Guzy Schwannoma

Schwannoma to łagodny nowotwór, który rozwija się z komórek Schwanna. Te ostatnie tworzą osłonkę mielinową włókien nerwowych iz nieznanych powodów mogą rozpocząć zbyt aktywną reprodukcję, co prowadzi do pojawienia się guza. Schwannoma atakuje różne nerwy, ale najczęściej rozpoznaje się go na słuchu. Stanowi 10% przypadków guzów mózgu, 20% kręgosłupa i 50% guzów nerwów obwodowych.

Oddział Neurochirurgii CELT zaprasza na operacyjne leczenie schwannoma w Moskwie. Od ponad 30 lat działamy na krajowym rynku płatnych usług medycznych i posiadamy wszystko co niezbędne do prowadzenia leczenia zgodnie z międzynarodowymi standardami. Nasi neurochirurdzy mają za sobą dziesiątki lat praktycznego i naukowego doświadczenia i stosują skuteczne, delikatne techniki..

 • Konsultacja wstępna - 2700
 • Konsultacja wielokrotna - 1800
Umówić się

Etiologia Schwannoma

Pomimo tego, że naukowcom udało się ustalić związek między rozwojem schwannoma a nadmiernie aktywną reprodukcją komórek Schwanna, przyczyna tego ostatniego nadal nie jest znana. Istnieje wiele teorii, zgodnie z którymi czynniki inicjujące rozwój guza są następujące:

 • Słaba ekologia, zanieczyszczenie powietrza;
 • Narażenie na czynniki chemiczne, toksyny, trucizny;
 • Zapalenie tkanki nerwowej;
 • Narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • Regularne spożywanie żywności zawierającej czynniki rakotwórcze.

Nowotwór rośnie powoli i wygląda jak okrągły lub owalny węzeł o nierównej powierzchni pokrytej torebką. Wewnątrz nerwiaka często znajdują się cysty o różnych rozmiarach wypełnione patologicznym płynem..

Klinika Schwannoma

Ze względu na powolny wzrost schwannoma i prawie całkowity brak objawów klinicznych jest wykrywany dość późno. Dzieje się to na etapie, gdy zaczyna ściskać sąsiednie tkanki, a dotknięty nerw traci zdolność normalnego wykonywania swoich funkcji. Obraz kliniczny zależy bezpośrednio od tego, który nerw jest uszkodzony:

 • Słuch - może wystąpić utrata słuchu z powodu nerwiaka, nudności i wymioty;
 • Trigeminal - bolesne objawy na twarzy, osłabienie mięśni twarzy;
 • Korzeń kręgosłupa - ból, osłabienie, zanik i upośledzona wrażliwość w okolicy guza;
 • Obwodowe - ból, atrofia, osłabienie, zaburzenia troficzne dotkniętego obszaru.

Powikłania schwannoma

Jak już wspomniano, schwannomy są często odkrywane, gdy osiągnęły już imponujące rozmiary. Wczesna diagnoza jest z reguły przypadkowa: jeśli pacjent szuka lekarza w sprawie innego problemu. Ważną rolę odgrywa terminowość leczenia, która eliminuje następujące komplikacje:

 • Całkowita utrata słuchu;
 • Zaburzenia połykania i mowy;
 • Niedowład mięśni twarzy od strony zmiany;
 • Zaburzenia funkcji wzroku;
 • Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • Dysfunkcja miednicy.

Nerwiak rdzenia kręgowego

System radiosurgiczny CyberKnife jest z powodzeniem stosowany w leczeniu zarówno złośliwych, jak i łagodnych guzów, w tym nerwiaków.

Nerwiak rdzenia kręgowego rozwija się z komórek Schwanna (lemmocytów), które są pomocniczymi komórkami tkanki nerwowej. Tworzą osłonkę długich wyrostków komórek nerwowych zlokalizowanych w zwojach i nerwach obwodowych. Nowotwór składający się z tych komórek to nerwiak nerwiaka.

Ten guz jest łagodny. Pochwa komórek Schwanna pokrywa wszystkie nerwy, więc może wystąpić w nerwie rdzeniowym. Schwannoma wpływa na wszystkie nerwy, ale najbardziej charakterystyczną dla niego jest lokalizacja podskórna, która wygląda jak formacje tkanki miękkiej. Jeśli guz jest duży, uciska nerw lub go uszkadza.

Z reguły schwannoma jest pojedynczym guzem, ale czasami u jednego pacjenta można znaleźć kilka podobnych nowotworów.

Przyczyny schwannoma rdzenia kręgowego

Z reguły schwannoma występuje u osób w wieku powyżej 50-60 lat. Przyczyny jego pojawienia się nie są w pełni zrozumiałe, ale wielu badaczy uważa, że ​​głównym czynnikiem ryzyka pojawienia się nerwiaka jest predyspozycja genetyczna..

Objawy

Schwannoma może mieć różną lokalizację, dlatego jego objawy mogą być również różne, zarówno pod względem intensywności, jak i czasu trwania kursu..

W zależności od lokalizacji guza może dawać jeden lub inny objaw lub wcale. Jego objawami mogą być:

 • dysfunkcja niektórych narządów,
 • trudności w mówieniu,
 • niedowład,
 • paraliż.

Podobnie jak w przypadku innych łagodnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, schwannoma charakteryzują się raczej powolnym tempem wzrostu. We wczesnych stadiach choroba nie daje wyraźnych objawów i można ją wykryć przypadkowo, na przykład podczas rutynowego badania.

Diagnostyka Schwannoma rdzenia kręgowego

Diagnoza tej choroby obejmuje między innymi rutynowe metody badawcze stosowane w chorobach układu nerwowego. Należą do nich badania fizykalne i neurologiczne, a także specjalna metoda badania funkcji nerwów obwodowych - elektrroneuromyografia.

Do najnowocześniejszych metod diagnostycznych należą CT (tomografia komputerowa) i MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Pozwalają określić dokładną lokalizację, kształt, wielkość guza, a także jego związek z sąsiednimi narządami i tkankami.

Jeśli nerwiak jest zlokalizowany w obszarze tkanki miękkiej, można go z powodzeniem zdiagnozować za pomocą ultradźwięków. To jest ładne

dokładna i bezpieczna metoda diagnozowania nerwiaka rdzeniowego za rozsądną cenę.

W niektórych przypadkach wykonuje się biopsję guza. Biopsja jest jedyną metodą, która umożliwia onkologowi postawienie rzetelnej diagnozy.

Leczenie Schwannoma rdzenia kręgowego

Do tej pory w leczeniu nerwiaków rdzenia kręgowego stosowane są dwie metody - chirurgia i radiochirurgia. Onkolog może dokonać wyboru na korzyść jednej lub drugiej metody leczenia, w oparciu o określone czynniki. Obejmują one:

 • lokalizacja schwannoma,
 • jego głębokość,
 • związek z sąsiednimi tkankami i narządami,
 • Rozmiar,
 • ogólny stan pacjenta,
 • obecność współistniejących chorób i tak dalej.

Interwencja chirurgiczna polega na otwartej operacji. W zależności od lokalizacji nowotworu w niektórych przypadkach możliwa jest minimalnie inwazyjna interwencja endoskopowa..

Jeśli schwannoma znajduje się w trudno dostępnym miejscu, uciekają się do radiochirurgii. To nieinwazyjna, innowacyjna metoda leczenia guzów, która jest całkowicie bezpieczna dla otaczających narządów i tkanek. Podczas sesji radiochirurgicznej promieniowanie kierowane jest właśnie na guz, który otrzymuje dużą dawkę.

CyberKnife

Zaletą systemu radiochirurgicznego CyberKnife jest to, że należy do nieinwazyjnej metody leczenia, która nie wymaga przygotowania przedoperacyjnego i znieczulenia, a także nie ma przeciwwskazań (z pewnymi wyjątkami).

Zabieg CyberKnife nie wiąże się z powikłaniami, które mogą pojawić się po operacji. Odbywa się pod kontrolą specjalnego oprogramowania, które pozwala na możliwie najdokładniejsze skierowanie wiązki promieniowania do guza..

Kolejną zaletą zabiegu CyberKnife jest to, że po nim pacjent nie potrzebuje długiego okresu rekonwalescencji i pobytu w szpitalu.

W każdym indywidualnym przypadku koszt ustalany jest na podstawie wskazań do zabiegu, wymaganej liczby frakcji oraz planu leczenia opracowanego przez radioterapię i fizyka medycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat leczenia schwannoma rdzenia kręgowego przy użyciu systemu CyberKnife prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w Centrum Radioterapii Oncostop pod numerem telefonu +7 (495) 215-00-49

Koszt leczenia
Guz rdzenia kręgowego (od 305 tys.)

Dokładny koszt leczenia ustalany jest dopiero po konsultacji z lekarzem

 • O centrum
  • Specjaliści
  • Aktualności
  • Wzmacniacz
  • Recenzje
  Cierpliwy
  • Spotkanie
  • Koszt leczenia
  • Konsultacja
  • Diagnostyka
  • FAQ
  • Artykuły
 • Aparat Cyberknife
  • Wyjątkowość systemu
  • Wskazania do leczenia
  • Przeciwwskazania
  • Jak wygląda leczenie
  • Porównanie metod
  Radioterapia
  • Zdalny
  • Leczenie skojarzone
 • Leczenie
  • Guzy mózgu
  • Rak płuc
  • Rak wątroby
  • Rak nerki
  • Rak prostaty
  • Rak nosogardzieli
  • Guz rdzenia kręgowego
  • Nowotwór OUN u dzieci
  • Rak trzustki
  • Uszkodzenie kości przez guza
  • Przerzuty
  • Neuralgia nerwu trójdzielnego
  • Ostroga piętowa

Adres: 115478 Moskwa, Kashirskoe sh., 23 s.4
(terytorium Narodowego Centrum Badań Medycznych im. N.N. Blokhina, Ministerstwo Zdrowia Rosji)

© 1997-2020 OncoStop LLC. Prawa autorskie do materiałów należą do OncoStop LLC.
Korzystanie z materiałów witryny jest dozwolone tylko z obowiązkowym umieszczeniem linku do źródła (strony).

Neurinoma: rodzaje, objawy, diagnoza

Nerwiak (nerwiak nerwiaka) to łagodny guz, który rozwija się z komórek Schwanna. Różni się powolnym wzrostem, w rzadkich przypadkach staje się złośliwy. Kobiety są bardziej podatne na tę chorobę - chorują 1,5-2 razy częściej niż mężczyźni. Nowotwór może pojawić się w każdym wieku. Około 20% schwannoma ma charakter pozaczaszkowy, tworzy się na korzeniach nerwów rdzeniowych i obwodowych. Nerwiaka wewnątrzczaszkowego rozpoznaje się w 8-9% przypadków.

Rodzaje nerwiaków według lokalizacji i odpowiednich objawów

Rozważ główne typy patologii i jakie objawy im towarzyszą.

Nerwiak kręgosłupa (szyjny, piersiowy)

Najczęściej dotyka kręgosłupa piersiowego i szyjnego. Zgodnie z ogólnie przyjętą klasyfikacją należy do typu pozamózgowego. Rozwija się na korzeniach kręgosłupa i uciska zewnętrzną część rdzenia kręgowego.

Objawy wynikające z tego:

 • Zespół korzeniowy. Charakteryzuje się bólem wzdłuż rdzenia kręgowego, można zaobserwować wiotkie porażenie, upośledzoną wrażliwość w dotkniętym obszarze.
 • Zaburzenia wegetatywne. Objawy zależą od tego, który nerw w układzie autonomicznym został dotknięty guzem. Funkcje narządów miednicy (zatrzymanie lub nietrzymanie moczu, stolec), przewodu pokarmowego (ból brzucha, trudności w połykaniu), serca (zmiany rytmu, bradykardia, dławica piersiowa) mogą być upośledzone.
 • Zespół Brown Séquarda, gdy rdzeń kręgowy jest uciskany. Poniżej poziomu guza dochodzi do niedowładu spastycznego, porażenia wiotkiego na poziomie nerwiaka nerkowego, utraty wrażliwości po stronie zmiany, utraty czucia temperatury i bólu po przeciwnej stronie.
 • Dyskomfort między łopatkami, ból, utrata wrażliwości.

Oznaki patologii mogą pojawić się i minąć. Wraz ze wzrostem nowotworu objawy stają się silne i stałe. Ból jest zwykle gorszy w pozycji leżącej.

Nerwiak mózgu

Nerwiak nerwów czaszkowych to guz, który rośnie w czaszce. Najczęściej rozwija się na nerwach trójdzielnych i słuchowych. W 90% przypadków jest jednostronny. Objawy zwykle obejmują:

 • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • objawy ucisku otaczającego rdzenia;
 • oznaki uszkodzenia włókna nerwowego;
 • zaburzenia psychiczne;
 • drgawki;
 • ataksja;
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • niedociśnienie mięśni nóg i ramion;
 • dysfunkcja serca i oddychania;
 • zmiana w polach widzenia.

Nerwiak trójdzielny

To około 35% wszystkich nerwiaków wewnątrzczaszkowych, drugiego najczęściej rozpoznawanego nerwiaka mózgu. Objawy zależą od wielkości zmiany:

 • początkowo wrażliwość jest zaburzona po stronie głowy, gdzie znajduje się guz;
 • później następuje zaatakowanie mięśni żujących, ich osłabienie pojawia się;
 • wraz ze wzrostem wykształcenia pojawiają się nudności, wymioty, pękający ból głowy, kora płata skroniowego jest uciskana;
 • w zaawansowanych stadiach dodawane są halucynacje węchowe i smakowe.

Nerwiak akustyczny (nerwiak akustyczny)

Ze względu na położenie w kącie mostka móżdżkowego guz szybko uciska otaczające obszary mózgu i nerwy. Objawy są podzielone na trzy typy:

 • uszkodzenie nerwu ślimakowego - dzwonienie i hałas w uchu po uszkodzonej stronie;
 • upośledzenie słuchu - stopniowo, z wysokimi tonami;
 • przy wielkości guza 2-3 cm pojawia się ból zęba, zanik mięśni żujących;
 • gdy guz osiągnie 4-5 cm, dotyczy to odwodzicieli i nerwów twarzowych, a zatem traci się smak na języku, ślinianki nie działają prawidłowo, wrażliwość twarzy po dotkniętej stronie jest zaburzona, zez występuje z podwójnym widzeniem;
 • zaburzenia przedsionkowe (rozmiar edukacji 5-6 cm) - zawroty głowy, omdlenia.

Schwannoma nerwu twarzowego

Konsekwencje takiego nerwiaka to naruszenie smaku w pierwszej połowie języka, drętwienie i asymetria twarzy, hipotonia mięśni twarzy, naruszenie procesu wydzielania śliny. Możliwe zniszczenie struktur kostnych.

Nerwiak Mortona (stopy)

Jest to łagodny wzrost tkanki włóknistej w strefie nerwu podeszwowego. Rozwija się głównie między trzecim a czwartym palcem. Objawy to ból stopy, uczucie obcego ciała, zwiększony dyskomfort podczas noszenia obcisłych butów i ćwiczeń.

Nerwiak ogona końskiego

Znajduje się w najniższej części kanału kręgowego. Najpierw przejawia się jako jednostronny zespół korzeniowy, a następnie - dwustronny. Wiotkie niedowłady nóg, mozaikowe zaburzenia czucia, trudności w wypróżnianiu i oddawaniu moczu.

Metody diagnostyki nerwiaka

Lista badań jest wybierana przez neurochirurga lub neurologa. Diagnostyka rozpoczyna się od wykluczenia chorób o podobnych objawach, przeprowadza się badanie fizykalne - badanie, przesłuchanie pacjenta pod kątem reklamacji.

Ponadto można przypisać następujące egzaminy:

 • W przypadku nerwiaka wewnątrzczaszkowego - MRI lub CT mózgu. CT jest mniej pouczające, ponieważ nie „widzi” nowotworów mniejszych niż 2 cm. Jeśli nie można wykonać MRI, wykonuje się CT z kontrastem.
 • MRI lub CT kręgosłupa. Wykrywa guzy uciskające rdzeń kręgowy i korzenie nerwów rdzeniowych.
 • Audiometria. Stanowi część kompleksowej diagnostyki nerwiaka nerwu słuchowego. Pozwala poznać stopień ubytku słuchu, przyczynę jego spadku.
 • USG lub MRI z lokalizacją nowotworu na nerwach obwodowych. Pierwsza ujawnia pogrubienie neurylematu. MRI określa dokładną lokalizację guza, jego strukturę oraz stopień uszkodzenia włókna nerwowego.
 • Electroneuromyography. W ten sposób ocenia się drożność impulsów elektrycznych wzdłuż nerwu. Służy do prawie każdego rodzaju patologii i ocenia stopień naruszenia struktury nerwu.
 • Biopsja. Jest to pobór biomateriału dożylnego, a następnie analiza cytologiczna. Określa, czy guz jest złośliwy czy łagodny.

Leczenie i usuwanie schwannoma

Tego guza nie można wyleczyć zachowawczo. Dlatego jest usuwany chirurgicznie lub napromieniany. Czasami wybierana jest taktyka wyczekiwania:

 • z łagodnymi i nie postępującymi objawami;
 • jeśli guz zostanie przypadkowo wykryty podczas diagnozy innej choroby za pomocą CT lub MRI.

Chirurgiczne usunięcie nerwiaka

Główne wskazania do zabiegu to:

 • szybki wzrost nowotworu;
 • kontynuacja wzrostu guza po jego częściowym usunięciu;
 • wzrost guza po radiochirurgii;
 • wzrost objawów;
 • pojawienie się nowych objawów u pacjentów w wieku poniżej 45 lat.

Podczas operacji neurochirurgicznej guz jest usuwany całkowicie, jeśli nie wyrósł do otaczającej tkanki. W takiej sytuacji ryzyko nawrotu jest ograniczone do absolutnego minimum. Jednak operacja jest przeciwwskazana u osób powyżej 65 roku życia, z ogólnym złym stanem oraz z chorobami somatycznymi w fazie dekompensacji..

Jeśli guz urósł razem z nerwami, to należy go nie usunąć całkowicie, a następnie zastosować metody radiochirurgiczne (gamma lub cybernóż).

Gdy operacja nie może być wykonana technicznie, pacjentowi przepisuje się radioterapię - ukierunkowane napromienianie formacji strumieniem cząstek elementarnych. W tym celu stosuje się instalację akceleratora liniowego.

Plastyki nerwów i ścięgien to najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne. Chirurg musi być doświadczony, dobrze zaznajomiony z najmniejszymi cechami anatomii i.

 • Operacja
  • O centrum
  • Lekarze
  • Licencje
  • Jednostka sterująca
  • Szpital
  • Recenzje
  • Łączność
  • Ceny
 • Nasze zasoby
  • Centrum multidyscyplinarne SM-Clinic
  • Oddział pediatryczny
  • Centrum Chirurgii Plastycznej
  • Oddział chirurgiczny
  • Centrum Pracy
  • CM-Clinic Moskwa
 • Wersja dla niedowidzących
 • informacje ogólne
  • O trzymaniu
  • Informacje prawne
  • mapa witryny
  • Artykuły
 • Łączność
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Aby zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Choroby onkologiczne

  Artykuł omawia guz zwany nerwiakiem (lub nerwiakiem nerwiaka), który pochodzi z komórek osłonek nerwowych. Dowiesz się, jakie są cechy łagodnych i złośliwych postaci nerwiaka, jak guz objawia się w różnych częściach ciała (kręgosłup, mózg, kończyny), jak przebiega leczenie i jakie rokowania dla pacjentów?

  Objawy i leczenie nerwiaka

  Nerwiak lub nerwiak nerwiaka (mcb C47) to rzadki guz tkanek miękkich, który atakuje osłonkę nerwów, a mianowicie komórki Schwanna. W większości przypadków jest łagodny, ale występują również warianty złośliwe. Złośliwe schwannoma są również nazywane neurosarcoma..

  Onkologia może wystąpić w nerwach w dowolnym miejscu ciała. Nerwiak jest przeważnie pojedynczy, ale występuje też wiele zmian..

  Najczęstsze miejsca lokalizacji tych guzów to:

  • nogi (w szczególności nerw kulszowy);
  • ramiona (splot ramienny);
  • plecy (nerwiak kręgosłupa lub rdzenia kręgowego, pochodzący z korzeni nerwowych);
  • głowa i szyja (nerwy czaszkowe).

  Schwannoma nerwu słuchowego jest bardzo powszechna. Rzadkie warianty obejmują guzy nerwów śródpiersia i zaotrzewnowych.

  Obwodowy układ nerwowy przekazuje sygnały z mózgu i rdzenia kręgowego (ośrodkowego układu nerwowego) do mięśni i tkanek organizmu. Guz może uciskać i uszkadzać nerw, powodując różne zaburzenia, nawet jeśli są łagodne.

  Przerzuty limfatyczne nerwiaka złośliwego są rzadkie. Przerzuty krwiopochodne zwykle występują w późnym stadium w płucach lub kościach u 33-55% pacjentów. Ponadto guz rozprzestrzenia się poprzez bezpośrednią inwazję na otaczającą tkankę..

  Klasyfikacja nerwiaków

  Jak wspomniano wcześniej, schwannoma nerwów może być:

  1. Łagodny. Reprezentują wyraźnie odgraniczony węzeł, który rośnie bardzo wolno i nie może powodować żadnych zakłóceń. Łagodne nerwiaki często atakują tkanki szyi, głowy, twarzy, kręgosłupa.
  2. Złośliwy. Mięsak złośliwy nerwu może pojawić się de novo lub w wyniku złośliwości łagodnego guza. Wyróżnia się brakiem wyraźnych granic, miękką elastyczną konsystencją, szybszym tempem wzrostu i zdolnością do tworzenia przerzutów w innych narządach. Nowotwór złośliwy jest duży i trudniejszy do wyleczenia. Typowe miejsca lokalizacji to dystalne kończyny (dłonie, stopy, przedramię).

  Interesujący fakt! Nerwiak złośliwy tkanek miękkich dotyka głównie osoby młode w wieku 20-40 lat, natomiast łagodny - starszych mężczyzn i kobiety w wieku 50-60 lat.

  Łagodne i złośliwe nerwiaki mają podobne objawy kliniczne. Dlatego czasami bardzo trudno je odróżnić. Do postawienia diagnozy wymagana jest weryfikacja morfologiczna.

  Kiedy guz staje się złośliwy, zmienia się stopień jego zróżnicowania:

  • początkowo ma pierwszy (wysoki) stopień zróżnicowania. Jego komórki są praktycznie nie do odróżnienia od zwykłych komórek Schwanna i są praktycznie łagodne;
  • dla stopnia 2 (średni) nieodłączne są bardziej zauważalne zmiany w strukturze tkanek i przyspieszone tempo wzrostu;
  • Stopień 3 (niski) oznacza najbardziej agresywne mięsaki neurogenne.

  Istnieje również stopień 4, który przypisuje się niezróżnicowanym nowotworom. Ich histogeneza jest bardzo trudna do określenia. Większość neurosarcomów ma stopień 3.

  Co powoduje schwannoma

  Większość przyczyn nerwiaków pozostaje nieznanych, ponieważ guzy zwykle rozwijają się u zdrowych ludzi.

  Przyczynami guzów nerwów w niektórych przypadkach są następujące choroby genetyczne:

  • neurofibromatoza typu 1 i 2;
  • schwannomatosis;
  • Zespół Gorlina-Goltza.

  Do czynników ryzyka należą również przypadki onkologii w rodzinie, promieniowanie jonizujące i urazy..

  Objawy złośliwego schwannoma

  Typowe objawy nerwiaka to:

  1. pojawienie się wyczuwalnej masy pod skórą;
  2. bolesność w tym obszarze (szczególnie przy ucisku).

  Guzy onkologiczne na rękach i nogach wyglądają jak małe formacje o gęstej konsystencji wystające ponad skórę. Może nie być widocznych oznak, jeśli nerw głęboko w tkance miękkiej jest uszkodzony.

  Ważny! Guzy nerwów mogą rosnąć powoli przez miesiące lub lata, nie powodując objawów.

  Pozostałe objawy schwannoma są specyficzne, zależą od lokalizacji patologii:

  I. Neurinoma mózgu lub nerwów czaszkowych (stanowi 10-13% guzów jamy czaszkowej).

  Objawy nerwiaka nerwów mózgu mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od tego, który obszar jest uszkodzony.

  W przypadku zajęcia nerwów znajdujących się w przedniej części czaszki, w pobliżu zatok, mogą wystąpić objawy jednostronnej niedrożności nosa, hiposmii, krwawienia z nosa, atypowego bólu, miejscowego obrzęku twarzy.

  Gdy obszar oczodołu jest dotknięty, z reguły występuje wytrzeszcz, oczopląs, zaburzenia widzenia.

  Klęska nerwu językowo-gardłowego powoduje problemy z mową i połykaniem, dysfagią, fonacją.

  Nerwiak słuchowy (nerwiak przedsionkowy) powoduje:

  • upośledzenie słuchu lub głuchota;
  • szum w uszach;
  • problemy z równowagą;
  • zawroty głowy podczas obracania głowy;
  • oczopląs samoistny.

  Atakom mogą towarzyszyć nudności i wymioty. Wraz z postępem choroby obserwuje się ból w części twarzy, w której znajduje się guz, a także drętwienie. Nerwiak może wpływać na nerw abducens, powodując objaw podwójne widzenie.

  Uszkodzeniu nerwu trójdzielnego i jego gałęzi towarzyszy:

  • silny ból (pieczenie);
  • drętwienie niektórych obszarów skóry twarzy (ograniczone do ruchu brwiami, wargami, brodą itp.);
  • zanik mięśni żujących;
  • utrata smaku, zwiększone wydzielanie śliny.

  Dysfunkcja mięśni pojawia się późno, gdy w procesie zaangażowany jest trzeci podział nerwu trójdzielnego. Wzrost wewnątrz zatoki jamistej może prowadzić do dysfunkcji nerwu czaszkowego.

  W późniejszych stadiach pacjent ma różne zespoły neurologiczne i ciśnienie wewnątrzczaszkowe, któremu towarzyszą bóle głowy i nudności..

  W ciężkich przypadkach, gdy guz uciska móżdżek lub pień mózgu, występują:

  • drgawki;
  • zaburzenia psychiczne;
  • niepełnosprawność intelektualna;
  • naruszenie oddychania i czynności serca;
  • ataksja;
  • niedociśnienie mięśni rąk i nóg;
  • zmiana w polach widzenia.

  II. Guz nerwu rdzeniowego (stanowi 20% wszystkich guzów tej lokalizacji).

  Objawy żółciaka rdzenia kręgowego mogą obejmować ból pleców, drętwienie nóg lub ramion, osłabienie kończyn lub paraliż. Nerwiak ogona końskiego często powoduje paraliż kończyn dolnych, promieniujący ból dolnej części pleców do nóg i pośladków, dysfunkcję pęcherza (nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu) i jelit.

  III. Nerwiak tkanek miękkich rąk lub nóg - problemy z ruchem, osłabienie.

  IV. Nerwiak śródpiersia - Objawy złośliwego nerwiaka śródpiersia obejmują ból w klatce piersiowej lub kręgosłupie piersiowym, drętwienie ramion, skóry tułowia lub szyi, zmianę głosu (chrypka), trudności w oddychaniu i połykaniu, powiększenie naczyń krwionośnych w klatce piersiowej, obrzęk i zasinienie twarzy.

  V. Nerwiak płuc - kaszel, duszność, ból podczas oddychania.

  Vi. Nerwiak szyjki macicy - obrzęk szyi, trudności w połykaniu, drętwienie języka, ból szyi i barku.

  VII. Nerwiak Mortona - ten guz jest zlokalizowany w stopie, więc ludzie skarżą się na ból stopy lub palców. Można również wyczuć obecność ciała obcego.

  W każdym przypadku można zaobserwować połączenie różnych objawów. Na początku nie są tak wyraźne, ale wraz z postępem choroby stają się silniejsze..

  Diagnostyka guza

  Rozpoznanie nerwiaka złośliwego jest trudne, ponieważ guz występuje rzadko, a objawy, które wywołuje, są podobne do innych, bardziej powszechnych chorób. Aby zidentyfikować zaburzenia neurologiczne, przeprowadza się specjalne testy wrażliwości, odruchów, koordynacji ruchów itp. Aby lekarz mógł zrozumieć, w jaki sposób nerw jest uszkodzony..

  Aby wykluczyć inne (nieonkologiczne) dolegliwości i potwierdzić rozpoznanie, stosuje się następujące metody:

  1. Radiografia. Klasyczne objawy rentgenowskie złośliwego nerwiaka nerwiakowatego to dobrze ograniczona masa, która przemieszcza sąsiednie struktury bez bezpośredniego ich inwazji. Charakterystyczne jest zwyrodnienie torbielowate, ale krwotoki i zwapnienia są bardzo rzadkie. Radiografia bada również klatkę piersiową, śródpiersie i kręgosłup.
  2. Tomografii komputerowej. CT nie jest tak czuły w diagnozowaniu nerwiaka jak MRI, ale często jest pierwszym testem. CT jest szczególnie przydatna w ocenie zmian kostnych i poszukiwaniu przerzutów do płuc.
  3. MRI. Pomaga określić dokładną lokalizację nowotworu, jego połączenie z nerwem i otaczającymi tkankami.
  4. Biopsja. Próbkę guza pobiera się specjalną igłą i bada w laboratorium w celu ustalenia pochodzenia i złośliwości. Biopsja nie jest wymagana, jeśli lekarze są przekonani, że nerwiak jest łagodny (rośnie powoli, ma wyraźne granice).

  W zależności od lokalizacji zmiany mogą być potrzebne dodatkowe testy. Na przykład mielografia służy do badania rdzenia kręgowego i jego struktur (w tym korzeni nerwowych), a jeśli nerw słuchowy jest uszkodzony, zalecana jest audiometria, czyli słuch.

  Leczenie nerwiaka (schwannoma): łagodny i złośliwy

  Leczenie schwannoma zależy od lokalizacji guza, nasilenia objawów i tego, czy guz jest łagodny czy złośliwy (rakowy).

  Leczenie operacyjne

  W przypadku niewielkich, łagodnych zmian, które nie powodują bólu i innych objawów, można zastosować podejście „poczekaj i zobacz”: pacjent nie jest leczony, a jedynie regularnie sprawdzany za pomocą rezonansu magnetycznego. Kiedy wzrost guza przyspiesza lub pojawiają się jakiekolwiek dolegliwości, wykonuje się chirurgiczne usunięcie.

  Operacja złośliwych nerwiaków jest obowiązkowa. Nowotwór jest resekowany wraz z niewielką częścią otaczającej tkanki w celu zwiększenia szansy na radykalne usunięcie. W ciężkich przypadkach wymagana jest amputacja kończyny, ale są one rzadkie. Wczesne schwannoma można zwykle usunąć bez uszkodzenia nerwu. Chirurgia nerwiaka rąk i nóg jest uważana za dość prostą. Niektórzy pacjenci mogą wrócić do domu tego samego dnia.

  Całkowita resekcja chirurgiczna może nie być możliwa ze względu na rozległy charakter guza i jego lokalizację (np. Przy nerwiaku mózgu lub nerwach czaszkowych).

  Radiochirurgia

  W leczeniu nerwiaków rdzenia kręgowego występują pewne trudności związane z możliwością uszkodzenia korzenia nerwu lub rdzenia kręgowego, dlatego zamiast operacji można zastosować radiochirurgię stereotaktyczną. Jest to nieinwazyjna technika polegająca na działaniu promieniowania radioaktywnego (jak w radioterapii). Zabieg przeprowadzany jest za pomocą specjalnego urządzenia „Gamma Knife”, które wytwarza silne promieniowanie i kieruje je do guza. W tym przypadku ciało ludzkie jest mocowane w specjalnie wykonanej ramie stereotaktycznej, a kierunek wiązki jest obliczany przez aparat CT w celu wyeliminowania błędów..

  W 1-3 bezbolesnych zabiegach trwających 30-60 minut możliwe jest całkowite zniszczenie niewielkiego nowotworu, ale efekt będzie widoczny dopiero po kilku tygodniach. Guz zmniejsza się i staje się nieaktywny, a otaczająca go zdrowa tkanka praktycznie nie jest dotknięta. Radiochirurgia jest również stosowana w leczeniu nerwiaków mózgu znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.

  Chemia i radioterapia złośliwego schwannoma

  W leczeniu złośliwych schwannoma zaleca się stosowanie uzupełniającej radioterapii lub chemioterapii.

  Pooperacyjne leczenie przeciwnowotworowe musi być przepisane pod warunkiem:

  • niepełne usunięcie nerwiaka nerwiaka;
  • duży rozmiar guza;
  • obecność regionalnych lub odległych przerzutów.

  Uważa się, że dodatkowa ekspozycja na promieniowanie i / lub chemioterapia pomaga zniszczyć pozostałości raka, zatrzymać wzrost przerzutów, zmniejszyć ryzyko nawrotu i przedłużyć życie pacjenta, ale ich skuteczność nie została udowodniona ze względu na brak badań na dużą skalę. W przypadku nieoperacyjnych nowotworów główną metodą leczenia nerwiaka jest promieniowanie.

  Nie ma standardowego schematu chemioterapii guzów nerwów, ale niektóre badania wykazały pozytywne wyniki po zastosowaniu dużych dawek ifosfamidu i doksorubicyny. Liczba kursów waha się od 4 do 6.

  W objawowym leczeniu nerwiaków można przepisać niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. W przypadku guzów mózgu powodujących wodogłowie, leczeniem z wyboru jest przetaczanie.

  Leczenie nawrotów

  Kilka lat po zabiegu u 50-55% pacjentów dochodzi do nawrotu nerwiaka złośliwego. Jeśli guz wraca w to samo miejsce, oznacza to, że nie został całkowicie usunięty za pierwszym razem. Być może istnieją mikroskopijne komórki rakowe. To wystarczy, aby przekształcić się w nowego mięsaka. Również przerzut (guz wtórny) w innym narządzie lub nerwie może stać się nawrotem..

  Nawracający mięsak neurogenny jest trudniejszy do leczenia. Lekarze mogą ponownie usunąć nerwiaka, radioterapię lub chemioterapię, w zależności od poprzednio zastosowanej dawki. Praktykuje się również terapię celowaną.

  Powikłania i konsekwencje guzów nerwowych

  Chirurgiczne leczenie nerwiaka złośliwego zwykle szybko łagodzi objawy związane z uszkodzeniem nerwów. Ale w zaawansowanych przypadkach nieprzyjemne konsekwencje, takie jak:

  • osłabienie mięśni (jeśli mięsień nie może powrócić do swojego pierwotnego stanu);
  • uporczywa dysfunkcja narządów miednicy;
  • utrata słuchu;
  • nieodwracalny paraliż.

  Onkologia mózgu jest również niebezpieczna przy takich zjawiskach jak epilepsja, utrata wzroku, zaburzenia koordynacji ruchów, niewydolność oddechowa czy serca..

  Schwannoma złośliwy: rokowanie

  Łagodne guzy osłonek nerwów nie prowadzą do śmierci, więc oczekiwana długość życia takich pacjentów 5 lat wynosi 100%.

  Nawet złośliwe schwannoma rosną powoli w porównaniu do innych mięsaków, więc rokowanie w ich przypadku jest bardzo uspokajające. Wskaźniki 5-letniego przeżycia wahają się od 37,6% do 65,7%. Jeśli operacja jest niemożliwa, rokowanie będzie gorsze. Lokalizacja guza wpływa również na liczby. Tak więc w przypadku mięsaków neurogennych głowy i szyi prognoza 5-letniego przeżycia jest najniższa, waha się od 15 do 35%.

  Neurinoma (nerwiak nerwiaka). Przyczyny, diagnoza, leczenie

  Nerwiak (nerwiak nerwiaka) jest jednym z rodzajów łagodnych guzów (najczęściej mózgu), utworzonych z komórek Schwanna. Osobliwością tych komórek jest to, że tworzą one osłonkę mielinową nerwów rdzeniowych, czaszkowych i obwodowych. W rzeczywistości nerwiaki są patologicznymi formacjami o okrągłym lub zrazikowym kształcie, rzadziej w postaci kapsułki, zlokalizowanej na osłonce nerwu.

  Lokalizacja nerwiaków wewnątrzczaszkowych najczęściej dotyczy części korzeniowej nerwu słuchowego, a także nerwów twarzowych (trójdzielnych, rzadziej oka i szczęki). Ich udział stanowi około 14% wszystkich guzów mózgu.

  Nerwiaki kręgosłupa (kręgosłupa) stanowią około 20% wszystkich guzów przykręgowych. Osobno należy zwrócić uwagę na nerwiaka Mortona, który rozwija się między 3. a 4. palcem. Jest to najczęstszy rodzaj schwannoma, który najczęściej tworzy się na jednej ze stóp. Ale są też obustronne nowotwory..

  Przyczyny powstawania nerwiaka

  Podobnie jak w przypadku innych rodzajów łagodnych zmian, przyczyny, dla których zaczyna się tworzyć nerwiak, nie są całkowicie jasne. Badacze skłaniają się ku wersji mutacji genów na chromosomie 22, które są odpowiedzialne za syntezę białek. W wyniku naruszenia syntezy następuje niekontrolowany wzrost komórek Schwanna i ich dalszy wzrost..

  Z jakiego powodu mutacja występuje w chromosomie nie jest dokładnie znana, ale możemy mówić o czynnikach, które się do niej przyczyniają:

  • narażenie na promieniowanie,
  • długotrwała interakcja z agresywnymi chemikaliami,
  • obecność innych łagodnych guzów w organizmie,
  • dziedziczna predyspozycja organizmu,
  • neurofibromatoza typu II u pacjenta lub jego najbliższej rodziny.

  Podobnie jak nerwiak neurofibromatoza jest konsekwencją mutacji chromosomu 22. Dlatego jeśli ta choroba zostanie zdiagnozowana u jednego z rodziców, prawdopodobieństwo dziedziczenia przez dziecko jest większe niż 50%..

  Objawy nerwiaka różnych oddziałów

  Objawy każdego rodzaju guza, złośliwego lub łagodnego, zależą bezpośrednio od jego lokalizacji, wielkości i stopnia wpływu na znajdujący się w pobliżu narząd. Przy tej samej wielkości nowotworu objawy nerwiaka wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego będą się objawiać na różne sposoby. Wraz ze wzrostem guza i jego dużą penetracją w głąb tkanek, ucisk na narząd znajdujący się w pobliżu.

  Nerwiak nerwu słuchowego i mózgu

  W nerwiaku słuchu guz atakuje pień mózgu i móżdżek.

  W przypadku uszkodzenia nerwu słuchowego występują:

  • Szum w uszach to pierwszy objaw, na który należy zwrócić uwagę. Obserwuje się to u większości pacjentów z nerwiakiem, nawet jeśli guz dopiero zaczyna się rozwijać. Kiedy obustronny nerwiak występuje w obu uszach,
  • utrata słuchu. Występuje u 95% pacjentów. Z jednej strony objawia się powoli, zaczynając od wysokich tonów i prowadzi do trudności w rozpoznawaniu głosów. W bardzo rzadkich przypadkach dochodzi do szybkiego rozwoju utraty słuchu,
  • zawroty głowy i brak koordynacji. Pojawia się na etapie, gdy nerwiak nerwiakowy osiągnął wielkość około 5 cm w wyniku uszkodzenia przedsionkowej części nerwu ślimakowego przedsionkowego. Pierwsza to niestabilność z ostrym obrotem głowy, a następnie ciągłe zawroty głowy i problem z utrzymaniem równowagi. Mogą towarzyszyć nudności, wymioty, omdlenia.

  Ucisk nerwu trójdzielnego

  Występuje, gdy guz osiąga rozmiar powyżej 2 cm. Główne objawy to: naruszenie wrażliwości mięśni twarzy, tępy ból, podobny do bólu zęba, po stronie, w której znajduje się guz. Wraz ze wzrostem wielkości guza może dojść do całkowitego lub częściowego zaniku mięśni żucia.

  Ucisk nerwu twarzowego i odwodzącego

  Występuje, gdy guz osiąga wielkość powyżej 4 cm Uszkodzenie nerwu twarzowego objawia się utratą smaku, upośledzeniem wrażliwości mięśni twarzy i niekontrolowanym wydzielaniem śliny. Ucisk na nerw odwodzący objawia się zezem i podwójnym widzeniem. Na późniejszych etapach dochodzi do naruszenia mowy, połykania, oddychania. W niektórych przypadkach występuje zamieszanie lub zaburzenia psychiczne.

  Etapy nerwiaka wewnątrzczaszkowego

  Etap I. Określane przez niewyrażony obraz kliniczny. Guz do 2 cm objawiający się zaburzeniami nerwu ślimakowego trójdzielnego, twarzowego i przedsionkowego.

  Etap II. Ma wyraźne zmiany kliniczne. Guz 2-4 cm, naciska na pień mózgu lub móżdżek. Obserwuje się utratę słuchu, porażenie nerwu trójdzielnego i twarzowego oraz utratę smaku.

  Etap III. Guz większy niż 4 cm prowadzi do zaburzeń mowy, połykania i móżdżku.

  Nerwiak kręgosłupa

  Jest charakterystyczny dla odcinka szyjnego lub piersiowego, w rzadkich przypadkach - odcinka lędźwiowego. Należy do pozamózgowego typu nowotworu, ponieważ otacza i uciska rdzeń kręgowy. Typowe objawy:

  Zespół bólu korzeniowego. Zależy od tego, który nerw jest naciskany. Podczas ściskania rozwija się porażenie mięśni przednich, tylne - ból, upośledzona wrażliwość. W fazie podrażnienia dochodzi do okresowego naruszenia wrażliwości, w fazie utraty funkcji wrażliwość może zostać całkowicie utracona.

  Głównym objawem objawu korzeniowego jest ból narastający w pozycji poziomej i zmniejszający się w pozycji stojącej. W niektórych przypadkach ból można łatwo pomylić z napadem dławicy piersiowej

  Zaburzenia wegetatywne. Są one zauważane przez zaburzenia układu sercowo-naczyniowego i funkcji narządów miednicy i bezpośrednio zależą od lokalizacji guza. W odcinku szyjnym kręgosłupa - naruszenie funkcji połykania, trudności w oddychaniu, nadciśnienie. Nowotwór w okolicy klatki piersiowej wpływa na czynność trzustki, żołądka i serca (bradykardia). Lokalizacja w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wpływa na funkcję wydalniczą i erekcję. Charakteryzuje się zwiększoną potliwością, zaczerwienieniem lub bladością skóry.

  Uszkodzenie średnicy rdzenia kręgowego (zespół Browna-Séquarda). Charakteryzuje się porażeniem spastycznym (niedowładem) po stronie, w której znajduje się nerwiak, i naruszeniem głębokiej wrażliwości.

  Objawia się utratą bólu lub wrażliwości na temperaturę po przeciwnej stronie, zaburzeniami naczynioruchowymi po stronie, w której zlokalizowany jest guz. Obserwuje się zwiększone napięcie mięśni i skurcz.

  Nerwiak szyjki macicy może rosnąć przez otwór międzykręgowy. Na zdjęciu rentgenowskim wygląda jak klepsydra, której towarzyszą zmiany w budowie kości.

  Nerwiaki obwodowe

  Charakteryzują się powierzchownym usposobieniem i powolnym wzrostem. Objawy objawów zależą od lokalizacji i narządu, na który wywierany jest nacisk. Jest jednostronna i jest małą okrągłą lub owalną pieczęcią. Występuje na obszarach, na których nie było wcześniej obrażeń ani szkód.

  Charakteryzuje się ostrym, przeszywającym bólem po naciśnięciu, po którym pojawia się drętwienie. Pierwotna symptomatologia objawia się naruszeniem wrażliwości w postaci drętwienia, uczucia gęsiej skórki i zimna w obszarze, w którym znajduje się koniec nerwu. Wraz ze wzrostem wielkości guza pojawia się osłabienie mięśni i upośledzona aktywność mięśni.

  Diagnoza choroby

  W celu rozpoznania nerwiaka przeprowadza się szereg specjalnych badań. Wybór metody zależy bezpośrednio od spodziewanej lokalizacji guza. Główne metody informacyjne to:

  • badanie neurologiczne,
  • audiogram,
  • CT, MRI,
  • NMR (jądrowy rezonans magnetyczny).

  Badanie neurologiczne przeprowadzane jest przez neurologa i obejmuje badanie funkcji nerwów czaszkowych i podstawowych odruchów. Podczas wstępnego badania neurolog opiera się na skargach pacjenta, a następnie sprawdza obecność głównych objawów charakterystycznych dla danej lokalizacji nerwiaka.

  Jeśli podejrzewa się nerwiaka wewnątrzczaszkowego, obejmują one:

  • identyfikacja oczopląsu,
  • określenie zaburzeń koordynacji chodu i ruchu,
  • test Słuchu,
  • określenie wrażliwości mięśni twarzy,
  • identyfikacja objawów uszkodzenia nerwu twarzowego,
  • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia,
  • test odruchu połykania,
  • określenie odruchu rogówkowego.

  Audiogram jest wykonywany w przypadku nerwiaka słuchu i pozwala określić stopień utraty słuchu. Badanie przeprowadza się przy dźwiękach o głośności od 0 do 120 dB i różnych częstotliwościach.

  CT i NMR. Obie metody badają warstwę po warstwie tkanki mózgowej, ale CT jest mniej pouczające, ponieważ może wykryć guz większy niż 1 cm, a MR (jądrowy rezonans magnetyczny) wykrywa nawet najmniejsze nerwiaki. Rezonans jądrowy wyraźnie pokazuje brzegi guza, a podczas badania środkiem kontrastowym guz wyraźnie objawia się jako biała masa.

  W przypadku nerwiaka kręgosłupa określ:

  • wrażliwość mięśni,
  • sztywność ruchu,
  • odruchy ścięgniste,
  • siła / osłabienie mięśni.

  Leczenie nerwiaka

  Niezależnie od lokalizacji guza leczenie można przeprowadzić na kilka sposobów. Ponadto dobrze reaguje na leczenie, a pacjent ma dobre rokowanie.

  Leczenie zachowawcze. Stosowany jest we wczesnych stadiach choroby. Przepisywane leki poprawiające krążenie krwi w mózgu, a także mannitol + glukokortykoidy. Kontrola równowagi wodno-elektrolitowej, diureza.

  Interwencja chirurgiczna. Jest to najczęstsze wczesne leczenie. Operacja pozwala zachować nienaruszony nerw twarzowy, a także można zachować słuch pacjenta, jeśli guz nie osiągnął jeszcze 2 cm.

  Radiochirurgia stereotaktyczna. Metoda ta jest swego rodzaju alternatywą dla operacji i jednocześnie radioterapii oraz pozwala kontrolować wzrost guza. W większości przypadków stosuje się go w leczeniu osób starszych, które z jakiegokolwiek powodu nie mogą wykonać operacji chirurgicznej lub sam pacjent odmawia jej wykonania. Metoda jest skuteczna, jeśli rozmiar guza nie przekracza 30 mm.

  Taktyka „poczekaj i zobacz”. Znajduje zastosowanie w leczeniu osób starszych i polega na ciągłym monitorowaniu TK lub MRI oraz monitorowaniu pacjenta. Jeśli konieczna jest pilna interwencja, wykonuje się operację bajpasu, w której usuwa się gromadzący się płyn.

  Prognoza

  Nerwiak to łagodny guz, który dobrze reaguje na leczenie. Z reguły nie nawraca i nie staje się złośliwy. Dzięki szybkiej diagnozie i terminowemu leczeniu po wyzdrowieniu nie ma przeciwwskazań do ciąży i porodu, co wskazuje na korzystne rokowanie.

  Neurinoma: przyczyny, objawy i lokalizacja, usuwanie

  Neurinoma częściej wykrywa się u kobiet, a wśród pacjentów przeważają osoby w młodym i dojrzałym wieku. Będąc łagodnym, guz nie daje przerzutów, ale możliwe są nawroty. Ponadto zdolność do ściskania tkanki nerwowej i oplatania różnych struktur mózgu, ciasno lutowanych z oponami, czyni ją dość niebezpieczną, gdy znajduje się w jamie czaszki..

  Złośliwym typem nerwiaka jest nerwiak złośliwy, który częściej występuje u mężczyzn w wieku 30-50 lat. Charakteryzuje się szybkim wzrostem, lokalizacją w nerwach kończyn, kiełkowaniem otaczających tkanek i zniszczeniem nerwów. Na szczęście ten typ guza jest rzadki..

  przykład guza nerwu

  Schwannoma jest dość powszechna, szczególnie wśród dzieci. Według różnych źródeł, ze wszystkich guzów mózgu stanowi do 10% przypadków, a jedna piąta guzów rdzenia kręgowego to schwannoma. Nowotwory nerwów obwodowych i zwojów w połowie przypadków to nerwiaki. Guz może wpływać zarówno na nerwy obwodowe, jak i mózg za pomocą nerwów czaszkowych. Wśród nerwów czaszkowych najczęstszym źródłem wzrostu guza jest przedsionkowy nerw ślimakowy, który wśród zwykłych ludzi nazywany jest słuchowym. Schwannoma rośnie bardzo wolno, ale nawet przy niewielkich rozmiarach nowotwór może powodować poważne problemy.

  Za najczęstszą lokalizację schwannoma uważa się nerw ślimakowy przedsionkowy, który jest odpowiedzialny za słuch, który w obecności guza jest nieuchronnie upośledzony, dlatego laryngolodzy zwykle mają do czynienia z taką patologią. Ze względu na występowanie guza nerwu słuchowego na tę lokalizację zostanie zwrócona szczególna uwaga.

  Klasyfikacja nerwiaków

  Jak wspomniano wcześniej, schwannoma nerwów może być:

  1. Łagodny. Reprezentują wyraźnie odgraniczony węzeł, który rośnie bardzo wolno i nie może powodować żadnych zakłóceń. Łagodne nerwiaki często atakują tkanki szyi, głowy, twarzy, kręgosłupa.
  2. Złośliwy. Mięsak złośliwy nerwu może pojawić się de novo lub w wyniku złośliwości łagodnego guza. Wyróżnia się brakiem wyraźnych granic, miękką elastyczną konsystencją, szybszym tempem wzrostu i zdolnością do tworzenia przerzutów w innych narządach. Nowotwór złośliwy jest duży i trudniejszy do wyleczenia. Typowe miejsca lokalizacji to dystalne kończyny (dłonie, stopy, przedramię).

  Interesujący fakt! Nerwiak złośliwy tkanek miękkich dotyka głównie osoby młode w wieku 20-40 lat, natomiast łagodny - starszych mężczyzn i kobiety w wieku 50-60 lat.

  Łagodne i złośliwe nerwiaki mają podobne objawy kliniczne. Dlatego czasami bardzo trudno je odróżnić. Do postawienia diagnozy wymagana jest weryfikacja morfologiczna.

  Kiedy guz staje się złośliwy, zmienia się stopień jego zróżnicowania:

  • początkowo ma pierwszy (wysoki) stopień zróżnicowania. Jego komórki są praktycznie nie do odróżnienia od zwykłych komórek Schwanna i są praktycznie łagodne;
  • dla stopnia 2 (średni) nieodłączne są bardziej zauważalne zmiany w strukturze tkanek i przyspieszone tempo wzrostu;
  • Stopień 3 (niski) oznacza najbardziej agresywne mięsaki neurogenne.

  Istnieje również stopień 4, który przypisuje się niezróżnicowanym nowotworom. Ich histogeneza jest bardzo trudna do określenia. Większość neurosarcomów ma stopień 3.

  Przeczytaj tutaj: Życie intymne i onkologia narządów płciowych

  Co to jest nerwiak?

  Neurinoma (nerwiak nerwiakowy, nerwiak nerwiakowy, nerwiak, lemmoblastoma) jest łagodnym nowotworem, który rozwija się z mielinowej osłonki okołonerwowej, a mianowicie z komórek Schwanna (komórki Schwanna). Nazwę tej patologii zaproponował J. Verocay.

  Guzy te są łagodne, wolno rosnące i zwykle rzadko złośliwe. Nerwiaki występują częściej u kobiet (1,5 - 2 razy), obserwuje się je w każdym wieku.

  Schwannomy stanowią około 20 - 21% nowotworów zewnątrzczaszkowych, czyli rozwijających się na korzeniach kręgosłupa oraz nerwach obwodowych i splotach. Wewnątrzczaszkową lokalizację guza obserwuje się w 8 - 9% przypadków. Najczęstszą lokalizacją nerwiaka jest przedsionkowy nerw ślimakowy (para VIII).

  Dzięki szybkiej diagnozie i odpowiedniemu leczeniu tej patologii rokowanie na całe życie jest ogólnie korzystne. Nerwiaki rzadko powracają, chociaż nie można wykluczyć takiej możliwości.

  Charakterystyka patomorfologiczna nowotworu

  Neurilemmoma to zaokrąglona formacja (węzeł) o nierównej, wyboistej powierzchni, która ma dość gęstą torebkę tkanki łącznej. Guz ten jest łagodny, dlatego rośnie dość wolno (do 2-3 mm rocznie). Chociaż istnieją również formy szybko rosnące, w których szybko rozwijają się objawy kompresji otaczających struktur. Takie złośliwe nerwiaki mogą osiągać gigantyczne rozmiary i ważyć kilka kilogramów..

  W schwannoma często występują cysty, obszary zwłóknienia lub kłębuszki jamiste (naczyniowe). Na tej podstawie wyróżnia się kilka rodzajów guzów:

  • angiomatous - podczas gdy wewnątrz nowotworu rosną naczynia o cienkiej ścianie;
  • epitelioidalny - w takim nerwiaku komórki wrzecionowate są mocno dociskane do siebie i jest mało tkanki łącznej;
  • Xanthomatous - charakteryzuje się dużą kumulacją komórek żółtaka (zawierających nagromadzenia cholesterolu).

  Nerwiaki zwykle nie atakują otaczających struktur ze względu na ich torebkę, ale ich wzrostowi towarzyszy nacisk na pobliskie tkanki. Jeśli guz staje się złośliwy (złośliwy), przekształca się w rodzaj neurogennego mięsaka.

  Przyczyny rozwoju nerwiaka

  Nie wiadomo na pewno, dlaczego niektóre guzy rozwijają się w ludzkim ciele. Dlatego dokładne przyczyny nerwiaków nie zostały jeszcze ustalone. Zwykle temu nowotworowi towarzyszy mutacja genów na chromosomie 22, który koduje białko ograniczające wzrost komórek Schwanna. „Niewłaściwe” białko przyczynia się do proliferacji otoczki mielinowej nerwu.

  Taka zmiana genotypu może być sporadyczna lub dziedziczna. W przypadku neurofibromatozy typu II, która ma autosomalny dominujący mechanizm transmisji (czyli ryzyko choroby u dziecka w rodzinie, w której jeden z rodziców jest chory, 50%), występuje obustronny nerwiak nerwu słuchowego.

  W sporadycznych formach bierze się pod uwagę czynniki wyzwalające:

  • długotrwałe narażenie organizmu na czynniki rakotwórcze i sole metali ciężkich;
  • obecność innych nowotworów w ciele;
  • obciążona historia rodzinna (w rodzinie były przypadki raka);
  • wpływ promieniowania jonizującego na organizm, zwłaszcza w okresie prenatalnym i wczesnym okresie poporodowym.

  Objawy złośliwego schwannoma

  Typowe objawy nerwiaka to:

  1. pojawienie się wyczuwalnej masy pod skórą;
  2. bolesność w tym obszarze (szczególnie przy ucisku).

  Guzy onkologiczne na rękach i nogach wyglądają jak małe formacje o gęstej konsystencji wystające ponad skórę. Może nie być widocznych oznak, jeśli nerw głęboko w tkance miękkiej jest uszkodzony.

  Ważny! Guzy nerwów mogą rosnąć powoli przez miesiące lub lata, nie powodując objawów.

  Pozostałe objawy schwannoma są specyficzne, zależą od lokalizacji patologii:

  I. Neurinoma mózgu lub nerwów czaszkowych (stanowi 10-13% guzów jamy czaszkowej).

  Objawy nerwiaka nerwów mózgu mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od tego, który obszar jest uszkodzony.

  W przypadku zajęcia nerwów znajdujących się w przedniej części czaszki, w pobliżu zatok, mogą wystąpić objawy jednostronnej niedrożności nosa, hiposmii, krwawienia z nosa, atypowego bólu, miejscowego obrzęku twarzy.

  Gdy obszar oczodołu jest dotknięty, z reguły występuje wytrzeszcz, oczopląs, zaburzenia widzenia.

  Klęska nerwu językowo-gardłowego powoduje problemy z mową i połykaniem, dysfagią, fonacją.

  Nerwiak słuchowy (nerwiak przedsionkowy) powoduje:

  • upośledzenie słuchu lub głuchota;
  • szum w uszach;
  • problemy z równowagą;
  • zawroty głowy podczas obracania głowy;
  • oczopląs samoistny.

  Atakom mogą towarzyszyć nudności i wymioty. Wraz z postępem choroby obserwuje się ból w części twarzy, w której znajduje się guz, a także drętwienie. Nerwiak może wpływać na nerw abducens, powodując objaw podwójne widzenie.

  Uszkodzeniu nerwu trójdzielnego i jego gałęzi towarzyszy:

  • silny ból (pieczenie);
  • drętwienie niektórych obszarów skóry twarzy (ograniczone do ruchu brwiami, wargami, brodą itp.);
  • zanik mięśni żujących;
  • utrata smaku, zwiększone wydzielanie śliny.

  Dysfunkcja mięśni pojawia się późno, gdy w procesie zaangażowany jest trzeci podział nerwu trójdzielnego. Wzrost wewnątrz zatoki jamistej może prowadzić do dysfunkcji nerwu czaszkowego.

  W późniejszych stadiach pacjent ma różne zespoły neurologiczne i ciśnienie wewnątrzczaszkowe, któremu towarzyszą bóle głowy i nudności..

  W ciężkich przypadkach, gdy guz uciska móżdżek lub pień mózgu, występują:

  • drgawki;
  • zaburzenia psychiczne;
  • niepełnosprawność intelektualna;
  • naruszenie oddychania i czynności serca;
  • ataksja;
  • niedociśnienie mięśni rąk i nóg;
  • zmiana w polach widzenia.

  II. Guz nerwu rdzeniowego (stanowi 20% wszystkich guzów tej lokalizacji).

  Objawy żółciaka rdzenia kręgowego mogą obejmować ból pleców, drętwienie nóg lub ramion, osłabienie kończyn lub paraliż. Nerwiak ogona końskiego często powoduje paraliż kończyn dolnych, promieniujący ból dolnej części pleców do nóg i pośladków, dysfunkcję pęcherza (nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu) i jelit.

  III. Nerwiak tkanek miękkich rąk lub nóg - problemy z ruchem, osłabienie.

  IV. Nerwiak śródpiersia - Objawy złośliwego nerwiaka śródpiersia obejmują ból w klatce piersiowej lub kręgosłupie piersiowym, drętwienie ramion, skóry tułowia lub szyi, zmianę głosu (chrypka), trudności w oddychaniu i połykaniu, powiększenie naczyń krwionośnych w klatce piersiowej, obrzęk i zasinienie twarzy.

  Przeczytaj tutaj: Cechy radioterapii raka przełyku

  V. Nerwiak płuc - kaszel, duszność, ból podczas oddychania.

  Vi. Nerwiak szyjki macicy - obrzęk szyi, trudności w połykaniu, drętwienie języka, ból szyi i barku.

  VII. Nerwiak Mortona - ten guz jest zlokalizowany w stopie, więc ludzie skarżą się na ból stopy lub palców. Można również wyczuć obecność ciała obcego.

  W każdym przypadku można zaobserwować połączenie różnych objawów. Na początku nie są tak wyraźne, ale wraz z postępem choroby stają się silniejsze..

  Wiodące kliniki w Izraelu

  Najczęściej nerwiaki pojawiają się u nasady nerwu słuchowego (część przedsionkowa) i rozwijają się w nerwach słuchowych i twarzowych (kąt móżdżkowo-czołowy). Rzadziej takie formacje wpływają na oko lub nerwy szczękowe i żuchwowe (w korzeniu nerwu V). A jeszcze rzadziej powstanie guza można zobaczyć w korzeniach nerwu błędnego i nerwu językowo-gardłowego..

  Odsetek takiego guza jest stosunkowo niski - około 8% wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych i około 1/5 wszystkich pierwotnych formacji kręgosłupa. Kobiety częściej cierpią na tę chorobę, a kategoria wiekowa najbardziej podatna na tę chorobę to osoby w średnim i starszym wieku.

  Diagnostyka guza

  Rozpoznanie nerwiaka złośliwego jest trudne, ponieważ guz występuje rzadko, a objawy, które wywołuje, są podobne do innych, bardziej powszechnych chorób. Aby zidentyfikować zaburzenia neurologiczne, przeprowadza się specjalne testy wrażliwości, odruchów, koordynacji ruchów itp. Aby lekarz mógł zrozumieć, w jaki sposób nerw jest uszkodzony..

  Aby wykluczyć inne (nieonkologiczne) dolegliwości i potwierdzić rozpoznanie, stosuje się następujące metody:

  1. Radiografia. Klasyczne objawy rentgenowskie złośliwego nerwiaka nerwiakowatego to dobrze ograniczona masa, która przemieszcza sąsiednie struktury bez bezpośredniego ich inwazji. Charakterystyczne jest zwyrodnienie torbielowate, ale krwotoki i zwapnienia są bardzo rzadkie. Radiografia bada również klatkę piersiową, śródpiersie i kręgosłup.
  2. Tomografii komputerowej. CT nie jest tak czuły w diagnozowaniu nerwiaka jak MRI, ale często jest pierwszym testem. CT jest szczególnie przydatna w ocenie zmian kostnych i poszukiwaniu przerzutów do płuc.
  3. MRI. Pomaga określić dokładną lokalizację nowotworu, jego połączenie z nerwem i otaczającymi tkankami.
  4. Biopsja. Próbkę guza pobiera się specjalną igłą i bada w laboratorium w celu ustalenia pochodzenia i złośliwości. Biopsja nie jest wymagana, jeśli lekarze są przekonani, że nerwiak jest łagodny (rośnie powoli, ma wyraźne granice).

  W zależności od lokalizacji zmiany mogą być potrzebne dodatkowe testy. Na przykład mielografia służy do badania rdzenia kręgowego i jego struktur (w tym korzeni nerwowych), a jeśli nerw słuchowy jest uszkodzony, zalecana jest audiometria, czyli słuch.

  Podsumowując

  Ważne jest, aby poddawać się regularnym badaniom, aby na czas określić rozwijającą się chorobę. Na przykład, jeśli zauważysz nerwiaka kręgosłupa na wczesnym etapie, możesz z powodzeniem się go pozbyć za pomocą leków.

  Jednak w przeciwnym razie nie powinieneś rozpaczać: nawet jeśli lekarze wskazali interwencję chirurgiczną, nie stanowi to zagrożenia. W większości przypadków operacje odbywają się szybko, a pacjent szybko staje się znacznie łatwiejszy. W takim przypadku z reguły nie pojawiają się nawroty ani komplikacje..

  Leczenie nerwiaka (schwannoma): łagodny i złośliwy

  Leczenie schwannoma zależy od lokalizacji guza, nasilenia objawów i tego, czy guz jest łagodny czy złośliwy (rakowy).

  Leczenie operacyjne

  W przypadku niewielkich, łagodnych zmian, które nie powodują bólu i innych objawów, można zastosować podejście „poczekaj i zobacz”: pacjent nie jest leczony, a jedynie regularnie sprawdzany za pomocą rezonansu magnetycznego. Kiedy wzrost guza przyspiesza lub pojawiają się jakiekolwiek dolegliwości, wykonuje się chirurgiczne usunięcie.

  Operacja złośliwych nerwiaków jest obowiązkowa. Nowotwór jest resekowany wraz z niewielką częścią otaczającej tkanki w celu zwiększenia szansy na radykalne usunięcie. W ciężkich przypadkach wymagana jest amputacja kończyny, ale są one rzadkie. Wczesne schwannoma można zwykle usunąć bez uszkodzenia nerwu. Chirurgia nerwiaka rąk i nóg jest uważana za dość prostą. Niektórzy pacjenci mogą wrócić do domu tego samego dnia.

  Całkowita resekcja chirurgiczna może nie być możliwa ze względu na rozległy charakter guza i jego lokalizację (np. Przy nerwiaku mózgu lub nerwach czaszkowych).

  Radiochirurgia

  W leczeniu nerwiaków rdzenia kręgowego występują pewne trudności związane z możliwością uszkodzenia korzenia nerwu lub rdzenia kręgowego, dlatego zamiast operacji można zastosować radiochirurgię stereotaktyczną. Jest to nieinwazyjna technika polegająca na działaniu promieniowania radioaktywnego (jak w radioterapii). Zabieg przeprowadzany jest za pomocą specjalnego urządzenia „Gamma Knife”, które wytwarza silne promieniowanie i kieruje je do guza. W tym przypadku ciało ludzkie jest mocowane w specjalnie wykonanej ramie stereotaktycznej, a kierunek wiązki jest obliczany przez aparat CT w celu wyeliminowania błędów..

  Przeczytaj tutaj: Rodzaje raka płuc

  W 1-3 bezbolesnych zabiegach trwających 30-60 minut możliwe jest całkowite zniszczenie niewielkiego nowotworu, ale efekt będzie widoczny dopiero po kilku tygodniach. Guz zmniejsza się i staje się nieaktywny, a otaczająca go zdrowa tkanka praktycznie nie jest dotknięta. Radiochirurgia jest również stosowana w leczeniu nerwiaków mózgu znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.

  Chemia i radioterapia złośliwego schwannoma

  W leczeniu złośliwych schwannoma zaleca się stosowanie uzupełniającej radioterapii lub chemioterapii.

  Pooperacyjne leczenie przeciwnowotworowe musi być przepisane pod warunkiem:

  • niepełne usunięcie nerwiaka nerwiaka;
  • duży rozmiar guza;
  • obecność regionalnych lub odległych przerzutów.

  Uważa się, że dodatkowa ekspozycja na promieniowanie i / lub chemioterapia pomaga zniszczyć pozostałości raka, zatrzymać wzrost przerzutów, zmniejszyć ryzyko nawrotu i przedłużyć życie pacjenta, ale ich skuteczność nie została udowodniona ze względu na brak badań na dużą skalę. W przypadku nieoperacyjnych nowotworów główną metodą leczenia nerwiaka jest promieniowanie.

  Nie ma standardowego schematu chemioterapii guzów nerwów, ale niektóre badania wykazały pozytywne wyniki po zastosowaniu dużych dawek ifosfamidu i doksorubicyny. Liczba kursów waha się od 4 do 6.

  W objawowym leczeniu nerwiaków można przepisać niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. W przypadku guzów mózgu powodujących wodogłowie, leczeniem z wyboru jest przetaczanie.

  Okres rehabilitacji

  Okres rehabilitacji może trwać do czterech miesięcy. Czas jego trwania zależy od wielu czynników: np. Jak ciężki był stan pacjenta po operacji i przed nią, jakie są objawy neuralgiczne, czy po zabiegu jest pozytywny trend. Częściej zaleca się następujące procedury w celu szybszej rehabilitacji:

  • fizjoterapia;
  • masoterapia;
  • ćwiczenia.


  W okresie rehabilitacji należy zwrócić uwagę na ćwiczenia i masaż leczniczy

  Dobrze wykonana operacja usunięcia nowotworu i prawidłowy przebieg rekonwalescencji po nim gwarantują dość dobre prognozy, całkowite przywrócenie zdolności do pracy i poprawę jakości życia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nerwiak był złośliwy..

  W przypadku, gdy ucisk rdzenia kręgowego nie został sprowokowany przez guz, naruszenie układu ruchowego może utrzymywać się przez długi czas.

  Leczenie nawrotów

  Kilka lat po zabiegu u 50-55% pacjentów dochodzi do nawrotu nerwiaka złośliwego. Jeśli guz wraca w to samo miejsce, oznacza to, że nie został całkowicie usunięty za pierwszym razem. Być może istnieją mikroskopijne komórki rakowe. To wystarczy, aby przekształcić się w nowego mięsaka. Również przerzut (guz wtórny) w innym narządzie lub nerwie może stać się nawrotem..

  Nawracający mięsak neurogenny jest trudniejszy do leczenia. Lekarze mogą ponownie usunąć nerwiaka, radioterapię lub chemioterapię, w zależności od poprzednio zastosowanej dawki. Praktykuje się również terapię celowaną.

  Przyczyny występowania

  Dokładne przyczyny rozwoju nerwiaka nie zostały ustalone, ale eksperci są pewni, że procesy powstawania nerwiaka nerwiaka mogą rozpocząć się z powodu proliferacji komórek pod wpływem mutacji genów w chromosomie 22.

  Chociaż dokładne przyczyny mutacji są niejasne, znane są pewne czynniki, które mogą je wywołać:

  • Dziedziczna predyspozycja;
  • Obecność łagodnych guzów w innym miejscu;
  • Długotrwałe narażenie na chemikalia i odczynniki;
  • Długotrwała ekspozycja na promieniowanie we wczesnym dzieciństwie;
  • Obecność neurofibromatozy u pacjenta lub jego rodziców.

  Ze wszystkich tych czynników najważniejsza jest dziedziczność, która potwierdza związek guza z neurofibromatozą (uważa się to za dziedziczną patologię mutacji genu chromosomu 22).

  Powikłania i konsekwencje guzów nerwowych

  Chirurgiczne leczenie nerwiaka złośliwego zwykle szybko łagodzi objawy związane z uszkodzeniem nerwów. Ale w zaawansowanych przypadkach nieprzyjemne konsekwencje, takie jak:

  • osłabienie mięśni (jeśli mięsień nie może powrócić do swojego pierwotnego stanu);
  • uporczywa dysfunkcja narządów miednicy;
  • utrata słuchu;
  • nieodwracalny paraliż.

  Onkologia mózgu jest również niebezpieczna przy takich zjawiskach jak epilepsja, utrata wzroku, zaburzenia koordynacji ruchów, niewydolność oddechowa czy serca..

  Zasady diagnostyki nerwiaka nerwu trójdzielnego

  Wczesna diagnoza pozwoli zidentyfikować małą formację. Weryfikacja pomaga określić taktykę leczenia, aby wykluczyć wystąpienie niebezpiecznych powikłań.

  Anatomia trójdzielna

  Diagnostyka MRI schwannoma

  MRI nerwów to pouczający sposób wykrywania nerwiaków. Badanie weryfikuje węzły o średnicy mniejszej niż 10 mm. Dodatkowe kontrastowanie dożylne pozwala na identyfikację konfliktu nerwowo-naczyniowego nerwu trójdzielnego, określenie lokalizacji tętnicy, anomalii kąta móżdżkowo-mostkowego, tułowia.

  Metodą z wyboru w diagnostyce nerwiaków piątej pary nerwów czaszkowych jest angiografia MR z użyciem gadodiamidu. Procedura weryfikuje nowotwory o wielkości do pięciu milimetrów.

  Tomografia komputerowa z jodinexolem również wykrywa nerwiaki, ale o rozmiarach powyżej 1,5 cm Badanie jest zalecane w celu wykluczenia przyczyn ucisku nerwu trójdzielnego - wodogłowia, ucisku cystern.

  Badanie czynności przedsionkowej przeprowadza się metodami klinicznymi zgodnie ze specjalnymi tabelami. Technika jest własnością neuropatologów.

  Racjonalne połączenie technik diagnostycznych pozwala na terminową weryfikację nowotworu, ale najpewniejszym sposobem wczesnej weryfikacji nerwiaków jest MRI.

  Schwannoma złośliwy: rokowanie

  Łagodne guzy osłonek nerwów nie prowadzą do śmierci, więc oczekiwana długość życia takich pacjentów 5 lat wynosi 100%.

  Nawet złośliwe schwannoma rosną powoli w porównaniu do innych mięsaków, więc rokowanie w ich przypadku jest bardzo uspokajające. Wskaźniki 5-letniego przeżycia wahają się od 37,6% do 65,7%. Jeśli operacja jest niemożliwa, rokowanie będzie gorsze. Lokalizacja guza wpływa również na liczby. Tak więc w przypadku mięsaków neurogennych głowy i szyi prognoza 5-letniego przeżycia jest najniższa, waha się od 15 do 35%.

  Zapobieganie nerwiakowi

  Nie ma konkretnych metod zapobiegania nerwiakowi. Ogólne środki ograniczają się do zapobiegania wpływowi negatywnych czynników, które mogą powodować choroby, i zwiększania odporności przeciwnowotworowej. Obejmują one:

  • odrzucenie złych nawyków;
  • dobre odżywianie;
  • odmowa samoleczenia;
  • terminowy dostęp do lekarza w przypadku choroby;
  • redukcja stresujących sytuacji;
  • wzmocnienie układu odpornościowego.

  Przestrzegając środków zapobiegawczych, możesz zmniejszyć prawdopodobieństwo niekontrolowanego podziału komórek i pojawienia się nowotworów.

  Środki ludowe

  Oprócz opisanych powyżej opcji nerwiaka można leczyć w domu. Jednak przed użyciem wymienionych przepisów zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z lekarzem..

  Ważny! Leczenie alternatywne nie zastępuje leczenia głównego i może być stosowane jedynie jako dodatkowe wsparcie, w połączeniu z leczeniem przepisanym przez lekarza.... Nalewka z kasztanowca

  Nalewka z kasztanowca

  50 gramów kasztanowca podaje się przez dwa tygodnie w pół litra wódki. Okresowo wstrząsaj nalewką. Powstały surowiec pobiera się 10 kropli (można rozcieńczyć lek w wodzie) trzy razy dziennie. Kurs trwa 2 tygodnie. Po przerwie zaleca się powtórzyć do 6 razy.

  Nalewka z białej jemioły

  Biała jemioła w ilości 2 łyżki. l. Wlewany przez noc w 500 gramach wrzącej wody. Nalewkę należy przyjmować trzy razy dziennie przed posiłkami. Kurs trwa trzy tygodnie z przerwą. Zalecane 4 kursy. Nalewkę należy przygotowywać codziennie, aby była świeża.

  Możliwe komplikacje

  niestabilność chodzenia, brak koordynacji, ruchy o dużym zamachu, skandowana mowa, oczopląs. Nerwiak kręgosłupa jest powikłany uciskiem rdzenia kręgowego z rozwojem mielopatii kompresyjnej, objawiającej się zaburzeniami czuciowo-ruchowymi poniżej zmiany, zaburzeniami funkcji miednicy. Powikłaniem schwannoma gałęzi nerwu błędnego jest neuropatyczny niedowład krtani.

  Konsekwencjami nerwiaka jest niedowład - osłabienie ruchów dobrowolnych - i paraliż, w którym osoba traci zdolność wykonywania jakichkolwiek ruchów. Wszystkie te konsekwencje pojawiają się w wyniku ucisku rdzenia kręgowego przez guz. Przy intensywnym nacisku rozwija się paraliż, przy słabym nacisku, niedowład.

  Nieleczone schwannoma mogą powodować komplikacje, których nie można wyeliminować.

  Paraliż i niedowład mogą pojawić się zarówno w jednej z kończyn, jak i jednocześnie w obu rękach i nogach. Układ ruchowy jest zaburzony, pojawiają się zmiany troficzne, spadek napięcia mięśniowego.

  Nawet łagodny guz kręgosłupa może mieć niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego. Może uciskać nerwy rdzeniowe, co może prowadzić do:

  • częściowa utrata funkcji motorycznych;
  • nieprawidłowe funkcjonowanie jelit;
  • dysfunkcja układu moczowego.

  Ponadto schwannoma może przerodzić się w nowotwory złośliwe, a to już jest potencjalnie niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia ludzkiego..

  Środki ludowe na schwannoma

  Naturalne leki pomogą zatrzymać wzrost guza. O wykorzystaniu takich środków decyduje lekarz prowadzący. Środki ludowe są skuteczne tylko w połączeniu z leczeniem farmakologicznym.

  Biała jemioła. 2 łyżki stołowe. l. suchy preparat zalewamy 2,5 szklankami wrzącej wody. Zamknij pojemnik i nalegaj na noc. W ciągu 3 tygodni pacjent wypija 100 ml przecedzonego bulionu trzy razy dziennie przed posiłkami. Nalewka powinna być codziennie świeża. Po krótkiej przerwie terapię powtarza się. Dopuszcza się do 4 cykli leczenia bielą jemioły.

  Kasztanowiec. 50 gr. lek umieszcza się w szklanym pojemniku i wlewa do 0,5 l wódki. Uszczelnij hermetycznie i umieść naczynie w chłodnym, ciemnym miejscu na 2 tygodnie. Wstrząsaj nalewką co 3 dni. Gotowy lek jest filtrowany. Dodaj 10 kropli nalewki do szklanki wody. Przyjmuje się trzy razy dziennie przez 14 dni. Po 2 tygodniach kurs powtarza się.

  Środki ludowe na nerwiaka są dopuszczalne tylko w przypadku braku reakcji alergicznych na ich składniki. Nie można przyjmować nalewek, jeśli niekorzystnie wpływają na wchłanianie leków lub dodatkowe procedury terapeutyczne.

  Anatomia patologiczna i przyczyny wychowania

  Źródłem i miejscem rozwoju schwannoma jest przedsionkowy ślimakowy nerw czaszkowy (ósma para nerwów czaszkowych). Wynika to z nadmiaru komórek Schwanna, które tworzą osłonkę nerwu. W miarę wzrostu nerwiaka wpływa na nerw słuchowy i pobliskie struktury anatomiczne. W wersji powiększonej guz jest gęstym węzłem o wyboistej powierzchni, w rzadkich przypadkach - z cystami o różnych rozmiarach. Nerwiak wewnątrzkanałowy nie wykracza poza przewód słuchowy wewnętrzny.

  W 90% przypadków nerwiak może rozwinąć się z jednej strony. 5% patologii to przypadkowy guz obustronny, pozostałe 5% to osoby z dziedziczną neurofibromatozą. W tym przypadku dzieci są również podatne na chorobę, sytuacja nie jest uważana za osobną patologię..

  Klinicznie nie ustalono wiarygodnych faktów, co dokładnie prowadzi do mutacji komórek i powstania jednostronnego guza. Patologia rozwija się u osób, które osiągnęły dojrzałość płciową i występuje często u osób w wieku 30-40 lat. Według statystyk kobiety chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni: odpowiednio 6% i 3% ogólnej liczby guzów. Guz obustronny z powodu predyspozycji genetycznych.

  Chirurgia w celu usunięcia nerwiaka

  Lekarz przepisuje interwencję chirurgiczną, gdy objawy pacjenta są wystarczająco silne, a także przy szybkim wzroście guza. Leczenie chirurgiczne to sposób na całkowite pozbycie się choroby, ochronę nerwu twarzowego przed uszkodzeniem, wykluczenie niedowładów i obrzęków mózgu.

  Musisz przygotować się do operacji. Na tydzień przed wyznaczonym terminem, z polecenia lekarza, przerywają przyjmowanie leków rozrzedzających krew. Pacjent przyjmuje glikokortykosteroidy na 2 dni przed operacją. W dniu zabiegu pacjentowi przepisuje się antybiotyki, aby wykluczyć choroby zakaźne.

  Operację przeprowadza się w wygodny sposób, którego wybór zależy od lokalizacji nerwiaka i wielkości guza. Operacja trwa od 6 do 12 godzin. Metody chirurgiczne różnią się w zależności od dostępu do guza:

  • translabyrinthine. Podczas operacji lekarz robi dziurę w kości czaszki za uchem, usuwa wyrostek sutkowaty kości skroniowej. Przed operacją lekarz musi poinformować pacjenta, że ​​po operacji należy być przygotowanym na takie konsekwencje, jak utrata słuchu w operowanym uchu;
  • retrosigmoidalny. Operacja polega na otwarciu czaszki przy uchu w okolicy tylnej części głowy, po czym lekarz usuwa guz. Zaletą takiej operacji jest możliwość zachowania słuchu;
  • przez środkowy dół czaszki. Nacięcie wykonuje się na uchu przez trepanację kości skroniowej, po czym nerwiak jest usuwany przez wewnętrzny kanał słuchowy.

  Operacyjna metoda leczenia nerwiaka może powodować następujące powikłania: suchość oczu i dzwonienie w uszach, bóle głowy i zaburzenia koordynacji, drętwienie mięśni twarzy.

  Pacjent pierwszy tydzień rehabilitacji przebywa na oddziale chirurgicznym placówki medycznej, po czym zwykle wypisuje go do domu. W pierwszych dniach po operacji lekarz przepisuje pacjentowi leki, które wspomagają cały organizm i układ nerwowy, następnie przepisuje leki zapobiegające nawrotom.

  Zajęcia rehabilitacyjne obejmują ćwiczenia mające na celu przywrócenie czynności motorycznej mięśni twarzy. Dieta powinna zawierać duże ilości witaminy C i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Podczas rehabilitacji z diety należy wykluczyć kawę i czekoladę, ponieważ pobudzają układ nerwowy, a także tłuste, pikantne i słone potrawy. Po chirurgicznym usunięciu nerwiaka okres rekonwalescencji może trwać od sześciu miesięcy do roku. Po operacji należy regularnie poddawać się rezonansowi magnetycznemu przez 7 lat, aby wykluczyć nawrót.

  ChorobaSzacunkowa cena, $
  Ceny za badania przesiewowe w kierunku raka tarczycy3 850 - 5 740
  Ceny za badanie i leczenie raka jądra3 730 - 39 940
  Ceny za badanie na raka żołądka5730
  Ceny za diagnostykę raka przełyku14 380 - 18 120
  Ceny za diagnostykę i leczenie raka jajnika5 270 - 5 570
  Ceny za diagnostykę raka przewodu pokarmowego4700 - 6200
  Ceny za diagnostykę raka piersi650 - 5820
  Ceny za diagnostykę i leczenie białaczki szpikowej9 600 - 173 000
  Ceny za leczenie raka brodawki Vatera81 600 - 84 620
  Ceny leczenia raka odbytnicy66 990 - 75 790
  Ceny leczenia raka trzustki53,890 - 72,590
  Ceny leczenia raka przełyku61,010 - 81,010
  Ceny leczenia raka wątroby55 960 - 114 060
  Ceny za leczenie raka pęcherzyka żółciowego7 920 - 26 820
  Ceny leczenia raka żołądka58820
  Ceny za diagnostykę i leczenie zespołu mielodysplastycznego9250 - 29 450
  Ceny za leczenie białaczki271 400 - 324 000
  Ceny leczenia grasiczaka34530
  Ceny leczenia raka płuc35 600 - 39 700
  Ceny leczenia czerniaka32 620 - 57 620
  Ceny leczenia Basalioma7700 - 8800
  Ceny za leczenie złośliwych guzów skóry4 420 - 5 420
  Ceny za leczenie czerniaka oka8,000
  Ceny kraniotomii43 490 - 44 090
  Ceny za leczenie raka tarczycy64 020 - 72 770
  Ceny za leczenie raka kości i tkanek miękkich61 340 - 72 590
  Ceny leczenia raka krtani6170 - 77 000
  Ceny leczenia raka jądra15410
  Ceny leczenia raka pęcherza moczowego21 280 - 59 930
  Ceny za leczenie raka szyjki macicy12 650 - 26 610
  Ceny za leczenie raka macicy27 550 - 29 110
  Ceny leczenia raka jajnika32 140 - 34 340
  Ceny leczenia raka okrężnicy45330
  Ceny leczenia chłoniaka11 650 - 135 860
  Ceny leczenia raka nerki28 720 - 32 720
  Ceny rekonstrukcji piersi po leczeniu raka41 130 - 59 740
  Ceny leczenia raka piersi26 860 - 28 900
  Ceny za leczenie raka prostaty23 490 - 66 010

  Efekty

  Chirurgiczne usunięcie nerwiaka kręgosłupa jako jedna z metod leczenia stosowana jest, gdy guz jest niewielki lub wręcz przeciwnie ma 3,5 - 6 cm, wiek pacjenta nie przekracza 60 lat.

  Jeśli pacjent odmawia poddania się operacji, lekarze decydują się na radioterapię. W tym przypadku, zgodnie z protokołem, leczenie nerwiaka jest wskazane, gdy guz zlokalizowany jest w trudno dostępnym miejscu, gdy pacjent ma ponad 60 lat, ma ciężką chorobę serca, niewydolność nerek i cukrzycę. Radioterapia jest również stosowana w przypadku nawrotu nerwiaka po jego chirurgicznym usunięciu..

  I chociaż nerwiak rzadko zmienia się w nowotwór złośliwy, do jego leczenia należy podchodzić z całą powagą..

  Za główne konsekwencje można uznać niedowład i paraliż, podczas gdy porażenie to całkowity brak ruchu, niedowład to osłabienie ruchów dobrowolnych. Rozwijają się z powodu wzrostu guza, gdy uciska rdzeń kręgowy. Jeśli ucisk jest nieznaczny, rozwija się niedowład, jeśli jest silny, paraliż.

  Niedowład lub paraliż może wystąpić zarówno w jednej kończynie (monoplegia, monopareza), jak i na obie ręce lub obie nogi (paraplegia, parapareza). Oprócz zaburzeń ruchów obserwuje się osłabienie mięśni i zmiany troficzne..

  Niebezpiecznym momentem operacji podczas usuwania guza jest możliwość uszkodzenia nerwów. Jeśli jednak tak się stanie, wrażliwość i funkcje motoryczne są upośledzone..

  W przypadku nerwiaka słuchu istnieje możliwość utraty słuchu. Dzieje się tak nie z powodu interwencji chirurgicznej, ale na tle presji edukacyjnej na otaczające struktury.

  Ponadto jednym z najczęstszych powikłań operacji jest naruszenie mięśni, które są odpowiedzialne za ruch.

  Rodzaje dolegliwości

  Każdy nerwiak nerwiaka, w tym nerwiak kręgosłupa, jest łagodną formacją. Rozrasta się bardzo powoli. Ale w praktyce zdarzały się przypadki, gdy choroba była złośliwa, to znaczy przekształciła się w nowotwór złośliwy..

  Istnieje kilka głównych typów tej choroby:

  1. Nerwiak kręgosłupa. Wśród formacji ten typ jest uważany za najczęstszy. Nerwiak kręgosłupa to guz na korzeniach kręgosłupa. Takie formacje mogą rosnąć przez otwór międzykręgowy. Jest to zwykle charakterystyczne dla nerwiaka kręgosłupa szyjnego. Z powodu schwannoma powstają deformacje kości. Ta konsekwencja choroby może zostać wykryta po rozpoznaniu spondylograficznym..
  2. Nerwiak Mortona. Jest łagodny i pojawia się na podeszwie jednej stopy. Zazwyczaj tworzy między trzecim a czwartym palcem.
  3. Schwannoma mózgu. Wzrost niezłośliwy przebiega bardzo wolno. Jest oddzielony od innych struktur otoczką kapsułki.
  4. Nerwiak akustyczny. Może dotyczyć zarówno osób młodych, jak i starszych. Pojawia się tylko w jednym uchu i rośnie bardzo wolno.

  Istnieją również inne schwannoma, takie jak guzy nerwu wzrokowego, trójdzielnego, obwodowego.