Stadium 2 raka okrężnicy

Etapy raka jelita - specjaliści z zakresu gastroenterologii wyróżniają cztery stopnie nasilenia przebiegu takiego procesu onkologicznego. Jednak obejmuje to również stan przedrakowy.

Trzy podstawowe czynniki będą się różnić w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Obejmują one:

 • obecność i nasilenie objawów klinicznych;
 • schemat leczenia;
 • prognoza dotycząca pięcioletniego przeżycia.

Podstępność patologii polega na tym, że może być ona całkowicie bezobjawowa przez długi czas, a jeśli objawy kliniczne są wyrażane, często są niespecyficzne, to znaczy są charakterystyczne dla szerokiego zakresu dolegliwości układu pokarmowego.

Należy zauważyć, że nie tylko obraz kliniczny jest czynnikiem decydującym o stopniu rozwoju onkologii odbytnicy. Instrumentalne środki diagnostyczne, które są podobne we wszystkich stadiach przebiegu choroby, mogą potwierdzić domysły i wątpliwości klinicysty..

Zero stopni

Nazywany również stanem przedrakowym, stopień zerowy jest najwcześniejszym stadium raka jelita grubego. Charakteryzuje się tym, że guz nie wyrasta poza najbardziej zewnętrzną warstwę błony, bez wpływu na głębsze struktury. Co więcej, tworzenie się raka na tym etapie ma niewielki rozmiar, a także przerzuty nie są z nim związane..

Niemniej jednak takie cechy nie są głównymi różnicami między stanem przedrakowym a cięższymi stopniami przebiegu choroby, na przykład 4 stadia raka jelita.

Samo początkowy etap różni się od innych, ponieważ przebiega bez objawów. To właśnie powoduje problemy z diagnostyką, bo na tym tle:

 • nie ma pogorszenia stanu pacjenta;
 • występują niekrytyczne odchylenia w wynikach laboratoryjnych i instrumentalnych środków diagnostycznych.

Jednak nawet w takich sytuacjach objawy takie mogą występować z łagodnym wyrazem. Objawy, jak rozpoznać stan przedrakowy:

 • zmniejszony apetyt;
 • bezprzyczynowa słabość;
 • okresowe naruszenie aktu defekacji;
 • niewielki wzrost temperatury;
 • zmniejszona wydajność;
 • zwiększone gazowanie.

Warto zauważyć, że takie oznaki raka jelita we wczesnych stadiach są charakterystyczne nie tylko dla patologii przewodu pokarmowego, ale także dla szerokiego zakresu dolegliwości, które wpływają na inne narządy i układy wewnętrzne..

Rozpoznanie choroby na tym etapie kursu bardzo często następuje zupełnie przypadkowo. Na przykład podczas profilaktycznego USG lub MRI, a także podczas diagnostyki zupełnie innej choroby.

Rozpoznanie można potwierdzić jedynie wykonaniem biopsji, która wskaże histologiczną strukturę nowotworu.

Leczenie polega na tym, że wycina się nie tylko guz nowotworowy, ale także zdrowe tkanki znajdujące się w odległości pięciu centymetrów od formacji, a także regionalne węzły chłonne.

Rokowanie będzie najkorzystniejsze, ponieważ całkowite wyleczenie obserwuje się w ponad 90% przypadków.

etap początkowy

Za zmianę onkologiczną jelita w pierwszym etapie uważa się, że w badaniu instrumentalnym stwierdzono nowotwór o objętości nieprzekraczającej dwóch centymetrów, który nie wyrósł poza warstwę podśluzówkową i nie daje przerzutów.

W takich przypadkach pierwsze oznaki raka jelita będą następujące:

 • zwiększona wydzielanie gazu;
 • odbijanie;
 • częste pragnienie wypróżnienia - i często są one fałszywe;
 • nawracający ból brzucha, którego lokalizacja będzie się różnić w zależności od dotkniętego odcinka jelita. Na przykład, w raku esicy okrężnicy ognisko będzie się znajdować po lewej stronie jelita krętego, a w raku ślepym w prawym dolnym rogu;
 • zmiana preferencji smakowych.

Leczenie będzie składało się z dwóch metod - chirurgicznej i radioterapii. Potrzeba drugiej metody to:

 • zapobieganie przerzutom;
 • zapobieganie ponownemu rozwojowi choroby;
 • zmniejszenie objętości nowotworów;
 • ułatwienie operacji dla chirurga.

Identyfikując i eliminując dolegliwość na tym etapie kursu, odsetek pozytywnych rokowań sięga 90%.

Umiarkowany etap

Stadium 2 raka odbytnicy, a także każda inna lokalizacja w jelicie, ma kilka odmian:

 • 2A - Guz atakuje warstwę mięśniową, ale nie obserwuje się rozprzestrzeniania się do pobliskich zdrowych tkanek i regionalnych węzłów chłonnych. Korzystny wynik terapii sięga 84%;
 • 2B - komórki nowotworowe wychodzą poza określoną część jelita, ale węzły chłonne nie są zaangażowane w patologię. Korzystna prognoza to ponad 70%.

Obraz kliniczny tego etapu kursu praktycznie nie różni się od objawów raka jelita we wczesnych stadiach. Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że stopień ich nasilenia będzie silniejszy, a często są one trwałe..

W niektórych przypadkach objawy można uzupełnić:

 • wzrost wielkości brzucha;
 • częste wymioty, które łagodzą stan pacjenta tylko na krótki okres;
 • zaparcie lub biegunka.

Rak można wykryć za pomocą badań instrumentalnych, w tym:

 • irygoskopia;
 • kolonoskopia i sigmoidoskopia;
 • USG, CT i MRI.

Eliminacja raka, w przypadkach, w których następuje drugi etap progresji, polega na całkowitym wycięciu określonego obszaru jelita i dodatkowym usunięciu zajętych tkanek i węzłów chłonnych. Równolegle z operacją pokazano przejście chemioterapii na raka jelita grubego. Ta metoda leczenia ma na celu zmniejszenie objętości raka i zapobieganie przerzutom. Często konieczne jest także po operacji - profilaktycznie.

Ciężki etap kursu

Podobnie jak w poprzednim etapie, trzeci etap raka jelita grubego ma również kilka podgatunków:

 • 3A - rak nie przenika do głębszych tkanek, ale w proces nowotworowy zaangażowanych jest do trzech węzłów chłonnych. Odsetek przeżyć pięcioletnich wynosi około 83%;
 • 3B - guz atakuje wszystkie warstwy ściany jelita, co oznacza, że ​​nowotwór przez niego rośnie. Przerzuty obserwuje się w nie więcej niż trzech lokalnych węzłach chłonnych, ale nie stwierdza się ich w pobliskich narządach. Pozytywny wynik dzięki terminowej terapii - 64%;
 • 3C - z przerzutami do więcej niż czterech węzłów chłonnych i pobliskich narządów, a prognoza przeżycia pięcioletniego wynosi 44%.

Stopień ten charakteryzuje się rozwojem głównych objawów choroby. Tak więc następujące objawy będą działać jako objawy kliniczne:

 • zespół bólowy o różnym nasileniu i lokalizacji;
 • pojawienie się patologicznych zanieczyszczeń w kale - mogą to być krew, śluz lub ropa;
 • naruszenie procesu opróżniania i uczucie przepełnienia jelit;
 • niechęć do jedzenia;
 • gwałtowny spadek masy ciała;
 • znaczny wzrost temperatury ciała.

Ponadto obecne będą wczesne objawy raka jelita grubego. Często obraz kliniczny uzupełniają objawy z tych narządów wewnętrznych, do których rozprzestrzeniły się przerzuty. Na przykład w przypadkach raka wątroby wystąpi żółtaczka. Jeśli zaatakowano płuca, mostek będzie bolesny.

Przy obfitej utracie krwi główne objawy z pewnością zostaną uzupełnione objawami niedokrwistości. Jak rozpoznać ten stan:

 • intensywne zawroty głowy;
 • bladość skóry;
 • poważne osłabienie.

Rak okrężnicy w trzecim etapie oznacza złożone leczenie, które będzie polegać na:

 • interwencja chirurgiczna - w tym przypadku podlega usunięciu - dotknięta część jelita, regionalne węzły chłonne i narządy, do których rozprzestrzeniły się przerzuty;
 • radioterapia;
 • chemioterapia - można ją przeprowadzić jednym lub kilkoma lekami.

Skomplikowany kurs

Rak jelita w stadium 4 ma kilka typów i dzieli się na:

 • 4A - dochodzi do przerzutów do wątroby lub płuc. Pięcioletnia oczekiwana długość życia notowana jest tylko u 9% ogółu osób z podobną diagnozą;
 • 4B - rak dotyczy zarówno regionalnych, jak i odległych węzłów chłonnych i jednocześnie kilku narządów wewnętrznych, a pacjenci żyją 5 lat w 8% przypadków.

To z powodu obecności powyższych czynników ostatni etap przebiegu onkologii nazywany jest skomplikowanym.

Co do objawów, ale oprócz dalszego nasilania się powyższych objawów klinicznych, objawy, które pojawiają się z zajętych narządów i układów wewnętrznych wpływają na pogorszenie stanu pacjenta.

Instrumentalne środki diagnostyczne mają na celu nie tyle rozpoznanie diagnozy, co określenie liczby i lokalizacji przerzutów.

Cechą czwartego stopnia przebiegu takiej dolegliwości jest to, że leczenie będzie miało charakter paliatywny, czyli celem kompleksowej terapii nie będzie powrót pacjenta do zdrowia, ponieważ jest to niemożliwe, ale przedłużenie życia pacjenta i złagodzenie jego stanu.

Terapie uzupełniające w postaci chemioterapii i ulgi w przypadku raka odbytnicy w stadium 4 lub dowolnej innej lokalizacji w jelicie będą koncentrować się na:

 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się procesu nowotworowego;
 • częściowa eliminacja istniejącego guza i przerzutów;
 • utrzymanie normalnej pracy narządów wewnętrznych;
 • zapobieganie powstawaniu powikłań.

Wielu pacjentów jest zainteresowanych pytaniem - jeśli zdiagnozowany zostanie rak jelita w stadium 4, ile pozostanie do przeżycia? Żaden specjalista nie będzie w stanie odpowiedzieć w 100%, ponieważ rokowanie zależy od kilku czynników. Wśród nich warto podkreślić:

 • do jakiej kategorii wiekowej należy pacjent;
 • ogólny stan ciała;
 • obszar jelita, który przeszedł raka;
 • jak daleko rozprzestrzeniły się przerzuty;
 • stan psychiczny osoby;
 • na jakim etapie kursu została rozpoczęta terapia.

Warto zauważyć, że lekarze z grubsza ustalili, jak długo ludzie żyją w przypadku braku terapii - od sześciu miesięcy do roku.

Rak jelita w stadium 2

Dziękujemy, oddzwonimy w ciągu 1 godziny w godzinach pracy
(od 8 do 21 czasu moskiewskiego).

Niniejsza Umowa użytkownika jest dokumentem publicznym administratora serwisu www.puchkovk.ru (zwanego dalej Administratorem) i określa procedurę korzystania przez odwiedzających (zwanych dalej Gościem) ze strony www.puchkovk.ru należącej do Administratora oraz przetwarzania, przechowywania i innego wykorzystania informacji otrzymanych przez Administratora od Gość na stronie Administratora. Administrator witryny może zmienić niniejszą Umowę z użytkownikiem w dowolnym momencie bez powiadamiania osoby odwiedzającej witrynę.

 • Gość serwisu, pozostawiając wszelkie informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą (dalej - Dane osobowe), potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszą Umową z Użytkownikiem i wyraża na nią zgodę.
 • W odniesieniu do wszystkich przekazanych Danych Osobowych Gość udziela Administratorowi pełnej zgody na ich przetwarzanie.
 • Administrator serwisu gwarantuje Odwiedzającemu, że przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych danych osobowych Gościa będzie odbywać się zgodnie z przepisami ustawy federalnej z dnia 27 czerwca 2006 nr 152-FZ „O danych osobowych”.
 • Osoba odwiedzająca serwis rozumie i zgadza się, że przekazywanie Administratorowi jakichkolwiek informacji, które nie mają nic wspólnego z celami serwisu, jest zabronione. Takimi informacjami mogą być informacje dotyczące stanu zdrowia, życia intymnego, narodowości, religii, przekonań politycznych, filozoficznych i innych Zwiedzającego, a także informacje handlowe, bankowe i inne tajemnice Zwiedzającego.
 • Administrator gwarantuje Odwiedzającemu, że wykorzystuje Dane Osobowe otrzymane od Gościa wyłącznie w celach marketingowych, reklamowych, informacyjnych Administratora, a także do analiz i badań Gości Serwisu, a także w celu dostarczania mu towarów i usług bezpośrednio zlokalizowanych lub nie, na stronie internetowej Administratora.
 • Zwiedzający zgodnie z częścią 1 art. 18 ustawy federalnej „O reklamie” wyraża zgodę na otrzymywanie przez Administratora wiadomości reklamowych z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych.
 • Osoba odwiedzająca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa podczas korzystania ze strony Administratora.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa przez Gościa, w tym nie gwarantuje, że zawartość strony odpowiada celom Osoby Odwiedzającej Serwis.
 • Osoba odwiedzająca serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw i uzasadnionych interesów osób trzecich podczas korzystania z serwisu Administratora przez Gościa.
 • Administrator ma prawo zabronić Odwiedzającemu korzystania z serwisu, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna.

Stadium 2 raka okrężnicy

Powody.

Przyczyny raka jelita grubego nadal pozostają tajemnicą dla medycyny w jej obecnym stanie, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Leczymy, opierając się na doświadczeniu i ugruntowanej praktyce, tradycjach. Najwyraźniej mówimy o połączeniu kilku niekorzystnych czynników. Wiele osób uważa, że ​​rak jest konsekwencją procesów zapalnych i powstałych narośli w jelicie. Przyczyny zarastania błony śluzowej okrężnicy w połowie przypadków są spowodowane niekorzystną dziedzicznością. Rak okrężnicy zajmuje trzecie miejsce pod względem częstości występowania.

Oznaki.

Drugi etap dzieli się na stadium A i stadium B. W stadium A rozmiar guza nie przekracza długości samego półkola jelita, zajmuje część ściany okrężnicy bez przekraczania ściany jelita, nie ma przerzutów. W stadium B guz rośnie i atakuje całą ścianę okrężnicy. Ból brzucha i biegunka to pierwsze objawy choroby. Następnie w stolcu pojawia się krew, biegunka, wyczerpujące zaparcia.

Objawy.

Objawy choroby mogą objawiać się zawrotami głowy, zwiększonym zmęczeniem, uczuciem osłabienia, apatią. Przerzuty na drugim etapie jeszcze się nie utworzyły, ale guz powiększył się. Konsekwencje powikłań raka okrężnicy objawiają się naruszeniem drożności jelit, aż do całkowitej niedrożności jelit..

Uzupełnieniem badania zewnętrznego jest kolonoskopia, która pozwala ustalić lokalizację guza w jelicie. Prostota i szeroka dostępność diagnostyki choroby nie pozwala na szybkie wykrycie drugiego stadium raka jelita grubego. Występuje w około 20% przypadków. Pamiętaj, aby wykonać analizy kału i moczu, aby wykryć obecność krwawych frakcji.

Metody leczenia.

W drugim etapie rak jelita jest uleczalny dzięki przeprowadzonej na czas operacji usunięcia guza. Współczesna chemia jest czasami stosowana jako dodatkowy zabieg.

Ile żyje i jakie są prognozy. Radykalna operacja raka zwiększa przeżycie w ciągu pierwszych pięciu lat do 90%. Prognozy dotyczące przeżycia w porównaniu z innymi krajami nie są dla nas korzystne. Według statystyk nasza śmiertelność jest prawie dwukrotnie wyższa niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i prawie 3 razy wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze zależy to od samego systemu opieki medycznej dla ludności w tych krajach. Znacznie lepsza opieka pooperacyjna. Długość życia pacjenta zależy od połączenia wszystkich tych czynników. Wiele zależy od dokładności wykonania przez pacjenta zaleceń dietetycznych lekarza prowadzącego. Menu powinno wykluczać wiele znanych potraw.

Stadium 2 raka okrężnicy: opcje wzrostu i taktyki leczenia

Prognostycznie gorsze, ale nadal uleczalne. Rak okrężnicy w stadium 2 to inwazja guza przez wszystkie warstwy ściany okrężnicy: istnieje wiele opcji progresji raka, ale co najważniejsze, nie ma widocznych oznak uszkodzenia węzłów chłonnych i obecności odległych przerzutów.

Kiełkowanie przez wszystkie warstwy okrężnicy

Stadium 2 raka okrężnicy

Nie tylko przez wszystkie warstwy jelita grubego, ale także kiełkując do pobliskich tkanek. Stadium 2 raka okrężnicy to agresywne rozprzestrzenianie się guza: rak wymknął się spod kontroli i niszczy wszystko wokół niego. Istnieją 3 opcje drugiego etapu:

 • IIA - wzrost guza do poziomu błony podsurowatej, która jest ostatnią granicą ściany okrężnicy;
 • IIB - przez wszystkie warstwy z uszkodzeniem tkanki tłuszczowej otaczającej jelito grube, ale bez udziału sąsiednich narządów w procesie nowotworowym;
 • IIC - inwazja do otrzewnej i / lub pobliskich narządów.

Wydaje się, że nie mogło być gorzej, bo rak wyrwał się z okrężnicy. Ale stadium 2 raka jelita grubego to brak przerzutów do węzłów chłonnych i odległych narządów. I to jest przewidywalnie dobre, ponieważ daje lekarzowi realną szansę na pokonanie guza..

Opcje wzrostu guza

Duże znaczenie w diagnostyce ma wariant wzrostu guza. Wyróżnia się następujące typy:

 • Zewnętrzny (egzofityczny) - rak wygląda jak polip lub węzeł, który można łatwo znaleźć;
 • Wewnętrzny (endofityczny) - guz wygląda jak wrzód lub rak rozprzestrzenia się w tkankach w sposób rozproszony;
 • Nowotwór mieszany - złośliwy łączy cechy obu wariantów wzrostu guza.

Zależą od tego zewnętrzne objawy choroby i możliwość wczesnego wykrycia raka. Czasami bezobjawowy odrost polipoidalny po usunięciu okazuje się guzem złośliwym. Lub, jeśli występują typowe objawy, lekarz nie może wykryć pierwotnego raka jelita w stadium 2 z rozproszonym rozprzestrzenianiem się w ścianie okrężnicy.

Lokalizacja

Drugim ważnym czynnikiem diagnostycznym jest lokalizacja raka. Jelito grube jest kilkakrotnie krótsze niż jelito cienkie, niemniej jednak dostęp do niektórych skrawków w celu szybkiego wykrycia guza jest utrudniony. Jest 5 części okrężnicy:

 • Ślepy;
 • Rosnąco;
 • Okrężnica poprzeczna;
 • Malejąco;
 • Sigmoid.

Najczęściej rak jelita wykrywany jest w sigma (35%), następnie w jelicie ślepym (25%) i okrężnicy poprzecznej (także około 25%), rzadziej w odcinku wstępującym lub zstępującym. Znacząco lepiej nadaje się do wczesnej diagnostyki, gdy guz jest zlokalizowany w okolicy esicy lub w zstępującej, które są dostępne do badania endoskopowego. Gorzej przy kątnicy lub wznoszeniu.

Rak okrężnicy etap 2: taktyka leczenia

Rak okrężnicy w stadium 2 to realna szansa na radykalną operację chirurgiczną: pacjent z łatwością może żyć bez części okrężnicy, a całkowite usunięcie ogniska pierwotnego przy braku miejscowych lub odległych przerzutów daje nadzieję na wyzdrowienie..

Chemioterapia uzupełniająca jest wybierana indywidualnie i jeśli jest to wskazane: nie zawsze jest tak, że etap 2 raka jelita grubego jest obowiązkowym czynnikiem przy przepisywaniu cytostatyków.

Jeśli rozpoznanie kliniczne (cTNM) i patohistologiczne (pTNM) pokrywają się, pod warunkiem radykalnego wykonania operacji, badania lekarskie w pierwszych 2 latach przynajmniej raz na 3-6 miesięcy, następnie raz na 6-12 miesięcy do 5 lat, a następnie co roku do końca życia. Standardowy zakres badania obejmuje testy na markery nowotworowe (CEA, CA 19-9), kolonoskopię, USG jamy brzusznej w razie potrzeby i zgodnie ze wskazaniami - RTG płuc i tomografia.

Konieczność obserwacji jest niezbędna - lepiej na czas wykryć nawrót guza lub odległe przerzuty, niż naiwnie sądzić, że po operacji rak już nigdy nie powróci.

Rokowanie w 2. stadium raka jelita grubego

Rak jelita grubego może przebiegać przez długi czas bez żadnych objawów i dopiero w stosunkowo późnych stadiach pojawiają się: krew w kale, zaparcia i bóle brzucha o różnym nasileniu. Obecnie wiadomo, że większość nowotworów złośliwych w tej chorobie rozwija się z polipów (fragmentów tkanki wrastających w światło jelita). Ryzyko rozwoju złośliwego procesu wzrasta w przypadku wielu dużych polipów.

Rak okrężnicy w stadium 2 charakteryzuje się inwazją guza na wszystkie warstwy jelita, tj. Wewnętrzną, mięśniową i zewnętrzną. Brak rozprzestrzeniania się na węzły chłonne i inne narządy. Przy odpowiednim leczeniu pięcioletnie przeżycie pacjentów wynosi od 60 do 85%.

Jakie są objawy tej choroby onkologicznej?

1) Nieswoiste: ogólne osłabienie, zmniejszenie lub całkowita utrata apetytu, nagła utrata masy ciała, wypaczenie zapachu i smaku, stale lekko podwyższona temperatura ciała (około 37 ° C).

 • defekacji towarzyszy uwolnienie patologicznych zanieczyszczeń (śluz, śluz z ropą lub krwią), w późniejszych stadiach - fragmentami guza. Często zdarza się, że pacjenci cierpiący na przewlekłe hemoroidy nie spieszą się z wizytą u lekarza, ponieważ tej chorobie towarzyszy również krwawienie. Odróżnienie tego stanu od złośliwego jest dość proste - w przypadku hemoroidów krew na kale pojawia się pod koniec aktu defekacji, z guzem krew miesza się z kałem (krwawienie otwiera się w wyniku urazu nowotworu z kałem);
 • Kał podobny do wstążki;
 • ból promieniujący do krocza, kości krzyżowej, kości ogonowej i dolnej części pleców;
 • częste, bolesne pragnienie wypróżnienia;
 • długotrwałe zaparcia, którym towarzyszy bolesna ciężkość i ból w dolnej części brzucha, wzdęcia.

Jak bada się pacjentów z tymi objawami?

Rak okrężnicy w stadium 2 można potwierdzić po wykonaniu przez pacjenta określonych badań diagnostycznych:

 • badanie dotykowe odbytnicy;
 • irygoskopia;
 • fibrokolonoskopia;
 • USG (badanie ultrasonograficzne) miednicy małej i jamy brzusznej;
 • dożylna urografia;
 • CT (tomografia komputerowa) miednicy i brzucha;
 • laparoskopia;
 • badanie krwi na markery nowotworowe.

Jakie metody leczenia są stosowane?

Usunięcie narządu dotkniętego guzem, czyli metoda chirurgiczna, jest najbardziej akceptowalną taktyką leczenia w stanie, w którym pacjent ma raka jelita w stadium 2. Każde inne leczenie jest tylko podtrzymujące, tymczasowe..

W przypadku raka okrężnicy wykonuje się operację. Jeśli złośliwy proces ma znaczny zasięg, chemioterapia jest przepisywana po operacji.

Połączonemu leczeniu raka odbytnicy towarzyszy obowiązkowe stosowanie przedoperacyjnej radioterapii. Pożądane jest, aby był przeprowadzany na tle czynników radiouczulających. Najlepsze efekty leczenia uzyskuje się stosując metodę poliradiomodyfikacji. Poliradiomodyfikacja pozwala na wykonanie operacji oszczędzających zwieracz u większości pacjentów, nawet przy niewielkich lokalizacjach nowotworów złośliwych.

W przypadku raka kanału odbytu we wczesnych stadiach można całkowicie obejść się bez operacji. Dobre wyniki leczenia uzyskuje się po połączeniu chemioterapii i radioterapii.

Jaka jest ogólna prognoza?

Bezpośrednio zależy od stadium choroby. Przy początkowym złośliwym rozwoju pięcioletnie przeżycie sięga 90%. Jeśli patologiczny proces rozprzestrzenił się na węzły chłonne, pięcioletnia przeżywalność jest mniejsza niż 50%. Rokowanie jest gorsze u pacjentów z rakiem odbytnicy. W ciągu pierwszych dwóch lat po leczeniu chirurgicznym wykrywa się do 85% nawrotów.

Etapy raka jelita - specjaliści z zakresu gastroenterologii wyróżniają cztery stopnie nasilenia przebiegu takiego procesu onkologicznego. Jednak obejmuje to również stan przedrakowy.

Trzy podstawowe czynniki będą się różnić w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Obejmują one:

 • obecność i nasilenie objawów klinicznych;
 • schemat leczenia;
 • prognoza dotycząca pięcioletniego przeżycia.

Podstępność patologii polega na tym, że może być ona całkowicie bezobjawowa przez długi czas, a jeśli objawy kliniczne są wyrażane, często są niespecyficzne, to znaczy są charakterystyczne dla szerokiego zakresu dolegliwości układu pokarmowego.

Należy zauważyć, że nie tylko obraz kliniczny jest czynnikiem decydującym o stopniu rozwoju onkologii odbytnicy. Instrumentalne środki diagnostyczne, które są podobne we wszystkich stadiach przebiegu choroby, mogą potwierdzić domysły i wątpliwości klinicysty..

Zero stopni

Nazywany również stanem przedrakowym, stopień zerowy jest najwcześniejszym stadium raka jelita grubego. Charakteryzuje się tym, że guz nie wyrasta poza najbardziej zewnętrzną warstwę błony, bez wpływu na głębsze struktury. Co więcej, tworzenie się raka na tym etapie ma niewielki rozmiar, a także przerzuty nie są z nim związane..

Niemniej jednak takie cechy nie są głównymi różnicami między stanem przedrakowym a cięższymi stopniami przebiegu choroby, na przykład 4 stadia raka jelita.

Samo początkowy etap różni się od innych, ponieważ przebiega bez objawów. To właśnie powoduje problemy z diagnostyką, bo na tym tle:

 • nie ma pogorszenia stanu pacjenta;
 • występują niekrytyczne odchylenia w wynikach laboratoryjnych i instrumentalnych środków diagnostycznych.

Jednak nawet w takich sytuacjach objawy takie mogą występować z łagodnym wyrazem. Objawy, jak rozpoznać stan przedrakowy:

 • zmniejszony apetyt;
 • bezprzyczynowa słabość;
 • okresowe naruszenie aktu defekacji;
 • niewielki wzrost temperatury;
 • zmniejszona wydajność;
 • zwiększone gazowanie.

Warto zauważyć, że takie oznaki raka jelita we wczesnych stadiach są charakterystyczne nie tylko dla patologii przewodu pokarmowego, ale także dla szerokiego zakresu dolegliwości, które wpływają na inne narządy i układy wewnętrzne..

Rozpoznanie choroby na tym etapie kursu bardzo często następuje zupełnie przypadkowo. Na przykład podczas profilaktycznego USG lub MRI, a także podczas diagnostyki zupełnie innej choroby.

Rozpoznanie można potwierdzić jedynie wykonaniem biopsji, która wskaże histologiczną strukturę nowotworu.

Leczenie polega na tym, że wycina się nie tylko guz nowotworowy, ale także zdrowe tkanki znajdujące się w odległości pięciu centymetrów od formacji, a także regionalne węzły chłonne.

Rokowanie będzie najkorzystniejsze, ponieważ całkowite wyleczenie obserwuje się w ponad 90% przypadków.

etap początkowy

Za zmianę onkologiczną jelita w pierwszym etapie uważa się, że w badaniu instrumentalnym stwierdzono nowotwór o objętości nieprzekraczającej dwóch centymetrów, który nie wyrósł poza warstwę podśluzówkową i nie daje przerzutów.

W takich przypadkach pierwsze oznaki raka jelita będą następujące:

 • zwiększona wydzielanie gazu;
 • odbijanie;
 • częste pragnienie wypróżnienia - i często są one fałszywe;
 • nawracający ból brzucha, którego lokalizacja będzie się różnić w zależności od dotkniętego odcinka jelita. Na przykład, w raku esicy okrężnicy ognisko będzie się znajdować po lewej stronie jelita krętego, a w raku ślepym w prawym dolnym rogu;
 • zmiana preferencji smakowych.

Leczenie będzie składało się z dwóch metod - chirurgicznej i radioterapii. Potrzeba drugiej metody to:

 • zapobieganie przerzutom;
 • zapobieganie ponownemu rozwojowi choroby;
 • zmniejszenie objętości nowotworów;
 • ułatwienie operacji dla chirurga.

Identyfikując i eliminując dolegliwość na tym etapie kursu, odsetek pozytywnych rokowań sięga 90%.

Umiarkowany etap

Stadium 2 raka odbytnicy, a także każda inna lokalizacja w jelicie, ma kilka odmian:

 • 2A - Guz atakuje warstwę mięśniową, ale nie obserwuje się rozprzestrzeniania się do pobliskich zdrowych tkanek i regionalnych węzłów chłonnych. Korzystny wynik terapii sięga 84%;
 • 2B - komórki nowotworowe wychodzą poza określoną część jelita, ale węzły chłonne nie są zaangażowane w patologię. Korzystna prognoza to ponad 70%.

Obraz kliniczny tego etapu kursu praktycznie nie różni się od objawów raka jelita we wczesnych stadiach. Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że stopień ich nasilenia będzie silniejszy, a często są one trwałe..

W niektórych przypadkach objawy można uzupełnić:

 • wzrost wielkości brzucha;
 • częste wymioty, które łagodzą stan pacjenta tylko na krótki okres;
 • zaparcie lub biegunka.

Rak można wykryć za pomocą badań instrumentalnych, w tym:

 • irygoskopia;
 • kolonoskopia i sigmoidoskopia;
 • USG, CT i MRI.

Eliminacja raka, w przypadkach, w których następuje drugi etap progresji, polega na całkowitym wycięciu określonego obszaru jelita i dodatkowym usunięciu zajętych tkanek i węzłów chłonnych. Równolegle z operacją pokazano przejście chemioterapii na raka jelita grubego. Ta metoda leczenia ma na celu zmniejszenie objętości raka i zapobieganie przerzutom. Często konieczne jest także po operacji - profilaktycznie.

Ciężki etap kursu

Podobnie jak w poprzednim etapie, trzeci etap raka jelita grubego ma również kilka podgatunków:

 • 3A - rak nie przenika do głębszych tkanek, ale w proces nowotworowy zaangażowanych jest do trzech węzłów chłonnych. Odsetek przeżyć pięcioletnich wynosi około 83%;
 • 3B - guz atakuje wszystkie warstwy ściany jelita, co oznacza, że ​​nowotwór przez niego rośnie. Przerzuty obserwuje się w nie więcej niż trzech lokalnych węzłach chłonnych, ale nie stwierdza się ich w pobliskich narządach. Pozytywny wynik dzięki terminowej terapii - 64%;
 • 3C - z przerzutami do więcej niż czterech węzłów chłonnych i pobliskich narządów, a prognoza przeżycia pięcioletniego wynosi 44%.

Stopień ten charakteryzuje się rozwojem głównych objawów choroby. Tak więc następujące objawy będą działać jako objawy kliniczne:

 • zespół bólowy o różnym nasileniu i lokalizacji;
 • pojawienie się patologicznych zanieczyszczeń w kale - mogą to być krew, śluz lub ropa;
 • naruszenie procesu opróżniania i uczucie przepełnienia jelit;
 • niechęć do jedzenia;
 • gwałtowny spadek masy ciała;
 • znaczny wzrost temperatury ciała.

Ponadto obecne będą wczesne objawy raka jelita grubego. Często obraz kliniczny uzupełniają objawy z tych narządów wewnętrznych, do których rozprzestrzeniły się przerzuty. Na przykład w przypadkach raka wątroby wystąpi żółtaczka. Jeśli zaatakowano płuca, mostek będzie bolesny.

Przy obfitej utracie krwi główne objawy z pewnością zostaną uzupełnione objawami niedokrwistości. Jak rozpoznać ten stan:

 • intensywne zawroty głowy;
 • bladość skóry;
 • poważne osłabienie.

Rak okrężnicy w trzecim etapie oznacza złożone leczenie, które będzie polegać na:

 • interwencja chirurgiczna - w tym przypadku podlega usunięciu - dotknięta część jelita, regionalne węzły chłonne i narządy, do których rozprzestrzeniły się przerzuty;
 • radioterapia;
 • chemioterapia - można ją przeprowadzić jednym lub kilkoma lekami.

Skomplikowany kurs

Rak jelita w stadium 4 ma kilka typów i dzieli się na:

 • 4A - dochodzi do przerzutów do wątroby lub płuc. Pięcioletnia oczekiwana długość życia notowana jest tylko u 9% ogółu osób z podobną diagnozą;
 • 4B - rak dotyczy zarówno regionalnych, jak i odległych węzłów chłonnych i jednocześnie kilku narządów wewnętrznych, a pacjenci żyją 5 lat w 8% przypadków.

To z powodu obecności powyższych czynników ostatni etap przebiegu onkologii nazywany jest skomplikowanym.

Co do objawów, ale oprócz dalszego nasilania się powyższych objawów klinicznych, objawy, które pojawiają się z zajętych narządów i układów wewnętrznych wpływają na pogorszenie stanu pacjenta.

Instrumentalne środki diagnostyczne mają na celu nie tyle rozpoznanie diagnozy, co określenie liczby i lokalizacji przerzutów.

Cechą czwartego stopnia przebiegu takiej dolegliwości jest to, że leczenie będzie miało charakter paliatywny, czyli celem kompleksowej terapii nie będzie powrót pacjenta do zdrowia, ponieważ jest to niemożliwe, ale przedłużenie życia pacjenta i złagodzenie jego stanu.

Terapie uzupełniające w postaci chemioterapii i ulgi w przypadku raka odbytnicy w stadium 4 lub dowolnej innej lokalizacji w jelicie będą koncentrować się na:

 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się procesu nowotworowego;
 • częściowa eliminacja istniejącego guza i przerzutów;
 • utrzymanie normalnej pracy narządów wewnętrznych;
 • zapobieganie powstawaniu powikłań.

Wielu pacjentów jest zainteresowanych pytaniem - jeśli zdiagnozowany zostanie rak jelita w stadium 4, ile pozostanie do przeżycia? Żaden specjalista nie będzie w stanie odpowiedzieć w 100%, ponieważ rokowanie zależy od kilku czynników. Wśród nich warto podkreślić:

 • do jakiej kategorii wiekowej należy pacjent;
 • ogólny stan ciała;
 • obszar jelita, który przeszedł raka;
 • jak daleko rozprzestrzeniły się przerzuty;
 • stan psychiczny osoby;
 • na jakim etapie kursu została rozpoczęta terapia.

Warto zauważyć, że lekarze z grubsza ustalili, jak długo ludzie żyją w przypadku braku terapii - od sześciu miesięcy do roku.

Zdrowe jelita

11.04.2018 b2b

Jak długo żyje rak jelita grubego? Prognoza: jak długo pozostało do życia

Nowotwory złośliwe znajdują się w różnych częściach jelita. Ta dolegliwość ogarnia osoby w wieku dojrzałym. Nie ma na to wpływu płeć osoby (w równym stopniu obciąża mężczyzn i kobiety). Ta choroba ma niezwykle wysoki wskaźnik pozytywnych prognoz..

Jednak jeśli rak jelita zostanie potwierdzony, nie można dokładnie określić, ile osób żyje. O liczbie lat życia z taką diagnozą decyduje wiek osoby, która zachorowała, stopień zaawansowania raka, wielkość nowotworu oraz ryzyko nawrotu. Pogłębienie się guza z przyczyn egzogennych i endogennych.

Aspekty wpływające na przewidywanie przeżycia

Jak wspomniano powyżej, trudno jest dokładnie prognozować raka jelita grubego. To, jak długo żyją z takim guzem, zależy od szybkości choroby. Ta patologia onkologiczna rozwija się w wolniejszym tempie, w wyniku czego odsetek przeżyć osób obciążonych rakiem jelita jest stosunkowo wysoki..

Zwykle lekarze mówią o pięcioletnim przeżyciu po skutecznym leczeniu chorych. W tym kierunku prowadzone są ciągłe badania. Techniki medyczne i leki są ulepszane. Dla wielu pacjentów przydatne jest poznanie statystyk dotyczących czasu życia z rakiem jelita grubego. Pomaga im to naprawdę ocenić powstałą patologię i zmusić ich do walki o życie..

Stopień pozytywnego założenia zależy od przeprowadzonej chemioterapii, stopnia zaawansowania raka, wielkości i charakterystyki lokalizacji nowotworu, szansy na nawrót, wieku pacjenta, wytrzymałości układu odpornościowego..

Stadium raka

Straszną chorobą jest rak jelit. Jak długo żyją osoby narażone na różne stadia choroby? Za fatalny czynnik określający długość życia uważa się etap, na którym wykrywa się onkologię. Początkowy etap (trudny do zdiagnozowania) to gwarancja, że ​​pozytywny wynik osiągnie 90-95% przeżywalności, jeśli oczywiście interwencja chirurgiczna zakończyła się sukcesem.

W drugim etapie progresja nowotworu i jego rozprzestrzenienie się na sąsiednie narządy daje szansę przeżycia 75% chorych. Oznacza to, że dla tych pacjentów, którzy pomyślnie przeszli operację i radioterapię.

W trzecim etapie wielkość guza jest krytyczna, ponadto rozrasta się do regionalnych węzłów chłonnych. W tym przypadku przeżyje 50% pacjentów. Czwarty etap praktycznie nie gwarantuje pomyślnego wyniku. Tylko 5% udaje się przeżyć ze złośliwym nowotworem, który wyrósł na pojedyncze narządy i tkanki kostne, z których powstały rozległe przerzuty.

Rozmiar guza

Oczekiwana długość życia zależy od wielkości nowotworu i jego zdolności do lokalizacji. Komórki guza, które rozprzestrzeniły się w powierzchniowej warstwie nabłonka, pozwalają przeżyć 85% pacjentów. W przypadku dotkniętej chorobą warstwy mięśniowej sytuacja się pogarsza - wskaźnik przeżycia nie przekracza 67%.

Surowicza błona z nowotworem, który wyrósł do niej i rozprzestrzenił przerzuty, zmniejsza nadzieję na pozytywny wynik do 49%. Ludzie mają raka jelita grubego, jak długo żyją, jeśli mają perforację jelit, uszkodzenie pobliskich narządów i patologiczne zmiany w regionalnych węzłach chłonnych? Szanse na pozytywny wynik u takich pacjentów są minimalne..

Wpływ wieku

Onkologia często dotyka jednego lub drugiego odcinka jelita u osób w wieku dorosłym i starszym. Dręczy ich problem: rak jelit - ilu z nim żyje. Większość osób dotkniętych onkologią należy do kategorii osób w wieku 40–45 lat. Ich przeżywalność wynosząca 5 lat jest dość wysoka. Ich jelita są wyłożone rzadką siecią naczyń krwionośnych. Dlatego krwiobieg powoli przenosi złośliwe komórki w całym ciele..

Młodzi ludzie, którzy nie przekroczyli 30 roku życia, mają inny obraz. Pacjenci są podatni na wczesne przerzuty, powodując szybkie uszkodzenie węzłów chłonnych i narządów, niezależnie od odległości od guza. Rak postępuje z poważnymi powikłaniami. Młodzi ludzie przeżywają znacznie krócej niż w wieku chorym.

Nawracający rak jelita grubego

Pacjenci nieustannie próbują zrozumieć, jak długo żyją po raku jelita, jak długo zostali zmierzeni. Niestety postępującej diagnostyki, chirurgii i radioterapii nie można nazwać gwarancją stuprocentowego wyzdrowienia. Nawroty po zakończeniu leczenia nie są rzadkie. Powrót raka obserwowano u 70-90% pacjentów.

Pacjenci są szczególnie narażeni w ciągu pierwszych dwóch lat po operacji. Ryzyku nawrotu zapobiega regularne badanie pacjenta. Terminowe wykrycie ponownego guza jest zachęcające dla 30-35% ludzi. Opóźniona diagnoza znacznie zmniejsza szanse na życie..

Wpływ poziomu resekcji

Dokonując prognoz, koncentrują się na poziomie usuniętego odcinka jelita. Pokazuje stopień radykalizmu przeprowadzonej interwencji chirurgicznej. W przypadku resekcji graniczącej z nowotworem złośliwym skuteczność leczenia jest zmniejszona.

W rezultacie konieczne jest uciekanie się do wielokrotnej interwencji chirurgicznej. W tym scenariuszu 55% pacjentów pokonuje pięcioletni wskaźnik przeżycia. Resekcja jelita, przeprowadzona w znacznej odległości od nowotworu, pozwala 70% chorych przeżyć co najmniej 5 lat po operacji.

Ponowna operacja

Jeśli ma być wykonana druga operacja, pacjenci zaczynają martwić się problemem: znowu rak okrężnicy, jak długo pozostało do życia. Nadzieja na pełne wyzdrowienie pojawia się, gdy nawroty nie wystąpiły przez 3-4 lata od pierwszej operacji.

Jeśli lekarz, przeprowadzając badanie profilaktyczne, ujawnił wtórne pojawienie się guza nowotworowego, pojawia się pytanie o drugą operację. Jest przeprowadzany w celu wyeliminowania przyczyn, które powodują nawrót. Jeśli operacja jest bezużyteczna, uciekają się do leczenia paliatywnego, które zachowuje stabilność samopoczucia pacjenta.

Jeśli pacjent ma szczęście i rak całkowicie ustąpił, powinien zdać sobie sprawę z tego, czego doświadczył i radykalnie zmienić swoje podejście do zdrowia. Tylko dzięki działaniom profilaktycznym i regularnym badaniom można zapobiec nawrotowi raka jelita.

Ile osób żyje z rakiem odbytnicy?

Przewidywanie i przeżycie w raku odbytnicy zależy od stopnia zaawansowania guza, skali jego penetracji i obecności regionalnych przerzutów. Często choroba powraca w ciągu pierwszych pięciu lat po operacji. Jeśli rak (rak) nie powrócił po pięciu latach, osoba jest uważana za wyleczoną, a monitorowanie leczenia jest całkiem skuteczne. Pięcioletnia przeżywalność jest bezpośrednio związana ze stopniem zaawansowania raka okrężnicy. Jakie są rokowania i oczekiwana długość życia w przypadku raka odbytnicy?

Oczekiwana długość życia w onkologii odbytnicy zależy od terminowości rozpoczęcia terapii choroby.

Ogólne o przetrwaniu

Pięcioletni wskaźnik przeżycia to odsetek oparty na statystykach dotyczących osób podatnych na nowotwory złośliwe, które rozwijają się w raka odbytnicy. Jest to współczynnik, który określa liczbę osób, które po operacji przeżyły pięć lub więcej lat. Zasadniczo przewidywanie skuteczności leczenia przy wczesnym wykryciu raka. W szczególności złośliwy guz nie jest wykrywany na czas. Powodem jest to, że charakterystyczne objawy i wszelkie przejawy tworzenia się komórek nowotworowych mogą być słabe lub całkowicie nieobecne..

Łagodne objawy raka: ból i pieczenie w odbycie, pojawienie się zanieczyszczeń krwi w stolcu, rozstrój stolca. Mylone są z objawami hemoroidów, szczelin odbytu i polipowatości. Z tego powodu onkologia nie jest wykrywana na czas, a szanse na przeżycie są znacznie zmniejszone. Przy prognozowaniu przeżycia należy wziąć pod uwagę czas wykrycia choroby oraz stopień powstania komórek nowotworowych..

Etapy, rokowanie w raku, jak długo żyją?

Co wpływa na przeżywalność?

Wielkość guza złośliwego, jego lokalizacja, lokalizacja i czas wykrycia wpływają na przewidywany wynik i przeżywalność. Obecność regionalnych przerzutów w kilku węzłach chłonnych ma duży wpływ na przewidywalność leczenia. Duży rozmiar guza i zniszczenie pobliskich narządów pogorszy przewidywany wynik. W przypadku, gdy guz jest niewielki, a przerzuty są obecne tylko w jednym narządzie, leczenie i operacja będą bardziej skuteczne..

Przeżycie w onkologii odbytnicy zależy również od wieku pacjenta, stanu zdrowia i adekwatności terapii.

Sukces leczenia raka zależy również od wieku danej osoby. Mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku są podatni na tworzenie się komórek rakowych. Młodzi ludzie rzadziej chorują. W przypadku choroby rokowanie leczenia jest niekorzystne, gdyż guz rośnie w młodym organizmie wielokrotnie szybciej i atakuje jednocześnie kilka narządów wewnętrznych. Obecność chorób przewlekłych (choroby serca, porażenie mózgowe, cukrzyca) w połączeniu z nowotworami złośliwymi zmniejsza przeżycie.

Znaczenie diagnostyki pooperacyjnej

Diagnostyka pooperacyjna jest najważniejszym czynnikiem monitorowania stanu narządów wewnętrznych i pomaga zapobiegać ewentualnym powikłaniom po operacji. Na kontrolę diagnostyczną przeprowadzaną kwartalnie składają się:

 • Badanie lekarskie;
 • Badanie endoskopowe odbytnicy - rektoskopia;
 • Cyfrowe badanie odbytu.

Zaleca się raz na sześć miesięcy poddawać się takim zabiegom diagnostycznym: badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i badanie fluorograficzne płuc. W przypadku podejrzanych objawów nawrotu choroby ważne jest, bez czekania na zaostrzenia, postawienie pełnej diagnozy za pomocą obrazowania komputerowego i rezonansu magnetycznego.

Jak przedłużyć życie z rakiem odbytnicy?

Aby zapobiec nawrotom raka, stosuje się chemioterapię - ekspozycję na dotknięte obszary chemikaliami. Leki te obejmują: „Folinat wapnia”, „Leukofosin”, „Neovorin”. Zastosowanie chemioterapii jest wskazane, gdy nie ma możliwości usunięcia guza w inny sposób. Procedura jest uważana za wielokrotnego użytku i zajmuje dużo czasu..

Z rozczarowującą diagnozą możesz przedłużyć życie dietą i prawidłowym odżywianiem. Posiłki powinny być regularne, wysokiej jakości i pożywne. Warto zrezygnować z pokarmów drażniących jelita: potraw pikantnych, słonych, tłustych, wędlin i konserw. Włącz do diety dużo świeżych owoców i warzyw, produktów mlecznych, chudego mięsa i ryb. Jeśli zastosujesz się do ścisłej diety i będziesz przestrzegać zaleceń lekarskich, choroba ustąpi i umożliwi przedłużenie życia..

Wskaźniki przeżycia raka odbytnicy

Rak odbytnicy jest jedną z trzech najczęstszych przyczyn zgonów wśród chorych na raka. Naukowcy nie ustalili jeszcze dokładnych przyczyn rozwoju tej choroby, ale rola dziedzicznej predyspozycji do tego typu nowotworu złośliwego jest dość oczywista. Większość przypadków to ludzie z rodzin, w których rak odbytnicy jest dobrze znany z ich gorzkich doświadczeń. Uwzględnia się choroby przedrakowe - rozlane polipy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, szczeliny i przetoki odbytu, przewlekłe zapalenie odbytu.

Ustalono związek między onkologią, stylem życia (palenie, alkohol, praca w niebezpiecznych branżach) a odżywianiem (obfitość mięsa, tłustej żywności, niewystarczające spożycie wody i błonnika roślinnego). Aby ocenić rokowanie w przyszłym życiu, wykorzystuje się 5-letni wskaźnik przeżycia pacjentów z rakiem odbytnicy - ile osób na 100 żyje 5 lub więcej lat po operacji.

Co to jest choroba?

Guz w jelicie rozwija się bardzo wolno (około 10-15 lat), w tym czasie osoba nie ma podejrzeń co do tak groźnej diagnozy aż do późnego stadium choroby.

Pierwsze objawy raka są mylone z objawami hemoroidów - bólem podczas wypróżnień, dyskomfortem w odbycie, krwią na stolcu.

Jednocześnie niechętnie zwracają się do lekarza, preferując samoleczenie. W rezultacie choroba postępuje dalej, guz rośnie w głąb i na szerokość, pojawiają się przerzuty, procent korzystnego wyniku i przeżywalności maleje każdego dnia, co w dużej mierze zależy od etapu procesu patologicznego:

 • Najwyższy wskaźnik przeżywalności (co najmniej 90%) ma pierwszy etap raka odbytnicy. Wykrycie choroby w tym okresie jest uważane za wielki sukces dla pacjenta, ponieważ nie ma oczywistych objawów, choroba dopiero zaczyna się rozwijać, podszywając się pod inną patologię - hemoroidy, zapalenie odbytu, szczelinę odbytu. Wczesna wizyta u lekarza pozwala na usunięcie izolowanego guza odbytnicy, po operacji rokowanie na przyszłość jest korzystne.
 • Drugi etap raka zmniejsza przeżywalność do 70 - 75%, guz rośnie o połowę (2A) lub nieco ponad połowę warstw ściany odbytnicy (stadium 2B), ale nie wykracza poza granice, nie rozprzestrzenia się na regionalne węzły chłonne, przerzuty nie są wykrywane. Rokowanie po operacji jest korzystne, jeśli guz zostanie pomyślnie usunięty..
 • Trzeci stopień A - rak wyrasta poza odbytnicą, nie ma jeszcze przerzutów, stopień B - guz jest duży, przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych. Przeżycie do 5 lat po operacji nie przekracza 45-49%.
 • Czwarty etap raka ma najgorsze rokowanie i niski wskaźnik przeżywalności po leczeniu operacyjnym (5-6%) ze względu na to, że guz wrasta w sąsiednie tkanki sąsiednich narządów, nie można go usunąć, występuje wiele przerzutów do płuc, wątroby, struktur mózgowych, kości szkieletu... Operacje paliatywne służą złagodzeniu stanu pacjenta, a także chemioterapii i radioterapii. Ten etap charakteryzuje się ciężkimi objawami - ogólnym osłabieniem, utratą masy ciała, krwią i ropą w stolcu, zaparciem aż do niedrożności jelit, ciągłym bólem w podbrzuszu, nietrzymaniem moczu, wydzieliną kałową z pochwy u kobiet (przerzuty do narządów płciowych) lub cewką moczową (przerzuty do dróg moczowych bańka). Lekarze zapewniają takim pacjentom wskaźnik przeżycia od kilku miesięcy do 3 lat; poprawa po terapii paliatywnej tymczasowo łagodzi stan. Jeśli przerzuty są pojedyncze, a pacjent jest nastawiony psychicznie na kontynuowanie walki, to tak się składa, że ​​pacjenci żyją dłużej, o ile mają wystarczającą siłę.

  Jakie czynniki wpływają na prognozę

  Szanse na całkowite wyleczenie zależą od złożoności choroby:

 • Wielkość nowotworu, głębokość kiełkowania w ścianie odbytnicy, ile warstw jest zaangażowanych w proces.
 • Rozprzestrzenianie się raka do regionalnych węzłów chłonnych - przerzuty w więcej niż trzech węzłach znacząco zmniejszają przeżywalność.
 • Liczba przerzutów w sąsiednich i odległych narządach, rokowanie zależy od liczby chorych i wielkości guza.
 • Wiek pacjenta - im młodszy pacjent, tym gorsza przeżywalność po operacji, tym szybsze przerzuty nowotworowe.
 • Obecność chorób przewlekłych - cukrzycy, niewydolności serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego pogarsza rokowanie, daje mniejsze szanse na pomyślny wynik leczenia chirurgicznego.
 • Zakres i metody leczenia.
 • Pojawienie się nawrotów guza po operacji - wczesne (pierwsze miesiące) lub późne (po 2 - 2,5 roku).
 • Stadium raka odbytnicy, w którym rozpoczęto leczenie.

  Aby zapobiec możliwym nawrotom, konieczne jest pooperacyjne monitorowanie stanu chorych na raka. To:

  • Regularne badania proktologiczne z sigmoidoskopią - kwartalne;
  • Poszukiwanie przerzutów - USG jamy brzusznej, miednicy małej, RTG płuc - 2 razy w roku;
  • Wizyta u lekarza w przypadku dolegliwości, niezależnie od okresu obserwacji;
  • Jeśli podejrzewa się nawrót - MRI, CT, biopsja.

  Głównym warunkiem korzystnego rokowania jest odpowiedzialne i uważne podejście każdego do swojego zdrowia. Choroba na początkowym etapie jest łatwiejsza do wyleczenia, wystarczy na czas zwrócić się o pomoc lekarską, a nie angażować się w fizyczne i psychiczne tortury swojego ciała. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie trzeba dawać upustu emocjom i autohipnozie, ale zaufać profesjonaliście.

  Prognozy dotyczące raka odbytnicy

  Rak odbytnicy jest chorobą onkologiczną o stosunkowo powolnym rozwoju i przebiegu. Ta okoliczność umożliwia częstsze diagnozowanie choroby na etapach operacyjnych..

  Rokowanie jest bezpośrednio zależne od obecności i zakresu regionalnych przerzutów i wtórnych ognisk złośliwych. Za ogólne kryterium przeżycia w raku odbytnicy uważa się pokonanie pięcioletniego okresu.

  Jeśli w tym czasie nie zostaną wykryte nawroty choroby, leczenie uważa się za skuteczne. Właściwa i terminowa terapia na każdym etapie poprawia rokowanie przeżycia, ale zależy również od wieku pacjenta, ogólnego stanu jego układu odpornościowego i obecności współistniejących chorób.

  • Wszystkie informacje na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i NIE SĄ wskazówkami do działania!
  • Tylko LEKARZ może dostarczyć DOKŁADNĄ DIAGNOZĘ!
  • Uprzejmie prosimy, aby NIE leczyć się samodzielnie, ale zarejestrować się u specjalisty!
  • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie poddawaj się

  Rozważ średnią prognozę przeżycia na różnych etapach choroby.

  Zdjęcie: Etapy raka odbytnicy

  Na etapie 1

  Na 1. etapie każdej choroby onkologicznej symptomatologia jest z reguły niejawna i niespecyficzna. W takim przypadku pacjenci mogą odczuwać dyskomfort podczas wypróżnień lub mieć podwyższoną temperaturę ciała. Guz jest mały i zlokalizowany w warstwie nabłonkowej odbytnicy.

  Nie ma penetracji do otaczających tkanek, regionalne węzły chłonne są czyste. Można zaobserwować początkowe objawy zaburzeń trawienia - zaparcia, zmiany w częstotliwości wypróżnień. Czasami w stolcu występuje również krwawe wydzielanie, inne niż krwawienie z hemoroidów.

  Te znaki mogą ostrzec osobę, która zwraca uwagę na swoje zdrowie. W poradni, na podstawie procedur diagnostycznych - kolonoskopii, biopsji i późniejszego badania histologicznego - rozpoznanie zostaje potwierdzone (lub niepotwierdzone).

  Wykrywanie raka na etapie 1 gwarantuje najkorzystniejszy wynik choroby, ponieważ terminowe chirurgiczne usunięcie nowotworu bez objawów przerzutów często (w 80-90% przypadków) daje remisję na całe życie.

  Innymi słowy, 90 na stu pacjentów przeżywa w ciągu 5 lat. Warunkiem wstępnym jest pomyślny zabieg chirurgiczny. Przeżycie po operacji raka odbytnicy zależy również od leczenia pooperacyjnego. Ważna jest również lokalizacja guza i jego struktura histologiczna. Jeśli nowotwór znajduje się w odległości większej niż 6-8 cm od odbytu, pozwala to lekarzom na zachowanie ciągłości jelit..

  W przeciwnym razie odbytnica musi zostać usunięta razem ze zwieraczem, co wymusza powstanie kolostomii - ujścia z jelita w okolicy biodrowej. Życie pacjentów z kolostomią w związku z rozwojem współczesnej medycyny stało się znacznie łatwiejsze w porównaniu z ubiegłym stuleciem. Teraz pacjenci z zaburzoną ciągłością jelit mogą prowadzić normalne życie, prawie bez odczuwania moralnego i fizycznego dyskomfortu.

  Przy „pomyślnym” umiejscowieniu raka można przeprowadzić operację kolonoskopową - usunięcie guza bez otwierania otrzewnej. Do odbytu wprowadza się kolonoskop - instrument wyposażony w oświetlenie, minikamerę i narzędzia chirurgiczne. Guz i część zdrowej tkanki są usuwane. Ta operacja jest mniej traumatyczna i pozwala zachować ciągłość jelita..

  Czasami można zastosować laserowe zniszczenie guza - ablację. Zabieg ten wykonuje się, gdy nowotwór jest mały i zlokalizowany bezpośrednio w warstwie nabłonkowej odbytnicy..

  Tutaj opisano pierwsze objawy raka odbytnicy.

  Na etapie 2

  Drugi etap raka odbytnicy charakteryzuje się wzrostem wielkości guza.

  Nowotwór może osiągnąć 5 cm, ale nie wykracza poza odbytnicę. Przerzutów albo nie obserwuje się, albo występują pojedyncze przerzuty w najbliższych węzłach chłonnych.

  Zaczynają wpływać na zdrowe tkanki, co powoduje nasilenie objawów. Prawie zawsze w 2. etapie krwawienie nasila się, a rozstrój żołądka staje się bardziej trwały.

  • Zaparcie;
  • Fałszywa potrzeba wypróżnienia, podczas której wydostają się skrzepy krwi i śluzu. Ogólne samopoczucie się pogarsza.

  W przypadku endofitycznego wzrostu guza, który powoduje zwężenie światła jelita, może dojść do przerwania drożności jelit, co powoduje ból i podrażnienie jelit. W stadium 2 guz może zablokować światło odbytnicy o połowę.

  Ból w stadium 2 nie jest stały i nie jest intensywny, chociaż wiele zależy od lokalizacji raka. Jeśli znajduje się blisko odbytu, a guz dociera do zwieracza, objawy bólowe są zawsze silne. Pacjent ma trudności z wypróżnianiem i trudno jest mu siedzieć. Najczęściej w okolicy odbytu występuje rak płaskonabłonkowy o bardziej agresywnym przebiegu..

  Rak okrężnicy w drugim stadium można również wyleczyć operacyjnie, ale szanse na przeżycie dłużej niż 5 lat są zmniejszone do 52-65% ze względu na zwiększone ryzyko nawrotu. Prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku zwiększa kompetentną terapię pooperacyjną.

  Jeśli wszystkie możliwe ogniska przerzutów zostaną zniszczone za pomocą wspomagającej chemioterapii, nawrót może nie wystąpić.

  Czasami przed operacją można przeprowadzić radioterapię w celu zmniejszenia rozmiaru nowotworu i przeprowadzenia operacji, która zachowuje naturalną drożność odbytnicy. Przyczynia się również do zwiększenia szans pooperacyjnych. Ponownie, czynniki takie jak lokalizacja guza II stopnia wpływają na rokowanie przeżycia..

  Od tego zależy technika wykonania operacji. Wrzodziejący typ guza, który rośnie w ścianach jelita (wzrost egzofityczny) jest bardziej niebezpieczny ze względu na zwiększone tempo jego rozprzestrzeniania się.

  Rokowanie w przypadku raka odbytnicy stopnia 3

  Rak odbytnicy w stadium 3 charakteryzuje się:

  • Przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych;
  • Rozmiary powyżej 5 cm;
  • Kiełkowanie przez wszystkie warstwy odbytnicy;
  • Uszkodzenie sąsiednich tkanek i narządów.

  Guz może zajmować ponad połowę obwodu jelita i powoduje poważne objawy. Krwawienie w 3. etapie staje się bardziej regularne, częściowa niedrożność jelit staje się trwała.

  Pacjenci odczuwają ból spowodowany rozprzestrzenianiem się nowotworów złośliwych oraz przewlekłymi zaburzeniami trawienia. Występuje wzrost fałszywej chęci wypróżnienia - parcie. Śluz i ropa są rejestrowane w kale.

  Taktyka leczenia pacjentów z rakiem odbytnicy w stadium 3 zależy od charakteru przerzutów i innych powiązanych czynników. Częstym wyborem lekarzy jest operacja polegająca na wycięciu regionalnych węzłów chłonnych i narządów częściowo dotkniętych przerzutami..

  Niemal zawsze na 3. etapie raka odbytnicy lekarze muszą całkowicie usunąć tę część jelita wraz z guzem i wykonać kolostomię. Nowoczesna chirurgia nieustannie poszukuje sposobów rozwiązania problemu braku odbytnicy i stara się uchronić pacjentów przed ciągłym noszeniem worka kolostomijnego. W niektórych przypadkach po okresie rekonwalescencji pacjenta można wykonać zastępcze operacje plastyczne, które pozwalają na odbudowę jelit.

  Współczynnik przeżycia pacjentów z rakiem 3. stopnia wynosi około 40%.

  Tutaj wszystko o leczeniu raka odbytnicy sodą.

  W tym artykule opisano szczegółowo zasadę radioterapii raka odbytnicy..

  Na etapie 4

  Etap 4 to etap wielu przerzutów. Oba pobliskie narządy - wątroba, pęcherz, narządy płciowe i odległe - płuca, układ kostny są dotknięte. Guz osiąga duże rozmiary i wrasta we wszystkie warstwy jelita, zaburzając jego drożność.

  Symptomatologia pacjentów w 4. etapie jelita jest ciężka. Trawienie jest zaburzone, zespół bólowy stale towarzyszy pacjentom. W wyniku zatrucia organizmu produktami rozpadu guza i niedostatecznego wchłaniania składników odżywczych masa ciała pacjentów spada, a także znacznie pogarsza się ogólne samopoczucie..

  Prognozy dotyczące raka 4. stopnia pozwalają mieć nadzieję na pomyślny wynik tylko w 6–10% przypadków. Prognozy dotyczące raka odbytnicy z licznymi przerzutami do wątroby praktycznie nie mają szans na przeżycie.

  Leczenie na tym etapie ma charakter paliatywny - stosuje się kurs chemioterapii lub radioterapii, wykonywane są również operacje mające na celu poprawę jakości życia pacjentów i pozbycie się niebezpiecznych objawów.

  W takich izraelskich klinikach, jak Assuta, Top Ichilov, a także wielu innych, eksperymentalne metody leczenia raka odbytnicy i innych typów raka są stosowane w 4 etapach - terapia celowana, terapia immunologiczna. Stosowane są nowe urządzenia do radioterapii, pozwalające na punktowe działanie na guz.

  Odnotowano już wiele przypadków długotrwałej stabilizacji pacjentów bez nawrotów. Wszystko to daje nadzieję, że w przyszłości zaawansowane stadia raka będą uleczalne..