Wysoko zróżnicowany gruczolakorak okrężnicy

Cała zawartość iLive jest sprawdzana przez ekspertów medycznych, aby upewnić się, że jest jak najbardziej dokładna i rzeczowa.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące wyboru źródeł informacji i odsyłamy tylko do renomowanych witryn internetowych, akademickich instytucji badawczych oraz, w miarę możliwości, sprawdzonych badań medycznych. Należy pamiętać, że liczby w nawiasach ([1], [2] itp.) To interaktywne linki do takich badań.

Jeśli uważasz, że którakolwiek z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, zaznacz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

Wysoko zróżnicowany gruczolakorak okrężnicy to szereg chorób. Mianowicie - guzy okrężnicy, ślepe, esicy i odbytnicy, a także guz kanału odbytu.

Guz występuje w gruczołowej warstwie tkanki jelitowej. Komórki silnie zróżnicowanego gruczolakoraka swoją budową przypominają tkankę, w której rozwinął się guz. Pozwala to na szybkie zdiagnozowanie problemu, a ze względu na niską agresywność, jaką mają guzy wysoko zróżnicowane, istnieje możliwość i czas na wybór optymalnej metody leczenia. Z reguły przyczyny występowania silnie zróżnicowanego gruczolakoraka okrężnicy są wspólne dla wszystkich możliwych lokalizacji guza w grzance. Na pierwszym miejscu jest sposób żywienia: niska zawartość błonnika w diecie, nadmiar mąki, tłuste i pikantne potrawy. Ponadto częste lub długotrwałe zaparcia, wszelkiego rodzaju patologiczne procesy w okrężnicy, takie jak zapalenie okrężnicy, wrzody, polipy, odgrywają ważną rolę w powstawaniu gruczolakoraka jelita grubego. Długotrwały kontakt z różnymi substancjami toksycznymi ma pewien wpływ, szczególnie podkreśla się negatywny wpływ azbestu. Podobnie jak w innych przypadkach, na początek choroby może mieć wpływ stres nerwowy, dziedziczność, uszkodzenia mechaniczne, cechy wieku i infekcje wirusowe..

Kod ICD-10

Gdzie boli?

Wysoko zróżnicowany gruczolakorak jelita ślepego

Różne guzy jelita grubego są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi naukowców na całym świecie. To właśnie jelito grube jest obecnie odpowiedzialne za większość nowotworów. Większość objawów i objawów jest stosunkowo powszechna dla wszystkich guzów okrężnicy, ale w niektórych przypadkach istnieją specyficzne cechy związane z lokalizacją.

W szczególności wysoce zróżnicowany gruczolakorak jest trudny, ponieważ nie można go wykryć za pomocą standardowego badania profilaktycznego. Jako guz wysoko zróżnicowany ma niski stopień agresywności, polimorfizm komórkowy jest słabo wyrażany, guz rzadko daje przerzuty.

Pewne niebezpieczeństwo stwarza gruczolakorak jelita ślepego, ponieważ w pobliżu znajdują się pachwinowe węzły chłonne i wątroba.

Występuje wysoce zróżnicowany gruczolakorak jelita ślepego, z mniej więcej taką samą częstością u mężczyzn i kobiet, wiek pojawiania się waha się w przedziale 50-60 lat. Chociaż istnieje smutna tendencja do obniżania progu wieku, choroba ta coraz częściej dotyka młodych ludzi. Główne objawy to te same objawy, co w przypadku prawie każdego innego guza jelit - osłabienie, niski poziom hemoglobiny, nagła utrata masy ciała, podejrzane wydzielanie kału, nieprzyjemne uczucie w dolnej części brzucha, wzdęcia, naruszenie jelit. Przyczyny gruczolakoraka jelita ślepego obejmują te same czynniki, które generalnie wpływają na możliwość wystąpienia nie tylko guza jelita, ale każdego innego guza. Należą do nich zła dziedziczność, niekorzystne warunki środowiskowe, praca z substancjami rakotwórczymi.

Do szczególnych czynników należą dwa tak ważne aspekty, jak zużycie włókien naturalnych (błonnika), a także możliwość powstawania niezłośliwych zjawisk, takich jak polipy w okolicy kątnicy. Te ostatnie z kolei mają zdolność dość często przekształcania się w złośliwe. Trudno mówić o zapobieganiu takim chorobom, dlatego bardziej wiarygodne będzie regularne badanie przez lekarza co sześć miesięcy lub rok. Ponieważ dzięki szybkiemu wykryciu ten rak jest dość skutecznie wyleczony.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak esicy okrężnicy

Rak gruczołowy okrężnicy esicy należy do grupy nowotworów zwanych rakiem okrężnicy. Rak okrężnicy jest najpilniejszym problemem współczesnej onkologii. Wraz z aktywnym rozwojem tej choroby rośnie możliwości medycyny w jej badaniach i opracowywaniu metod jej zwalczania..

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak esicy jest raczej wolno rosnącym guzem, który nie wykazuje tendencji do aktywnego tworzenia przerzutów. Niemniej jednak stanowi dość poważne zagrożenie. W szczególności sama esica ma zagięcia, więc rozwijający się w niej guz można wykryć zbyt późno. Ważną rolę odgrywa również fakt, że we wczesnych stadiach rozwoju gruczolakorak esicy nie daje objawów, które bezpośrednio wskazywałyby na rozwój procesu patologicznego w jelicie. Początkowo pacjent odczuwa ogólne złe samopoczucie, osłabienie, nudności, zmęczenie. Nieco później może wystąpić ból i ciężkość w dolnej części brzucha, zniekształcenie nawyków żywieniowych, wyczerpanie i bladość skóry. W dość późnych stadiach, gdy guz osiąga takie rozmiary, że tworzy przeszkody mechaniczne, trudno jest go wypróżnić, w kale pojawiają się plamy takie jak krew lub ropa.

Za główne przyczyny występowania wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka esicy uważa się brak błonnika w diecie, nadmiar substancji drażniących jelita oraz procesy zapalne w jelitach..

Wysoko zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy

Dzisiaj problem raka odbytnicy jest najważniejszym problemem nowotworowym XXI wieku. Najczęściej występuje gruczolakorak odbytnicy. Oznacza to, że rozwój guza nowotworowego z nabłonka gruczołowego odbytnicy. Ze względu na ogromną pilność tej choroby, szczególną uwagę zwraca się nie tylko na rozwój nowoczesnych postępowych metod jej leczenia, ale także na badanie możliwych przyczyn jej wystąpienia, a także dokładniejsze przewidywanie rozwoju gruczolakoraka odbytnicy. Choć na tle ogólnego rozwoju onkologii nie stwierdzono widocznych przełomów w sposobie leczenia, to dokładniej zidentyfikowano przyczyny raka odbytnicy. Podobnie jak w przypadku wielu innych typów nowotworów, ogólne tło odgrywa ważną rolę, obejmującą genetykę, ogólny stan zdrowia i środowisko. Jednak w przypadku gruczolakoraka odbytnicy szczególną rolę odgrywa interakcja predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych i tylko w niektórych przypadkach bezpośrednią przyczyną są mutacje genetyczne. Główną grupą ryzyka dla tej choroby są osoby, które ukończyły pięćdziesiąt lat. Główne niebezpieczeństwo choroby polega na tym, że zaczyna ona wykazywać wyraźne objawy na dość późnym etapie, kiedy prognozy nawet najbardziej udanego leczenia są już raczej rozczarowujące. Głównymi objawami choroby są bóle brzucha, pojawienie się krwi, śluzu, a nawet ropy w stolcu, wyraźna bladość skóry pacjenta, aktywna utrata masy ciała, wzdęcia i trudności w wypróżnianiu. Jeśli chodzi o rokowanie, za krytyczny okres uważa się pięć lat po wystąpieniu choroby. Jeśli pacjent przeżył ten okres, to w przyszłości ma dość duże szanse na życie przez wiele lat. Ale śmiertelność w tym pięcioletnim okresie jest dość wysoka. Dlatego najlepszą profilaktyką gruczolakoraka odbytnicy jest regularne badanie profilaktyczne. Takie badanie może obejmować analizę kału pod kątem krwi wewnętrznej, a także zaleca się przeprowadzanie kolonoskopii raz w roku u osób po pięćdziesiątce.

Diagnostyka wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka okrężnicy

Prawidłowe rozpoznanie jakiejkolwiek choroby w dużej mierze decyduje o wyniku jej leczenia. W tak złożonych przypadkach, jak procesy onkologiczne, zawsze przeprowadza się badania, które się powielają, aby dokładnie określić wszystkie możliwe aspekty problemu..

W każdym razie diagnoza zaczyna się od identyfikacji objawów. Dość rzadko zdarza się, że guz zostaje wykryty przez przypadkowe badanie. Najczęściej pacjenci przychodzą z jedną lub drugą dolegliwością. Zwykle lekarz samodzielnie bada pacjenta. Jeśli istnieje choćby najmniejszy powód, by wątpić w dokładność diagnozy, zaleca się dodatkowe metody badawcze. Metody te najczęściej obejmują diagnostykę ultrasonograficzną, badania krwi pod kątem określonych białek, określone metody sondujące, selekcję tkanek do analizy cytologicznej i histologicznej..

W niektórych przypadkach podejmuje się decyzję o prostym monitorowaniu rozwoju choroby. Jeśli mówimy o wysoce zróżnicowanym gruczolakoraku, który rośnie powoli i rzadko daje przerzuty, wówczas można zalecić leczenie w celu zahamowania rozwoju choroby. A obserwacja wyników takiego leczenia może również wiele powiedzieć o samej chorobie. W każdym razie tylko onkolog po serii badań i obserwacji może stwierdzić, że jest to wysoce zróżnicowany gruczolakorak. Niemniej jednak głównym źródłem informacji do prawidłowej diagnozy będzie analiza histologiczna i cytologiczna, która określi stan komórek, ich stopień zróżnicowania i modyfikacji w porównaniu z komórkami tkankowymi narządu, który utworzył guz..

Co należy zbadać?

Jak badać?

Z kim się skontaktować?

Leczenie wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka okrężnicy

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak to rodzaj nowotworu onkogennego, który powstaje z komórek nabłonka gruczołowego, ale z punktu widzenia analizy histologicznej komórki te nie różnią się znacznie budową i funkcją od innych komórek tkanki narządu, w którym powstał guz. Zdecydowana większość wysoce zróżnicowanych guzów rozwija się powoli i nie daje przerzutów. Niemniej jednak ich leczenia nie można odłożyć. Po pierwsze dlatego, że różnicowanie komórek może się zmieniać (poziom różnicowania komórek będzie się zmniejszał), a po drugie, ponieważ wiele czynników wpływa na szybkość i niebezpieczeństwo rozwoju guza, a nie tylko na wyniki analizy histologicznej..

Spośród wszystkich możliwych metod leczenia gruczolakoraka wysoko zróżnicowanego najbardziej ujednolicającą i niezawodną jest metoda interwencji chirurgicznej. Rzadko jest jedyny. Ale najczęściej nie ma przed nim ucieczki. Wraz z chirurgicznymi metodami leczenia wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka. Szeroko stosowane są również radioterapia, chemioterapia, terapia hormonalna (w przypadku guzów hormonozależnych). Należy jednak zauważyć, że metody pomocnicze w różnych przypadkach mają różny stopień skuteczności (w zależności od narządu pochodzenia, etapu rozwoju).

Ponieważ metody chirurgiczne są głównym narzędziem radzenia sobie z różnymi dolegliwościami, metody chirurgii operacyjnej są znacznie ulepszone. Niektóre operacje w jamie brzusznej wykonuje się bez nacięć, z wykorzystaniem mikromanipulatorów, minikamer do kontroli wzrokowej.

Zapobieganie wysoce zróżnicowanemu gruczolakorakowi okrężnicy

Choroby nowotworowe należą do najbardziej przerażających i najmniej kontrolowanych. Niemniej jednak dzisiaj zbadano już wiele czynników wpływających, które z dużym prawdopodobieństwem powodują określone typy raka. Wysoce zróżnicowany gruczolakorak może wystąpić w każdym narządzie zawierającym nabłonek gruczołowy. Dlatego sama profilaktyka może być różna dla różnych narządów. Ale są czynniki ryzyka, które są całkowicie podobne we wszystkich przypadkach. Należą do nich wszystkie złe nawyki. Na przykład palenie ma duży wpływ nie tylko na rozwój raka płuc, ale także znacznie pogarsza obraz raka szyjki macicy, alkohol zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju gruczolakoraka żołądka i gruczołu krokowego. Zdrowe odżywianie również odgrywa ważną rolę. Wystarczająca ilość błonnika w diecie znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na wszystkie rodzaje raka jelita grubego. Ale poza tym ważne jest, aby zwracać uwagę na jakość spożywanych produktów. Duża liczba składników syntetycznych, substancji rakotwórczych, wzmacniaczy smaku znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia konkretnego problemu nowotworowego. Ważną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne. Dlatego, jeśli wiadomo, że w rodzinie były pewne przypadki raka, możliwe jest przeprowadzenie analizy genetycznej pod kątem skłonności do jednego lub drugiego rodzaju raka, a następnie dokładniejsze zbadanie sytuacji. W każdym razie to regularne wszelkiego rodzaju badania przesiewowe stają się gwarancją zdrowia. Istnieje wiele stanów przedrakowych, takich jak polipy, hiperplazje, dysplazje tkanek niektórych narządów. Dzięki ich szybkiemu wykryciu można skutecznie zapobiegać rozwojowi guza nowotworowego. A nawet jeśli w regularnych badaniach wykryto wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka, to charakteryzuje się powolnym wzrostem i można wybrać najbardziej odpowiednią metodę leczenia, aby na zawsze uchronić pacjenta przed tym problemem.

Rokowanie w przypadku wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka okrężnicy

Rokowanie w przypadku każdego raka zależy od wielu czynników. W większości przypadków decydującymi cechami guza są jego wielkość, histologiczny poziom różnicowania komórek, etap, na którym pacjent szukał pomocy, a także ogólny stan organizmu i szereg chorób towarzyszących. W przypadku gruczolakoraka wysoko zróżnicowanego mówimy o wysokim stopniu zróżnicowania komórkowego, ponieważ taki guz najczęściej ma dobre rokowanie, gdyż wzrost guza wysoko zróżnicowanego jest powolny, a przerzuty rozpoczynają się dość późno. Ale ważnym aspektem jest prawidłowa, terminowa diagnoza i szybkość rozwiązania tego problemu..

Niestety objawy silnie zróżnicowanego gruczolakoraka nie są specyficzne, dlatego pacjenci często konsultują się z lekarzem w dość późnych stadiach rozwoju. Czasami takie choroby można wykryć przypadkowo - podczas innych studiów lub operacji. Oczywiście gruczolakoraki różnych narządów mają różną częstość występowania, dlatego niektóre z nich, jak gruczolakorak jelita grubego, macicy, prostaty, wymagają szczególnej uwagi i częstszych badań przesiewowych, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia choroby we wczesnych stadiach i znacząco poprawia rokowanie w leczeniu.

Jeśli guz został usunięty we wczesnym stadium, kiedy jego przerzuty jeszcze się nie rozpoczęły, aż do uszkodzenia innych narządów i tkanek, rokowanie jest zdecydowanie pozytywne. Ważnym wskaźnikiem jest tzw. Pięcioletni czas przeżycia. Jeśli pacjent z powodzeniem przeżył pięć lat po wykryciu i wyeliminowaniu guza, to w przyszłości możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo nawrotów lub negatywnych konsekwencji jest bardzo niskie. Dobre prognozy można również powiedzieć, jeśli nie ma czynników obciążających. Na przykład obecność wirusa brodawczaka ludzkiego lub opryszczki w organizmie może wywołać rozwój gruczolakoraka, praca z substancjami rakotwórczymi również pogarsza sytuację, obecność złych nawyków negatywnie wpływa na organizm jako całość. Szczególną uwagę należy zwrócić na genetyczne predyspozycje do tego lub innego rodzaju raka. Jeśli dana osoba jest zagrożona, to niewątpliwie pogarsza rokowanie. Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po okresie leczenia pacjent nadal styka się z czynnikami negatywnymi, nie ogranicza ich wpływu, to niewątpliwie prowadzi to do negatywnych rokowań na wyzdrowienie. Ponieważ nawet wysoce zróżnicowany gruczolakorak może się szybko rozwijać, a różnicowanie komórek może się zmniejszyć, co powoduje, że guz jest agresywny i może znacznie komplikować walkę z przerzutami.

Gruczolakorak jelita grubego to jeden z najpoważniejszych problemów onkologii naszego wieku. Częstotliwość jego występowania systematycznie rośnie. Główne domniemane przyczyny tego zjawiska to brak gruboziarnistego błonnika w żywności. Ważną rolę odgrywają również dziedziczność i ekologia. Istnieje wiele innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki guzów jelita grubego, ale mówiąc o rokowaniu, należy stwierdzić, że postawa pacjenta odgrywa ważną rolę. Duże znaczenie zawsze miał etap rozwoju choroby, na którym pacjent zasięgał porady lekarza. Często podczas rutynowych badań można wykryć wiele nowotworów. Ale proktolog rzadko znajduje się na liście lekarzy, którzy chodzą do profilaktyki. Ludzie często szukają pomocy, gdy gruczolakorak osiągnął już poważne rozmiary. Wysoko zróżnicowany gruczolakorak okrężnicy nie ma specyficznych objawów, ogólne osłabienie, utrata masy ciała raczej nie doprowadzą pacjenta nie tylko do proktologa, ale ogólnie do dowolnego lekarza. Wysoko zróżnicowany gruczolakorak, choć wolno, ale rośnie. A na etapie, gdy pacjenci znajdują krew lub ropę w kale, ogólne rokowanie dotyczące choroby nie jest zbyt dobre. Ogólnie warto mówić o dobrych prognozach w przypadkach, gdy guz jest bardzo mały i nie uszkadzał tkanek i narządów. W tym przypadku jego usunięcie jest łatwo tolerowane, a prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo małe, w pozostałych przypadkach rokowanie jest gorsze, im większy guz. Ponieważ często dość dużą część jelita należy wyciąć, a także w celu całkowitego usunięcia wszystkich dotkniętych komórek, aby uniknąć nawrotu. Należy również zauważyć, że w przeciwieństwie do innych typów gruczolakoraków, wysoce zróżnicowany gruczolakorak jelita grubego jest raczej trudny do zareagowania na chemioterapię i radioterapię, dlatego interwencja chirurgiczna pozostaje najbardziej skutecznym i racjonalnym sposobem zwalczania choroby..

Pierwsze objawy raka jelita ślepego i cechy diagnostyczne

Częstość występowania raka jelita grubego rośnie we wszystkich krajach. Pod względem częstości występowania wśród nowo zdiagnozowanych nowotworów złośliwych zajmuje trzecie miejsce.

Jelito ślepe to początkowa część okrężnicy. Wygląda jak worek znajdujący się w prawym dole biodrowym, poniżej przejścia jelita cienkiego do jelita grubego. Wyrostek robaczkowy - wyrostek robaczkowy odchodzi od niego.

Około jeden na pięć przypadków raka jelita grubego jest zlokalizowany w jelicie ślepym. Kod diagnostyczny ICD 10 - C18.0

Opis patologii

Rak jelita ślepego jest nowotworem złośliwym zlokalizowanym na styku jelita grubego i cienkiego, w odcinku okrężnicy. Głównym zagrożeniem jest trudna diagnoza ze względu na specyfikę i brak wyraźnych objawów klinicznych na wczesnym etapie..

W miarę rozwoju nowotworu stan ten komplikuje krwawienie, wzdęcie i ból w okolicy miednicy oraz zaburzenia stolca. Kod choroby według ICD-10 - C18 - złośliwy nowotwór okrężnicy.

Przyczyny patologii

Nie ma głównej, wyraźnie wyrażonej przyczyny powstawania guza jelita ślepego. Istnieje połączenie czynników zewnętrznych i fizjologicznych cech organizmu ludzkiego, które mogą negatywnie wpływać na rozwój raka jelita. To zawiera:

 • Niewłaściwe odżywianie, nadużywanie „ciężkiej” żywności w codziennym jadłospisie (dania typu fast food, tłuste, pikantne, marynowane, napoje gazowane ze smakami, konserwantami i barwnikami itp.).
 • Brak świeżych ziół, owoców i warzyw, pokarmów zawierających błonnik w diecie. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów przewodu pokarmowego, w tym jelit..
 • Nadużywanie złych nawyków (alkohol, palenie) - alkohol etylowy, który dostaje się do organizmu w dużych ilościach, podrażnia błonę śluzową żołądka i jelit, zaburza normalne funkcjonowanie tych narządów, zaburza powstawanie kału. Nikotyna zawiera wiele substancji smolistych i toksyn, które mają szkodliwy wpływ na funkcje organizmu. Gdy dostaną się do jelita, neutralizują jego korzystną mikroflorę i gromadzą się w otaczających tkankach, co dalej prowadzi do mutacji komórek, ich przekształcenia w ogniska złośliwych nowotworów prowokujących rozwój raka kątnicy.
 • Predyspozycje genetyczne - osoba, która w ciągu swojego życia chorowała na raka, ma zmodyfikowane komórki w swoim genomie, które są dziedziczone. Nie wiadomo, jak będą się zachowywać w ciele innej osoby pod wpływem niekorzystnych czynników. Według ekspertów u osób z dziedziczeniem na choroby onkologiczne ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych wzrasta 1,5 razy.
 • Obecność przewlekłych procesów zapalnych w okrężnicy i odbytnicy (polipy, zapalenie okrężnicy, łagodne guzy).
 • Częste zaburzenia stolca (biegunka, zaparcia) spowodowane niewłaściwą dietą.
 • Nieaktywny tryb życia - w pewnym stopniu brak ruchomości powoduje zakłócenia w pracy jelit, zaburzając ich perystaltykę, powstawanie i rozwój mas kałowych, co z kolei powoduje naruszenie aktu wypróżniania i podrażnienia błony śluzowej.

Co to jest nabłonek kości ogonowej?

Gdzie znajduje się odbytnica? A jakie bóle w nim są typowe dla kobiet? Przeczytaj tutaj.

Jak twardnieje hemoroidy?

Klasyfikacja i rodzaje raka kątnicy

Główna klasyfikacja, ważna w dalszej terapii i rokowaniu, opiera się na budowie histologicznej i morfologicznej guza..

Wyróżnia się następujące rodzaje raka jelita ślepego:

 • gruczolakorak - powszechny typ guza, który opiera się na komórkach nabłonka błon wyściółkowych;
 • rak kolczystokomórkowy - guz przypominający wyglądem liczne pęcherzyki;
 • niezróżnicowany - agresywna forma procesu patologicznego, charakteryzująca się szybkim rozprzestrzenianiem się na sąsiednie tkanki;
 • niesklasyfikowany - guza nie można przypisać znanym histologicznym formom raka;
 • płaskonabłonkowy - struktura nowotworu składa się wyłącznie z nabłonka płaskiego;
 • gruczołowy płaskonabłonkowy - budowa morfologiczna obejmuje jednocześnie nabłonek gruczołowy i płaskonabłonkowy.

To dzięki rodzajowi guza onkologicznego można określić taktykę leczenia. Istnieje klasyfikacja według obecności przerzutów, liczby pierwotnych ognisk.

Różnica między gruczolakorakiem jelita ślepego a rakiem

Rak lub rak to złośliwy guz, który rozwija się z niedojrzałych komórek nabłonka. Są tylko cztery ich rodzaje:

 • płaskonabłonkowy - wyściełaj jamę ustną, przełyk i drogi oddechowe;
 • przejściowy - zlokalizowany w moczowodzie i pęcherzu;
 • podstawowa - przedstawia skórę ludzkiego ciała;
 • gruczołowy - zlokalizowany w narządach, w których znajdują się gruczoły - macica, jajniki, żołądek, jelita itp..

To z tego ostatniego powstają gruczolakoraki. Oznacza to, że są podgatunkiem raka, ponieważ wpływają również na nabłonek, tylko gruczoł.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Biorąc pod uwagę naturę raka jelita grubego, istnieje kilka głównych przyczyn onkologicznej degeneracji nabłonka jelita ślepego:

 • czynnik dziedziczny - obecność raka u bliskich krewnych zwiększa ryzyko guza;
 • czynnik pokarmowy - brak dyscypliny żywieniowej i diety, głód i przejadanie się, jedzenie i napoje niskiej jakości;
 • przewlekła choroba jelit;
 • cysty, polipy i inne łagodne nowotwory jelita ślepego.

Do czynników przyczyniających się należą nadwaga, brak aktywności fizycznej, hemoroidy, inwazje pasożytnicze, negatywne warunki pracy i życia, wiek.

Powody

Nie ma jednej prawidłowej opinii na temat przyczyn choroby. Eksperci zidentyfikowali listę czynników prowokujących, które teoretycznie mogą prowadzić do rozwoju gruczolakoraka jelita ślepego. Wymieńmy je:

 • nadużywanie smażonych i tłustych potraw;
 • brak błonnika roślinnego w diecie;
 • nadmierne spożycie mięsa i produktów na nim opartych;
 • uzależnienie od alkoholu;
 • historia zapalnych patologii jelita grubego - zapalenie okrężnicy, polipy itp.;
 • niekorzystna dziedziczność rodzinna raka o dowolnej genezie;
 • zagrożenia zawodowe, w szczególności praca z chemikaliami.

Pierwsze znaki

Niestety, kliniczne objawy raka jelita ślepego we wczesnym stadium są zbyt zamazane, dlatego tak trudno jest odróżnić jego objawy od innych chorób przewodu pokarmowego. Od tego zależy późna wizyta u lekarza i rozpoznanie procesu złośliwego w późniejszych etapach..

Pomimo złożoności wczesnej weryfikacji diagnozy, nadal możesz zwrócić uwagę na następujące funkcje i zmiany:

 • zaburzenie stolca;
 • zanieczyszczenia krwi i śluzu w kale;
 • wzdęcia, wzdęcia;
 • nawracający ból;
 • zmiany skórne: suchość, łuszczenie, bladość.

Uwaga! Pojawienie się niektórych uporczywych objawów wymaga obowiązkowej wizyty u proktologa lub gastroenterologa. Na podstawie wyników badań mogą być wymagane konsultacje onkologa, chirurga.

Objawy

Najczęściej choroba zaczyna się utajona, praktycznie bez ujawniania się we wczesnych stadiach. Oznaki patologii to:

 • problemy ze stolcem - uporczywe zaparcia związane ze wzrostem guza i zamknięciem normalnego światła okrężnicy;
 • obecność ropy i krwi w kale jest objawem krwawienia wewnętrznego;
 • ból, zlokalizowany głównie w okolicy pępka - wynik zapalenia i narastania nowotworu do zakończeń nerwowych i jamy brzusznej;
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza;
 • bębnica;
 • nudności wymioty;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • ogólna słabość;
 • wyczuwalny guz - osoba samodzielnie ma okazję go poczuć przy intensywnym wzroście wielkości gruczolakoraka.


Diagnoza jest często opóźniona. Niestety dzieje się tak również z winy pacjentów - niechęć do lekarza przy pierwszych oznakach kłopotów i samoleczenie prowadzą do nieuchronnego postępu procesu onkologicznego.

Ogólne objawy zatrucia nowotworem

W miarę rozwoju procesu nowotworowego i raka jelita ślepego nasilają się objawy, rozszerza się spektrum objawów i zwiększa się stopień odurzenia guza.

Pacjenci zgłaszają bardzo realne skargi:

 • apatia, zmęczenie, zmniejszona wydajność;
 • niestabilność psycho-emocjonalna;
 • utrata masy ciała, tłumienie apetytu;
 • bladość skóry.

Innym charakterystycznym objawem postępującego guza jest bolesność. Bóle stają się stałe, pacjenci zmuszeni są do przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

Wraz z postępem guza lub rozwojem przerzutów ból staje się intensywny, rosnący nowotwór ściska sąsiednie narządy i tkanki, a jakość życia zostaje zaburzona. Skóra ulega żółtaczce z powodu upośledzonego krążenia i odpływu limfy w narządach układu wątrobowo-żółciowego.

Jak odróżnić od innych rodzajów raka

Rak jelita ślepego nie różni się zbytnio od innych typów raka jelita grubego pod względem objawów i budowy morfologicznej. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić wysokiej jakości diagnostykę różnicową.

Objawy i oznaki

Nowotwory złośliwe zlokalizowane w jelicie ślepym charakteryzują się przedłużonym bezobjawowym przebiegiem. Szybko postępujący dyskomfort subiektywny obserwowany jest w późnych stadiach choroby i nie ma swoistości patognomonicznej, która wskazywałaby precyzyjnie na lokalizację guza w jelicie ślepym. Pacjenci zgłaszają się z następującymi dolegliwościami:

 • Nudności, słaby apetyt, odbijanie;
 • Wzdęcia, na zewnątrz niewytłumaczalne przemiany biegunki i zaparcia;
 • Ból po prawej stronie brzucha.

Gdy guz rośnie i jest uszkadzany przez kał, krwawienie postępuje. Przez pewien czas może pozostać ukryty, objawiając się nasilającymi się objawami anemii i astenii:

 • Apatia;
 • Drżenie;
 • Osłabienie, szybkie męczenie się;
 • Blady kolor skóry;
 • Wychudzenie.

Częsty lub regularny przepływ szkarłatnej krwi podczas wypróżnień jest jednym z typowych objawów raka jelita grubego o dowolnej lokalizacji. W terminalnym stadium choroby zwykle dołączają się następujące objawy raka kątnicy:

 • Zespół intensywnego bólu spowodowany rozrostem guza w otaczające struktury i ucisk na sąsiednie narządy;
 • Zjawiska częściowej niedrożności jelit lub całkowitego zablokowania światła jelita;
 • Żółtaczka i niewydolność wątroby, ponieważ struktura jelitowego układu krążenia limfy i ukrwienia powoduje przerzuty procesu nowotworowego do wątroby.

Diagnostyka

Diagnostyka kątnicy polega na wykonaniu szeregu badań laboratoryjnych i instrumentalnych:

 • kał i badania krwi;
 • irygoskopia ze środkiem kontrastowym;
 • obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa;
 • sigmoidoskopia i kolonoskopia - metody endoskopowe;
 • USG narządów jamy brzusznej.

Endoskopowe metody diagnostyczne pomagają nie tylko w identyfikacji samego guza, ale także w wykonaniu szeregu prostych zabiegów chirurgicznych, biopsji do dalszego badania histologicznego.

Rak jelita ślepego różni się od zespołu jelita drażliwego, wrzodziejącego erozyjnego zapalenia jelita grubego, uchyłkowatości, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, polipów, hemoroidów, a także zapalenia wyrostka robaczkowego w ostrym bólu.

Leczenie gruczolakoraka jelita ślepego w Rosji i za granicą

Zapraszamy do zapoznania się z terapią gruczolakoraka jelita ślepego w różnych krajach.

Leczenie w Rosji

Główną metodą zwalczania tej choroby w domowych poradniach onkologicznych jest chirurgiczne usunięcie nowotworu złośliwego i tkanek dotkniętych przerzutami. Na drugim i trzecim etapie choroby koniecznie stosuje się kombinację metod - operację plus chemioterapię, rzadziej schemat uzupełnia się radioterapią.

Rosyjscy specjaliści starannie podchodzą do wyboru optymalnej taktyki radzenia sobie z onkologią przewodu pokarmowego, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, obecność współistniejących chorób i skuteczność wcześniej podjętych metod leczenia.

Koszt terapii jest zróżnicowany w zależności od statusu wybranej przychodni - może to być publiczny lub prywatny, a także charakterystyka patologii i wiele innych czynników. Średnia cena za diagnostykę onkologiczną i leczenie gruczolakoraka jelita ślepego w Rosji wynosi od 120 tysięcy rubli.

Z którymi klinikami mogę się skontaktować?

 • Medical, Moskwa. Prywatna placówka medyczna zapewniająca opiekę chorym na raka, w tym osobom w zaawansowanym stadium i wymagającym leczenia paliatywnego.
 • Klinika "K + 31", Moskwa. Prywatne centrum onkologiczne świadczące usługi ambulatoryjne i stacjonarne. Klinika prowadzi programy rehabilitacji pooperacyjnej.
 • GBUZ "St. Petersburg Naukowo-Praktyczne Centrum Specjalistycznych Rodzajów Pomocy (onkologicznej)". Nowoczesna przychodnia onkologiczna z niezbędnymi możliwościami zapewnienia wysokiej jakości opieki onkologicznej populacji.

Rozważ recenzje wymienionych klinik.

Dmitry, 51 lat. „Zgłosiłam się do Europejskiej Kliniki w 2014 roku z podejrzeniem raka jelita grubego. Guz stwierdzono w okolicy kątnicy. W ośrodku przeprowadzono operację, następnie uczęszczał na kursy promieniowania. Nie pamiętam choroby, na szczęście etap był wczesny, bez przerzutów. Polecam do rozważenia ”.

Daria, 35 lat. „W klinice„ K + 31 ”mamie usunięto gruczolakoraka jelita ślepego. Wszystko poszło dobrze, ale po 8 miesiącach nastąpił nawrót. Kontynuujemy leczenie w tej samej placówce medycznej, ponieważ widzimy w niej więcej korzyści niż w stanowej poradni onkologicznej, mamy nadzieję, że rak ustąpi ”.

Leczenie w Niemczech

Po diagnostyce niemieccy onkolodzy ustalają indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta. W celu zwalczania gruczolakoraka jelita ślepego w Niemczech stosuje się interwencję chirurgiczną, radioterapię i chemioterapię.

Podczas operacji lekarze usuwają ognisko onkologiczne z tkankami zajętego narządu i obszarem przerzutów - regionalnych węzłów chłonnych, starając się unikać niepotrzebnych ruchów w okolicy nowotworu, aby wykluczyć przypadkowe rozsiewanie komórek nowotworowych. Bezpośrednio po operacji przepisuje się immunoterapię, chemioterapię i radioterapię - zewnętrzne lub wewnętrzne (brachyterapia). W zaawansowanych przypadkach opiekę paliatywną zapewniają niemieccy onkolodzy.

Koszt leczenia uzależniony jest od stadium choroby i charakterystyki procesu onkologicznego. Przykładowo laparoskopowa resekcja kątnicy będzie kosztować 16-21 tys. Euro przy pobycie w klinice przez 14 dni.

Z którymi klinikami w Niemczech mogę się skontaktować?

 • Szpital Uniwersytecki w Dusseldorfie. Placówka medyczna oferuje szeroki zakres usług w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przewodu pokarmowego.
 • Klinika "Helios", Monachium. Prywatne centrum medyczne, które z powodzeniem realizuje kompleksowe programy leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, rehabilitacji i opieki paliatywnej.
 • Medical, Berlin. Największa klinika w Europie, w której można uzyskać niezbędny zakres opieki onkologicznej w dowolnej postaci i stadium choroby.

Rozważ recenzje wymienionych instytucji medycznych.

Olesya, 37 lat. „Klinika Charite pomogła mojej siostrze z rakiem okrężnicy. Mieli operację, promieniowanie. Podziękowania dla lekarzy za skuteczną pomoc ”.

Margarita, 43 lata. „Jestem niezmiernie wdzięczny specjalistom z Kliniki Helios w Monachium za skuteczne leczenie gruczolakoraka jelita ślepego. Sprawa nie była łatwa, ale lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy, aby uzyskać remisję. Dzięki".

Leczenie gruczolakoraka jelita ślepego w Izraelu

Walka ze zmianami złośliwymi jelita ślepego w Izraelu daje pozytywne rezultaty w początkowych stadiach choroby i może znacząco poprawić jakość życia pacjentów z zaawansowanymi postaciami procesu onkologicznego, nawet na etapie przerzutów.

Chirurgia gruczolakoraka przewodu pokarmowego jest główną metodą leczenia. Ilość interwencji chirurgicznej zależy od umiejscowienia i rozprzestrzeniania się procesu onkologicznego. Podczas operacji nowotwór zostaje usunięty, a na zachowaną tkankę założone zespolenie.

Radioterapię przeprowadza się przed wycięciem guza w celu jego zmniejszenia. Po zabiegu promieniowanie pomaga zapobiegać nawrotom. Stosowane są zasadniczo nowe metody radioterapii, takie jak brachyterapia. Chemioterapia prowadzona jest w formie mono- i polichemioterapii kilkoma lekami.

Średni koszt diagnostyki onkologicznej gruczolakoraka jelita ślepego to 4200-6700 USD, leczenie choroby podstawowej - od 45 tys..

Z którymi klinikami mogę się skontaktować?

 • Onkologiczny, Hajfa. Klinika świadczy usługi w zakresie leczenia chorób onkologicznych przewodu pokarmowego.
 • Szpital Państwowy „Ichilov”, Tel Awiw. Centrum onkologii oferuje swoim pacjentom tylko najskuteczniejsze i najskuteczniejsze metody walki z onkologią..
 • Klinika Assuta, Tel Awiw. Lekarze placówki medycznej dysponują niezbędnym arsenałem narzędzi, które pomagają skutecznie zwalczać procesy nowotworowe w przewodzie pokarmowym, w tym zlokalizowane w jelicie ślepym.

Rozważ recenzje wymienionych klinik.

Yana, 27 lat. „Moja matka była leczona w Izraelu z powodu guza jelita grubego. W klinice „Assuta” prowadzono terapię skojarzoną. Wszystko poszło dobrze, po 2 tygodniach wyszła ze szpitala. Podziękowania dla lekarzy ".

Miron, 43 lata. „Z podejrzeniem nowotworu jelita ślepego zwróciłem się do izraelskich onkologów ok. Diagnoza nie została potwierdzona, ale przeprowadzono niezbędne leczenie, które pomogło znormalizować stan zdrowia i pozbyć się istniejących problemów. Polecam klinikę ”.

Cechy przebiegu choroby w zależności od stadium

Objawy raka jelita ślepego zależą od progresji patologii. Proces onkologiczny w jelicie ślepym ma kilka kolejnych etapów:

 1. Etap 0 - guz o niewielkich rozmiarach, dotyczy tylko powierzchni warstwy nabłonkowej, nie ma przerzutów.
 2. Etap 1 - kontury guza są wyraźnie zarysowane, oddzielone od zdrowej tkanki, nie obserwuje się ognisk przerzutowych.
 3. Etap 2 - guz stopniowo narasta w grubość jelita ślepego i okrężnicy, pokrywa warstwę mięśniową, pojawiają się pierwsze przerzuty.
 4. Etap 3-4 - nowotwór wchodzi w stadium terminalne, guz jest trudny do oddzielenia od zdrowych tkanek, występuje wiele przerzutów, w tym odległe ogniska.

Rak jelita ślepego klasyfikuje się również według kryteriów TNM, gdzie T to wielkość nowotworu, N to stopień uszkodzenia węzłów chłonnych, M to obecność przerzutów, w tym odległych.

Czynniki wpływające na rozwój guza

 • Dieta uboga w błonnik, bogata w czerwone mięso jest uważana za czynnik wyzwalający.
 • Genetyczne predyspozycje. W 5-10% przypadków rak rozwija się na tle dziedzicznej gruczolakowatości.
 • Wiek powyżej 50 lat.
 • Obecność złośliwych nowotworów okrężnicy u krewnych.
 • Łagodne polipy jelita ślepego.
 • Palenie zwiększa ryzyko karcynogenezy.
 • Przewlekłe choroby zapalne okrężnicy (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
 • Wcześniejsze leczenie nowotworów złośliwych jelit.

Metody leczenia

Leczenie zależy od charakteru procesu onkologicznego, jednak dzięki szybkiej diagnozie i leczeniu rak jelita ślepego jest uleczalny w większości przypadków klinicznych. Nawroty po pełnej interwencji medycznej są rzadkie. Sytuacja zmienia się, gdy rak postępuje i nie ma leczenia.

Interwencja chirurgiczna

Operacja chirurgiczna to radykalna metoda leczenia guza jelita ślepego, jedyny prawidłowy sposób leczenia. Nadaje się do usuwania guzów w stadium 1-2 bez przerzutów, w tym odległych. Operację przeprowadza się metodą laparoskopową, endoskopową lub brzuszną.

W późniejszych etapach zalecana jest operacja paliatywna, która polega na założeniu zespolenia w celu swobodnego usuwania kału i zapobiegania powikłaniom. Objętość interwencji chirurgicznej znacznie wzrasta w zależności od rozpowszechnienia procesu onkologicznego.

Chemoterapia

Chemioterapia jest metodą nieinwazyjną, którą można stosować w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym lub w monoterapii raka jelita ślepego. Polega na wprowadzeniu specjalnych leków, które mają silny toksyczny wpływ na komórki rakowe, ogniska przerzutowe. W Rosji i WNP „Fluorouracyl”, „UFT”, „Raltitrexid”, „Tegafur”, „Irinotecan” są używane.

Jedyną wadą metody jest jej wysoka toksyczność nie tylko w stosunku do komórek złośliwych, ale i zdrowych. Z tego powodu od strony narządów i układów wewnętrznych występuje szereg poważnych powikłań. Chemioterapia jest skuteczna na każdym etapie procesu onkologicznego.

Radioterapia

Radioterapia jest rzadko zalecana jako samodzielne leczenie, ponieważ komórki rakowe są praktycznie niewrażliwe na promieniowanie. Ale na końcowym etapie procesu onkologicznego można znacznie poprawić stan i rokowanie, zatrzymać objawy, zwiększyć procent przeżycia pięcioletniego.

Radioterapia prowadzi do rozwoju skutków ubocznych, co wymaga bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad okresu rehabilitacji, przyjmowania leków „osłonowych” minimalizujących powikłania zagrażające życiu.

Zasady leczenia

Wobec faktu, że pierwsze objawy choroby rozwijają się u osoby już ze znacznym zatruciem nowotworowym w stadiach II-IV, często uciekają się do leczenia skojarzonego, którego kluczowym kierunkiem jest metoda chirurgiczna. Tylko przy całkowitym usunięciu ogniska guza w jelicie ślepym istnieje szansa na wydłużenie średniej długości życia.

Lekarze dążą do następujących celów leczenia:

 1. Maksymalna eliminacja guza z limfadenektomią we wskazanej objętości i jego przerzutów;
 2. Stabilizacja stanu pacjenta w celu uzyskania całkowitej lub częściowej regresji guza;
 3. Przeżycie pacjenta powyżej progu 5 lat (podstawowe kryterium wyleczenia).

Okres pooperacyjny

Po operacji pacjenci wymagają długotrwałej rehabilitacji, która obejmuje szeroki zakres zaleceń. Czas powrotu do zdrowia zależy od ilości interwencji chirurgicznej.

Zwykle okres pooperacyjny składa się z następujących etapów:

 • regularne opatrunki podczas instalowania drenów i tymczasowej kolostomii;
 • kontrola stanu szwu podczas operacji brzucha;
 • przestrzeganie ścisłej diety z ograniczeniem spożycia alkoholu, agresywnej żywności, produktów gazotwórczych.

Regeneracja nie obejmuje wizyt w saunach, łaźniach, gorących kąpielach, seksie analnym. Kilka miesięcy później należy poddać się badaniu, aby ocenić stan jelita ślepego i wykluczyć nawrót..

Etiologia

Obecnie medycyna nie jest do końca znana prawdziwych przyczyn choroby. Ustalono jednak szereg czynników predysponujących:

 • szeroka gama zaburzeń układu pokarmowego;
 • złe odżywianie, przy użyciu dużej ilości tłustych potraw i węglowodanów;
 • obecność w historii medycznej jednego z krewnych podobnej dolegliwości;
 • grupa wiekowa powyżej czterdziestu pięciu lat;
 • regularne picie napojów alkoholowych;
 • uzależnienie od nikotyny;
 • długotrwały wpływ sytuacji stresowych;
 • długotrwałe stosowanie leków;
 • praca w niebezpiecznej produkcji;
 • zanieczyszczone środowisko;
 • zbyt duża masa ciała;
 • cukrzyca;
 • przestrzeganie ścisłej diety;
 • Siedzący tryb życia;
 • przerzuty onkologiczne z innych pobliskich narządów;
 • skłonność do chronicznych zaparć i nieregularnego opróżniania.

Powikłania i rokowanie

Głównym powikłaniem guza nowotworowego jelita ślepego jest jego dalszy rozwój, powstawanie wtórnych ognisk przerzutowych. Rak prowadzi do zablokowania światła jelita ślepego i niedrożności jelit, krwawienia w wyniku pęknięcia, zaparcia, zespołu jelita drażliwego. Rosnący guz ściska sąsiednie narządy i tkanki, więc wątroba, nerki i śledziona jako pierwsze cierpią..

Rokowanie w raku jelita ślepego jest korzystne, podlega wczesnej weryfikacji i odpowiedniej terapii. Jeśli pełna objętość interwencji medycznej zostanie przeprowadzona na etapach 1-2 guza nowotworowego, możesz liczyć na powrót do zdrowia. W większości przypadków kończy się sukcesem. Jeśli leczenie nie zostanie przeprowadzone, guz rozwija się i daje przerzuty, rokowanie jest złe.

Uwaga! Pięcioletnie przeżycie dla raka w stadium 1-2 wynosi 95-100%, stadium 3 to 45%, stadium 4 to mniej niż 10%. Kiedy zaczyna się proces przerzutów, szanse na wyzdrowienie są zmniejszone.

Gradacja

Stopień zaawansowania jest wykonywany zgodnie z systemem edycji TNM 7, odpowiadającym innym złośliwym guzom okrężnicy.

Zasadniczo istnieje 5 etapów, z których 1 i 2 to formy zlokalizowane (guz jest ograniczony do narządu). Etap 3 jest interpretowany jako uogólnienie procesu nowotworowego, ponieważ złośliwe komórki znajdują się w pobliskich węzłach chłonnych. Etap 4 - jest nieuleczalny i charakteryzuje się obecnością odległych przerzutów (najczęściej w wątrobie lub w otrzewnej). Istnieje również koncepcja stadium 0, w którym inwazja guza w ścianę jelita ogranicza się do warstwy śluzowej, nie ma uszkodzeń regionalnych węzłów chłonnych, odległych przesiewów. Ale procent wykrycia guza na tym etapie jest wyjątkowo niski, ponieważ nie objawia się klinicznie..

Co mówi lekarz

Dzięki szybkiemu wykryciu choroby lekarze dają optymistyczne prognozy. Eksperci zdecydowanie radzą zasięgnąć pomocy medycznej przy najmniejszym podejrzeniu rozwoju choroby.

Lekarz-onkolog-proktolog najwyższej kategorii, Tiumeń: „Obecnie rak jelita ślepego we wczesnym stadium jest skutecznie leczony i można uzyskać wyniki wolne od nawrotów. Czas jest ważnym kryterium w prognozowaniu jakości życia chorego na raka ”.

Chirurg-onkolog, Moskwa: „Kliniki metropolitalne oferują najnowsze metody leczenia raka jelita grubego. To dzięki wysokiej jakości sprzętowi i kompetentnym specjalistom można osiągnąć wysokie efekty terapeutyczne, zmniejszyć ryzyko powikłań po zabiegu ”.

Lekarz onkolog Stawropol: „Im wcześniej rozpocznie się leczenie choroby, tym większe są szanse na zachowanie życia i jego jakości. W Rosji dostępne są najnowsze protokoły chemioterapii lekami, które znacznie zmniejszają stopień odurzenia organizmu ”..

Prognoza etapowa

Dla każdego pacjenta brane są pod uwagę następujące czynniki, które pozwalają lekarzowi ocenić indywidualne rokowanie w tym przypadku:

 • Charakterystyka guza - jego wielkość, stopień złośliwości;
 • Stadium choroby;
 • Ilość otrzymanego leczenia, w tym adekwatność i stosowność jego powołania;
 • Kompetencje i doświadczenie chirurga;
 • Indywidualne cechy organizmów pacjenta (stan odporności, obecność chorób towarzyszących, wiek, przestrzeganie leczenia);
 • Regularne pojawienie się u lekarza prowadzącego pacjenta zarejestrowanego w przychodni od 5 lat (zgodnie ze schematem).

Stopień O-1

Pierwsze objawy lub oznaki raka jelita ślepego powinny być podstawą do leczenia operacyjnego w najbliższej przyszłości, który jest produkowany w takiej objętości:

 • Polipektomia;
 • Resekcja segmentowa;
 • Resekcja laparoskopowa;
 • Szeroka resekcja z zespoleniem.

Ilość operacji zależy od dokładnej lokalizacji guza i stopnia jego złośliwości. Jednak im szybciej to nastąpi, tym dłużej pacjent będzie żył..

Po leczeniu operacyjnym we wczesnych stadiach rokowanie 5-letniego przeżycia chorych przekracza 90%. Oznacza to, że 9/10 pacjentów z rakiem ma duże prawdopodobieństwo całkowitego wyzdrowienia. Niestety nie wyklucza to pojawienia się guza innego narządu..

Etap 2

W drugim etapie choroby przeprowadza się radykalną operację - całą prawą połowę jelita grubego usuwa się w jednym bloku wraz z tkanką tłuszczową, otrzewną i węzłami chłonnymi (wraz z nałożeniem zespolenia).

Konieczne staje się także wykonanie pooperacyjnej chemioterapii lub radioterapii, jeśli istnieje ryzyko nawrotu choroby (młody wiek, T4, guz dobrze zróżnicowany). Następnie ustanawia się obserwację w przychodni.

Prognozy dotyczące przeżycia po leczeniu w II etapie wahają się od 70 do 84%.

Etap 3

Trzeci etap charakteryzuje się, oprócz inwazyjnego wzrostu guza, pokonaniem regionalnych węzłów chłonnych. W celu zmniejszenia objętości komórek nowotworowych zaleca się neoadiuwantową chemioradioterapię (przedoperacyjną). Ponadto wykonywana jest również radykalna operacja (resekcja jelita szerokiego z zespoleniem z rozwarstwieniem węzłów chłonnych), której wielkość zależy od częstości występowania raka i zaangażowania otaczających tkanek w proces patologiczny.

Następnie przepisuje się im kursy chemioterapii uzupełniającej, aby zapobiec nawrotom. To, jak długo pacjent będzie żył po takim leczeniu, często zależy od niego samego (regularne wizyty u lekarza, przestrzeganie zaleceń, otrzymywanie niezbędnej terapii wspomagającej). Odpowiada to szerokiemu zakresowi statystycznemu 5-letnich przeżyć - od 40 do 60%.

Etap 4

W IV stadium raka jelita ślepego pacjent często nie jest w stanie poddać się radykalnej operacji lub nie jest możliwe usunięcie całego konglomeratu guza, dlatego interwencje paliatywne wykonywane są zgodnie ze wskazaniem (z niedrożnością jelit, zespołem intensywnego bólu).
Aby złagodzić cierpienie pacjenta, wykonuje się różne kombinacje chemioterapii i radioterapii, które umożliwiają zmniejszenie nie tylko wielkości samego guza, ale także odległych przerzutów. Stosuj również leczenie objawowe.

Niestety, w przypadku rozpoznania raka jelita ślepego w stadium 4 rokowanie jest często złe. Próg 5-letni przekracza mniej niż 15% wszystkich pacjentów.

Powody pojawienia się

Do tej pory dokładny mechanizm wystąpienia raka u zdrowej osoby nie jest znany. Jednak badania naukowe pokazują, że następujące czynniki znacznie zwiększają ryzyko zachorowań:

CzynnikPrzyczyny raka
Palenie i picie alkoholuTytoń zawiera dużą ilość szkodliwych substancji, które są wdychane do płuc i przenoszone po całym organizmie. Większość z nich jest rakotwórcza, więc im więcej dana osoba pali, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka..
PrzerzutDość często guz w jelicie ślepym pojawia się w wyniku przerzutów do innego guza (najczęściej występuje to w przypadku raka wątroby, żołądka czy okrężnicy).
Choroby przewodu pokarmowegoUdowodniono, że wiele chorób przewodu pokarmowego prowadzi do uszkodzenia błon śluzowych żołądka, co zwiększa ryzyko raka jelita ślepego u ludzi. Jednocześnie należy pamiętać, że na ryzyko ma wpływ tylko sam fakt uszkodzenia błon śluzowych, a przyczyny tego zjawiska nie są poważne (może to być infekcja wirusowa lub bakteryjna, zatrucie itp.).
Uraz mechanicznyW przypadku urazów mechanicznych normalne funkcjonowanie jelita ślepego może zostać zakłócone, co zmniejsza skuteczność obrony immunologicznej, dlatego w przypadku pojawienia się komórek nowotworowych układ odpornościowy słabo reaguje na chorobę.
Zła ekologiaUdowodniono, że zła ekologia obniża odporność i prowokuje niektóre choroby, które mogą prowadzić do uszkodzenia błon śluzowych i zwiększać ryzyko guza.
Siedzący tryb życia i niezdrowa dietaZ powodu tych zaburzeń odporność spada, a także zmiany w przepuszczalności jelit, co może prowadzić do rozwoju raka. Śmieciowa żywność może zawierać substancje rakotwórcze, które dostają się do jelit.

Podstawowe informacje

Aby zrozumieć, gdzie tworzy się guz jelita ślepego, zbadajmy strukturę jelita na obrazku:

Choroba dobrze reaguje na leczenie we wczesnych i środkowych stadiach rozwoju. Główne metody leczenia to chirurgia, chemioterapia i radioterapia. Dwie ostatnie metody są stosowane tylko w przypadku rozległego raka z dużą liczbą przerzutów, ponieważ promieniowanie i leki chemiczne źle wpływają na funkcjonowanie organizmu jako całości..

Samoleczenie jest przeciwwskazane, ponieważ taka terapia jest nieskuteczna, a bez leczenia osoba umiera na raka w ciągu 1-3 lat po rozpoznaniu..

Diagnoza choroby

Rozpoznanie gruczolakoraka jelita ślepego rozpoczyna się od zewnętrznego badania pacjenta, lekarz powinien zwrócić uwagę na kolor skóry i błon śluzowych osoby. Obejmuje również badanie palpacyjne brzucha, aby określić obecność nowotworów w jelitach i wątrobie. Ogólna analiza krwi i kału jest zalecana dla krwi utajonej w nim.

Ponadto urolog lub ginekolog przeprowadza cyfrowe badanie odbytnicy i pochwy u kobiet. Pomoże określić obecność nowotworu, jego przybliżoną lokalizację, a także stan odbytnicy, macicy, jajników i ścian pochwy, które również mogą być zaangażowane w proces nowotworowy..

Aby potwierdzić diagnozę, stosuje się następujące metody:

 • rektoskopia (badanie odbytnicy i okrężnicy esicy za pomocą endoskopu wprowadzanego przez odbyt). Dokładna metoda, która pozwoli Ci zobaczyć gruczolakoraka w tych częściach jelita grubego. Często rektoskopia jest stosowana w celach profilaktycznych. Ale endoskop nie pozwala dotrzeć do jelita ślepego. Dlatego stosowane są inne metody;
 • kolonoskopia. Istota jest taka sama jak w przypadku rektoskopii, ale ta technika pozwala zbadać całe jelito grube. Podczas tej procedury można pobrać fragment tkanki guza do badania laboratoryjnego. Nazywa się to biopsją. Konieczne jest ustalenie rodzaju raka i określenie dalszego leczenia;
 • irygoskopia. Metoda rentgenowska polega na wprowadzeniu środka kontrastowego, który jest rozprowadzany w jelicie, a następnie oglądany na zdjęciu rentgenowskim. W ten sposób można zobaczyć kontury narządu oraz możliwe wady i powikłania, ale drobnych odchyleń nie można wykryć za pomocą irygoskopii. Stosuje się również inne metody rentgenowskie, które pozwalają na wykrycie przerzutów w innych narządach (rtg klatki piersiowej, urografia, cystografia, cewka moczowa i inne);
 • dokładniejsze metody obrazowania obejmują USG miednicy i jamy brzusznej. Na nim widać możliwe zmiany chorobowe w jelitach i sąsiednich narządach, a także głębokość nacieku guza. Ultradźwięki to metoda bezbolesna i niedroga;
 • CT i MRI. Dają jeszcze więcej informacji niż ultradźwięki, pokazują nawet najmniejsze wady. Można je przepisać, jeśli wyniki innych badań nie są jasne.

Przeczytaj tutaj: Jak występuje gruczolakorak

Na podstawie uzyskanych wyników lekarz może przepisać leczenie.