Objawy, stadia i leczenie raka węzłów chłonnych

Chłoniaki to grupa złośliwych chorób tkanki limfatycznej, które powstają głównie poza szpikiem kostnym. Wcześniej tę grupę chorób podzielono na chłoniaki nieziarnicze i chłoniaki Hodgkina. Jednak od 2008 roku klasyfikacja została zmieniona i od tego czasu ta nozologia została podzielona na 4 duże sekcje:

 • Nowotwory wywodzące się z dojrzałych komórek B..
 • Nowotwory pochodzące z limfocytów T i komórek NK (komórki NK).
 • Nowotwory z histiocytów i komórek dendrytycznych.
 • Chłoniaki Hodgkina.

Jednak termin chłoniak nieziarniczy jest nadal używany zarówno przez pacjentów, jak i wielu lekarzy..

Chłoniaki są oceniane według klasyfikacji Ann Arbor zmodyfikowanej przez Cotswold. Etap 4 jest ostatnim i najtrudniejszym. Jest eksponowany, jeśli spełnione są następujące kryteria:

 1. Liczne zmiany w co najmniej jednym narządzie pozanimfatycznym, niezależnie od zajęcia węzłów chłonnych.
 2. Klęska narządu pozaszkolnego w obecności dotkniętych odległych węzłów chłonnych.
 3. Obecność uszkodzenia wątroby i / lub szpiku kostnego (białaczka).

Diagnostyka

Przy wstępnym badaniu ustalona diagnoza choroby limfoproliferacyjnej powinna zawierać następujące informacje:

 • Diagnoza guza sformułowana zgodnie z aktualną klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Stadium choroby (występowanie procesu nowotworowego).
 • Ogólny stan pacjenta.

Zgodnie z nowoczesnym algorytmem diagnostycznym, aby zdiagnozować chłoniaka, pacjent powinien przejść:

 1. Pełne badanie kliniczne: TK (szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, narządy miednicy), USG (węzły chłonne obwodowe, narządy miednicy i jamy brzusznej, przestrzeń zaotrzewnowa). Z reguły metody te są stosowane łącznie, jednak częściej preferowana jest tomografia komputerowa. Ponadto w celu postawienia diagnozy często wykonuje się PET / CT i MRI z fluorodeoksyglukozą..
 2. Pełna morfologia krwi z liczbą leukocytów i immunofenotypowaniem metodą cytometrii przepływowej.
 3. Wniosek morfologiczny. Jest to kluczowa metoda wykazania obecności nowotworu złośliwego i ustalenia jego morfologicznej przynależności. Określając rodzaj chłoniaka, nie wystarczy wykonać standardową histologię. Niezbędne są immunohistochemia, aw niektórych przypadkach molekularne testy genetyczne..

Określenie wielkości węzłów chłonnych jest kluczowym czynnikiem przy określaniu ich zajęcia. Uważa się, że wielkość węzłów chłonnych szyjnych nie powinna przekraczać 30 mm, śródpiersia - 25 mm, podobojczykowej - 6 mm, a pachwinowej - nie więcej niż 40 mm. Ponadto dotknięte węzły chłonne są zwykle okrągłe..

Aby ocenić rozpowszechnienie tego procesu i wykluczyć leukemizację (uszkodzenie szpiku kostnego), którą stwierdza się na IV etapie chłoniaka, wykonuje się badanie histologiczne trepanobiopsji szpiku kostnego.

Objawy

Ze względu na to, że choroba może dotyczyć dowolnej części ciała, chłoniak w stadium 4 ma niezwykle różnorodne objawy kliniczne. Najczęściej zauważane:

 • Nieuzasadniony wzrost temperatury ciała.
 • Niewyjaśniona utrata wagi.
 • Klinika ostrego brzucha.
 • Nudności i wymioty.
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego.
 • Niedrożność jelit.
 • Powiększenie brzucha.
 • Trudności w oddychaniu i połykaniu.
 • Utrata głosu.
 • Kaszel osłabiający.
 • Wzmożony wzór naczyniowy szyi i twarzy.
 • Możliwe uszkodzenie OUN z drgawkami i utratą przytomności.
 • Wysięk w jamie brzusznej lub w opłucnej.
 • Splenomegalia (powiększona śledziona).

Leczenie

Nowoczesne leczenie chłoniaka w stadium 4 w niektórych przypadkach daje szansę na całkowite wyleczenie. W związku z tym kwestia kriokonserwacji plemników lub komórek jajowych przed chemioterapią i radioterapią jest zwykle omawiana z pacjentami w wieku rozrodczym..

Ponieważ chłoniaki są grupą chorób skrajnie heterogennych, taktyka ich leczenia będzie determinowana przez histologiczną postać nowotworu, stopień zróżnicowania i inne kryteria. Ocena skuteczności leczenia przeprowadzana jest po kilku cyklach polichemioterapii, po zakończeniu etapu chemioterapii, a także po całym programie leczenia.

Leczenie chłoniaka Hodgkina

Ze względu na dostępność alternatywnych schematów terapeutycznych, które są skuteczne w leczeniu limfogranulomatozy, preferuje się jeden lub inny protokół, biorąc pod uwagę sytuację kliniczną.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat stosuje się schemat obejmujący 6-8 kursów ABVD (doksorubicyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna). Następnie przeprowadza się radioterapię w całkowitej ogniskowej dawce 30-36 Greya do ognisk guza przekraczających 2,5 cm.

U młodych pacjentów w leczeniu chłoniaka Hodgkina IV stopnia preferowane są protokoły bardziej intensywne - BEACOPP eskalowany lub BEACOPP 14 (etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, bleomycyna, prokarbazyna, prednizolon, G-CSF), a następnie napromienianie większych niż 2,5 cm stosowanie czynników stymulujących kolonie. Chłoniaka Hodgkina u dzieci leczy się zgodnie ze standardowym protokołem Euro-Net-C1 z następową radioterapią lub bez niej.

Leczenie chłoniaków nieziarniczych

Ze względu na to, że ta grupa chorób obejmuje wiele wariantów histologicznych, istnieją różne protokoły leczenia chłoniaków w stadium 4:

 1. R-CHOP (rytuksymab, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prednizolon).
 2. R-CVP (rytuksymab, cyklofosfamid, winkrystyna, prednizolon).
 3. R-FCM (rytuksymab, fludarabina, mitoksantron, cyklofosfamid).
 4. RB (rytuksymab, bendamustyna).
 5. R-CEPP (rytuksymab, cyklofosfamid, etopozyd, prokarbazyna, prednizolon).
 6. R-CEOP (rytuksymab, cyklofosfamid, etopozyd, winkrystyna, prednizolon).
 7. R-CNOP (rytuksymab, cyklofosfamid, mitoksantron, winkrystyna, prednizolon).

Istnieje wiele innych podobnych protokołów leczenia chłoniaków w stadium 4. Preferowany jest konkretny schemat, biorąc pod uwagę cechy kliniczne i wariant histologiczny guza.

Istnieje również możliwość stosowania radioterapii w łącznej dawce ogniskowej do 40 Gy w zależności od stanu pacjenta. Leczenie chirurgiczne ma często charakter paliatywny i jest wykonywane ze względów zdrowotnych.

W przypadku remisji pacjenci przechodzą badania kontrolne co 3 miesiące przez pierwsze 2 lata, następnie co 6 miesięcy przez kolejne 3 lata, a następnie raz w roku.

Rokowanie dla chłoniaka w stadium 4

W przypadku chłoniaka Hodgkina stosowanie nowoczesnych schematów leczenia, nawet w 4 stadium choroby, w większości przypadków pozwala na osiągnięcie remisji. Czas jego trwania zależy od wielu czynników, w tym od stanu pacjenta i rozległości procesu nowotworowego przed rozpoczęciem leczenia.
Jeśli chodzi o chłoniaki nieziarnicze, warto zauważyć, że u większości pacjentów w stadium 4 nie ma lekarstwa. Niemniej jednak w niektórych przypadkach pojawia się pytanie o całkowite wyleczenie.

Taka heterogeniczność wiąże się z obecnością zarówno skrajnie silnie agresywnych form, które praktycznie nie reagują na terapię, jak i chorób dobrze reagujących na leczenie, które w trakcie leczenia mogą przekształcić się w bardziej złośliwe..

Perspektywy leczenia chłoniaków w stadium 4 są związane przede wszystkim z rozwojem badań biologii molekularnej i pojawieniem się nowych celów molekularnych dla leków celowanych..

4 Stadium raka, ile węzłów chłonnych żyje

Rak węzłów chłonnych: przyczyny, objawy, stadia, leczenie, rokowanie

Rak węzłów chłonnych jest chorobą onkologiczną, podczas której osoba ma wzrost węzłów chłonnych z powodu uszkodzenia układu limfatycznego przez nowotwory.

W procesie przenoszenia chłoniaka między węzłami następuje patologiczny spadek odporności, który ma niekorzystne konsekwencje..

Ten typ dotyka tylko 4% wszystkich osób z rakiem i jest równie powszechny zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet..

Rak węzłów chłonnych to ogólna nazwa choroby, którą zwykle dzieli się na:

 • Chłoniaki Hodgkina Złośliwe guzy tkanki limfatycznej, których cechą charakterystyczną jest obecność olbrzymich komórek Reeda-Berezowskiego-Sternberga, które można znaleźć pod mikroskopem podczas badania zajętych węzłów chłonnych. Więcej o tej chorobie przeczytasz w naszym artykule.
 • Chłoniaki nieziarnicze to częsta grupa chłoniaków, która obejmuje różne typy chłoniaków, z wyjątkiem chłoniaka Hodgkina.

Te typy chorób zachowują się, rozprzestrzeniają i reagują na leczenie na różne sposoby, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jaki typ raka ma pacjent. Poniżej napiszemy ogólnie o wszystkich typach raka..

Zbadano wiele założeń i rozważono, dlaczego pojawia się ta choroba, jednak główne przyczyny onkologii węzłów chłonnych mają następujące punkty:

 1. Wpływ niebezpiecznych substancji na organizm.

Powszechny powód, dla którego ludzie, którzy są w pobliżu substancji toksycznych przez długi czas, zapadają na taką chorobę.

 1. Częsta ekspozycja na słońce.

Tacy pacjenci mają stały kontakt z promieniami słonecznymi, które są szkodliwe w nadmiernych ilościach..

 1. Manifestacje różnych infekcji.

Na przykład HIV lub AIDS może powodować raka..

Słabe funkcjonowanie układu odpornościowego itp..

5. Przerzuty

Często pacjenci z chorobami onkologicznymi mają do czynienia z rozprzestrzenianiem się komórek rakowych do węzłów chłonnych. Z reguły najpierw atakowane są najbliższe węzły chłonne, a następnie odległe. Taki problem wymaga niezwykle dużej uwagi i natychmiastowego agresywnego leczenia. Możesz przeczytać o przerzutowym raku węzłów chłonnych w naszym osobnym artykule.

Możesz również zauważyć pewne czynniki przyczyniające się do pojawienia się raka węzłów chłonnych:

 • Dziedziczność. Dość ważny punkt, który znacznie zwiększa szanse zachorowania.
 • Pole aktywności. Praca, w której na osobę bezpośrednio oddziałuje słońce i inne czynniki sprawcze.
 • Wiek. Osoby poniżej 25. i powyżej 50. roku życia są najbardziej narażone na zachorowanie.
 • Trudny lub późny poród.

W trakcie choroby u połowy chorych dochodzi do zapalenia węzłów chłonnych, a ich wielkość może się znacznie zwiększyć.

Zdjęcie: Zapalenie węzłów chłonnych

Najczęstszy rak węzłów chłonnych z objawami:

 • Temperatura ciała staje się wyższa, szczególnie w nocy, i może jej towarzyszyć pocenie się.
 • Nieprzyjemne uczucie ucisku w lokalizacji onkologii.
 • Specyficzne swędzenie całego ciała lub w różnych jego częściach z zaczerwienieniem.
 • Węzeł lub grupa węzłów, których to dotyczy, zwiększa się.

Często w bardziej zaawansowanej postaci i rzadko na początku rozwoju choroby mogą wystąpić inne objawy raka węzłów chłonnych: zaburzenie układu pokarmowego z brakiem apetytu, utrata masy ciała, osłabienie i ciężki oddech.

Pozostaje jednak ważne pytanie: "Czy węzły chłonne bolą w onkologii, a jeśli tak, to jak bolesne są doznania?" W zwykłej kolejności lub gdy dotknięty jest dotknięty węzeł chłonny, nie ma oznak wrażliwości na ból, ale w pojedynczych przypadkach może być odczuwalny w słabej postaci.

Jeśli zauważysz najmniejsze oznaki raka węzłów chłonnych, powinieneś natychmiast przejść pełne badanie.

Próbując zdiagnozować raka węzłów chłonnych, nie wystarczy polegać na samych objawach. Podczas kontaktu ze specjalistą, na podstawie objawów pacjenta, wyczuwa się węzły kręgosłupa szyjnego i, jeśli to możliwe, pachowe węzły chłonne, aby wyjaśnić ich rozmiar.

Łatwiej i dokładniej zdiagnozować obecność tej konkretnej choroby podczas badania za pomocą następujących metod:

 • Terapia ultradźwiękowa. Pomaga określić, gdzie znajdują się formacje, a także ich strukturę..
 • Rezonans magnetyczny (MRI) jest stosowany przed operacją, ponieważ pozwala dokładniej poznać lokalizację guza.
 • Chemia krwi.
 • Biopsja. Badanie dotkniętej tkanki ludzkiej w celu określenia obecności choroby, a także na jakim etapie rozwoju choroba, w przypadku potwierdzenia.

Dopiero po wykonaniu tych technik można stworzyć plan działania, przepisać terapię i będzie można rozpocząć leczenie choroby..

Onkologia węzłów podzielona jest na kilka etapów, wśród których wyróżnia się:

Na ostatnim etapie procesy przebiegają w następujący sposób:

 • Rozprzestrzenianie się choroby postępuje.
 • Istnieje duża szansa dotarcia do wątroby, mózgu, płuc i innych ważnych narządów.
 • Pojawienie się innych nowotworów, które pogarszają sytuację.

Dość ważne jest, jakie leczenie raka węzłów chłonnych zostanie przepisane pacjentowi, ale to z kolei zależy bezpośrednio od wielu różnych czynników: lokalizacji, rozpowszechnienia onkologii, jej stadium, wielkości itp..

W przebiegu choroby u ludzi z czasem dotyka coraz większej liczby części układu limfatycznego: okoławalnych węzłów chłonnych, klatki piersiowej (klatki piersiowej), szyjki macicy itp. Ale niezależnie od lokalizacji, do leczenia można zastosować metody:

Podczas zabiegu przydatne będzie oczyszczenie krwi (plazmafereza), a także wątroby pacjenta.

Na zdjęciu zabieg oczyszczania krwi - plazmafereza

W zależności od tego, które węzły chłonne są dotknięte chorobą nowotworową, jak wyglądają, na jakim etapie i innych czynnikach, specjalista powinien otrzymać indywidualny zestaw odpowiednich terapii.

Rak węzłów chłonnych ma dwa typy: pierwotny i wtórny. Chłoniak jest pierwotny. I najczęściej (w 95% przypadków) osoby, u których występują przyczyny rozwojowe (czynniki rakotwórcze, ekspozycja na słońce itp.).

Główne pytanie brzmi: "Jakie są szanse na raka węzłów chłonnych szyi i jak długo żyją z tą chorobą?"

Jednak początkowo węzły chłonne w raku powiększają się w obszarze, z którego pochodzi choroba. Odsetek zmian w różnych lokalizacjach rozkłada się w następujący sposób:

 • Prawdopodobieństwo rozwoju raka węzłów chłonnych w pachwinie wynosi około 35%
 • Prawdopodobieństwo zachorowania na raka węzłów chłonnych szyi wynosi około 31%
 • Rak węzłów chłonnych pod pachami stanowi 28%
 • Inne lokalizacje - 6%

Aby sporządzić prognozę dla pacjenta, istnieje uniwersalny międzynarodowy indeks. Zatem ważnymi czynnikami przewidywania przeżycia są:

1-2 etapy przeżywalności około 80%, kolejne etapy znacznie zmniejszają ten odsetek.

Najlepsze wskaźniki przeżycia u pacjentów w wieku od 15 do 39 lat.

Na przykład, jeśli terminowe usunięcie węzłów chłonnych zostanie przeprowadzone z powodu raka piersi, długość życia po operacji może wzrosnąć nawet 5 razy.

Bez poważnych patologii wskaźnik wyleczeń jest znacznie wyższy niż w przypadku osób chorych.

 • Liczba przerzutów i ich lokalizacja

Najmniej niebezpieczne są przerzuty w jamie ustnej (wargach, języku), a ich rozprzestrzenianie się na narządy wewnętrzne jest niebezpieczne.

 • Zakres rozprzestrzeniania się choroby poza węzły chłonne.

Na przykład rak węzłów chłonnych szyi zapewnia wysoki procent przeżycia 5-letniego u pacjentów, rak węzłów pachowych i węzłów chłonnych w pachwinie u kobiet również ma korzystne rokowanie, a rak węzłów w klatce piersiowej ma niekorzystne konsekwencje.

Im bardziej idealne wskaźniki, tym większe szanse na pomyślne wyzdrowienie..

Chłoniak 4. stopnia: jak długo z nim żyją?

Chłoniak to rak. Dzięki niemu powiększają się węzły chłonne i wpływają na różne narządy wewnętrzne, w których gromadzą się białe krwinki-limfocyty.

Te główne komórki układu odpornościowego są transmutowane i złośliwe. Komórki te zaczynają się dzielić bez kontroli i uzyskują status wielojądrowości. W rezultacie zaczynają niszczyć wszystko dookoła..

Chłoniak jest klasyfikowany według jego wielkości i stopnia rozwoju w organizmie człowieka. Podczas diagnozy konieczne jest poznanie tego ważnego parametru. Niemożliwe jest określenie pełnego obrazu choroby, jeśli nie zostanie ustalony stopień zniszczenia organizmu.

Lekarze określają etapy chłoniaka w następujący sposób:

 1. przeprowadzać badania mikroskopowe;
 2. podejść do testów;
 3. wizualizuj i definiuj.

Pacjent może mieć zdjęcie Hodgskina (limfogranulomatoza) i choroby nieziarniczej.

Pierwsza opcja obejmuje chłoniaki niemasywne (z małym guzem) i masywne (z dużą zmianą). Choroby tego typu dobrze reagują na leczenie..

Choroby nieziarnicze to złożone choroby, które nie są klasyfikowane ze względu na ich zmienną wielkość. Chłoniak może znajdować się w różnych miejscach i opiera się na cechach genetycznych, molekularnych. Stopień odgrywa w tym ważną rolę..

Zniszczenie węzłów chłonnych następuje w 4 stopniach:

 • chłoniak niskiego stopnia, powolny, czyli wolno rosnący. Nie stosuje się do nich natychmiastowego leczenia. Bez względu na to, jak bardzo są leczeni, nie dostrzegają dobrze tego procesu i dlatego mogą stać się agresywni;
 • umiarkowane chłoniaki, które szybko rosną i powodują agresję. Takie choroby wymagają natychmiastowej interwencji terapeutycznej. Mogą zostać uzdrowieni;
 • szybko rosnące i agresywne formy obejmują wysoki stopień choroby.

Inscenizacja chłoniaka

Kryteria te są ogólnie przyjętą klasyfikacją międzynarodową. Etapy mają również znaczenie dosłowne. To litery A i B wskazują na obecność lub brak pewnych znaków, na podstawie których można ocenić chorobę. Objawy te definiuje się jako stan gorączkowy pacjenta, nadmierne pocenie się i znaczną utratę masy ciała..

Jeśli lokalizacja jest obserwowana tylko w jednym miejscu. To mógłby być:

 1. jeden węzeł chłonny;
 2. jeden obszar;
 3. jeden organ. Następnie diagnoza mówi o 1 wczesnym stadium choroby.

W przypadku choroby postępującej miejscowo, jeśli choroba dotyczy tylko dwóch węzłów chłonnych po jednej stronie przepony lub jest dopasowana do narządu, diagnozuje się etap 2.

Zalecana literatura: Osteoma u dzieci

Przy zaawansowanej dolegliwości dwie strony przepony są już uchwycone, która jest umieszczona tak, że dzieli klatkę piersiową i jamy brzuszne, węzły chłonne są dotknięte w kilku ilościach i narządach, które należą do dwóch stron przegrody. Nadszedł więc etap 3.

W przypadku zaawansowanej lub pozbawionej demencji choroby choroba atakuje różne narządy. Może władać poza węzłami chłonnymi, strefą brzeżną i zajmować terytorium, na przykład szpik kostny, kości, ośrodkowy układ nerwowy. Oznacza to, że dana osoba ma etap 4.

To właśnie te choroby w takim stopniu są bardzo złożone. Trudno im wybrać metodę leczenia, określić prognozy, zobaczyć, jak te choroby się objawiają. Nie ma konkretnych prognoz dotyczących pytań klinicznych.

Te choroby mogą się rozprzestrzeniać, kiedy chcą. Chłoniak nie tylko atakuje węzły chłonne, ale także wychwytuje śledzionę. To wtedy pojawiają się przerzuty, wpływające na szpik kostny i wątrobę..

Przyczyny chłoniaka

Lekarze nie potrafią ustalić konkretnych powodów. Mówią o toksycznych substancjach związanych z tą chorobą. Grupy ryzyka zostały dokładnie zidentyfikowane. Największy odsetek stanowią osoby, których krewni cierpieli na tę chorobę.

Nazywa się czynniki wskazujące na chorobę:

 1. z chorobami, które przybierają charakter autoimmunologiczny;
 2. osoby, które otrzymały komórki macierzyste lub nerki;
 3. pacjenci, którzy mieli kontakt z czynnikami rakotwórczymi;
 4. jeśli w organizmie były infekcje, takie jak wirusy, AIDS, zapalenie wątroby, bakterie Helicobacter;
 5. z obniżoną odpornością.

Objawy czwartego stadium choroby

Objawy chłoniaka dotyczą przerzutów. To tutaj objawia się agresja choroby. Nie ma litości od przerzutów do jakiegokolwiek organu lub tkanki.

Ich zadaniem jest kumulowanie się i wywoływanie chorób wraz z nowotworami złośliwymi, przy czym:

 • cały układ kostny zaczyna boleć;
 • ból jest odczuwalny w lewym podżebrzu, ponieważ śledziona jest powiększona;
 • staje się trudny w prawym podżebrzu, ponieważ dotyczy to strefy wątroby. Objawy pojawiają się w postaci żółtaczki, zgagi;
 • tępe bóle obejmują okolice brzucha. Ponadto pojawia się duszność;
 • pojawia się opuchlizna;
 • płyn gromadzi się w wątrobie;
 • węzły chłonne zaczynają boleć, ponieważ nie ma ustania wzrostu komórek złośliwych;
 • oddychanie jest trudne, więc osoba zaczyna kaszleć. Objawy wpływające na płuca i opłucną. Pacjent może kaszleć krwią;
 • klatka piersiowa zaczyna bardzo boleć;
 • choroba może powodować paraliż. Nogi mogą drętwieć, ponieważ przerzuty zajmują tył mózgu;
 • cyjanotyczny kolor pojawia się na guzkach wystających na ciele. Nazywa się je fokami - infiltruje.

Zalecana literatura: Wykrywanie i leczenie chłoniaka z komórek B.

Diagnostyka

W celu potwierdzenia choroby stosuje się trzy główne metody diagnozy.

Za pomocą diagnostyki laboratoryjnej pacjent kierowany jest na:

Nie. Przydatne informacje
1trepanobiopsja (pobrana ze szpiku kostnego przy użyciu czterech punktów próbek biologicznych). Analiza ta jest konieczna, aby stwierdzić, czy występują przerzuty.
2pacjent jest ponownie wysyłany w celu wykonania nakłucia z węzłów chłonnych i śledziony
3pobrać krew do analizy
4za pomocą testów sprawdzających wątrobę

Podczas instrumentalnego badania diagnostycznego:

 1. pacjent kierowany jest na badanie za pomocą RTG, USG klatki piersiowej w celu ustalenia objętości terapeutycznej;
 2. pacjent jest kierowany na tomografię komputerową (w celu uwidocznienia powiększonych węzłów chłonnych i oceny ich dalszego stanu);
 3. terapia rezonansem magnetycznym mierzy stan płuc, mózgu i rdzenia kręgowego w celu wykrycia złośliwości kości i chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Z diagnostyką promieniowania:

 1. pacjent jest badany pod kątem limfoscyntygrafii w celu określenia stanu naczyń limfatycznych i kończyn. Limfoscyntygrafia dostarcza informacji dzięki obrazom, które pokazują naczynia limfatyczne w nogach, jak przebiega obwodowy przepływ limfy oraz określają patologie związane z chłonką w naczyniach i węzłach;
 2. określić zakres rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej. Substancja, która nagromadziła się w dotkniętych narządach, jest wstrzykiwana do krwi;
 3. Rozpoznanie obrzęku ustala się za pomocą obrazowania, jeśli w jamie brzusznej znajduje się duża ilość płynu. Jeśli w tym obszarze jest mało płynu, stosuje się uderzenie brzucha (perkusję). Można to wykryć wysyłając pacjenta na badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową.

Leczenie chłoniaka 4. stopnia

Tutaj choroba objawia się w zaniedbanej formie. Dlatego w tym przypadku nie ma dobrej prognozy. Istnieje tylko niewielka szansa na wyzdrowienie. Ale ona jest!

Po potwierdzeniu takiej choroby, natychmiast metodą spleektomii (usunięcia śledziony) rozpoczyna się leczenie skojarzoną chemioterapią i radioterapią. Daje to prywatną remisję (osłabienie chłoniaka), spowalniając rozprzestrzenianie się choroby.

Zalecana jest chemioterapia. Aby uzyskać bardziej skuteczną metodę, stosuje się kombinację, która obejmuje leki cytostatyczne i prednizolon. W takim przypadku leki są przyjmowane zgodnie z wysoce skutecznymi schematami..

Zastosuj radioterapię na dotkniętych obszarach, gdy nie ma pewności, że po sesjach chemioterapii nie pozostały komórki rakowe.

Nowsze metody leczenia to radioimmunoterapia. Podczas tego leczenia wstrzykuje się przeciwciała, które zostały wyznakowane promieniowaniem. Te ciała mają zdolność przyczepiania się do chorych komórek, niszcząc je..

Zalecana literatura: Objawy mięśniaków macicy i leczenie środkami ludowymi

Jeśli sesje chemioterapii są przeprowadzane z dużymi dawkami, które stwarzają ryzyko zabicia zdrowych komórek, wówczas wykonuje się przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Po chemioterapii mogą wrócić na swoje miejsca dzięki żyłom.

Operacje przeszczepów można wykonywać z użyciem komórek dawców; na tym etapie leczy się obrzęk lub wodobrzusze.

Paracentezę (punkcję) wykonuje się w celu odprowadzenia płynu i umieszczenia cewnika. Radioizotopy, środki biologiczne i chemioterapię wstrzykuje się do jamy brzusznej.

Wyznacz pomocnicze leczenie diuretykami.

Kiedy zajmują się leczeniem tak poważnej dolegliwości, kładą nacisk przede wszystkim na psychologię pacjenta..

W końcu, jeśli walczy o swoje życie, nie poddaje się, organizm zacznie opierać się chorobom. A wtedy skuteczność leczenia terapeutycznego znacznie wzrośnie.

W większości przypadków śmiertelne są przypadki zatrucia, gdy w organizmie zabarykadowane są wtórne infekcje, anemia.

Prognozy na czwartym etapie

Chociaż prognoza w tym przypadku nie jest dobra. A ile zostało, nikt nie wie, nadal trzeba mieć nadzieję i walczyć, ponieważ 60% na 100 ma pięcioletni wskaźnik przeżycia.

Jeśli stosowane są nowoczesne intensywne metody, nie należy ich porzucać. Dzięki temu leczeniu rokowanie wzrasta do 90% pod względem przeżycia..

W tym przypadku nie ma różnicy w stosunku do wczesnego przeżycia..

Najważniejsze, jak poczuje się pacjent. Jest to decydujący czynnik w prognozach.

odpowiedział z błędem: Projekt 254469243084 został zaplanowany do usunięcia i nie można go używać do wywołań interfejsu API. Odwiedź //console.developers.google.com/iam-admin/projects?pendingDeletion=true, aby przywrócić projekt.

Narządy wewnętrzne Napromienianie głowy i szyi Ręce i nogi Tułów Chemioterapia

Rak węzłów chłonnych. Jak długo żyją, leczenie, powody

Ochronna funkcja organizmu ludzkiego dotyczy głównie układu limfatycznego, który składa się z węzłów chłonnych i rozgałęzionej sieci naczyniowej. To w węzłach chłonnych powstają specyficzne komórki odpornościowe - limfocyty, które tworzą pierwotną barierę, gdy infekcja wirusowa lub bakteryjna dostanie się do organizmu.

Najwyższe zagęszczenie węzłów chłonnych obserwuje się w okolicy pachowej, pachwinowej i szyjnej. Złośliwe zmiany tego układu stanowią około 4% wszystkich nowotworów. Choroba może koncentrować się w jednym lub kilku węzłach.

Rak węzłów chłonnych może przebiegać jako choroba niezależna, w której pierwotne ogniska tkanek nowotworowych rozpoznaje się tylko w układzie limfatycznym oraz w postaci przerzutów do odległych narządów i układów.

Rak węzłów chłonnych - przyczyny rozwoju

Zwyczajowo rozróżnia się trzy główne przyczyny rozwoju raka limfoidalnego:

 1. Choroby ogólnoustrojowe organizmu obniżające specyficzne zdolności ochronne układu odpornościowego.
 2. Zakażenie infekcjami wirusowymi, takimi jak ludzki wirus niedoboru odporności i wirus Epsteina-Barra.
 3. Częsty kontakt z substancjami o właściwościach rakotwórczych (pestycydy, herbicydy).

Istnieją również pewne czynniki ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju onkologii układu limfatycznego:

 • Osoby młode i starsze są szczególnie podatne na nowotworowe zwyrodnienia węzłów chłonnych z powodu fizjologicznej przebudowy układu odpornościowego zachodzącej w tym okresie..
 • Późny pierwszy poród jest również jednym z czynników, które mogą wywołać nieprawidłowe funkcjonowanie tkanki limfatycznej i spowodować raka węzłów chłonnych..
 • Predyspozycje rodzinne. Występowanie raka u jednego z bezpośrednich krewnych kilkakrotnie zwiększa podatność na rozwój mutacji genetycznych.

WAŻNE WIEDZIEĆ: Rak pachy

Objawy i diagnostyka raka węzłów chłonnych

Onkolog może podejrzewać obecność onkologii tkanki limfatycznej w obecności miejscowych i ogólnych objawów choroby.

Lokalne objawy guza to:

 • wzrost liczby węzłów;
 • zwiększone pocenie się w nocy;
 • niewielki wzrost temperatury ciała;
 • dyskomfort w dotkniętym obszarze.

Ogólne objawy choroby objawiają się utratą apetytu, aw rezultacie gwałtowną utratą masy ciała, niedokrwistością krwi, zaburzeniami pracy układu pokarmowego i oddechowego..

Aby wyjaśnić diagnozę, lekarze uciekają się do:

 1. Badanie ultrasonograficzne, którego celem jest ustalenie lokalizacji i struktury guza nowotworowego.
 2. Rezonans magnetyczny. Technika polega na wykonywaniu warstwy po warstwie skanowania ludzkiego ciała, w wyniku którego lekarz może wizualnie obserwować granice patologii i jej rozprzestrzenianie się na pobliskie tkanki.
 3. Biopsja. To laboratoryjne badanie niewielkiego obszaru zmutowanej tkanki pozwala ustalić stadium i rodzaj guza.

Leczenie raka węzłów chłonnych

Chirurgiczne usunięcie dotkniętych węzłów jest uważane za najskuteczniejsze leczenie. Podczas operacji wycinaniu podlegają również regionalne węzły chłonne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zmiany. Takie radykalne usunięcie jest konieczne, aby zapobiec nawrotowi choroby..

Na późniejszych etapach onkologii pacjentowi proponuje się przede wszystkim poddanie się radioterapii, która polega na wystawieniu guza na działanie wysoce aktywnych promieni rentgenowskich, które mogą zniszczyć komórki rakowe lub spowolnić rozwój patologii..

W praktyce onkologicznej istnieje również chemioterapia, polegająca na przyjmowaniu leków cytostatycznych. Technika ta działa ogólnoustrojowo w raku tkanki limfatycznej i jest wykonywana w cyklu przedoperacyjnym i pooperacyjnym..

Współczesne badania wskazują na wysoką skuteczność połączenia chirurgii i chemioterapii.

Rak nadnerczy: przyczyny, objawy, rokowanie

Prognoza

Prognozy dotyczące następstw leczenia raka układu limfatycznego zależą od stadium choroby, na którym postawiono rozpoznanie..

Lekarze rozróżniają następujące stadia chłoniaków:

 1. Proces patologiczny przebiega w jednym obszarze węzłów chłonnych.
 2. Rak rozprzestrzenił się na kilka węzłów chłonnych przepony, klatki piersiowej lub otrzewnej.
 3. Złośliwe komórki są zlokalizowane po obu stronach przepony.
 4. Przerzuty choroby występują w szpiku kostnym, nerkach i wątrobie.

Na pytanie "rak węzłów chłonnych - jak długo żyją?" można odpowiedzieć w ten sposób:

 • Guz nowotworowy w pierwszym stadium z pełnym leczeniem jest całkowicie uleczalny.
 • Na drugim i trzecim etapie patologii pięcioletni wskaźnik przeżycia pooperacyjnego wynosi 40-60%.
 • Rozpoznanie guza w późnym stadium niesie ze sobą niekorzystny wynik leczenia, co przekłada się na 10% przeżycia pacjenta.

1, 2, 3, 4 etapy chłoniaka, jak się rozwija, objawy, leczenie i rokowanie życia z chłoniakiem

U zdrowej osoby układ limfatyczny jest odpowiedzialny za tworzenie odporności, produkuje białe krwinki - limfocyty. Zatrzymują rozwój wirusów i bakterii, chroniąc organizm przed zakażeniem niebezpiecznymi patogenami. Ale z różnych powodów może wystąpić awaria, w której układ limfatyczny zaczyna wydzielać atypowe komórki, zaczyna się wzrost złośliwego guza.

Chłoniak lub rak węzłów chłonnych to rak, w którym pierwotny nowotwór pojawia się w węzłach chłonnych.

Istnieją dwie główne patologie:

 1. Chłoniak Hodgkina lub limfogranulomatoza. Stanowi do 30% wszystkich rozpoznanych typów raka węzłów chłonnych. Charakterystyczną cechą jest obecność charakterystycznych granulek - komórek Reeda-Sternberga.
 2. Chłoniaki nieziarnicze. Bardziej liczna i zróżnicowana grupa, obejmująca ponad 30 podgatunków. Guzy pierwotne często tworzą się w narządach, przez które przechodzą naczynia limfatyczne. Różnią się bardziej agresywnym przebiegiem.

Podczas diagnozowania gatunku bierze się pod uwagę pojawienie się guza z małych lub dojrzałych dużych komórek, limfocytów B lub limfocytów T. Jest to ważne dla sporządzenia odpowiedniego planu leczenia, doboru leków do chemioterapii..

Sposoby rozprzestrzeniania się raka węzłów chłonnych w organizmie

Układ limfatyczny w organizmie człowieka ma budowę podobną do układu krążenia. Posiada kilkaset węzłów chłonnych połączonych naczyniami krwionośnymi..

Przez nie przepływa limfa, myjąc narządy wewnętrzne, oczyszczając z nagromadzonych toksyn i patogenów. Kiedy pojawia się guz, atypowe komórki mogą oderwać się od tkanki dotkniętej chorobą i przedostać się wraz z płynem do pobliskich narządów.

Dlatego wiele typów chłoniaków charakteryzuje się szybkim przebiegiem i wczesnymi przerzutami..

Główne postacie chłoniaka

Wszystkie chłoniaki są tradycyjnie podzielone na dwa typy, w zależności od intensywności rozprzestrzeniania się i przebiegu:

 1. Leniwy lub powolny.
 2. Agresywny.

Niektóre postacie chłoniaka o niskim stopniu złośliwości wymagają niewielkiego lub żadnego leczenia. Mogą pozostawać w remisji przez lata bez leczenia podtrzymującego. Ale konieczna jest ciągła obserwacja, śledzenie dynamiki.

Wśród powolnych patologii najczęściej spotyka się guzy powstałe na bazie limfocytów T..

Najpopularniejszy:

 • chłoniaki z komórek strefy brzeżnej;
 • pęcherzykowy;
 • limfoplazmacytyczny;
 • limfocytarny.

80-90% wszystkich zdiagnozowanych przypadków agresywnych chłoniaków to patologie komórek B..

Najbardziej niekorzystne i intensywnie rozwijające się:

Wśród agresywnych chorób wyróżnia się chłoniak Burkitta. Choroba występuje rzadko u osób z jasnym typem skóry, szybko postępuje z licznymi przerzutami do narządów wewnętrznych.

Rak węzłów chłonnych stopnia 1

Podczas diagnozowania choroby etap 1 oznacza, że ​​objawy guza obserwuje się tylko w jednym węźle chłonnym lub w małej grupie, która znajduje się w pobliżu (szyjka macicy, potylica, pacha). Gdy chłoniaki nieziarnicze są wykrywane w 25% przypadków, w narządach wewnętrznych tworzą się guzy pierwotne. Jednocześnie nie ma przerzutów w sąsiednich tkankach miękkich..

Wczesne stadium chłoniaka charakteryzuje się brakiem objawów wskazujących na rozwój niebezpiecznego procesu. Osoba może czuć się trochę zmęczona, narzekać na senność i drażliwość. Większość ludzi kojarzy chorobę z przepracowaniem..

Główne objawy chłoniaka na początkowym etapie:

 • lekkie swędzenie;
 • zwiększone pocenie się w nocy;
 • częste przeziębienia;
 • powiększone węzły chłonne (brak bólu przy badaniu palpacyjnym).

Często chłoniak stopnia 1 jest wykrywany, gdy pacjent zwraca się do innego lekarza.

Oznaki niedokrwistości lub zmiany w poziomie limfocytów mogą zaalarmować terapeutę, który zaleca głębsze badanie:

 • ogólne i kliniczne badanie krwi;
 • USG węzłów chłonnych i narządów trawiennych;
 • badania markerów nowotworowych;
 • diagnostyka immunologiczna;
 • przebicie węzła zapalnego;
 • radiografia.

Rak węzłów chłonnych 1. stopnia dobrze reaguje na leczenie i ma korzystne rokowanie. Guz pierwotny usuwa się chirurgicznie, a następnie wykonuje się biopsję materiału.

W przypadku wykrycia powolnego gatunku lekarze wolą ograniczyć się do obserwacji, zalecają wzmocnienie układu odpornościowego.

W przypadku stwierdzenia bardziej agresywnej patologii nieziarniczej, podaje się dodatkowy cykl chemioterapii, aby zapobiec nawrotom.

Rak węzłów chłonnych stopnia 2

Rak węzłów chłonnych stopnia 2 rozpoznaje się, gdy dotknięte są co najmniej 2 węzły lub 2 małe grupy węzłów chłonnych zlokalizowanych po jednej stronie przepony.

Najczęściej proces ten dotyka podgrup szyjnych i pachowych zlokalizowanych w górnym mostku.

W agresywnych postaciach objawy przerzutów mogą pojawić się w narządach łączących się z układem limfatycznym (śledziona, wątroba).

Objawy chłoniaka w stadium 2 choroby:

 • gorączka obserwuje się wieczorem;
 • temperatura wzrasta do 37,5 bez oznak infekcji lub SARS;
 • osoba traci na wadze;
 • zmniejszony apetyt;
 • ciągłe zmęczenie negatywnie wpływa na pracę;
 • zwiększone pocenie się w nocy.

Chłoniak w stadium 2 wymaga głębszej diagnozy, która obejmuje następujące metody:

 • kliniczne badanie krwi;
 • biopsja zapalnego węzła chłonnego lub usuniętego guza;
 • zestaw testów na markery nowotworowe (pomoc w ustaleniu rodzaju chłoniaków nieziarniczych);
 • USG narządów zlokalizowanych w pobliżu guza pierwotnego;
 • tomografia komputerowa z kontrastem lub bez.

Na 2. etapie chłoniaka za optymalną uważa się skojarzoną metodę leczenia. Jeśli biopsja wykaże limfocyty B w węzłach, często podejmuje się decyzję o usunięciu całej grupy, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

Procedura jest przeprowadzana na jeden z dwóch sposobów:

 • usuwany jest tylko wartowniczy węzeł chłonny z potwierdzonymi objawami raka;
 • odcina się całą grupę węzłów zlokalizowanych w pobliżu guza.

Obszar operacyjny poddawany jest zabiegowi radioterapii. W przypadku chłoniaka Hodgkina, schemat napromieniania przypominający płaszcz jest stosowany do wychwytywania kilku grup węzłów chłonnych.

W przypadku raka węzłów chłonnych w stadium 2 zaleca się leczenie chemioterapią. Pomaga to niszczyć złośliwe komórki, zapobiega pojawianiu się przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Wybierając powolną formę, lekarze często ograniczają się do wyboru jednego leku. W przypadku agresywnego chłoniaka nieziarniczego najlepiej jest stosować kombinację kilku leków jednocześnie..

Jak rozwija się chłoniak w stadium 3?

Rak węzłów chłonnych w stadium 3 charakteryzuje się uszkodzeniem struktur limfoidalnych po obu stronach przepony.

Oznaki wtórnego uszkodzenia obserwuje się w odległych narządach: nerkach, wątrobie, jelicie grubym lub cienkim, przełyku.

W przypadku chłoniaka na tym etapie, węzły chłonne w przestrzeni biodrowej, stan zapalny okolicy pachwiny, diagnozowane są zmiany patologiczne w grasicy i śledzionie, które są również częścią układu limfatycznego.

Chłoniak Hodgkina na tym etapie charakteryzuje się pojawieniem się limfadenopatii: w normalnym stanie pacjenta i braku innych objawów węzły chłonne zaczynają aktywnie rosnąć w jednej strefie. Najczęściej proces zapalny rozpoczyna się na szyi, żuchwie, przechodzi w pachy. W badaniu palpacyjnym są ruchliwe, nie rosną razem z tkankami mięśniowymi i są praktycznie bezbolesne.

Pacjent zostaje umieszczony w III stadium choroby, z następującymi objawami chłoniaka:

 • silne swędzenie, wywołuje drażliwość, zaczerwienienie i wysypkę na nabłonku;
 • wszystkie oznaki zatrucia są na twarzy: wysoka gorączka, nudności, brak apetytu, silne osłabienie;
 • w 3 stadiach chłoniaka węzły stają się tak zaognione, że zauważalnie wystają ponad skórę, mogą boleć przy badaniu palpacyjnym;
 • powiększone węzły chłonne w pobliżu przepony zaczynają uciskać narządy wewnętrzne, wywołując wtórne objawy chłoniaka: niestrawność lub wypróżnianie, duszność, spadek poziomu tlenu we krwi, ból mostka, kaszel;
 • płyn limfatyczny zastyga, obrzęk zaczyna się na szyi, twarzy, kończynach.

Chłoniak III stopnia wymaga wieloetapowej diagnozy, która składa się z kilku etapów:

 • badania krwi, w tym ogólne i kliniczne;
 • w razie potrzeby bronchoskopia, endoskopia, prześwietlenie jelita i żołądka;
 • kolonoskopia;
 • badanie histologiczne wyniku biopsji;
 • Tomografia komputerowa;
 • USG narządów wewnętrznych (śledziona, wątroba, nerki).

Leczenie raka węzłów chłonnych w 3 etapach dobierane jest indywidualnie dla każdego pacjenta z rakiem. Interwencja chirurgiczna jest rzadko stosowana ze względu na dużą liczbę zajętych grup węzłów i narządów. W większości przypadków wykonuje się wycięcie guzów w pobliżu aorty, które naruszają funkcje życiowe. Po wyzdrowieniu osoba lepiej toleruje następujące procedury, zwiększają się szanse na remisję.

Rokowanie w przypadku raka węzłów chłonnych w stadium 3 często zależy od rodzaju choroby. Głównym leczeniem jest chemioterapia, która łączy w sobie kilka silnych leków..

Chłoniak Hodgkina jest częściej leczony za pomocą następujących schematów chemioterapii:

W przypadku rozpoznania chłoniaków nieziarniczych zaleca się, aby pacjent przeszedł 3-4 cykle chemioterapii R-CHOP-21 z radioterapią dla wszystkich grup chorych węzłów chłonnych. Jeśli usunięcie guza jest niemożliwe, leki chemioterapeutyczne Cisplatyna lub Cytarabin można wstrzyknąć bezpośrednio do nowotworu. Pomaga niszczyć złośliwe komórki od wewnątrz.

Chłoniak IV stopnia - leczenie i rokowanie dla pacjentów?

Chłoniak 4 stopnia wyróżnia się poważnym stanem pacjenta. Guz pierwotny często ulega martwicy i rozpada się, w organizmie znajduje się wiele ognisk o różnych rozmiarach. Przerzuty wpływają na szpik kostny i układ nerwowy, co wywołuje naruszenie funkcji trawiennych i moczowych. Węzły chłonne łączą się w duże formacje, wystają pod skórę pacjenta.

Etap 4 charakteryzuje się ciężkimi objawami:

 • zespół bólowy w kilku miejscach;
 • senność;
 • skrajna słabość;
 • redukcja wagi o ponad 10% pierwotnej wagi;
 • niestrawność spowodowana dysfunkcją trzustki, wątroby, jelit;
 • pogrubienie tkanki śledziony z zaburzeniami czynności krwiotwórczej.

Diagnostyka obejmuje wiele procedur, które pomagają zidentyfikować nowotwory.

Chłoniaka 4. stopnia z przerzutami definiuje się jako:

 • immunofenotypowanie limfocytów;
 • nakłucie szpiku kostnego i płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • histologia tkanek dotkniętych przerzutami;
 • badanie laparoskopowe jamy brzusznej;
 • badanie funkcji wątroby i śledziony;
 • tomografia komputerowa (CT);
 • obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI);
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET).

Leczenie chłoniaka w stadium 4 zależy od wielu czynników. Sama radioterapia na tym etapie nie wystarczy. Stanowi jedynie uzupełnienie kilku kursów chemioterapii wysokodawkowej. Oprócz standardowych schematów BEACOPP i ABVD stosuje się immunoterapię z użyciem leków immunosupresyjnych. Ale nawet ta kombinacja rzadko prowadzi do trwałej remisji..

Rak węzłów chłonnych 4. stopnia jest trudny do całkowitego wyleczenia. Jedną z postępowych metod jest przeszczep szpiku kostnego. Wykonywany jest od dawcy pokrewnego lub niespokrewnionego. Wcześniej, przy pomocy ciężkiej chemioterapii, gąbczasta substancja ulega zniszczeniu, aby zminimalizować ryzyko ponownego uszkodzenia przeszczepu.

Prognozy życiowe dla chłoniaka

To, jak długo żyją z chłoniakiem w stadium 1, zależy od szybkiego wykrycia choroby, operacji i przestrzegania zaleceń lekarzy. W przypadku powolnej postaci lub patologii Hodgkina możliwe jest osiągnięcie współczynnika przeżycia 95-100% bez stosowania chemioterapii.

Rokowanie w przypadku chłoniaka w stadium 2 jest często dobre. Najlepsze wskaźniki są u pacjentów poniżej 50 roku życia, którzy nie mają uszkodzeń narządów wewnętrznych. Przy niskim stopniu wrażliwości na chemioterapię przeżywalność sięga 49–63%. W przypadku chłoniaka Hodgkina połączenie leków i radioterapii zapewnia stabilną remisję u 88% pacjentów.

Na trzecim etapie choroby średni wskaźnik przeżycia 10-letniego wynosi 63%. Przy powolnej i nieagresywnej formie lekarzom udaje się osiągnąć tylko 10% nawrotów po pierwszym roku remisji. W przypadku agresywnego guza choroba rozwija się ponownie u co 4 pacjenta po 1–2 latach.

Rokowanie w przypadku chłoniaka w stadium 4 zależy od rodzaju guza. Jeśli szpik kostny zostanie uszkodzony bez przeszczepu, pacjent może żyć 3-5 lat przy leczeniu podtrzymującym. Przy odpowiednim leczeniu i minimalnym zaangażowaniu narządów wewnętrznych w proces patologiczny nawet 60% pacjentów przekracza linię 5-letniego przeżycia.

Rak węzłów chłonnych stopnia 4

Leczenie raka >> Rodzaje chorób onkologicznych >>
Na czwartym etapie dotknięta jest większość węzłów chłonnych, a także jeden lub więcej innych narządów wewnętrznych (płuca, wątroba, jelita, szpik kostny). Wraz z rozprzestrzenianiem się złośliwego procesu pacjenci coraz bardziej martwią się gorączką i swędzeniem..

Na skórze pleców, rąk i nóg widoczne są zaokrąglone ciemnoczerwone zmiany o średnicy kilku milimetrów.

W przypadku przerzutów do narządów trawiennych obserwuje się ból w nadbrzuszu, odbijanie, biegunkę; przy przerzutach w nerkach pojawia się ból w okolicy lędźwiowej, na wzrost guza w kości wskazuje również ból w dolnej części pleców oraz dodatkowo w odcinku piersiowym kręgosłupa.

Objawy ze strony układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia czucia i trudności w poruszaniu się, mogą również być obecne klinicznie..

Jeśli patologiczny proces obejmuje narządy oddechowe, do innych objawów dodaje się kaszel, duszność i ból w klatce piersiowej, a żółtaczkę obserwuje się, gdy guz rozprzestrzenia się do wątroby i blokuje drogi żółciowe. Ponadto pacjent często ma obrzęk twarzy, szyi, kończyn górnych i dolnych. Obraz kliniczny IV stadium raka węzłów chłonnych uzupełniają objawy wspólne dla wszystkich nowotworów: utrata apetytu, nagła utrata masy ciała, niedokrwistość, ogólne osłabienie.

Diagnostyka i leczenie

Jeśli podejrzewa się raka węzłów chłonnych w czwartym stadium, pacjentowi przypisuje się badania laboratoryjne i immunologiczne. Biopsja dotkniętych węzłów chłonnych jest obowiązkowa, a następnie badanie cytologiczne powstałej próbki tkanki.

W przypadku wykrycia komórek nowotworowych przeprowadza się dodatkowe badanie metodami takimi jak RTG kości i jelit, badanie radioizotopowe, tomografia komputerowa i USG dotkniętych chorobą węzłów chłonnych i innych narządów dotkniętych patologicznym procesem.

Rak węzłów chłonnych IV stopnia leczy się radioterapią w połączeniu z chemioterapią według indywidualnie dobranych protokołów. W najcięższych przypadkach stosuje się chemioterapię dużymi dawkami leków, a następnie przeszczep szpiku kostnego.

Prognoza

Dzięki postępowi współczesnej medycyny leczenie raka węzłów chłonnych w stadium 4 pozostaje stosunkowo skuteczne. Pięcioletnia przeżywalność pacjentów z tą diagnozą wynosi 10-20%.

Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie to jedna z wiodących placówek medycznych nie tylko we Włoszech, ale także w Europie, specjalizująca się w leczeniu nowotworów złośliwych. Szerokie zastosowanie w praktyce zaawansowanych osiągnięć w dziedzinie terapii onkologicznej.

Przejdź do strony >>

Centrum Onkologii w Dongnam Institute jest jednym z największych ośrodków w Korei Południowej specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu nowotworów różnych postaci i lokalizacji, a także w medycynie radiologicznej..

Specjaliści centrum wyróżniają się kwalifikacjami i dużym doświadczeniem zawodowym. Przejdź do strony >>

Szpital SEM w Korei Południowej dysponuje w swoim arsenale nowoczesną aparaturą medyczną i diagnostyczną do leczenia nowotworów złośliwych o różnej lokalizacji, w tym PET-CT z 16 wycinkami, TK z detektorami wielorzędowymi, sprzęt do ablacji radiowej. Przejdź do strony >>

Great Ormond Street Hospital w Wielkiej Brytanii jest wielodyscyplinarny i zapewnia swoim pacjentom szeroki wachlarz usług. Wśród ważnych kierunków w pracy kliniki można wyróżnić precyzyjną diagnostykę i leczenie szerokiej gamy chorób onkologicznych. Przejdź do strony >>

Lekarze kliniki Josefinum w Niemczech leczą choroby onkologiczne u pacjentów z dowolną lokalizacją raka, natomiast główną działalnością kliniki jest onkologia hematologiczna - leczenie nowotworów złośliwych i innych chorób krwi zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Przejdź do strony >>

Francuska Klinika Forsy zapewnia pacjentom chorym na raka szeroki wachlarz usług, w tym kursy terapii rehabilitacyjnej. Do przeprowadzenia diagnostyki w klinice używa się tylko nowoczesnego sprzętu, na przykład doppleroskopii ultradźwiękowej. Przejdź do strony >>

Dziecięce Centrum Medyczne „Schneider” w Izraelu zajmuje się między innymi precyzyjną diagnostyką i leczeniem szerokiego zakresu schorzeń onkologicznych, będąc największą placówką medyczną w kraju w zakresie leczenia chorób krwi i nowotworów u dzieci i młodzieży. Przejdź do strony >>

Klinika Saint Mary w Korei Południowej świadczy różne usługi medyczne, w tym leczenie raka. Doskonałe wyposażenie technologiczne kliniki w dużym stopniu przyczynia się do skutecznej terapii różnych schorzeń onkologicznych: specjaliści stosują do leczenia PET-CT, Cyberknife itp. Przejdź do strony >>