Oczekiwana długość życia w raku w stadium 3 z przerzutami

W ciągu ostatnich kilku lat rak stał się drugą najbardziej śmiertelną diagnozą, ustępując tylko chorobom sercowo-naczyniowym. Ta choroba onkologiczna odnosi się do rodzaju patologii, która atakuje narządy ludzkie - żołądek, jelita, przełyk, wątrobę, płuca, krtań, gruczoły sutkowe, układ rozrodczy i szkieletowy. Istnieją 4 etapy raka. Lekarze określają stopień rozwoju raka na podstawie wielkości guza, obszaru rozprzestrzeniania się pierwotnego nowotworu, obecności uszkodzeń węzłów chłonnych i procesu przerzutów w organizmie pacjenta. Pomimo poziomu rozwoju współczesnej medycyny patologia ta często osiąga trzeci etap, na którym rokowanie przeżycia zależy od wielu wskaźników, w tym od stanu emocjonalnego samego pacjenta..

Zadowolony

Przyczyny choroby

Wiarygodne przyczyny raka nadal nie są znane. Istnieją tylko teorie, według których czynniki wpływające na rozwój guza to:

 • genetyczne predyspozycje;
 • niezrównoważona dieta i wpływ czynników rakotwórczych w żywności;
 • nadużywanie alkoholu i palenia;
 • infekcje bakteryjne i wirusowe w organizmie;
 • wpływ postępu naukowo-technicznego na zdrowie ludzi (paliwo jądrowe, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe itp.).

W wielu przypadkach rak osiąga stopień 3 z powodu późnej diagnozy choroby i późnego leczenia pacjentów do lekarza.

Objawy raka 3. stopnia

Choroba zaczyna się od pojawienia się w organizmie człowieka nietypowych komórek, które z czasem namnażają się i przenikają do sąsiednich tkanek i narządów. Rak w stadium 3 charakteryzuje się penetracją dotkniętych komórek do węzłów chłonnych. Na tym etapie rozwoju choroby obserwuje się następujące ogólne charakterystyczne objawy:

 • uczucie ciągłego zmęczenia, osłabienia, zwiększonej senności;
 • bolące stawy;
 • zwiększone pocenie się podczas snu;
 • utrata apetytu;
 • utrata masy ciała;
 • wzrost temperatury;
 • ból głowy (czasami możliwa jest utrata przytomności).

W zależności od zajętego narządu do powyższych objawów można dodać trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, trudności w połykaniu, obrzęki kończyn i twarzy, krwawe wydzieliny, powiększone i bolesne węzły chłonne. Pacjent na tym etapie choroby nie może nie zauważyć znacznego pogorszenia stanu zdrowia, dlatego z reguły zwraca się o pomoc do lekarza. Oczekiwana długość życia na tym etapie raka zależy od stopnia uszkodzenia organizmu..

Metody leczenia

W trzecim etapie choroby następuje szybki podział i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych, diagnozuje się tzw. Zwiększone przerzuty. Proces leczenia jest dość skomplikowany i możliwe są poważne komplikacje. Na tym etapie stosowane są następujące metody:

 • interwencja chirurgiczna;
 • endoskopia;
 • radioterapia;
 • chemoterapia;
 • terapia hormonalna;
 • terapia biologiczna.

Interwencja chirurgiczna. Ta metoda jest najbardziej skuteczna w zapobieganiu dalszemu rozwojowi raka. Pomimo zaawansowanego stadium choroby wiele guzów jest nadal operacyjnych. Trzeci etap raka charakteryzuje się obecnością przerzutów, których nie można całkowicie usunąć. Dlatego dodatkowe metody leczenia, takie jak radioterapia, chemioterapia i terapia hormonalna, są koniecznie przepisywane w połączeniu z operacją..

Radioterapia. Ten typ jest skuteczny w leczeniu guzów zlokalizowanych w głębokich warstwach skóry. Efekt ten jest stosowany w połączeniu z interwencją chirurgiczną i jest wykonywany przed i po niej. Z jego pomocą zapobiega się przenikaniu komórek nowotworowych do sąsiednich zdrowych tkanek. Jeśli chirurgiczne usunięcie guza jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwe, wówczas przy pomocy radioterapii następuje spowolnienie wzrostu i reprodukcji dotkniętych komórek.

Chemoterapia. Ta metoda leczenia polega na wprowadzeniu do krwi pacjenta specjalnych preparatów chemicznych cytostatyków. Ograniczają wzrost komórek i działają szkodliwie na nowotwory. Chemioterapia jest metodą pomocniczą w leczeniu chirurgicznym i jest wykonywana przed lub po nim. Jednak ta metoda leczenia ma agresywny wpływ na organizm, ponieważ niszczy nie tylko komórki nowotworowe, ale także zdrowe komórki, dlatego między kursami potrzebny jest czas odpoczynku, aby przywrócić organizm. Główne negatywne skutki chemioterapii: wypadanie włosów, zaburzenia rytmu serca, niestrawność.

Rak 3 stopni różnych narządów

Istniejące objawy i powikłania raka w stadium 3 pogarszają jakość życia chorych i skracają czas jego trwania. Istnieje koncepcja pięcioletniego przeżycia, zgodnie z którą poczynione są dalsze prognozy dotyczące skuteczności leczenia i możliwości wyzdrowienia pacjenta. Zrozummy bardziej szczegółowo, czym jest trzeci etap raka i co to oznacza dla różnych narządów ludzkich.

Rak sutka

Trzeci etap tej choroby charakteryzuje się obecnością guza w samym gruczole i rozprzestrzenianiem się atypowych komórek w pobliskich węzłach chłonnych pachowych i okołopiersiowych. Z reguły w leczeniu tego typu raka stosuje się operację (mastektomię), a następnie radioterapię. Ponadto można przepisać kompleks z chemioterapią, terapią celowaną i terapią hormonalną. Ten etap choroby dzieli się na trzy kolejne podetapy..

Etap IIIA. Ma z kolei jeden z trzech scenariuszy przepływu:

 • guz o średnicy do 2 cm, zainfekowane komórki przeniknęły do ​​nie więcej niż 9 węzłów chłonnych;
 • guz ma więcej niż 5 cm, w węzłach chłonnych znajdują się małe skupiska atypowych komórek;
 • guz o średnicy powyżej 5 cm i nowe ogniska choroby obserwuje się w węzłach chłonnych okołopiersiowych i pachowych.

Etap IIIB. Charakteryzuje się obecnością nowotworu dowolnej wielkości, jego kiełkowaniem w klatce piersiowej i pobliskiej skórze, rozprzestrzeniającym się na nie więcej niż dziewięć węzłów chłonnych.

Etap IIIC. W tym celu muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • guz jest dowolnej wielkości, wrasta w ściany klatki piersiowej i skóry i powstają wrzody;
 • nowotwór ma przerzuty do węzłów chłonnych podobojczykowych, pachowych i okołopiersiowych.

Rak wątroby

Narząd ten charakteryzuje się szybkim rozwojem choroby (w ciągu 3-4 miesięcy nowotwór rośnie od pierwszego do czwartego stadium), jednak na etapie 3 nie obserwuje się uszkodzenia węzłów chłonnych. Istnieją trzy podetapy raka wątroby:

 • IIIA (obecność kilku nowotworów, a jeden z nich ma więcej niż 5 cm);
 • IIIB (naciekanie guza do żył wątrobowych i wrotnych);
 • IIIC (stan, w którym guz wyrósł już do sąsiednich narządów innych niż pęcherzyk żółciowy).

Trudność w leczeniu raka wątroby polega na niemożności wykonania operacji. Może to być spowodowane różnymi przyczynami (zbyt duży rozmiar guza, niewygodna lokalizacja guza, obecność kilku ognisk zlokalizowanych w całym narządzie). Dlatego głównymi metodami leczenia onkologii tego narządu są chemioterapia, radioterapia, ablacja prądem o częstotliwości radiowej (ekspozycja na guz prądami o wysokiej częstotliwości), terapia celowana. Często pod wpływem tych metod nowotwór w wątrobie zmniejsza się do wielkości operacyjnej.

Rak jelita grubego

W trzecim stadium raka jelita grubego guz wrasta w same ściany jelita i rozprzestrzenia się na pobliskie węzły chłonne. Główne objawy to:

 • dyskomfort w jamie brzusznej;
 • bębnica;
 • zatrzymanie stolca lub biegunka;
 • obecność krwi w kale;
 • nudności i wymioty;
 • brak apetytu i utrata masy ciała.

Na tym etapie wyróżnia się trzy podetapy:

 • IIIA (guz znajduje się w warstwie mięśniowej jelita i rozrósł się do 1-3 węzłów chłonnych);
 • IIIB (nowotwór rozprzestrzenił się na sąsiednie narządy i urósł do głębokości całej grubości ściany jelita, występuje również nowotwór w sąsiednich 1-3 węzłach chłonnych;
 • IIIC (rak wyrósł na całą grubość ściany jelita i rozprzestrzenił się na więcej niż cztery węzły chłonne).

Powszechnym leczeniem tej choroby jest operacja usunięcia części chorego jelita, po której następuje chemioterapia lub radioterapia w celu stłumienia pozostałości nieprawidłowych komórek. W przypadku braku możliwości interwencji chirurgicznej zaleca się kompleksowe leczenie naprzemiennym napromienianiem i chemioterapią.

Rak żołądka

Przy takiej lokalizacji guza i trzecim etapie rozwoju raka, przeżywalność wzrasta w wyniku chemioterapii i chirurgicznego usunięcia guza. Po operacji w 15% przypadków przywrócona zostaje normalna przepuszczalność pokarmu przez przewód pokarmowy.

Rak płuc

W przypadku raka płuc stopnia 3. obserwuje się duży guz i może również dotyczyć pobliskich węzłów. Nowotwór może rozprzestrzenić się na przeponę, tchawicę, osierdzie, serce, przełyk, kręgosłup. Oprócz istniejącego guza nowe formacje mogą pojawić się w innych płatach płuc. Przy dopuszczalnej wielkości raka przeprowadza się operację usunięcia części zajętego narządu lub całego płuca. Metoda chirurgiczna jest połączona z chemioterapią i radioterapią. W postaci nieoperacyjnej, gdy komórki rakowe wyrosły głęboko w tkance płucnej i rozprzestrzeniły się do węzłów chłonnych, przepisuje się tylko radioterapię i chemioterapię.

Rak prostaty

Choroba ta jest częściej diagnozowana u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. Trzeci etap charakteryzuje się obecnością nowotworów gruczołu krokowego i rozległymi patologicznymi komórkami w pobliskich tkankach i narządach, w szczególności w pęcherzu, jelitach i pęcherzykach nasiennych. Ze względu na podeszły wiek operacja jest przeciwwskazana, dlatego leczenie zaleca się w zależności od tempa rozwoju pod stałym nadzorem lekarza. W ponad 80% przypadków onkologiczna patologia prostaty jest uleczalna.

Rak macicy

Jeśli choroba dotyczy tylko szyjki macicy, rokowanie jest korzystniejsze, a pięcioletnia przeżywalność pacjentek sięga 35%. W przypadku raka tkanek samej macicy proces rozwoju choroby jest szybki, a atypowe komórki wnikają do narządów miednicy, wpływając na nie i tworząc przetoki. W trzecim etapie choroby macicy skuteczna jest łączona metoda leczenia, w której przeprowadza się radioterapię i operację.

Prognozy dotyczące przeżycia

Skuteczne wyniki leczenia i rokowanie, jak długo pacjent przeżyje, zależą przede wszystkim od lokalizacji guza i stopnia przerzutów. Całkowite wyleczenie obserwuje się tylko u jednej trzeciej pacjentów, nawet przy zastosowaniu złożonego leczenia. W zależności od lokalizacji guza w trzecim stadium, pięcioletnia przeżywalność pacjentów ma różne prognozy dla:

 • płuco - 12-25%;
 • gruczoł mleczny - 50–70%;
 • wątroba - 11-15%;
 • trzustka - 18–20%;
 • żołądek - 15–35%;
 • macica - 6-15%;
 • rak jelita grubego - 35-90%.

Niektórzy pacjenci są w całkowitej remisji. Jeśli choroby onkologicznej nie można wyleczyć, wówczas różnymi metodami można pozbyć się przykrych i bolesnych objawów oraz przedłużyć życie pacjenta..

Zalecenia

Wynik leczenia w dużej mierze zależy nie tylko od wybranej metody leczenia, ale także od nastroju pacjenta do wyzdrowienia. Przestrzeganie następujących zasad pomoże przedłużyć życie:

 • stała wizyta u onkologa;
 • wzmocnienie układu odpornościowego;
 • przestrzeganie zdrowego stylu życia;
 • terminowe leczenie wszystkich współistniejących chorób.

Wszystkie stadia raka prostaty i ich cechy

Rak prostaty jest częstą chorobą wśród mężczyzn po 50. roku życia i zajmuje trzecie miejsce po złośliwych guzach płuc i żołądka. Choroba jest problemem w onkologii urologicznej, ponieważ w 80-92% przypadków jest wykrywana tylko na 3-4 etapach. Wynika to z bezobjawowego przebiegu patologii i niewłaściwej organizacji wczesnej diagnostyki. Najczęstszą postacią nowotworu (ponad 90% rozpoznań) jest gruczolakorak.

Dowiedz się, jakie objawy występują w początkowych stadiach, objawy raka prostaty, metody leczenia, rokowanie - ile osób żyje z przerzutami.

 • Klasyfikacja i stadium raka ↓
 • Cechy obrazu klinicznego ↓
 • 1 stopień ↓
 • 2 etap ↓
 • III i IV stopień ↓
 • Funkcja erekcji w raku prostaty ↓
 • Skuteczne leczenie i rokowanie ↓
 • Leczenie raka prostaty w stadium 1 ↓
 • Jak przebiega leczenie o 2 ↓
 • Leczenie w 3 i 4 ↓
 • Oczekiwana długość życia na różnych etapach raka prostaty ↓

Klasyfikacja i stadium raka

Zgodnie z systemem TNM (międzynarodowy klasyfikator stadiów nowotworów złośliwych) nowotwór oznaczono literami: T - guz pierwotny, N - rozprzestrzenianie się przerzutów do pobliskich węzłów chłonnych, M - przerzuty odległe.

Stopień raka prostaty oznaczono literami:

 • TX - otrzymane dane nie wystarczają do postawienia diagnozy twierdzącej.
 • T0 - nie znaleziono guza pierwotnego.
 • T1 (a, b, c) - rak jest częściej wykrywany przypadkowo podczas pobierania tkanki do biopsji, nie jest wykrywany innymi metodami diagnostycznymi (badanie palpacyjne, badanie rentgenowskie), nie wykazuje objawów klinicznych.
 • T2 (a, b, c) - guz zlokalizowany jest tylko w gruczole krokowym, dotyczy jednego lub obu płatów.
 • T3 (a, b) - rak rozciąga się poza torebkę prostaty, rozprzestrzenia się do pęcherzyków nasiennych.
 • T4 - nowotwór nieruchomy, rak rozprzestrzenia się na odbytnicę, pęcherz, ścianę miednicy małej i dużej.
 • NX - nie można ocenić zmian w węzłach chłonnych.
 • N0 - brak przerzutów w układzie limfatycznym.
 • N1-N2 - przerzuty mają wpływ na węzły regionalne.
 • MX - brak możliwości wykrycia odległych przerzutów.
 • M0 - brak śladów przerzutów.
 • M1 (a, b, c) - odległe przerzuty w węzłach chłonnych, kościach, innych narządach wewnętrznych.

Cechy obrazu klinicznego

W przypadku złośliwego guza gruczołu krokowego charakterystyczny jest długi utajony przebieg. Nie ma konkretnych objawów odróżniających patologię od innych chorób.

I etap

Rak prostaty w chwili powstania przebiega bezobjawowo. Mężczyzna nie odczuwa dyskomfortu podczas oddawania moczu, nie dochodzi do zaburzeń erekcji i zdolności do pracy.

Podczas badania (badania palpacyjnego) urologa nie ma takiego objawu, jak powiększony gruczoł. W badaniach laboratoryjnych ogólne wskaźniki krwi i moczu są prawidłowe.

Etap 2

Oznaki drugiego stadium raka:

 • Początek aktu oddawania moczu jest trudny;
 • Przerywany lub słaby strumień moczu;
 • Niemożność utrzymania;
 • Bolesność, pieczenie z wytryskiem, opróżnianie pęcherza;
 • Częsta potrzeba oddania moczu
 • Zaburzenie erekcji;
 • Obecność krwi lub nasienia w moczu;
 • Ból powyżej kości łonowej, krocza, miednicy, związany z upośledzonym odpływem moczu i jego gromadzeniem się w miedniczce nerkowej.

3 i 4 etapy

Objawy choroby w późniejszych stadiach wynikają z obecności przerzutów do pobliskich i odległych narządów wewnętrznych.

Mężczyźni odczuwają uporczywy, nieustannie tępy ból w żebrach i kręgosłupie. Te objawy bezpośrednio wskazują na przerzuty w układzie kostnym. Z powodu limfostazy (zastoju limfy) pojawia się obrzęk kończyn dolnych.

W ostatnich etapach mężczyźni szybko tracą na wadze na tle skrajnego wyczerpania organizmu, rozwija się anemia. Pacjenci są słabi fizycznie, ospali, pojawiają się zmiany w psychice pacjentów.

Funkcja erekcji w raku prostaty

Utrzymanie erekcji to jedna z ważnych kwestii, która niepokoi mężczyzn z guzami prostaty. Nadchodzące leczenie i jego wpływ na czynność prostaty niepokoi mężczyzn w każdym wieku.

W zależności od metody leczenia zaburzenia erekcji obserwuje się u 14-97% pacjentów. Minimalnie inwazyjna radioterapia zewnętrzna pozwala uniknąć problemu u 80% mężczyzn.

Po radykalnym usunięciu dysfunkcja utrzymuje się u 70% pacjentów. Ta metoda leczenia nie jest wyrokiem. Jeśli chirurg wybrał odpowiednią taktykę i zachował kompleks nerwowo-naczyniowy, utrzymuje to erekcję na wysokim poziomie. W takim przypadku mężczyzna musi spełnić jeden warunek - systematyczne przyjmowanie inhibitorów PDE (leków na zaburzenia erekcji).

Skuteczne leczenie i rokowanie

Możliwości leczenia guza prostaty zależą od stopnia zaniedbania patologii. Nie ma klinicznego wniosku, że jedna z metod jest lepsza od innych. Kompleksowe i terapeutyczne schematy dobierane są indywidualnie przez lekarza.

Leczenie raka prostaty w stadium 1

Na początku inicjacji guza, gdy nie ma objawów i nie można różnicować komórek atypowych, zaleca się aktywne monitorowanie pacjenta. W przypadku młodych mężczyzn, po dokładnym określeniu procesu złośliwego, wykonuje się radykalną prostatektomię (całkowite usunięcie). Jeśli guz jest trudny do odróżnienia, zalecana jest radioterapia. Rokowanie jest korzystne, a oczekiwana długość życia jest długa.

Jeżeli zgodnie ze wskazaniami pacjent nie może przeprowadzić operacji, stosuje metody małoinwazyjne - brachyterapię prostaty, ablację ultradźwiękową zogniskowaną o dużym natężeniu, krioablację. Ale w tym przypadku istnieje wysokie ryzyko nawrotu choroby..

Jak wygląda leczenie 2

Standardowe zabiegi obejmują:

 • Radykalna prostatektomia;
 • Radioterapia - z przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego, u pacjentów osłabionych z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi;
 • Terapia hormonalna;
 • Metody łączone - brak naukowych doniesień na temat poprawy przeżycia pacjentów, terapia hormonalna przez 2-3 lata w połączeniu z radioterapią jest uważana za najlepszą opcję.

Rokowanie jest korzystne, wskaźnik przeżycia wynosi ponad 10 lat.

Zabieg dla 3 i 4 lat

Produkcja męskich hormonów wywołuje szybki wzrost guza i rozprzestrzenianie się przerzutów. Dlatego pacjenci poddawani są wyłuszczeniu jąder - usunięciu części narządu wytwarzającej testosteron.

Chemioterapia i terapia hormonalna są prowadzone równolegle.

Oczekiwana długość życia na różnych etapach raka prostaty

W przypadku pacjentów poddawanych leczeniu na pierwszym etapie istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia, oczekiwana długość życia w 86% przypadków przekracza 10 lat.

W drugim etapie, przy skutecznym leczeniu, życie człowieka będzie trwać długo bez negatywnych konsekwencji dla funkcji rozrodczych. Dla chorych na raka słabo zróżnicowanego, osłabionych, starszych po napromienianiu rokowanie wynosi od 5 do 10 lat.

Przeżycie po różnych metodach leczenia raka prostaty:

 • prostatektomia - 10 lat lub więcej do 55-60% pacjentów, 5 lat - 74-82%;
 • radioterapia - rokowanie 10-letnie u 48% chorych, rokowanie 5-letnie - 80%;
 • po usunięciu jąder przy stałej terapii hormonalnej - przeżycie 5 lat u 55% chorych.

W celu szybkiego wykrycia raka prostaty, mężczyznom powyżej 45 roku życia zaleca się badanie urologa raz w roku. Badanie przesiewowe obejmuje metodę cyfrową (doodbytniczą), ultrasonografię przezodbytniczą, testy laboratoryjne w celu określenia antygenu specyficznego dla prostaty.

Rak 3. stopnia

Obecnie aktywnie rozwija się medycyna z zakresu onkologii. Jednak wzrost chorób onkologicznych zajmuje czołowe miejsce wśród diagnozowanych chorób pod względem współczynnika umieralności. Największe rozpowszechnienie obserwuje się w nowotworach złośliwych płuc, wątroby, żołądka, jelit, okrężnicy i odbytnicy, piersi, krtani i przełyku. Oczekiwana długość życia z potwierdzonym rozpoznaniem raka w stadium 3 jest obliczana w zależności od lokalizacji, liczby zajętych tkanek, obecności lub braku przerzutów oraz zakresu pokrycia węzłów chłonnych w złośliwym procesie onkologicznym.

Objawy raka stopnia 3

Rak pojawia się z powodu aktywnego podziału nietypowych komórek. Tkanka guza z czasem powiększa swoją objętość i obejmuje pobliskie struktury i narząd. Przebieg patologiczny na 3 etapach wpływa na gruczoły chłonne. Prognoza przeżycia oznacza tutaj wyjątkowo negatywny wynik. Na oczekiwaną długość życia pacjenta wpływa szkodliwość wzrostu guza na organizm.

W większości przypadków osoba szuka lekarza na późniejszych etapach postępu onkologii. Wczesne stadium choroby jest objawem łagodnego dyskomfortu i złego samopoczucia. W rezultacie pacjent nie zwraca uwagi na podejrzane objawy, ponieważ objawy do 3 i 4 etapów nie pogarszają znacznie samopoczucia ofiary. Objawy nowotworowe są wyraźne. Wśród wspólnych cech charakterystycznych rak w stadium 3 wyróżnia:

 • obfite pocenie się podczas snu;
 • wzrost temperatury;
 • gwałtowny spadek masy ciała;
 • ogólne osłabienie organizmu;
 • szybka męczliwość;
 • bolesne odczucia.

Metody leczenia onkologicznego stopnia 3

Trzeci etap raka może powodować poważne komplikacje i konsekwencje. Stadium charakteryzuje się zwiększoną przerzutami i wysokim współczynnikiem podziału komórek rakowych. Choroba jest bardzo trudna do wyleczenia. U jednej trzeciej chorych obserwuje się pełne wyzdrowienie. Operacja zwiększa szanse pacjenta na wyleczenie z patologii. Lekarz jako metody terapeutyczne zaleca pacjentowi napromienianie i bioterapię. Jako środek uzupełniający do kuracji dodaje się środki hormonalne. Istnieją takie metody terapii dla stopni raka 3a i 3b:

 • interwencja chirurgiczna;
 • chemoterapia;
 • endoskopia;
 • terapia hormonalna;
 • terapia biologiczna;
 • radioterapia.

Rokowanie i oczekiwana długość życia w przypadku raka w stadium 3

Skuteczność leczenia zależy od lokalizacji dotkniętego obszaru. Interwencja chirurgiczna polegająca na wycięciu guza, sesjach radioterapii i chemioterapii pomaga wyleczyć guza piersi. Połączenie procedur terapeutycznych znacznie zmniejsza tempo progresji raka i zapobiega ewentualnym przerzutom.

W przypadku stwierdzenia ogniska w tkankach mózgu interwencja chirurgiczna jest rzadko wykonywana ze względu na utrudniony dostęp do guza, a leczenie zachowawcze nie gwarantuje pozytywnego wyniku. W rezultacie pogarsza się jakość życia pacjenta, a długość życia maleje. Diagnostyka dokładnie bada skład komórkowy formacji. Struktura nagromadzenia pomaga określić agresywny charakter patologii, można ocenić skuteczność przepisanych środków terapeutycznych.

Guz piersi

Pięcioletnia przeżywalność pozwala lekarzowi obliczyć długość życia ofiary. Jeśli gruczoł mleczny jest dotknięty chorobą, istnieje 50% szans na przeżycie ostatnich pięciu lat. W leczeniu raka piersi zaleca się mastektomię i chemioterapię, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się komórek przerzutowych do regionalnych węzłów chłonnych i sąsiednich materiałów, w tym z pogłębienia nietypowych tkanek do odległych narządów. Odmowa terapii obniża wskaźnik wyleczeń nawet o 15%.

Rak wątroby

W przypadku raka wątroby pięcioletni wskaźnik przeżycia jest mniejszy niż 15%. Sytuację tłumaczy zwiększony postęp choroby. W ciągu trzech do czterech miesięcy onkologia może rozwinąć się od początkowego do czwartego stadium i rzadko jest uleczalna. Chemioterapia w takim przypadku nie wykazuje pozytywnej dynamiki. Najlepsze efekty w walce z guzami wątroby daje chemoembolizacja lub embolizacja prądem o częstotliwości radiowej.

Patologia prostaty

Nowotwór gruczołu krokowego stopnia 3 (a lub b) obejmuje patologiczny przebieg pobliskich tkanek i wywołuje przerzuty w pęcherzu, pęcherzykach nasiennych i innych strukturach jelita. W większości przypadków chorobę rozpoznaje się u mężczyzn powyżej 60 roku życia. Wiek jest częstym przeciwwskazaniem do operacji i chemioterapii.

Metody te mogą negatywnie wpływać na zdrowie pacjenta w porównaniu z wpływem ogniska guza. Rak prostaty jest uleczalny w ponad 80% przypadków. Działania medyczne wymagają dynamicznej obserwacji pacjenta po postawieniu diagnozy. Środki terapeutyczne są zalecane w zależności od tempa rozwoju edukacji.

Onkologia trzustki

Brak odpowiedniego leczenia zajęcia trzustki obniża pięcioletni wskaźnik przeżycia do 8%. Wykonywanie zabiegów ablacji prądem o częstotliwości radiowej i operacji (operacja Whipple'a) zwiększa prawdopodobieństwo nawet o 18-20%. W przypadku nieoperacyjnego guza drenaż przezwątrobowy wykonuje się poprzez nakłucie skóry. Drenaż umieszcza się w przewodzie żółciowym, aby zapewnić normalny przepływ żółci.

Patologia płuc

Stan struktury komórkowej nowotworu płuca wpływa na pięcioletnią przeżywalność, zmieniając szanse z 12% (typ drobnokomórkowy) do 25% (typ niedrobnokomórkowy). Prognozy dotyczące czasu życia pacjenta są obliczane na podstawie stopnia patologii i złośliwości opłucnej, krwi, pokrycia osierdzia, obecności odległych przerzutów i wielkości interwencji chirurgicznej.

Zabiegi radioterapii i chemioterapii mają na celu zmniejszenie rozmiaru raka i zahamowanie proliferacji komórek przerzutowych. Rak opłucnej wymaga torakocentezy, aby usunąć nagromadzony płyn.

Guz żołądka

Pozytywne rokowanie odnotowuje się w onkologii zlokalizowanej w sercowej części żołądka. Wskaźnik przeżycia waha się od 15 do 35% w zależności od stopnia pokrycia tkankami. Chemioterapia może przyspieszyć powrót do zdrowia. Na wybór zabiegu wpływa lokalizacja ogniska chorobotwórczego, wielkość rozrostu guza oraz obecność przerzutów w odległych narządach i materiałach. Wskazaniem do zabiegu jest krwawienie z ciała guza. W 15% przypadków operacja pomaga znormalizować przepływ pokarmu przez przewód pokarmowy. Lekarz przeprowadza resekcję żołądka, ustawia statyw lub zespolenie żołądkowo-jelitowe.

Rak macicy

W przypadku raka macicy 3. stopnia przeżywalność waha się od 6% do 15%. Największą skuteczność osiąga się łącząc: prowadzenie radioterapii przed lub po zabiegu. W przypadku uszkodzenia szyjki macicy rokowanie jest bardziej pozytywne. 35% pacjentów żyje dłużej niż pięć lat. Wskaźnik opiera się na inwazyjności tworzenia się guza i tempie jego rozwoju. Jeśli macica jest zaatakowana, rak charakteryzuje się przyspieszonym rozprzestrzenianiem się komórek do sąsiednich tkanek i zajęciem narządów miednicy w przebiegu złośliwym, tworząc przetoki.

Rak 3. stopnia

Tempo wzrostu raka jest przerażające. Według statystyk około sto lat temu nowotwory były diagnozowane niezwykle rzadko. Jednak w ciągu ostatnich kilku dekad onkopatologia pod względem zachorowalności i śmiertelności zajęła drugie miejsce po chorobach układu sercowo-naczyniowego. Pomimo wszystkich nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, rak często osiąga trzeci etap. Rokowanie w tym przypadku w dużej mierze zależy od lokalizacji guza, jego objętości, obecności przerzutów, a także od stanu emocjonalnego pacjenta..

Objawy raka 3. stopnia

Obraz kliniczny choroby wynika z miejsca gromadzenia się komórek złośliwych. Na charakter objawów wpływa stan pobliskich narządów i obecność współistniejących patologii. Ale medycyna zna przypadki, w których rak trzeciego stopnia rozprzestrzenia się bez widocznych objawów. Jednak najczęściej onkologia na tym etapie zakłóca normalne funkcjonowanie organizmu, co wyraża się w takich objawach jak:

 • utrata apetytu;
 • ciągłe zmęczenie;
 • temperatura podgorączkowa;
 • ostra utrata masy ciała;
 • bóle.

W zależności od obszaru zmiany może dojść do krwawienia z narządów. Rak często wiąże się z trudnościami w oddawaniu moczu i wypróżnianiu. Trudno nie zauważyć nasilenia objawów i rozwoju powikłań, dlatego na trzecim etapie onkologii osoba zwraca się o pomoc do lekarza.

Przyczyny choroby

Pomimo szybkiego rozwoju medycyny, prawdziwe pochodzenie patologii nie zostało ustalone. Istnieje wiele różnych teorii na ten temat. Według nich najczęstszymi przyczynami raka są:

 • infekcje wirusowe i bakteryjne;
 • genetyczne predyspozycje;
 • niedożywienie;
 • nadużywanie alkoholu i tytoniu;
 • substancje rakotwórcze w żywności.

Często trzeci etap raka występuje z powodu przedwczesnego rozpoznania choroby. Prowadzenie niezdrowego stylu życia jest również przyczyną rozwoju raka. Niektórzy naukowcy argumentują, że postęp naukowy i technologiczny również odgrywa ważną rolę w zwiększaniu liczby nowotworów. Narażenie na paliwo jądrowe, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i promieniowanie elektromagnetyczne jest czynnikiem wpływającym na prawdopodobieństwo wystąpienia onkologii.

Z którym lekarzem się skontaktować?

Niezależnie od przyczyny i lokalizacji choroby, w jej leczeniu powinien być zaangażowany wykwalifikowany specjalista. Dlatego przy pierwszym podejrzeniu raka należy zwrócić się o pomoc do następującego specjalisty:

Przed rozpoczęciem leczenia choroby lekarz powinien szczegółowo zapoznać się z objawami klinicznymi. Aby to zrobić, wykona następujące czynności:

 1. słuchać skarg pacjentów;
 2. zmierzyć temperaturę ciała pacjenta;
 3. zbadać historię na obecność chorób przewlekłych.

Ponadto lekarz zapyta pacjenta, czy któremuś z krewnych przepisano leczenie raka w stadium 3 lub innego. Następnie lekarz zaleci serię procedur diagnostycznych. Zwykle pacjentowi przypisuje się analizy laboratoryjne i instrumentalne. Ich wyniki pozwalają zobaczyć dokładny obszar zmiany i obecność przerzutów, jeśli występują.

Skuteczne leczenie

Po postawieniu ostatecznej diagnozy głównym celem onkologa jest ustalenie właściwej taktyki postępowania z chorobą. Rak w stadium 3 można skutecznie leczyć w następujący sposób:

 • interwencja chirurgiczna.
 • chirurgia endoskopowa.
 • terapia biologiczna.

Jeśli guz jest operacyjny, jest natychmiast usuwany operacyjnie. Usunięcie przeprowadza się w miarę możliwości w zdrowych tkankach. Ponieważ na tym etapie rozwoju często obserwuje się przerzuty, które są prawie niemożliwe do całkowitego wycięcia, stosuje się dodatkowe metody leczenia. Najczęściej uciekają się do radioterapii. Można to przeprowadzić zarówno przed operacją, jak i po niej. Ponadto chemioterapia i terapia hormonalna mają pozytywny wpływ na leczenie onkologii..

Stopień raka 3: oczekiwana długość życia

Prognoza zależy od wielu czynników. Na oczekiwaną długość życia pacjenta z onkologią na tym etapie wpływają:

 • lokalizacja guza;
 • dotknięty obszar;
 • obecność lub brak przerzutów;
 • choroby towarzyszące.

Oczekiwana długość życia zależy również od samego pacjenta i jego nastroju emocjonalnego. Lekarz i leczenie nie zawsze wpływają na czas jego trwania. Aby zwiększyć liczbę przeżywanych lat, pacjent powinien przestrzegać następujących zaleceń:

 • leczyć wszystkie choroby w odpowiednim czasie;
 • wzmocnić układ odpornościowy;
 • jedz więcej świeżych warzyw, owoców i jagód;
 • chodzić na świeżym powietrzu tak często, jak to możliwe;
 • terminowo odwiedzić onkologa;
 • kontrolować masę ciała.

Takie ścisłe przestrzeganie wymagań lekarza prowadzącego zmaksymalizuje oczekiwaną długość życia w przypadku raka 3. stopnia. Ponadto nigdy nie należy zniechęcać pacjenta. Pozytywny stan emocjonalny zwiększa szanse na wyzdrowienie.

Rak 3. stopnia

Stopniowanie guzów

Lekarze określają stadium raka na podstawie trzech parametrów: wielkości i rozległości guza pierwotnego, obecności ognisk w regionalnych węzłach chłonnych oraz obecności odległych przerzutów. Wskaźniki te są odpowiednio oznaczone literami T, N i M, a sama klasyfikacja to TNM. Jest na tyle szczegółowy, że pozwala na różne opcje kliniczne, ale jednocześnie jest złożony. Dlatego często stosuje się inną klasyfikację, według której istnieje pięć etapów:

 • 0 - „rak na miejscu”. Są to małe guzy, które znajdują się na powierzchni błony śluzowej i nie rosną głębiej. Uważa się, że taki rak znajduje się w dynamicznej równowadze: tempo powstawania nowych komórek nowotworowych z grubsza pokrywa się z tempem śmierci starych.
 • I - guz jest wciąż mały i znajduje się w narządzie, w którym pierwotnie się pojawił.
 • II - guz rośnie bardziej niż w pierwszym stadium, ale nadal znajduje się w tym samym narządzie. W niektórych typach raka stadium 2 rozpoznaje się, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniły się do regionalnych węzłów chłonnych.
 • III - guz wrasta w sąsiednie tkanki i narządy, rozprzestrzenia się na regionalne węzły chłonne.
 • IV - rak z przerzutami. Jeśli zostanie zdiagnozowana podstopnia IVA, może to oznaczać, że nie ma odległych przerzutów, ale guz znacznie rozprzestrzenił się na sąsiednie struktury i węzły chłonne. To zależy od rodzaju raka.

Ważne jest, aby lekarz dokładnie ustalił stadium guza, ponieważ pomaga to prawidłowo określić rokowanie i przepisać skuteczne leczenie.
Na 3. etapie wiele złośliwych guzów jest nadal operacyjnych. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć remisję, chociaż 5-letnie przeżycie jest oczywiście niższe niż w stadium 1 i 2.

Porozmawiajmy więcej o trzecim etapie niektórych rodzajów raka.

Rak piersi w stadium 3

Jeśli w trzecim stadium zostanie zdiagnozowany rak piersi, oznacza to, że guz zaatakował otaczające tkanki, mięśnie, węzły chłonne, ale nie ma odległych przerzutów.
Etap IIIA (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • mały guz (do 2 cm) i komórki rakowe w 4-9 pobliskich węzłach chłonnych;
 • guz większy niż 5 cm i niewielkie (0,2–2 mm) nagromadzenie komórek rakowych w węzłach chłonnych;
 • obrzęk powyżej 5 cm i 1-3 zmiany w pachowych, okołostrumieniowych węzłach chłonnych.

Stadium IIIB: guz dowolnej wielkości, który atakuje ścianę klatki piersiowej, skórę i rozprzestrzenił się do nie więcej niż 9 pobliskich węzłów chłonnych.
Etap IIIC (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz dowolnej wielkości, który atakuje ścianę klatki piersiowej lub skórę, tworząc wrzody, rozprzestrzeniający się na więcej niż 10 pachowych węzłów chłonnych;
 • guz dowolnej wielkości z przerzutami do węzłów chłonnych podobojczykowych;
 • guz dowolnej wielkości, który rozprzestrzenia się do pachowych, okołostronnych węzłów chłonnych.

Taktyki leczenia raka piersi w stadium 3 mogą być bardzo różne, ale z reguły stosuje się połączenie dwóch lub więcej metod. Często możliwe jest wykonanie zabiegu chirurgicznego - mastektomii - po którym następuje radioterapia. Uzupełnieniem operacji może być chemioterapia, terapia hormonalna, celowana.

Niedrobnokomórkowy rak płuc stopnia 3

Rak płuca w III stadium jest również podzielony na trzy podetapy.

Etap IIIA (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz mniejszy niż 5 cm, który rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej po stronie o tej samej nazwie;
 • w jednym płacie płuca 2 lub więcej guzów, z których jeden ma 5–7 cm;
 • rak, który rozprzestrzenił się na ścianę klatki piersiowej, pobliskie nerwy, opłucną, osierdzie;
 • guz o długości poniżej 7 cm, który rozprzestrzenił się do przepony, śródpiersia, serca, dużego naczynia krwionośnego, tchawicy, przełyku, nerwów krtaniowych, kręgów;
 • guzy, które rozprzestrzeniły się do więcej niż jednego płata płuca i zmiany w pobliskich węzłach chłonnych.

Etap IIIB (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz o długości poniżej 5 cm, który rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych w przeciwnej połowie klatki piersiowej, w szyi, pod obojczykiem;
 • obrzęk 5-7 cm i ogniska w węzłach chłonnych pośrodku klatki piersiowej;
 • guz o dowolnej wielkości, który rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych pośrodku klatki piersiowej, a także do ściany klatki piersiowej, przepony, opłucnej, osierdzia;
 • guz rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych pośrodku klatki piersiowej, przy czym ma średnicę ponad 7 cm lub wrasta do serca, tchawicy, przełyku, dużego naczynia.

Etap IIIC (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz o średnicy 5-7 cm, który rozprzestrzenia się do nerwu, osierdzia, z zajętymi węzłami chłonnymi w środku klatki piersiowej po przeciwnej stronie, węzłami chłonnymi w pobliżu wierzchołka chorego lub zdrowego płuca lub nadobojczykowymi węzłami chłonnymi;
 • oprócz guza głównego o średnicy 5–7 cm występuje kilka ognisk w innym płacie płuca;
 • guz jest większy niż 7 cm, rozprzestrzenia się do przepony, śródpiersia, serca, dużego naczynia krwionośnego, tchawicy, nerwu, przełyku, kręgu, podczas gdy zajęte są węzły chłonne w środku klatki piersiowej po tej samej lub przeciwnej stronie, węzły chłonne w pobliżu wierzchołka chorego lub zdrowego płuca lub nadobojczykowe węzły chłonne ;
 • poza guzem większym niż 7 cm istnieje co najmniej jedno ognisko w innym płacie płuca.

W przypadku guzów operacyjnych zaleca się leczenie chirurgiczne (usunięcie całości lub części płuca), które można uzupełnić kursem uzupełniającej, neoadiuwantowej chemioterapii i radioterapii. W przypadku nieoperacyjnego raka, który silnie wyrósł na pobliskie struktury i rozprzestrzenił się na węzły chłonne, głównymi metodami leczenia stają się chemioterapia i radioterapia.

Stadium 3 raka jelita grubego

Trzeci etap raka okrężnicy i odbytnicy również dzieli się na podstopie IIIA, IIIB i IIIC:

 • IIIA: guz wyrósł do warstwy podśluzowej i mięśniowej jelita, komórki rakowe rozprzestrzeniły się do 1–3 pobliskich węzłów chłonnych.
 • IIIB: guz wyrósł na całą grubość ściany jelita, prawdopodobnie zajęty sąsiednie narządy, komórki rakowe znajdują się w 1-3 pobliskich węzłach chłonnych.
 • IIIC: guz może mieć dowolną wielkość, wrastać w ścianę jelita na dowolną głębokość, a rak rozprzestrzenił się na 4 lub więcej pobliskich węzłów chłonnych.

Standardowym leczeniem raka okrężnicy w stadium 3 jest operacja (usunięcie części okrężnicy i regionalnych węzłów chłonnych), a następnie chemioterapia. Zwykle przepisywana jest jedna z dwóch kombinacji leków chemioterapeutycznych:

 • FOLFOX: 5-fluorouracyl + oksaliplatyna + leukoworyna.
 • CapeOx: kapecytabina + oksaliplatyna.

Pacjenci, którzy są przeciwwskazani do operacji, otrzymują chemioterapię, radioterapię lub kombinację obu.
W przypadku raka odbytnicy w stadium 3 operację, radioterapię i chemioterapię stosuje się w innej kolejności. Najczęściej podaje się chemioradioterapię, następnie jedną z opcji chirurgicznych, następnie ponownie chemioterapię, zwykle przez 6 miesięcy (FOLFOX lub CapeOx).

Rak wątroby stopnia 3

Stopniowa klasyfikacja raka wątroby różni się nieco od innych nowotworów złośliwych. Rak wątroby w stadium 3 nie rozprzestrzenia się na węzły chłonne:

 • IIIA: w wątrobie występuje więcej niż jeden guz, a jeden z nich ma średnicę większą niż 5 cm.
 • IIIB: guz wyrósł do żyły wrotnej lub wątrobowej.
 • IIIC: guz wyrósł do sąsiednich narządów (ale nie do woreczka żółciowego) lub do otrzewnej trzewnej - cienkiej warstwy tkanki łącznej, która otacza narządy wewnętrzne.

Rak wątroby w stadium 3 jest zwykle nieoperacyjny. Interwencja chirurgiczna może nie być możliwa z różnych powodów:

 • Guz jest zbyt duży i nie można go bezpiecznie usunąć.
 • Guz ma niewygodną lokalizację, rośnie w naczyniu krwionośnym.
 • W wątrobie występuje kilka zmian chorobowych, które są rozmieszczone w całym narządzie.

W takich przypadkach wykonuje się leczenie paliatywne, które może obejmować radioterapię i chemoembolizację, ablację prądem o wysokiej częstotliwości (zniszczenie guza prądem o wysokiej częstotliwości za pomocą elektrody igłowej), radioterapię, terapię celowaną, chemioterapię (najczęściej dotętniczą, gdyż ogólnoustrojowa jest mało skuteczna), immunoterapia. Czasami po zabiegu guz zmniejsza się tak bardzo, że pacjent może być operowany: wykonać resekcję lub przeszczep wątroby.

Jakie są rokowania w przypadku raka w stadium 3?

Jednym z najważniejszych wskaźników decydujących o rokowaniu chorego na raka jest przeżycie pięcioletnie. Odnosi się do odsetka pacjentów, którym udaje się uratować życie w ciągu 5 lat od daty rozpoznania raka. Pięcioletni wskaźnik przeżycia różni się znacznie w zależności od rodzaju raka:

 • Rak piersi w stadium III: 72%.
 • W przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium III: 13–36%.
 • Rak jelita grubego w stadium III: 35–90%.
 • Rak wątroby w stadium III: 11–31%.

U niektórych pacjentów możliwa jest całkowita remisja. Ale nawet jeśli raka nie można wyleczyć, opieka paliatywna może pomóc przedłużyć życie i złagodzić bolesne objawy..

Przyczyny rozwoju raka piersi 3. stopnia

Rak piersi to złośliwy nowotwór tkanki gruczołowej. Po raku płuc jest to najczęstszy nowotwór. Śmiertelność jest również wysoka. Więcej kobiet jest podatnych na raka piersi, ale choroba występuje również u mężczyzn.

Przyczyny rozwoju raka piersi są liczne. Nie bez znaczenia jest słusznie dziedziczność i mutacje genetyczne komórek. Ryzyko zachorowania na raka piersi znacznie wzrasta w przypadku obecności tej choroby u bliskich krewnych.

W mniejszym stopniu wpływają czynniki środowiskowe - choć nie zaprzeczają swojej roli, nie znaleziono jeszcze rozstrzygających danych na temat prowokacji raka.

Wszystkie współczesne badania potwierdzają, że upośledzenie funkcji rozrodczych i odmowa karmienia piersią są ważnymi czynnikami. Długotrwała antykoncepcja hormonalna, niechęć kobiet do posiadania potomstwa i karmienie piersią to jedne z najczęstszych czynników ryzyka. Dbając o kształt i kształt piersi, kobiety nie biorą pod uwagę ryzyka raka.

Z historii ginekologicznej prowokatorami raka są również wcześniejsze miesiączki, późna menopauza i złośliwe formacje żeńskich narządów płciowych..

Typowe wyzwalacze raka w dowolnej lokalizacji:

 • Palenie;
 • Alkohol;
 • Otyłość;
 • Współistniejąca patologia itp..

Nie odrzucają również wirusowej teorii etiologii raka piersi, ale w tej chwili trwają badania.

Leczenie raka powinno być wykonywane wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów w odpowiednim środowisku. Szpital Jusupow jest jednym z najlepszych ośrodków leczenia raka w Moskwie. Diagnoza raka zależy bezpośrednio od kwalifikacji lekarza i sprzętu diagnostycznego. Szpital Jusupow zatrudnia lekarzy, którzy dobrze znają swoją pracę i nigdy nie przestają się doskonalić. Sprzęt jest nowoczesny i nowy. Personel medyczny wysokiego szczebla zapewnia wszelkiego rodzaju usługi medyczne i pomaga zwalczyć chorobę. Lekarze dokładają wszelkich starań, aby poprawić jakość życia i oczekiwaną długość życia w przypadku raka piersi 3. stopnia.

Objawy raka piersi 3. stopnia

Rak piersi w stadium 3 charakteryzuje się obecnością przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Rak piersi w stadium 3 ma już specyficzny obraz kliniczny i wymaga bardziej złożonego leczenia. Powodem tego jest to, że na tym etapie istnieją już przerzuty do innych narządów, ale mikroskopijny rozmiar nie pozwala na ich zdiagnozowanie. Oprócz badania, badania, ogólnych analiz i metod instrumentalnych ostateczną diagnozę podejmuje się na podstawie badania histologicznego biopsji. Komórki nowotworu są badane nie tylko w celu określenia jego rodzaju, ale także wrażliwości na hormony i chemioterapię. Rokowanie zależy również od wyników tego badania. Niestety rak piersi 3. stopnia jest chorobą obarczoną dużym ryzykiem nawrotu, dlatego leczenie ma na celu nie tylko wyeliminowanie guza, ale także zapobieganie nawrotom..

Bardzo często objawy raka piersi I i II stopnia nie powodują konieczności wizyty u lekarza. Osoby, które żyją z rakiem piersi w stopniu 3, mają objawy charakterystyczne dla wszystkich rodzajów raka i specyficzne.

 • Ogólne osłabienie;
 • Zmęczenie;
 • Słaby apetyt lub brak apetytu;
 • Utrata masy ciała aż do anoreksji;
 • Zmniejszona zdolność do pracy itp..

Specyficzne objawy raka piersi 3. stopnia:

 • Bezbolesny nowotwór piersi o gęstej konsystencji;
 • Zmiana kształtu piersi;
 • Skóra piersi jest pomarszczona;
 • Dyskomfort, rzadziej - ból gruczołu mlekowego;
 • Zmiany w brodawkach: owrzodzenia, pęknięcia, retrakcja, obrzęk, stwardnienie;
 • Wyładowanie z brodawki, niezwiązane z cyklem;
 • Powiększenie regionalnych węzłów chłonnych itp..

Rak III stopnia dzieli się na podkategorie. Rak piersi w stadium 3a charakteryzuje się wielkością nowotworu większą niż pięć sentymentów i obecnością nieprawidłowych komórek w węzłach chłonnych. Etap 3c - nowotwór dowolnej wielkości, który wyrósł na skórę, ścianę klatki piersiowej i węzły chłonne.

Leczenie raka piersi 3. stopnia

To, czy rak piersi w stadium 3a jest uleczalny, zależy od struktury histologicznej, stopnia zróżnicowania komórek, poprawności leczenia, współistniejącej patologii itp..

Rak piersi w stadium 3 można wyleczyć za pomocą kombinacji metod leczenia. Do leczenia raka stosuje się:

 • Metody chirurgiczne;
 • Chemoterapia;
 • Radioterapia;
 • Terapia hormonalna;
 • Zabieg chirurgiczny aparatem „Da Vinci”;
 • Interwencja z użyciem noży gamma i cybernetycznych itp..

Połączenie metod ma również na celu zapobieganie nawrotom..

Leczenie jest dość trudne dla pacjentów i bardzo ważne jest zapewnienie pacjentowi wsparcia. Krewni również muszą być cierpliwi i współczujący. W celu złagodzenia niektórych objawów stosuje się leki objawowe.

Rak piersi 3. stopień: rokowanie

Oczekiwana długość życia w 3. stadium raka piersi zależy od wielu czynników.

Przy odpowiednim leczeniu, według statystyk, dziesięcioletnia długość życia przy 3 stopniach raka piersi wynosi około czterdziestu procent.

Korzystnymi objawami prognostycznymi są powolny wzrost, duże różnicowanie komórek itp..

Ważna jest również postawa pacjenta i jego bliskich..

W przypadku wyleczenia, ze względu na duże ryzyko nawrotu, konieczne jest uważne monitorowanie stanu zdrowia, prowadzenie profilaktyki wtórnej oraz regularne badania. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Szpital w Jusupowie zapewnia przez całą dobę wysoko wykwalifikowaną opiekę medyczną o wysokiej jakości. Specjaliści Szpitala Jusupowa mają duże doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi na raka i opracowują indywidualne podejście i plan leczenia dla każdego pacjenta..

Jak objawia się drugi etap alkoholizmu i jak zagraża pijakowi


Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych to choroba, której straszną nazwą jest alkoholizm. To nie tylko zły nawyk. Jest to poważne uzależnienie psychiczne, które dzieli się na kilka etapów. Jeśli pierwszy etap nie jest tak przerażający dla osoby, to następny etap wymaga profesjonalnej pomocy. Drugi etap alkoholizmu może trwać od 3 do 15 lat. Charakteryzuje się pewnym zestawem oznak, objawów, chorób psychicznych.

Stopniowanie guzów

Lekarze określają stadium raka na podstawie trzech parametrów: wielkości i rozległości guza pierwotnego, obecności ognisk w regionalnych węzłach chłonnych oraz obecności odległych przerzutów. Wskaźniki te są odpowiednio oznaczone literami T, N i M, a sama klasyfikacja to TNM. Jest na tyle szczegółowy, że pozwala na różne opcje kliniczne, ale jednocześnie jest złożony. Dlatego często stosuje się inną klasyfikację, według której istnieje pięć etapów:

 • 0 - „rak na miejscu”. Są to małe guzy, które znajdują się na powierzchni błony śluzowej i nie rosną głębiej. Uważa się, że taki rak znajduje się w dynamicznej równowadze: tempo powstawania nowych komórek nowotworowych z grubsza pokrywa się z tempem śmierci starych.
 • I - guz jest wciąż mały i znajduje się w narządzie, w którym pierwotnie się pojawił.
 • II - guz rośnie bardziej niż w pierwszym stadium, ale nadal znajduje się w tym samym narządzie. W niektórych typach raka stadium 2 rozpoznaje się, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniły się do regionalnych węzłów chłonnych.
 • III - guz wrasta w sąsiednie tkanki i narządy, rozprzestrzenia się na regionalne węzły chłonne.
 • IV - rak z przerzutami. Jeśli zostanie zdiagnozowana podstopnia IVA, może to oznaczać, że nie ma odległych przerzutów, ale guz znacznie rozprzestrzenił się na sąsiednie struktury i węzły chłonne. To zależy od rodzaju raka.

Ważne jest, aby lekarz dokładnie ustalił stadium guza, ponieważ pomaga to prawidłowo określić rokowanie i przepisać skuteczne leczenie. Na 3. etapie wiele złośliwych guzów jest nadal operacyjnych. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć remisję, chociaż 5-letnie przeżycie jest oczywiście niższe niż w stadium 1 i 2.

Porozmawiajmy więcej o trzecim etapie niektórych rodzajów raka.

Poważny kac

Ten stan pojawia się w przypadkach, gdy organizm nie może lub nie ma czasu na przetworzenie całego spożytego alkoholu..

Oznaki kaca to:

 1. bół głowy;
 2. nudności;
 3. „drżą ręce”;
 4. uczucie osłabienia organizmu.

Kiedy pojawia się zespół kaca, proces już się rozpoczął i choroby nie można zatrzymać. Jednak możesz znaleźć lekarstwo na tę straszną chorobę..

Rak piersi w stadium 3

Jeśli w trzecim stadium zostanie rozpoznany rak piersi, oznacza to, że guz zaatakował otaczające tkanki, mięśnie, węzły chłonne, ale nie ma odległych przerzutów. Etap IIIA (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • mały guz (do 2 cm) i komórki rakowe w 4-9 pobliskich węzłach chłonnych;
 • guz większy niż 5 cm i niewielkie (0,2–2 mm) nagromadzenie komórek rakowych w węzłach chłonnych;
 • obrzęk powyżej 5 cm i 1-3 zmiany w pachowych, okołostrumieniowych węzłach chłonnych.

Stadium IIIB: guz dowolnej wielkości, który atakuje ścianę klatki piersiowej, skórę i rozprzestrzenił się do nie więcej niż 9 pobliskich węzłów chłonnych. Etap IIIC (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz dowolnej wielkości, który atakuje ścianę klatki piersiowej lub skórę, tworząc wrzody, rozprzestrzeniający się na więcej niż 10 pachowych węzłów chłonnych;
 • guz dowolnej wielkości z przerzutami do węzłów chłonnych podobojczykowych;
 • guz dowolnej wielkości, który rozprzestrzenia się do pachowych, okołostronnych węzłów chłonnych.

Taktyki leczenia raka piersi w stadium 3 mogą być bardzo różne, ale z reguły stosuje się połączenie dwóch lub więcej metod. Często możliwe jest wykonanie zabiegu chirurgicznego - mastektomii - po którym następuje radioterapia. Uzupełnieniem operacji może być chemioterapia, terapia hormonalna, celowana.

Wnioski i porady

Podsumowując, chcemy zauważyć, że drugi etap alkoholizmu nie jest najstraszniejszy i najbardziej problematyczny, ponieważ przy pewnych wysiłkach ze strony krewnego alkoholik może wrócić do społeczeństwa i będzie kontynuował normalne życie. Na pierwszym etapie wszystko jest na pewno łatwiejsze, więc staraj się nie wprowadzać nałogu na etapy 2 i 3! Z pomocą specjalistów staraliśmy się przedstawić Ci skuteczny plan leczenia, a także opowiedzieliśmy, jak przygotować pacjenta do zabiegu rehabilitacji - postępuj zgodnie z udzielonymi wskazówkami.

Opinia psychologa! Oprócz odizolowania krewnego lub przyjaciela od napojów alkoholowych, musisz się z nim komunikować, wyraźnie demonstrując wady jego złego nawyku. Doświadczony psycholog zazwyczaj w dość łagodny sposób inspiruje pacjenta tym, że jego bliscy cierpią z powodu jego złego nawyku, wpływając tym samym na poczucie odpowiedzialności. Bądź wytrwały, ale przekonujący. Ostatecznie to bliscy ludzie najlepiej znają charakter pacjenta i jego słabości..

Jeśli użyłeś już jednego z leków z oceny narkotyków, opisz jego wpływ na stronie recenzji. A jeśli masz doświadczenie w interakcji z alkoholikiem na drugim etapie, zostaw komentarz pod tym artykułem. Mamy nadzieję, że ten materiał był pomocny i dostarczył przydatnych informacji, dziękujemy za uwagę!

Niedrobnokomórkowy rak płuc stopnia 3

Rak płuca w III stadium jest również podzielony na trzy podetapy.

Etap IIIA (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz mniejszy niż 5 cm, który rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej po stronie o tej samej nazwie;
 • w jednym płacie płuca 2 lub więcej guzów, z których jeden ma 5–7 cm;
 • rak, który rozprzestrzenił się na ścianę klatki piersiowej, pobliskie nerwy, opłucną, osierdzie;
 • guz o długości poniżej 7 cm, który rozprzestrzenił się do przepony, śródpiersia, serca, dużego naczynia krwionośnego, tchawicy, przełyku, nerwów krtaniowych, kręgów;
 • guzy, które rozprzestrzeniły się do więcej niż jednego płata płuca i zmiany w pobliskich węzłach chłonnych.

Etap IIIB (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz o długości poniżej 5 cm, który rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych w przeciwnej połowie klatki piersiowej, w szyi, pod obojczykiem;
 • obrzęk 5-7 cm i ogniska w węzłach chłonnych pośrodku klatki piersiowej;
 • guz o dowolnej wielkości, który rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych pośrodku klatki piersiowej, a także do ściany klatki piersiowej, przepony, opłucnej, osierdzia;
 • guz rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych pośrodku klatki piersiowej, przy czym ma średnicę ponad 7 cm lub wrasta do serca, tchawicy, przełyku, dużego naczynia.

Etap IIIC (spełniony jest jeden z poniższych warunków):

 • guz o średnicy 5-7 cm, który rozprzestrzenia się do nerwu, osierdzia, z zajętymi węzłami chłonnymi w środku klatki piersiowej po przeciwnej stronie, węzłami chłonnymi w pobliżu wierzchołka chorego lub zdrowego płuca lub nadobojczykowymi węzłami chłonnymi;
 • oprócz guza głównego o średnicy 5–7 cm występuje kilka ognisk w innym płacie płuca;
 • guz jest większy niż 7 cm, rozprzestrzenia się do przepony, śródpiersia, serca, dużego naczynia krwionośnego, tchawicy, nerwu, przełyku, kręgu, podczas gdy zajęte są węzły chłonne w środku klatki piersiowej po tej samej lub przeciwnej stronie, węzły chłonne w pobliżu wierzchołka chorego lub zdrowego płuca lub nadobojczykowe węzły chłonne ;
 • poza guzem większym niż 7 cm istnieje co najmniej jedno ognisko w innym płacie płuca.

W przypadku guzów operacyjnych zaleca się leczenie chirurgiczne (usunięcie całości lub części płuca), które można uzupełnić kursem uzupełniającej, neoadiuwantowej chemioterapii i radioterapii. W przypadku nieoperacyjnego raka, który silnie wyrósł na pobliskie struktury i rozprzestrzenił się na węzły chłonne, głównymi metodami leczenia stają się chemioterapia i radioterapia.

Jak odróżnić pijaną osobę od alkoholika

Pomimo tego, że wiele osób lubi pić alkohol, nie wszystkie z nich można zaliczyć do alkoholików. Alkoholizm to groźna choroba, której istnienie jest oficjalnie wpisane na listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Z reguły alkoholicy nie wiedzą, jak się kontrolować i bez kontroli swojego najbliższego otoczenia będą pić tyle alkoholu, ile mogą znaleźć. Nietrzeźwość - osoba samodzielnie decyduje, co dzisiaj wypije iw jakich ilościach. To znaczy, jeśli dziś dobrze pił, to jutro będzie mógł ograniczyć się do małej dawki alkoholu..

Często pod wpływem alkoholu mężczyźni nieświadomie ryzykują życiem, znajdując się w niebezpiecznych dla siebie pozycjach. Wszakże już niewielka dawka alkoholu wpływa na funkcje komunikacyjne, a następnie przenosi się w obszar motoryki. W rezultacie pijany mężczyzna zaczyna mówić niezrozumiale i dziwnie się porusza. Przyciąga go dziwne zachowanie, więc jest bardziej prawdopodobne, że prowadzi samochód niż pijana kobieta. Przypadki te stały się tak częste, że znajdują odzwierciedlenie w artykule 12.81 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, który wyraźnie wskazuje na karę sprawcy pozbawieniem prawa jazdy na kilka lat i grzywną w wysokości co najmniej 30000 rubli..

Stadium 3 raka jelita grubego

Trzeci etap raka okrężnicy i odbytnicy również dzieli się na podstopie IIIA, IIIB i IIIC:

 • IIIA: guz wyrósł do warstwy podśluzowej i mięśniowej jelita, komórki rakowe rozprzestrzeniły się do 1–3 pobliskich węzłów chłonnych.
 • IIIB: guz wyrósł na całą grubość ściany jelita, prawdopodobnie zajęty sąsiednie narządy, komórki rakowe znajdują się w 1-3 pobliskich węzłach chłonnych.
 • IIIC: guz może mieć dowolną wielkość, wrastać w ścianę jelita na dowolną głębokość, a rak rozprzestrzenił się na 4 lub więcej pobliskich węzłów chłonnych.

Standardowym leczeniem raka okrężnicy w stadium 3 jest operacja (usunięcie części okrężnicy i regionalnych węzłów chłonnych), a następnie chemioterapia. Zwykle przepisywana jest jedna z dwóch kombinacji leków chemioterapeutycznych:

 • FOLFOX: 5-fluorouracyl + oksaliplatyna + leukoworyna.
 • CapeOx: kapecytabina + oksaliplatyna.

Pacjentom, którzy są przeciwwskazani do operacji, przepisuje się chemioterapię, radioterapię lub kombinację obu. W przypadku raka odbytnicy w stadium 3 operację, radioterapię i chemioterapię stosuje się w innej kolejności. Najczęściej podaje się chemioradioterapię, następnie jedną z opcji chirurgicznych, następnie ponownie chemioterapię, zwykle przez 6 miesięcy (FOLFOX lub CapeOx).

Charakterystyka alkoholika na etapie 2

Pacjent z drugim stadium alkoholizmu dotkliwie odczuwa wszystkie rozkosze organizmu zainfekowanego toksynami. Wśród nich są bóle głowy, tachykardia, napady nudności i wymiotów, dziwne drżenie kończyn. Nowa dawka alkoholu pomaga złagodzić, a często całkowicie wymazać wszystkie niepokojące chwile..

Psychologię alkoholika można opisać kilkoma cechami, które stopniowo zakorzeniają się w charakterze chorego:

 • agresywność i złość;
 • depresja i apatyczny stosunek do wszystkiego poza alkoholem;
 • dziwne działania, nietypowe dla konkretnej osoby;
 • ciągłe próby konfliktu;
 • niesłabnąca chęć picia.

Pacjent jest mniej skłonny do wyrwania się z obżarstwa, a ulotne okresy trzeźwości regularnie skracają ich czas. Ciekawostką jest to, że pijący jest bardzo dobry w myśleniu i może bardzo owocnie pracować. To, ile alkoholu jest usuwane z organizmu, zależy całkowicie od stanu zdrowia pacjenta. Ale za każdym razem w takich momentach sytuacja zmienia się dramatycznie, a osoba nie jest już w stanie robić ani myśleć o niczym innym niż palącym pragnieniu picia.

Trzeźwy alkoholik jest najlepszym przykładem apatycznej osobowości. Szybko męczy go najprostsze działania, a każde niepochlebne słowo skierowane do niego może wywołać atak szalonej agresji. Poziom inteligencji stopniowo spada, codzienne problemy są oszałamiające, a zmęczony mózg po prostu nie odczuwa chęci spania. W ten sposób pojawiają się wszystkie oznaki degradacji osobowości..

Objawy drugiego etapu alkoholizmu charakteryzują się obecnością bolesnych napadów. Podczas nich osoba jest wstrząśnięta z powodu silnych drgawek i zapominając, może przypadkowo ugryźć się w język lub mieć fakt dobrowolnego oddania moczu.

Często zdarzają się halucynacje, popularnie zwane „delirium tremens”. Towarzyszy im nierozsądna zazdrość, gdy chory dręczy partnera nieustannie drwiąc i dokuczając, nie dostrzegając za tym uczuciem prawdziwych problemów rodzinnych..

W kręgach naukowych istnieje teoria o istnieniu psychozy alkoholowej Korsakowa. Przez tę definicję oznaczają ograniczoną wrażliwość dłoni i stóp, która jest nieobecna lub objawia się potwornym bólem, a także okresową amnezją. Może to prowadzić do tego, że alkoholik budząc się we własnym łóżku nie rozumie, jak się tu dostał.

Rak wątroby stopnia 3

Stopniowa klasyfikacja raka wątroby różni się nieco od innych nowotworów złośliwych. Rak wątroby w stadium 3 nie rozprzestrzenia się na węzły chłonne:

 • IIIA: w wątrobie występuje więcej niż jeden guz, a jeden z nich ma średnicę większą niż 5 cm.
 • IIIB: guz wyrósł do żyły wrotnej lub wątrobowej.
 • IIIC: guz wyrósł do sąsiednich narządów (ale nie do woreczka żółciowego) lub do otrzewnej trzewnej - cienkiej warstwy tkanki łącznej, która otacza narządy wewnętrzne.

Rak wątroby w stadium 3 jest zwykle nieoperacyjny. Interwencja chirurgiczna może nie być możliwa z różnych powodów:

 • Guz jest zbyt duży i nie można go bezpiecznie usunąć.
 • Guz ma niewygodną lokalizację, rośnie w naczyniu krwionośnym.
 • W wątrobie występuje kilka zmian chorobowych, które są rozmieszczone w całym narządzie.

W takich przypadkach wykonuje się leczenie paliatywne, które może obejmować radioterapię i chemoembolizację, ablację prądem o wysokiej częstotliwości (zniszczenie guza prądem o wysokiej częstotliwości za pomocą elektrody igłowej), radioterapię, terapię celowaną, chemioterapię (najczęściej dotętniczą, gdyż ogólnoustrojowa jest mało skuteczna), immunoterapia. Czasami po zabiegu guz zmniejsza się tak bardzo, że pacjent może być operowany: wykonać resekcję lub przeszczep wątroby.

Przejście do drugiego etapu alkoholizmu: niebezpieczeństwo, stan i zachowanie człowieka

Każdego człowieka już od dzieciństwa uczy się, że picie alkoholu w dużych ilościach jest szkodliwe i niebezpieczne. Dlaczego ta instrukcja nie działa dla wszystkich? Na ulicach, w kamienicach, w rodzinach przyjaciół i znajomych zawsze można spotkać pijaka. Bolące oczy, drżące ręce, niespójna mowa to oznaki alkoholika. Jak przebiega degradacja pijaka, któremu wszystko oprócz butelki jest obojętne? Jakie są etapy osoby, która używa odurzającego napoju w dużych i dużych ilościach.

Pierwsza faza alkoholizmu charakteryzuje się umiarkowanym spożyciem napojów alkoholowych. Na tym etapie osoba ma pełną kontrolę nad sobą, może zatrzymać się w czasie. Jego pijackie zachowanie można kontrolować. Wszystko się zmienia, gdy człowiek wchodzi w drugi etap. Po zauważeniu zmian bliscy powinni być czujni. Ten etap nazywa się gospodarstwem domowym.

Mężczyzna lub kobieta, którzy przeszli na ten etap alkoholizmu, są natychmiast widoczni. Pojawił się wolny czas - od razu kupują mocne trunki. Weekendy, wakacje, wolne i oczywiście święta takie osoby spędzają w towarzystwie butelki. Kolejna dawka alkoholu przynosi satysfakcję, poprawia się samopoczucie. Jednak ilość mocnych trunków, która wystarczy, aby uspokoić alkoholika, niezmiennie skrada się. Dla płci pięknej lub silnej połowy ludzkości otwiera się ścieżka do otchłani.

Jakie są rokowania w przypadku raka w stadium 3?

Jednym z najważniejszych wskaźników decydujących o rokowaniu chorego na raka jest przeżycie pięcioletnie. Odnosi się do odsetka pacjentów, którym udaje się uratować życie w ciągu 5 lat od daty rozpoznania raka. Pięcioletni wskaźnik przeżycia różni się znacznie w zależności od rodzaju raka:

 • Rak piersi w stadium III: 72%.
 • W przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium III: 13–36%.
 • Rak jelita grubego w stadium III: 35–90%.
 • Rak wątroby w stadium III: 11–31%.

U niektórych pacjentów możliwa jest całkowita remisja. Ale nawet jeśli raka nie można wyleczyć, opieka paliatywna może pomóc przedłużyć życie i złagodzić bolesne objawy..

Zapisz się na konsultacje przez całą dobę

Diagnostyka

Diagnoza na wczesnym etapie choroby pomaga wyleczyć guza. Rak stopnia 2 charakteryzuje się progresją złośliwego węzła. Poniższe badania pomagają określić obecność guza onkologicznego:

 • Terapia ultradźwiękowa, CT.
 • Mammografia (wykrywa raka piersi).
 • Endoskopia - stosowana przy raku żołądka, przewodu pokarmowego.
 • MRI, diagnostyka radioizotopami.
 • Markery nowotworowe.

Rak narządów drugiego stopnia uważany jest za uleczalny. Terapia jest przepisywana w sposób kompleksowy, nie powinieneś angażować się w samoleczenie.

Krótki opis głównych technik terapeutycznych

Proces gojenia rozpoczyna się od ogólnej detoksykacji - organizm musi zostać całkowicie oczyszczony z alkoholu i produktów jego biotransformacji. Wykonując taką procedurę, lekarz ma kilka celów:

 • przyspieszenie metabolizmu;
 • przywrócenie równowagi kwasowo-zasadowej;
 • zapobieganie niedotlenieniu;
 • ochrona tkanek przed działaniem alkoholu etylowego i jego metabolitów itp..

Po minimum 3 dniach abstynencji od alkoholu możliwe jest kodowanie leków za pomocą leków na bazie disulfiramu lub nalotreksonu. Dodatkowo możliwe są zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym naświetlanie laserem. Kodowanie przez hipnozę zgodnie z autorskimi metodami Dowżenki jest szeroko praktykowane. Po terapii głównej wymagana jest rehabilitacja. Pacjentowi proponuje się hospitalizację w specjalnym ośrodku, gdzie zwraca się należytą uwagę na aktywność fizyczną, konsultacje psychologa.