Rak pęcherza (rak pęcherza)

W strukturze chorób onkologicznych populacji Rosji rak pęcherza zajmuje 8 miejsce wśród mężczyzn i 18 wśród kobiet. Utrzymuje się tendencja do stałego wzrostu liczby przypadków. Zapadalność na raka pęcherza moczowego wynosi obecnie 11,9 u mężczyzn i 1,7 na 100 tys. Populacji u kobiet. Około 80% pacjentów należy do grupy wiekowej 50-80 lat, a szczyt zapadalności przypada na 7. dekadę życia. Wśród nowotworów narządów moczowych dominują guzy pęcherza moczowego i stanowią 70% ich liczby. Śmiertelność z powodu tej choroby w wielu krajach uprzemysłowionych waha się od 3% do 8,5%.

Przyczyna raka pęcherza nie jest znana. Najczęściej rak pęcherza dotyka mężczyzn po sześćdziesiątce. Wielu autorów zwraca uwagę na korelację pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia choroby a występowaniem chorób zapalnych dróg moczowych, którym towarzyszą oznaki upośledzonego odpływu moczu z pęcherza. Kwestia szczególnej roli wirusa brodawczaka ludzkiego w rozwoju raka pęcherza moczowego pozostaje kontrowersyjna..

Udowodniono znaczny wzrost ryzyka raka pęcherza moczowego u osób, które miały długotrwały kontakt z drugorzędowymi aminami aromatycznymi. Zidentyfikowano około 40 potencjalnie niebezpiecznych zawodów, które predysponują do rozwoju tej choroby. Ustalono, że palacze chorują na raka pęcherza 2-3 razy częściej niż osoby niepalące. Palenie czarnego tytoniu, który zawiera czynniki rakotwórcze, zwiększa ryzyko rozwoju tej choroby o 2 razy w porównaniu z lekkim tytoniem. Ryzyko zachorowania jest mniejsze u osób stosujących do gotowania oleje roślinne zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a także spożywających duże ilości beta-karotenu, potasu, witaminy C. Spożycie chlorowanej wody zwiększa możliwość rozwoju procesu onkologicznego 1,6-1,8 razy.

Rak pęcherza to genetycznie uwarunkowany proces związany z łańcuchem zmian chromosomalnych. Udowodniono, że ma rodzinne predyspozycje do choroby.

OBJAWY RAKA PĘCHERZA PĘCHERZA

Początkowe stadia choroby często przebiegają bezobjawowo, nie wywołując u pacjenta niepokoju. Jednym z pierwszych objawów choroby jest najczęściej krwiomocz (zabarwienie moczu krwią), którego intensywność może być różna. Od łagodnego, gdy mocz staje się różowy, do tworzenia się skrzepów krwi, co prowadzi do tamponady pęcherza i ostrego zatrzymania moczu. Na początku choroby krwawienie jest czasami pojedyncze, bez powtarzania się przez długi czas, bez ostrzegania pacjenta i opóźniania niezbędnego badania. Dlatego w przypadku każdego epizodu krwiomoczu należy zidentyfikować jego przyczyny, przeprowadzając kompleksowe badanie.

Wraz ze wzrostem etapu procesu i zwiększeniem objętości zmiany, dołączają się inne objawy. Częste bolesne, czasami trudne oddawanie moczu zaczyna przeszkadzać, łączą się bóle w podbrzuszu, następnie w kroczu, w okolicach pachwin i kości krzyżowej. Początkowo ból pojawia się, gdy pęcherz jest pełny, a później staje się trwały. Intensywność bólu zależy od stopnia naciekania ściany pęcherza.

W miarę postępu choroby zmniejsza się pojemność pęcherza, dochodzi do częstszych epizodów krwawień, co prowadzi do anemii i pogorszenia ogólnego samopoczucia chorego. W przypadku uszkodzenia szyi pęcherza i moczowodów czynność nerek stopniowo się pogarsza, rozwija się przewlekła niewydolność nerek, łączy się infekcja dróg moczowych, co może prowadzić do śmierci pacjenta bez szybkiej interwencji chirurgicznej.

Ważne jest, aby wiedzieć, że powyższe objawy (naruszenie aktu oddawania moczu, bólu i krwawienia) mogą być objawami innych chorób dróg moczowych. Są typowe dla infekcji układu moczowo-płciowego (zapalenie pęcherza, zapalenie gruczołu krokowego), gruźlicy, kamicy moczowej, łagodnego przerostu gruczołu krokowego, stwardnienia szyjki pęcherza itp. Często chorzy na raka pęcherza moczowego poddawani są długotrwałemu i nieskutecznemu leczeniu w poliklinice, charakteryzującej się utrzymywaniem się objawów lub częstymi nawrotami.... Koncentrując się wyłącznie na parametrach laboratoryjnych (badania moczu i krwi) oraz danych diagnostycznych USG, specjaliści przedszpitalni często nie mają możliwości postawienia prawidłowej diagnozy, co prowadzi do późnego rozpoczęcia niezbędnego leczenia.

DIAGNOZA RAKA PĘCHERZA PĘCHERZA

W celu rozpoznania raka pęcherza moczowego, oceny stopnia zaawansowania zmiany i rozpowszechnienia procesu onkologicznego konieczne jest kompleksowe badanie obejmujące badanie obiektywne, badanie palpacyjne, laboratoryjne i instrumentalne..

W większości przypadków obiektywne badanie i badanie palpacyjne nie są skuteczne.

Badania laboratoryjne:

 1. Ogólna analiza moczu - przy braku aktywnego krwawienia w osadzie moczu często znajdują się świeże erytrocyty.
 2. Bakteriologiczna posiew moczu - wymagana do wykluczenia infekcji dróg moczowych.
 3. Badanie cytologiczne jest prostą metodą, która w 40% przypadków pozwala na wykrycie komórek nowotworowych w osadzie moczu. Zdolność wykrywania atypowych komórek jest utrudniona w przypadku współistniejących procesów moczowych.
 4. Markery nowotworowe - obecnie stosuje się szereg testów laboratoryjnych do podejrzenia raka pęcherza moczowego na podstawie wykrycia szeregu substancji w moczu: test na obecność określonego antygenu BTA (antygen guza pęcherza moczowego) - czułość (rzetelność) metody wynosi 67%, test BTA TRAK to czułość metody 72 %, test białka macierzy jądrowej (NMP-22) - czułość metody 53%, oznaczanie chemiluminescencji hemoglobiny - czułość metody 67%.

Większość z tych testów została opracowana niedawno i nie znalazła jeszcze powszechnego zastosowania w praktyce klinicznej. Zaletą testu BTA jest jego prostota, możliwość wykonania go w warunkach ambulatoryjnych, jak również przez samego pacjenta. Na uwagę zasługuje również metoda oznaczania kwasu hialuronowego i hialuronidazy w moczu, ponieważ wiarygodność metody sięga 92,5%. Ze względu na wysoki koszt systemów testowych, występowanie pewnego odsetka fałszywych wyników, niemożność zdiagnozowania etapu, rozpowszechnienia procesu i określenia taktyki dalszego leczenia, metody te ustępują badaniom instrumentalnym (wskazanym poniżej).

 • Biochemiczne badania krwi (mocznik, kreatynina) - pozwalają ocenić wydolność czynnościową nerek.
 • Badania instrumentalne:

  1. Diagnostyka ultrasonograficzna (ultradźwięki) - ta metoda, która jest bardzo pouczająca i nieurazowa, pozwala określić lokalizację guza, jego wielkość, strukturę, cechy ukrwienia, zidentyfikować oznaki uszkodzenia moczowodów i ocenić rozpowszechnienie procesu nowotworowego na otaczających narządach. Stosuje się zarówno zewnętrzne metody diagnostyczne, jak i do jamy ciała. Dokładność badania zależy od wielkości guza i charakterystyki zmiany w ścianie pęcherza (rak powierzchowny, naciekowy, rak in situ). Wiarygodność badania sięga 82% z nowotworem większym niż 5 mm i 38% z guzem mniejszym niż 5 mm. Trafność rozpoznania i ocena prewalencji wewnątrznarządowej jest istotnie upośledzona w naciekowej postaci choroby, a tym bardziej w obecności raka śródnabłonkowego (carcinoma in situ). Ta metoda pozwala również zidentyfikować odległe przerzuty (wątroba) i zajęcie węzłów chłonnych miednicy.
  2. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny - metody te są obecnie wykorzystywane głównie do oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych, chociaż nie pozwalają na odróżnienie ich zmian przerzutowych od zmian zapalnych. Możliwości diagnostyczne CT i MRI rosną wraz ze wzrostem guza, dlatego stopień uszkodzenia ściany pęcherza określa się dopiero na późniejszych etapach procesu onkologicznego.
  3. Badanie rentgenowskie - konieczność wykonania urografii dożylnej z cystografią zstępującą jest ostatnio kwestionowana ze względu na niską wartość diagnostyczną w ocenie nowotworów pęcherza.
  4. Cystoskopia (badanie pęcherza przez cewkę moczową przy użyciu sprzętu endoskopowego) w połączeniu z biopsją jest obecnie główną i obowiązkową metodą rozpoznawania raka pęcherza. Cystoskopia umożliwia wykrycie guza pęcherza we wczesnych stadiach choroby. Podczas badania określ lokalizację, liczbę, wielkość formacji i charakter ich wzrostu. Częściej wykrywa się osad (rosnący w świetle pęcherza) i „pełzanie” wzdłuż ściany konstrukcji. Nie jest możliwa ocena ich budowy i złośliwości jedynie na podstawie badania, ponieważ procesy zapalne (przewlekłe zapalenie pęcherza), a także łagodne nowotwory dają podobny obraz zmian. Ostateczną diagnozę można postawić tylko za pomocą biopsji (pobranie małych kawałków tkanki) i późniejszego badania histologicznego materiału. Najbardziej pouczająca jest biopsja wieloogniskowa, podczas której badany jest materiał nie tylko z guza i sąsiednich tkanek, ale także ze wszystkich ścian pęcherza i cewki moczowej. Technika ta pozwala ocenić rozpowszechnienie procesu i określić optymalną taktykę leczenia chirurgicznego..
  5. RTG klatki piersiowej, badanie radiologiczne (osteoscyntygrafia) - służą do potwierdzenia rozpoznania raka pęcherza moczowego w celu określenia zmian przerzutowych w płucach i kościach szkieletu.

  Aktualny algorytm diagnozowania raka pęcherza moczowego w obecności objawów jest następujący:

  • Ogólna analiza moczu,
  • posiew moczu,
  • Ultradźwięk,
  • cystoskopia,
  • biopsja (przy wykrywaniu zmian w błonie śluzowej pęcherza).

  W przypadku histologicznej weryfikacji złośliwego procesu badania służą do zdiagnozowania lokalnego i odległego rozprzestrzeniania się procesu onkologicznego:

  • Rentgen klatki piersiowej,
  • USG narządów jamy brzusznej,
  • MRI miednicy,
  • scyntygrafia szkieletowa.

  LECZENIE RAKA PĘCHERZA PĘCHERZA

  Decydując się na taktykę leczenia, warto wiedzieć, że rak pęcherza to choroba całej błony śluzowej. Tezę tę potwierdzają liczne badania naukowe, obecność wieloogniskowej zmiany nowotworowej i jej częste nawroty. Z powyższego wynika, że ​​zasada leczenia chorych na raka pęcherza moczowego powinna polegać nie tylko na miejscowym oddziaływaniu na guz podczas operacji oszczędzających narząd, ale także na całej błonie śluzowej poprzez zastosowanie chemioterapii, radioterapii i immunoterapii..

  Przy wyborze metody leczenia raka pęcherza moczowego warunkowo dzieli się na powierzchowny (wrastający do światła), który dotyka tylko błony śluzowej, oraz inwazyjny, tj. obejmujące warstwę mięśniową ściany pęcherza.

  Optymalnym leczeniem raka powierzchownego jest TUR (przezcewkowa resekcja) pęcherza. Ta metoda polega na zastosowaniu specjalnej techniki endoskopowej w celu usunięcia guza przez cewkę moczową. W tym przypadku guz jest usuwany sekwencyjnie za pomocą pętli elektrycznej instrumentu. TUR wykonuje się w taki sposób, aby w jak największym stopniu zachować proporcje guza wraz ze wszystkimi jego warstwami do badania histologicznego oraz prawidłowe ustalenie etapu procesu onkologicznego, co jest istotne dla rokowania i dalszej taktyki leczenia. Jednak z punktu widzenia onkologii istnieje szereg wymagań, które ograniczają wskazania do tego typu interwencji. Dlatego bezwzględne wskazania do resekcji pęcherza są dostępne u 5-10% chorych, a kwestia możliwości zastosowania TURP w raku inwazyjnym nie została ostatecznie rozstrzygnięta. W przypadku małych guzów możliwa jest elektrowaporyzacja (odparowanie patologicznej tkanki pod wpływem wysokich temperatur).

  Resekcja otwarta (usunięcie części pęcherza z guzem) w raku powierzchownym jest obecnie stosowana rzadko i tylko w przypadku obecności guza, którego usunięcie za pomocą TUR wiąże się z dużym ryzykiem krwawienia lub perforacji. Ta grupa nowotworów obejmuje duże guzy wierzchołka pęcherza. Resekcję pęcherza można wykonać u niewielkiej liczby starannie wyselekcjonowanych pacjentów, przy obecności pojedynczego pierwotnego guza inwazyjnego o średnicy nie większej niż 5-6 cm, zlokalizowanego na ruchomych ścianach w odległości co najmniej 3 cm od szyi i braku raka in situ w otaczającej błonie śluzowej. Operacje na dużą skalę z usunięciem połowy chorego narządu lub więcej, plastyka ubytku w ścianie pęcherza, zastosowanie resekcji w przypadku zmiany szyjki pęcherza nie jest uzasadnione ze względu na dużą częstość nawrotów i pogorszenie przeżycia.

  Radykalna cystektomia jest złotym standardem w leczeniu guzów inwazyjnych (wpływających na mięśnie). Innymi wskazaniami są często nawracające guzy powierzchowne, rak in situ nieuleczalny wewnątrzjamową chemioterapią i immunoterapią, guzy o wysokim ryzyku progresji, rozległe nowotwory powierzchowne, w których nie jest możliwe wyleczenie metodami zachowawczymi (terapeutycznymi).

  Radykalna cystektomia polega na usunięciu pęcherza moczowego w jednym bloku wraz z prostatą i pęcherzykami nasiennymi u mężczyzn lub macicy z przydatkami u kobiet. Usuwana jest również część cewki moczowej, obecnie całkowite usunięcie cewki moczowej uważa się za konieczne w przypadku uszkodzenia szyjki pęcherza moczowego u kobiet i odcinka stercza u mężczyzn. Radykalna cystektomia obejmuje również obustronne usunięcie węzłów chłonnych miednicy.

  Obecnie istnieją trzy główne metody wymiany pęcherza po radykalnej cystektomii:

  1. Zewnętrzne odprowadzenie moczu (usunięcie moczowodów do skóry, wszczepienie moczowodów do izolowanego odcinka jelita, wyprowadzonego na skórę brzucha);
  2. Drenaż wewnętrzny moczu do jelita ciągłego (do esicy);
  3. Tworzenie zbiorników jelitowych pełniących funkcję pęcherza i dających możliwość niezależnego kontrolowanego oddawania moczu (pęcherz odbytniczy, pęcherz ortotopowy).

  Sztuczny pęcherz ortotopowy jest optymalną metodą odprowadzania moczu dla pacjenta, ponieważ zachowuje zdolność samodzielnego oddawania moczu. Zatrzymanie moczu podczas tworzenia ortotopowego pęcherza odbywa się za pomocą zewnętrznego zwieracza cewki moczowej, zachowanego podczas usuwania pęcherza.

  Do wytworzenia sztucznego pęcherza wykorzystuje się jelito cienkie, żołądek, kąt krętniczo-kątniczy jelita i jelito grube. W tym przypadku wykorzystany odcinek przewodu żołądkowo-jelitowego jest wycinany i, biorąc pod uwagę zastosowaną metodę, zszywany, tworząc zaokrąglony zamknięty zbiornik, który łączy się z moczowodami i cewką moczową. Odcinek jelita krętego i esicy uważany jest za najkorzystniejszy materiał do wymiany pęcherza, gdyż w wyniku licznych badań naukowych wykazano ich idealną zgodność z funkcją zbiornika moczowego: niskie ciśnienie w świetle nie przekraczające 20 mm Hg, pojemność nie mniejsza niż 400-500 ml brak skurczów perystaltycznych odwrotnych do przepływu moczu, zatrzymanie moczu, funkcjonalna i morfologiczna adaptacja do stałego narażenia na mocz, ochrona górnych dróg moczowych za pomocą odpowiedniego mechanizmu antyrefluksowego, minimalne ryzyko uszkodzenia guza.

  W porównaniu z innymi metodami odprowadzania moczu stwierdzono, że pacjenci z uformowanym zbiornikiem sztucznym charakteryzowali się najwyższą jakością życia, obejmującą 5 aspektów - ogólny stan zdrowia, stan funkcjonalny, kondycję fizyczną, aktywność i przystosowanie społeczne..

  Analiza moczu w kierunku raka (onkologii) narządów i układów

  Żaden rodzaj diagnozy nie może obejść się bez laboratoryjnego badania moczu. Ten prosty test pomaga również w wykrywaniu raka. Tylko lekarz może poprawnie rozszyfrować wynik badania, więc nie ma potrzeby angażowania się w autodiagnozę. Sugerujemy, aby dowiedzieć się, co test moczu pokazuje na raka.

  Czy analiza moczu wykazuje raka?

  Według Światowej Organizacji Zdrowia onkologia pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat w populacji zdiagnozowano 14 milionów przypadków chorób nowotworowych. A prognozy WHO pozostają rozczarowujące - według naukowców oczekuje się, że do 2035 roku liczba ta wzrośnie do 70%.

  Metody, które skutecznie zapobiegają progresji raka lub raka u ludzi, to wczesne wykrywanie i leczenie choroby. Rozpoznanie choroby może mieć charakter instrumentalny i laboratoryjny. Ta ostatnia polega na badaniu biologicznych nośników pacjenta, z których jednym jest mocz. Ogólne badanie wyraźnie pokazuje pracę nerek i układu moczowo-płciowego, serca, odporności, pokazuje poziom cukru, acetonu i inne kryteria w organizmie, które są w danej chwili obecne.

  Istnieje kilka wskazań do badania moczu, jeśli podejrzewa się złośliwy proces. Obejmują one:

  • pieczenie podczas oddawania moczu;
  • niecałkowite opróżnianie pęcherza i związana z tym częsta potrzeba skorzystania z toalety;
  • nietrzymanie moczu, zapalenie pęcherza;
  • ból w okolicy miednicy z napromieniowaniem dolnej części pleców;
  • problemy z potencją.

  Dlatego interpretacja analizy może być jednym z kryteriów wczesnego ustalenia rozpoznania onkologicznego. Identyfikuje rzeczywiste problemy na początkowym etapie, co pozwala uniknąć komplikacji w przyszłości..

  Analizy dekodowania

  Specyficzne markery nowotworowe. Oprócz ogólnej charakterystyki badanie moczu w onkologii może wykazać obecność markerów nowotworowych, które z kolei potwierdzają rozwój złośliwego procesu w organizmie lub stanów przedrakowych. Porozmawiajmy o nich bardziej szczegółowo w tabeli..

  Nazwa znacznikaOpis
  UBC - ANTYGEN RAKA PĘCHERZA PĘCHERZACzęściej jest wykrywany w raku pęcherza. Jest to białko, które wskazuje na wzrost komórek rakowych w organizmie. Nie ma powodu do paniki, jeśli ten marker nowotworowy zostanie znaleziony - nie jego obecność jest ważna, ale koncentracja. W procesach onkologicznych bierze się pod uwagę tylko 150-krotny wzrost UBC!

  Badanie trwa jeden dzień. Mocz pobierany jest rano, po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych. Biomateriał należy dostarczyć do laboratorium nie później niż w ciągu najbliższych 2 godzin. Oprócz raka pęcherza, marker nowotworowy UBC może wskazywać na złośliwe zmiany w płucach, nerkach, piersi, wątrobie, jelitach i prostacie. Wśród innych patologii wzrost antygenu UBC obserwuje się w cukrzycy i marskości wątroby..

  CYFRA 21-1 - ANTYGEN NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA I NIEKTÓRYCH INNYCH CHORÓB ZŁOŚLIWYCHZwykle diagnozuje się proces onkologiczny w tkankach dróg oddechowych. Wzrost poziomu tego markera nowotworowego potwierdza obecność raka w organizmie, ale wynik ten nie powinien być jedyną analizą laboratoryjną - potrzebna jest kompleksowa diagnoza, co oznacza, że ​​ważne jest uwzględnienie dolegliwości pacjenta i uwzględnienie innych zaawansowanych badań. Oprócz raka płuc może wskazywać na proces onkologiczny w jelitach, żołądku, wątrobie, szyjce macicy, prostacie. Wśród dolegliwości nienowotworowych wzrost antygenu CYFRA 21-1 obserwuje się przy chorobach nerek i łagodnych guzach wątroby..
  NMP22 - BIAŁKO MATRYCY JĄDROWEJSpecyficzny antygen występujący u osób z rakiem pęcherza. Pozwala wykryć złośliwy proces na początkowym etapie, zanim pojawią się pierwsze objawy choroby. Jest przepisywany do badań w połączeniu z innymi markerami nowotworowymi.
  TPS - POLIPEPTYD TKANKOWY (CYTOKERATYNA 18)Niespecyficzny antygen występujący podczas rozwoju nowotworów komórek nabłonka w organizmie. Może wskazywać na raka pęcherza, piersi, jajnika, prostaty. W przerzutach rozpoznaje się skrajne stężenie TPS. Dlatego badanie jest obowiązkowe przed i po leczeniu operacyjnym w celu oceny jego skuteczności..

  Czułość każdego antygenu zależy bezpośrednio od stadium raka.

  Co mówi kolor moczu??

  Na podstawie analizy moczu można wyciągnąć wnioski na temat pracy układu odpornościowego, naczyniowego i innych układów organizmu. O czym jego zabarwienie może powiedzieć specjaliście??

  Jasny odcień żółci. Mówi o patologiach, takich jak cukrzyca i zaburzenia koncentracji nerek.

  Ciemne nasycone odcienie żółci. Wskazują na problemy z układem sercowo-naczyniowym lub odwodnienie. Jeśli mocz z wyglądu przypomina piwo, istnieje powód, aby skonsultować się z lekarzem w sprawie chorób wątroby i przewodu pokarmowego..

  Mętny mocz. Mówi o obecności w składzie nadmiernego stężenia białka, komórek nabłonka, leukocytów, patogennej flory. Wszystko to znacząco wpływa na jego gęstość..

  Tworzenie się procesu złośliwego zwykle występuje na tle dysfunkcji narządu dotkniętego guzem, dlatego oprócz krwiomoczu w moczu można wykryć składniki takie jak glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, sole, cylindry.

  Dekodowanie analizy moczu pod kątem raka

  Rak pęcherza. Ta złośliwa zmiana jest powszechną patologią, którą, podobnie jak inne nowotwory, można z powodzeniem wyleczyć dzięki szybkiej diagnozie. Aby zidentyfikować dolegliwość na początkowym etapie, musisz przejść kompleksowe badanie przy najmniejszym podejrzeniu o to.

  Ogólna analiza moczu z procesem onkologicznym w pęcherzu wskazuje na obecność krwi lub krwiomocz. Jeśli erytrocytów jest niewiele, praktycznie nie obserwuje się zabarwienia płynu biologicznego, co oznacza mikrohematurię. Szkarłatny kolor moczu zwykle wskazuje na postępujący wzrost guza, wrastanie jego tkanek do naczyń narządu, które również krwawią.

  Krwiomocz może być również spowodowany zapaleniem kłębuszków nerkowych, kamieniami dróg moczowych, polipami pęcherza.

  Oprócz ogólnej analizy przypisuje się badanie moczu na markery nowotworowe UBC, NMP22 i TPS. Najbardziej wrażliwym z tej grupy na raka pęcherza moczowego jest antygen UBC.

  Rak jelita. W przypadku złośliwego uszkodzenia tego narządu mocz nabiera mętnego wyglądu, aw wynikach diagnostycznych obserwuje się wzrost poziomu białka, leukocytów i erytrocytów. W przypadku markerów nowotworowych analiza jest rzadko zalecana, zwykle jest to kompleks CYFRA 21-1 i UBC.

  Rak żołądka. W przypadku choroby onkologicznej układu pokarmowego, w szczególności żołądka, w analizie moczu stwierdza się podwyższone stężenie białka i erytrocytów - białkomocz i krwiomocz. Te objawy pojawiają się już we wczesnych stadiach raka, z podejrzeniem możliwego złośliwego procesu. Dlatego nie można ich zignorować..

  Zalecane jest również badanie markerów nowotworowych - UBC i CYFRA 21-1. Te antygeny wskazują na patologię przewodu żołądkowo-jelitowego.

  Rak krwi (białaczka, białaczka). Badanie moczu z białaczką umożliwia wczesne rozpoznanie uszkodzenia wątroby i nerek. W tym przypadku zwykle wykrywa się cukromocz, albuminurię i krwiomocz..

  Rak płuc. Ogólny test moczu na raka dróg oddechowych jest mało informacyjny, ponieważ nie może bezpośrednio wskazywać na obecność choroby, ale jest w stanie ujawnić zaburzenia funkcji wydalniczej nerek związane z ogólnym zatruciem organizmu przez raka. W tym przypadku wyniki badania określają umiarkowaną cylindrurię, albuminurię, azotemię i krwiomocz..

  Rak sutka. Analiza moczu w przypadku raka piersi nie jest zbyt pouczająca, jeśli chodzi o rozpoznanie choroby podstawowej. Stwierdzone w nim zmiany mogą świadczyć o zaburzeniach układu moczowo-płciowego spowodowanych przewlekłym zatruciem nowotworowym. W takim przypadku wyniki badania ujawnią zwiększone stężenie ciał ketonowych, krwiomocz i leukocytozę..

  Zaleca się również badanie moczu pod kątem antygenów UBC i TPS. To ich obecność w kompleksowym badaniu może potwierdzić podejrzenie raka piersi.

  Rak nerki. Wraz z rozwojem złośliwego procesu w tkance nerkowej, już we wczesnym stadium choroby, w analizie moczu pojawiają się objawy krwiomoczu i hemoglobinurii. W pierwszym przypadku wykryto zwiększoną zawartość erytrocytów - więcej niż 3 w polu widzenia, w drugim - wykryto hemoglobinę. W tym przypadku komórki krwi mają nietypowy kształt, to znaczy są mniejsze niż zwykle z powodu mechanicznego uszkodzenia przez system filtracji dotkniętego narządu. W tym przypadku czerwone krwinki są bezbarwne z powodu utraty hemoglobiny. Na podstawie stężenia i stanu tych kryteriów w analizie można określić lokalizację guza, jego wzrost i charakter.

  Rak macicy, jajników, szyjki macicy. Ze względu na bliskie położenie pęcherza i narządów rodnych kobiety badania laboratoryjne mogą wskazywać na szereg specyficznych powikłań, a mianowicie miejscowe zmiany zapalne, zastój moczu i wodonercze. W wynikach analizy wymienione stany przejawiają się w postaci zwiększonego stężenia białka, erytrocytów i leukocytów..

  Należy również zwrócić uwagę na charakter oddawania moczu - w przypadku onkologii szyjki macicy, samego narządu płciowego i jajników, nietrzymania moczu, objawów zapalenia pęcherza moczowego, niepełnego opróżnienia pęcherza i częstej chęci pójścia do toalety. CYFRA 21-1 i TPS stają się markerami nowotworowymi raka narządu rodnego kobiety.

  Rak tarczycy. W przypadku złośliwych transformacji tkanek narządu dokrewnego analiza moczu prawie zawsze ujawnia jeden objaw - uporczywą leukocytozę. Do potwierdzenia diagnozy wymagane jest kompleksowe badanie.

  Rak wątroby. Ta zmiana onkologiczna charakteryzuje się krwawieniem wewnętrznym i procesami zapalnymi w miąższu narządu, co prowadzi do ciemnienia moczu - zmienia kolor na czerwono-brązowy. Wyniki analizy ujawniają krwiomocz, białkomocz i leukocytozę. Guz uniemożliwia normalne wydalanie żółci z przewodów wątrobowych, co wywołuje rozwój żółtaczki, co również wpływa na wygląd moczu - staje się jeszcze ciemniejszy, a kał wręcz przeciwnie, odbarwia się.

  Rak przełyku. Analiza moczu w kierunku raka górnego odcinka przewodu pokarmowego - przełyku - jest uważana za mało informacyjną. Nie może wskazać na obecność złośliwego procesu w narządzie w początkowej fazie choroby. Dopiero później zachodzą pewne zmiany w analizie moczu, związane z ogólnym zatruciem nowotworowym, np. Wzrostem stężenia erytrocytów i białka.

  Rak trzustki. Na choroby trzustki wskazują zmiany barwy, gęstości i składu chemicznego moczu. W przypadku guzów narządów mówimy o skąpomoczu, cylindrurii i białkomoczu. Mocz staje się mętny i ciemny, a liczba mikcji maleje. Pojawia się obrzęk.

  Rak prostaty. Wskaźniki analizy złośliwego guza prostaty są również jednym z kryteriów postawienia diagnozy. Wraz z rozwojem choroby ujawniają się następujące odchylenia: wzrost liczby leukocytów, erytrocytów i hemoglobiny. Leukocytoza jest charakterystyczna dla wszystkich zakaźnych i zapalnych zmian w męskim układzie moczowo-płciowym (na przykład z zapaleniem gruczołu krokowego), ale w połączeniu ze zwiększonym stężeniem hemoglobiny i ciemnobrązowym zabarwieniem moczu z powodu obecności krwinek patologia zwykle wskazuje na raka. Aby potwierdzić rozpoznanie, przepisuje się badanie moczu na marker nowotworowy UBC, który jest 100% oznaką złośliwej zmiany gruczołu krokowego, jeśli jego wyniki różnią się od normy 150 lub więcej razy.

  Różnica stawek dla mężczyzn, kobiet, dzieci, kobiet w ciąży, karmiących

  W poniższej tabeli rozważ, jakie kryteria są oceniane w analizie moczu i czy są takie same dla pacjentów w różnych grupach wiekowych.

  WskaźnikiNormy
  KOLORSłomkowy do intensywnie żółtego
  ZAPACHŁagodny: lekki
  PRZEZROCZYSTOŚĆPełny
  WAGA SPECJALNA (GĘSTOŚĆ)Dzieci do 4 lat - 1007-1016 g, dzieci 5-11 lat - 1011-1021 g, młodzież i dorośli - 1018-1026 g.
  BIAŁKOBrak lub do 0,24 g / l u dorosłych i dzieci, do 0,33 g / l u kobiet w ciąży
  GLUKOZANie wykryto ani do 2,8 mmol / l.
  HEMOGLOBINANie
  CIAŁA KETONOWENie
  ErytrocytyBrak lub do 3 lat w polu widzenia u dzieci i dorosłych, do 7 lat u noworodków
  LeukocytyDo 3 w polu widzenia u mężczyzn, do 6 u kobiet, do 7 u chłopców, do 10 u dziewcząt w dzieciństwie (do 16 lat)
  KOMÓRKI EPITELIUMNie
  CYLINDRYNie
  BAKTERIANie

  Dzieci. Wskaźniki analizy moczu dziecka są prawie całkowicie identyczne z biochemicznego punktu widzenia z dorosłymi pacjentami, ale nadal istnieją pewne różnice w normalnych wariantach. Mocz dziecięcy ma jaśniejszy kolor, przezroczystość i mniej wyraźny zapach niż mocz dorosłych. Jeśli chodzi o wskaźniki ilościowe w badaniu, czyli normy erytrocytów, leukocytów i innych kryteriów, tutaj nie ma różnic.

  Ciąża i laktacja. Analiza moczu jest normalna dla kobiet w ciąży, a matki karmiące będą się nieznacznie różnić od innych pacjentów. Aktywny wzrost płodu, powodujący przemieszczenie narządów układu moczowo-płciowego, powrót do zdrowia w okresie poporodowym - wszystko to znajduje odzwierciedlenie w składzie biochemicznym moczu. Jednak odchylenia te są nieistotne i nie dotyczą ważnych czynników - erytrocytów, leukocytów, ciał ketonowych itp. Ich dekodowaniem powinien zająć się lekarz. Znaczne odchylenia od normy powodują, że podejrzewa się wszelkie procesy patologiczne w organizmie, w tym nowotwory złośliwe.

  Przygotowanie do testów

  Przed przeprowadzeniem badania moczu zaleca się przestrzeganie pewnych zasad, które pomogą zapewnić dokładność diagnozy. Obejmują one:

  1. Na 3 dni przed badaniem warto zrezygnować ze złych nawyków - palenia i picia.
  2. Ważne jest, aby jeść prawidłowo i w zrównoważony sposób. Przynajmniej tymczasowo wyklucz diety, tłuste, pikantne i słone potrawy.
  3. W przeddzień badania należy unikać stosunku płciowego lub jakichkolwiek manipulacji narządów moczowo-płciowych (na przykład badanie na fotelu ginekologicznym, pobranie wymazu, założenie cewnika).
  4. Kilka dni przed analizą należy przerwać przyjmowanie leków, jeśli nie jest to możliwe, ważne jest, aby ostrzec o tym lekarza.
  5. Zachowaj spokój psycho-emocjonalny, eliminuj czynniki stresowe.

  Błąd analizy

  Nieprawidłowo przygotowany materiał do badań przeszkadza w trafnej diagnozie. Najczęściej na błędny wynik wpływają następujące czynniki:

  • niewystarczająco czysty pojemnik do analizy;
  • pobranie całej porcji porannego moczu;
  • długotrwałe przechowywanie płynu biologicznego - ponad 2 godziny;
  • brak toalety zewnętrznych narządów płciowych;
  • pobieranie nie pierwszej porcji moczu po przebudzeniu;
  • picie dużej ilości płynów przed badaniem;
  • picie napojów alkoholowych przed wykonaniem analizy;
  • intensywna aktywność fizyczna w przeddzień diagnozy;
  • obecność pojemnika z zebranym moczem w nieodpowiednich warunkach - w zbyt wysokiej lub odwrotnie, niskiej temperaturze.

  Eliminując wszystkie te błędy, możesz liczyć na najbardziej pouczający wynik, który jest niezwykle ważny w diagnostyce tak poważnych chorób jak rak..

  Czy muszę ponownie przejść badanie?

  Wielu onkologów zaleca ponowne poddanie się badaniu lub w dynamice, jeśli pierwsze wykazały wyniki odbiegające od normy. Zwykle wraz z analizą moczu, jeśli podejrzewa się choroby złośliwe, przepisuje się cały kompleks testów diagnostycznych, które razem ze sobą mogą potwierdzić lub zaprzeczyć obecności procesu onkologicznego w organizmie.

  Gdzie można przeprowadzić testy??

  Analiza moczu jest wykonywana w dowolnym laboratorium. Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie - jakie są kryteria wyboru wiarygodnej placówki diagnostycznej, aby uniknąć ewentualnych błędów w badaniu. Istnieje kilka głównych punktów, na które należy zwrócić uwagę:

  • reputacja kliniki;
  • umiejętności zawodowe pracowników;
  • dostępność nowoczesnego sprzętu;
  • pozytywne recenzje innych pacjentów;
  • komfort, dogodna lokalizacja z domu, szybkość poszukiwań.

  Jak wspomniano powyżej, mocz nie jest materiałem biologicznym, który można przechowywać przez długi czas, nawet w warunkach chłodniczych. Dlatego dokładność badań diagnostycznych zależy od jakości usług świadczonych przez laboratorium oraz jego wyposażenia technicznego. W Rosji z profesjonalnego punktu widzenia z powodzeniem ugruntowała się sieć laboratoriów „Invitro”. Tutaj można znaleźć zgodność ze wszystkimi powyższymi kryteriami.

  Tylko w Moskwie i Sankt Petersburgu działa ponad sto laboratoriów Invitro. Rozważ kilka adresów.

  Moskwa, ul. Baumanskaya, 50/12.

  • Ogólna analiza moczu - 345 rubli.
  • Antygen UBC - 1775 rubli.
  • CYFRA 21-2-1240 rubli.

  Petersburg, 6. linia VO, 43.

  • Ogólna analiza moczu - 300 rubli.
  • Antygen UBC - 1860 rubli.
  • CYFRA 21-2-1120 rubli.

  Niżny Nowogród, al.Kirowa, 1a.

  • Ogólna analiza moczu - 250 rubli.
  • Antygen UBC - 1880 rubli.
  • CYFRA 21-2-950 rubli.

  Ponieważ laboratorium medyczne „Invitro” jest uważane za niezależną instytucję, wyniki ogólnego badania moczu są zwykle dostępne w ciągu kilku godzin, testy markerów nowotworowych trwają do 2 dni.

  Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Opinia każdego jest dla nas ważna.

  Objawy raka pęcherza

  Rak pęcherza może być chorobą niewidoczną

  W wielu przypadkach objawy raka pęcherza moczowego nie są oczywiste do czasu progresji choroby. Dowiedzmy się, jakie objawy są typowe dla choroby, takiej jak rak pęcherza..

  Rak pęcherza może być subtelny. Najczęstszym objawem raka pęcherza moczowego jest obecność krwi w moczu. Jednak osoba może nie zauważyć krwi w moczu, dopóki choroba się nie rozprzestrzeni (dopóki nie będzie wystarczającej ilości krwi, aby mocz stał się czerwony). Inne objawy raka pęcherza obejmują ból podczas oddawania moczu lub w okolicy miednicy, który również zwykle nie występuje we wczesnych stadiach choroby.

  Objawy, takie jak częste oddawanie moczu, można łatwo pomylić z objawami innego schorzenia (np. Zakażenia dróg moczowych). Pełne badanie fizykalne jest pierwszym krokiem do ustalenia lub wykluczenia diagnozy raka pęcherza. Lekarz przeprowadza wywiad chorobowy danej osoby, przeprowadza badanie fizykalne i wykonuje testy na raka pęcherza. Testy te mogą obejmować analizę moczu (patrzenie pod mikroskop pod kątem oznak krwi; posiew moczu jest wykonywany, aby sprawdzić, czy infekcja powoduje objawy); Badania obrazowe, takie jak CT (tomografia komputerowa) lub MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) biopsja.

  Jakie są objawy raka pęcherza??

  Krew w moczu jest głównym objawem raka pęcherza

  Krew w moczu. Najczęstszym objawem raka pęcherza moczowego jest obecność krwi w moczu - krwiomocz. W wielu przypadkach jest to pierwszy znak ostrzegawczy raka pęcherza. Niestety tylko 95% pacjentów trafia do lekarza z powodu obecności krwi w moczu. Mocz może wydawać się czerwonawy lub po prostu ciemniejszy niż zwykle. Jednak krew może być nawet obecna w tak małych ilościach, że można ją zobaczyć tylko pod mikroskopem podczas analizy moczu. Badanie moczu można wykonać w ramach rutynowego badania lub z powodu innych objawów raka pęcherza. Nawet jeśli krew jest widoczna w moczu, może nie występować regularnie. Krew może pojawiać się w moczu nawet przez jeden dzień. W ciągu następnych kilku tygodni lub nawet miesięcy możesz nie zauważyć żadnej zmiany w zabarwieniu moczu. Ale w przypadku raka pęcherza krew musi ponownie pojawić się w moczu.!

  Częste i bolesne oddawanie moczu

  Częste oddawanie moczu lub częsta potrzeba oddawania moczu. Innym objawem raka pęcherza moczowego jest uczucie, że musisz oddawać mocz częściej niż zwykle lub nie możesz oddać moczu, gdy masz potrzebę oddania moczu. Pacjenci czasami zgłaszają chęć oddawania moczu co pół godziny. W niektórych przypadkach ludzie zgłaszają, że oddawanie moczu trwa dłużej z powodu wolniejszego przepływu moczu.

  Ból podczas oddawania moczu. Niektórzy pacjenci opisują uczucie pieczenia podczas oddawania moczu.

  Ból jako objaw raka pęcherza

  Ból krzyża może czasami (ale nie zawsze!) Być objawem raka pęcherza. Ten objaw zwykle nie jest typowy dla początku choroby. Ból miednicy może być również objawem raka pęcherza.

  Objawy raka pęcherza mogą mieć inne przyczyny

  Wymienione powyżej objawy mogą wskazywać na raka pęcherza, ale mogą też świadczyć o innych stanach. Inne możliwe przyczyny objawów to: 1) Infekcje, takie jak infekcje dróg moczowych. 2) Łagodne guzy. 3) Kamienie pęcherza moczowego. 4) Kamienie nerkowe.

  Chociaż krew w moczu może być objawem infekcji (częściej u kobiet niż u mężczyzn), krwawienie po leczeniu infekcji może wskazywać na raka pęcherza.

  Dlaczego wczesne rozpoznawanie raka pęcherza jest ważne??

  Wczesne rozpoznanie raka pęcherza moczowego ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego leczenia tej choroby. W wielu przypadkach rak pęcherza pozostaje niezauważony, więc przerzuty można znaleźć w innych narządach.

  Regularne wizyty kontrolne u lekarza są niezbędne, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek czynniki ryzyka raka pęcherza (na przykład palisz lub masz przewlekłe zapalenie pęcherza). Coroczne kontrole i regularne badania moczu są ważnymi narzędziami do wykrywania raka pęcherza. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy typowe dla raka pęcherza, koniecznie skontaktuj się z lekarzem. W końcu wczesna diagnoza jest kluczem do skutecznego leczenia raka pęcherza..

  Rak pęcherza: 7 ważnych faktów

  Rak pęcherza występuje częściej u mężczyzn, ale kobiety w większości przypadków umierają z tego powodu..

  Średni wiek, w którym najczęściej rozwija się rak pęcherza, to 55 lat i więcej. Pomimo tego, że najczęściej dotyka mężczyzn, częściej z tego powodu umierają kobiety. I to nie tylko dlatego, że objawy choroby, już łagodne, są szczególnie trudne do zauważenia u kobiet. Najwcześniejsze objawy pacjentki są często albo w ogóle niezauważane, albo mylone z objawami infekcji dróg moczowych, których częstość występowania wzrasta u kobiet po 50 latach. Podpowiadamy, na jakie objawy należy zwrócić uwagę - i skonsultować się z lekarzem.

  Krew lub skrzepy krwi w moczu

  Jednym z najpewniejszych objawów choroby jest pojawienie się krwi w moczu. Ale ważne jest, aby wiedzieć, że domieszka krwi niekoniecznie powoduje zabarwienie moczu na czerwono - odcień może być jasnobrązowy (jak napar z mocnej herbaty). Jeśli zauważysz coś takiego, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem..

  Ból lub pieczenie podczas oddawania moczu

  Czasami stężenie krwi w moczu jest tak niskie, że prawie niemożliwe jest dostrzeżenie go gołym okiem - dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na inne objawy. A przede wszystkim - pieczenie lub ból podczas oddawania moczu. Główna różnica między tymi objawami a tymi, które zgłaszają proces zapalny polega na tym, że zarówno ból, jak i uczucie pieczenia narastają stopniowo i nie pojawiają się nagle.

  Trudności w oddawaniu moczu

  Częsta i silniejsza chęć oddania moczu i jednocześnie problemy z opróżnieniem pęcherza - to kolejny znak ostrzegawczy, po zauważeniu którego należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

  Utrzymujące się objawy infekcji dróg moczowych

  W większości przypadków infekcje dróg moczowych są stosunkowo nieszkodliwe i nie korelują z rakiem pęcherza, ale jeśli objawy ZUM utrzymują się przez dwa tygodnie lub dłużej pomimo leczenia, mogą być poważniejsze niż myślisz..

  Rak pęcherza: pierwsze oznaki i dalsze objawy

  Rak pęcherza jest dość powszechny wśród mężczyzn. Odnosi się do złośliwych formacji, które mogą prowadzić do śmierci, zwłaszcza jeśli nie są diagnozowane i leczone w odpowiednim czasie..

  Guz zaczyna się rozwijać w błonie śluzowej pęcherza, stopniowo wpływając na otaczające tkanki i narządy - cewkę moczową, odbytnicę, prostatę.

  Istnieje kilka rodzajów nowotworów, z których najczęstszym jest rak (postać przejściowa komórek). Rokowanie choroby zależy bezpośrednio od etapu procesu - im mniejszy etap, tym korzystniejsze rokowanie.

  Trudność we wczesnym wykryciu choroby polega na tym, że we wczesnych stadiach guz bardzo rzadko objawia się jako objawy kliniczne, rozwijając się całkowicie bezobjawowo.

  Kiedy rak jest zlokalizowany w pęcherzu, objawy są bardzo podobne do objawów zapalenia pęcherza. Zapalenie pęcherza moczowego czasami wyzwala rozwój nowotworu zwanego rakiem płaskonabłonkowym..

  Pierwsze oznaki raka pęcherza

  Wczesne objawy raka pęcherza obejmują krwiomocz, dyzurię i kilka innych objawów, które często sugerują inne schorzenia. Więcej o objawach poniżej.

  Krwiomocz

  To jest nazwa obecności krwi w moczu. Ten objaw można nazwać specyficznym, szczególnie w przypadku braku bólu..

  Jednocześnie krew jest świeża, nieskrzepnięta, najczęściej o szkarłatnym kolorze. Może wyglądać jak krople, smugi lub skrzepy. Krwawienie jest masywne (widoczne gołym okiem) lub mikroskopijne (krew można wykryć tylko za pomocą specjalnego sprzętu).

  Krwawienie jest często spowodowane urazem kosmków nie naciekającego nowotworu podczas skurczu pęcherza. Krwiomocz dzieli się na terminalną (epizodyczną) - pojawia się w momencie skurczu pęcherza i całkowitą - nieustanną. Ta ostatnia jest najczęściej oznaką zaniedbanego, próchniejącego guza w stadium 3-4.

  Przy największej intensywności krwawienia z guza pęcherz jest całkowicie wypełniony skrzepami, w wyniku czego oddawanie moczu staje się utrudnione lub opóźnione.

  Krwiomocz może być bardzo rzadki i przemijający, występujący co kilka miesięcy lub nawet lat.

  Dysuria

  Tak nazywa się każda choroba układu moczowego. Może to być bardzo częste lub wręcz przeciwnie, niezwykle rzadkie oddawanie moczu..

  Jeśli pojawia się dysuria, następuje naciekający wzrost formacji, guz tworzy się w szyi pęcherza, następuje rozpad lub owrzodzenie procesu, dodanie innych chorób (na przykład zapalenie pęcherza lub gruczolak prostaty).

  Wraz z rozwojem gruczolaka prostaty dochodzi do ostrego zatrzymania moczu. Jeśli rak jest zlokalizowany w szyi pęcherza, wydaje się, że pęcherz nie został całkowicie opróżniony.

  Dysuria zaczyna być bardziej wyraźna w przypadku połączenia infekcji (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza). Na jego rozwój wpływają następujące czynniki:

  • utrudniony odpływ moczu (zastój w pęcherzu) z górnych dróg moczowych i pęcherza;
  • owrzodzenie ściany pęcherza;
  • próchnica lub infiltracja nowotworu;
  • rozkładająca się tkanka i ropa pojawiają się w moczu, zapach staje się cuchnący;
  • jeśli guz się rozpadnie, mocz ma odczyn zasadowy i zapach amoniaku;
  • przy naciekaniu guza oddawanie moczu staje się częste i bolesne, zwłaszcza pod koniec.

  Objawy postępującego raka pęcherza moczowego

  Wraz z postępem procesu nowotworowego dołączają się inne objawy raka pęcherza.

  Ból nadłonowy

  Wraz z postępem procesu rozwoju infiltracji rozwijają się bolesne odczucia, które są ciągłe. Podczas oddawania moczu zwykle nasilają się, zwiększając się pod koniec aktu z powodu skurczu wypieracza.

  Z biegiem czasu ból staje się nie do zniesienia i nie można go złagodzić nawet silnymi środkami odurzającymi..

  W okolicy lędźwiowej pojawia się ból z powodu ucisku guza na ujście moczowodu, obecności odmiedniczkowego zapalenia nerek i wodonercza.

  Rozwój chorób i powikłań wtórnych

  1. Przewlekłą niewydolność nerek. Zawsze się rozwija. Charakteryzuje się swędzeniem skóry, ogólnym letargiem, suchością błon śluzowych i skóry.
  2. Hydronefrotyczna przemiana nerek. Objawia się zaburzeniem odpływu moczu.
  3. Przetoki odbytnicze lub nadłonowe. Powstaje, gdy guz wrasta w otaczające tkanki, powodując ich późniejszą martwicę.
  4. Naruszenie odpływu limfy. W przypadku obecności przerzutów w okolicy węzłów chłonnych (najczęściej pachwinowych i zaotrzewnowych) następuje zahamowanie odpływu chłonki z nóg, powstanie obrzęku moszny i kończyn dolnych.

  Ogólne objawy

  Oprócz objawów typowych dla raka pęcherza moczowego istnieje szereg objawów wspólnych dla wielu typów chorób, które objawiają się rozwojem nowotworu w pęcherzu. To:

  • chroniczne uporczywe zmęczenie;
  • niezmotywowana ogólna słabość;
  • dramatyczna utrata wagi w krótkim czasie bez zmian w stylu życia i diecie;
  • zmiany w wyglądzie osoby - stała bladość skóry i błon śluzowych, cierpki wyraz twarzy, nieprzyjemny specyficzny zapach ciała i ubrania;
  • zaburzenia snu;
  • utrata apetytu.

  Diagnostyka

  Do głównych zadań należy określenie obecności choroby i stadium procesu nowotworowego. Obowiązkowe badania obejmują analizę moczu, cystoskopię, biopsję tkanki, USG pęcherza. W niektórych przypadkach stosuje się tomografię komputerową.

  Leczenie

  Zależy od wielu czynników, może być konserwatywny i operacyjny. Konserwatywne metody obejmują farmakoterapię i radioterapię. Podczas zabiegu usuwa się część lub całość pęcherza. Najczęściej obie metody są łączone, dając radioterapię przed lub po operacji.

  Chemioterapia (stosowanie leków) jest rzadko stosowana sama w sobie. Zwykle wchodzi w zestaw innych środków, poprawiających gojenie. Najlepsze efekty daje połączenie leków przeciwnowotworowych takich jak adriablastyna, metotreksat, cisplatyna, winblastyna.

  Zapobieganie

  Przede wszystkim należy usunąć czynniki prowokujące:

  • na czas wyleczyć choroby zapalne pęcherza;
  • pozbyć się palenia i innych złych nawyków;
  • wykluczyć kontakt z chemikaliami, które powodują rozwój guza: rozpuszczalnikami, barwnikami, aniliną, benzenem.

  Nie rozpaczaj, jeśli masz raka pęcherza. W większości przypadków jest to choroba całkowicie uleczalna, zwłaszcza przy podwyższonym poziomie współczesnej medycyny..

  Więcej o zapobieganiu rakowi pęcherza w specjalnym filmie:

  Dowiedz się dużo o leczeniu raka jąder - najbardziej „męskiego” raka, na jaki może się rozwinąć.

  Każda złośliwa onkologia w późniejszych stadiach daje przerzuty. U mężczyzn najczęściej objawia się rakiem krtani. Co dzieje się w trakcie i po operacji?

  Rak pęcherza: objawy i leczenie

  Rak pęcherza to choroba, w której złośliwy guz tworzy się w wyściółce lub ścianie pęcherza. Pierwsze objawy tej formacji: krew w moczu, ból nad kością łonową. U mężczyzn choroba występuje kilkakrotnie częściej niż u kobiet, co wiąże się z chorobami gruczołu krokowego, prowadzącymi do zastoju moczu. Objawy mogą być nieobecne przez długi czas, co prowadzi do późnej diagnozy i trudności w leczeniu.

  W Szpitalu Jusupow przeprowadza się zaawansowane leczenie raka. Jedną z wiodących dziedzin kliniki jest urologia onkologiczna, specjalizująca się w leczeniu i diagnostyce nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego..

  Przyczyny raka pęcherza

  Nie znaleziono żadnej konkretnej przyczyny powodującej BC. Wiadomo, że metabolity zawarte w wysokich stężeniach w moczu uszkadzają nabłonek dróg moczowych i powodują jego złośliwość. Takie właściwości posiadają aminy aromatyczne i ich pochodne (benzydyna, nitrozoaminy, aminobifenyl, anilina), benzen, detergenty i barwniki. Kontakt z czynnikiem rakotwórczym zajmie około 20 lat, aby rozwinąć się nowotwór. Guz może się szybko rozwijać i wpływać na głębsze warstwy.

  Lekarze określają następujące czynniki ryzyka raka pęcherza moczowego:

  • Praca w potencjalnie niebezpiecznych zakładach: farbiarstwo, guma, tekstylia, aluminium, plastik, guma i olej;
  • Zamieszkanie w odległości mniejszej niż 1 km od obiektów przemysłowych zanieczyszczających środowisko dymem, sadzą, substancjami chemicznymi;
  • Praca w transporcie drogowym i rolniczym: kierowcy ciężarówek, kierowcy ciągników, operatorzy kombajnów, szoferzy, cysterny;
  • Palenie od ponad 10 lat. Palacze 3 razy częściej chorują na raka pęcherza. Papierosy i papierosy bez filtra oraz czarny tytoń są szczególnie niebezpieczne ze względu na wysoką zawartość amin;
  • Założony na stałe cewnik moczowy powoduje naruszenie stanu zapalnego błony śluzowej i dodanie infekcji;
  • Mutacje chromosomalne, inaktywacja genów supresorowych;
  • Długotrwałe używanie dużych dawek alkoholu;
  • Zapalenie narządów miednicy: zapalenie pęcherza, kamienie MP. Powiększenie gruczołu krokowego i jego uszkodzenie może prowadzić do stagnacji i upośledzenia wydalania moczu.

  Udowodniono wpływ leków na pojawienie się złośliwych guzów MP. Leki przeciwbólowe zawierające fenacetynę, przy długotrwałym stosowaniu, działają toksycznie na nerki i nabłonek narządu moczowego. Międzynarodowe badania pokazują, że chemioterapia cyklofosfamidem zwiększa ryzyko raka pęcherza.

  Pojawienie się raka pęcherza moczowego u kobiet ułatwia napromienianie narządów miednicy w przypadku raka szyjki macicy, trzonu macicy i jajników. U mężczyzn promieniowanie miednicy może być spowodowane rakiem prostaty.

  Stwierdzono związek między onkologią pęcherza a schistosomatozą. Ta infekcja pasożytnicza występuje endemicznie na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce Północnej.

  Rak pęcherza: klasyfikacja

  Guzy narządu moczowego odpowiadają kodowi C67 ICD-10. Klasyfikacja nowotworów MP według ICD-10. Według lokalizacji RMP dzieli się na:

  • Rak trójkąta MP;
  • MP rak szyjki macicy;
  • Rak ściany bocznej MP;
  • Rak tylnej ściany MP;
  • Rak przedniej ściany MP;
  • Rak kopuły MP.

  Rozprzestrzenianie się nowotworu w warstwie mięśniowej dzieli pacjentów na 2 grupy:

  • Z rakiem inwazyjnym mięśni;
  • Z nieinwazyjnym rakiem MP.

  Podział ten jest ważny przy wyborze strategii leczenia pacjentów, ponieważ nieinwazyjne (wcześniej zwane powierzchownymi) nowotwory można usunąć przez przezcewkową resekcję MP (TUR).

  Klasyfikacja morfologiczna oznacza podział zgodnie ze strukturą histologiczną złośliwego guza:

  • Nabłonek (rak);
  • Nienabłonkowe (mięsak).

  Nowotwory nabłonkowe pęcherza moczowego

  Najczęściej rozpoznaje się raka przejściowokomórkowego. Inną nazwą patologii jest rak urotelialny. Ze względu na stopień złośliwości rozróżnia się słabo zróżnicowany i wysoce zróżnicowany rak. Urothelioma o niskim stopniu złośliwości jest bardziej niebezpieczną postacią, mniej uleczalną i bardziej prawdopodobną nawrotem.

  Rak przejściowokomórkowy pęcherza moczowego in situ (in situ - in situ) jest nieinwazyjną płaską formą, ograniczoną do jednej warstwy ściany narządu spichrzowego - nabłonka. Złośliwa transformacja nie zawsze wpływa na wszystkie warstwy. Czasami patologiczne formacje występują tylko w warstwie powierzchniowej lub podstawowej w postaci grup znajdujących się wśród normalnych komórek nabłonka. Rak in situ jest pierwotnym stadium raka pęcherza moczowego, nie daje objawów przez długi czas i często jest diagnozowany przypadkowo podczas badania lekarskiego. Rokowanie u chorych na raka in situ po leczeniu jest korzystne - stuprocentowe przeżycie pięcioletnie.

  Guz pośrednich komórek nabłonka dróg moczowych jest zwykle izolowaną małą formacją wystającą do światła narządu. Częściej występuje u męskiej połowy populacji w wieku, nawroty w 8% przypadków.

  Guz nefrogenny często powstaje na tle przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego, po urazach i operacjach narządu moczowego. Może być mylony z rakiem, ponieważ rośnie jako masa polipowata.

  Nowotwory nienabłonkowe MP obejmują:

  • Nowotwory tkanki włóknistej: mięśniaki - dojrzałe i włókniakomięsaki - niedojrzałe;
  • Guzy z tkanki mięśniowej.

  Klasyfikacja TNM

  W celu ustalenia stopnia zaawansowania choroby w onkologii stosuje się typologię TNM, która składa się z trzech elementów:

  • T (z łaciny guz - guz). Dodatkowe liczby 1-2 określają powierzchowny proces nowotworowy. Ryciny 3-4 wskazują kiełkowanie formacji do mięśni i głęboko położonych warstw;
  • N (od łacińskiego nodus - węzeł). Dodatkowo liczba 0 wskazuje, że przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych nie powstają w żaden sposób. N1 wskazuje na pojedynczy zaatakowany węzeł chłonny, przerzuty N2 w 2-5 węzłach chłonnych;
  • M (z greckiego przerzutu - ruchomy). Literą M onkolodzy zauważają obecność lub brak odległych przerzutów.

  Etap 1 charakteryzuje się obecnością komórek nowotworowych tylko w warstwie nabłonkowej, nie ma przerzutów. Przy odpowiednim leczeniu pięcioletni wskaźnik przeżycia może przekraczać 90%.

  Etap 2. Na stopień ten wskazuje rozprzestrzenianie się edukacji w warstwie mięśniowej. Odsetek przeżyć pięcioletnich 70%.

  Etap 3 ma mniej korzystne rokowanie, z pięcioletnim wskaźnikiem przeżycia wynoszącym 55%. Na tym etapie rozwoju oprócz kiełkowania do warstwy mięśniowej charakterystyczne jest uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych.

  Na raka pęcherza 4 stopnia wskazują przerzuty do regionalnych i odległych węzłów chłonnych, guz jest nieoperacyjny.

  Objawy raka pęcherza

  • Krwiomocz;
  • Ból łonowy;
  • Dysuria.

  W początkowej fazie choroba przebiega bezobjawowo. Najczęstszym wczesnym objawem raka pęcherza moczowego na wszystkich etapach jest krew w moczu. Występuje mikro i gruba krwiomocz. Mikrohematurię wykrywa się tylko za pomocą analizy mikroskopowej, makrohematurię można wykryć niezależnie w postaci kropli krwi w moczu. Lekarze rozróżniają krwiomocz terminalny i całkowity.

  Końcowy krwiomocz jest wykrywany pod koniec oddawania moczu i obserwuje się go w raku szyjki macicy MP. Całkowity krwiomocz całkowity charakteryzuje się uwalnianiem skrzepów krwi podczas całego oddawania moczu. Ten typ jest określony dla formacji MP dowolnej pozycji. W tym przypadku kolor moczu zmienia się na jaskrawoczerwony. W ostatnich stadiach powstawania nowotworu i jego rozpadu mocz przybiera postać odpływu mięsa.

  Krwawienie często pojawia się bezboleśnie i nagle, może się powtarzać kilkakrotnie przez kilka dni. Skrzepy krwi mogą zamknąć światło zwieracza i powodować trudności w przepływie moczu. Częsty krwiomocz prowadzi do utraty krwi, anemii i osłabienia.

  Przebiegowi raka pęcherza towarzyszą zaburzenia oddawania moczu. Dysuria to drugi najczęstszy objaw raka pęcherza moczowego. Pacjenci skarżą się na częste do 10 razy dziennie bolesne oddawanie moczu. Wraz ze wzrostem objętości złośliwych formacji, zmniejsza się wydolność narządu moczowego i zmniejsza się liczba wypróżnień, zwiększa się częstotliwość popędów. Gdy światło cewki moczowej jest zamknięte przez nowotwór lub skrzepy krwi, obserwuje się zatrzymanie moczu i atak kolki nerkowej. Długotrwała stagnacja moczu powoduje infekcje, takie jak odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie pęcherza.

  Ból we wczesnych stadiach choroby pojawia się powyżej kości łonowej i zwiększa się wraz z wielkością guza.

  Ból z nowotworami w pęcherzu może promieniować do:

  • Krocze;
  • Obszar Sacrum;
  • Żołądź prącia;
  • Odbyt;
  • Dolne kończyny.

  Typowe objawy raka pęcherza:

  • Trwały wzrost temperatury;
  • Szybka męczliwość;
  • Marnowanie, utrata wagi;
  • Zaburzenia snu;
  • Pojawienie się obrzęku nóg, krocza, moszny w późniejszych stadiach choroby;
  • Przewlekły ból w okolicy nadłonowej;
  • W stadium terminalnym występuje zespół niewydolności wielonarządowej.

  Następujące narządy są dotknięte przerzutami w raku pęcherza:

  1. Kość. Komórki nowotworowe prowadzą do zwiększonej aktywności osteoklastów;
  2. Płuca;
  3. Wątroba;
  4. Genitalia.

  Diagnostyka raka pęcherza moczowego

  Najważniejszym czynnikiem skutecznego wyleczenia takich chorób jest wczesna diagnoza. Im szybciej guz zostanie znaleziony, tym mniejsze ryzyko powikłań. Rak pęcherza może nawrócić w 50% przypadków, dlatego ważna jest nie tylko diagnoza, ale także całkowite usunięcie ognisk komórek rakowych. Rozpoznanie ustala się na podstawie zebrania wywiadu, badania przedmiotowego, wyników diagnostyki laboratoryjnej i instrumentalnej.

  Diagnostyka raka pęcherza obejmuje:

  1. Analiza skarg pacjentów i późniejsze badanie fizykalne. Podczas badania pacjenta lekarz omacywa pęcherz, możliwe obszary przerzutów.
  2. Analizy laboratoryjne krwi i moczu. Ogólne i biochemiczne badania krwi nie dostarczają informacji niezbędnych do ustalenia rozpoznania raka pęcherza. Specyficzną metodą jest oznaczenie białka UBS - antygenu raka pęcherza. Jeśli wynik jest pozytywny, ilość białka zwiększa się 15 razy. Jednak fałszywie dodatnie wyniki są możliwe w chorobach zapalnych układu moczowego. Inne badania moczu obejmują mikro-badanie osadu moczu pod kątem nieprawidłowych komórek. W takim przypadku bardziej pouczające jest badanie popłuczyn ze ścian dotkniętego narządu. Cystoskopia nie zawsze umożliwia ustalenie jednoznacznego wniosku i jest stosowana, jeśli istnieją przeciwwskazania do cystoskopii lub jako badanie przesiewowe w celu wykrycia raka pęcherza we wczesnym stadium;
  3. Badania instrumentalne. Najbardziej pouczającym sposobem wykrywania raka pęcherza jest cystoskopia. Ta inwazyjna, ale bardzo pouczająca metoda pozwala ustalić wielkość, lokalizację, kształt i charakter wzrostu ogniska patologicznego. Cystoskopia daje możliwość wykonania biopsji - fragmentu tkanki do diagnostyki różnicowej raka i stanu przedrakowego. Jeśli biopsja MP jest wykonana prawidłowo, zabieg nie jest niebezpieczny dla zdrowia pacjenta i nie wpływa na tempo rozwoju nowotworu.

  Za pomocą ultradźwięków narządów miednicy określa się kształt, charakter wzrostu, wielkość ogniska patologicznego, a także obecność przerzutów w węzłach chłonnych. Badanie jest bardzo pouczające, gdy rozmiar guza przekracza 5 mm.

  Urografia wydalnicza pokazuje drożność dróg moczowych, która może być upośledzona przez ciśnienie formacji lub zakrzep krwi.

  CT i MRI w raku pęcherza moczowego stwierdzają obecność guza, inwazję pobliskich narządów. CT pomaga określić stopień zaawansowania raka pęcherza moczowego według TNM.

  Artriografia miednicy służy do wykrywania rozprzestrzeniania się MP do sąsiednich narządów (badanie naczyń miednicy po wstrzyknięciu środka kontrastowego).

  Szpital Jusupow ma wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść badanie i zdiagnozować raka pęcherza. Atutem kliniki są komfortowe warunki badań, nowoczesny sprzęt high-tech do dyspozycji specjalistów o różnym profilu, profesjonalistów w swojej dziedzinie..

  Leczenie raka pęcherza

  Leczenie raka pęcherza moczowego w pierwszym stadium, gdy guzy nowotworowe zlokalizowane są na powierzchownych warstwach nabłonka, należy rozpocząć od TUR pęcherza. TUR - resekcja przezcewkowa. Na podstawie takiej operacji podejmuje się decyzję, czy guz wyrósł na błonę mięśniową ściany MP. Analiza morfologiczna substancji zidentyfikowanej przez TUR jest ważnym krokiem w określeniu diagnozy raka pęcherza..

  Terapia BCG w raku pęcherza opiera się na długoterminowej obserwacji chorych na gruźlicę. Okazało się, że znacznie rzadziej niż inni cierpią na podobne nowotwory. Okres ten stał się powodem dogłębnych badań nad skutecznością BCG. BCG to szczepionka przeciwko gruźlicy, której nazwa pochodzi od skrótu: Bacillus Calmette-Guerin (fr. „Bacillus Calmette - Guerin, BCG). Kiedy komórki narządu spichrzowego moczu wchodzą w kontakt z lekiem immunoterapeutycznym (BCG), układ odpornościowy wzmacnia syntezę komórek ochronnych organizmu i lepiej walczy z komórkami atypowymi. Uciekają się do terapii BCG z dużym prawdopodobieństwem nawrotu.

  Usunięcie MP lub cystektomia stosuje się tylko w skrajnych przypadkach, gdy żadna inna metoda nie pomogła w pozbyciu się patologii. Taka operacja wymaga dokładnego przygotowania i diagnostyki oraz wysokiego profesjonalizmu specjalisty. Ale pacjentów częściej nie interesuje to, ale kwestia przeżycia po takiej operacji..

  Istnieje kilka rodzajów operacji - cystektomia, w której MP jest usuwany. I radykalnej cystektomii, ale stosuje się ją tylko w skrajnych przypadkach, gdy konieczne jest dodatkowe usunięcie pobliskich narządów.

  Wskazania do usunięcia MP:

  1. Etap T3, w przypadku uszkodzenia torebki tłuszczowej;
  2. Skurczony narząd moczowo-płciowy;
  3. Etap T4 - obecność edukacji poza posłem;
  4. Wiele złośliwych brodawczaków.

  Przeciwwskazania do cystektomii:

  1. Ostra postać chorób zapalnych układu moczowego;
  2. Niska krzepliwość krwi;
  3. Osoby, które mogą nie być w stanie wytrzymać długotrwałego znieczulenia.

  Przygotowanie do usunięcia MP. Pacjent musi skonsultować się z anestezjologiem, gdyż operacja trwa od 3 do 9 godzin. Pacjent przechodzi diagnostykę, która obejmuje różne procedury. Na tydzień lub dwa przed zabiegiem pacjent może przejść kurs probiotyków (leków z pożytecznymi bakteriami), aby zmniejszyć ryzyko infekcji po operacji. Wieczorem przed operacją nie należy spożywać jedzenia, płynów, nikotyny itp. Konieczne jest uzyskanie gładko wygolonej okolicy pachwiny przed operacją.

  Chemioterapia dopęcherzowa jest metodą zwalczania raka pęcherza moczowego, w której lek nie jest podawany dożylnie, ale do jamy narządu moczowego w celu bezpośredniego kontaktu z patologicznym ogniskiem. Zabrania się podawania jakichkolwiek płynów pacjentowi przed taką chemioterapią. Nie ma skutków ubocznych takiej terapii jak wymioty, łamliwe paznokcie, wypadanie zębów, włosów, zaburzenia pamięci..

  Embolizacja raka pęcherza moczowego to innowacyjny sposób radzenia sobie z odległymi przerzutami, gdy nie ma możliwości szybkiego usunięcia nowotworu.

  Rokowanie i współczynnik przeżycia w przypadku raka pęcherza moczowego:

  EtapOpisLeczeniePrognozaProcent przeżycia
  1Na tym etapie guzy nowotworowe zlokalizowane są w warstwach powierzchownych.Zmniejsz lub całkowicie usuń raki za pomocą procedury zwanej resekcją przezcewkową (TURMP). Stosowanie chemioterapii lub immunoterapii.Szybki powrót do zdrowia.Ponad 91%
  2Komórki rakowe dostają się do ściany mięśniowej pęcherza.Resekcja przezcewkowa pęcherza wraz z chemioterapią (rzadziej radioterapia).Szybki powrót do zdrowia.Ponad 73%
  3Komórki rakowe rozprzestrzeniły się na pobliskie narządy.Często usuwa się MP, stosuje się chemioterapię.Rak może powrócić po operacji.50% może żyć dłużej niż 5 lat.
  4Przerzuty do regionalnych i odległych węzłów chłonnych, guz jest nieoperacyjny.Operacyjne usunięcie raka nie jest możliwe. Korzysta z niezweryfikowanych badań klinicznych.Wyzdrowienie jest niemożliwe. Wyjście: pomóż pacjentowi poradzić sobie z objawami choroby.Mniej niż 7%.

  Rak pęcherza - leczenie w Moskwie

  W sprawie leczenia raka pęcherza w Moskwie skontaktuj się ze szpitalem Jusupow. Klinika stosuje tylko nowoczesne i skuteczne metody leczenia. Tutaj możesz poddać się kompleksowemu badaniu „Onkopatologia układu moczowego”. Na stronie internetowej szpitala znajdziesz informacje o kosztach wszystkich świadczonych usług. Wysoko wykwalifikowani specjaliści, w tym doktorzy nauk, profesorowie i lekarze najwyższej kategorii, mają doświadczenie w skutecznym leczeniu podobnych chorób na różnych etapach.