.
Endoskopowy drenaż jamy opłucnej Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne3900
Biopsja przezklatkowa Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne4800
Biopsja (igła) płuc lub guzów śródpiersia Dodatkowa opłata za badanie histologiczne5500
Otwarta biopsja płuca, guzy śródpiersia Dodatkowo płatne badanie histologiczne21230
Endoprotetyka tchawicy i oskrzeli przy pomocy protez silikonowych41,360
Drenaż umiarkowanego ropnia płuca, a następnie leczenie5500
Rehabilitacja jamy opłucnej lekami na choroby ropne (1 zabieg)4800
Torakoskopia diagnostyczna11,770
Wideotorakoskopowa splanchiektomia (z jednej strony)24970
Mediastinoskopia wideo22 000
Biopsja wideotorakoskopowa płuc Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne22 000
Pleurektomia wideotorakoskopowa Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne26400
Pleurektomia wideotorakoskopowa z rozpyleniem leków obliterujących. Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne33770
Wideotorakoskopowa bullektomia przy użyciu jednorazowych zszywaczy41,360
Wideotorakoskopowe usunięcie zmian obwodowych płuc Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne26400
Wideotorakoskopowe usunięcie zmian śródpiersia Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne32230
Mikrotakotomia wspomagana wideo z zszywaczami wielokrotnego użytku22 000
Pleurektomia Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne22 000
Pleurektomia z łuszczeniem się płuc Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne32230
Regionalna resekcja płuca Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne22 000
Usunięcie nowotworów płuc (resekcja atypowa) Dodatkowo płatne jest badanie histologiczne26400
Usunięcie zaokrąglonych obwodowych nacieków płuc Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne26400
Zmniejszona objętość płuc u pacjentów z POChP, dużą pęcherzową lub rozlaną rozedmą płuc65890
Złuszczanie płuc36630
Kategoria lobektomii 141,030
Kategoria lobektomii 248400
Bilobektomia48400
Pneumonektomia Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne48400
Pneumonektomia z klinową resekcją rozwidlenia tchawicy Badanie histologiczne dodatkowo płatne58630
Pneumonektomia z okrężną resekcją rozwidlenia tchawicy Dodatkowo płatne jest badanie histologiczne58630
Okrągła resekcja tchawicy w przypadku nowotworów i zwężenia bliznowatego Badanie histologiczne dodatkowo płatne77660
Resekcja klatki piersiowej26400
Operacja guzów śródpiersia Badanie histologiczne jest dodatkowo płatne61,600
Torakoplastyka44 000
Embolizacja tętnic oskrzelowych z krwotokiem płucnym i / lub krwiopluciem22 000
Torakoskopia terapeutyczna i diagnostyczna, podawanie leków w celu pleurodezy22 000
Wideotorakoskopia medyczna i diagnostyczna23430
Wideotorakoskopia medyczna i diagnostyczna, podawanie leków w celu pleurodezy26400
Drenaż opłucnej i pleurodeza17600
Wideotorakoskopia, drenaż opłucnej i pleurodeza26400
Wideotorakoskopia, biopsja opłucnej, drenaż opłucnej i pleurodeza Badanie histologiczne płatne dodatkowo27830
Etapy rakaOpis
PIERWSZYGuz otoczony torebką trzewną ma wielkość nie większą niż 3 cm, oskrzela są lekko zaatakowane. Nowotwór może wpływać na węzły chłonne oskrzelowe i okołooskrzelowe (niezwykle rzadko).
DRUGAGuz waha się w przedziale 3-6 cm Zapalenie tkanki płucnej jest charakterystyczne bliżej korzenia narządu, częściej w postaci obturacyjnego zapalenia płuc. Często pojawia się niedodma. Nowotwór nie obejmuje drugiego płuca. Przerzuty są umiejscowione w węzłach chłonnych oskrzelowo-płucnych.
TRZECIGuz osiąga znaczne rozmiary i wykracza poza narząd. Z reguły na tym etapie wpływa na sąsiednie tkanki, a mianowicie śródpiersie, przeponę i ścianę klatki piersiowej. Charakterystyczny jest rozwój obustronnego obturacyjnego zapalenia płuc i niedodmy. Przerzuty znajdują się w regionalnych węzłach chłonnych.
CZWARTYGuz ma imponujący rozmiar. Oprócz obu płuc rośnie w sąsiednich narządach i daje odległe przerzuty. Złośliwy proces wchodzi w ostatnią fazę terminalną, co oznacza stopniowy rozpad guza, zatrucie organizmu i powikłania takie jak gangrena, ropień i wiele innych. Przerzuty częściej występują w nerkach, mózgu i wątrobie.

Objawy

Początkowo mówimy o suchym kaszlu z okazjonalną skąpą plwociną, głównie rano. Stopniowo uzyskuje szczekający, niemal histeryczny charakter, ze zwiększoną objętością wydzielanej plwociny z obecnością smug krwi. Ten objaw jest ważny w diagnostyce raka w 90% przypadków. Krwioplucie rozpoczyna się, gdy guz wrasta w ściany sąsiednich naczyń.

Ból pojawia się po kaszlu. Jest to opcjonalny objaw raka płuc, ale przytłaczająca liczba pacjentów zauważa jego objawy o charakterze bolesnym lub tępym. W zależności od umiejscowienia guza dyskomfort może promieniować (oddawać) wątrobie, gdy nowotwór znajduje się w prawym płucu lub w okolicy serca, jeśli jest to uszkodzenie lewego płuca. Wraz z postępem procesu złośliwego i przerzutami ból nasila się, szczególnie przy fizycznym oddziaływaniu na ognisko onkologiczne.

Wielu pacjentów ma podgorączkową temperaturę ciała już w pierwszym stadium choroby. Zwykle jest wytrwała. Jeśli sytuację komplikuje rozwój obturacyjnego zapalenia płuc, gorączka staje się wysoka.

Wymiana gazowa w płucach zostaje zakłócona, cierpi na tym układ oddechowy pacjenta, a zatem duszność obserwuje się nawet przy braku aktywności fizycznej. Dodatkowo mogą pojawić się oznaki osteopatii - nocny ból kończyn dolnych.

Diagnostyka

Identyfikacja złośliwego procesu rozpoczyna się od ankiety i badania osoby. Podczas zbierania wywiadu specjalista zwraca uwagę na wiek pacjenta i występowanie nałogów, doświadczenie w paleniu, zatrudnienie w niebezpiecznej produkcji przemysłowej. Następnie wyjaśnia się charakter kaszlu, fakt krwioplucia i obecność zespołu bólowego.

Główne laboratoryjne i instrumentalne metody diagnostyczne to:

 • MRI. Pomaga ustalić lokalizację złośliwego procesu, wrastanie guza do sąsiednich tkanek, obecność przerzutów w odległych narządach.
 • CT. Tomografia komputerowa skanuje płuca, umożliwiając wykrycie z dużą dokładnością nowotworu o niewielkich rozmiarach.
 • POKLEPAĆ. Pozytonowa tomografia emisyjna umożliwia zbadanie wyłaniającego się guza na trójwymiarowym obrazie, określenie jego budowy strukturalnej i etapu procesu onkologicznego.
 • Bronchoskopia. Ustala drożność dróg oddechowych i pozwala na pobranie biomateriału do badania histologicznego w celu różnicowania nowotworu.
 • Analiza plwociny. Wypływ z płuc podczas kaszlu jest badany pod kątem obecności nieprawidłowych komórek. Niestety nie gwarantuje 100% wyniku.

Leczenie

Walka z obwodowym rakiem płuc jest prowadzona dwoma głównymi metodami - chirurgią i radioterapią. Pierwsza nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach..

W przypadku braku przerzutów i wielkości guza do 3 cm wykonuje się lobektomię - operację usunięcia nowotworu bez wycinania sąsiednich struktur narządów. Oznacza to, że mówimy o usunięciu płata płuc. Nawroty patologii występują dość często przy większej interwencji, dlatego leczenie chirurgiczne na pierwszym etapie procesu złośliwego jest uważane za najbardziej skuteczne.

W przypadku zajęcia regionalnych węzłów chłonnych przerzutami i wielkością guza odpowiadającą drugiemu stadium raka, wykonuje się pulmonektomię - całkowite usunięcie chorego płuca.

Jeśli złośliwy proces rozprzestrzenił się na sąsiednie narządy, a przerzuty pojawiły się w odległych częściach ciała, interwencja chirurgiczna jest przeciwwskazana. Poważne choroby współistniejące nie mogą zagwarantować pomyślnego wyniku dla pacjenta. W takim przypadku zaleca się przeprowadzenie ekspozycji na promieniowanie, które może być również pomocniczą metodą interwencji chirurgicznej. Pomaga zmniejszyć objętość nowotworów złośliwych.

Chemioterapia jest stosowana wraz z tymi metodami leczenia. Pacjentom przepisuje się leki takie jak winkrystyna, doksorubicyna itp. Ich stosowanie jest uzasadnione w przypadku przeciwwskazań do zabiegu chirurgicznego i radioterapii.

Często Zadawane Pytania

Czy można jednocześnie usunąć oba chore płuca? Osoba nie może żyć bez dwóch płuc, dlatego przy onkologicznym uszkodzeniu obu narządów jednocześnie nie przeprowadza się interwencji chirurgicznej. Z reguły w tym przypadku mówimy o zaawansowanym raku, gdy leczenie operacyjne jest przeciwwskazane i stosuje się inne metody terapii..

Czy przeszczep / przeszczep płuc jest wykonywany na raka? Choroby onkologiczne są ograniczeniem dla przeszczepu lub przeszczepu narządu dawcy. Wynika to z faktu, że w procesie złośliwym stosuje się specyficzną terapię, na tle której prawdopodobieństwo przeżycia płuca dawcy zmniejsza się do zera.

Leczenie alternatywne

Ludzie najczęściej uciekają się do medycyny nieformalnej, gdy nie ma efektu tradycyjnej terapii lub gdy jest chęć osiągnięcia lepszych rezultatów i przyspieszenia procesu gojenia..

Podajemy, które metody sprawdziły się w obwodowym raku płuc.

Nalewka z łopianu. Po kwitnieniu wykopać korzenie rośliny, opłukać, pokroić na kawałki o grubości 3 mm i wysuszyć w cieniu. 50 g suchych surowców zalać 0,5 litra wódki, odstawić na 10-14 dni. Weź doustnie 1 łyżeczkę. 3 razy dziennie przed posiłkami.

Lekarstwo na tłuszcz borsuka. Produkt ten jest wysoce skuteczny w pierwszym stadium raka płuc. Tłuszcz z borsuka, miód i sok z aloesu są mieszane w równych proporcjach. Środek przyjmuje się doustnie w 1 łyżce. l. 3 razy dziennie na czczo.

Proces odzyskiwania

Okres rehabilitacji po terapeutycznym działaniu na organizm wymaga odpowiedniej ilości czasu. Onkolodzy zauważają, że niektórzy pacjenci dochodzą do siebie łatwiej i szybciej, podczas gdy inni potrzebują miesięcy, a nawet lat, aby wrócić do dawnego życia..

Aby przyspieszyć proces rehabilitacji, zaleca się spełnienie następujących kryteriów:

 • prowadzenie specjalnych ćwiczeń oddechowych pod okiem instruktora terapii ruchowej, mających na celu wytrenowanie mięśni klatki piersiowej i utrzymanie w dobrej kondycji układu oddechowego;
 • stała aktywność fizyczna nawet w spoczynku - ugniatanie kończyn poprawia krążenie i zapobiega zatorom w płucach.

Ponadto zwraca się uwagę na przestrzeganie zasad żywienia dietetycznego - powinno być nie tylko ułamkowe, ale także wystarczająco wzmocnione i lekkostrawne, aby zachować równowagę energetyczną organizmu.

Dieta

W systemie leczenia i profilaktyki istotną rolę odgrywa również żywienie w przypadku raka płuca, choć nie jest to główny rodzaj opieki. Zbilansowana dieta pozwala zapewnić organizmowi zarówno zdrowym, jak i chorym niezbędne wsparcie energetyczne i odżywcze, normalizuje metabolizm oraz minimalizuje skutki uboczne chemioterapii i radioterapii..

Przede wszystkim wymieńmy jakie produkty o działaniu przeciwnowotworowym powinny znaleźć się w diecie, zarówno w celach profilaktycznych, jak i terapeutycznych w odniesieniu do obwodowego raka płuca:

 • pokarmy bogate w karoten (witaminę A) - marchew, pietruszka, koperek, owoce dzikiej róży itp.;
 • dania zawierające glukozynolany - kapusta, chrzan, rzodkiew itp.;
 • żywność z substancjami monoterpenowymi - wszystkie rodzaje owoców cytrusowych;
 • żywność z polifenolami - rośliny strączkowe;
 • dania wzmocnione - zielona cebula, czosnek, podroby, jajka, świeże owoce i warzywa, herbata liściasta.

Musisz odmówić celowo szkodliwej żywności - smażonej i wędzonej żywności, fast foodów, słodkich napojów gazowanych, alkoholu itp..

Wraz z postępem raka płuca wielu pacjentów odmawia jedzenia, dlatego w celu podtrzymania życia w warunkach szpitalnych żywienie dojelitowe organizowane jest za pomocą zgłębnika. Specjalnie dla osób, które zmierzyły się z taką chorobą, dostępne są gotowe mieszanki wzbogacone o niezbędne witaminy i minerały, na przykład Composite, Enpit itp..

Przebieg i leczenie choroby u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących, osób starszych

Dzieci. Rzadko rozwija się onkologia w dzieciństwie, spowodowana uszkodzeniem oskrzeli i płuc. Zwykle u młodych pacjentów choroba ta wiąże się z niekorzystnymi warunkami środowiskowymi lub poważną predyspozycją dziedziczną. Na przykład możemy mówić o uzależnieniu od tytoniu matki, która nie rzuciła palenia na jakimś stanowisku.

Nie jest trudno zidentyfikować objawy kliniczne obwodowego raka płuca u dziecka - w przypadku braku danych o chorobie oskrzelowo-płucnej pediatra kieruje dziecko na dodatkowe badanie do pulmonologa lub fitiatrica w celu postawienia prawidłowej diagnozy. Przy możliwie najwcześniejszym wykryciu onkologii i rozpoczęciu leczenia rokowania dotyczące wyzdrowienia są pozytywne. Zasady zastosowanej terapii będą takie same jak u pacjentów dorosłych..

Ciąża i laktacja. Nie wyklucza się rozpoznania obwodowego raka płuca u kobiet w ciąży i karmiących piersią. W takim przypadku zabieg należy w całości powierzyć specjalistom o odpowiednim profilu. Kwestia utrzymania dziecka ustalana jest indywidualnie. W przypadku operatywnego stadium zaleca się operację w drugim trymestrze bez przerywania ciąży. Ryzyko śmierci płodu wynosi 4%. W przypadku obecności przerzutów w przypadku zaawansowanej onkologii rokowanie u kobiety jest niekorzystne - nie więcej niż 9 miesięcy od daty diagnozy.

Zaawansowany wiek. U osób starszych obwodowy rak płuca często występuje w postaci utajonej i jest wykrywany zbyt późno. Ze względu na stan zdrowia i minione lata tacy pacjenci rzadko zwracają uwagę na okresowy kaszel, pojawienie się plwociny i inne oznaki kłopotów, przypisując im osłabioną odporność i przewlekłe patologie. Dlatego choroba jest częściej wykrywana na końcowym etapie nieoperacyjnym, kiedy pomoc ogranicza się tylko do medycyny paliatywnej..

Leczenie obwodowego raka płuc w Rosji, Izraelu i Niemczech

Statystyki zebrane w ciągu ostatniej dekady wskazują, że rak płuc lub gruczolakorak to jedna z najbardziej wyniszczających chorób. Według tego samego badania ponad 18,5% wszystkich pacjentów z rakiem umiera z powodu tej diagnozy każdego roku. Współczesna medycyna ma wystarczający arsenał, aby zwalczyć tę dolegliwość; przy wczesnym leczeniu prawdopodobieństwo zatrzymania procesu złośliwego i pozbycia się go jest wysokie. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami leczenia obwodowego raka płuca w różnych krajach.

Leczenie w Rosji

Walka z chorobami onkologicznymi układu oddechowego prowadzona jest tutaj zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia. Pomoc udzielana pacjentom jest generalnie realizowana bezpłatnie z polisą medyczną i obywatelstwem Federacji Rosyjskiej.

Zapraszamy do sprawdzenia, dokąd udać się z rakiem obwodowym płuc w Moskwie i Sankt Petersburgu.

 • Centrum onkologiczne „Sofia” w Moskwie. Specjalizuje się w dziedzinach takich jak onkologia, radiologia i radioterapia.
 • Moskiewski Instytut Badawczy nazwany na cześć P.A. Herzen, Moskwa. Wiodące centrum onkologiczne w Rosji. Zapewnia niezbędny zakres usług medycznych dla chorych na raka płuca..
 • Narodowe Centrum Medyczno-Chirurgiczne. N.I. Pirogov, St. Petersburg Clinical Complex.

Zastanów się, jakie recenzje są w sieci na temat wymienionych instytucji medycznych.

Leczenie w Niemczech

Innowacyjne metody leczenia obwodowego raka płuca są wysoce skuteczne, dokładne i tolerowane, ale są przeprowadzane nie w szpitalach krajowych, ale za granicą. Na przykład w Niemczech. Dlatego walka z rakiem jest tak popularna w tym kraju..

Gdzie więc możesz uzyskać pomoc w walce z obwodowym rakiem płuc w niemieckich klinikach?

 • Klinika uniwersytecka Giessen i Marburg, Hamburg. Duży kompleks medyczny w Europie Zachodniej prowadzący działalność praktyczną i naukową.
 • Szpital Uniwersytecki w Essen, Essen. Specjalizuje się w leczeniu nowotworów, w tym układu oddechowego.
 • Klinika Onkologii Płuc „Charite”, Berlin. Klinika Onkologii Płuc ze specjalizacją w zakresie chorób zakaźnych i pulmonologii funkcjonuje na bazie uniwersyteckiego kompleksu medycznego.

Proponujemy rozważenie recenzji niektórych z wymienionych instytucji medycznych.

Leczenie obwodowego raka płuc w Izraelu

Ten kraj jest słusznie popularny w kierunku turystyki medycznej. To Izrael słynie z najwyższego poziomu diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych na każdym etapie ich rozwoju. Wyniki walki z rakiem w tej części świata uważane są za najlepsze w praktyce..

Zapraszamy do sprawdzenia, gdzie można uzyskać pomoc w onkologii układu oskrzelowo-płucnego w tym kraju.

 • Centrum Onkologii, klinika "Herzliya", Herclijja. Od ponad 30 lat przyjmuje pacjentów z różnych części świata do leczenia chorób onkologicznych.
 • Centrum medyczne "Ramat Aviv", Tel Awiw. Klinika wykorzystuje wszystkie innowacyjne technologie z zakresu chirurgii i badań radioizotopowych.
 • Klinika Assuta, Tel Awiw. Prywatna placówka medyczna, dzięki której pacjenci nie muszą czekać w kolejce na przyjęcie i wykonanie niezbędnych zabiegów medycznych.

Rozważ recenzje niektórych klinik.

Przerzut

Rozwój wtórnych ognisk onkologicznych jest nieuniknionym procesem w zaawansowanym raku. Przerzuty w obwodowych złośliwych zmianach płucnych rozprzestrzeniają się po całym organizmie w następujący sposób:

 • Limfogenny. Tkanka płucna zawiera gęstą sieć naczyń limfatycznych. Kiedy guzy wrastają w swoją strukturę, atypowe komórki są rozpraszane w układzie limfatycznym.
 • Hematogenny. W całym organizmie zachodzi dysymilacja przerzutów. Przede wszystkim dotyczy to nadnerczy, a następnie kości czaszki i klatki piersiowej, mózgu i wątroby.
 • Kontakt. Guz wszczepia się do pobliskich tkanek - zwykle proces ten rozpoczyna się w jamie opłucnej.

Komplikacje

W przypadku zaawansowanego obwodowego raka płuca konsekwencją choroby są przerzuty, które rozprzestrzeniają się do wewnątrzorganicznych struktur organizmu. Ich obecność pogarsza rokowania dotyczące przeżycia, stadium onkologii staje się nieoperacyjne, a śmierć chorego jest kolejnym powikłaniem..

Bezpośrednimi konsekwencjami procesu onkologicznego w układzie oddechowym są niedrożność oskrzeli, zapalenie płuc, krwotok płucny, niedodma, próchnica guza z zatruciem organizmu. Wszystko to negatywnie wpływa na samopoczucie pacjenta i wymaga kompleksowej opieki medycznej..

Recydywa

Według statystyk około 75% nowotworów złośliwych nawraca w ciągu następnych 5 lat po zakończeniu leczenia podstawowego. Najbardziej ryzykowne nawroty mają miejsce w nadchodzących miesiącach - na ich tle osoba może dożyć nawet jednego roku. Jeśli rak nie nawróci w ciągu 5 lat, prawdopodobieństwo wtórnego rozwoju guza, zgodnie z opiniami onkologów, jest zredukowane do wartości minimalnych, minął niebezpieczny okres.

W przypadku obwodowych zmian w płucach nawrót procesu złośliwego jest niezwykle agresywny, a leczenie jest skuteczne tylko na wczesnym etapie choroby. Niestety w innych przypadkach rokowanie na to, jak długo pacjent będzie żył, jest skrajnie niekorzystne, ponieważ guz jest praktycznie niewrażliwy na powtarzaną chemioterapię i radioterapię, a interwencja chirurgiczna jest często przeciwwskazana w tej sytuacji..

Prognoza (ile na żywo)

Dane dotyczące przeżycia w przypadku obwodowego raka płuca różnią się w zależności od klasyfikacji budowy histologicznej guza. W poniższej tabeli przedstawiamy średnie kryteria rokowania wśród wszystkich chorych na raka z tym rozpoznaniem..

GradacjaWskaźnik sukcesu
PIERWSZY50,00%
DRUGA30,00%
TRZECI10,00%
CZWARTY0,00%

Zapobieganie

Możliwe jest zapobieganie rozwojowi obwodowego raka płuc za pomocą terminowego i odpowiedniego leczenia procesów zakaźnych i zapalnych w oskrzelach, aby zapobiec ich przewlekłości. Ponadto niezwykle ważne jest rzucenie palenia tytoniu, stosowanie środków ochrony osobistej (respiratory, maski itp.) Podczas pracy w niebezpiecznych branżach oraz wzmocnienie układu odpornościowego..

Głównym problemem dzisiejszej onkologii jest wciąż późne wykrywanie złośliwych procesów w organizmie. Dlatego, aby zachować zdrowie i życie człowieka, pomoże mu uważne podejście do zmian w samopoczuciu - tylko dzięki temu możliwe jest wykrycie choroby na czas i skuteczne jej leczenie.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Opinia każdego jest dla nas ważna.