Chemioterapia raka piersi

Złośliwy guz piersi jest powszechną chorobą, każdego roku na świecie diagnozuje się około miliona nowych przypadków raka piersi, w Rosji ponad 50 tysięcy przypadków. Rak piersi w większości przypadków dotyka kobiety, bardzo rzadko mężczyzn. Starsze kobiety częściej chorują na tę chorobę, ale coraz częściej rozpoznaje się ją u młodych pacjentów..

W leczeniu raka piersi stosuje się różne metody: chirurgię, chemioterapię, radioterapię, intrarabim, terapię celowaną, terapię hormonalną i immunoterapię. Chemioterapia raka piersi polega na stosowaniu leków spowalniających rozwój komórek rakowych i niszczących guz. Przy odpowiednio dobranych środkach terapeutycznych następuje poprawa rokowania choroby i stanu kobiety.

Szpital Jusupow stosuje innowacyjne leki i metody leczenia chorób onkologicznych, w tym raka piersi. Szpital zapewnia diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych na nowotwory. Specjaliści kliniki odpowiedzialnie podchodzą do leczenia każdego pacjenta, opowiadają o możliwych konsekwencjach chemioterapii.

Rak sutka

Na rozwój raka piersi wpływają różne czynniki, w tym predyspozycje dziedziczne i warunki środowiskowe. Przyczyną rozwoju raka piersi są złe nawyki, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, różne choroby narządów płciowych, choroby układu hormonalnego, długotrwałe stosowanie hormonów egzogennych.

Rak piersi na wczesnym etapie rozwoju przebiega bezobjawowo, mały guz nie boli, nie budzi niepokoju. Rak piersi charakteryzuje się przerzutami do węzłów chłonnych, z których pierwszy dotyczy węzłów chłonnych pachowych. Guz powstaje z nabłonka płatków miąższu lub przewodów, najczęściej rozpoznaje się guzkową postać raka.

Stwierdzono następujące typy rozlanego raka piersi:

 • Rak podobny do zapalenia wymienia. Szybko płynąca postać choroby, charakteryzująca się obrzękiem i bolesnością, gwałtownym wzrostem wielkości gruczołu.
 • Obrzękowa postać naciekowa. Rzadko zdarza się, że śmiertelność pacjentów jest dwukrotnie większa niż w przypadku innych niż obrzęk postaci raka.
 • Rak Erysipelas. Charakteryzuje się zaczerwienieniem gruczołu mlekowego, zaczerwienienie może rozprzestrzeniać się na najbliższą skórę.
 • Opancerzona postać raka. Skóra piersi nabiera wyboistego wyglądu, gęstnieje. Rak jest ciężką postacią choroby.
Nietypowe postacie raka piersi:
 • Rak Pageta. Przebieg tej postaci choroby jest uważany za najkorzystniejszy. W okolicy brodawki sutkowej i otoczki rozwija się guz nowotworowy, który rozprzestrzenia się w głąb gruczołu i występuje rzadko.
 • Rak obustronny. Rak mnogi pierwotny, charakteryzujący się obustronnymi zmianami gruczołów sutkowych, jest trudny do leczenia.
 • Rak ektopowy. Jest to najtrudniejsza forma raka do zdiagnozowania i leczenia i występuje rzadko.
 • Rak wieloośrodkowy. Termin ten jest używany do opisania raka piersi z dwoma lub więcej węzłami nowotworowymi.

Jaki jest cel chemioterapii raka piersi?

Rodzaje chemioterapii

W przypadku raka piersi wykonuje się następujące rodzaje chemioterapii:

 • Czerwona chemioterapia. Najbardziej toksyczny rodzaj leczenia i ma najsilniejszy wpływ na komórki rakowe. Charakteryzuje się dużą liczbą skutków ubocznych i jest trudny do tolerowania. Nazwa chemioterapii odpowiada kolorystyce stosowanych leków.
 • Biała chemioterapia. Najczęściej przepisywanym w okresie rekonwalescencji efektem ubocznym białej chemioterapii jest zmiana morfologii krwi.
Chemioterapia może być:
 • Adiuwant. Jest wykonywany po operacji, zapobiega rozwojowi nowego złośliwego guza, przerzutów. Chemioterapię adiuwantową w celu zniszczenia utajonych przerzutów przeprowadza się według schematu AS, który opiera się na zastosowaniu paklitakselu i cyklofosfamidu.
 • Bez adiuwanta. Jest przepisywany przed operacją, zapobiega przerzutom guza, zmniejsza jego rozmiar.
 • Ukierunkowane. Jest przeprowadzany po wielu badaniach, charakteryzuje się działaniem na komórki złośliwe, wpływa na mały układ naczyniowy guza.
 • Hipertermiczny. Ten rodzaj chemioterapii jest wskazany przy dużych guzach, wpływ na guz ma miejsce w wysokich temperaturach.
 • Indukcja. Przepisywany pacjentom z przeciwwskazaniami do operacji, z wrażliwością nowotworu złośliwego na leki.
 • Platyna. Terapia platyną jest często skuteczna i dobrze radzi sobie z guzem po niepowodzeniu leczenia innymi lekami chemioterapeutycznymi. Ten rodzaj chemioterapii zawiera platynę.
 • Oszczędny. Oszczędne leki chemioterapeutyczne mają minimalne skutki uboczne; ten rodzaj leczenia jest uważany za nieskuteczny.
 • Paliatywny. Jest przepisywany pacjentom ze złym rokowaniem, pomaga poprawić jakość i długość życia oraz złagodzić ból..

Trening

jedzenie

Jak sobie pomóc podczas chemioterapii

Diagnoza „raka” staje się dla pacjenta najsilniejszym szokiem. W większości przypadków wkrótce po postawieniu diagnozy pacjent chorujący na raka zaczyna cierpieć na depresję. Leczenie raka jest kosztowne, a samo leczenie prowadzi do pogorszenia stanu ogólnego i nasilenia depresji. W tej chwili pacjent potrzebuje wsparcia ze strony bliskich, pozytywnych emocji. Wielką rolę w przywracaniu stanu psycho-emocjonalnego przypisuje się hobby pacjenta.

Pomogą Ci się rozproszyć, na chwilę zapomnieć o problemach. W szpitalu Jusupow pacjentom przed i po leczeniu raka pomagają profesjonalni psycholodzy i psychoterapeuci. Szpital opracował szereg środków, które pomagają przetrwać trudny okres chemioterapii, poczuć się potrzebnym i optymistycznie patrzeć na problem..

Nowoczesny sprzęt, bogate doświadczenie specjalistów szpitala Jusupowa oraz współpraca z dużymi ośrodkami naukowymi pozwalają onkologom skutecznie leczyć nowotwory złośliwe i minimalizować skutki chemioterapii w raku piersi. Możesz umówić się na wizytę u onkologa dzwoniąc do szpitala.

Cechy „chemii” raka piersi: nasza pełna analiza

Klasyfikacja

Chemioterapia piersi wykonywana jest na wszystkich etapach leczenia. Klasyfikacja odbywa się w zależności od etapu. Oto kilka rodzajów przeprowadzanej „chemii”:

 1. Terapeutyczny. Zastosowanie chemioterapii jako głównej metody oddziaływania na guz. Celem tego zabiegu jest zatrzymanie procesów podziału guza, zmniejszenie jego wielkości, a także walka z przerzutami, które pojawiły się w organizmie pacjenta..
 2. Adiuwant. Jest stosowany nie jako główna, ale jako dodatkowa metoda leczenia, a nawet jako profilaktyka. Możliwe jest użycie ka przed i po operacji. W każdym razie jest używany do działających formacji. W związku z tym zadaniem jest albo zmniejszenie rozmiaru guza przed operacją, albo zniszczenie jego komórek rakowych po operacji..
 3. Indukcja, neoadiuwant - stosowany w przypadkach nieoperacyjnych. Jednym z najczęstszych zadań jest doprowadzenie rozmiaru nowotworu do operatywnej postaci w celu jego dalszego usunięcia.
 4. Zapobiegawczo - przeprowadza się z reguły, aby zapobiec ewentualnym nawrotom.

Cecha chemioterapii w zależności od stadium raka

Etap 1 - chemioterapia jest zalecana, jeśli guz onkologiczny zostanie uznany za niewrażliwy na układ hormonalny, luminal i nie-luminal HER-2 dodatni, luminal HER-2 ujemny. Głównym wskazaniem do przebiegu stosowania cytostatyków jest wiek kobiety poniżej 35 roku życia. Na początkowym etapie zabieg uważa się za adiuwantowy. Metoda ma na celu działanie profilaktyczne w okresie pooperacyjnym. W niektórych sytuacjach technika jest łączona z terapią hormonalną. Schemat leczenia oparty jest na połączeniu wielu antracyklin. Przy ustalonych przeciwwskazaniach do stosowania leków przepisywane są inne leki.

Etap 2 - postępowanie chemioterapeutyczne dzieli się na neoadiuwantowe i pooperacyjne. Przed operacją stosuje się chemioterapię, jeśli planuje się uratowanie narządu w trakcie operacji z węzłem nowotworowym o średnicy 4-5 cm, w onkologii z wieloma węzłami nowotworowymi, w kategorii wiekowej pacjenta poniżej 35 roku życia oraz przy dużym prawdopodobieństwie nawrotu na podstawie immunohistochemicznej Badania. W okresie pooperacyjnym chemioterapia jest przepisywana w celu zwalczania przerzutów resztkowych, jeśli nie ma wrażliwości wzrostu na poziomie endokrynologicznym z innymi zagrożeniami wskazującymi na możliwość powstania nowego guza. Pierwszy zabieg następuje po miesiącu od wykonania zabiegów chirurgicznych.

Do leczenia przepisuje się 4-6 kursów. Ocena wyniku terapii następuje po zakończeniu trzeciego cyklu chemioterapii. W głównym tle schematy technik są połączone. Substancje antracyklinowe są brane razem z taksanami.

Etap 3 - chemioterapia jest przepisywana wszystkim pacjentom (w zależności od podstopnia 3A lub 3B, cr2). Terapia neoadiuwantowa i terapia pooperacyjna są obowiązkowe. Lekarz indywidualnie ustala czas trwania leczenia, wielkość kursu oraz listę potrzebnych leków, biorąc pod uwagę wiele czynników. Głównym kryterium jest charakter reakcji na chemioterapię przed operacją.


Procedura chemioterapii

Etap 4 - chemioterapia jest uważana za metodę paliatywną. Zabieg nie może zatrzymać rozwoju i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, ale można poprawić jakość życia pacjentów. Radioterapia jest łatwiejsza do tolerowania, jeśli nie ma niewydolności wielonarządowej i toksycznej onkologii. Zmniejsza się dawkę stosowanych leków. Jednocześnie lekarz stara się znaleźć równowagę między oczekiwanym wynikiem a osobistą nietolerancją na zabieg chemioterapii..

Narkotyki

Współczesna medycyna jest bogata w leki stosowane w chemioterapii. Wiele z nich nie ma nawet ogólnego wpływu na organizm z wieloma skutkami ubocznymi, ale wpływa szczególnie na komórki złośliwe. Terapia ta nazywana jest również terapią celowaną..

Omówiliśmy już szczegółowo ogólne kategorie i konkretne leki stosowane w chemioterapii. Warto w tym miejscu zaznaczyć - niczym się nie różni. Dlatego jeszcze raz krótko wspomnimy tutaj o lekach:

 • Alkilujące, cytostatyki - wpływają na DNA, niszczą komórki jak radioterapia. Typowym przedstawicielem raka piersi jest cyklofosfamid.
 • Antymetabolity - wpływają na proces podziału komórek nowotworowych, a raczej na niszczenie komórek w trakcie tego procesu. Przykłady - gemcytabina, 5-fluorouracyl.
 • Taksany - wpływ na mikrotubule komórek. Przykłady - Paklitaksel, Docetaksel.
 • Antybiotyki nowotworowe - ale nie myl ich z konwencjonalnymi, wpływają na wydłużenie czasu podziału komórek. Przykład - Adriamycyna.

Zwykle leki te są stosowane w połączeniu zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Oto kilka prawdziwych schematów leczenia:

 1. CMF - Cyklofosfamid + Metotreksat + Fluorouracyl.
 2. FAC - Fluorouracyl + Adriablastin + Cyklofosfamid.
 3. CAF - Cyklofosfamid + Adriablastin + Fluorouracyl.
 4. Taksany - docetaksel + paklitaksel.

Jakie rodzaje raka piersi istnieją?

Ostatnio zidentyfikowano cztery biologiczne podtypy raka.
Jeśli komórki zawierają receptory hormonalne, jest to podtyp prześwitu. Opcja „A” jest najkorzystniejsza, przy czym poziom receptorów estrogenów (ER) i progestyn (PR) jest dość wysoki, przy opcji „B” brak jest receptorów progesteronu. Uważa się, że PR mówią o wrażliwości ER, to znaczy sugerują dobrą odpowiedź na działanie antyhormonalne. Z reguły w przypadku luminalnego wariantu genu HER2 nie jest wykrywany, co również świadczy o oczekiwanych korzyściach płynących z leków..

Podtyp podstawowy obejmuje nowotwory bez receptorów i HER2, czasami określany jest jako trzykrotnie ujemny, ta opcja zdecydowanie nie reaguje na leki hormonalne, dlatego stosuje się cytostatyki.

Biologiczny podtyp raka bez receptorów hormonalnych, ale z obecnością genu lekooporności HER2, określa się jako nie-luminalny lub z nadekspresją HER2. Nie reaguje dobrze na leki, więc do chemioterapii dodaje się specjalny lek w celu stłumienia genu HER2.

Kolory chemii

Leki chemioterapeutyczne i sama terapia są również podzielone kolorem. Na przykład czerwony jest najsilniejszy, najskuteczniejszy, oparty na lekach alkilujących, ale jednocześnie jego skutki uboczne są największe. Oto przykłady innych rodzajów chemii według koloru:

 • Czerwony - Epirubicyna
 • Niebieski - cyklofosfamid
 • Żółty - Fluorouracyl
 • Biały - Taxol

Zazwyczaj lekarz naprzemiennie stosuje chemioterapię, aby zmaksymalizować efekt leczenia piersi. Ponadto taka przemiana nie tylko zmniejszy obciążenie organizmu pacjenta, ale także zapobiegnie ewentualnemu uzależnieniu od narkotyków..

Terapia czerwoną jest głównym wyborem w leczeniu raka piersi. To właśnie stosowanie tej chemii w ostatnich latach znacznie zmniejszyło śmiertelność z powodu tego typu onkologii..

Przeciwwskazania

Ograniczeniami w stosowaniu czerwonej chemioterapii są warunki, w których zabieg może pogorszyć stan. Obejmują one:

 • Znaczna utrata wagi, wyniszczenie.
 • Odurzenie organizmu, któremu towarzyszą typowe objawy.
 • Poważne naruszenia wątroby, w tym może to wskazywać na zwiększoną bilirubinę, zażółcenie skóry, twardówki i innych tkanek.
 • Rozległe przerzuty, przechodzące do wątroby, mózgu.

O celowości stosowania czerwonej chemii decyduje lekarz. Alternatywnie można zaproponować opcję łączoną, gdy początkowo leczenie przebiega zgodnie ze schematem z użyciem czerwonej chemii, a po przerwie i wykryciu poprawy jest już żółty.

Przebieg leczenia

Przebieg chemioterapii nie koliduje z tradycyjnym przebiegiem życia pacjenta, poza skutkami ubocznymi. Ale aby je rozwiązać, lekarze zalecają, abyś poddał się samej terapii pod koniec tygodnia, abyś mógł swobodnie wyzdrowieć przez weekend..

Oto, jak średnio nadają się do chemioterapii:

 1. Obliczanie dawki leków - na podstawie wagi, wzrostu, ciśnienia, pulsu.
 2. Przed rozpoczęciem kursu stosuje się leki za zgodą lekarza w celu zmniejszenia skutków ubocznych.
 3. Główny lek podaje się dożylnie przez zakraplacz. Pacjent zwykle leży na kanapie..
 4. Po zakończeniu leczenia wymagane jest regularne badanie krwi.

Średnia liczba przepisanych cykli leczenia wynosi 4-7. Czasami liczba cykli jest wydłużana do 9. Średnio trwa to 1,5 miesiąca.

Konsekwencje i komplikacje

Leczenie chemioterapią zwykle wiąże się z poważnymi skutkami ubocznymi. Nie jest to przypadkowe, działanie trujących chemikaliów ma na celu zniszczenie komórek nowotworowych, ale w przeciwieństwie do terapii celowanej ma ogólny wpływ na zdrowe komórki organizmu pacjenta. Ten wpływ prowadzi do nieprzyjemnych komplikacji. Im więcej kursów i otrzymanej dawki, tym gorsza będzie tolerancja..

Ale nie wszystko jest takie złe - wszyscy tolerują to na różne sposoby, a ktoś nawet w ogóle nie odczuwa różnic w leczeniu. Ale najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest skuteczność leczenia samego raka - a to powinno naprawdę zmotywować Cię do pokonywania wszelkich trudności. Ponadto to chemia kończy guz do końca, nie dając mu nawet szansy na dalsze wyzdrowienie i nawrót.

A oto ta sama lista skutków ubocznych, które może napotkać pacjent:

 • Nudności i wymioty to najwierniejszy gość chemioterapii.
 • Zaparcia i biegunka - generalnie praca przewodu pokarmowego jest szczególnie podatna na chemię.
 • Utrata apetytu, smaku, a na tym tle utrata wagi.
 • Naruszenie poziomów hormonalnych, a wraz z nim zmiana cyklu miesiączkowego.
 • Zmęczenie i senność.
 • Obniżona odporność ze względu na wpływ na poziom leukocytów, a co za tym idzie podatność na choroby.
 • Wzrost temperatury.
 • Niedokrwistość.
 • Krwawienie i siniaki na całym ciele.
 • Łysienie to jedna z najbardziej przerażających dolegliwości u kobiet.

Napisaliśmy już doskonały artykuł o wychodzeniu z chemioterapii. Właśnie w nim szczegółowo opisano, co należy zrobić w przypadku pojawienia się pewnych objawów pozabiegowych i jak przywrócić normalny stan po chemioterapii. Tutaj po prostu mówimy, że znaczna część powyższej listy jest eliminowana za pomocą tych samych tabletek, które w razie potrzeby zostaną przepisane przez lekarza..

Dlaczego pojawiają się skutki uboczne

Chemioterapia uszkadza i zabija komórki nowotworowe, które szybko rosną i dzielą się. Jednak organizm ma wiele normalnych komórek, które charakteryzują się szybkim wzrostem i rozmnażaniem. Te komórki obejmują:

 • Komórki błon śluzowych (jamy ustnej i przewodu pokarmowego)
 • Komórki układu rozrodczego
 • Komórki mieszków włosowych
 • Komórki szpiku kostnego

Chemioterapia uszkadza również te komórki, co może powodować szereg powikłań ze strony narządów wewnętrznych:

 • Przewód pokarmowy - nudności, wymioty, utrata apetytu, zapalenie jamy ustnej
 • Szpik kostny - niedokrwistość, aw rezultacie apatia, zwiększone zmęczenie, chroniczne zmęczenie i zwiększone prawdopodobieństwo krwawienia
 • Mieszki włosowe - wypadanie włosów, łysienie

W wyniku leczenia dochodzi do obniżenia odporności, co może prowadzić do chorób zakaźnych. Może dojść do upośledzenia funkcji wielu różnych układów narządów, takich jak nerki, pęcherz i układ nerwowy. Istnieje jednak okoliczność, która przemawia za chemioterapią (jeśli zdecydujesz się zgodzić lub odmówić chemioterapii) - po jej zakończeniu większość efektów ubocznych znika.

Inna sprawa, jeśli w wyniku chemioterapii doszło do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych (serce, nerki, płuca, układ rozrodczy). Wówczas skutki uboczne mogą trwać od roku do kilku lat..

jedzenie

I znowu mamy już cały długi artykuł o diecie chemioterapeutycznej. Odżywianie po chemioterapii raka piersi nie różni się zbytnio od zwykłego żywienia po chemioterapii, dlatego jeszcze raz rozważymy ogólne zalecenia.

 • Utrzymujemy równowagę białek, tłuszczów i węglowodanów - nie skupiamy się na jednej rzeczy. Bardzo ważne jest, aby organizm otrzymał energię do szybkiego powrotu do zdrowia..
 • Owoce, warzywa, zboża, fasola - klasyczne odżywianie na raka.
 • Witaminy - można stosować kompleksy multiwitaminowe. Koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Uważa się, że przeciwnie, witaminy z grupy B przywracają raka..
 • Pijemy więcej płynów, wystarczy zwykła woda około 2 litrów dziennie. Woda usunie toksyny z organizmu. Czy możesz podzielić się zieloną herbatą.
 • Minimalna ilość cukru i karmy dla zwierząt.
 • Z menu usuwamy wędzone, smażone, tłuste, marynowane, słone.
 • Posiłki podawane są w małych porcjach, ale około 6 razy dziennie. Pozwoli to uszkodzonemu układowi pokarmowemu lepiej wchłonąć cały pokarm i częściowo rozwiąże problem nudności i wymiotów..
 • Wykluczamy alkohol - złe nawyki powodują tylko zaostrzenie chorób.

Chemioterapia raka piersi jest więcej niż możliwa. W Internecie można znaleźć setki wyleczonych szczęśliwych kobiet, które mimo to niepochlebnie wypowiadały się o skutkach ubocznych chemii. Ale najważniejsze jest to, że to chemia na początkowych etapach (etapy 1 i 2) może uratować twoją pierś przed całkowitym usunięciem (mastektomia). Czy nie jest to prawdziwe pragnienie każdego pacjenta. Ogólnie wierz w siebie, zaufaj zaleceniom lekarza prowadzącego i przejdź całą drogę w tej trudnej walce!

(1 ocen, średnia: 5,00 na 5)

Przykładowe menu na raka piersi

Chora kobieta może samodzielnie sporządzić przybliżone menu, biorąc pod uwagę jej preferencje i wszystko, co zostało powiedziane powyżej. Ale jako przykład odżywiania takie menu na jeden dzień może wyglądać tak:

Wczesne śniadanie: płatki owsiane, filiżanka zielonej herbaty, suche herbatniki.

Późne śniadanie: owoce i jagody starte z twarogiem.

Obiad: zupa gryczana z piersią kurczaka, ryż z warzywami gotowanymi na parze, kompot z suszonych owoców.

Podwieczorek: zapiekanka ryżowa, rosół z dzikiej róży.

Kolacja: ryba gotowana na parze, ziemniaki gotowane, sałatka jarzynowa z dodatkiem oliwy, herbata ziołowa.

Przed snem: pieczone jabłko.

Chemioterapia nie tylko ratuje życie kobiet z rakiem. Ale zadaje też silny cios całemu ciału jako całości

Aby mieć dość siły, aby znieść taką mękę, należy stosować zbilansowaną dietę i przykładać dużą wagę do swojego menu. Wtedy choroba zostanie pomyślnie pokonana

Chemioterapia raka piersi: rodzaje, wskazania i przeciwwskazania

Kiedy był potrzebny?

Chemioterapia raka piersi jest konieczna do następujących celów:

 • zmniejszenie wielkości guza przed i po operacji;
 • monoterapia raka w stadium 1;
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się przerzutów;
 • zapobieganie nawrotom;
 • poprawa stanu pacjenta;
 • opieka paliatywna.

W czasopiśmie „Modern Oncology” w 2020 roku opublikowano wyniki badania wskazujące, że guz jest bardziej wrażliwy na chemię, gdy jest podawany natychmiast w stadium 1-2 rozwoju..

W jaki sposób przekazywana jest procedura

Tolerancja chemioterapii jest indywidualna. Podczas gdy niektóre działania niepożądane (zaburzenia dyspeptyczne lub łysienie) są bardzo częste i szeroko znane, niektóre (na przykład toksyczne zapalenie wątroby) występują w 1 przypadku na 10000 chemioterapii.

Bardzo ważne jest, aby podczas leczenia pacjent znajdował się w jak najbardziej komfortowych warunkach społecznych i psychicznych. Opieka nad bliskimi, robienie tego, co kochasz, brak dodatkowego stresu i stresu emocjonalnego poprawiają tolerancję.

Jakie leki i jak działają?

Schematy chemioterapii raka piersi u kobiet obejmują:

Grupa farmakologicznaPrzedstawicieleCharakterystyka
Cytostatyki alkilujące„Cyklofosfamid”Wnikają w jądro komórki rakowej
„Tiodypina”Dołącz grupę alkilową do materiału genetycznego
„Ifosfamid”Interakcja z tymi środkami prowadzi do niemożności dalszego podziału nietypowych tkanek
Antracykliny„Adriamycyna”Są antybiotykami
„Doksorubicyna”Delaminuj nici DNA komórek rakowych
„Zorubicin”
EpirubicynaBardzo aktywny na wszystkich etapach rozwoju
Antymetabolity„Gemzar”Leczyć cytostatyki
„Azatiopryna”Wyzwalanie apoptozy złośliwych komórek
„Merkaptopuryna”Aktywuj martwicę tkanek, która objawia się klinicznie zmniejszeniem wielkości formacji
„Cytarabin”
TaksanyPaklitakselBlokuje tubulinę, specyficzne białko nowotworowe
DocetakselDezaktywuje mitozę w komórkach rakowych, zapobiegając ich proliferacji
„Kabazytaksel”

Rodzaje i schematy leczenia chemioterapii raka piersi są określane zgodnie ze stopniem zaawansowania procesu onkologicznego i celami stosowania cytostatyków. Terapia chemiczna jest stosowana:

 1. We wczesnych stadiach progresji patologii - w trybie monoterapii, mającym na celu wyeliminowanie ogniska pierwotnego i odległych przerzutów.
 2. W przypadku operacyjności nowotwór jest przepisywany przed lub po operacji w celu zwiększenia skuteczności operacji.
 3. W zaawansowanych postaciach, gdy onkochirurg rozpoznaje guz jako nieoperacyjny, metoda jest stosowana w celu zmniejszenia rozmiaru guza do resekcyjnego lub paliatywnego.

Najbardziej agresywnym jakościowo składem jest czerwony schemat chemioterapii, nazwany tak ze względu na kolor zawartych w niej substancji. Zgodnie z tą samą zasadą wyróżnia się gatunki o mniejszej toksyczności - niebieskie, białe i żółte.

Wykonywanie

Trening


Jednym z etapów przygotowań do chemioterapii jest przyjmowanie leków zwiększających odporność..
Chemioterapia raka piersi wymaga wielu badań, aby wybrać idealny schemat leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta. Wybór funduszy i liczba kursów zależy od stopnia zaawansowania procesu nowotworowego, wpływu hormonalnego na raka, wrażliwości nietypowych tkanek na stosowane substancje. Przygotowanie do chemioterapii obejmuje również określenie parametrów hematologicznych i krzepnięcia oraz przyjmowanie leków zwiększających odporność, tak aby łatwiej było tolerować i przeżyć terapię..

Jak wygląda leczenie?

Wyróżnia się akceptowane i sprawdzone schematy leczenia. Rak piersi jest wrażliwy na niektóre związki leków. W zależności od koloru rozwiązań:

 • Czerwona chemioterapia raka piersi. Implikuje powołanie takich funduszy: „Doksorubicyna”;
 • Epirubicyna;
 • „Idarubicyna”.
 • Żółty. Mało tolerowany przez pacjentów. Zastosować:
   Cyklofosfamid;
 • „Fluorouracyl”;
 • „Metotreksat”.
 • Biały. Odbywa się po usunięciu nowotworu. Leki stosowane:
   Taksol;
 • „Taxotel”.
 • Niebieski. Jest rzadko używany. Wyznaczony:
   „Mitomycyna”;
 • „Mitoksantron”.

  Rodzaje chemioterapii raka piersi w onkologii mają postać skrótów:

  • CAF - „cyklofosfamid”, „adriamycyna” i „5-fluorouracyl”.
  • CEF - „Cyklofosfamid”, „Epirubicyna”, „Fluorouracyl”.

  Chemia czerwieni w raku piersi charakteryzuje się największą liczbą działań niepożądanych i powikłań.


  Wprowadzenie leków odbywa się przez dwa miesiące, jednak kurs dobierany jest indywidualnie do każdego przypadku.
  Podawanie leków trwa 1-2 miesiące, w odstępach 3-4 tygodni. Liczba kursów chemioterapii ustalana jest oddzielnie dla konkretnego pacjenta. Po operacji chemioterapia nie rozpoczyna się od razu, ale po okresie rekonwalescencji, aby nie przeciążać układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego. Najczęściej leki wstrzykuje się dożylnie, ale są też tabletki. Zaletą tego ostatniego jest to, że terapia nie odbywa się w szpitalu.

  Rodzaje chemioterapii, jej cel i działanie


  Celem jest najbardziej zaawansowany rodzaj chemioterapii. Jego istota polega na ukierunkowanym działaniu na komórki docelowe, podczas gdy zdrowe są minimalnie uszkodzone. Leki zawierają przeciwciała przeciwko receptorom HER2, więc działają tylko na jeden typ komórek. Terapia celowana została już przetestowana i sprawdziła się, więc genetycy nadal rozwijają się w tym kierunku..

  Oprócz celowanej chemioterapii istnieją inne rodzaje chemioterapii:

  • Chemioterapia uzupełniająca. Wykonywany jest po chirurgicznym usunięciu guza i radioterapii. Jeśli istnieją odległe przerzuty, których radioterapia nie może wyeliminować, leki chemiczne niszczą je w dowolnym miejscu ciała. Celem jest zapobieganie nawrotom choroby.
  • Terapia neoadiuwantowa. Jest przeprowadzany przed operacją. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie guza i zniszczenie pojedynczych lub wielu przerzutów. W przypadku nieoperacyjnej postaci raka, chemia neoadiuwantowa może przekształcić raka w operacyjną postać i umożliwić chirurgiczne usunięcie większości nowotworu złośliwego.
  • Chemioterapia paliatywna jest stosowana w przypadku zaawansowanego raka. Z jego pomocą łagodzą kondycję człowieka i przedłużają życie..

  Schemat i liczbę kursów dobiera się indywidualnie, na podstawie histologicznej przynależności guza, stadium procesu onkologicznego, a także wieku pacjenta.

  Ograniczenia

  W takich przypadkach chemioterapia nie jest zalecana:

  • zdekompensowane choroby układu wątrobowo-żółciowego;
  • gorączka;
  • ostre zaburzenia zakaźne;
  • przewlekłą niewydolność nerek;
  • okres ciąży;
  • zaawansowany wiek;
  • zaburzenia psychiczne;
  • obniżone poziomy płytek krwi;
  • kacheksja;
  • choroby autoimmunologiczne;
  • nietolerancja jednego ze składników leków;
  • patologia serca.

  Konsekwencje i skutki uboczne chemioterapii raka piersi

  Konsystencja jest zarówno zaletą, jak i wadą stosowania leków cytostatycznych. Niszcząc nietypowe komórki dowolnej lokalizacji, leki chemioterapeutyczne negatywnie wpływają na wszystkie narządy i układy życiowej aktywności człowieka, a ich stosowaniu towarzyszy wiele skutków ubocznych. Jednak ta okoliczność nie przeszkadza onkologom w przepisywaniu leczenia cytostatykami w ramach walki ze zmianami przerzutowymi, ponieważ ta metoda leczenia daje choremu na raka szansę pełnego wyzdrowienia..

  Efekty


  Wraz z leczeniem choroby pojawiają się niepożądane reakcje organizmu w postaci zmęczenia i zaburzeń snu.
  Konsekwencje chemioterapii w raku piersi wynikają z faktu, że te bardzo agresywne leki oddziałują nie tylko na nieprawidłowe komórki, ale także na zdrowe. Do częstych zaburzeń należą bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie, złe samopoczucie, utrata apetytu, niska gorączka, zaburzenia snu, wypadanie włosów..

  Inne skutki uboczne:

  • zaburzenia trawienia: nudności;
  • zgaga;
  • powtarzające się wymioty;
  • biegunka;
  • kacheksja;
  • nie przyswajanie pożywienia;
 • zapalenie skóry;
 • ostre procesy zakaźne;
 • zmniejszenie liczby erytrocytów, płytek krwi i leukocytów we krwi;
 • upośledzenie pamięci;
 • depresja;
 • zmniejszone libido;
 • bladość skóry;
 • osłabiona odporność.


  W większości przypadków po pierwszym podaniu chemioterapii pacjenci odczuwają pogorszenie samopoczucia i wymioty..
  Stan po chemioterapii raka piersi jest bardzo wyniszczony, dlatego chemioterapię podaje się na kursach, a nie od razu. W czasie przerw organizm musi zregenerować siły, aby być gotowym na kolejną dawkę preparatu. Często po pierwszym podaniu leków chemioterapeutycznych stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, obserwuje się powtarzające się wymioty, możliwa jest utrata przytomności, która wymaga natychmiastowej pomocy.

  Przeciwwskazania do chemioterapii


  Chemioterapia w I trymestrze ciąży prowadzi do wad wrodzonych płodu

  Chemioterapii nie podaje się w następujących przypadkach:

  • Wraz ze spadkiem liczby płytek krwi. Lekarz kieruje się analizami, w razie potrzeby przewiduje się odroczenie. Trombocytopenia jest eliminowana przez transfuzję krwi.
  • Infekcja w organizmie. Wraz z wprowadzeniem chemii wpływa przede wszystkim na komórki układu odpornościowego, które są potrzebne do zwalczania czynników zakaźnych. Chemioterapia na tle procesu zapalnego może prowadzić do zatrucia krwi i śmierci pacjenta.
  • Pierwszy trymestr ciąży. Stosowanie toksycznych leków prowadzi do wrodzonych nieprawidłowości w rozwoju płodu lub urodzenia martwego dziecka. Nawet stosowanie miękkich narkotyków nie daje 100% gwarancji, że dziecko pozostanie zdrowe..
  • Zaburzenia czynności nerek i wątroby. Chemikalia są usuwane przez nerki i wątrobę, w przeciwnym razie powodują poważne zatrucia i niewydolność wielonarządową, która prowadzi do śmierci szybciej niż rak.
  • Jeśli pacjent był niedawno operowany. Trzeba poczekać, aż rana się zagoi. Wraz ze spadkiem odporności proces ten może zostać opóźniony lub doprowadzić do zatrucia krwi.
  • Przy silnym wyczerpaniu - stan kacheksji.

  Na starość leczenie chemiczne jest znacznie trudniejsze do zniesienia. Dlatego lekarz jest zmuszony albo całkowicie porzucić terapię, albo wybrać łagodniejsze leki..

  Poprawa

  Funkcje zasilania

  Dieta jest niezbędna w rehabilitacji pacjenta po chemioterapii. Mimo braku apetytu, wymiotów i innych niepożądanych reakcji ze strony przewodu pokarmowego pacjent powinien dobrze się odżywiać. Zawartość kalorii w żywności powinna być optymalna dla wieku i wagi. Konieczne jest spożywanie ryb, chudego mięsa, nabiału, świeżych warzyw i owoców, zbóż, ziół i świeżych soków.

  Powrót do zdrowia po chemioterapii obejmuje przestrzeganie zasad picia. Płyn pomaga usuwać toksyczne pierwiastki z organizmu, aktywuje nerki, przyspiesza przemianę materii i poprawia przemianę materii. Objętość wody powinna wynosić co najmniej 2 litry dziennie w równych porcjach. Zaleca się wypić szklankę wody pół godziny przed posiłkiem w celu przygotowania przewodu pokarmowego do procesu trawienia..

  Aby przywrócić dobre samopoczucie i znormalizować sen, musisz codziennie spacerować po parku lub po lesie.

  Terapia towarzysząca

  Po leczeniu chemioterapią często obserwuje się trombocytopenię i leukopenię, dlatego należy przepisać leki aktywujące pracę czerwonego szpiku kostnego lub zastępczą transfuzję składników krwi. Ze względu na obniżenie odporności organizm nie jest w stanie oprzeć się czynnikom zakaźnym, co objawia się dodatkiem patologicznej flory i rozwojem ostrego zapalenia. Aby temu zapobiec, przepisywane są środki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania. Aby zwiększyć odporność na negatywne czynniki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, zaleca się przyjmowanie kompleksów witaminowych i środków immunostymulujących.

  Radioterapia

  Radioterapię raka piersi przepisuje specjalista - radioterapeuta, który we wspólnej konsultacji z chirurgiem onkologiem decyduje o taktyce leczenia: jak najlepiej wpływać na promieniowanie - przed, po lub zamiast operacji (w tym drugim przypadku mowa o nieoperacyjnym raku).

  Radioterapia raka piersi polega na zastosowaniu wysokoenergetycznych promieni rentgenowskich, które są wytwarzane za pomocą akceleratora wiązki. Wskaźniki narażenia na promieniowanie podczas leczenia są znacznie wyższe niż w przypadku procedur diagnostycznych. Podczas sesji niszczone są komórki złośliwe.

  Przedoperacyjna radioterapia

  1. W leczeniu etapów IIIA, IIIB, IIIC (jeśli nie ma wyniku chemioterapii), a następnie leczenie chirurgiczne.
  2. Nieoperacyjny proces guza po zakończeniu leczenia farmakologicznego lub odmowie operacji.

  Radioterapia pooperacyjna

  1. Wykonywany jest w przypadku wykrycia raka piersi w stadium 0, I po wykonaniu operacji narządowych w celu zmniejszenia ryzyka wznowy miejscowej (ponownego wzrostu guza).
  2. W raku w stadium IIA, IIB wskazana jest radioterapia w rejonie usuniętego guza oraz rejonie przerzutów regionalnych (sąsiadujących z łożyskiem usuniętego guza).
  3. W leczeniu stadiów IIIA, IIIB, IIIC, tkanek miękkich przedniej ściany klatki piersiowej, regionalne węzły chłonne powinny wejść w strefę napromieniania.

  Przeciwwskazania

  Choroby i stany stanowią bezpośredni zakaz radioterapii:

  • toczeń układowy, twardzina skóry, zapalenie skórno-mięśniowe;
  • choroba cukrowa w ciężkiej postaci;
  • noszenie ciąży;
  • anemia lub wyniszczenie;
  • poprzednia radioterapia;
  • niewydolność sercowo-naczyniowa;
  • poważny stan pacjenta;
  • gorączka;
  • aktywna gruźlica;
  • zawał serca (niedawno przeszedł);
  • niewydolność nerek lub dróg oddechowych.

  Skutki uboczne

  Konsekwencje radioterapii raka piersi są następujące:

  • ogólne zmęczenie;
  • ból w klatce piersiowej;
  • zapalenie skóry;
  • obrzęk gruczołu;
  • owrzodzenia popromienne.

  Kliknij, aby powiększyć

  Podsumowując, należy stwierdzić, że współczesna taktyka leczenia nowotworów złośliwych gruczołu mlekowego polega na podejściu zintegrowanym: rzadko, gdy stosuje się tylko jedną metodę terapeutyczną. Rzeczywiście, w podejściu wielozespołowym (chirurg, radiolog, chemioterapeuta) można osiągnąć optymalne wyniki leczenia, wyleczenie i wysoką jakość życia pacjenta..

  Czym jest czerwona chemia


  Uważa się, że czerwona chemioterapia jest najsilniejsza w działaniu
  W przypadku chemioterapii stosuje się różne rodzaje leków, które tradycyjnie dzieli się kolorem. Zgodnie z akcją, to czerwony jest uważany za najpotężniejszy. W zależności od cech rozwoju choroby i indywidualnych cech ciała pacjenta, chemioterapia może być stosowana jako główna metoda walki lub jest prowadzona w połączeniu z interwencją chirurgiczną..

  Trzy główne leki należą do chemii czerwonej:

  • Doksorubicyna - należy do grupy antybiotyków antracylinowych, które rzadko przepisuje się w połączeniu z innymi lekami ze względu na ich wysoką toksyczność.
  • Epirubicyna jest cytoksycznym lekiem przeciwbakteryjnym należącym do grupy antracyklin. Należy łączyć ze szczególną ostrożnością z innymi lekami, ponieważ aktywne i pomocnicze składniki leku wchodzą w aktywne reakcje chemiczne.
  • Idarubicyna - należy do grupy antybiotyków antracylinowych. Lekarz prowadzący przepisuje według indywidualnego programu leki o działaniu mielotoksycznym, co prowadzi do zwiększenia ich toksycznego działania.


  Najbardziej toksyczne i potężne czerwone leki

  Włączenie chemioterapii do kursu terapeutycznego polega na doborze indywidualnego programu przyjęć i dawkowaniu. Jest obliczany w taki sposób, że lek ma destrukcyjny wpływ na komórki patologiczne raka, ale nie prowadzi do poważnych konsekwencji zatrucia (zatrucia) organizmu. W tym celu brane są pod uwagę wszystkie cechy nowotworu złośliwego (struktura, przerzuty, wielkość i etap rozwoju), waga pacjenta, wiek i obecność współistniejących patologii..

  Funkcje zasilania

  Podczas leczenia należy zwrócić szczególną uwagę na odżywianie. Powinien być wysokiej jakości i wzbogacony w witaminy, minerały, makro- i mikroelementy. Powinieneś również przeczytać ogólne zalecenia:

  • Całkowicie wyklucz spożycie napojów alkoholowych. Posiadanie złych nawyków tylko pogarsza obecny stan rzeczy.
  • Ważne jest, aby zachować równowagę węglowodanów, tłuszczów i białek. Nie możesz skupić się na jednym elemencie.
  • Posiłki powinny być ułamkowe: w małych porcjach około 6 razy w ciągu dnia. Pozwoli to uszkodzonym narządom układu pokarmowego lepiej i szybciej wchłaniać pokarm, a także rozwiąże problem nudności i wymiotów..

  Skuteczne leczenie raka piersi za pomocą czerwonej chemioterapii jest więcej niż możliwe. Jednak skutki uboczne są szkodliwe dla zdrowia. Aby zapobiec rozwojowi strasznej choroby, eksperci na całym świecie zalecają coroczne kontrole profilaktyczne..

  Negatywne konsekwencje chemioterapii raka piersi czerwony


  Chemioterapia czerwona charakteryzuje się zwiększoną agresywnością, dlatego w trakcie jej przejścia występują określone skutki uboczne. Są szczególnie wyraźne u pacjentów, którzy przez długi czas przyjmowali duże dawki leków..
  W jaki sposób odracza się przebieg procedur? W trakcie lub po zakończeniu kursu pacjent może odczuwać:

  Narządy i układy ciałaCharakter objawów negatywnych
  Przewód pokarmowyNudności. Wymioty. Zaburzenia stolca. Zmniejszony lub utracony apetyt. Szybka utrata wagi. Zmiana preferencji smakowych. Zapalenie jelit. Erozyjne formacje w jelicie.
  Układ odpornościowyOsłabienie funkcji ochronnych organizmu. Letarg. Wielka słabość. Zmniejsza odporność na bakterie i różne wirusy.
  CNSNeuropatia Zmniejszona koncentracja i pamięć. Zwiększony niepokój. Strach. Drgawki. Bół głowy. Zaburzenia psychiczne.
  SkórzanyZniszczenie mieszka włosowego. Wypadanie włosów na skórze głowy (łysienie). Utrata brwi i rzęs.
  Narządy laryngologiczneUtrata słuchu.
  Układ sercowo-naczyniowyObrzęk naczyń krwionośnych. Zakrzepica. Niedokrwistość. Dystrofia mięśnia sercowego. Rak krwi (białaczka). Przerwy w czynności serca.
  Struktura szpiku kostnegoPatologie tkanki szpiku kostnego.
  Układ hormonalnyDysfunkcja tarczycy.
  Narządy układu rozrodczegoAwaria cyklu miesięcznego. Dysfunkcja jajników.
  Tkanka mięśniowaZwiększona skłonność do siniaków i siniaków.
  Wskaźniki laboratoryjneZmniejszenie liczby leukocytów. Spadek hemoglobiny.

  Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom czerwonej chemii, przy obliczaniu dawki leku lekarz musi wziąć pod uwagę:

  • Całkowita waga pacjenta.
  • Wiek.
  • Obecność współistniejących chorób.
  • Charakter nowotworu złośliwego (wielkość, stadium, obecność przerzutów i cechy strukturalne nowotworu).

  Aby zmniejszyć jasność negatywnych skutków, przepisywane są dodatkowe leki:

  • Środki przeciwbólowe.
  • Środki uspokajające.
  • Przeciwwymiotne.
  • Środki uspokajające.
  • Kompleksy witaminowe.

  Objawy negatywne są przejściowe, więc nie trzeba się ich bać. Ponadto jego występowanie zależy od indywidualności organizmu - jak szybko regeneruje się po ataku substancji toksycznych.

  Zalecenia dotyczące leczenia raka piersi

  Aby łatwiej znieść dyskomfort i zmniejszyć jego intensywność, eksperci radzą przestrzegać następujących zaleceń:

  1. Ważne jest, aby zorganizować prawidłowe i regularne odżywianie.
  2. Dieta powinna zawierać nadmierną ilość białka, węglowodanów i tłuszczów roślinnych.
  3. Preferuj zboża, warzywa i owoce.
  4. Małe ilości cukru i produktów pochodzenia zwierzęcego.
  5. Unikaj smażonych, tłustych potraw, konserw i wędzonych mięs.
  6. Picie dużej ilości płynów przyspiesza usuwanie toksycznych składników leczniczych z organizmu, dlatego konieczne jest przestrzeganie reżimu wodnego (co najmniej 2,5 litra wody dziennie).
  7. Z płynów odpowiednie są napoje mleczne, zielona herbata.
  8. Zabroniona kawa, mocna herbata i alkohol.
  9. Z objawami silnego bólu spowodowanego przerwaniem przewodu żołądkowo-jelitowego, za zgodą lekarza, dozwolone jest przyjmowanie tabletek przeciwbólowych.

  Chemioterapia raka piersi

  CHEMOTERAPIA

  Chemioterapia to wyłącznie leczenie cytostatykami (leki stosowane głównie w celu zahamowania szybkiego niekontrolowanego wzrostu komórek nowotworowych).

  Chemioterapia raka piersi jest jedną z głównych metod zwalczania raka piersi. Stosowanie chemii jest możliwe jako oddzielny rodzaj terapii oraz w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym, radioterapią i leczeniem objawowym..

  Chemioterapia polega na wprowadzeniu do organizmu silnych leków (dożylnie, domięśniowo, w postaci tabletek), które mogą niszczyć komórki nowotworowe (przerzuty) i blokować ich rozprzestrzenianie.

  Wiadomo, że komórki rakowe szybko rosną i rozprzestrzeniają się po całym organizmie, dlatego radykalne leczenie nie wystarczy, w tym przypadku chemioterapia jest stosowana jako metoda pomocnicza, która odbywa się na kursach i działa na cały organizm, jednocześnie zabijając po drodze komórki rakowe które są zlokalizowane w dowolnej części ciała.

  Miejscowo zaawansowany i naciekany rak piersi

  Pacjenci z tymi postaciami raka piersi wymagają kompleksowego leczenia z zastosowaniem XT i miejscowej ekspozycji (leczenie chirurgiczne). Leczenie pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi rozpoczyna się od chemioterapii (niekiedy w połączeniu z radioterapią), która u większości pacjentek umożliwia przeniesienie nieoperacyjnego guza do stanu operacyjnego, w niektórych przypadkach skracając etap procesu. W przypadku raka miejscowo zaawansowanego, po uzyskaniu maksymalnej odpowiedzi na CT z antracyklinami i / lub taksanami, należy zastosować leczenie miejscowo-regionalne (mastektomia + radioterapia), co zwiększa przeżycie pacjenta.

  CELE CHEMOTERAPII

  Zmniejszenie guza przed operacją lub radioterapią;

  zniszczenie mikroskopijnych komórek rakowych, które mogą pozostać po operacji lub naświetlaniu;

  Zniszczenie komórek rakowych, które ponownie uformowały się lub rozprzestrzeniły na inne części ciała.

  Kontrolowanie wzrostu guza, gdy leczenie nie jest możliwe.

  Łagodzenie objawów raka, takich jak zmniejszenie rozmiaru guza, który powoduje ból lub ucisk na narządy.

  RODZAJE CHEMIOTERAPII

  Chemioterapia ma kilka rodzajów leczenia, które zależą od ciężkości choroby:

  • 1. Neoadiuwant - przepisywany z reguły przed operacją. Chemia melona ma na celu zatrzymywanie i blokowanie komórek rakowych.
  • 2. Adiuwant - przepisywany głównie po operacji raka piersi, a także jako profilaktyka.
  • 3. Leczniczy - jest przepisywany głównie na III i IV etapie okroprocesu, gdy nowotwór złośliwy jest większy i występują odległe przerzuty.
  • 4. Chemioterapia zapobiegawcza - stosowana w celu zapobiegania nawrotom raka piersi.

  W praktyce medycznej chemioterapię tradycyjnie dzieli się na kolor. Chemia może być czerwona, niebieska, żółta i biała. Wskazane typowe kolory odpowiadają kolorom zastosowanego leku..

  • Chemioterapia czerwona jest najsilniejszym rodzajem leczenia, któremu towarzyszy również toksyczny wpływ na organizm. W tej „chemii” stosuje się doksorubicynę, idarubicynę lub epirubicynę. Po takim leczeniu dochodzi do osłabienia i obniżenia funkcjonowania układu odpornościowego..
  • Niebieska „chemia” oznacza użycie mitoksantronu lub mitomycyny.
  • Żółta „chemioterapia zwykle wykorzystuje leki zwane fluorouracylem, metotreksatem lub cyklofosfamidem.
  • Biała „chemia” oznacza użycie Taxolu lub Takosel.

  Z reguły kurs chemioterapii jest łączony, tj. używa 2 lub więcej leków.

  Możliwe konsekwencje i komplikacje

  Antracykliny mają silne działanie przeciwnowotworowe, jednocześnie działają destrukcyjnie nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na zdrowe. Mięsień sercowy jest szczególnie wrażliwy na czerwone leki chemioterapeutyczne, które mogą powodować niewydolność serca.

  W niektórych przypadkach może wystąpić wczesna kardiotoksyczność:

  • wiek od 65 lat,
  • obecność cukrzycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca,
  • terapia przed radioterapią przed chemioterapią,
  • połączenie z cytostatykami.

  Co to jest radioterapia raka piersi i jakie są konsekwencje zabiegu? Mamy odpowiedź!
  Przeczytaj o charakterystycznych objawach i skutecznych metodach leczenia zapalenia najądrzy u mężczyzn pod tym adresem.

  Na stronie https://fr-dc.ru/vnutrennaja-sekretsija/polovye/laparoskopiya-kisty-yaichnika.html dowiedz się, jak usunąć torbiel jajnika u kobiet metodą laparoskopową.

  Największa szkoda, jaką wyrządza czerwona chemioterapia:

  • Mieszki włosowe u 90% kobiet po kuracji całkowicie wypadają. Ale to tymczasowe powikłanie, włosy odrastają z czasem.
  • Narządy przewodu pokarmowego to nudności, wymioty, rozstrój stolca, erozja jelit.
  • Szpik kostny obniża barierę ochronną, zwiększa ryzyko infekcji i rozwija się anemia.

  Długofalowe skutki chemioterapii raka piersi u kobiet to:

  • osteoporoza,
  • brak owulacji, bezpłodność,
  • neuropatie,
  • zmniejszenie koncentracji i upośledzenie pamięci,
  • stany depresyjne,
  • szybka utrata wagi.

  Takie naruszenia mogą objawiać się miesiącami, a nawet latami. Dodatkowe leki są przepisywane w celu zmniejszenia skutków ubocznych czerwonej chemioterapii.

  PRZYGOTOWANIA DO CHEMIOTERAPII

  Gdy chemioterapeuta używa do leczenia tylko jednego leku, jest to monochemioterapia. Częściej lekarze preferują połączenie kilku leków o różnych mechanizmach działania, aby zabić komórkę rakową w różnych okresach jej życia i na różne sposoby: pozbawić ją niezbędnego enzymu, zablokować źródło energii i zniszczyć błonę. Ta opcja nosi nazwę polichemioterapii lub terapii skojarzonej..

  To, który lek zostanie przepisany, zależy od:

  • wielkość złośliwego guza (chemioterapia raka piersi w stadium 1 lub 2);
  • rozprzestrzenianie się przerzutów;
  • uszkodzenia węzłów chłonnych;
  • stan hormonalny kobiety;
  • rodzaj i główny cel terapii.

  Częstotliwość i czas trwania chemioterapii zależy od:

  • rodzaj i stadium raka;
  • Cele leczenia (do czego stosuje się chemioterapię: w leczeniu raka, kontrolowaniu jego rozwoju lub łagodzeniu objawów)
  • rodzaj chemioterapii
  • odpowiedź pacjenta na chemioterapię.

  Chemioterapię podaje się w cyklach. Podczas cyklu pacjenci mogą otrzymywać leczenie codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Po każdym cyklu leczenia następuje okres odpoczynku. Ten okres odpoczynku umożliwia organizmowi tworzenie nowych zdrowych komórek..

  Zazwyczaj ilość wykonywanych cykli zabiegowych zależy od:

  • stadia raka piersi;
  • agresywność guza;
  • zdrowie pacjenta.

  Kursy terapeutyczne wahają się od 2 do 7, w niektórych przypadkach można je zwiększyć do 9.

  Schematy leczenia PMX chemikaliami

  Chemioterapię przypisuje się każdemu indywidualnie, gdyż zależy od wielu czynników: objętości nowotworu, ekspresji onkogenu, stopnia zajęcia węzłów chłonnych.

  • Taksany - środki działające na mikrotubule (docetaksel i paklitaksel).
  • Antymetabolity to leki, które wnikają do komórek rakowych i powodują ich śmierć. Najnowszy lek - Gemcytabina.
  • Środki alkilujące - w swoim działaniu zbliżone są do działania radioaktywnego. Kontrolują geny komórek rakowych. Ich przedstawicielem jest lek Cyklofosfamid.
  • Antybiotyki przeciwnowotworowe - hamują mitozę (podział) genów. Najskuteczniejszym lekiem z tej grupy jest Adriamycyna. Czasami w połączeniu z cyklofosfamidem.

  Istnieją 4 standardowe kombinacje substancji stosowanych w raku piersi (nazywa się to schematem leczenia):

  • Adriamycyna w połączeniu z Taxotere;
  • Cyklofosfamid w połączeniu z metotreksatem i fluorouracylem;
  • Fluorouracyl w połączeniu z Adriablastyną i Cyklofosfamidem (ta kombinacja ma 2 odmiany przy użyciu tych samych chemikaliów, ale w różnych dawkach, a leki są stosowane z różną częstotliwością);
  • Adriamycyna w połączeniu z cyklofosfamidem.

  Jeśli wierzyć statystykom, kiedy rak jest wykrywany we wczesnych stadiach 1-2 (bez przerzutów), testując wrażliwość guza na określone leki i przechodząc pełną liczbę cykli leczenia, nawet 80% kobiet jest wyleczonych z choroby. Jak widać, fakt uzdrowienia ma co najmniej 3 „ale”.

  1. Alkilujące leki stosowane w chemioterapii: niszczą białko kontrolujące rozwój genów komórek nowotworowych. Najbardziej znanymi lekami z tej grupy są cyklofosfamid lub cyklofosfamid.
  2. Antymetabolity: są osadzone w strukturze genetycznej komórki rakowej, „oszukując” ją. Kiedy komórka zaczyna się dzielić, antymetabolity powodują jej śmierć, w rzeczywistości samozniszczenie. Leki te obejmują 5-fluorouracyl (5-FU) i Gemzar.
  3. Antybiotyki: nie mylić z tradycyjnymi, konwencjonalnymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Antybiotyki przeciwnowotworowe spowalniają podział genów w komórkach nowotworowych, np. Adriamycyna.
  4. Taksany: środki wpływające na mikrotubule, ta klasa leków obejmuje paklitaksel i docetaksel. Mikrotubule to struktury białkowe wewnątrz komórki, które tworzą jej „szkielet”. Taksany zakłócają ich funkcjonowanie, co zapobiega podziałom komórek rakowych.

  Chemioterapia guzów piersi dzieli się na:

  • czerwony;
  • żółty;
  • biały;
  • niebieski.

  Kolor determinuje roztwór leku, który będzie stosowany do leczenia, w zależności od wskazań. Leki takie jak doksorubicyna i epirubicyna (antybiotyki) tworzą czerwony roztwór, od którego pochodzi nazwa terapii. Czerwona chemioterapia ma najsilniejszy toksyczny wpływ na cały organizm, reszta jest łagodniejsza. Po terapii czerwonej często stosuje się kolor żółty lub biały; przy podejściu ogólnoustrojowym uzyskuje się kompleksowy wpływ na guz.

  Skutki uboczne

  Skutki chemioterapii obejmują skutki uboczne, ponieważ środki te są nakierowane na zabijanie szybko dzielących się komórek, a właściwość ta nie ogranicza się do komórek rakowych. Ogólny stan po chemioterapii może zatem ulec pogorszeniu, trzeba będzie leczyć konsekwencje terapii, którymi mogą być:

  • nudności i wymioty;
  • biegunka;
  • wypadanie włosów, pogorszenie stanu skóry i paznokci;
  • zaburzenia krzepnięcia krwi;
  • niedokrwistość;
  • zwiększone zmęczenie;
  • zmiany w smaku, wrażenia węchowe;
  • dysfunkcja jajników, zaburzenia cyklu miesiączkowego;
  • upośledzenie pamięci;
  • ryzyko rozwoju białaczki u pacjentów w podeszłym wieku.

  Wybór leków zależy od stopnia zaawansowania choroby:

  • chemioterapia raka piersi w stadium 1 - po operacji pacjentom w każdym wieku przepisuje się sześć kursów AC (cyklofosfamid doksorubicyny) lub DC (cyklofosfamid docetakselu). Jeśli doksorubicyna nie toleruje, można ją zastąpić epirubicyną.
  • chemioterapia raka piersi w stadium 2 - na tym etapie rozwoju choroby wskazana jest chemioterapia neoadiuwantowa w trybach AC i DC w przypadku guza HER2 / neu - ujemnego. Przy określaniu HER2 / neu - dodatniego statusu do połączenia docetakselu z karboplatyną dodaje się leki celowane trastuzumab lub pertuzumab (przeciwciała monoklonalne). Po operacji wskazany jest uzupełniający kurs AC lub DC, aw przypadkach HER2 / neu pacjentowi podaje się trastuzumab przez cały rok.
  • chemioterapia raka piersi w stadium 3 - przy słabej skuteczności trybów AC i DC, stosuje się FAC (5-fluorouracyl doksorubicyny cyklofosfamid), CAF (cyklofosfamid doksorubicyna 5-fluorouracyl) i CMF (cyklofosfamid metotreksatu 5-fluorouracylu).
  • chemioterapia raka piersi w stadium 4 - w stadium terminalnym wskazana jest paliatywna chemioterapia z zastosowaniem zmniejszonych dawek chemioterapii, mająca na celu złagodzenie dolegliwości bólowych i poprawę jakości życia pacjentki. Zidentyfikowano szereg wskaźników, które muszą spełniać pacjenci, którym przepisano chemioterapię: wyniki badań wskazują na agresywną, szybko rozwijającą się onkologię;
  • nasilenie bolesnych objawów;
  • wiek poniżej 45 lat;
  • udział w złośliwym procesie tak ważnych narządów jak wątroba, płuca, mózg, nerki);
  • HER2 / neu - status dodatni;
  • wysoki poziom markera Ki 67;
  • mniej niż rok od leczenia do nawrotu choroby.

  Tryby to AC, DC, FAC, FEC (5-fluorouracyl epirubicyny cyklofosfamid).

  Istnieją leki stosowane w chemioterapii raka piersi, które mają pozytywny wpływ na proces gojenia. Tak więc lista tych środków obejmuje substancje alkilujące. W swoim mechanizmie działania są podobne do promieniowania. Promują niszczenie białek kontrolujących rozwój genów komórek nowotworowych. Najbardziej znanym przedstawicielem tej kategorii leków jest cyklofosfamid.

  Inne leki nazywane są antymetabolitami. Fundusze te „oszukują” komórkę rakową, łatwo integrując się z jej aparatem genetycznym. Następnie podczas podziału komórki następuje jej śmierć. Jednym z najpopularniejszych leków jest 5-fluorouracyl. Ponadto stosowany jest najnowszy lek - Gemzer.

  Antybiotyki. Należy od razu zauważyć, że wcale nie są one podobne do tradycyjnych środków. To specjalne antybiotyki przeciwnowotworowe. Ich mechanizm działania polega na całkowitym spowolnieniu podziału genów. Najczęstszym lekiem jest adriamycyna. Często łączy się go z cytoksanem.

  Taksany. Środki te aktywnie działają na mikrotubule. Leki te obejmują paklitaksel i docetaksel. Leki ułatwiają tworzenie mikrotubul z dziesięciocentówek tubulinowych i stabilizują je. W takim przypadku proces ich depolimeryzacji jest całkowicie wykluczony..

  Wszystkie te leki są skuteczne. Ale chemioterapia raka piersi nadal wymaga indywidualnego doboru leków. W końcu wiele zależy od stanu kobiety, guza i innych czynników..

  Gdy chemioterapeuta używa do leczenia tylko jednego leku, jest to monochemioterapia. Częściej lekarze preferują połączenie kilku leków o różnych mechanizmach działania, aby zabić komórkę rakową w różnych okresach jej życia i na różne sposoby: pozbawić ją niezbędnego enzymu, zablokować źródło energii i zniszczyć błonę. Ta opcja nosi nazwę polichemioterapii lub terapii skojarzonej..

  • wielkość złośliwego guza (chemioterapia raka piersi w stadium 1 lub 2);
  • rozprzestrzenianie się przerzutów;
  • uszkodzenia węzłów chłonnych;
  • stan hormonalny kobiety;
  • rodzaj i główny cel terapii.
  • rodzaj i stadium raka;
  • Cele leczenia (do czego stosuje się chemioterapię: w leczeniu raka, kontrolowaniu jego rozwoju lub łagodzeniu objawów)
  • rodzaj chemioterapii
  • odpowiedź pacjenta na chemioterapię.

  Chemioterapię podaje się w cyklach. Podczas cyklu pacjenci mogą otrzymywać leczenie codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Po każdym cyklu leczenia następuje okres odpoczynku. Ten okres odpoczynku umożliwia organizmowi tworzenie nowych zdrowych komórek..

  • stadia raka piersi;
  • agresywność guza;
  • zdrowie pacjenta.

  Kursy terapeutyczne wahają się od 2 do 7, w niektórych przypadkach można je zwiększyć do 9.

  PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE CHEMIOTERAPII

  Standardowy schemat terapii cytostatycznej jest prosty:

  • 1. Kobieta spotyka się z lekarzem konsultantem.
  • 2. Podczas konsultacji lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwych skutkach ubocznych i korzyściach terapii.
  • 3. Lekarz wyznaczy dzień, w którym zostanie wykonany zabieg. Bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej konieczne jest wykonanie pomiaru ciśnienia krwi, częstości oddechów, pulsu oraz temperatury ciała. Istotną rolę odgrywa również wzrost i waga pacjenta..

  Na podstawie tych danych wybiera się dawkę leku.

  Możliwości chemioterapii raka piersi w klinice Rassvet

  W klinice Rassvet onkolog indywidualnie dobiera schemat chemioterapii na podstawie współczesnych badań biologicznych właściwości guza. Oprócz standardowego zestawu parametrów, takich jak receptory estrogenowe, receptory progesteronu i nadekspresja genu HER2, uwzględniane są również nowe cele PD-L1, BRCA1 / 2, PIK3CA - aby zaoferować pacjentowi najbardziej progresywną i skuteczną opcję leczenia.

  Specjaliści kliniki Rassvet przepisują leczenie zgodnie z ogólnie przyjętymi międzynarodowymi wytycznymi klinicznymi. Lekarze stale podnoszą swoje kwalifikacje i doskonale zdają sobie sprawę z najnowszych badań klinicznych, które pozwalają na stosowanie leków chemioterapeutycznych z maksymalną skutecznością i minimalnymi skutkami ubocznymi.

  Dobrze wiedzieć

  Dlaczego chemioterapia w klinice Rassvet to dobre rozwiązanie?

  Przeciwwskazania do chemioterapii

  Z pewnością istnieją przeciwwskazania do chemioterapii raka piersi i innych leków. Wynika to z faktu, że ta procedura nie jest w stanie pomóc we wszystkich przypadkach. Ryzyko nawrotu jest zawsze obecne. Dlatego w większości przypadków stosowanie leków przeciwnowotworowych jako oddzielnej metody terapii jest nieskuteczne..

  W hormonozależnym raku piersi chemioterapia nie ma znaczenia, ponieważ leczenie nie daje efektu. Powtarzam, wszystko zależy od wieku i stanu zdrowia pacjenta.

  Młodsze dziewczęta i kobiety cierpiące na nowotwory hormonozależne mają obniżony poziom estrogenu i progesteronu. W takim przypadku musisz użyć innych metod. Tak więc za pomocą leków dochodzi do zahamowania czynności jajników. Zaleca się chirurgiczne usunięcie jajników, a także podawanie leków blokujących działanie hormonów płciowych. Dlatego też przebieg chemioterapii raka piersi u takich pacjentek nie jest właściwy..

  Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków możesz umieścić zakraplacz z lekiem. Pod koniec podawania leku usuwa się cewnik dożylny z żyły i chory może wrócić do domu. Jest to standardowy schemat chemioterapii w przypadku raka piersi..

  Co to jest chemioterapia i jak działa

  Leki chemioterapeutyczne lub środki chemioterapeutyczne nazywane są lekami opartymi na toksynach, truciznach. Mają szkodliwy wpływ na komórki nowotworowe. Chemioterapię raka piersi można przeprowadzić przed operacją lub po niej lub może być lecznicza, profilaktyczna, wszystko zależy od objawów guza, jego wzrostu i stadium raka. Leczenie wybiera chemioterapeuta. Specyfika pozyskiwania środków wynika z tego, że komórki nowotworowe dzielą się w nieskończoność, a leczenie trzeba będzie powtórzyć, uwzględniając cykl komórkowy.

  Chemioterapia uzupełniająca

  W przypadku braku oczywistego procesu nowotworowego przeprowadza się uzupełniającą („dodatkową”) chemioterapię, mającą na celu ewentualne utajone przerzuty, nawet jeśli ich obecność nie została potwierdzona. Taka chemioterapia jest podawana po operacji. Analogicznie do leczenia uzupełniającego - terapii neoadiuwantowej, wykonuje się przed operacją. Ten rodzaj chemioterapii pomaga zmniejszyć powstawanie nowotworów, tworząc wyraźną granicę między zdrową tkanką a guzem, co pomaga w przeprowadzeniu operacji usunięcia guza..

  Chemioterapia neoadiuwantowa raka piersi niszczy mikroprzerzuty, co sprawia, że ​​guz jest bardziej resekcyjny i zwiększa szansę na przeżycie kobiety. Prowadząc terapię onkologiczną, lekarze przyglądają się, jak rak reaguje na leczenie i wyciągają wnioski na temat poprawności wybranego leku. Wadą metody jest opóźnienie operacji: w trakcie leczenia operację odkłada się do czasu zmniejszenia się guza do pożądanego rozmiaru.

  Terapeutyczny

  W przypadku wyraźnego uogólnionego ogniska raka piersi z odległymi przerzutami w gruczole sutkowym zalecana jest chemioterapia terapeutyczna. Ten rodzaj chemioterapii raka piersi redukuje guzy przerzutowe, tzw. Guzy „wtórne” powstające w wyniku przerzutów. Terapia poprawia jakość życia pacjenta, wydłuża jego czas trwania.

  Indukcja

  Gdy proces nowotworowy w raku piersi jest na etapie nieoperacyjnym, przepisuje się leczenie indukcyjne chemioterapią, której celem jest przeniesienie raka do stadium operacyjnego. Jeśli guz w gruczole sutkowym osiągnął duży rozmiar, nie ma wyraźnej granicy między nim a zdrową tkanką, przepisywane są leki działające na komórki rakowe. Specjaliści monitorują stan pacjenta, a gdy guz zmniejsza się do rozmiaru operacyjnego, zalecana jest operacja.

  • Tykveol - instrukcje użytkowania i skutki uboczne, przeciwwskazania, mechanizm działania i analogi
  • Przewlekłe zapalenie dwunastnicy: jak leczyć zapalenie dwunastnicy
  • Undevit - instrukcje i skutki uboczne, mechanizm działania, przeciwwskazania i analogi

  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PO CHEMIOTERAPII

  Chemioterapia, zwłaszcza na wczesnym etapie, może pomóc kobiecie całkowicie pozbyć się raka piersi, więc możliwe i konieczne jest zniesienie skutków ubocznych. Często są wyrażane w:

  • zmniejszenie liczby płytek krwi;
  • spadek hemoglobiny;
  • wypadanie włosów (łysienie);
  • naruszenia cyklu miesiączkowego, aż do początku menopauzy;
  • zmęczenie, osłabienie, senność.

  Powikłania objawiają się częstymi nudnościami, wymiotami i obniżonym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Na tle spadku odporności możliwe są choroby zakaźne i uszkodzenia narządów wewnętrznych i układów narządów.

  Każdy z rodzajów chemioterapii wpływa na organizm toksycznymi i trującymi substancjami, w wyniku czego pojawiają się skutki uboczne. Skutki uboczne zależą od ilości, cykli chemioterapii, dawkowania i rodzaju leku.

  Do najczęstszych skutków ubocznych należą:

  • nudności i wymioty;
  • utrata apetytu;
  • rozstrój żołądka, biegunka, zaparcia;
  • łysienie (wypadanie włosów);
  • ból;
  • zmiany w cyklu miesiączkowym;
  • zmiany w układzie hormonalnym;
  • wysoka podatność na różne infekcje;
  • zmęczenie, letarg, zmęczenie;
  • podwyższona temperatura, gorączka;
  • ucisk funkcji jajników;
  • niedokrwistość;
  • siniaczenie lub krwawienie.

  Aby złagodzić objawy po chemioterapii, należy zastosować właściwości leków objawowych o działaniu przeciwwymiotnym lub przepisać witaminy.