Stan przedrakowy

Choroby przedrakowe powstają w wyniku ekspozycji na określone czynniki lub dziedzicznej predyspozycji do tych patologii. Są bezobjawowe, ale dzięki szybkiemu wykryciu i wystarczającemu leczeniu prawdopodobieństwo wystąpienia złośliwego guza jest całkowicie wyeliminowane. Wszystkie prekancerki są podzielone w zależności od lokalizacji i charakteru rozwoju patologii.

Prekursor w połączeniu z czynnikami prowokującymi rozwija się w 100% przypadków w proces onkologiczny.

Czym są?

Choroba przedrakowa to pewien wrodzony lub nabyty stan organizmu, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego znacznie wzrasta. Termin ten został wprowadzony przez rosyjskiego naukowca w 1870 roku po rozpoczęciu nietypowego procesu na tle innych chorób. Stan przedrakowy charakteryzuje się zmianami w tkankach narządu, w wyniku których znacznie częściej rozwija się proces onkologiczny. Wynika to z naruszenia regulacji podziału komórek i ich zwiększonej proliferacji wraz ze zmianą materiału genetycznego, co jest bezpośrednią przyczyną patologii.

Choroba przedrakowa występuje w wyniku narażenia na takie czynniki:

 • infekcja określonym czynnikiem zakaźnym, najczęściej infekcja wirusowa, taka jak Epstein-Barr;
 • przewlekły proces zapalny w dotkniętym narządzie;
 • kontakt z chemikaliami i fizycznymi czynnikami rakotwórczymi;
 • niewydolność poziomów hormonalnych i zaburzenie regulacji podziału komórek;
 • nieprawidłowości chromosomalne i genowe.
Powrót do spisu treści

Odmiany

Zgodnie z przebiegiem klinicznym wyróżnia się dwa typy stanów przedrakowych, obligatoryjne i fakultatywne. Warunki te stanowią tło dla przyszłego procesu onkologicznego, ale niekoniecznie powodują raka. Predyspozycje do tych chorób są dziedziczne lub nabyte, wynikające z infekcji różnymi wirusami, długotrwałego urazu i ogniska procesu zapalnego.

Opcjonalny

Rzadko wywołują nowotwory złośliwe, choć mogą istnieć przez długie lata. Takie choroby przedrakowe powstają w wyniku długotrwałego wpływu czynników tła. W przypadku nowotworów tkanki konieczna jest dodatkowa ekspozycja na czynniki szkodliwe, ponieważ niezależny fakultatywny stan przedrakowy rzadko wywołuje złośliwy proces.

Konieczny

W tej grupie znajdują się wrodzone czynniki ryzyka, które często powodują raka; według niektórych badań proces złośliwości rozwija się w 60-90% przypadków. Głównymi chorobami wywołującymi onkologię są polipy, cysty i kseroderma barwnikowa. Te patologie są przenoszone w sposób autosomalny dominujący na wszystkich potomków chorego rodzica. W takim przypadku tylko terminowe wykrycie i leczenie tych chorób może zapobiec rakowi..

Klasyfikacja lokalizacji

W zależności od komórek, z których wywodzą się choroby przedrakowe, można wyróżnić trzy rodzaje chorób. Pierwsza wpływa na przewód pokarmowy, druga - na skórę i ostatnie choroby żeńskich narządów płciowych. Przedrak na innych narządach występuje bardzo rzadko i w rzadkich przypadkach powoduje proces onkologiczny.

Macica i szyjka macicy

Prekursory żeńskich narządów płciowych są szeroko rozpowszechnione wśród młodych kobiet i dlatego stanowią ogromny problem. Najczęściej występuje pseudo-erozja szyjki macicy, która jest wynikiem braku równowagi hormonalnej i wiąże się z zastąpieniem prawidłowego nabłonka tego obszaru komórkami charakterystycznymi dla kanału szyjki macicy. Patologia przebiega na tle przewlekłego procesu zapalnego i dodatku infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Ogromnym problemem dla kobiet jest również leukoplakia, czyli ogniska zrogowaciałej warstwy śluzowej szyjki macicy. W badaniu zewnętrznym wygląda jak białe plamy.

Erytroplakia rozwija się u pacjentów w podeszłym wieku i wiąże się z ścieńczeniem nabłonka i przeziernością naczyń krwionośnych. W wyniku częstych interwencji chirurgicznych z powodu ciągłego porodu lub aborcji na szyjce macicy pojawiają się blizny. Najgroźniejszą chorobą przedrakową jest dysplazja lub zmiana struktury nabłonka powierzchniowego, w wyniku której znajdują się obszary komórek atypowych i elementy komórkowe z patologicznymi mitozami. Naukowcy szczegółowo opisali metody wczesnego wykrywania w wytycznych American Cancer Society dotyczących wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy i raka. CA Cancer O Clin, 2002. Polipy endometrium pojawiają się głównie w podeszłym wieku i rzadko stają się złośliwe. Wszystkie te choroby często przebiegają bezobjawowo i można je wykryć podczas profilaktycznego badania ginekologicznego..

Prekursor układu pokarmowego

Choroby podstawowe i przedrakowe są często zlokalizowane w żołądku i jelitach. Główną taką chorobą są polipy gruczolakowate żołądka, które mimo dużych rozmiarów często ulegają złośliwemu lub rozlanej polipowatości rodzinnej, która zawsze rozwija się w raka i dlatego wymaga szybkiego usunięcia uszkodzonej części jelita. W żołądku onkologię wywołuje zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka i wrzód trawienny, co prowadzi do zwyrodnienia nabłonka błony śluzowej narządu. Może to również obejmować chorobę Leśniowskiego-Crohna, która jest zdolna do złośliwości tylko w długim przebiegu.

Choroby skórne

Takie prekancerki są bardzo powszechne i prawie wszystkie kategorie populacji są na nie podatne. Głównym powodem rozwoju takich warunków jest nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne. Główną rolę odgrywają brodawczaki i róg skórny, które w około 20% przypadków są złośliwe. Możliwe jest również zwyrodnienie tkanki bliznowatej, szczególnie w miejscach częstych urazów.

Leczenie patologiczne

Terapia zmian przedrakowych skóry polega na wykonaniu interwencji chirurgicznej, częściej małoinwazyjnej w postaci kriodestrukcji, naświetlania laserem i diaterokoagulacji. Z ich pomocą chore tkanki są wycinane przy minimalnym urazie zdrowych komórek. W ciężkich przypadkach po wykonaniu tych zabiegów wskazane jest przeszczepienie skóry. W przypadku uszkodzeń przewodu żołądkowo-jelitowego najpierw pokazano leczenie zachowawcze i dietę, które mają na celu zmniejszenie podrażnienia błony śluzowej. W przypadku ryzyka złośliwości wykonuje się operację. Leczenie chorób przedrakowych narządów płciowych żeńskich polega na zachowawczej terapii hormonalnej, a także na wykonywaniu małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych..

W ciężkich przypadkach usuwa się narządy dotknięte przedrakiem.

Jak ostrzec?

Ważne jest, aby na czas wykryć i leczyć choroby przedrakowe, ponieważ pomoże to chronić pacjenta przed procesem onkologicznym. Nie można dopuścić do traumatyzacji formacji, a także do prowadzenia terapii procesów zapalnych i zakaźnych, pod wpływem których zdrowe komórki są złośliwe.

Precancer: bać się lub nie zwracać uwagi?

Precancer. Co to jest? Czy muszę się bać tego stanu, czy mogę go zignorować?

Lekarz rodzinny, gastroenterolog "Ekspert Kliniki Smoleńsk" Okowitaja Julia Nikołajewna pomógł nam zrozumieć problem przedrakowych.

- Niestety życie Julii Nikołajewnej obfituje w opowieści o tym, jak rak został wykryty w zaawansowanym stadium, kiedy często nie można pomóc. Jeśli rak istnieje, ma etapy rozwoju. Wyjaśnij, czym jest stan przedrakowy?

Prekursor to wrodzona lub nabyta zmiana tkanki, która przyczynia się do pojawienia się nowotworów złośliwych, ale nie zawsze jest w nie przekształcana.

- Stan przedrakowy jest początkowym stadium raka, czy też nadal nie jest patologią onkologiczną?

Nie, stan przedrakowy nie jest rakiem, w tym jego początkowym stadium. To jest tło, „grunt”, na którym możliwy jest rozwój nowotworu złośliwego. I tylko wtedy, gdy się pojawi (i pewne cechy są charakterystyczne dla raka), tylko wtedy będzie można mówić o początkowym (lub innym) stadium raka.

- Prekursor jest osobną diagnozą i jest zakodowany w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.?

Tak. Ponieważ stan przedrakowy występuje w różnych narządach, odpowiednio kodowanie jest różne..

- Jakie choroby onkolodzy nazywają stanami przedrakowymi??

Rodzaje stanów przedrakowych różnią się w zależności od układu narządów. Występują przedraki skóry, czerwona obwódka warg, część ustna gardła, przełyk, żołądek, macica itp..

PREKANCER NIE JEST RAKIEM, W TYM
A NIE JEGO WSTĘPNY ETAP

Ponadto wyróżnia się fakultatywny i obligatoryjny prekursor. Pierwsza obejmuje stany o niskim prawdopodobieństwie złośliwości. Choroby w obrębie obligatoryjnego stanu przedrakowego są bardziej skłonne do rozwinięcia się w raka.

Lista konkretnych chorób jest dość obszerna. Są to np. Przełyk Barretta, choroba Pageta, polipy żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, plamy starcze, pieprzyki, indywidualne torbiele w strukturze patologii ginekologicznej.

Przeczytaj materiał na ten temat: Co to jest torbiel jajnika i jak ją leczyć?

- Nie jest to łatwe dla osoby, która dowiaduje się, że ma stan moralny przed rakiem. Trudno żyć ze świadomością, że w jego ciele jest bomba zegarowa. Szczególnie w przypadku tych pacjentów powiedz nam, w jakich warunkach stan przedrakowy może przekształcić się w raka?

Są to niekorzystne czynniki środowiskowe. Obejmuje to w szczególności ekspozycję na słońce. Co więcej, dotyczy to nie tylko osób ze stanami przedrakowymi na skórze, ale także na przykład z mastopatią.

Ważne jest długotrwałe istnienie procesów zapalnych, zaostrzeń; nadwaga (stwierdzono, że czynnik ten był związany z występowaniem raka okrężnicy); obecność złych nawyków (palenie, nadużywanie napojów alkoholowych); stresujące wpływy.

U kobiet dodatkowym czynnikiem jest częsta zmiana partnerów seksualnych, a co za tym idzie zwiększone ryzyko infekcji. Jeśli występują zmiany przedrakowe, może to prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy..

Przeczytaj materiał na ten temat: Czym jest infekcja TORCH?

Pewną rolę odgrywa dziedziczność (obecność onkopatologii w rodzinie), a także starzenie się (na przykład pod względem złośliwości plam starczych, znamion).

- Co należy zrobić, jeśli lekarz podczas wizyty mówi o stanie przedrakowym? To jest powód do paniki lub dalszych badań i leczenia.?

Jest to powód, aby zwracać szczególną uwagę na swoje zdrowie, poddawać się badaniom, monitorować i otrzymywać odpowiednie leczenie. Ale nie panikuj: uciekamy od stresu, to jest czynnik ryzyka.

- Julia Nikołajewna, jakie testy diagnostyczne są niezbędne dla pacjentów z przedrakiem?

Rozpoznanie stanu przedrakowego zależy od jego lokalizacji. Na przykład w przypadku takiej choroby, jak przełyk Barretta, stosuje się zanikowe procesy błony śluzowej żołądka, esophagogastroduodenofibroscopy z biopsją (pobranie fragmentu błony śluzowej do późniejszego badania mikroskopowego). Badanie struktury pobranej próbki tkanki jest konieczne, aby zrozumieć, jaki proces patologiczny jest obecny.

Przeczytaj materiał na ten temat: Jak przejść gastroskopię bez strachu?

- Wiadomo, że podejście medycyny zachodniej i medycyny domowej jest często różne w wielu kwestiach. Jak twoi zachodni koledzy podchodzą do leczenia nowotworów? Dla nich stan przedrakowy pacjenta jest powodem do „dzwonienia w dzwon” lub nie przywiązują większej wagi do stanu przedrakowego?

Zachodni lekarze oczywiście zajmują się prekursorami i przypisują mu należne znaczenie. Pytanie brzmi, że nasilenie zmian morfologicznych, od których rozpoczyna się leczenie, może się różnić. Podam jeden przykład. Znana wielu kobietom patologia - erozja szyjki macicy - zaczyna być tu leczona wcześniej niż na Zachodzie.

- Czy stany przedrakowe wymagają ciągłego dynamicznego monitorowania? Jak często są potrzebne??

Tak, nadzór jest konieczny. Częstotliwość - raz na 3 miesiące przez 1-2 lata. Jednak częstość badań pacjentów ze stanami przedrakowymi może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej..

- Jaki lekarz specjalizuje się w leczeniu pacjentów ze stanami przedrakowymi?

Zarządzanie i leczenie takich chorób należy do kompetencji onkologa (przez co najmniej dwa lata) i odpowiednio wąskiego specjalisty od narządu i układu, w którym dochodzi do naruszenia (jeśli skóra jest dermatologiem / dermatologiem, przełykiem, żołądkiem - gastroenterologiem itp.). Dwa lata później konsultacje onkologa odbywają się w porozumieniu z tym lekarzem..

Tutaj możesz umówić się na wizytę u onkologa

usługa jest dostępna w miastach: Woroneż, Kursk, Rostów nad Donem, Smoleńsk, Tuła

Przeczytaj materiał na ten temat:

Okovitaya Julia Nikolaevna

Absolwent wydziału lekarskiego Państwowej Akademii Medycznej w Smoleńsku w 2004 roku.

W latach 2004-2006 odbyła rezydenturę kliniczną w specjalności „Medycyna ogólna (rodzinna)”.

Obecnie zajmuje stanowisko lekarza ogólnego, gastroenterologa w Klinice Ekspert Smoleńsk. Odebrano: ul. 8 marca, zm.20.

Stany przedrakowe: co musisz o nich wiedzieć

Rak jest niebezpieczną chorobą wywoływaną przez zmutowane komórki organizmu i staje się coraz bardziej powszechna.

Współczesna medycyna ewoluuje, dlatego naukowcy starają się opracować najskuteczniejszą strategię jej zwalczania. Niestety, jak dotąd nie ma jednej „magicznej pigułki” na raka..

Aby być po bezpiecznej stronie, potrzebne jest kompleksowe podejście do profilaktyki raka na długo przed pojawieniem się guza. Rozmawialiśmy z Antonem Vadimovichem Elkinem, chirurgiem i onkologiem w Klinice Europejskiej, o przyczynach i rozpoznaniu stanów przedrakowych (a także o tym, skąd się wzięło to określenie)..

Co to jest prekursor?

Za stan przedrakowy lub stan przedrakowy uważa się zmiany tkankowe charakteryzujące się wysokim ryzykiem przekształcenia się w nowotwór złośliwy. Choroby przednowotworowe nie zawsze prowadzą do raka i nadal nie są uważane za początek raka. To jest „gleba”, która może się odrodzić tylko wtedy, gdy pojawią się sprzyjające warunki..

Najbardziej powszechne rodzaje raka mają stadia, które są już dobrze poznane. Wszystko zaczyna się od stanu przedrakowego, następnie staje się początkową postacią raka i ostatecznie przechodzi do zwykłej formy.

Termin „prekursor” powstał w 1896 roku na Międzynarodowym Kongresie Dermatologów. Podczas wydarzenia udało się ustalić, które stany przedrakowe determinują tę lub inną lokalizację guza. Był to przełom w nauce, ponieważ przyspieszył identyfikację patologii. Proces poszukiwania takich ognisk nazwano później w medycynie „profilaktyką nowotworową”..

Stany przedrakowe obejmują grupę procesów patologicznych o charakterze wrodzonym lub nabytym, których jest bardzo wiele. Zwiastuny raka są podzielone na dwie grupy:

 • Obowiązek prekursora. Masz wysokie ryzyko zachorowania na raka. Mogą być spowodowane wadami wrodzonymi lub nieprawidłowościami genetycznymi. Choroby obligatoryjne obejmują polipy gruczolakowate żołądka, rodzinną polipowatość okrężnicy, dermatozę Bowena (objawiającą się małymi czerwonymi plamami w okolicy głowy, na dłoniach, na błonach śluzowych męskich narządów płciowych) itp..
 • Opcjonalne prekancerki. Ta grupa nie jest spowodowana czynnikami dziedzicznymi i ma niskie ryzyko zachorowania na raka. Jednak czas trwania choroby przedrakowej zwiększa to prawdopodobieństwo. Opcjonalne choroby przedrakowe obejmują przewlekłe procesy zapalne, na przykład zanikowe zapalenie żołądka, wrzody żołądka i inne..

Co może wywołać pojawienie się takich warunków?

Stany przedrakowe mogą wystąpić z różnych powodów, w tym:

 • Czynniki fizyczne. Na przykład urazy mechaniczne, którym towarzyszy długotrwałe podrażnienie lub oparzenia słoneczne, które naruszają integralność skóry, a zatem mogą wywołać rozwój czerniaka.
 • Czynniki chemiczne. Na przykład smoła z dymu tytoniowego.
 • Czynniki biologiczne. Przykładowo, długotrwałe spożywanie soli i przypraw podrażnia błonę śluzową żołądka, która może być również pożywką dla stanów przedrakowych przewodu pokarmowego i dalszego rozwoju raka w tej lokalizacji..

Uderzającym przykładem skutków biologicznych jest śmierć francuskiego cesarza Napoleona Bonaparte. Na tle niedożywienia rozwinął się złośliwy guz żołądka.

Podstawą jego diety w tamtych czasach były potrawy z dużą ilością soli, ponieważ podczas działań wojennych można było konserwować tylko solone potrawy. Jak się okazało, w wielu pokoleniach przodkowie i potomkowie Napoleona umierali na raka żołądka lub przewodu pokarmowego. Oznacza to, że czynnik zewnętrzny sprowokował rozwój dziedzicznej patologii..

Według badań opublikowanych przez American Cancer Association 90-95% procesów złośliwych jest związanych z czynnikami środowiskowymi i stylem życia. Pozostałe 5-10% wszystkich typów guzów pojawia się z powodu mutacji genetycznej.

Diagnoza stanów przedrakowych

Obraz kliniczny stanu przedrakowego jest zróżnicowany. Niektóre jego typy mogą przebiegać bezobjawowo lub wykazywać oznaki pospolitych chorób, dlatego należy zwracać uwagę na wszelkie zmiany zachodzące w organizmie.

 • Objawy ze strony układu oddechowego - nieuzasadniony kaszel, ochrypły głos lub duszność lub trudności w połykaniu - mogą być oznakami raka krtani lub płuc.
 • Krwawe wydzielanie może również wskazywać na rozwój raka. Tak może objawiać się rak macicy, jelit lub płuc..
 • Musisz zwracać uwagę na swoje krety. Jeśli zmienią się lub pojawią się nowe plamy starcze na ciele, może to być oznaką raka skóry..

Odkrycie jednego lub więcej z tych objawów powinno być powodem do zwrócenia się o pomoc lekarską..

Aby zapobiec patologiom onkologicznym, konieczne jest zdiagnozowanie takich stanów na czas. Szczegółowe badanie i zebranie wywiadu pozwala nam zidentyfikować choroby przedrakowe, ustalić, czy przejście na raka jest możliwe i przepisać niezbędny przebieg leczenia.

Rozpoznanie stanu przedrakowego zależy od lokalizacji. W ramach regularnego badania lekarskiego można przejść standardowy zestaw badań: badania moczu i krwi, fluorografia lub prześwietlenie klatki piersiowej, USG narządów jamy brzusznej. Mężczyźni otrzymują wizytę u urologa, kobiety - ginekologa, a także USG narządów miednicy i badanie gruczołów sutkowych.

Po 40 latach zaleca się również wykonanie gastro- i kolonoskopii. W celach profilaktycznych zaleca się coroczną „kontrolę” każdej osoby. Jest to analogia badania klinicznego, kompleksowego badania ciała w celu zidentyfikowania patologicznych zmian w jego pracy. Zawiera również pełen zestaw analiz i studiów, ale sam program można wybrać indywidualnie.

Leczenie

Leczenie stanów przedrakowych może obejmować prostą obserwację lub operację, w zależności od lokalizacji i rodzaju. W przypadku objawów fakultatywnych, to znaczy, gdy prawdopodobieństwo przejścia na raka jest mało prawdopodobne, ognisko nie jest usuwane, a leczenie ma na celu regresję choroby. Ta taktyka zakłada obserwację w czasie, kontrolę odżywiania, odrzucenie złych nawyków i zapobieganie chorobom zapalnym..

Obowiązkowe manifestacje podlegają usunięciu. Głównym wskazaniem jest wysokie prawdopodobieństwo degeneracji takiej choroby w raka..

Usunięcie ogniska choroby jest uważane za wysoce skuteczne, ale nawet to nie gwarantuje, że choroba już się nie pojawi..

Na przykład polip jest stanem przedrakowym szyjki macicy. Można je usunąć, ale mają zdolność ponownego pojawienia się, być może nawet w większych rozmiarach i bardziej agresywnych formach. Ważne jest, aby poddawać się regularnym badaniom, dobrze się odżywiać, wykonywać umiarkowaną aktywność fizyczną i monitorować stan całego organizmu.

Precancer

Przedrak to grupa wrodzonych i nabytych stanów patologicznych poprzedzających rozwój zmian onkologicznych, ale nie zawsze przechodzących w nowotwór złośliwy. Może być opcjonalne lub obowiązkowe. Grupa stanów przedrakowych obejmuje dużą liczbę chorób zapalnych, niezapalnych i dystroficznych, wad rozwojowych, zmian związanych z wiekiem oraz łagodnych nowotworów. Diagnozowany na podstawie badań klinicznych, laboratoryjnych i instrumentalnych. Taktyka leczenia i środki zapobiegania nowotworom zależą od rodzaju i lokalizacji procesu patologicznego.

 • Klasyfikacja komórek przedrakowych
 • Stany przedrakowe (przedrakowe)
  • Skóra przedrakowa
  • Prekursory przewodu pokarmowego
  • Prekursorzy żeńskiego układu rozrodczego
 • Ceny zabiegów

Informacje ogólne

Przedrakowe - zmiany w narządach i tkankach, którym towarzyszy wzrost prawdopodobieństwa rozwoju nowotworów złośliwych. Ich obecność nie oznacza obligatoryjnej przemiany w raka, złośliwość obserwuje się tylko u 0,5-1% pacjentów cierpiących na różne postacie stanu przedrakowego. Badania tej grupy chorób rozpoczęto w 1896 r., Kiedy dermatolog Dubreuil zaproponował uznanie rogowacenia za stan patologiczny poprzedzający raka skóry. W dalszej kolejności teoria przedraków stała się przedmiotem badań lekarzy różnych specjalności, które doprowadziły do ​​powstania integralnej koncepcji uwzględniającej kliniczne, genetyczne i morfologiczne aspekty powstawania guzów nowotworowych..

Współczesna wersja tej koncepcji opiera się na założeniu, że nowotwory złośliwe prawie nigdy nie występują na tle zdrowych tkanek. Każdy rodzaj raka ma swój własny stan przedrakowy. W procesie transformacji zdrowej tkanki do złośliwego guza komórki przechodzą przez określone etapy pośrednie, które można rozróżnić, badając strukturę morfologiczną dotkniętego obszaru. Naukowcom udało się zidentyfikować czynniki przedrakowe wielu nowotworów o różnej lokalizacji. Jednocześnie w większości przypadków nadal nie identyfikuje się prekursorów innych grup zmian onkologicznych. Leczenie procesów przedrakowych prowadzą specjaliści z zakresu onkologii, dermatologii, gastroenterologii, pulmonologii, ginekologii, mammologii i innych dziedzin medycyny.

Klasyfikacja komórek przedrakowych

Istnieją dwa typy stanów przedrakowych: fakultatywne (z niskim prawdopodobieństwem złośliwości) i obligatoryjne (degenerujące się do raka, jeśli nie są leczone). Eksperci uważają te patologiczne procesy za dwa początkowe etapy morfogenezy raka. Trzeci etap to rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), czwarty to wczesny rak inwazyjny. Trzeci i czwarty etap są uważane za początkowe etapy rozwoju nowotworu złośliwego i nie należą do grupy stanów przedrakowych..

Biorąc pod uwagę lokalizacje, wyróżnia się następujące typy prekancerów:

 • Czynniki przedrakowe skóry: choroba Pageta, dyskeratoza Bowena, kseroderma barwnikowa, róg skórny, rogowacenie starcze, popromienne zapalenie skóry, przetoki długotrwałe, owrzodzenia pourazowe i troficzne, blizny po oparzeniach, zmiany skórne w SLE, kiła i gruźlica rozwojowa, wrodzone choroby skóry.
 • Prekancerki czerwonej granicy warg: dyskeratoza, brodawczaki.
 • Prekursory błony śluzowej jamy ustnej: pęknięcia, wrzody, leukokeratoza.
 • Prekurczaki nosogardzieli i krtani: brodawczaki, dyskeratoza, włókniak podstawny, chondroma, gruczolak, włókniak kontaktowy.
 • Stan przedrakowy piersi: guzkowy i rozlany rozrost dyshormonalny.
 • Stany przedrakowe żeńskich narządów płciowych: hiperkeratoza, erozja i polipy szyjki macicy, przerost endometrium, polipy endometrium, gruczolakowatość, torbielowate torbiele.
 • Stany przedrakowe przewodu pokarmowego: blizny pooparzeniowe przełyku, leukoplakia przełyku, nieżyt żołądka, wrzód żołądka, polipy gruczolakowate przełyku, żołądka i jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, przetoki i szczeliny odbytu, blizny o różnej lokalizacji.
 • Czynniki przedrakowe wątroby i dróg żółciowych: marskość wątroby, kamica żółciowa, wątrobiak.
 • Prekursory dróg moczowych, jąder i gruczołu krokowego: leukoplakia błony śluzowej pęcherza, brodawczak, gruczolak, wnętrostwo, przerost prostaty, teratoidalne guzy jądra, specyficzne zmiany najądrza w rzeżączce i gruźlicy.

Fakultatywne zmiany przedrakowe to przewlekłe choroby i stany o stosunkowo niskim ryzyku wystąpienia nowotworu. Takim patologicznym procesom towarzyszy dystrofia i zanik tkanek, a także zakłócenie procesów regeneracji komórek z utworzeniem obszarów przerostu komórek i metaplazji, które mogą następnie stać się źródłem złośliwego guza. Grupa fakultatywnych stanów przedrakowych obejmuje przewlekłe niespecyficzne i specyficzne procesy zapalne, w tym zapalenie przełyku, zanikowe zapalenie żołądka, wrzody żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nadżerki szyjki macicy i wiele innych. Ponadto w tej grupie znajdują się niektóre anomalie rozwojowe, zmiany związane z wiekiem oraz łagodne nowotwory..

Obowiązkowe zmiany przedrakowe są uważane za stany patologiczne, które nieleczone wcześniej czy później przekształcają się w raka. Te zmiany częściej stają się złośliwe niż fakultatywne zmiany przedrakowe. Większość obowiązkowych prekursorów jest dziedziczna. Choroby te obejmują polipy gruczolakowate żołądka, dermatozę Bowena, kserodermę barwnikową, rodzinną polipowatość jelita grubego itp. poziom dojrzałości z przewagą mniej wyspecjalizowanych form) i zaburzenie architektury tkankowej (zmiana normalnej struktury, pojawienie się obszarów asymetrii, nietypowe wstawienie komórek itp.).

Specjaliści zwykle wyróżniają trzy stopnie dysplazji w stanie przedrakowym: łagodną, ​​umiarkowaną i ciężką. Głównym kryterium określającym stopień dysplazji jest poziom atypii komórkowej. Postępowi dysplazji towarzyszy wzrost polimorfizmu komórkowego, wzrost jąder, pojawienie się hiperchromii i wzrost liczby mitoz. Pojawienie się obszarów dysplazji w stanie przedrakowym niekoniecznie kończy się utworzeniem klonu komórek złośliwych. Możliwa stabilizacja procesu, zmniejszenie lub zwiększenie nasilenia zmian patologicznych. Im wyraźniejsza dysplazja, tym większe prawdopodobieństwo złośliwości.

Stany przedrakowe (przedrakowe)

Skóra przedrakowa

Przedrakowe choroby skóry to szeroko rozpowszechniona i dobrze zbadana grupa nowotworów przedrakowych. Czołowe miejsce na liście czynników wywołujących takie stany patologiczne zajmują niekorzystne wpływy meteorologiczne, przede wszystkim - nadmierne nasłonecznienie. Ponadto ważna jest wysoka wilgotność, wiatr i niskie temperatury otoczenia. Czynniki przedrakowe skóry mogą być wyzwalane przez długotrwały kontakt z chemicznymi substancjami rakotwórczymi, w tym smołą, arsenem i smarami. Zapalenie skóry wywołane promieniowaniem pojawia się po otrzymaniu dużej dawki promieniowania jonizującego. Zaburzenia ukrwienia stają się przyczyną owrzodzeń troficznych. W miejscu rozległych ran ropnych mogą powstać owrzodzenia pourazowe. W rozwoju niektórych chorób ważną rolę odgrywa niekorzystna dziedziczność..

Ryzyko złośliwości rogowiaka kolczystokomórkowego wynosi około 18%, rogów skórnych - od 12 do 20%, zmian pooparzeniowych - 5-6%. Rozpoznanie stanu przedrakowego skóry przeprowadza się z uwzględnieniem danych wywiadu i badania zewnętrznego. Jeśli to konieczne, weź materiał do badania cytologicznego. Leczenie zwykle polega na wycięciu zmienionej tkanki. Możliwe jest usunięcie chirurgiczne, kriodestrukcja, laseroterapia, diatermocoagulacja. W przypadku niektórych stanów przedrakowych wymagana jest terapia choroby podstawowej, opatrunki, przeszczepy skóry itp. Zapobieganie polega na minimalizowaniu szkodliwych skutków, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas pracy z chemicznymi substancjami rakotwórczymi oraz odpowiednim czasie leczenia urazów i chorób zapalnych skóry. Pacjenci z grupy ryzyka powinni regularnie odwiedzać dermatologa.

Prekursory przewodu pokarmowego

Stan przedrakowy przewodu pokarmowego obejmuje dużą liczbę przewlekłych chorób przewodu pokarmowego. Do najważniejszych należą zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka o podłożu nowotworowym (choroba Monetriego), wrzody żołądka, polipy gruczolakowate żołądka i jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Przyczyny rozwoju stanu przedrakowego mogą być różne. Ważnymi czynnikami są niekorzystna dziedziczność, zakażenie Helicobacter pylori, zaburzenia odżywiania (nieregularne przyjmowanie pokarmów, jedzenie ostrych, tłustych, smażonych) oraz zaburzenia autoimmunologiczne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego w stanach przedrakowych przewodu pokarmowego jest bardzo zróżnicowane. Przy rodzinnej polipowatości okrężnicy złośliwość obserwuje się w 100% przypadków, z dużymi polipami gruczolakowatymi żołądka - w 75% przypadków, z chorobą Monetriego - w 8-40% przypadków, z zanikowym zapaleniem żołądka - w 13% przypadków. W przypadku wrzodu żołądka rokowanie zależy od wielkości i lokalizacji wrzodu. Duże wrzody są częściej złośliwe niż małe. W przypadku zmiany dużej krzywizny (bardzo rzadka lokalizacja owrzodzenia) transformację złośliwą obserwuje się u 100% pacjentów.

W diagnostyce zwykle wiodącą rolę odgrywają metody badań endoskopowych. Podczas gastroskopii i kolonoskopii lekarz ocenia wielkość, lokalizację i charakter przedraka oraz wykonuje endoskopową biopsję. Taktyka leczenia zależy od rodzaju procesu patologicznego. Pacjentom przepisuje się specjalną dietę i leczenie zachowawcze. Przy dużym ryzyku wystąpienia nowotworu wykonuje się chirurgiczne wycięcie zmian przedrakowych. Środki zapobiegawcze obejmują przestrzeganie diety, terminowe leczenie zaostrzeń, korektę zaburzeń immunologicznych, wczesne wykrywanie osób z dziedziczną predyspozycją, regularne badania gastroenterologa w połączeniu z badaniami instrumentalnymi.

Prekursorzy żeńskiego układu rozrodczego

W grupie chorób przedrakowych kobiecego układu rozrodczego eksperci łączą prekursory żeńskich narządów płciowych i gruczołów sutkowych. Wśród czynników ryzyka rozwoju nowotworów przedrakowych badacze wskazują na niekorzystną dziedziczność, związane z wiekiem zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne, wczesny początek aktywności seksualnej, poród mnogi i aborcję, brak porodu, choroby przenoszone drogą płciową, niektóre infekcje wirusowe (wirus brodawczaka ludzkiego, wirus opryszczki pospolitej typu 2), palenie, stosowanie chemiczne środki antykoncepcyjne i zagrożenia zawodowe.

Podczas diagnozowania stanu przedrakowego brane są pod uwagę dane z badania ginekologicznego, kolposkopii, histeroskopii, USG narządów miednicy, testu Schillera, badania zeskrobów szyjki macicy, mammografii, badania histologicznego i innych technik. Leczenie może obejmować dietę, fizjoterapię, leki hormonalne, środki przeciwświądowe i przeciwdrobnoustrojowe, itp. Koagulacja chemiczna, diaterokoagulacja, radio destrukcja, kriochirurgia i tradycyjne techniki chirurgiczne są stosowane w celu usunięcia różnych typów stanów przedrakowych. Wskazania do zabiegu i wielkość interwencji ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę historię choroby, ryzyko transformacji złośliwej, wiek pacjenta i inne czynniki..

Przyczyny chorób przedrakowych

Choroby przedrakowe szyjki macicy to zaawansowane patologie narządów kobiecego układu rozrodczego. Nieleczone mogą łatwo przekształcić się w onkologię. Niebezpieczeństwo stanu przedrakowego polega na przedłużającym się bezobjawowym przebiegu. Objawy kliniczne obserwuje się w już zaawansowanej chorobie, co zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W strukturze umieralności wiodące miejsce zajmują choroby onkologiczne u kobiet.

Przyczyny chorób przedrakowych

Przedrakowe choroby szyjki macicy rozwijają się z następujących powodów:

 • wirus brodawczaka ludzkiego;
 • opryszczka;
 • chlamydia;
 • wirus cytomegalii;
 • wczesny początek aktywności seksualnej i wczesny poród;
 • zapalenie szyjki macicy;
 • uraz podczas porodu i aborcji;
 • przewlekłe choroby układu moczowo-płciowego;
 • genetyczne predyspozycje;
 • zaburzenia układu hormonalnego i odpornościowego.

Wielu lekarzy twierdzi, że palenie wpływa na pojawienie się choroby przedrakowej. Substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym powodują rozwój dysplazji. Stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia się infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

Rodzaje chorób przedrakowych

Przedrakowe procesy pochwowej części szyjki macicy obejmują:

 1. Dysplazja. Patologia charakteryzująca się naruszeniem struktury komórkowej nabłonka szyjki macicy. Dysplazja jest uważana za najczęstszą postać stanu przedrakowego. Częstość przejścia od dysplazji do raka przedinwazyjnego wynosi 40-65% przypadków. 15% kobiet rozwija mikroraka na tle dysplazji. Dysplazja jest łagodna (zmiana obejmuje jedną trzecią grubości wielowarstwowego nabłonka płaskiego), średnia (dotyczy dwóch trzecich nabłonka) i ciężka (dotyczy wszystkich warstw nabłonka). W zaawansowanym stadium kobiety skarżą się na bóle w podbrzuszu, krwawe wydzieliny z dróg rodnych, leucorrhoea. Według statystyk 40% ciężarnych kobiet z dysplazją, które nie zostały wykryte i leczone na czas, w większości przypadków zachoruje na raka.
 2. Condyloma. Stan przedrakowy macicy, któremu towarzyszy pojawienie się miękkiego nowotworu, który z wyglądu przypomina kalafior. Condyloma występuje w wyniku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego podczas stosunku płciowego. Nowotwór jest szeroki i kolczasty. W drugim przypadku lekarze nazywają brodawki brodawki narządów płciowych, które prowadzą do rozwoju onkologii. Najczęściej dzieje się tak, gdy w wyniku urazu dochodzi do zakażenia nowotworu.
 3. Leukoplakia. Patologiczny proces, podczas którego dochodzi do rogowacenia nabłonka płaskiego, w pobliżu naczyń pojawia się beżowo-biały guz. Choroba występuje częściej u kobiet po 40 roku życia. Zwykle przebiega bezobjawowo. Leukoplakia rozwija się na tle infekcji opryszczką i HPV. Ponadto patologia występuje z erozją i mechanicznym uszkodzeniem nabłonka szyjki macicy, zaburzeniami układu odpornościowego lub hormonalnego, chorobami zakaźnymi układu rozrodczego, dysfunkcją jajników. W niektórych przypadkach leukoplakii towarzyszą bolesne odczucia podczas stosunku, leucorrhoea pochwy, krwawe upławy po intymności.
 4. Erythroplakia szyjki macicy. Patologiczny proces charakteryzujący się ścieńczeniem powłoki nabłonkowej i zanikiem warstwy podstawnej. W rezultacie na szyjce macicy pojawia się czerwona plama, przez którą prześwitują naczynia. Erythroplakia rozwija się wraz z infekcjami żeńskich narządów płciowych, urazem szyjki macicy w wyniku trudnego porodu i aborcji. Patologii towarzyszy leucorrhoea i krwawe wydzieliny po stosunku. Nieleczona erytroplakia może się nasilić.
 5. Gruczolakowatość. Choroba charakteryzuje się nadmierną proliferacją komórek endometrium z pojawieniem się atypowych komórek i patologicznych struktur. Patologiczna degeneracja nabłonka następuje pod wpływem nadmiaru hormonu estrogenu. Główną przyczyną gruczolakowatości są zaburzenia hormonalne, które występują na tle zmian związanych z wiekiem, chorób kobiecego układu rozrodczego, przy niewłaściwym stosowaniu leków hormonalnych, ze względu na obniżoną odporność, częsty stres i szkodliwe działanie czynników środowiskowych, np. Nadmierne promieniowanie ultrafioletowe.

Diagnoza procesów przedrakowych

Najczęściej choroby przedrakowe szyjki macicy są wykrywane podczas badania przez ginekologa i podczas kolposkopii. Kobiety powyżej 21 roku życia muszą być badane corocznie. Do wykrywania patologii stosuje się następujące metody:

 1. Badanie wizualne w lusterkach w celu oceny reliefu, kształtu i koloru gardła zewnętrznego, charakteru wydzieliny z kanału szyjki macicy i pochwy. Ponadto lekarz będzie mógł zidentyfikować pęknięcia, guzy, ektopię i inne stany patologiczne..
 2. Badanie cytologiczne. Metoda wczesnej diagnostyki chorób przedrakowych i raka szyjki macicy. Ginekolog pobiera wymaz z pochwy szyjki macicy w celu wykrycia złośliwych komórek. Również ogrodzenie jest wykonywane od dolnej jednej trzeciej szyjki macicy i od błony śluzowej kanału szyjki macicy. Materiał jest nakładany na czyste szkiełka, a następnie barwiony.
 3. Kolposkopia. Badanie przeprowadza się za pomocą kolposkopu z 40-krotnym powiększeniem obrazu. Pozwala wykryć najmniejsze ubytki tkanki. Kolposkopia jest prosta i zaawansowana. Prosta kolposkopia pozwala na zbadanie pochwy i pochwowej części szyjki macicy bez dodatkowej ekspozycji na specjalistyczne roztwory. Podczas rozszerzonej kolposkopii 3% roztwór kwasu octowego jest używany do zwężenia niezmienionych naczyń, roztwór Lugola do wykrywania glikogenu w nabłonku, trichlortetrazol do wykrywania markerów nowotworowych, roztwór adrenaliny do badania napięcia naczyń.
 4. Badanie histologiczne. Pobieranie próbek z biopsji do dalszych badań pod mikroskopem. Materiał jest przechowywany w 10% roztworze formaliny i badany w tej formie.

Badanie cytologiczne i kolposkopia pozwalają określić obecność choroby szyjki macicy z dokładnością do 90%.

Dodatkowe metody badania obejmują:

 • badanie bakteriologiczne i bakterioskopowe wydzieliny z pochwy i kanału szyjki macicy;
 • Analiza PCR;
 • USG narządów miednicy;
 • analiza hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej i hormonów płciowych;
 • oddzielne łyżeczkowanie diagnostyczne jamy macicy i kanału szyjki macicy;
 • optyczna koherentna tomografia szyjki macicy.

Leczenie

Przebieg leczenia chorób przedrakowych składa się z 5 etapów. W pierwszym etapie prowadzona jest terapia przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa. Po wykryciu ektopii szyjki macicy zalecana jest terapia hormonalna. Polega na stosowaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Aby zwiększyć odporność, przepisuje się preparaty immunomodulujące i interferonowe.

Na drugim etapie przeprowadza się korektę naruszeń biocenozy pochwy. Zaleca się odkażenie pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, a następnie przywrócenie jej mikroflory.

Na trzecim etapie lekarz przepisuje leczenie chirurgiczne. Obejmuje następujące metody:

 • zniszczenie laserowe;
 • diatermocoagulacja;
 • kriodestrukcja;
 • chemiczne zniszczenie szyjki macicy.

W ciężkich przypadkach wymagana jest radykalna interwencja chirurgiczna. Podczas operacji następuje amputacja szyjki macicy, usunięcie macicy wraz z szyjką lub wycięcie uszkodzonych obszarów metodą fal radiowych.

Na czwartym etapie pochwę i szyjkę macicy leczy się roztworami antyseptycznymi i lekami przeciwbakteryjnymi.

Piąty etap to okres rehabilitacji. Może obejmować różne środki terapeutyczne, na przykład terapię ozonową w celu przywrócenia mikroflory pochwy i szyjki macicy.

Zapobieganie chorobom przedrakowym

Aby zapobiec rozwojowi chorób przedrakowych szyjki macicy, zaleca się przestrzeganie szeregu zaleceń:

 1. Nie uprawiaj seksu przed 18 rokiem życia.
 2. Zakaz palenia.
 3. Podczas stosunku używaj prezerwatywy.
 4. Utrzymuj monogamiczną relację.
 5. Zaszczepić przeciwko HPV.
 6. Terminowo leczyć choroby zapalne szyjki macicy.

Wtórna profilaktyka chorób przedrakowych obejmuje badanie ginekologiczne, badanie cytologiczne, pobieranie wymazów na florę, terapię przeciwzapalną z wielokrotnym pobieraniem wymazów. Na ostatnim etapie wykonywana jest biopsja, diagnostyczne łyżeczkowanie kanału szyjki macicy, a następnie badanie histologiczne.

ZAREZERWUJ KONSULTACJĘ

Możesz do nas zadzwonić pod numer:
+7 (495) -565-31-97, +7 (903) -006-85-01
lub wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Przedrakowy: rodzaje, diagnostyka, objawy i leczenie chorób przedrakowych

Przewlekłe stany mogą poprzedzać raka. Wraz z cechami genetycznymi organizmu choroby mogą przekształcić się w nowotwory złośliwe. Przyczyną rozwoju jest osłabienie odporności człowieka. Patologiczne procesy poprzedzające rozwój guzów nowotworowych nazywane są chorobami przedrakowymi..

Pojęcie naukowe

Patofizjologia - tak nazywa się nauka o chorym organizmie, bada przyczyny pojawienia się, etapy rozwoju, przebieg, skutki chorób. Termin ten został po raz pierwszy wspomniany w drugiej połowie XIX wieku. Kierunki nowej nauki to morfogeneza i histogeneza nowotworów. Morfogeneza uwzględnia procesy powstawania, ogólnie statystykę rozwoju nowotworów. Histogeneza bada strukturę tkankową guza.

W pracach naukowców podkreślono klasyfikację procesów rozwoju nowotworów, ale wszystkie one przebiegają w jednym kierunku: jest początek, kontynuacja, ale nie ma końca. Pierwszy etap determinują zmiany na poziomie komórkowym do łagodnego guza, drugi to wzrost do nowotworu onkologicznego.

Łagodne formy są podzielone na dwie grupy: z minimalnym ryzykiem, z wysokim ryzykiem złośliwości.

Stan przednowotworowy nie zawsze prowadzi do raka. Łagodne nowotwory ulegają transformacji tylko w sprzyjających warunkach. Oznacza to, że wczesna diagnoza, terminowe leczenie zapobiegają nieodwracalnym procesom.

W medycynie zwyczajowo dzieli się prekursorów na typy: obligatoryjne i fakultatywne. Stany tła są wyróżnione osobno.

tło

Jest to zakłócenie pracy narządów lub procesów, które są przyczyną choroby. Choroby podstawowe nie mają zewnętrznych objawów, więc są trudne do wykrycia, podczas gdy organizm jest już narażony na zagrożenie przedrakowe. Aby to określić, przeprowadza się badania histologiczne lub cytologiczne.

Do takiej analizy potrzebny jest materiał biologiczny - kawałek tkanki. Chory organ nie cierpi. Analiza ujawnia atypowe komórki lub keratynizację, co jest uważane za alarmujący wskaźnik.

Opcjonalny prekursor

Nie zawsze dochodzi do przejścia choroby do stadium onkologicznego. Ten stan występuje na tle osobliwości rozwoju tkanek, dziedziczonych narządów, nabytych przy urodzeniu. Są to długotrwałe wady tkanek.

Procesy wymagają wykrycia, a następnie leczenia na wczesnym etapie. Długość pobytu bez leczenia zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu. Pacjenci są monitorowani przez specjalistów (profil ginekologiczny, terapeutyczny i inne).

Opcjonalny typ stanu przedrakowego obejmuje przewlekłe stany z degeneracyjnymi objawami tkanek, procesy dysregeneracyjne, w których może wystąpić wzrost guza.

Obowiązek prekursora

Patologiczny proces, w wyniku którego następuje degeneracja komórek w złośliwe nowotwory. Rodzaj stanu przedrakowego jest spowodowany chorobami dziedzicznymi, predyspozycjami genetycznymi. Wskaźnikiem jest dysplazja miejsc tkankowych, narządów.

Na takim tle osoba jest zagrożona patologią raka. Konieczne jest przeprowadzenie leczenia, rejestracja pacjenta u onkologa. Typ obligatoryjny obejmuje procesy, którym towarzyszą naruszenia elementów macierzystych, dojrzewanie komórek.

Diagnostyka

Wczesna diagnoza jest niezbędna, aby zapobiegać rakowi. Badanie przesiewowe, szczegółowe badanie pozwala zidentyfikować choroby przedrakowe, ustalić, czy przejście na raka jest możliwe, określić metody, formy leczenia.

W miejscu lokalizacji guzy są podzielone według rodzajów dotkniętych narządów. Każda grupa chorób jest diagnozowana według własnej metody.

Kobiece organy

Dziedzina medycyny, ginekologia, zajmuje się problemami zdrowotnymi kobiet. Choroby, które ze względu na swoją etiologię mogą stać się onkologiczne:

 • Dysplazja nabłonka, erozja, polipy szyjki macicy;
 • Nietypowy przerost endometrium macicy;
 • Łagodne guzy, torbiele jajników;
 • Dysplazja nabłonka pochwy i sromu;
 • Dyshormonalna hiperplazja gruczołu mlekowego.
 • Leukoplakia obejmuje prekursory szyjki macicy i błon śluzowych narządów.

Prekursory piersi:

 • Mastopatia i gruczolakowłókniak piersi;
 • Guzkowy i rozlany rozrost dyshormonalny.

Przeprowadza się szereg szczegółowych badań w celu identyfikacji procesów patologicznych w narządach żeńskich. Niektóre są już przepisywane z ustalonymi zmianami w celu wyjaśnienia diagnozy, inne w celach profilaktycznych w celu zidentyfikowania patologii bez zewnętrznych objawów. Badania obejmują wymienione procedury:

 • Mammografia - prześwietlenie klatki piersiowej;
 • Badanie ultrasonograficzne gruczołu mlekowego, narządów miednicy, regionalnych węzłów chłonnych na obecność przerzutów;
 • Badania genetyczne;
 • Badanie cytologiczne szyjki macicy, wydzielina z sutków piersi, genitalia;
 • Kolposkopia - instrumentalne badanie endometrium;
 • Oznaczanie markerów nowotworowych - badanie krwi;
 • Badanie histologiczne - przeprowadza się analizę materiału biologicznego;
 • Badanie onkocytologiczne komórek w rozmazie.

Dermatologiczne stany pochodzenia przedrakowego charakteryzują się wzrostem guzków na skórze, obecnością plam starczych, grudek, strefami hiperkeratozy. Widoczne ogniska mogą być przejawem tych chorób:

 • Choroba Bowena;
 • Warty prekursor;
 • Abrazyjne przedrakowe zapalenie warg wywołane przez Manganotti;
 • Ograniczona przedrakowa hiperkeratoza błony śluzowej jamy ustnej i czerwona obwódka warg;
 • Róg skórny;
 • Rogowacenie.

Widać przedrakową skórę, rozpoznanie potwierdza analiza histologiczna. Do badań pobierany jest materiał biologiczny - biopsja, która jest analizowana. Odchylenia związane z obecnością złośliwych nowotworów potwierdzają obecność choroby.

Narządy trawienne

Narządy trawienne mają kilka sekcji. Błony śluzowe są wyściełane od wewnątrz przewodu pokarmowego. Błony są zdolne do wzrostu i degeneracji w nowotwory. Do przedrakowych należą:

 • Blizny pooparzeniowe, leukoplakia przełyku;
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzód żołądka;
 • Polipy gruczolakowate przełyku, żołądka i jelit;
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy;
 • Przetoki i pęknięcia odbytu;
 • Blizny o różnej lokalizacji;
 • Marskość wątroby, kamica żółciowa, wątrobiak;
 • Cukrzyca;
 • Przewlekłe zapalenie trzustki;
 • Proliferacja nabłonka dołu powłokowego;
 • Odpływ;
 • Gruczolak okrężnicy;
 • Rodzinna polipowatość okrężnicy;
 • Zapalenie przełyku;
 • Zapalenie trzustki.

Terminowa i dokładna diagnostyka, nadzór lekarski pomaga uniknąć rozwoju niebezpiecznych postaci nowotworów. Zalecana lista egzaminów:

 • Esophagogastroduodenoscopy - endoskopia wyściółki żołądka; jelita. Wykrywa patologiczne zmiany nowotworowe.
 • Enteroskopia dwubalonowa - badanie wizualnie widocznych części jelita.
 • Kolonoskopia - wykrywa polipa.
 • Sigmoidoskopia błony odbytnicy.
 • Analiza stolca.
 • Biopsja - pobranie materiału, po zbadaniu którego określa się formy choroby.
 • USG, CT, MRI.

Układ moczowo-płciowy

Stan przedrakowy układu moczowo-płciowego obejmuje choroby:

 • Leukoplakia błony śluzowej pęcherza;
 • Wielotorbielowatość nerek;
 • Brodawki;
 • Gruczolaki;
 • Wnętrostwo;
 • Hiperplazja prostaty;
 • Guzy teratoidalne jąder;
 • Specyficzne zmiany najądrzy w rzeżączce i gruźlicy.

Aby ustalić diagnozę, przeprowadza się nowoczesne metody badawcze:

 • TRUSI;
 • Biopsja;
 • Ultradźwięk;
 • Metody rentgenowskie;
 • tomografia komputerowa.

Okolica twarzy

Dla regionu szczękowo-twarzowego charakterystyczna jest struktura ogniskowa. Guzy twarzy znajdują się w wargach, ustach, krtani i gardle. Należą do nich formacje:

 • Czerwone obramowanie warg: dyskeratoza, brodawczak;
 • Błona śluzowa jamy ustnej: pęknięcia, wrzody, leukokeratoza;
 • Brodawki, dyskeratoza, włókniak podstawny, chondroma, gruczolak, włókniak kontaktowy nosogardzieli, krtani, gardła.

Badanie diagnostyczne to analiza morfologiczna. Stany przedrakowe są diagnozowane w inny sposób. Są realizowane:

 • Badanie zewnętrzne jamy ustnej;
 • Badanie manualne;
 • Analiza cytomorfologiczna;
 • Diagnostyka rentgenowska;
 • Badanie radionuklidów;
 • Ultradźwięk;
 • Termografia;
 • Immunodiagnostics;
 • Analiza luminescencji i fluorescencji.

Płuca

Choroby układu oddechowego są niebezpieczne w rozwoju onkologii płuc:

 • Rozstrzenie oskrzeli to proliferacja nabłonka oskrzeli i tworzenie się fałdów. Komórki przybierają nietypowy kształt i rosną.
 • Przewlekłe zapalenie płuc - częste i długotrwałe zapalenie staje się opcjonalną formą stanu przedrakowego.

Obowiązkową formą diagnozy do zastosowania jest fluorografia. Zadanie profilaktyczne: określenie oznak obecności zmian patologicznych.

Tarczyca

Hormony tarczycy są niezbędne dla organizmu człowieka. Narząd ten jako pierwszy reaguje na negatywne zmiany środowiskowe w środowisku, które przyczyniają się do rozwoju nowotworów:

 • Wole guzkowe;
 • Zapalenie tarczycy.

Wiarygodną diagnozę przeprowadza się podczas badania ultrasonograficznego, histologicznego.

Objawy

Obraz kliniczny stanu przedrakowego jest zróżnicowany. W niektórych typach przebiega bez objawów, w innych daje objawy zwykłych chorób..

W przypadku stanów przedrakowych żeńskich narządów rodnych poradnia jest wykrywana przypadkowo podczas rutynowych badań ginekologicznych.

Manifestacje objawów chorób piersi u kobiet są również łagodne. Nieuważne podejście do niepokojących sygnałów organizmu prowadzi do przejścia formacji przedrakowych do rakowatych. Terminowe badanie pomoże wyeliminować punkt bez powrotu.

Objawy kliniczne stanu przedrakowego przewodu pokarmowego są podobne do objawów chorób tych narządów. Ponadto pacjenci odczuwają ból w okolicy nadbrzusza, tracą na wadze. Pojawiają się krwawe wymioty, biegunka, zmiany zaparcia, wzrost temperatury, zażółcenie skóry i twardówki oczu.

Dermatovenereology dostrzega problemy z zewnętrznymi warstwami skóry, ale nie zawsze prowadzi to do wczesnej diagnozy. Symptomatologia stanu przedrakowego skóry odpowiada klinice chorób. Wyniki przeprowadzonych testów pomogą zrozumieć i zdiagnozować guz lub nie jest to stan przedrakowy.

Narządy układu moczowego nie przejawiają się w żaden sposób w obecności stanu przedrakowego. I dopiero w momencie aktywnego wzrostu pojawiają się specyficzne objawy: ból w okolicy nerek, krew w moczu. Wraz ze wzrostem gruczolaka odpływ moczu jest trudny. Uważna uwaga na pracę narządów pomoże zachować zdrowie.

Przedrakowe stany płuc są bezobjawowe lub objawia się stanem zapalnym. Czujność onkologiczna występuje przy przewlekłym charakterze choroby.

Choroby szczękowo-twarzowe w początkowych stadiach przebiegają bezobjawowo, ale są widoczne wizualnie. Warunki sanitarne u dentysty ujawniają patologiczne ognisko natury nowotworowej.

Stan przedrakowy tarczycy objawia się objawami odpowiednich chorób. Występuje zwiększona drażliwość, utrata masy ciała, pocenie się, zmęczenie.

Leczenie

Leczenie chorób przedrakowych składa się z dwóch kierunków: usunięcia lub zniszczenia ogniska choroby i zapobiegania rozwojowi tkanki nowotworowej.

Przy opcjonalnej manifestacji i niskim stopniu prawdopodobieństwa przejścia na raka choroba jest monitorowana w czasie. Zmiana nie jest usuwana, a leczenie ma na celu odwrotny rozwój choroby.

Ten cel oznacza:

 • Prawidłowe odżywianie pacjenta;
 • Zapobieganie chorobom zapalnym;
 • Odrzucenie złych nawyków.

Obowiązkowe objawy raka są usuwane. Głównym powodem jest zdolność choroby do przekształcenia się w nowotwór onkologiczny. W medycynie opracowano technologie usuwania patologicznych nowotworów: laseroterapia, krioterapia, elektrochirurgia. Jeśli zabieg nie przyniesie pożądanych rezultatów, usuwa się tkankę guza, stosuje się napromienianie.

W przypadku wszystkich typów stanów przedrakowych zalecenia lekarzy mają na celu immunoterapię. Zapobieganie odgrywa ważną rolę w zapobieganiu chorobom. Medycyna śledzi przykłady skutecznych metod leczenia chorób przedrakowych. Stopa odzysku wynosi od 85 do 97%.